Dynamisch verkeersmanagement

Bespreek hier alles over wegen en verkeer in België

Moderator: Moderatoren

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door vynkce » do 19 nov 2009, 13:27

Met het oog op een betere verkeerssturing legt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de klemtoon op de uitbouw van dynamisch verkeersmanagement. Daarom moet geïnvesteerd worden in de verdere uitbouw van het Vlaams Verkeerscentrum en in de plaatsing van dynamische signalisatie, in eerste instantie langs de hoofdwegen in Vlaanderen. Na Antwerpen is nu de Gentse regio aan de beurt. Vanaf vandaag informeren acht nieuwe dynamische route-informatiepanelen boven de weg de weggebruiker over files, incidenten en werkzaamheden op de E40, E17, R4 en E34. Het past in de uitbouw van een volwaardig nieuw regionaal Verkeerscentrum in Gent (Traffic Control Center).

BELEIDSKADER
Om de bereikbaarheid te optimaliseren en de wegen veiliger te maken geeft minister Hilde Crevits een hoge prioriteit aan de verdere uitwerking van telematicatoepassingen voor een veilige en vlotte mobiliteit. Verkeerstelematica zijn detectiemiddelen zoals camera’s en inductielussen in het wegdek en dynamische borden boven en naast de weg. Al deze telematicatoepassingen zorgen voor een dynamisch aansturing van het verkeer.
Dankzij dynamisch verkeersmanagement kan de bestaande weginfrastructuur beter benut worden, onder meer door:
- de verkeersstromen op de weg verstandig te ‘geleiden’ (bv. door snelheidsharmonisatie: een tijdelijke lagere snelheid die voor een vlottere doorstroming op piekmomenten zorgt),
- ongevallen te vermijden van (bv. door files preventief en lokaal te beveiligen d.m.v. informatie op dynamische borden),
- de weggebruiker tijdig voor hindernissen te waarschuwen (bv. via verkeersinformatie),
- alternatieven aan te reiken (bv. dankzij dynamisch routeadvies),
- het aantal geplande hindernissen te reduceren (bv. door werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen)
- de weg snel vrij te maken na incidenten (zgn. ‘incident management’).

Verdere uitbouw van een dynamisch verkeersmanagement
De plannen voorzien in de eerste plaats in de uitrusting van het hoofdwegennet in en rond de drie grootstedelijke gebieden: Antwerpen, Gent en Brussel. In het grootstedelijke gebied rond Antwerpen werd de voorbije jaren al fors geïnvesteerd in het dynamische verkeersmanagement op de autosnelwegen.
Deze drie regio’s vormen de belangrijkste knooppunten van het hoofdwegennet in Vlaanderen. Daarom zal het ‘netwerkmanagement’ voor de autosnelwegen in Vlaanderen vanuit die drie regionale knooppunten gebeuren. Dit lokaal verkeersmanagement leidt tot een substantiële afname van ongevallen, reduceert de intensiteit van de files en verhoogt de reisbetrouwbaarheid substantieel over het hele snelwegennetwerk. In en rond de grootstedelijke gebieden linkt het hoofdwegennet met belangrijke assen van het onderliggende wegennet en met de infrastructuur van andere vervoersmodi zoals de trein en de tram. De inzet van telematica in de volgende drie jaar zal belangrijke opportuniteiten creëren zoals bijvoorbeeld multimodale reisadviezen voor het onderliggende wegennet. Daarvoor is de samenwerking met de lokale partners (politie, De Lijn, NMBS, parkeeruitbaters, enz.) van cruciaal belang.

Ook in Gent zal telematica worden ingezet met het oog op twee uiteenlopende verkeerskundige regelstrategieën:
Netwerkmanagement informeert of waarschuwt de weggebruiker over de verkeerssituatie stroomafwaarts op zijn of haar route door middel van adviezen voor een juiste routekeuze. Dit gebeurt doorgaans met tekstboodschappen op grote panelen op de hoofdwegen. Deze panelen kunnen ook gebruikt worden om de weggebruiker te informeren over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet, bijvoorbeeld bij publiekstrekkende evenementen in een stedelijk gebied.
Lokaal verkeersmanagement waarschuwt de weggebruiker voor incidenten of congestie en legt een aangepaste snelheidslimiet op in het belang van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt doorgaans d.m.v. dynamische snelheidsborden die ongeveer om de 750 meter opgesteld staan en boven elke rijstrook hangen.

