[A069][N069] Het verleden van rijksweg 69

Bespreek hier alles wat specifiek aan een autosnelweg gerelateerd is, maar wat geen actuele plannen of uitvoeringsprojecten betreft

Moderator: Moderatoren

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

[A069][N069] Het verleden van rijksweg 69

Bericht door IQ[] » do 05 mei 2005, 21:54

Op autosnelwegen.nl bij het dossiers N69 staat:
14-11-1983
Tracébesluit rw69 Valkenswaard - grens (B)

14-10-1986
Tracébesluit rw69 KP De Hogt - Valkenswaard

1988
Kroonberoep tegen bestemmingsplan Waalre gegrond verklaard
Wat is een kroonberoep? Wat houdt het in? En had dit ook een invloed op de Tracébesluiten?
Mocht er nog meer vragen bij me opkomen over dit onderwerp, laat ik het nog weten. Alvast bedankt voor antwoorden :)

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » za 14 mei 2005, 19:22

Niemand enig idee? Jammer :(

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 5814
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Bericht door Seat Ibiza » za 14 mei 2005, 20:10

Na wat gegoogle o.a. het volgende gevonden (o.a. op http://www.parlement.com )

Kroonberoep wil zeggen dat beroep wordt ingesteld op 'Koning en minister' (die samen 'de Kroon' worden genoemd). De Wet op de Raad van State van 1861 bepaalde dat de Kroon zou beslissen na advies van de Raad van State. Die had daarvoor een afzonderlijke afdeling, afdeling voor de geschillen van bestuur of afdeling contentieux genoemd, een constructie die was ontleend aan de Franse Conseil d'Etat. De afdeling hoorde partijen en stelde een ontwerp-beslissing op in de vorm van een koninklijk besluit. Het advies werd in vrijwel alle gevallen gevolgd. In deze beslissingen, de 'Kroonjurisprudentie', werd in de loop der jaren een aantal beginselen ontwikkeld die later bekend zouden worden als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

In 1985 oordeelde het Europese Hof dat het Kroonberoep, waarbij de Kroon beslist na advies van de Afdeling Geschillen van de RvS, niet in overeenstemming was met de Europese mensenrechtenconventie. Die zegt dat de behandeling van rechtszaken door een van het bestuur onafhankelijk gerecht moet gebeuren, en de Kroon is dat niet. In 1994 werd het Kroonberoep helemaal afgeschaft en de Afdeling Geschillen en de Afdeling Rechtspraak werden samengevoegd tot de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » za 14 mei 2005, 20:14

1-9-1999:
Teleurstelling over niet aanleggen A69.

De provincie is teleurgesteld over het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om de rijksweg A69 tussen Eindhoven en Hasselt niet aan te leggen.


Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de alternatieven die de minister voor de aanleg van de weg geeft onvoldoende zijn. De provincie wil samen met het Rijk zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblematiek rondom de A69.


Nu al zorgt een verkeersstroom tussen Eindhoven en Hasselt voor problemen op de bestaande rijksweg en de wegenstructuur in en rond Aalst, Waalre en Valkenswaard. De verwachting is dat deze druk in de toekomst sterk zal toenemen. De provincie erkent dat het tracé van de rijksweg door een gebied met grote natuur- en landschapswaarden loopt. Voorwaarde voor aanleg van een rijksweg is dan ook dat er minimale schade wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van een geboorde tunnel. De alternatieven die de minister aandraagt vormen geen oplossing voor verkeersproblematiek en leefbaarheid. Voor het verbeteren van knelpunten en het bestaande wegennet is meer geld nodig als de minister nu wil reserveren uit de onderhoudsbudgetten.
(bron: nieuwsbank.nl)

Klaarblijkelijk is het Kroonberoep tegen de A69 door dat Europese oordeel automatisch nietig verklaard, anders zou de snelweg niet meer (zo 'snel') op de agenda zijn gekomen (en helaas ook er weer afgehaald).
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » za 14 mei 2005, 20:28

