In 2030 staan we allemaal stil...

Bespreek hier alles over wegen en verkeer in België

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Medianieuws » wo 28 mei 2008, 9:51

De Standaard 28-05-2008 schreef:De toekomst: nog meer verkeer
BRUSSEL - Een vijfde meer verplaatsingen met auto's en de helft meer vrachtvervoer. Dat wacht ons in 2030.
19 procent meer verplaatsingen met personenwagens dan de 9,5 miljard die we hadden in 2005. Dat staat ons tegen 2030 te wachten, leert een prognose die het Federale Planbureau maakte op vraag van de federale overheidsdienst Mobiliteit. De 112miljard kilometers die we met z'n allen met personenwagens afleggen, zouden met 17 procent toenemen.

De stijging van het aantal verplaatsingen speelt zich niet af in woon-werk- of woon-schoolverkeer. Wel in de zogenaamde 'andere redenen': vrije tijd, boodschappen, vakantie. Dat groeit met 22 procent. Hier zit de vergrijzing van de bestuurders voor veel tussen. Er komen steeds meer gepensioneerden op de weg, in die groep vind je ook meer vrouwen met een rijbewijs. De ontgroening houdt het schoolverkeer stabiel.

Het woon-werkverkeer neemt met 'slechts' 10 procent toe. De planners zien een vermindering van collectief vervoer ten voordele van het individuele. Het aantal inzittenden per voertuig neemt nog af, zowel tijdens de spitsuren als tijdens de daluren.

De toename is nog veel spectaculairder in het vrachtvervoer. De gereden vrachtkilometers (alle vervoermiddelen) zouden met liefst de helft toenemen, vooral internationaal. Het vervoerde tonnage zou minder indrukwekkend stijgen: met 19 procent. Vooral de invoer zou stijgen, de transit zou afnemen. Om de eenvoudige reden dat het in België door al dat verkeer te traag gaat verlopen.

De binnenvaart en het spoor kunnen hun marktaandeel vergroten, maar ze blijven ver onder dat van de weg. Samen klimmen ze van 17,2 naar 19,9 procent van het aantal tonkilometer. Het wegvervoer verliest 1,7 procent van zijn marktaandeel. Het aandeel van de zware vrachtwagens daarin daalt met 4,3 procent en het aandeel van de kleine voertuigen neemt met 1,6 procent toe.

'Deze verkeerstoename kan er echt niet meer bij in de spits', analyseert verkeersdeskundige Chris Tampère van de KU Leuven. 'Het zal ertoe leiden dat ook de daluren dichtslibben en de secundaire wegen eveneens vol zitten. De files zullen vroeger beginnen en de hele dag duren. Veel van dat recreatief verkeer zal toch in de spits terechtkomen. En ik vrees dat de files erger zullen zijn dan de nog optimistische scenario's.

'Het beleid moet inzetten op meer capaciteit - ook op de weg, op een verschuiving naar alternatieven voor het wegtransport en op rekeningrijden', meent Tampère, 'maar dit zal niet volstaan. Drastische, andere oplossingen moeten bestudeerd worden zoals automatische containermovers, desnoods ondergronds, vanuit de havens.'

De voorspelling van het Planbureau gaat uit van ongewijzigd beleid. Dus met nakende maatregelen zoals de kilometerheffing is geen rekening gehouden. Met de hoge brandstofprijzen en de toenemende congestie wel. (ty)

R4
expressweg
Berichten: 2975
Lid geworden op: vr 17 jun 2005, 0:21
Locatie: Lochristi

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door R4 » vr 30 mei 2008, 0:45

20 jaar geleden werd hetzelfde scenario voor vandaag voorspeld. Dat zegt al veel...
België, het land van de sympathieke chaos, maar ook van frieten en bier natuurlijk!

denne007
autoweg
Berichten: 1357
Lid geworden op: ma 25 jun 2007, 19:48
Locatie: Oostende, België

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door denne007 » vr 30 mei 2008, 7:04

dat het aantal inzittenden van de wagens zal dalen vind ik moeilijk te geloven. De meesten zitten nu al alleen in hun wagen.

hneel
verkeersader
Berichten: 828
Lid geworden op: zo 15 mei 2005, 8:46
Locatie: Dinteloord

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door hneel » do 05 jun 2008, 19:54

De voorspelling van het Planbureau gaat uit van ongewijzigd beleid. Dus met nakende maatregelen zoals de kilometerheffing is geen rekening gehouden. Met de hoge brandstofprijzen en de toenemende congestie wel. (ty)
Wordt hier nu in Belgie al serieus over nagedacht?
Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8822
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Alfa » do 05 jun 2008, 21:46

Voor vrachtwagenchauffeurs wordt het allesinds serieus overwogen. Voor de automobilisten zal het in de toekomst ongetwijfeld ook ingevoerd worden, maar dat is nog niet voor direct. De politieke wil ontbreekt voorlopig.