VERKEERSCENTRUM IN GENT
20 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het nieuwe Verkeerscentrum in Gent over een periode van 3 jaar. In 2009 ging een eerste investering van 6 miljoen euro al naar bekabelinginfrastructuur, nuts- en elektronische voorzieningen. In 2010 worden de budgetten verder besteed aan de plaatsing van camera’s en dynamische panelen op de hoofdwegen rond Gent.
De investeringen in grote panelen over alle rijstroken op de knooppunten van de E40, E17, E34, R4 en N44 vergroot de mogelijkheden van het netwerkmanagement sterk (2009-2010). Dit is vooral belangrijk voor het economisch en zakelijk verkeer: zo kunnen bijvoorbeeld vracht- en andere stromen tussen de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge dynamisch worden omgeleid wanneer verstoringen in de verkeerstroom hiertoe noodzaken. Het wordt dan ook mogelijk om de weggebruiker te informeren over de status van zijn route richting Frankrijk (E17), Brussel (E40) en de beide oevers van de Gentse Kanaalzone (R4).
In de tweede helft van december 2009 worden ook de eerste 20 meetcamera’s geplaatst, die het verkeersverloop op het snelwegnet nauwkeurig kunnen registreren.

Doelstellingen Verkeerscentrum in Gent en termijnplanning
Doel van het project rond een Verkeerscentrum in Gent is de realisatie van het dynamisch verkeersmanagement langs de volgende assen:
- E40 Brussel-Oostende tussen Wetteren en Drongen (beide richtingen),
- E17 Antwerpen-Kortrijk tussen Destelbergen en De Pinte (beide richtingen),
- E34 Antwerpen-Knokke tussen Assenede en Moerbeke (beide richtingen),
- R4 (diverse locaties).

De totale ontwikkeling gebeurt over een drietal jaren en omvat:
- 80 km hoofd- en primaire I/II-wegen worden uitgerust met een kabelinfrastructuur en wegkantsystemen
- 9 grote dynamische route-informatie panelen
- 120 rijstrooksignalisatieborden
- 60 verkeerscamera’s (20 worden in het Gentse geplaatst tegen medio december)
- 120 tellussen in het wegdek
- 50 dragende portieken voor wegkantsystemen

Stand van zaken van fase 1 op 19 november 2009
Vandaagworden 8 nieuwe dynamische route-informatiepanelen in gebruik genomen op:
- drie dynamische borden op het knooppunt Laarne E17-R4 (richting Merelbeke, richting Zelzate en richting Gent);
- drie dynamische borden op het knooppunt Zwijnaarde E40-E17 (richting Brussel, richting kust en richting Kortrijk);
- twee dynamische borden op het knooppunt Zelzate E34-R4 (richting Antwerpen en richting kust).

Deze panelen zijn gericht op de grote keuzepunten van het wegennetwerk rond Gent (met name Zelzate-West, Zelzate-Oost, Destelbergen, Zwijnaarde, Merelbeke en Expo). Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de uitbreiding van het glasvezelnetwerk voor de detectie- en wegkantsystemen (camerabeelden) die in de volgende fasen geplaatst zullen worden.

Minister Hilde Crevits: “De informatiepanelen worden vanaf 19 november 2009 ingezet. Samen met de eerder geplaatste instrumenten op de E40 in Aalter bestrijken de panelen een gebied van aan de Franse grens en de haven van Zeebrugge in het westen, tot de Brusselse en Antwerpse agglomeraties in het oosten.”

De nieuwe borden zullen de weggebruiker informeren over ongevallen, obstakels, files en werkzaamheden. De ruwe gegevens over deze incidenten bereiken het Verkeerscentrum via verschillende kanalen: eigen camerabeelden, informatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, de communicatie- en informatiecentra van de politiediensten, eigen correspondenten en rechtstreeks via contact met de Wegenpolitie (WPR) Oost-Vlaanderen in de Groendreef. Op de panelen zullen op termijn ook meer complexe boodschappen verschijnen over omleidingen, informatie over de verkeerssituatie op het onderliggende wegennet bij publiekstrekkende evenementen in het stedelijk gebied, enz. Een draaiboek met regelscenario’s is al opgesteld.