Aha. Dan snap ik nu ook waarom de discussie over deze weg weer oplaaide eind 90er jaren. Helaas boorde Tineke Tolpoort het de grond in :(

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » za 14 mei 2005, 20:35

In het bestuursakkoord 2003-2007 van GS staat:
Daarnaast zal de provincie deze bestuursperiode maximale bestuurlijke inspanning leveren richting Rijk en andere partners om de ruit rond Eindhoven snel gerealiseerd te krijgen. Ook wordt deze periode een besluit genomen over een duurzame oplossing voor de A69/N69.
Dus toch nog niet compleet van de baan, er staat zelfs 'A69', dus een snelweg behoort verrassend genoeg nog altijd tot de mogelijkheden.
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » za 14 mei 2005, 21:04

Ik heb nog wat aanvullende feitjes over rw69 gevonden. In wat jaarmeldingen van internationaal overleg.
1976 schreef: "In Beneluxverband wordt overleg gevoerd, dat vooral betrekking heeft op de rijkswegen 19 (Bergen op Zoom-Antwerpen), 16 (Breda-Antwerpen, e.e.a. in samenhang met de verkeersproblematiek op de oude rijksweg Breda- Antwerpen via Wernhout) en 69 (Eindhoven - Hoeij? ).
Aan beide zijden van de grens is het reeds vastgestelde tracé van rijksweg 19 (Zoomweg) in heroverweging genomen. Indien mocht blijken dat het vastgestelde punt van grensoverschrijding wijzigingen behoeft, dan zal daarover nader overleg plaatsvinden.
Het tracé van rijksweg 69 tussen Eindhoven en de rijksgrens is in onderzoek. Het tracé van het hierop in België aansluitende weggedeelte is reeds vastgesteld en dit wegvak is grotendeels in uitvoering. Het tracé bereikt op Belgisch grondgebied de grens nabij de grensovergang van de bestaande weg. Nader overleg vindt plaats over de wijze waarop de wegaanleg aan weerszijden van de grens op elkaar kan worden afgestemd."
1978 schreef: "Over de grensoverschrijdende wegverbindingen met België vond in 1978 overleg plaats met het Belgisch directoraat-generaal voor Bruggen en Wegen over o.m. de tracévoorbereiding van rijksweg 19 ten zuiden van Bergen op Zoom en van rijksweg 69 ten zuiden van Eindhoven en eveneens over het schema voor het toekomstige hoofdwegennet in Nederland voorzover daarbij Belgische belangen zijn betrokken."
1979 schreef: "Over de volgende projecten is in het verslagjaar aan de Raad van de Waterstaat advies gevraagd:
- Rijksweg 69 (A69), Eindhoven - Belgische grens: Deze nieuwe verbinding heeft o.m. tot doel het Nederlandse en Belgische hoofdwegennet te verbinden en de bebouwde kommen van Aalst en Valkenswaard te ontlasten. Om speciale aandacht aan de milieuhygiënische aspecten te schenken heeft als proef een milieu-effectrapportering (MER) met betrekking tot tot dit project plaatsgehad. Het betrokken rapport is als bijlage bij de tracénota gevoegd."

(...)

"In het sinds enkele jaren ingestelde halfjaarlijkse overleg met de Belgische dienst voor Bruggen en Wegen werd in 1979 o.m. gesproken over:
- de tracévoorbereiding van rijksweg 19 (A4) ten zuiden van Bergen op Zoom en de aansluiting hiervan op de zgn. Havenweg bij Antwerpen;
- de keuze van rijksweg 60 (N60) of rijkswg 61 (Tractaatweg) voor opneming in het schema voor het toekomstige hoofdwegennet;
- de planning van de aanleg van rijksweg 69 (A69) ten zuiden van Eindhoven in relatie met de Belgische A24;
- de voortgang en verdere aanpak van het tezamen met België en met medewerking van TNO opgezette onderzoek naar methodieken voor het brand- en explosieresistent maken van tunnels."

