Pagina 7 van 9

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 25 jun 2017, 2:35
door Schelpenpaadje
Coen Tunnel schreef:
Vinny schreef:Ik ben nog altijd op zoek naar het antwoord waarom de weg tussen Leeuwarden en Hurdegaryp toch is verdubbeld terwijl de N31 toen juist werd versoberd.
Wat bedoel je daarmee? De verdubbeling van de rijksweg E10 van Leeuwarden naar Hurdegaryp dateert al uit 1966. Toen lag de N31 er nog helemaal niet, die werd enkele jaren later als provinciale weg aangelegd en was pas in 1973 klaar. Die weg was oorspronkelijk helemaal niet als rijksweg voorzien. Een weg die er niet ligt kan ook niet versoberd worden. ;)

Overigens was dat destijds ook nog helemaal niet de snelste route van Leeuwarden naar Drachten. De N7 van Drachten naar Groningen was immers ook slechts een 1x2 gelijkvloerse weg. De E10 (huidige N355) zal tot begin jaren '80 sowieso de snelste route van Leeuwarden naar Groningen zijn geweest. Pas toen was de weg tussen Drachten en Groningen grotendeels autosnelweg. Door de Vmax van :A1-100: destijds op autosnelwegen zal de tijdswinst via Drachten echter niet zo groot zijn geweest in vergelijking met de kortere E10 (later N41 en daarna N355).

Pas eind jaren '80 werd de provinciale Wâldwei (N31 Leeuwarden-Drachten) door het rijk in beheer genomen. Uitbouw van de N31 vond pas in 1997 plaats met de verdubbeling tussen Nijega en Drachten.
Ik ben er altijd van uitgegaan van wel, maar toch even checken: is de N31 al bij de initiële aanleg voorzien van voldoende ruimtereservering voor 2x2 (ASW)? Dat is best ambitieus van de provincie, ook er toen nog er van uitgaand dat de E10 opgewaardeerd zou worden tot ASW.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 25 jun 2017, 10:05
door Coen Tunnel
^^ Ja, in eerste instantie is alleen de rijbaan Leeuwarden richting Drachten aangelegd. Het meest zichtbare voorbeeld is het viaduct Waldpoarte bij Garyp dat over de N31 loopt en waar jarenlang alleen de uitvoeger vanaf Drachten onder het lege veld doorging.

Ook de kleinere tunneltjes onder de N31 door waren al gelijk voor 2x2 aangelegd.

In ieder geval tussen Garyp en Drachten was er een volledige ruimtereservering, tussen Garyp en Leeuwarden was het minder zichtbaar en ik zie dat op topotijdreis.nl ook niet terug, behoudens een ruimteresevering bij Hemriksein ( :AS: Leeuwarden-Oost). Dat deel van Garyp tot Leeuwarden duurde ook langer om te verdubbelen omdat er een nieuwe Fonejachtbrug en het aquaduct Langdeel moesten komen; beide kunstwerken hebben overigens 2x2 rijstroken met vluchtstroken en zijn dus ook voorbereid op een autosnelweg. De vluchtstroken zijn bij de planning voor de verdubbeling in de jaren '90 wegbezuinigd maar voor de toekomst niet onmogelijk gemaakt.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 25 jun 2017, 10:35
door Schelpenpaadje
^^ De N31 en zijn geschiedenis heb ik vanaf de jaren '80 van dichtbij meegemaakt.

Wat me verwondert is dat op de aanvankelijk provinciale Waldwei al meteen rekening is gehouden met 2x2, terwijl dat op de E10, een rijksweg tussen twee provinciehoofdsteden nota bene, op enkele 2x2 gerealiseerde delen na, nergens gebeurd is en het tracé over grote afstanden ook niet is gestroomlijnd en voorzien bleef van erfaansluitingen.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 25 jun 2017, 10:43
door Coen Tunnel
^^ Hetzelfde zie je in het zuiden van het land, waar de A79 als provinciale snelweg is aangelegd en de rijksweg Maastricht-Aken nooit fatsoenlijk is uitgebouwd.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: vr 07 jul 2017, 23:11
door wizi99
Was deze weg trouwens een autoweg toen het nog de E10 was, dus met een maximumsnelheid van 100 km/u, muv de bebouwde kommen?

