[A016] Ombouw Breda update

Bespreek hier alles wat specifiek aan een autosnelweg gerelateerd is, maar wat geen actuele plannen of uitvoeringsprojecten betreft

Moderator: Moderatoren

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

[A016] Ombouw Breda update

Bericht door PW100 » ma 14 mar 2005, 23:46

Na aanleiding van een recent nieuwsbericht [zie volgende posting], plaats ik hier nog even wat archiefspul vanuit het oude forum:
Maandag 19 april 2004 - BREDA – Het knooppunt Princeville beleeft aan het einde van de week weer twee mijlpalen: de fly-over Etten-Leur naar het zuiden toe (Tilburg/Antwerpen) gaat eerder open dan verwacht en de nieuwe Verlengde Ettensebaan komt in gebruik.


Na de openstelling van diverse routes half maart komt het nu op Princeville weer tot een forse verbetering voor de doorstroming van het verkeer. Half maart gingen de verbindingsbogen Etten-Leur/Rotterdam en omgekeerd open en kwam een stuk van zes kilometer aan nieuwe A16 in gebruik.

Het verkeer Etten-Leur-Tilburg rijdt nu nog onderlangs via de oude snelweg naar de Graaf Engelbertlaan om daar de weg via de A16 te vervolgen. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat de nieuwe fly-over open. Die operatie zal zonder al te veel problemen verlopen. Volgens woordvoerder A. van Beuzekom, coördinator bereikbaarheid van het hsl-bureau, is het een kwestie van verplaatsing van borden en afzettingen.

Daaropvolgend wordt van vrijdagavond tot zondagochtend gewerkt aan de openstelling van de Verlengde Ettensebaan. Die openstelling zal wel gepaard gaan met enige verkeershinder. Er komt een tijdelijke wegafsluiting en er worden omleidingsroutes ingesteld. IKEA is zondag niet open, dat scheelt aan verkeersdrukte, iets waar het hsl-bureau rekening mee heeft gehouden.


Zaterdagochtend gaat de Ettensebaan over een rijstrook open, zondagochtend komt de route volledig in gebruik.

Afgesloten

De Liesboslaan wordt tegelijkertijd afgesloten voor het verkeer. Langzaam verkeer (wandelaars en fietsers) krijgen een aparte route via de busstroken op de Verlengde Ettensebaan. De fietsroute op de busbanen blijft tot medio 2005 in gebruik. Het busvervoer zal derhalve voorlopig geen gebruik maken van de stroken.

De opening van de Verlengde Ettensebaan betekent dat het verkeer uit de stad een directe verbinding krijgt met de A58 naar het westen toe. Al met al moet het knooppunt eind deze week volgens Van Beuzekom verder ontlast worden. Dan blijft nog slechts één verbindingsboog over, die voor het verkeer van Tilburg/Antwerpen naar Etten-Leur en Roosendaal.

Deze, voor de bouwers meest lastige, fly-over is pas medio 2005 afgebouwd. Het verkeer op deze route moet het voorlopig doen met een omleiding vanaf de Graaf Engelbertlaan, over de oude A16 (randweg Princenhage), onder het knooppunt door naar de A58 toe.

Bron: http://www.BNdestem.nl
De ontgraving van de westkant van de tunnelbak voor de A16 bij Prinsenbeek gaat in sneltreinvaart. Direct na de opening van de oostkant, half maart, is begonnen met de afgraving. De enorme partij grond die vrijkomt, in het midden tot zeven meter diep, wordt ter hoogte van knooppunt Princeville weer gebruikt voor het talud van de hsl.

Het is een van de laatste grote klussen op Brabantse bodem. En een spectaculaire klus. In juli 2000 is de bouw van de tunnelbak begonnen. Sinds half maart 2004 gaat het verkeer in beide richtingen tijdelijk over vier rijbanen door de oostkant, in afwachting van de openstelling van de westkant, naar verwachting ergens eind 2005.

Dan zijn de twee 975 meter lange en verdiept aangelegde bakken voor de A16 door de bebouwde kom van Breda klaar. Dan passeert het verkeer op 2x3-rijstroken de dorpskom van Prinsenbeek.

In Prinsenbeek hopen ze op een zo geruisloos mogelijke verkeersstroom. Hoewel niet iedereen in het dorp daar zo gerust op is. Laatst nog, tijdens een vergadering van de dorpsraad, kreeg de gemeente Breda de dringende oproep mee de geluidseffecten na de ingebruikname direct te controleren.