Medianieuws

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Medianieuws » wo 22 apr 2009, 13:17

De Standaard 22-04-2009 schreef:Snelheid in spits zakt nog met derde tegen 2030

Bij ongewijzigd beleid zal het personenvervoer tegen 2030 toenemen met 30 procent vergeleken met 2005. Het vrachtvervoer neemt toe met 60 procent. Zo luidt de prognose van het federale Planbureau.
Aangezien 84 procent van het personenvervoer in auto’s gebeurt, zoals vandaag, zal de snelheid in de spits met bijna een derde (31 procent) verminderen. Ook in de daluren zal het door de congestie 17 procent trager gaan. Een deel van de weggebruikers vlucht immers weg uit de overvolle spits.

Het openbaar vervoer en de fiets kunnen hun marktaandeel niet vergroten en blijven op 12 en 1 procent. De trein rijdt even snel maar de bus zit ook vast in de opstoppingen. Niet verwonderlijk dat De Lijn andere wegen opzoekt.
De groeicijfers vallen hoger uit dan bij een vorige prognose van het Planbureau. Er is deze keer gerekend met tien procent meer bevolkingsaangroei, door de hogere vruchtbaarheid en de immigratie.

Ook de werkgelegenheid zal hoger liggen. Meer mensen zullen een baan en geld hebben, en zich verplaatsen.
Het Planbureau ging uit van een ongewijzigd beleid. Dus zonder rekeningrijden of een kilometerheffing. Ook van grote infrastructuuringrepen werd abstractie gemaakt. ‘Maar zelfs met extra wegen zou de congestie er niet op verbeteren’, meent Inge Mayeres van het Planbureau, ‘extra capaciteit trekt immers extra verkeer aan, zolang de bestuurders niet geconfronteerd worden met alle kosten die ze veroorzaken.’

Op het milieu zijn de effecten tweeslachtig. Door een betere motortechnologie zal de uitstoot van de traditionele schadelijke stoffen (fijn stof, stikstofoxiden) lager liggen. Het fijn stof zou bijvoorbeld met 63 procent afnemen. Maar we zullen met z’n allen 18 procent meer broeikasgassen uitstoten.

Het gebruik van zuinigere voertuigen en biobrandstoffen kan de groei niet compenseren. Betekent dit dat we de klimaatdoelstellingen nooit zullen halen? ‘Niet noodzakelijk’, zegt Mayeres, ‘verkeer is maar één bron van broeikasgassen. Mogelijk slagen we erin de uitstoot in andere sectoren — woningen, industrie — forser en tegen een lagere kostprijs te reduceren.’

De prognose houdt nog geen rekening met de impact van de crisis. De prognose gebaseerd op de economische vooruitzichten van midden 2008. De crisis had toen nog niet toegeslagen. De impact daarvan op het vervoer van de toekomst voorspellen, is op dit moment moeilijk.

Bruikbaar als indicatie is wel een tweede scenario van het Planbureau dat van een lagere economische groei uitgaat (1,5 in plaats van 2 procent). Ook in dat scenario groeit het personenvervoer nog met 24 procent en het goederenvervoer met 34 procent. Files blijven ook in dit geval dus een serieus probleem.

Medianieuws

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Medianieuws » wo 22 apr 2009, 13:19

Standpunt Gazet van Antwerpen 22-04-2009 schreef:Vlaanderen mobiel en leefbaar houden

Gisterenmorgen brak ik een record! Van het noorden van Antwerpen naar de Craeybeckxtunnel in één uur en vijf minuten. Er waren geen werken. In de andere richting wachtten vóór de werkzaamheden in Kontich rijen auto’s vanaf Mechelen.
Juist diezelfde dag stelde De Lijn haar Mobiliteitsvisie 2020 voor. Die visie bevat een blauwdruk van een uitgebreid net van openbaar vervoer. Volgens De Lijn moet dat net Vlaanderen in 2020 mobiel, leefbaar en welvarend houden. De vervoermaatschappij rekent voor dat het aantal reizigers zal verdubbelen en een verkeersinfarct kan worden vermeden.