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: vr 07 jul 2017, 23:53
door Coen Tunnel
^^ Als we de situatie rond 1980 in ogenschouw nemen: misschien het deel rond Burum/Visvliet. De rest zal dat wel niet geweest zijn. Geen autowegprofiel. Het begrip autoweg is volgens mij pas bij het RVV 1966 ingevoerd. Bijna alle delen van de N355 zijn ouder, behalve Leeuwarden-Hurdegaryp (dat is nog steeds een autoweg) en dus het deel rond Burum en Visvliet (en recentelijker natuurlijk enkele rondwegen).

Ik heb ooit van familie gehoord dat het deel tussen Leeuwarden en Swarteweisein borden :G1: heeft gehad, en in krantenberichten ten tijde van de opening wordt het ook een snelweg genoemd, maar ik twijfel wel aan dat verhaal. Foto's heb ik er nooit van gezien. De weg had toen meerdere overpaden naar de parallelweg toe en volgens mij kon je ook afslaan bij de Kleine Wielen. Maar er is ook nog steeds een vluchtstrook. De oude kruising naar De Kleine Wielen is begin deze eeuw opgeheven, maar op de vluchtstrook kun je de sporen van de markering nog zien: https://www.google.nl/maps/@53.2178887, ... 312!8i6656

Er waren destijds wel meer wegen waarvan je het niet zou verwachten die borden :G1: kregen zoals het Hubertusviaduct in Den Haag en de Catharijnebaan in Utrecht. Ik wil dus niet geheel uitsluiten dat hier borden :G1: hebben gestaan, maar in het RVV 1966 was het bord :G3: ook ingevoerd dus ik kan me ook voorstellen dat dit altijd gewoon een autoweg is geweest.

Ook de rondweg Franeker stond op sommige kaarten als snelweg, maar die zal dat zeker nooit geweest zijn. Kan me niet voorstellen dat daar borden :G1: hebben gestaan. Misschien borden :G3:.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 0:26
door wizi99
@ coen tunnel,

Dat een weg geen autoweg profiel heeft, betekent volgens mij niet dat het geen autoweg kon zijn. Bijvoorbeeld de oude rijksweg Leeuwarden - Meppel is tot begon jaren 80 een autoweg geweest, deze weg had zeker geen autoweg profiel, zo waren er vele uitritten die op de weg uitkwamen (erftoegangen). Begin jaren 80 is op een deel van de weg de snelheid verlaagd naar 80, omdat er geen voorsorteervakken waren.

Over de weg Leeuwarden - Hardegarijp, het was inderdaad geen autosnelweg, maar misschien had men dat bord geplaatst omdat men er vanuit ging dat het snel een autosnelweg zou worden.

De rondweg van Franeker staat idd als dubbelbaans weg op oude wegenkaarten, maar in die tijd werd er volgens mij nog geen onderscheid gemaakt (op de kaarten dan), tussen een autosnelweg en een gewone dubbelbaans weg (zoals bijvoorbeeld de weg Leeuwarden - Hardegarijp). Over de status van deze weg heb ik trouwens uitsluitsel, dit is nooit een autosnelweg geweest, maar een autoweg (max 100!), maar in 1979 is deze status er af gehaald, zodat er ook landbouw verkeer van deze weg gebruik kon maken. Ik weet niet of deze weg toen ook in de bebouwde kom is komen te liggen, of dat dat later is gebeurd. Nu ligt hij iig in de bebouwde kom (max 70). Het andere deel van deze weg, de N31, 2x1 rijstrook, muv Franeker dan, was volgens mij ook enige tijd autoweg, ook al een weg zonder autoweg profiel.