Metingen moeten uiteindelijk duidelijk maken of het geluid van de A16 gebundeld met de hsl binnen de perken blijft. Want, redeneren ze bij de dorpsraad, er kunnen nog zo mooie geluidsschermen staan, meten is pas weten.

De afgelopen weken hebben shovels en jumpers honderden ritjes gemaakt op de partij grond die afgevoerd wordt voor hergebruik.

De afgraving is ver gevorderd, inmiddels is al begonnen met het verwijderen van de stalen damprofielen tussen de oost- en westkant. De stalen profielen dienden als waterkering, ze moesten het grondwater op zijn plek houden. Ze zijn op het diepste punt 22 meter lang en worden met speciale grijpkranen eruit gehaald, of beter gezegd, eruit getrild. Half juli moeten de damwanden weg zijn.

Bewoners in de directe omgeving zijn gewaarschuwd voor eventuele overlast. Volgens het hsl-bureau zijn er tot nu toe geen klachten binnengekomen. „Maar we zijn ook nog niet zo lang bezig'', zegt woordvoerster D. Janmaat.

De kranen werken naar elkaar toe en zullen elkaar in het midden treffen. Zodra een stuk damwand is verwijderd, wordt ter plekke verder gewerkt aan het ontgraven van de bouwkuip. Waar vroeger de Valdijk lag, moeten de laatste restanten van het tunneltje Valdijk nog weggehaald en gesloopt worden.

Opmerkelijk is dat aan de uiteinden van de tunnelbak al begonnen is met de fundering voor de nieuwe snelweg, een overigens interessant bouwproces.

De fundering wordt gemaakt op honderden betonnen palen die in de grond worden gedraaid, en niet geheid, dit om geluidsoverlast te voorkomen. In totaal zitten er voor de tunnelbak meer dan drieduizend palen in de grond. Op die palen komt een betonnen werkvloer, daarop komt een betonwapening met opstaande randen voor de wanden van de tunnelbak. Om deze wapening wordt een bekisting gemaakt, die wordt volgestort met beton. Als het beton hard is, gaat de bekisting eruit en is een deel van de vloer klaar. Dan wordt de wapening en bekisting voor de wanden aangebracht en volgt eenzelfde bouwproces. Als het beton eenmaal ligt, is het asfalteren niet meer dan een fluitje van een cent.

Bron: http://www.BNdestem.nl
Derde rijstrook Prinsenbeek - Zevenbergschen Hoek gaat open

Haagse Beemden, 14 mei 2004 - In de nacht van dinsdag 18 mei op woensdag 19 mei wordt de derde rijstrook richting Rotterdam tussen Prinsenbeek en Zevenbergschen Hoek opengesteld voor verkeer. In verband met werkzaamheden voor deze openstelling is er verkeershinder te verwachten in de vorm van rijstrookafsluitingen en politiestops. Tijdens een politiestop wordt het verkeer gedurende een korte periode stilgelegd.
In de richting Rotterdam – Breda blijven voorlopig twee rijstroken beschikbaar.

Vanaf Zevenbergschen Hoek tot aan knooppunt Klaverpolder richting Rotterdam blijven, in verband met werkzaamheden, twee rijstroken in gebruik. De derde rijstrook van de A16 tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Klaverpolder wordt naar verwachting dit najaar in gebruik genomen.

De A16 wordt gefaseerd afgebouwd en opengesteld voor verkeer. In 2006 is de hele A16, inclusief de knooppunten Klaverpolder, Princeville en Galder gereed. De A16 is dan vanaf de brug over het Hollandsch Diep tot aan knooppunt Galder verbreed van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 3 rijstroken.

Bron: http://www.haagsebeemden.nl
Kronkel uit A16 bij Moerdijkbrug

Haagse Beemden, 4 juni 2004 -
De bocht in de snelweg A16 bij de Moerdijkbrug wordt dit weekend weer rechtgetrokken. Door de aanleg van de HSL-spoortunnel, net over de brug in Zuid-Holland, maakt het verkeer al maanden een kronkel.

De rijbaan van Rotterdam naar Breda ligt vanaf maandag weer op de oude positie. De andere rijbaan in de richting Rotterdam wordt over drie weken teruggelegd.
Het verkeer moet dit weekend door de werkzaamheden rekening houden met files.

Bron: http://www.haagsebeemden.nl
Per Oktober 2004 A16 Prinsenbeek - Moerdijk definitief 2x3

Haagse Beemden, 17 juli 2004 - In de week van maandag 19 juli vinden in de nachtperiode diverse werkzaamheden plaats op de A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juli wordt de splitser op de A16 richting Rotterdam verwijderd, waarna een ander verkeerssysteem op de weg wordt geplaatst. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen worden uitgesteld.

De werkzaamheden worden in de nachtperiode uitgevoerd, zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Hinder voor het verkeer is echter niet uit te sluiten.
Tijdens de werkzaamheden wordt de rechterrijstrook inclusief de op- en afritten van de oostbaan van de A16 (richting het noorden) afgesloten voor verkeer. Tevens vinden er politiestops plaats waarbij het verkeer voor een korte periode wordt stilgezet. Tijdens deze afsluitingen worden er omleidingroutes ingesteld. Deze worden met borden langs de weg aangegeven.

De A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel blijft voorlopig bestaan uit twee rijstroken per richting. In een weekend in september en in een weekend in oktober wordt de A16 tussen deze knooppunten voorzien van een toplaag asfalt. Daarbij wordt per weekend één rijrichting helemaal afgesloten voor verkeer. Na deze werkzaamheden wordt de A16 tussen de brug over het Hollandsch Diep en Prinsenbeek in beide richtingen met drie rijstroken opengesteld.

Bron: http://www.haagsebeemden.nl

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Bericht door PW100 » ma 14 mar 2005, 23:48

Dan, zoals beloofd, nog even het laatste nieuws:
Knooppunt Princeville gereed
10 maart 2005

In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 maart wordt de laatste verbindingsboog van knooppunt Princeville opengesteld voor verkeer. Dit is de verbindingsboog van Antwerpen (A16) richting Roosendaal (A58). Hiermee is knooppunt Princeville na vier jaar gereed. Tevens wordt een nieuw gedeelte van de A16 tussen de Liesboslaan en de Leursebaan in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project Hogesnelheidslijn – Zuid en de verlegging en verbreding van de A16.

In de nacht van maandag 14 maart op dinsdag 15 maart worden verschillende verkeersmaatregelen genomen om de laatste boog open te stellen. Vanaf het moment van openstelling, kan het verkeer rechtstreeks, zonder verkeerslichten van de A16 vanuit het zuiden richting Roosendaal. Na de openstelling van deze verbindingsboog, kunnen de werkzaamheden voor de Randweg Princenhage verder worden voltooid.

In dezelfde nacht wordt een nieuw gedeelte van de A16 tussen de Liesboslaan en de Leursebaan in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de oostbaan, Antwerpen richting Rotterdam. Aansluitend hieraan worden in diverse nachten werkzaamheden uitgevoerd in de middenberm

Voor de start van de werkzaamheden in 2001, bestond de verbinding tussen de A16 en de N58 uit een kruispunt met verkeerslichten. Dit kruispunt is nu vervangen door een volledig knooppunt met verbindingswegen tussen de A16 en de A58. In deze periode is de N58 ook omgebouwd tot A58.

De HSL-Zuid is een project van Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De nieuwe hogesnelheidslijn verbindt Amsterdam en Rotterdam met Brussel en Parijs, en maakt deel uit van het Trans Europees Netwerk van hogesnelheidslijnen. Den Haag en Breda krijgen door middel van shuttles een snelle aansluiting op deze lijn. Volledige ingebruikname is voorzien voor april 2007.

Bron: http://www.hslzuid.nl

Afbeelding
Foto uit eigen fotoarchief. Onderaan de verbindingsboog A58 --> A16 Etten Leur --> Galder. Direct daarboven de laatste verbindingsboog die vannacht opengesteld wordt. Op de achtergrond is Prinsenbeek zichtbaar met de verdiepte ligging / tunnelbak / stadsducten.
Laatst gewijzigd door PW100 op di 15 mar 2005, 0:27, 1 keer totaal gewijzigd.