Door het plan trekt De Lijn de tram uit de steden Antwerpen en Gent. Voor steden als Aalst, Geraardsbergen, Sint-Niklaas, Mechelen en Leuven wacht een verbinding met de grootsteden en een ontsluiting naar de buurgemeenten. Dat zou gebeuren met sneltrams, regionale trams en de zogenaamde light-rail, een tram die op treinsporen rijdt. Een van de eerste projecten zou de light-rail Mechelen-Boom- Antwerpen-Roosendaal zijn.

De Lijn rekent voor dat deze stap in de toekomst kan worden gerealiseerd met een verdubbeling van het investeringsbudget van 170 miljoen euro. Dat budget zou dan naast de overheidsdotatie van 900 miljoen liggen.

Daar zal het schoentje knellen, want onder meer Open Vld, LDD en de mobiliteitsclub Touring vinden die verregaande investeringen in het openbaar vervoer nu wel voldoende. Bovendien hebben de huidige projecten, waaronder de Antwerpse tramverlenging naar Wijnegem, al drie jaar vertraging opgelopen. En de vervanging van de kleine, oudste trams is hoogdringend. Trams uit Deurne moeten ’s ochtends reizigers laten staan.

Op de weg terug naar Antwerpen sta ik een uur stil op de A12: oververzadiging door werken op de E19. Het is hoog tijd dat de volgende regering de budgetten voor het wegverkeer onder de loep neemt. Vandaag gaat een half miljard naar wegwerkzaamheden, inbegrepen 90 miljoen euro onderhoud. Dat deelbudget is wel verdrievoudigd. Maar zelfs als het wordt opgetrokken tot 120 miljoen euro, is de achterstand in onderhoud pas binnen vijf jaar ingehaald.

Een evenwicht in investeringen voor openbaar vervoer en wegvervoer dringt zich op. Daarom pleiten we voor één minister van én Mobiliteit én Openbare Werken. En een preciezere planning van de werkzaamheden zelf.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 63652
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Chris » wo 22 apr 2009, 13:26

Ook van grote infrastructuuringrepen werd abstractie gemaakt. ‘Maar zelfs met extra wegen zou de congestie er niet op verbeteren’, meent Inge Mayeres van het Planbureau, ‘extra capaciteit trekt immers extra verkeer aan, zolang de bestuurders niet geconfronteerd worden met alle kosten die ze veroorzaken.’
Nogal dubieus, aangezien je als bestuurder al vele malen de werkelijke kosten betaald. Wat ze wil zeggen is feitelijk dat de prijzen blijkbaar nog niet hoog genoeg zijn om de bestuurders uit de auto te krijgen.

Caesar
stadsweg
Berichten: 492
Lid geworden op: do 05 feb 2009, 9:42
Locatie: Merksplas

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Caesar » wo 22 apr 2009, 14:05

‘extra capaciteit trekt immers extra verkeer aan’
Dit is een dooddoener waar de anti-auto goeroes zich al jaren aan vastklampen.
Zoals ik hier al eerder las gaan mensen geen auto kopen omdat er een nieuwe weg aangelegd wordt.
Bovendien kunnen gerichte wegenwerken de druk op het verkeer juist verlichten.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 63652
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Chris » wo 22 apr 2009, 14:14

^^ Gooi die dooddoener eens op over het OV. Dan geldt het ineens niet.

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Wimpie24 » wo 22 apr 2009, 15:05

Of onder het OV, dan zijn we er ineens vanaf.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

Gebruikersavatar
JonasCoryn
stadsweg
Berichten: 264
Lid geworden op: do 05 mar 2009, 16:25
Locatie: Harelbeke

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door JonasCoryn » wo 22 apr 2009, 22:29

Net vandaag omstreeks 17u30 heb ik ook gemerkt dat de spits in stad (Kortrijk) echt een chaos is eigenlijk, nog meer dan anders. Bij elke T-splitsing, tegen dat men naar links kan is een halve minuut voorbij. Dat bij elke auto voor mij. zelfs ik, als beginnend bestuurder zie dat het verkeer in de laatste 10 jaar echt veel gestegen is. Een rustige snelweg heb je in het weekend of 's avonds laat tegenwoordig niet meer, het is gewoon altijd druk.

Zwaar investeren in wegen en knelpunten aanpakken lijkt mij gewoon de enige goede oplossing. Het Openbaar Vervoer zal ons nooit uit de nood helpen zolang de auto voor de deur staat te blinken.