Groet, wizi99

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 11:00
door Coen Tunnel
wizi99 schreef:Dat een weg geen autoweg profiel heeft, betekent volgens mij niet dat het geen autoweg kon zijn. Bijvoorbeeld de oude rijksweg Leeuwarden - Meppel is tot begon jaren 80 een autoweg geweest, deze weg had zeker geen autoweg profiel, zo waren er vele uitritten die op de weg uitkwamen (erftoegangen). Begin jaren 80 is op een deel van de weg de snelheid verlaagd naar 80, omdat er geen voorsorteervakken waren.
Ik betwijfel of de N32 overal autowegstatus had. Op sommige delen was dat inderdaad het geval, ook nog wel tot in de jaren '90 tot aan de ombouw tot N32, ik kan me de borden :G3: nog wel herinneren bij de kruispunten bij Heerenveen en Steenwijk. Zoveel erftoegangen waren er niet meer op de N32 in de jaren '80 voor de ombouw tot A32. De kritieke punten van de oude route waren destijds al lang vervangen door rondwegen, zoals bij Steenwijk, of nieuwe bruggen (zoals bij Grou - later vervangen door een aquaduct - in plaats van de vroegere route langs Oude Schouw).

Maar autowegstatus was ook destijds vooral voor wegen zonder erftoegangen. Denk aan de N375 Pesse-Meppel of de N331 Hasselt-Zwolle, die beiden autowegstatus hebben gehad.

Autowegstatus met erftoegangen kom je nog steeds tegen op de N361 tussen Rinsumageest en Aldtsjerk, maar wellicht is dit stuk weg na de opening van de Centrale As inmiddels afgewaardeerd: https://www.google.nl/maps/@53.2874133, ... 312!8i6656
Over de weg Leeuwarden - Hardegarijp, het was inderdaad geen autosnelweg, maar misschien had men dat bord geplaatst omdat men er vanuit ging dat het snel een autosnelweg zou worden.
Ik heb echter ook kaarten gezien waar de autosnelweg A41/E10 noordelijker gepland was dan de huidige 2x2 autoweg van Leeuwarden naar Hurdegaryp. Maar dat roep natuurlijk wel de vraag op waarom men Leeuwarden-Hurdegaryp destijds wel met 2x2 rijstroken met vluchtstrook heeft aangelegd. Duidelijke aanwijzingen dat de weg voorbereid zou zijn op een ombouw tot volledig ongelijkvloerse autosnelweg kan ik echter ook niet zien.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 13:42
door Jackbauer1350
^^ Het zou raar zijn als de snelweg dwars door Hurdegaryp heen zou gaan. Er zat ook nog een gelijkvloerse spoorwegovergang ten westen van Hurdegaryp. Wellicht dat een eventuele snelweg noordelijk eromheen zou komen vanaf dat punt. Zoals de N355 er nu omheen is gelegd.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 15:04
door wizi99
@ coen tunnel,

Klopt, de weg is in de jaren 60 vanaf Akkrum naar Wirdum rechtdoor getrokken, langs de spoorlijn, dit was eerst een enkelbaans weg.

Rijksweg 32 was tot 1980 voor een groot gedeelte rijksweg, met uitzondering van de stukken Heerenveen-Zuid - Wolvega en De Blesse - Steenwijk, deze gedeelten waren de autowegstatus al eerder kwijtgeraakt. Het gedeelte Leeuwarden - Grou is iets eerder als 2x2 weg aangelegd

In augustus 1980 raakten de gedeelten Akkrum - Zuid - Heerenveen - Zuid en Wolvega - De Blesse hun autowegstatus kwijt, omdat de weg tevens een ontsluitingsfunctie had van lokale percelen (erftoegangen dus), tevens waren er geen voorsorteervakken op dit gedeelte. De afwaardering was het gevolg van Europese afspraken.