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Bericht door PW100 » ma 14 mar 2005, 23:50

En [voorlopig] tenslotte, om wat kleur in dit draadje te brengen, dan ook nog even een kleine toegift uit mijn eigen foto archief:


Afbeelding
Knooppunt Princeville gezien van uit het noorden richting zuiden. Links is de fly-over A58 – A16 Etten Leur --> Zonzeel te zien. Direct daarboven een deel van de fly-over A16 – A58 Galder --> Etten Leur.
Afbeelding
A16 Tunnelbak Prinsenbeek, met uiterst rechts nog een deel van de parallele HSL open tunnelbak. In het midden is de vernieuwde afrit 17 Prinsenbeek te zien, en links nog juist het laatste deel van de originele A16 ter plekke van de passage Prinsenbeek vlak voordat het laatste asfalt vermalen is tot rijksweggrondstof.
Afbeelding
A16 Tunnelbak, gezien vanuit het zuidelijke stadsduct Prinsenbeek. Hier valt toch wel goed op hoe diep de A16 tunnelbak ligt: links de keerwand waarboven de oorspronkelijke A16 ligt zoals op de vorige foto te zien is.
Afbeelding
Nogmaals het oostelijk deel van de noordelijke stadsduct Prinsenbeek. Dit deel is inmiddels opengesteld voor zowel het noordelijke als zuidelijk verkeer. Als de westelijke tunnelbak in 2006 gereed is, zal dit deel alleen het noordelijk verkeer verwerken. Breed zat voor drie rijstroken + weefstrook + vluchtstrook en redresseerstrook. De westelijke tunnelbak wordt even breed.
Afbeelding
Nogmaals overzicht A16 passage Prinsenbeek, kijkend in noordelijke richting.
Afbeelding
Doorkijk in de HSL tunnelbak. Ik sta hier dus recht onder knooppunt Galder, kijkend in noordelijke richting. Ik hoop hier nog wat betere foto’s te schieten.

Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28133
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » wo 16 mar 2005, 15:31

Nu de boog open is, weet iemand wat ze vanuit zuidelijek richting met de afrit 15+16 doen, zoals het nu staat aangegeven. Het lijkt mij onzin om dat afritnummer 16 (nog) te hanteren, alleen al omdat er maar 1 fysieke afrit is (en altijd is geweest).

Wie maakt de eerste foto's? ;)
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37695
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » wo 16 mar 2005, 16:16

1 fysieke afrit
En één psychische afrit? Een formele afrit? Een denkbeeldige afrit? Een fantasie afrit? Of een dit-maakt-het-moeilijk-om-mijn-website-goed-weer-te-geven afrit?
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 9907
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Bericht door Mark » za 19 mar 2005, 16:57

Het wordt ook nog een 'zooitje'met de afrit nummering op de A16, afrit 19 is foetsie en dan nu nog 16 :roll:

Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28133
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » za 19 mar 2005, 17:11

Die afrit 16 zie je alleen als je bij Princeville de A58 op gaat, maar formeel hoort deze natuurlijk bij de A58.

Kun je trouwens afrit 16 ook af als je vanuit Etten-Leur komt? (cq. de oprit weer op richting Etten-Leur)? Het lijkt me wel logisch, maar in de snelheid heb ik het 2 weken terug niet gezien.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Bericht door PW100 » wo 23 mar 2005, 22:28

Palance schreef:Nu de boog open is, weet iemand wat ze vanuit zuidelijke richting met de afrit 15+16 doen, zoals het nu staat aangegeven. Het lijkt mij onzin om dat afritnummer 16 (nog) te hanteren, alleen al omdat er maar 1 fysieke afrit is (en altijd is geweest).

Wie maakt de eerste foto's? ;)

Dat afritnummer 16 staat dus wel degelijk aangegeven vanuit zuidelijke richting, maar dan als extra afritnummer bij afrit 15. Afrit 15 staat [vanuit zuidelijke richting] dus doodleuk aangegeven als "afrit 15 + 16": één opzet bordje, waar beide afritnummers op staan, zoals ongeveer op onderstaande foto [met dank en alle credits aan Frits!].

Afbeelding

Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28133
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » do 24 mar 2005, 8:04

Raar dat afrit 16 op de A16 nog steeds staat aangegeven. Erg onzinnig lijkt me, je komt bij die afrit 15+16 op dezelfde plaats uit. De feitelijke 'splitsing' van de richtingen (Breda, Prinsenbeek, N263) is pas een stukjke van de snelweg af. Geen enkele reden om afrit 16 nog te hanteren.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk