Over ons

Welkom!
Van harte welkom op deze pagina over het Wegenforum, hét forum over wegen en verkeer. We hopen op deze pagina een aantal vragen te kunnen beantwoorden en een indruk te geven wat het forum is, wie er achter zitten en wat onze doelstellingen zijn. Mochten er toch nog vragen zijn, schroom dan niet om die vragen te stellen via de contactmogelijkheden onderaan deze pagina.
Wat is het Wegenforum?
Het Wegenforum is in de basis een discussieplatform voor iedereen die op enige manier geïnteresseerd is in wegen. Het forum brengt zo al geruime tijd professionals, hobbyisten en leken samen. Het is ontstaan als onderdeel van de site Autosnelwegen.nl en is vanaf 2005 (afgezien van wat kleine wijzigingen) in de huidige vorm actief onder de naam ‘Wegenforum’. De teller staat inmiddels op bijna 4.000 leden, waarvan er enkele honderden regelmatig actief zijn.
Wie of wat zit er achter het forum?
Het forum is in het beheer van de gelijknamige vereniging Wegenforum, opgericht op 1 september 2014. De vereniging is ontstaan door de inspanningen een vijfkoppige werkgroep nadat de oprichter van het forum aangaf het stokje na zo’n tien jaar interim-bestuur heeft gevormd dat de vereniging heeft opgericht. Nog voor het einde van het jaar telde de vereniging ongeveer 40 leden, doorgaans actieve forumleden, maar ook anderen die met veel plezier meelezen.
Wat kan ik verwachten?
Er wordt hoofdzakelijk gediscussieerd over wegen en verkeerskundige thema’s. Maar er worden ook nieuwsberichten uitgewisseld, (bouw)verslagen getoond en vragen gesteld. In het ‘Wegrestaurant’ worden ook gesprekken over andere onderwerpen gevoerd tussen de forumgebruikers. Verder zijn er zogeheten ‘meetings’, waarbij in groepsverband een wegen-gerelateerde bestemming of een evenement wordt bezocht. De meeste van dit soort initiatieven komen vanuit de gebruikers zelf, maar de vereniging is voornemens om zelfstandig excursies te organiseren.
Kan ik een bijdrage leveren?
Jazeker! Iedere belangstellende is welkom om mee te lezen, vragen te stellen en te participeren in discussies. Voor wie meer wil bijdragen aan de organisatie is het mogelijk om lid te worden van de vereniging. Het lidmaatschap vergt een bescheiden bijdrage van €10 per jaar. Daarmee wordt het forum draaiende gehouden, en kun je zelf ook een stem hebben in hoe het bestuur dat nu en in de toekomst zal doen. Wie een lidmaatschap niet ziet zitten maar wel een bijdrage wil leveren, kan een donatie doen. We stellen daaraan geen ingewikkelde eisen of minimumbedragen, het volstaat om een overboeking te doen naar bankrekeningnummer NL55 ABNA 0471 2808 60 t.n.v. Wegenforum. Neem voor andere betaalmogelijkheden even contact op met de penningmeester.