Privacyverklaring | Wegenforum.nl

De vereniging Wegenforum, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wegenforum
T.a.v. secretariaat
Hoornblad 34
1441 VS Purmerend
secretaris@wegenforum.nl
www.wegenforum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wegenforum verwerkt persoonsgegevens enerzijds bij het registeren op het forum zelf, als bij het lid worden van de vereniging en het gebruik van het forum zelf. Een overzicht van de gegevens die de forumsoftware (phpBB) automatisch verzamelt bij het gebruik en registreren.
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • IP-adres(sen)
Voor verenigingsleden geldt extra:
 • Naam (voornaam, achternaam)
 • Adres (postcode, huisnummer en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het Wegenforum biedt de mogelijkheid personen jonger dan 16 jaar zich als geregistreerde gebruiker aan te melden op het forum, evenals lid te worden van de vereniging als jeugdlid. Het forum heeft niet als doel gegevens te verzamelen van bezoekers, geregistreerde gebruikers en leden onder de 16 jaar. Wij kunnen echter van bezoekers en geregistreerde gebruikers niet controleren of deze jonger of ouder is dan 16 jaar. Voor leden van de vereniging vragen wij om een geboortedatum om dit te controleren. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u ervan overtuigd zijn dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via contact@wegenforum.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wegenforum verwerkt uw persoonsgegevens als geregistreerde gebruikers voor de volgende doeleinden
 • Contact met u op te nemen per e-mail als u zich heeft geabonneerd op een onderwerp, u een verzoek doet voor een nieuw wachtwoord of in het uitzonderlijke geval dat het forumbeheer contact met u moet opnemen.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • U de mogelijkheid te bieden lid te worden van de vereniging.
 • Wegenforum analyseert het gedrag van bezoekers om daarmee de website te kunnen verbeteren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Wegenforum neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wegenforum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wegenforum verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wegenforum.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat waarmee u het Wegenforum kunt bezoeken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Voor analyse maken wij gebruik van Matomo welke ook cookies plaatst. Deze data wordt geanonimiseerd opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wegenforum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier of via contact@wegenforum.nl. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen naar dit adres. Wij verzoeken wel u wel uw verzoek zo duidelijk mogelijk te maken. Indien nodig kunnen wij vragen om extra verificatie om te controleren of u diegene bent die het verzoek doet. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Wegenforum wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wegenforum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een forumbeheerder, het contactformulier of via contact@wegenforum.nl.

Laatst bijgewerkt: 27 december 2020