Over ons

Welkom!
Het Wegenforum - hét forum over wegen en verkeer – heet u welkom. Op deze pagina even een korte schets wat het Wegenforum is, waar het voor staat en wie erachter zitten. Heb je nog vragen, stel ze dan aan het verenigingsbestuur. Klik hierboven op de knop "Contact” voor de emailadressen.
Wat is het Wegenforum?
Het Wegenforum is opgericht als discussieplatform voor iedereen die op enige manier geïnteresseerd is in wegen. Het forum brengt zo al geruime tijd professionals, hobbyisten en leken samen. Het is ontstaan als onderdeel van de site Autosnelwegen.nl en is vanaf 2005 in de huidige vorm actief onder de naam ‘Wegenforum’. De teller staat inmiddels op ruim 5.000 leden, waarvan er enkele honderden regelmatig actief zijn.
Wie of wat zit er achter het forum?
Het internetforum wordt beheerd door de gelijknamige Vereniging Wegenforum, opgericht op 1 september 2014. De vereniging heeft op dat moment het forum overgenomen van de oprichter, die destijds had aangegeven met het dagelijks beheer van het forum te willen stoppen.
Wat kan ik verwachten?
Er wordt hoofdzakelijk gediscussieerd over wegen en verkeerskundige thema’s. Maar er wordt ook naar aanleiding van actuele nieuwsberichten gepraat, (bouw)verslagen getoond en vragen gesteld. In het ‘Wegrestaurant’ worden ook gesprekken over andere onderwerpen gevoerd tussen de forumgebruikers. Verder zijn er zogeheten ‘meetings’, waarbij in groepsverband een wegen-gerelateerde bestemming of een evenement wordt bezocht. De organisatie daarvan is niet persé een aangelegenheid van het Wegenforum zelf, de forummers organiseren ook gezamenlijke meetings op open dagen die in principe door derden worden georganiseerd. De gedachte is dat leden elkaar regelmatig kunnen zien in een wegengerelateerde setting leuk en leerzaam is, maar dat de kosten die ten laste van het verenigingsbudget (en dus vanuit de ledencontributies) moeten komen, zo laag mogelijk moeten zijn.
Kan ik een bijdrage leveren?
Jazeker! Iedere belangstellende is welkom om mee te lezen, vragen te stellen en te participeren in discussies. Een gebruikersaccount van het forum is gratis en vereist geen lidmaatschap van de vereniging. Voor wie meer wil bijdragen aan de organisatie is het mogelijk om lid te worden van de vereniging.
De contributie is vanaf 2021 vastgesteld op € 15 per jaar voor volwassenen, met stemrecht tijdens de ALV. Jeugdlidmaatschap is mogelijk voor € 10 per jaar, jeugdleden hebben uiteraard nog geen stemrecht. Die contributie wordt primair gebruikt om de hosting van het forum te bekostigen. Wil je lid worden, klik dan hierboven op de knop “Lid worden”.
Naast lidmaatschap is het ook mogelijk om donateur te worden. Als donateur heb je niet de rechten van een verenigingslid (bijvoorbeeld stemrecht), maar ook niet de verplichtingen (zoals bekend maken van hun NAW-gegevens ten behoeve van de ledenadministratie, en je mag ook minder doneren dan de vastgestelde contributie van een verenigingslid). Donaties kunnen worden gedaan op bankrekeningnummer NL55 ABNA 0471 2808 60 t.n.v. Wegenforum. Neem voor andere betaalmogelijkheden even contact op met de penningmeester.

!

Vereniging Wegenforum is geen wegbeheerder en niet verbonden aan een officiele wegbeheerder of andere instanties. Specifieke vragen over wegen zoals onderhoud of bebording kunnen wij niet beantwoorden. Mocht u vragen hebben over een weg bij u in de buurt, neem dan contact op met de lokale wegbeheerder. Als u wilt achterhalen wie de beheerder is van een weg, dan kunt u dat nagaan op deze pagina van Rijkswaterstaat. Een lijst van alle wegbeheerders in Nederland kunt u hier vinden.