[N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » do 31 jan 2019, 10:49

4 maart wordt het aangepaste PIP waarschijnlijk vastgesteld, waarna in september de vervanging kan beginnen.
Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten
30 januari 2019

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk aan de Amstel voor aan Provinciale Staten (PS).
PS besluiten begin maart 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP. Dit PIP is een aanvulling op het PIP Brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden.

Geen zienswijze
Het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) lag vanaf 22 november 2018 6 weken voor iedereen ter inzage. Er zijn geen ontvankelijke zienswijzen binnen gekomen, waardoor GS het PIP ongewijzigd voorleggen aan PS.

Verdere procedure
PS nemen naar verwachting 4 maart 2019 een besluit en stellen daarmee het inpassingsplan vast. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. Na vaststelling door PS wordt het besluit gepubliceerd. De dag na publicatie treedt het inpassingsplan in werking en wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug aangevraagd. Medio september 2019 start de daadwerkelijke vervanging van de brug.

Aanvullend PIP
Oorspronkelijk zou de aannemer in mei 2018 starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het PIP, zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug. De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Het werk kan weer beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast. Door de vertraging in de wettelijke procedures worden de nieuwe bruggen naar verwachting medio 2021 in gebruik genomen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ale_Staten
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 24 apr 2019, 14:14

Het aangepaste PIP is in maart vastgesteld.

In mei beginnen de eerste werkzaamheden!
Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel
(24 april 2019)
Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.
In verband met de voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden omgeleid door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel. De extra reistijd bedraagt gemiddeld 5 minuten.

Omleiding richting Amstelveen
Fietsers richting Amstelveen steken vanaf de verkeerslichten bij de Jacob van Ruisdaelweg de Burgermeester Stramanweg (N522) over. Vanaf de Jacob van Ruisdaelweg worden de fietsers met gele borden omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan, Dorpsstraat en Hoger Einde-Zuid. Aan het eind van Hoger Einde-Zuid steken de fietsers bij de verkeerslichten de N522 over en vervolgen zij hun weg richting Amstelveen. Deze omleiding (pdf, 291 kB) geldt voor (brom)fietsers in beide richtingen.

Extra reistijd
De omleidingsroute in Ouderkerk aan de Amstel is ongeveer 300 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op een kruispunt met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers wordt geschat op gemiddeld 5 minuten.

Verwijderen van gedeelte fietspad
Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt het laatste gedeelte van het fietspad voor Hoger Einde-Noord begin mei 2019 verwijderd. Daarna start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

Omleiding Amstelveen vanaf eind juni
Langs de N522/Oranjebaan in Amstelveen start de aannemer vanaf eind juni 2019 met het voorbelasten van de ondergrond. Ook hier wordt een deel van het fietspad verwijderd. Dit betekent dat fietsers vanaf eind juni aan de kant van Amstelveen vanaf Amsteldijk Noord worden omgeleid via Amstelzijde en Amstelslag. Bij de kruising van de N522 met de Amstelslag plaatst de provincie verkeerslichten, zodat fietsers hier veilig de N522 kunnen oversteken.

Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken
Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen. De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... _de_Amstel
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 29 mei 2019, 11:12

Het fietspad aan de oostzijde is afgesloten zoals hierboven vermeld.

Er wordt nu de laatst hand gelegd aan verkeerslichten even westelijk van de brug, bij het kruispunt Amstelslag.
Vanaf september zou dan aan de bouw van de nieuwe brug worden begonnen.
Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)
(24 mei 2019)
Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.

Deze tijdelijke verkeerslichteninstallatie is nodig om een veilige fietsomleiding mogelijk te maken tussen het betreffende kruispunt Amstelslag en de brug over de Amstel. Vanaf 24 juni worden de verkeerslichten in gebruik genomen. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor diverse testen op de installatie.

Zeer beperkte verkeershinder
Verkeersregelaars leiden het verkeer in de 3 nachten langs de werkzaamheden, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden voor het verkeer en het uitvoerend personeel van de aannemer. Er wordt telkens maar 1 rijstrook afgesloten, bij de plek waar op dat moment de werkzaamheden plaatsvinden. Overdag zijn alle rijstroken beschikbaar. Hierdoor is de verkeershinder voor de weggebruikers zeer beperkt.

Werkzaamheden
In de nachten van 27 tot en met uiterlijk 29 mei plaatst de aannemer de palen, portalen en verkeerslichten van de tijdelijke installatie. Ook zaagt de aannemer detectielussen in het asfalt en wordt de bedrading voor de installatie opgehangen. Dit betekent dat de kabels voor deze tijdelijke installatie op veilige hoogte boven de weg hangen en de aannemer het asfalt niet hoeft open te breken. Ook wordt er extra belijning aangebracht. Na de werkzaamheden voert de aannemer diverse testen uit, zodat de provincie de installatie vanaf 24 juni in gebruik kan nemen.