Verdere planning van de drie fasen van het project
In de eerste helft van 2010 wordt de technische infrastructuur van Fase 1 verder afgewerkt. Het gaat hierbij vooral om het capteren van camerabeelden. Dat vergroot de mogelijkheden om het verkeer accuraat te monitoren. De camerabeelden zijn bovendien uiterst nuttig bij de afhandeling van incidenten. Ook de verkeerskundige regelstrategieën worden in de eerste helft van 2010 op punt gesteld.
Fase 2 zal de volledige uitbouw van DVM-systemen omvatten voor lokaal verkeersmanagement op de E40 tussen Drongen en Wetteren. Voor de rijrichting Brussel start de uitvoering vanaf het 2de kwartaal van 2010. Onder meer voor incidenten of congestie kunnen aangepaste snelheidslimieten (rijstrooksignalisatie) via de borden opgelegd worden of kan een ‘snelheidsdeken’ ingesteld worden om de doorstroming op een wegvak te verbeteren. Om ook rijstrooksignalisatiesystemen te operationaliseren, worden om de 750 meter tellussen in het wegdek aangelegd. Ook deze tellussen zullen zeer gedetailleerde verkeersinformatie opleveren.
In fase 3 worden bijkomende detectie-instrumenten en rijstrooksignalisatie-systemen geplaatst op de E40 tussen Wetteren en Drongen in de richting van de kust en op de E17 in beide richtingen tussen Destelbergen en De Pinte.

Een goede samenwerking, een voorwaarde voor succes
In Gent is er al enkele jaren een goede samenwerking tussen de federale snelwegpolitie Oost-Vlaanderen (WPR), de afdelingen Elektriciteit en Mechanica Gent, de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en het Verkeerscentrum van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.
Deze innovatieve technologische vernieuwingen voor het wegennet zullen de komende jaren ook een grondige weerslag hebben op het mobiliteitsgedrag van de weggebruikers. Via het verzamelen van verkeersgegevens worden steeds meer accurate diensten aan de weggebruikers aangeboden. Daardoor zorgen we niet alleen voor een efficiënte inzet van het individuele personenvervoer, maar spelen we ook in op een van de hoofdbekommernissen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, nl. het verhogen van de verkeersveiligheid en een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Ik kan het belang van intelligente verkeerssystemen voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen dan ook niet genoeg onderstrepen,” aldus minister Crevits.


Afbeelding

Bron: persbericht kabinet van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Mikhail » do 19 nov 2009, 15:52

WAT EEN HEUGELIJK NIEUWS!! Met een kleine 11 maanden vertraging is het startschot dan toch gegeven! Ik wist trouwens niet dat er al 8 nieuwe VMS borden geinstalleerd waren? Puik werk! Al komt de uitbouw hiervan maar weinig in het nieuws, hopelijk vanavond op VRT of VTM.

Wat mij opvalt: hoewel men de R4 Oost als Primaire weg I (voor het grootste deel) omgebouwd heeft de laatste jaren, wordt toch niet de volledige weg uitgerust met meetinfrastructuur en de R4 west wel? Wat is hier de bedoeling van?

Ik hoop dat men de uitbouw sneller zal rondhebben dan de geplande 3 jaar.
****

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » do 19 nov 2009, 16:27

Mikhail schreef:Al komt de uitbouw hiervan maar weinig in het nieuws, hopelijk vanavond op VRT of VTM.
Het kwam deze middag uitgebreid aan bod in het 13h-journaal ;)

Caesar
stadsweg
Berichten: 492
Lid geworden op: do 05 feb 2009, 9:42
Locatie: Merksplas

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Caesar » do 19 nov 2009, 17:32

^^ heb jij tijd om op werkdagen naar het 13h journaal te kijken? :-p

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » do 19 nov 2009, 17:51

Ik studeer nog (steeds) ;)

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Mikhail » vr 20 nov 2009, 10:26

Gisteren het stukje uitgebreid bekeken via deredactie.be bij de videos. De nieuwe borden zien er netjes uit, kunnen deze dezelfde tekstlengtes weergeven als de huidige VMS borden op de ring van Antwerpen? Op de borden stond gisteren nog de tekst:

|plaats | Verkeersgeleiding regio
|symbool| Gent

Ik heb de indruk dat er nu maar 2 lijnen beschikbaar zijn voor tekst ipv 3 op de huidige VMS borden? Ook tof dat er borden van de E313 (RVMS) al werkend in beeld kwamen.
****

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » vr 20 nov 2009, 10:42

Het Nieuwsblad 20-11-2009 schreef:'Na Brussel en Antwerpen dreigt ook Gent dicht te slibben'