Tot 1988 ging de weg dwars door Wolvega, lange tijd nog met een maximum snelheid van 70 km/u, muv een klein stukje in het centrum.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 15:11
door Schelpenpaadje
Zoals elders op dit forum besproken bevinden zich rondom Leeuwarden tekenen van een noordelijker geplande E10. Bijvoorbeeld de grenzen van de wijk Westeinde, die zijn afgestemd op een tracé tussen Leeuwarden en de vliegbasis.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 15:50
door Coen Tunnel
^^ Maar dat tracé had ook gewoon ten noorden van Westeinde, Bilgaard en de Vrijheidswijk langs de Bonkevaart naar de oude E10 kunnen lopen. Ik doelde eigenlijk op een tracé ten noorden van de E10 (huidge N355) Leeuwarden-Hurdegaryp.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 16:57
door Schelpenpaadje
^^
Dat had gekund, maar ik geloof zelf van niet. Aangezien de Vrijheidswijk ten tijde van Westeinde al was gebouwd zou je een groot deel van het 2x2-deel (dat al begint bij het Vrijheidsplein) overslaan en pas ergens bij de Groene Ster op het bestaande tracé aanhaken.
Al is het ook mogelijk dat de ruimtereservering waar Westeinde tegenaan is gebouwd veel ouder is dan die wijk zelf.

Voor de geïnteresseerden die ze nog niet kennen, hier eerdere interessante discussies (inclusief gemeentelijke kaarten) over dit onderwerp:

viewtopic.php?f=7&t=1103&p=899807&hilit ... de#p899807

viewtopic.php?f=7&t=1103&p=961291&hilit ... er#p961291

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 08 jul 2017, 17:48
door wizi99
Schelpenpaadje schreef:^^
Al is het ook mogelijk dat de ruimtereservering waar Westeinde tegenaan is gebouwd veel ouder is dan die wijk zelf.
Dit klopt, ik heb op een oude kaart van begin jaren 60 of zelfs eind jaren 50 gezien dat er een snelweg (E10) ten noorden van Leeuwarden is gepland. Natuurlijk omdat de rondweg vanaf het Europaplein richting Vrijheidswijk (Valeriusstraat) 2x1 is, en door de bebouwde kom is ingesloten. Vrijheidswijk is vanaf de jaren 60 gebouwd, het verdere verloop van de geplande E10 stond niet aangegeven, de geplande weg eindigde op de kaart boven de wijk Bilgaard. Dus waarschijnlijk was het verdere verloop nog niet bekend.

Verder is Westeinde vanaf eind jaren 70 tot eind jaren 80 gebouwd.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: di 18 jul 2017, 12:11
door Sibren
Zuidhorn

1. Terwijl het doorgaand verkeer Zuidhorn alweer sinds eind 2015 ruim om het dorp heen rijdt, worden de restanten van de oude Rijksweg verwerkt. Vorig weekend is tussen Zuidhorn en Noordhoorn de nieuwe tafelbrug geplaatst, na een pontreis vanuit Sumar. De doorgang voor de scheepvaart is nu hoger en breder, dus hoeft de brug minder vaak open.
Afbeelding

2. Totdat de nieuwe brug in bedrijf is zullen fietsers en voetgangers gebruik blijven maken van een gratis pontje dat de hele dag rondjes draait over het kanaal. Op de achtergrond de nieuwe spoorbrug, die een week eerder was ingehesen.
Afbeelding

In de spoiler nog een aantal foto's van de oude Rijksweg.
SPOILER: TOON

3. De nieuwe brug van dichterbij. Wat mij opvalt is dat de vaarseinen vier lampen hebben. Iemand een idee waar her vierde licht voor dient?
Afbeelding

4. Vanuit Zuidhorn richting de nieuwe brug wordt een rode klinkerweg aangelegd.
Afbeelding

5. De mooie oldschool wegwijzer op de T-splitsing waar in de tijd ook nog een flitspaal stond. Toch stond je hier vaker in de file voor de brug, dan dat je überhaupt de kans had om te snel te rijden.
Afbeelding

6. Op de T-splitsing staat ook nog deze mooie oude.
Afbeelding

7. Verder richting stationsgebied ligt nog een stuk RONA-weg met parkeerstrook.
Afbeelding

8. Op de rotonde bij het station staan nog steeds de doorgaande richtingen en de N355 aangegeven.
Afbeelding

9. Doodlopend stuk RONA-weg in Oostergast, de nieuwbouwwijk op de plek waar de Rijksweg voorheen lag. Voor de parkeervakken rechts is nog een kantlijn te zien.
Afbeelding

10. Langs de N980 ligt ook nog een stuk oud asfalt. We staan op de doorgaande strook van Groningen naar Noordhorn, en links van de blokmarkering lag de linksaffer naar Niekerk.
Afbeelding

11. Gaan we naar de Noordhornse kant van het kanaal. Hier ligt de klinkerweg naar de brug er al netjes bij, inclusief stoep.
Afbeelding

12. Rechts de nieuwe weg Noordhorn in. Het asfalt van de oude Rijksweg moet nog opgeruimd worden.
Afbeelding

13. Bovenop de Gulphörntunnel ligt zo'n shared-space-vierkant.
Afbeelding

14. Detail van de wegwijzer; ik word er niet heel warm van. De N355 wordt tweemaal aangegeven, en het is nog net iets te vroeg voor zwart op geel. Onder het plakband staat natuurlijk Zuidhorn.
Afbeelding

15. Maar dat waren ze hier, 100m verderop, even vergeten af te plakken.
Afbeelding

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: di 18 jul 2017, 18:44
door Robbert297
Mooie foto's! Heb zelf nog wat foto's op de vorige pagina staan. Heb ook nog mooie foto's van de plaatsing van beide bruggen, alleen kan ik ze niet eerder posten dan 4 augustus. Ze komen er wel aan! :yes:

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: di 18 jul 2017, 22:31
door harry
Sibren schreef:de nieuwe spoorbrug, die een week eerder was ingehesen.
En dat trok zoveel bekijks dat het op het landelijke radionieuws werd vermeld. Ik zat die dag in Ten Boer en was bijna ook even gaan kijken.
In plaats daarvan wacht ik op de foto's van Robbert297 :)

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: wo 19 jul 2017, 16:51
door Robbert297
^^ Er was inderdaad erg veel bekijks. Het pontje draaide overuren, waardoor hij een paar uur uit de running was door de schroef die eraf was gevallen.
4 augustus staat in m'n agenda genoteerd! :top:

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: di 01 aug 2017, 15:31
door martien
Vier augustus 16:00 wordt enkel de openstelling, officiële opening volgt later, aldus de provincie vandaag.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: vr 04 aug 2017, 21:06
door Robbert297
Zoals gezegd heb ik hier enkele foto's van de plaatsing van de spoorbrug te Zuidhorn. Het zijn geen spectaculaire foto's, maar ze zijn het zeker waard om hier te plaatsen.
SPOILER: TOON

11.55 uur - De spoorbrug wordt deels over land en over water langzaamaan naar haar plek gereden/gevaren. Foto genomen vanaf het pontje.
Afbeelding

18.53 uur - Terwijl de spoorbrug op haar plek werd gereden, maakte ik even een foto van de andere kant, waarbij je goed het verschil in grootte van beide bruggen kan zien.
Afbeelding

21.07 uur - De spoorbrug ligt bijna op haar plek.
Afbeelding

22.21 uur - De spoorbrug ligt zo goed als op haar plek, ook al lijkt dat niet zo. De rest werd de komende dagen/weken afgewerkt.
Afbeelding

22.50 uur - Zuidhorn heeft er een nieuw uitzicht bij! Foto wederom gemaakt vanaf het pontje.
Afbeelding
Ook heb ik nog een aantal foto's van de plaatsing van de tafelbrug op 15 juli gemaakt. De tafelbrug werd deels onder grond vervoerd. Helaas heb ik dat niet op de foto kunnen krijgen.
SPOILER: TOON

De tafelbrug wordt langzaamaan naar haar plek vervoerd.
Afbeelding

De tafelbrug staat bijna op haar plek.
Afbeelding

De plaatsing is gereed, te horen aan de "boem" waarbij de brug op haar eindplek is gezet. Ook was er een sirene te horen vanuit de brug en werd er door iedereen geapplaudisseerd.
Afbeelding

En tot slot nog een foto van vandaag, net voor de openstelling.
Afbeelding

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 05 aug 2017, 8:01
door Sibren
Mooie foto's! :top:

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 05 aug 2017, 16:19
door Kaaiman
Zelfde architect als de nieuwe spoorbrug bij Zwolle?

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: za 05 aug 2017, 16:46
door Robbert297
^^ Het heeft er veel van weg, maar ik durf niet zeggen of het gaat om dezelfde architect.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 06 aug 2017, 0:41
door Coen Tunnel
Kaaiman schreef:Zelfde architect als de nieuwe spoorbrug bij Zwolle?
Nee. De Hanzeboog werd ontworpen door Quist Wintermans Architecten, de spoorbrug bij Zuidhorn is een "design&construct project naar een ontwerp van Arcadis met Max Bögl als hoofdaannemer en ABT als constructeur.".

Ik zie trouwens de overeenkomsten niet echt. Behalve dat het beide boogbruggen zijn.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 06 aug 2017, 10:31
door Robbert297
^^ Bedoelt Kaaiman niet de tafelbrug (tweede spoiler)?

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 06 aug 2017, 12:22
door Kaaiman
Het model boog met die dikke diagonalen en afgeronde boogeinden lijkt nogal op elkaar, vandaar mijn vraag.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: zo 06 aug 2017, 12:33
door Coen Tunnel
Robbert297 schreef:^^ Bedoelt Kaaiman niet de tafelbrug (tweede spoiler)?
Ah, die lijkt er inderdaad iets meer op, maar dat is een ontwerp van Nol Molenaar.

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: ma 11 sep 2017, 19:15
door Robbert297
Enkele weken terug is het voormalige tracé van de N355 door Zuidhorn weer geopend, maar dan als ETW-30 zonder fietspad. Voorheen lag er wel een fietspad, omdat dit o.a. een doorgaande route betrof.
Zowel de oude als de nieuwe tafelbrug die erin is gezet en tegelijkertijd met de nieuwe weg is geopend voor al het verkeer, heeft een scheiding tussen rijbaan en trottoir, te zien op de afbeelding hieronder.
Voor de vernieuwing fietste iedereen op het trottoir die toen ook fungeerde als fietspad, want op de rijbaan mocht niet gefietst worden. Nu de situatie vernieuwd en dus gewijzigd is, fietsen de meesten netjes op de rijbaan, want het nodigt zich totaal niet uit om op het trottoir te fietsen, totdat men de nieuwe brug nadert. Dan fietst iedereen op het trottoir-gedeelte van de brug (ook ik heb mezelf daarop betrapt).
Nu heeft de gemeente aan beide zijden van de brug borden geplaatst met de tekst "Fietsers op de rijbaan". Blijkbaar voelt niet iedereen zich veilig om hier als fietser op de rijbaan te fietsen.

Afbeelding
Bron: Gemeente Zuidhorn

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: vr 15 sep 2017, 22:30
door Sibren
Na het terugkijken van wat dashcambeelden, viel het me op dat er nieuwe borden staan bij de aansluiting Dorkwerd, waar de N355 Groningen binnen rijdt. Op de linkerfoto: een nieuwe uitsmijter die er sinds een aantal maanden staat, nadat er een tijd lang geen enkel bord op het beslispunt stond. Midden: het vorkbord tot 7 september. Rechts: het vorkbord sinds 8 september.

Afbeelding

Re: [N355] Groningen - Zuidhorn - Buitenpost - Leeuwarden

Geplaatst: vr 15 sep 2017, 22:45
door Robbert297
^^ Dank voor het delen van de foto's. Deze borden zijn mij nog niet eens opgevallen. :lol: