Analyse verkeersdoden door Elsevier

Discussieer hier over wegontwerp, verkeersveiligheid en de bijbehorende fysieke maatregelen. Ook voor discussies over "Duurzaam Veilig".

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Medianieuws » do 19 mar 2009, 15:56

Elsevier (21-3-2008) schreef:Dood op de weg
ELK JAAR KOMEN ZEVENHONDERD MENSEN OM IN HET VERKEER.
TOCH IS HET AANTAL VERKEERSDODEN RELATIEF NERGENS LAGER DAN IN NEDERLAND

Het aantal verkeersdoden in Nederland is de laatste jaren enorm gedaald, omdat mensen zich op de weg veel beter gedragen dan veertig jaar geleden. Op het dieptepunt in de jaren zeventig vielen in Nederland jaarlijks meer dan drieduizend verkeersdoden. Volgens onderzoek van Elsevier vielen in 2008 een kleine 700 slachtoffers. Dat betekent nog steeds bijna 700 persoonlijke tragedies. Maar toch: het aantal slachtoffers daalt gestaag en dat terwijl we veel meer kilometers rijden dan veertig jaar geleden. Niet verrassend maar toch weer opvallend: het zijn vaak jongeren die overlijden door verkeersongevallen. Jongeren zijn ook relatief vaak de veroorzaker van een verkeersongeval waarbij een ander omkomt. Ouderen komen vaak buiten hun eigen schuld om.

Minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat wil het aantal verkeersdoden proberen te verminderen tot maximaal 500 in 2020. Gezien de daling van het aantal doden de laatste jaren, veiliger auto's en wegen, en bovendien beter rijgedrag, moet dat mogelijk zijn. Uit het onderzoek van Elsevier blijkt echter dat een menselijke fout nagenoeg altijd de oorzaak is van een verkeersongeval. Slecht weer, een bestuurder die onwel wordt of technisch falen vormt slechts in een klein aantal gevallen de oorzaak. Roekeloosheid, onoplettendheid en alcohol zijn veel vaker de oorzaak van een dodelijk ongeval. De maatschappelijke schade is enorm.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend dat verkeersongevallen jaarlijks een schade van 12 miljard euro veroorzaken. De SWOV hamert mede daarom op intensieve verkeerscontroles. 'Zeker alcoholcontroles zijn heel succesvol,' zegt woordvoerder Miranda Brandsen. Uit een onderzoek van de SWOV in 2007 blijkt dat het aantal alcoholcontroles toeneemt, het aantal andere controles daalt of blijft gelijk. 'Terwijl wij liever zien dat het aantal controles wordt geïntensiveerd,' zegt Brandsen. Zowel het dragen van gordels, het alcoholgebruik als het rijden door rood licht is in 2007 volgens de SWOV dan ook niet verder gedaald.

Onduidelijkheid over verkeersdoden door alcohol
Alcohol en drugs zijn de oorzaak van veel verkeersongevallen. Van hoeveel precies, is onbekend. Eenderde van de ongevallen is eenzijdig: er is één slachtoffer. In zo'n geval wordt geen bloedproef afgenomen, waardoor niet kan wonden vastgesteld of de overledene onder invloed verkeerde. Voor politie, justitie en verzekeraars is het afnemen van een bloedproef niet relevant. Waarom zou je de pijn voor nabestaanden vergroten door te zeggen dat hun geliefde als gevolg van zijn eigen drankgebruik is overleden? Ondanks het ontbreken van harde cijfers schat de politie dat een fors deel van de eenzijdige verkeersongevallen het gevolg is van alcoholgebruik. Het korps Noord-Holland Noord laat weten dat van de 25 verkeersdoden in 2008 naar schatting 30 procent het gevolg is van overmatig drankgebruik. 'We komen er landelijk slecht af,' zegt woordvoerder Edith Lammerse. 'Dat heeft met de norm van ouders en hun kinderen te maken. Op kermissen wordt veel gedronken en gaan mensen toch rijden.'