GENT - Op de snelwegen rondom Gent krijgen automobilisten voortaan automatisch boodschappen over files, ongevallen en alternatieve routes. Vlaams minister Hilde Crevits investeert 20 miljoen euro in een systeem met dynamische verkeersborden. 'Dat is nodig, want de snelwegen rond Gent zitten helemaal vol', zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.
Stel, je wil een dagje naar zee en rijdt in Destelbergen op de E17 in de richting van de kust. Jammer genoeg ben je vergeten om naar de verkeersinformatie te luisteren en weet je niet dat er op de E40 vanaf Drongen een kilometerslange file staat. Als je daar een paar uur moet aanschuiven, is je daguitstap om zeep.
Sinds gisteren hoeft dat niet meer het geval te zijn, want dan krijg je in Destelbergen al de boodschap dat er file is in Drongen. Als het verkeer echt muurvast zit, word je richting kust omgeleid via de R4 en de E34. Dat gebeurt met elektronische boodschappen die verschijnen op grote borden boven de autosnelweg. Die hangen niet alleen in de omgeving van het knooppunt E17-R4 in Destelbergen, maar ook in de buurt van de verkeerswisselaar E17-E40 in Zwijnaarde en het knooppunt E34-R4 in Zelzate.
De borden geven niet alleen informatie over files, maar ook over wegwerkzaamheden, ongevallen of obstakels op de weg. Ze kunnen ook een snelheidslimiet opleggen om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Om snelheidsbeperkingen aan te kondigen, komen er langs de snelwegen ook 120 kleinere, elektronische verkeersborden. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) kwam het systeem gisteren officieel inhuldigen. Zij trekt er tot eind 2011 20miljoen euro voor uit.
'In vergelijking met Brussel en Antwerpen blijft Gent vandaag nog relatief gespaard van files, maar ook hier zitten de autosnelwegen vol', benadrukt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. 'Op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren passeren vandaag 120.000wagens per dag. Veel drukkere plaatsen zijn er niet in Vlaanderen. Gent heeft niet de massale pieken van Brussel, waar tussen 8 en 9 uur 's ochtends honderdduizenden pendelaars binnenrijden, en de stad is minder een internationaal verkeersknooppunt, maar ook in Gent moet er niet veel gebeuren om het verkeer helemaal in de soep te laten draaien. Het kleinste ongeval zorgt voor lange files.'
De dynamische borden zullen ongevallen of files niet uit de wereld helpen, maar zij kunnen het verkeer wel beter geleiden als er zich problemen voordoen. Door alternatieve routes aan te duiden, lossen de files sneller op en door tijdelijke snelheidsbeperkingen op te leggen, kan eenzelfde stuk weg meer wagens verwerken.
'Specialisten voorspellen dat er tegen 2020 nog dertig procent meer vrachtwagens op onze wegen zullen rijden', gaat Beeckman verder. 'In Gent heb je ook nog eens de ontwikkelingen rond Flanders Expo die meer verkeer zullen aanzuigen. Wij kunnen niet massaal autosnelwegen verbreden. Het dynamische verkeersgeleidingssysteem is een manier om de stijgende verkeersstromen op te vangen.'

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36667
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Rene » vr 20 nov 2009, 11:02

Het Nieuwsblad 20-11-2009 schreef:Wij kunnen niet massaal autosnelwegen verbreden.
Is dat in België dan überhaupt gebeurd ?

Je kunt het beter omdraaien: als je geen autosnelwegen wilt verbreden, dan kun je dus ook niet langer meer ruimtelijke ontwikkelingen en een groei van Flanders Expo accommoderen.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Mikhail » vr 20 nov 2009, 11:48

^^
Toch wel de E17 tussen Gent en Kortijk van 2x2 naar 2x3 enkele jaren geleden.

Typisch Belgische... de grote evenementen terreinen (Expo, Cinema, Handelscentra, Voetbalstadions) heeft men vroegere jaren veel te dicht tegen het eigenlijke stadscentrum aangebouwd, en daar zullen we binnekort de gevolgen voor moeten dragen.

Wel hebben we in Belgie op de meeste snelwegen plaats voor een extra rijstrook waar het nodig kan zijn of nu al nodig is (natuurlijk wilt de politiek niet altijd mee) bv. E19 NL-Antwerpen( plek voor 2x1), de E17 tussen Gent en Kortrijk (enkel 1 rijstrook mogelijk in de middenberm). Op dit punt hebben we vroegere jaren wel goed gedaan.

Nog snap ik 1 ding niet: een kleine week geleden kondigt Hilde Crevits aan om een 'droombedrag' van 375miljoen euro te willen vrijmaken voor dynamische bebordign en sturing in heel Vlaanderen, maar daar kan nog geen datum opgeplakt worden.