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Wimpie24 » wo 22 apr 2009, 22:53

JonasCoryn schreef:Net vandaag omstreeks 17u30 heb ik ook gemerkt dat de spits in stad (Kortrijk) echt een chaos is eigenlijk, nog meer dan anders. Bij elke T-splitsing, tegen dat men naar links kan is een halve minuut voorbij. Dat bij elke auto voor mij. zelfs ik, als beginnend bestuurder zie dat het verkeer in de laatste 10 jaar echt veel gestegen is. Een rustige snelweg heb je in het weekend of 's avonds laat tegenwoordig niet meer, het is gewoon altijd druk.

Zwaar investeren in wegen en knelpunten aanpakken lijkt mij gewoon de enige goede oplossing. Het Openbaar Vervoer zal ons nooit uit de nood helpen zolang de auto voor de deur staat te blinken.
Dan moet je de zondagspits eens zien, die duurt gewoon de hele nammidag, dat is niet normaal meer, 5 jaar geleden kon ik bij wijze van spreken nog op zondag te voet op de westelijke ring lopen tien minuten aan een stuk zonder een auto te zien, nu staat er altijd een file aan de lichten.
Tijden veranderen.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

R4
expressweg
Berichten: 2975
Lid geworden op: vr 17 jun 2005, 0:21
Locatie: Lochristi

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door R4 » do 23 apr 2009, 0:56

Chris schreef:^^ Gooi die dooddoener eens op over het OV. Dan geldt het ineens niet.
Euh, niet altijd (zoals dat ook bij het wegverkeer het geval is), maar vaak wel: op lijnen waar men vaker en/of met grotere voertuigen gaat rijden, neemt doorgaans het aantal reizigers toe. Het is trouwens een algemeen principe he: geef mensen meer mogelijkheden om iets te doen en ze zullen er makkelijker voor kiezen om het te doen.
België, het land van de sympathieke chaos, maar ook van frieten en bier natuurlijk!

Gebruikersavatar
Lambo19
autoweg
Berichten: 2038
Lid geworden op: za 27 sep 2014, 21:38
Locatie: Tremelo

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Lambo19 » vr 17 okt 2014, 22:19

Vandaag Heeft de stad Gent hun mobiliteitsplan 2030 voorgesteld. Zo komt er een snelheidsbeperking van 100km/u op de E17 en de E40 binnen de stadsregio Gent. Het viaduct van Gentbrugge krijgt in 2016 een grondige renovatie en er de voetgangerszones worden uitgebreid. Deze mentaliteit toont nogmaals waar we naar zullen evolueren in de toekomst. Eerst zone 30 in het stadscentrum, dan lage-emissiezones en uiteindelijk heel het stadscentrum autovrij. Ik moet zeggen dat het opvallend dat veel dorpscentra tegenwoordig een zone 30 hebben i.p.v. De standaardsnelheid van 50km/u. En denken dat men vroeger 60 mocht in de bebouwde kom...

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland ... l?show=art

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8822
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Alfa » za 18 okt 2014, 13:15

^^De stad Gent kan de snelheidslimieten op autosnelwegen over haar grondgebied niet bepalen. Dus dat is een passage in het mobiliteitsplan die eerder als 'richtinggevend' beschouwd moet worden. Hetzelfde geldt voor de afbraak van de viaducten van Gentbrugge en de B401. Al kan de stad Gent bij dat laatste wel wat druk uitoefenen omdat het een verbinding betreft die enkel lokaal belang heeft.

Dit is trouwens de kaart die bij het document zit. Zoals je kan ziet verandert er eigenlijk niet zo heel veel vergelijken met vandaag.
SPOILER: TOON

Afbeelding
Laatst gewijzigd door Alfa op zo 19 okt 2014, 0:26, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Lambo19
autoweg
Berichten: 2038
Lid geworden op: za 27 sep 2014, 21:38
Locatie: Tremelo

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Lambo19 » za 18 okt 2014, 20:18

^^
Ik dacht dat de maximumsnelheid op de R4 snelweg 120 km/u bedroeg.
Wat is de reden dat de Vmax daar 90 bedraagt ?

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8822
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: In 2030 staan we allemaal stil...

Bericht door Alfa » zo 19 okt 2014, 0:27

Het is een wensbeeld van de stad Gent. Maar ze gaan sowieso niet over de maximumsnelheid op snelwegen. Dus daar kunnen ze hoogstens een advies geven. Daar komt nog bij dat de R4-oost grotendeels over het grondgebied van andere gemeenten loopt (Destelbergen, Melle en Merelbeke).