[N743] Almelo - Zenderen - Borne - Hengelo

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 64965
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

[N743] Almelo - Zenderen - Borne - Hengelo

Bericht door Chris » do 27 mei 2021, 10:58

De N743 is een 9 kilometer lange wegverbinding tussen Almelo en Hengelo, via Zenderen en Borne.

Dit was vroeger een rijksweg, voordat de A1/A35 in dit gebied gereed kwam. Om die reden is ook al in 1947 een rondweg bij Borne in gebruik genomen. Bij Zenderen is echter nooit een rondweg aangelegd.

In de recentere geschiedenis is er nog steeds de wens om de N743 grootschalig te verleggen, zuidelijk van Borne langs. Deze zuidelijke rondweg is al aangelegd en in 2016 geopend tussen de IKEA en de aansluiting Borne-West. Dit wegvak is voor 90% door de provincie bekostigd. De volgende fase wordt de Vloedbeltverbinding genoemd.

Uit de perspectiefnota 2022 van de provincie Overijssel:
Drukte en ongevallen zorgen regelmatig voor verkeersinfarcten op de rijkswegen rondom het gezamenlijke deel van de A1/A35 en omgeving. Om die reden is met het Rijk een MIRT onderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot een adaptief programma met volgtijdelijke maatregelen. Belangrijk onderdeel daarin is het verbeteren van de regionale infrastructuur in het gebied rond Zenderen (tussen Almelo en Borne). Inmiddels is het MER onderzoek naar de Vloedbeltverbinding (Zenderen) vastgesteld dat heeft geleid tot een voorkeurstracé ‘bundeling A1/A35’. De kosten daarvan worden geraamd op € 50 miljoen. Met de partners in de regio wordt nu gekeken hoe deze nieuwe verbinding financieel kan worden gerealiseerd. Van de provincie wordt daarbij een bijdrage verwacht van € 40 miljoen. Wij stellen u voor om ter dekking van deze investering vanaf 2023 € 1,5 miljoen structureel te reserveren. Wij komen bij u terug met een definitief investeringsvoorstel.

Dit waren de alternatieven:
Afbeelding

Uiteindelijk is gekozen voor de bundeling A1/A35:
Afbeelding

Het PlanMER is hier te vinden: https://www.borne.nl/samenleving/projec ... verbinding

Nog wat uitgebreider over de financiën:

Vloedbeltverbinding
In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat een goed provinciaal wegennet noodzakelijk is voor de bereikbaarheid in Overijssel. De Vloedbeltverbinding (rondweg Zenderen) is daarin een belangrijk onderdeel en is daarom expliciet opgenomen in het coalitieakkoord. Inmiddels is het MER onderzoek naar de Vloedbeltverbinding vastgesteld en dit heeft geleid tot een voorkeurstracé ‘bundeling A1/A35’. De kosten daarvan worden geraamd op € 50 miljoen. Met de partners in de regio wordt nu gekeken hoe deze nieuwe verbinding financieel kan worden gerealiseerd. Van de provincie wordt daarbij een bijdrage verwacht van € 40 miljoen.

Overigens is met het Rijk en regio afgesproken dat indien aanvullende oplossingsrichtingen op het hoofdwegennet A1/A35 noodzakelijk blijken (vervolguitvoering van het maatregelenpakket uit het MIRT onderzoek), de gedane investeringen van de regio -zoals in de Vloedbeltverbinding- als regionale bijdrage worden aangemerkt.

Bij het coalitieakkoord was reeds € 13,6 miljoen gereserveerd voor deze investering. Wij stellen u voor het resterende budget beschikbaar te stellen. De Vloedbeltverbinding betreft een nieuwe investering in eigen infrastructuur. Conform de uitgangspunten investeren in infrastructuur stellen wij daarom voor de ‘afschrijvingsmethodiek’ te hanteren. De afschrijvingstermijn bedraagt 30 jaar. Samen met een voorlopige, geringe reservering voor beheer en onderhoud leidt dat vanaf 2023 tot een structurele last van € 1,5 miljoen. Met het toepassen van de afschrijvingsmethodiek kan de incidentele reservering vrijvallen.

Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel € 1,5 miljoen te reserveren voor de investering in de Vloedbeltverbinding, waarvan € 1,33 miljoen voor de structurele afschrijvingslast op de investering en het overige voor beheer en onderhoud. Wij stellen voor de precieze toedeling van de lasten te verwerken bij de Begroting 2022. Voor de definitieve besluitvorming leggen we u een separaat investeringsvoorstel voor. Daarnaast stellen we voor de incidenteel gereserveerde middelen bij deze perspectiefnota vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Rekening houdend met de afdracht van € 0,2 miljoen voor de Ondergrondse verkabeling (2020/1100066) kan € 13,4 vrijvallen vanuit de Algemene reserve KvO.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16361
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N743] Almelo - Zenderen - Borne - Hengelo

Bericht door mavas » do 27 mei 2021, 11:49

50 miljoen?! En dat voor een 2x1-GOW waarschijnlijk. Ik vind dat bizar veel geld.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 18038
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: [N743] Almelo - Zenderen - Borne - Hengelo

Bericht door waldo79 » do 27 mei 2021, 12:05

Het kan natuurlijk zijn dat een ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn de kosten opdrijft.