Als je rekent dat de E313 voor 30km DVM 8milj euro gekost heeft, en voor grootstedelijk gebied Gent 23milj euro gekost heeft voor 80km, dan kan je nog zeer veel doen met 375milj euro. Een snelle berekening leert mij dat er zo wel 1500km Vlaamse snelwegen kan uitgerust mee worden MAAR dat zie ik niet direct gebeuren.
****

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36667
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Rene » vr 20 nov 2009, 13:09

300 miljoen, dat was in NL vorig jaar de omvang van een investeringsimpuls ("Mobiliteitspakketten"), bovenop de reguliere financiering.
Ik vind het dus allesbehalve een 'droombedrag'. De vraag rijst of België c.q. Vlaanderen überhaupt wel genoeg geld in haar infrastructuur steekt.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » vr 20 nov 2009, 13:23

In de Vlaamse begroting van 2009 is net geen € 3 miljard ingeschreven voor mobiliteit en openbare werken. ;)

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36667
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Rene » vr 20 nov 2009, 15:50

En hoeveel gaat daarvan naar niet-OV-gebonden weginfra ?

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » vr 20 nov 2009, 16:37

^^ Een uitgesplitst overzicht kan ik voorlopig niet vinden, ik moet het antwoord dus schuldig blijven.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 41383
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Vinny » vr 20 nov 2009, 21:14

Het volledig maken en opwaarderen van de R 4-Gent tot autosnelweg lijkt me ook wel wat zoden aan de dijk te zetten. Is dit nog steeds het plan?
De E 17 Gent - Kortrijk is begin deze eeuw verbreed naar 2x3 en dat lijkt me voorlopig wel voldoende. De ombouw tot autosnelweg van de N 49/A 11/E 34 lijkt mij ook zijn nut te bewijzen. Blijft de E 40 over, misschien dat daar nog een rijstrook bij kan?
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door vynkce » za 21 nov 2009, 10:24

Vinny schreef:Het volledig maken en opwaarderen van de R 4-Gent tot autosnelweg lijkt me ook wel wat zoden aan de dijk te zetten. Is dit nog steeds het plan?
OP de R4-west zullen inderdaad alle gelijkvloerse kruisingen weggewerkt worden. Of de weg dan ook echt een autosnelweg zal worden dan wel een expresweg is mij niet bekend. Verwacht ook niet dat de omvorming volgend jaar een feit zal zijn. ;)
Meer info: http://www.wegenforum.nl/viewforum.php?f=243
Blijft de E 40 over, misschien dat daar nog een rijstrook bij kan?
Er zijn geen plannen om de E40 te verbreden. Theoretisch is een extra rijstrook natuurlijk mogelijk, maar praktisch zal dit een harde dobber worden. Bij een groot aantal bruggen valt de pechstrook nu al weg, wat wil zeggen dat de aanleg van een vierde rijstrook zonder de bouw van een resem nieuwe bruggen en viaducten niet mogelijk is. De kosten, hinder en uitvoeringsperiode nemen hierdoor natuurlijk sterk toe.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement van start in Gent

Bericht door Mikhail » za 21 nov 2009, 22:43

Rene schreef:300 miljoen, dat was in NL vorig jaar de omvang van een investeringsimpuls ("Mobiliteitspakketten"), bovenop de reguliere financiering.
Ik vind het dus allesbehalve een 'droombedrag'. De vraag rijst of België c.q. Vlaanderen überhaupt wel genoeg geld in haar infrastructuur steekt.
Vraagje over DVM Nederland? Hoelang is het al bij jullie bekend zoals wij het kennen als het systeem op de ring van Antwerpen? Dus dubbele lussen, rijstrooksignalisatie en aansturing door camera's?

En hoeveeel euro gaat er concreet per jaar naar DVM in NL?
****

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door vynkce » di 05 jun 2012, 10:28

Het Nieuwsblad 05-06-2012 schreef:Minder onverwacht onheil op snelwegen in West-Vlaanderen

KORTRIJK/WEVELGEM - In West-Vlaanderen komen de volgende weken tien nieuwe informatieborden op de snelwegen. In de regio Kortrijk komen ze op de E17 en de E403. Dankzij de nieuwe borden zijn chauffeurs veel sneller op de hoogte van problemen op de weg.
De komende dagen start de plaatsing van tien nieuwe, dynamische informatieborden in de regio's Kortrijk en Brugge. De borden zijn belangrijk om de weggebruikers in de toekomst op gepaste wijze te kunnen informeren over files, werkzaamheden of obstakels. De installatie van de borden kost 2,3miljoen euro.
Woensdagnacht start het Agentschap Wegen en Verkeer met het plaatsen van de borden in en rond Kortrijk. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de E403 in Moorsele richting Doornik, en de A19 in Wevelgem richting Kortrijk aan de beurt.
In totaal worden tien nieuwe portieken en borden geplaatst. De meeste zullen enkele dagen na de plaatsing al operationeel zijn. De borden op de E403 in Aalbeke en Moorsele treden pas vanaf juli in werking.
De locatie van de borden is weloverwogen. Ze komen op knooppunten, zodat automobilisten een alternatieve route kunnen nemen als er zich incidenten voordoen op de snelweg.
‘Dit jaar voorzien we een budget van 25miljoen euro voor dynamisch verkeersmanagement. Zo kunnen we het verkeer beter sturen', zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits(CD&V). ‘We investeren niet alleen in signalisatie, maar ook in detectie, zeg maar systemen die ons helpen om onheil op te sporen.'

Tussen 20 en 6 uur
Om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken, wordt de plaatsing na de avondspits uitgevoerd. Dat is voor de regio Kortrijk vanaf 20uur. Tijdens het opbouwen van de portieken (waaraan de borden hangen) zal er maar één rijstrook vrij zijn. Voor de veiligheid van de weggebruikers zal de snelweg ook een paar keer per nacht een kwartier afgesloten worden. Om 6uur 's stoppen de arbeiders hun werk.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10307
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door vynkce » vr 26 okt 2012, 16:05

De realisaties op het vlak van dynamisch verkeersmanagement in 2012:
In 2012 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de plaatsing van 18 dynamische informatieborden (type VMS, Variable Message Sign) en de bijbehorende portieken en camera’s in de Brusselse regio afgewerkt. In de regio’s Kortrijk en Brugge zijn 10 nieuwe dynamische informatieborden, portieken en bijbehorende camera’s geplaatst. In het voorjaar van 2012 is de omgeving van de Craeybeckxtunnel uitgerust met 10 portieken voor 24 rijstrooksignalisatieborden en 1 dynamisch informatiebord. Aan de aansluiting van de N16 met de A12 en de E19 zijn kort na de zomer telkens twee VMS-borden in dienst genomen ter hoogte van de complexen Breendonk en Mechelen-Noord. Het wegvak Wetteren–Drongen van de E40 in de richting van de kust is in september 2012 uitgerust met rijstrooksignalisatie: 21 portieken voor 65 rijstrooksignalisatieborden. In het najaar van 2012 zijn de voorbereidingen gestart om het traject Destelbergen–De Pinte van de E17 in de richting van Kortrijk uit te rusten met rijstrooksignalisatie: 19 portieken voor een 70-tal rijstrooksignalisatieborden.

In 2012 is ook het basismeetnet Meten in Vlaanderen (MIV) vervolledigd met de laatste 49 installaties. Daarmee is de basislaag van het meetnet met 277 meetlocaties volledig afgewerkt en is het hoofdwegennet volledig gedekt om gegevens in te winnen over verkeersvolume en –samenstelling. Onder de noemer basismonitoring is het hoofdwegennet in 2012 uitgerust met beweegbare CCTV-camera’s (closed-circuit television) ter hoogte van complexen, knooppunten en strategische locaties. Het cameratoezicht wordt gebruikt voor verkeersmanagement. De 70 gerealiseerde installaties bevinden zich hoofdzakelijk in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

In 2012 is ook de uitbouw gestart van een netwerk van nummerplaatherkennningscamera’s (ANPR) op het hoofdwegennet. Eind 2012 zijn op 21 locaties ongeveer 100 camera’s geïnstalleerd. De installaties kunnen de reistijden berekenen en geven per voertuigcategorie een beeld van de herkomst en bestemming van het wegverkeer.

De spitsstrook E313 (Antwerpen–Ranst) heeft het aantal voertuigverliesuren doen dalen met maar liefst 25 %, met een totaal netto-effect op het Antwerpse hoofdwegennet van -14 %. Op basis van die evaluatie is beslist om twee bijkomende spitsstroken aan te leggen op de E19 (Antwerpen-Noord – St-Job-in-‘t-Goor, 2014) en op de E40-E314 (Sterrebeek–Heverlee–Holsbeek, fase 1 in 2013 – fase 2 in 2015).

Om kop-staartaanrijdingen in de file van grote werven te voorkomen is ook in 2012 een mobiel filedetectie-
en -beveiligingssysteem ingezet op:
- de werf E313 in Geel, richting Hasselt,
- de werf E40 Affligem-Wetteren, richting Gent (tekstkarren op E40, R0 en A12),
- de werf E40 Nieuwpoort-Middelkerke, beide richtingen,
- de werf E313 in Geel, richting Antwerpen (tekstkarren voor waarschuwing afgesloten afrit),
- de werf E40 in Kraainem (viaduct), beide richtingen,
- de werf N49/E34 in Zelzate.
- de werf E403 te Roeselare
- de werf A12 te Meise

Medio 2012 zijn de operatoren van het Vlaams Verkeerscentrum en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum verhuisd van het dienstgebouw in Wilrijk naar een nieuwe locatie op de site Lange Kievit. De nieuwe locatie is uitgerust met de modernste apparatuur en vormt de ideale uitvalsbasis om de toekomstige uitdagingen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid het hoofd te kunnen bieden.

Om het openbaar vervoer naar het stadscentrum van Gent een vlottere doorgang te geven, is een systeem voor toeritdosering richting stadscentrum geïnstalleerd op het kruispunt van de Kortrijksepoortstraat met de stadsring (R40). Op piekmomenten wordt het verkeer mondjesmaat toegelaten zodat de tram vlotter kan doorrijden naar het centrum. Een camera controleert of de toeritdosering wordt nageleefd.

Te realiseren in 2013:
In 2013 wordt gestart met de uitbouw van twee spitsstroken op het traject van de E19 tussen AntwerpenNoord en Sint-Job-in’t-Goor (indienstname 2014) en op het traject E40-E314 van Sterrebeek tot Heverlee. Ook het wegvakmanagement tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek en tussen Heverlee en Wilsele wordt uitgebouwd. Het wegvakmanagement (meten en observeren van het verkeer) wordt uitgebouwd op de trajecten Beerse–Ranst van de E34, op het traject E17 Destelbergen–De Pinte in beide richtingen, en op de R2.

Op de E314 ter hoogte van Zolder en de E313 ter hoogte van Beringen wordt een RVMS-bord (Roadside Variable Message Sign) geplaatst. In 2013 start de volgende fase van Meten in Vlaanderen. Ongeveer veertig parkings met nevenbedrijven zullen worden uitgerust met meetlussen.

Er komen meer tunneluitrustingen voor dynamisch verkeersbeheer. De Craeybeckx- en Kennedytunnel worden uitgerust met detectieapparatuur en dynamische signalisatie. In de Vierarmentunnel in Tervuren worden de voorbereidingen gestart voor wegvakmanagement in beide richtingen. Ook het cameranetwerk op de Vlaamse hoofdwegen wordt verder uitgebouwd met CCTV-camera’s en
ANPR-camera’s. De parkings aan de E34 in Postel richting Nederland en de E34 in Vosselaar worden uitgerust met camerabewaking (CCTV en ANPR). In 2013 zal bijzondere aandacht gaan naar de integratie van de bestaande ANPR-camera’s in een netwerk met extra politionele functionaliteiten. De beveiliging van werven krijgt ook in 2013 bijzondere aandacht wat handhaving en beveiliging van de filestaart betreft.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20586
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door waldo79 » za 27 okt 2012, 21:32

Een stap de goede richting op :top:

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Mikhail » wo 28 nov 2012, 16:52

Ik vermoed dat de beide RVMS borden in het Limburgse zullen opgesteld in respectievelijk de E313 richting Antwerpen en de E314 richting Brussel, maar welke info zal hier op verschijnen?

Reistijden en/of Grafische info van verzadiging ring Brussel/Antwerpen, om het verkeer op een zo efficiente manier richting het westen (Gent) van het land te sturen + kust? bv, 10min vertraging via Antwerpen, 5min vertraging via Brussel...
****

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1181
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Jump » do 13 feb 2014, 10:21

Gazet van Antwerpen schreef:
Nieuw systeem voor falende infoborden
Het systeem dat de dynamische verkeersborden boven de Ring rond Antwerpen aanstuurt, wordt helemaal vernieuwd. Vooral ’s nachts slaat het soms tilt, waardoor de aangegeven maximumsnelheid plots fors daalt.

Bron: GvA
De rare dippen in de snelheid zouden dus uitgeklaard moeten worden met het nieuwe systeem.

RSK
Penningmeester
Berichten: 7088
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door RSK » do 13 feb 2014, 10:34

^^ Eindelijk. Het stoort me al een flinke tijd mateloos, en dan kom ik er slechts als vakantieganger. Laatst ook midden in de nacht: de borden om en om 100 en 'leeg' (dus 120).
Ceterum censeo arcum Bodegravum construendam esse.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1181
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Jump » do 13 feb 2014, 10:48

^^

Lege borden wil nog niet zeggen dat je terug 120 mag hé. Pas als de 100 niet herhaald wordt na een oprit mag je pas terug 120.

MrL
stadsweg
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 17 jul 2013, 17:44

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door MrL » do 13 feb 2014, 18:10

^^
juist.

Tokke1976
stadsweg
Berichten: 257
Lid geworden op: vr 24 feb 2012, 16:41
Locatie: Temse

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Tokke1976 » vr 14 feb 2014, 16:20

RSK schreef:^^ Eindelijk. Het stoort me al een flinke tijd mateloos, en dan kom ik er slechts als vakantieganger. Laatst ook midden in de nacht: de borden om en om 100 en 'leeg' (dus 120).
Een snelheidsbeperking geldt tot aan het volgende kruispunt (oprit). 100 en daarna groene pijl blijft dus 100.
Uitspraken op dit forum zijn persoonlijk, niet werkgerelateerde, uitspraken.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3263
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Mikhail » za 15 feb 2014, 13:00

Jump schreef:
Gazet van Antwerpen schreef:
Nieuw systeem voor falende infoborden
Het systeem dat de dynamische verkeersborden boven de Ring rond Antwerpen aanstuurt, wordt helemaal vernieuwd. Vooral ’s nachts slaat het soms tilt, waardoor de aangegeven maximumsnelheid plots fors daalt.

Bron: GvA
De rare dippen in de snelheid zouden dus uitgeklaard moeten worden met het nieuwe systeem.
Ik dacht dat Antwerpse regio en ring een combinatie van beide hanteerden zowel de dubbele lussen als aid cameras voor de rss portieken? Waar dienen de huidige dubbele lussen dan voor in het wegdek, voor de reistijden?

Zijn er dan 2 verschillende sysytemen voor 1) de aansturing van de rss portieken en 2) de aanduiding van de reistijd?
****

RSK
Penningmeester
Berichten: 7088
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door RSK » zo 16 feb 2014, 12:16

Tokke1976 schreef:
RSK schreef:^^ Eindelijk. Het stoort me al een flinke tijd mateloos, en dan kom ik er slechts als vakantieganger. Laatst ook midden in de nacht: de borden om en om 100 en 'leeg' (dus 120).
Een snelheidsbeperking geldt tot aan het volgende kruispunt (oprit). 100 en daarna groene pijl blijft dus 100.
Aha! Ik had er eigenlijk bij moeten zeggen dat dit mijn (jarenlange!) interpretatie was. Een aantal jaar geleden speelde deze discussie op een verjaardag, aangezien geen van ons in België ooit een bord :F9: had gezien. Iedereen was het er toen van overtuigd dat de beperking ophield wanneer de borden ophielden. Niet dus. Weer wat geleerd. :)
Ceterum censeo arcum Bodegravum construendam esse.

MrL
stadsweg
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 17 jul 2013, 17:44

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door MrL » zo 16 feb 2014, 15:50

Nog even ter verduidelijking:

De snelheidslimiet dat opgelegd wordt door dynamische (of vaste) borden geldt tot de volgende kruising (op een snelweg is dit dus een oprit.)
Als er enkel een afrit is, blijft dus de snelheidslimiet gelden, tenzij anders aangegeven.
Na de kruising moet de snelheidslimiet dus herhaald worden, of anders vervalt deze.

Groene pijl wil dus niet zeggen dat je terug 120 mag, maar enkel dat de rijstrook vrij is om te berijden.

;)

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36667
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Rene » zo 16 feb 2014, 20:32

MrL schreef:De snelheidslimiet dat opgelegd wordt door dynamische (of vaste) borden geldt tot de volgende kruising (op een snelweg is dit dus een oprit.)
Als er enkel een afrit is, blijft dus de snelheidslimiet gelden, tenzij anders aangegeven.
Na de kruising moet de snelheidslimiet dus herhaald worden, of anders vervalt deze.
Een onvolledig kruispunt is en blijft een kruispunt.
Een splitsing op een autosnelweg waarbij er geen toerit stroomafwaarts is, is een onvolledig kruispunt - maar dus wèl een kruispunt.

Wimpie25
2x2 autosnelweg
Berichten: 6976
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: Dynamisch verkeersmanagement

Bericht door Wimpie25 » zo 16 feb 2014, 21:36

In België wordt enkel de de oprit gezien als het "einde" van een kruising. Bijgevolg moeten verkeersborden - snelheidslimieten, inhaalregelgeving - dus enkel na elke oprit herhaald worden en niet na elke afrit. Een bekend voorbeeld hiervan op wegen zónder dynamisch verkeersbeheer, zijn de verkeersborden betreffende de Smog.