(...)

"Inmiddels is door Rijkswaterstaat enige ervaring met milieu-effectrapportering opgedaan door het project rijksweg 69 ("Verlengde poot van Metz") in te brengen in de desbetreffende proefnemingen. Eén van de redenen om met deze proefnemingen mee te doen was de integratie in een tracénota. Gebleken is dat de gebruikelijke tracénota reeds op allerlei punten voldoet aan de MER-eisen, zodat integratie zeer wel mogelijk is. De tracénota voor rijksweg 69 kan hiervoor als voorbeeld dienen."
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » za 14 mei 2005, 21:05

En uit het Eindhovens Dagblad van 23-2-2005:
Eind 2005 start nieuwe studie N69-problematiek

VALKENSWAARD – Eind dit jaar kan de formele studie naar een nieuwe N69 van start gaan. Dat verwacht het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de kartrekker van het project.

De regiogemeenten, SRE en provincie zoeken de oplossing voor de al jaren durende verkeersproblemen op de N69 in Valkenswaard en Waalre in een pakket van maatregelen. Dat belangrijkste pijlers hiervan zijn beter openbaar vervoer, een verbetering van de route tussen Valkenswaard en Leende/A2 en vooral de aanleg van een nieuwe N69 buiten Valkenswaard en Waalre om, tussen Valkenswaard-Zuid en de snelweg A67. De aansluiting op de A67 komt ergens tussen Eersel en Veldhoven. De milieu-effectrapportage (mer) moet uiteindelijk duidelijk maken wat de beste oplossing met de minste milieuschade is.

De lange bypass naar de A67 bij Eersel wordt op voorstel van de provincie bekeken als alternatief voor het voor- keurstracé van de regio. Die wilde een verbinding via Dommelen-West naar de A67 bij Veldhoven. Dit tracé doorsnijdt het beekdal van de Keersop en roept in natuur- en milieukringen dezelfde weerstand op als ooit de voorziene verlengde Poot van Metz.

Dertig jaar
Momenteel bereidt het SRE een startnotitie voor de N69 voor, als eerste officiële stap naar een mer-rapportage. Dat het zo lang duurt voordat die klaar is, komt volgens projectleider C. Zijlmans doordat er veel informatie gevonden moet worden. Van de stapel rapporten van de afgelopen dertig jaar is niet alles meer bruikbaar. „We weten bijvoorbeeld niet hoeveel verkeer regionaal is en hoeveel doorgaand. Daarvan zijn alleen berekeningen, maar die stammen ook al uit 1996.“ Daarnaast spelen de strengere eisen op het gebied van luchtverontreiniging en geluidhinder een rol.

Het SRE laat belangengroepen in een klankbordgroep meedenken over de plannen.
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » za 14 mei 2005, 21:34

Ik heb nu ook even gegoogeld, er zijn blijkbaar nieuwe documenten te vinden over deze weg :D (of ik heb in het verleden niet goed gezocht ;) )

Wat geschiedenis uit een milieu-oogpunt gezien:
http://www.grenzeloos.org/archief/wp2ht ... 24/SEKWES8

Een SRE-document van januari 2005:
Even zoeken op "69"en je hoeft niet alles te lezen ;)
Realiseerbaarheid: na 2020 :shock:
Leuk iets: Aansluiting Veldhoven-West (A67) onderdeel van de varianten rw69? Waar zijn ze deze van plan?

De belangrijkste informatie staat ook al in het krantenartikel dat eerder gepost is, zie ik nu.

Matthijs
expressweg
Berichten: 2626
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:01
Locatie: Malmö, Sverige

Bericht door Matthijs » zo 22 mei 2005, 12:29

Laat ik voor de gein nog eens mijn N69-plannetje erbij gooien:

Afbeelding

Ik zeg niet dat dit me het beste lijkt. Het lijkt me echter wel het best realiseerbaar, en een stuk beter dan niets.

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » zo 22 mei 2005, 13:43

Dit is een van de tracés die wordt aangewezen als mogelijke kanshebber. Ik kom hier elke dag langs, dus ik ken het gebied vrij goed.

Opmerkingen:
Ik zou de weg bij Eersel anders laten verlopen. In de spits staat het hier helemaal vast (A67 <> Eersel), de ene keer Eersel uit, de andere keer Eersel in. De N379 lijkt erg geschikt voor ombouw naar autosnelweg. Deze weg had al autowegachtige trekjes, maar is prooi geworden van DV en dus liggen er nu mooie rotondes in. Bovendien loopt deze weg door kleine stukjes natuurgebied, als ik het goed gezien heb in de hierboven geposte documenten.
Verder bij Bergeyk, komt de weg door de bebouwde kom. Bergeyk en Westerhovens bebouwde kommen lopen in elkaar door. Fysiek gescheiden door een klein stukje groen. Verder richting België heb je veel bossen...

Maar toch is het waarschijnlijk één van de meest makkelijk realiseerbare tracés :!:

Gebruikersavatar
Hajo
2x2 autosnelweg
Berichten: 6868
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » zo 22 mei 2005, 14:13

Wicher schreef:Laat ik voor de gein nog eens mijn N69-plannetje erbij gooien:

Ik zeg niet dat dit me het beste lijkt. Het lijkt me echter wel het best realiseerbaar, en een stuk beter dan niets.
Ik vind dat een goed idee! :top:
Donateur Vereniging Wegenforum

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » di 24 mei 2005, 20:06

Ter informatie:
"Officiële" site over de huidige stand van zaken van de N69:
http://www.sre.nl/web/show/id=67950

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » vr 24 jun 2005, 20:15

:offtopic:
Wicher schreef:Laat ik voor de gein nog eens mijn N69-plannetje erbij gooien:
Afbeelding
Ik begin het idee te krijgen, dat de route die jij hier op het kaartje aangeeft al als sluiproute gebruikt wordt. Het begon mij de afgelopen maanden op te vallen dat bij de rotonde* ten noorden van Bergeijk steeds vaker en steeds meer grote vrachtwagens opduiken komend uit de richting van de N69. Stuk voor stuk gaan ze er rechtdoor richting de N397, en waarschijnlijk bij Eersel de A67 op. Dit laatste kan ik niet zien natuurlijk :)

*Deze rotonde ligt op de kruising van Wicher's zijn rode lijn en de weg Bergeijk - Westerhoven.

praatpaal
autoweg
Berichten: 1298
Lid geworden op: wo 11 mei 2005, 18:10
Locatie: Rotterdam

Bericht door praatpaal » vr 12 aug 2005, 1:44

Mijn idee:
net als aan de Belgische kant de bouw van tunnels op het bestaande tracee. de weg moet dan 2x2 banen worden, uit te breiden naar volwaardige autoweg/snelweg. Bij de aansluiting van de N69[later mogelijk A69] moet een complex knooppunt worden aangelegd. Verder moeten tussen de kernen in kleine tot grotere Ecoductjes worden gebouwd. Afslagen komen bij Valkenswaard en Aalst, en eventueel bij Bergeijk. Onder Valkenswaard en Aalst moeten tunnels worden aangelegd, waarvan er een 3 en de ander 1,5km lang zal zijn.

nadeel:
- tunnel is een dure oplossing
- complex verkeerspunt bij A67

voordeel:
- rechtstreekse verbinding met Eindhoven, waardoor sluipverkeer vermeden wordt.
- oude route blijft benut
- er hoeft niet veel meer ruimte voor worden opgeoffert
- in kernen zal de leefbaarheid toenemen alswel de bereikbaarheid.
- groene ruimte en natuur wordt gespaart.Afbeelding

hier nog een variant met het recente tunnelplan voor de sluiting van de ring om eindhoven. Deze weg zal een tolweg zijn. Enkele tunnels kunnen worden omgezet in ecodutjes. Dit voldoet op sommige plaatsen al.
Afbeelding
wie op de wegenwacht, wacht het langst

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 12 aug 2005, 8:25

Dit zijn mega-investeringen - nog afgezien van de vraag of het allemaal ook kan, zeker bij de verknoping met de A2/A67.
Er zijn wegen waar dergelijke investeringen volgens mij meer prioritair zijn.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Hajo
2x2 autosnelweg
Berichten: 6868
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » vr 12 aug 2005, 9:52

:shock: Leuk plan. Maar de kosten zullen enorm zijn. Ik zie dan ook meer, als er noodzaak is de huidige situatie aan te passen, iets in de variant van Wicher. Je eigen voorstel voor de N69 variant zie ik niet zitten: ook die doorsnijdt het Dommeldal. En juist wegens die doorsnijding is de destijds geplande A69 definitief geschrapt.
Donateur Vereniging Wegenforum

Alain
expressweg
Berichten: 3460
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 18:09

Bericht door Alain » vr 12 aug 2005, 10:27

Hmm. Deze plannen heb ik al een keer op skyscrapercity.com gezien. Alhoewel het daar ook stikt van de megalomane planners-in-spé, waren de meningen over dit plan daar volgens mij ook niet bepaald positief. Zie ook hier; in post #55 wordt een soortgelijk voorstel gedaan.
Ik vind ondertunneling van Waalre en Valkenswaard een wel erg dure oplossing voor oplossing van de verkeersproblematiek van de N69. Alhoewel de huidige plannen ook niet zaligmakend zijn, zijn ze in ieder geval een stuk realistischer.

IQ[]
expressweg
Berichten: 4008
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » vr 12 aug 2005, 11:56

Ik moet vandaag naar Eindhoven via deze weg, hopelijk wordt het niet stilstaan tussen Valkenswaard (meestal begint de file al voor Aalst, waar de busbaan prioriteit heeft via een verkeerslicht) en de aansluiting met de A2/A67. Omdat ik alleen rijd, kan ik geen foto's maken deze keer, voor mijn eigen veiligheid en dat van anderen.

Ik zie ook niet veel in deze plannen, ik zie meer in eentje die naar westen gaat. Misschien, als deze weg extreem veel drukker gaat worden, is het idee voor deze weg, zoals getekend in combi met de Randweg ten oosten van Eindhoven, wel iets. Maar dan niet de verdere doorzetting aan de oostkant van Eindhoven. Een tunnel onder de plaatsen door zie ik niet zitten. Het geeft veel te veel rotzooi (verkeer kan jaren niet goed weg), ook als er geboord wordt. Ik ben dan ook geen voorstander hoe ze het probleem met de N74 in België willen oplossen. Bovendien lijkt me die aansluiting als knooppunt moeilijk tot niet realiseerbaar op de locatie van de huidige aansluiting. Hoogsspanningsdraden, een omgebouwde randweg, de verbinding Eindhoven in, de aansluitingen Leenderheide en Phillipscampus maken het allemaal nog veel moeilijker.

Gebruikersavatar
Hajo
2x2 autosnelweg
Berichten: 6868
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » vr 12 aug 2005, 12:51

IQ[] schreef:Omdat ik alleen rijd, kan ik geen foto's maken deze keer, voor mijn eigen veiligheid en dat van anderen.
:toppie:

Sorry hoor, kon het niet laten. ;)
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14517
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » vr 12 aug 2005, 14:27

Ik vind dat tweede plaatje wél een mooi alternatief. Je krijgt zo een mooie ring om Eindhoven. Nadeel zijn idd de kosten en ik zie het plan dus ook niet zomaar worden uitgevoerd.

Jullie hebben wel gelijk als je zegt dat een knooppunt op de huidige N69-aansluiting moeilijk is. Het is daar allemaal heel erg krap.

Alain
expressweg
Berichten: 3460
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 18:09

Bericht door Alain » vr 12 aug 2005, 17:22

Tsja, hadden ze die Poot van Metz destijds (eind jaren 60, begin jaren 70) maar gelijk doorgetrokken om Aalst en Valkenswaard heen, dan had deze hele thread waarschijnlijk nog niet eens bestaan. Maar ja, 'van uitstel komt afstel', en dat blijkt ook hier weer een 'waarheid als een koe (ééntje met vlekken ;))'.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 12 aug 2005, 17:26

Alargule schreef:Tsja, hadden ze die Poot van Metz destijds (eind jaren 60, begin jaren 70) maar gelijk doorgetrokken om Aalst en Valkenswaard heen, dan had deze hele thread waarschijnlijk nog niet eens bestaan. Maar ja, 'van uitstel komt afstel', en dat blijkt ook hier weer een 'waarheid als een koe (ééntje met vlekken ;))'.
tja, als... als... als...

- als de WRO in 1965 niet was ingevoerd
- als de Wgh niet was ingevoerd
- als er geen besluit MER was geweest
- als er geen EU-richtlijnen over luchtkwaliteit waren verzonnen :roll:
- als de Club van Rome niet had bestaan
- als de Jom Kippoer oorlog niet was gevoerd (en er dus geen oliecrisis was geweest)
- als er daardoor in de jaren '70 niet plots een bezuinigingsgolf op verkeerswegen was geweest
- etc etc etc

dan hadden we heel wat minder te discussiëren gehad...

8-)
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 9907
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Bericht door Mark » vr 12 aug 2005, 17:31

Toen konden we disscussieren over wegen die NIET aangelegt moesten worden :lol: :twisted:

Alain
expressweg
Berichten: 3460
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 18:09

Bericht door Alain » vr 12 aug 2005, 17:42

René schreef:
Alargule schreef:Tsja, hadden ze die Poot van Metz destijds (eind jaren 60, begin jaren 70) maar gelijk doorgetrokken om Aalst en Valkenswaard heen, dan had deze hele thread waarschijnlijk nog niet eens bestaan. Maar ja, 'van uitstel komt afstel', en dat blijkt ook hier weer een 'waarheid als een koe (ééntje met vlekken ;))'.
tja, als... als... als...

- als de WRO in 1965 niet was ingevoerd
- als de Wgh niet was ingevoerd
- als er geen besluit MER was geweest
- als er geen EU-richtlijnen over luchtkwaliteit waren verzonnen :roll:
- als de Club van Rome niet had bestaan
- als de Jom Kippoer oorlog niet was gevoerd (en er dus geen oliecrisis was geweest)
- als er daardoor in de jaren '70 niet plots een bezuinigingsgolf op verkeerswegen was geweest
- etc etc etc

dan hadden we heel wat minder te discussiëren gehad...

8-)
Goede kans dat we dan later alsnog met (veel strengere) emissienormen hadden gezeten, meer geld waren kwijt geweest aan het opknappen van wegen, Rotterdam nu het smog-niveau van LA had bereikt...maar je wel lekker van Hasselt (B) naar Eindhoven had kunnen doortuffen (of niet...). ;)

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37695
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 12 aug 2005, 18:03

Rene schreef:als de Jom Kippoer oorlog niet was gevoerd (en er dus geen oliecrisis was geweest)
Dan was de onderlinge haat tussen de Joden en de Moslims op een ander moment nog veel heviger tot uitbarsting gekomen; en was een tiende deel van de huidige wereldbevolking in schuilkelders aan het bijkomen na een heftige 'fall out' nadat Iran en Israel elkaar met atoomwapens van de kaart hadden geveegd... :roll:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.