Bomen dodelijk
Het afgelopen jaar stierven minimaal 106 mensen nadat ze tegen een boom waren gereden. Zowel bij eenzijdige als meervoudige ongevallen is het dodelijke eindstation opvallend vaak een boom. Vergeleken met dertig jaar geleden staan langs doorgaande wegen minder bomen. Zeker langs snelwegen en provinciale wegen die de laatste decennia zijn aangelegd, komen weinig bomen voor. Maar langs kleine weggetjes staat vaak nog een prachtige, maar evenzo dodelijke rij bomen. Het zijn dan ook vooral kleine wegen waar veel doden vallen door een botsing met een boom. 'Bomen zijn een groot probleem,' zegt beleidsadviseur verkeersveiligheid Foppe Koen van de provincie Drenthe. 'Maar het is een utopie overal vangrails te bouwen of bomen te kappen.' Toch wordt er wel degelijk rekening gehouden met bomen.
Bomen en ook verkeersborden en lichtmasten worden bij voorkeur verder van de weg af geplaatst. Zodat de automobilist eerst in de berm belandt, de auto door de zachte ondergrond afremt en zo veel snelheid verliest dat de botsing met een boom of lichtmast minder hard is. Mist de automobilist de boom, dan dreigt altijd nog de achterliggende sloot. In zeker veertig gevallen eindigde het leven van een verkeersdeelnemer in het water. De politie adviseert daarom een zogenoemde lifehananer in de auto te leggen om de ramen mee te kunnen inslaan.

Schuld ligt geregeld bij fietser zelf
Automobilist vaak ten onrechte afgeschilderd als boeman
In 2008 kwamen zeker 126 fietsers om bij verkeersongevallen, zo blijkt uit Elsewer-onderzoek. Automobilisten worden vaak weggezet als snelheidsduivels die de fietser en voetganger nietsontziend van de sokken rijden. Feitelijk is dat onjuist. De helft van de fietsers was zelf verantwoordelijk voor het ongeval. Voetgangers zijn relatief nog vaker de veroorzaker van het ongeval waarbij ze zelf omkomen: in 61 procent van de 47 geregistreerde gevallen, veroorzaakte de voetganger het ongeval.
In tientallen krantenberichten uit 2008 valt te lezen dat autobestuurders in shock zijn nadat een plotseling overstekende fietser of voetganger op de motorkap belandde. Het moet ook een vreselijke ervaring zijn: je houdt je aan de maximumsnelheid, je auto is gekeurd, je draagt een gordel en hebt twee handen aan het stuur. En dan steekt plots iemand de weg over. Je wilt wel remmen of uitwijken, maar het is al te laat. Het is overigens niet alleen onoplettendheid die fietsers en voetgangers onder de auto doet belanden. Een deel van de fietsers en voetgangers lijkt te geloven dat ze onaantastbaar en onkwetsbaar zijn. Brutaal oversteken en ervan uitgaan dat de automobilist wel remt, dat werk.
Afgelopen jaar vielen zeker vier doden door een ongeval met een tram. De slachtoffers - fietsers en voetgangers - waren zelf de veroorzaker. Iedereen die aan het verkeer deelneemt en zeker trambestuurders weten het: met fietsers en voetgangers in de buurt moet je extra alert zijn.
Ook de relatief kwetsbare motorrijders zijn vaak zelf verantwoordelijk voor het ongeval waarbij ze omkomen. Elsevier registreerde 64 motorrijders die het leven lieten. Zeker 12 van hen konden niets aan het ongeval doen en werden door een ander doodgereden. In ten minste 22 gevallen was de motorrijder zelf verantwoordelijk voor het ongeval waarbij een andere verkeersdeelnemer betrokken was. En in zeker 24 gevallen betrof het een eenzijdig ongeval. De overige gegevens ontbreken.
Het verkeer kostte in 2008 aan minimaal 33 scooterrijders en bromfietsers het leven. Minstens elf waren zelf de veroorzaker en zeker hetzelfde aantal kwam om door de schuld van een ander. In zeker vijf gevallen betrof het een eenzijdig ongeval.

Verantwoording verkeersdoden
Hoe Elsevier de jaarlijkse verkeersdoden verzamelt
Elsevier publiceerde in het najaar van 2007 voor de eerste keer een eigen onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen. Destijds werden op 21 pagina's korte samenvattingen afgedrukt van alle fatale ongevallen. Het onderzoek is ditmaal anders opgezet om nog meer duidelijkheid over de ongevallen te krijgen. Elsevier heeft in 2008 berichtgeving over verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers uit regionale en landelijke kranten en van persbureau ANP verzameld. Van elk verkeersongeval zijn, indien mogelijk, dertien gegevens genoteerd. Zoals leeftijd slachtoffer, provincie, voertuig en of het een eenzijdig of meervoudig ongeval was. Elsevier heeft contact opgenomen met de politiekorpsen over twijfelgevallen. Zo was niet altijd duidelijk of er sprake was van een echt een ongeval of zelfmoord. De laatste categorie is buiten het onderzoek gebleven. Daarnaast heeft Elsevier een deel van de verkeersslachtoffers die onwel zijn geworden in de opsomming verwerkt. Zeker bij eenzijdige ongevallen - waarbij één auto is betrokken - is niet altijd duidelijk of het overlijden het gevolg is van het onwel worden of van het ongeval. Maar in sommige gevallen is het overduidelijk dat bijvoorbeeld een hartstilstand de doodsoorzaak is en niet het ongeval. In dat geval is de overledene buiten beschouwing gelaten. Slachtoffers die meer dan dertig dagen na een verkeersongeval overlijden, worden door de politie niet meer als slachtoffers van het verkeersongeval beschouwd, Elsevier heeft - voorzover te achterhalen - bij zijn onderzoek ook slachtoffers betrokken die na meer dan dertig dagen alsnog zijn overleden.
Elsevier heeft de eigen cijfers getoetst aan de cijfers van provinciale verkeersveiligheidsorganen en in regio's zonder zo'n orgaan aan de cijfers van politiekorpsen. Daaruit komen ook kleine verschillen naar voren. In 2007 vielen volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat 791 doden. De basisregistratie van de politie leverde in 2007 709 dodelijke slachtoffers op. Het aantal van 791 is het gevolg van nader onderzoek door onder meer het ministerie, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het Elsevier-onderzoek lijkt qua opzet het meest op de basisregistratie van de politie. Dat zou betekenen dat het aantal verkeersdoden is gedaald van 709 in 2007 naar 676 in 2008. Het ministerie vermoedt dat het totale aantal verkeersdoden over 2008 boven de 700 uitkomt. Elsevier pretendeert niet met zijn onderzoek volledig te zijn. Maar de conclusies die eruit zijn te trekken, zijn niet minder relevant.

Logge vrachtauto is gevaarlijk
Fietsers en voetgangers onderschatten gevaar trucks
Zeker 95 mensen kwamen afgelopen jaar om bij ongevallen veroorzaakt door vrachtauto's. Dat is ruim 14 procent van het totale aantal slachtoffers. Daarnaast vielen zeker 33 doden waarbij een bestelbusbestuurder de veroorzaker was. Dat is bijna 5 procent. Waarin schuilt het gevaar? Vrachtwagenchauffeurs zijn op de weg superieur wat betreft overzicht en gewicht. Hoog in de cabine heeft de chauffeur goed zicht op de weg. Het wordt gevaarlijk als chauffeurs afslaan en daarbij rechtdoor fietsende mensen over het hoofd zien. Met het gewicht van een vrachtwagen is iedereen kansloos. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland benadrukt dat verkeersdeelnemers niet altijd rekening houden met de beperkingen van vrachtwagens. Terwijl fietsers en voetgangers relatief snel kunnen uitwijken, zijn chauffeurs vaak machteloos. Hun voertuig is te log om vlug een correctie te kunnen maken. Hoeveel dodehoekspiegels de vrachtwagenchauffeur ook aan zijn truck bevestigt, zeker in stadscentra is het oppassen geblazen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 63237
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Chris » do 19 mar 2009, 16:10

Interessant artikel.

Dit vond ik wel een belangrijke passage:
In 2008 kwamen zeker 126 fietsers om bij verkeersongevallen, zo blijkt uit Elsewer-onderzoek. Automobilisten worden vaak weggezet als snelheidsduivels die de fietser en voetganger nietsontziend van de sokken rijden. Feitelijk is dat onjuist. De helft van de fietsers was zelf verantwoordelijk voor het ongeval. Voetgangers zijn relatief nog vaker de veroorzaker van het ongeval waarbij ze zelf omkomen: in 61 procent van de 47 geregistreerde gevallen, veroorzaakte de voetganger het ongeval.
Dit zal vooral in stedelijke gebieden een probleem zijn denk ik. Wel jammer dat verkeers(on)veiligheid altijd aan de auto geweten wordt, terwijl dat blijkbaar toch niet helemaal klopt.

Ook het laatste gedeelte met betrekking tot vrachtwagens is belangrijk. Hoeveel spiegels je er ook ophangt, het is nog altijd één persoon die het ding bestuurt, en kan niet in alle spiegels tegelijk kijken. De belangrijkste boodschap lijkt dan ook te zijn; OPPASSEN!, ook als je voorrang hebt als fietser, voetganger of auto. Voorrang betekend niet dat je blindelings een weg over kan steken. Hoeveel mensen zullen in de conflicterende richting kijken als ze groen krijgen?....

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 12354
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Attietattie » do 19 mar 2009, 17:19

Weinig nieuws kunnen lezen maar dat maakt het niet minder interessant.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Rene » do 19 mar 2009, 17:29

Ik vraag me alleen af hoe ze die 12 miljard hebben berekend.
Eind jaren '80 gold voor de waarde van een mensenleven een half miljoen gulden.
Tegenwoordig wordt al snel een miljoen euro opgevoerd, en het is de vraag of dat terecht is.
Maar zelfs al zit je op een miljoen, dan is het menselijk dodenleed dus 0,7 miljard per jaar.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 63237
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Chris » do 19 mar 2009, 17:37

Die 12 miljard zal wel alle schade zijn, ook van gewonden en blikschade en bijkomende kosten van hulpdiensten en wegafsluitingen. Ik vind het persoonlijk wel erg veel.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6243
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Jeroen » do 19 mar 2009, 17:52

Jammer dat dit soort goede artikelen zelden de grotere media halen.
Chris schreef:Ook het laatste gedeelte met betrekking tot vrachtwagens is belangrijk. Hoeveel spiegels je er ook ophangt, het is nog altijd één persoon die het ding bestuurt, en kan niet in alle spiegels tegelijk kijken. De belangrijkste boodschap lijkt dan ook te zijn; OPPASSEN!, ook als je voorrang hebt als fietser, voetganger of auto. Voorrang betekend niet dat je blindelings een weg over kan steken. Hoeveel mensen zullen in de conflicterende richting kijken als ze groen krijgen?....
Dat is in mijn beleving nog niet eens het ergste. Het meest gevaarlijke is juist het hele vrije gevoel van staan en gaan waar je maar wilt, wanneer je maar wilt. Gebruik je verstand. Ja, je hebt volgens het boekje voorrang als een vrachtwagen ergens moeilijk achteruit probeert te steken. Maar is het op het moment zelf ook wel verstandig om die op te eisen...? :roll:

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 12354
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Attietattie » do 19 mar 2009, 17:57

Rene schreef:Ik vraag me alleen af hoe ze die 12 miljard hebben berekend.
Eind jaren '80 gold voor de waarde van een mensenleven een half miljoen gulden.
Tegenwoordig wordt al snel een miljoen euro opgevoerd, en het is de vraag of dat terecht is.
Maar zelfs al zit je op een miljoen, dan is het menselijk dodenleed dus 0,7 miljard per jaar.
De berekeningen verschillen (voor wat ik heb gelezen/gehoord) tussen de 400.000 gulden en 7 miljoen Euro per verkeersdode waarmee je nog steeds niet in de buurt komt.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 12354
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Attietattie » do 19 mar 2009, 18:00

Chris schreef:Die 12 miljard zal wel alle schade zijn, ook van gewonden en blikschade en bijkomende kosten van hulpdiensten en wegafsluitingen. Ik vind het persoonlijk wel erg veel.
Waarschijnlijk ook van emotionele schade, geinvesteerd geld wat niet terug komt (denk aan een 25-jarige waar een hoop schoolgeld in is gestoken waar echter geen geld meer voor terugkomt in de vorm van belasting, ook bij nabestaanden die niet meer functioneren), verzekeringsgeld (lees: gemeenschapsgeld), onderzoeken, economische schade door filevorming ter plaatse etc etc etc. Je kan zo diep gaan als je zelf wilt wat dat betreft.

Blijft het nog steeds een enorm bedrag.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Rene » do 19 mar 2009, 18:03

Omgekeerd zullen ze de uitgespaarde werkloosheidsuitkeringen van hulpverlenend personeel denk ik niet hebben afgetrokken :roll:
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 12354
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Attietattie » do 19 mar 2009, 18:05

Haha! Scherp... :blauweduim:
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37697
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Vinny » vr 20 mar 2009, 5:33

Een goed artikel in Elsevier. Diepgravend in ieder geval. Ik mis wel een link met het in de jaren '90 gevoerde 'hot-spot' beleid. Dat was namelijk in mijn ogen zeer succesvol.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

jeroent
autoweg
Berichten: 2301
Lid geworden op: zo 17 apr 2005, 14:15
Locatie: 500 meter voorbij Midden-Limburg

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door jeroent » zo 22 mar 2009, 13:06

Rene schreef:Omgekeerd zullen ze de uitgespaarde werkloosheidsuitkeringen van hulpverlenend personeel denk ik niet hebben afgetrokken :roll:
Plus uitgespaarde pensioenuitkeringen en gezondheidszorguitgaven (zieken-,bejaarden-,verzorgingshuis). Tja.. gemiste premieinkomsten moet je er dan ook weer bij betrekken. Wordt al snel ingewikkeld.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 35933
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Analyse verkeersdoden door Elsevier

Bericht door Rene » zo 22 mar 2009, 13:15

(Waar het mij om ging was de draak te steken met de zeer eenzijdige berekeningswijze)
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])