Afsluiting fietspad langs Oranjebaan (N522)
Van 24 juni 2019 tot medio 2020 is het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen afgesloten, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van dit fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Om veilig de N522 over te kunnen steken bij de Amstelslag worden hier tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ebaan_N522
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » di 30 jul 2019, 10:12

Noord-Holland en bruggen bouwen. Er lijkt wel een vloek op te rusten:
Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)
(30 juli 2019)

De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer.
Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.

Aansluiting Amsteldijk Noord
De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en wordt het verkeer omgeleid.
Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 2019 niet beschikbaar.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... rkerk_N522
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 15488
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Kaaiman » di 30 jul 2019, 11:12

Kennelijk zijn Noord-Hollanders niet zulke bruggenbouwers. :hap:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
Atlantis • forum voor geofictie

Durashift
autoweg
Berichten: 1153
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Durashift » za 14 dec 2019, 15:13

Het college van GS in N-H heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met de betrokken aannemer. Dit om dat bedrijf schadeloos te stellen voor de door het ingeschakelde ingenieursbureau gemaakte fout.

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.as ... 1100155994

Dat ingenieursbureau kan alvast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering inschakelen.. :|

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 12 feb 2020, 9:51

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... _weer_open

Het oude fietspad langs de N522, is in zijn geheel weer open voor langzaam verkeer. Ze hoeven nu dus niet meer van de omleiding gebruik te maken.
Belangrijk stukje in het persbericht:
Om te kunnen starten met de bouw van de nieuwe brug over de Amstel heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, dan wordt eerst de verbindingsweg aangelegd waarna de aanleg van de brug kan beginnen.
Dat kan dus nog wel enige jaren duren voor ze weer aan de slag gaan lijkt me. :|
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » ma 16 mar 2020, 17:00

Er wordt zoals hier boven geschreven is, een onteigeningsprocedure gestart.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ter_inzage

Als dat allemaal volgens proces loopt, kan pas in 2021 begonnen worden met de werkzaamheden!
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x2 autosnelweg
Berichten: 6912
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Jackbauer1350 » wo 03 jun 2020, 20:28

Enkele plaatjes van hoe het er nu bij ligt:

Afbeelding
De hoek bij de kruising Burg. Stramanweg (N522)/Hoger Einde-Noord

Afbeelding
Afbeelding
De kruising met het Hoger Einde-noord en-Zuid.

Afbeelding
Opslagterrein

Afbeelding
Bouwlocatie.

Afbeelding
De huidige brug. Aan deze zijde een tweerichtingenfietspad. Aan de andere zijde een voetpad, dat ook gebruikt wordt
door fietsers.

Afbeelding
De brug vanaf de Amstelzijde gezien.

Afbeelding
De kruising met de Amsteldijk Noord/Amstelzijde.

Afbeelding
Fietsers/voetgangers kunnen aan deze zijde ook gebruik maken van een onderdoorgang.
Om dan op het fietspad van de N522 te komen is dan alleen wat omslachtig.

Afbeelding
De kruising vanuit de richting Amstelveen.

Afbeelding
N522 richting Amstelveen. Hier is langs de weg ook het beginstadium van de werkzaamheden te zien.


Verder heb ik het idee dat de verkeerslichten ruk zijn afgesteld vanuit bepaalde richtingen.
Heb er een poosje staan kijken maar fietsers negeren al snel het rode licht.

IIVQ
stadsweg
Berichten: 338
Lid geworden op: di 28 mar 2017, 20:30

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door IIVQ » wo 02 jun 2021, 14:48

Vandaag waren ze echt aan het werk: er worden damwanden geslagen en de remmingswerken het dichtst voor de brug (aan de noordzijde) werden weggehaald omdat daar de 2e brug moet komen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 02 jun 2021, 14:55

Ja klopt, ze zijn al weer even bezig met nieuwe werkzaamheden. Het heeft een tijdje stilgelegen, maar sinds februari, maart is men weer bezig met allemaal voorbereidingen.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... _Ouderkerk
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Runner
woonerf
Berichten: 64
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 07 jun 2021, 17:28

Nog weinig verschil met de laatste foto update van precies 1 jaar geleden. Er staat nu wel een kraan.
Afbeelding

IIVQ
stadsweg
Berichten: 338
Lid geworden op: di 28 mar 2017, 20:30

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door IIVQ » ma 07 jun 2021, 20:15

En de remmingswerken zijn weg ;-)