Parkeerruimte eerlijk delen

Discussies over lokale weginfrastructuur, verkeerscirculatieplannen, parkeerbeleid en de relatie met de stedebouwkunde.

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

Parkeerruimte eerlijk delen

Bericht door Medianieuws » ma 28 apr 2008, 11:40

FD (28-4-2008) schreef:Parkeerruimte eerlijk delen
Stop subsidie aan stedeling met een auto
Maarten de Boer

'Als je wilt autorijden sta je stil in de file, maar als je wilt parkeren rijd je eindeloos rondjes op zoek naar een parkeerplek.'
Zo typeerde Harry Mulisch onlangs in een interview in HP/De Tijd in één zin treffend het probleem van de hedendaagse mobiliteit. Bondiger kan het niet. Het is niet eenvoudig om het moderne autoverkeer in historische binnensteden in te passen. De straten zijn er niet op gebouwd en de parkeerruimte is er niet op berekend. En dus wordt het dringen. Daar komt nog bij dat die auto's steeds meer uitlaatgassen uitstoten die niet passen in de moderne milieueisen. In die oude steden ontstaat snel de neiging om dat vieze en luidruchtige autoverkeer uit de stad te weren. De druk komt van buiten, lijkt het. En de oplossing wordt gezocht in beperkte parkeerfaciliteiten en hoge parkeertarieven, om al die buitenstaanders en bezoekers te bewegen de trein te nemen of hun auto's op transferia aan de rand van de stad achter te laten.

Daarmee gaat de stad voorbij aan de kern van het probleem. De belangrijkste oorzaak ligt namelijk niet extern, maar intern. Waar bewoners en bedrijfsleven het meest last van hebben, is de auto van de buurman. Dit parkeerdilemma, dat in tal van steden speelt, is goed zichtbaar in de binnenstad van Amsterdam. Daar wordt overdag, als de stad aan het werk is nog altijd meer dan de helft van de circa 60.000 parkeerplaatsen bezet gehouden door bewoners die incidenteel gebruik maken van hun auto. Noodzakelijk bedrijfsverkeer en bezoekers rijden hierdoor eindeloos rondjes en staan nooit voor de deur waar ze moeten zijn. Het laden en lossen van goederen en de bevoorrading van winkels en bedrijven vindt hierdoor meestal plaats op de rijweg. De rijen wachtende en toeterende auto's kent iedereen. Niet erg gastvrij en in ieder geval slecht voor het milieu en het humeur. Maar ook voor de bewoners die 's avonds na een dag hard werken thuis komen, eerst nog een half uur of meer rond moeten rijden om vijf straten of drie bouwblokken verder de laatste, felbegeerde parkeerplaats te veroveren.
Iedereen wil meer ruimte, de één voor fietsers of een spelend kind op de stoep, de ander voor meer groen of een mooie boom voor de deur. Het bedrijfsleven wil meer laad- en losruimte om het verkeer niet te hinderen. De geparkeerde auto staat letterlijk en figuurlijk al deze wensen in de weg.

Subsidie
Die auto moet dus uit de straat verdwijnen om die straat weer veilig en aangenaam in te richten voor alle bewoners, ook de autolozen die in Amsterdam nog altijd ruim in de meerderheid zijn. De meest voor de hand liggende oplossing is om parkeergarages te bouwen op loopafstand van huis of werk. In enkele binnenlandse en een groot aantal buitenlandse steden worden deze garages al jaren gebouwd en de kwaliteitsverbetering op straat is voor iedereen zichtbaar. Een effectieve oplossing, die natuurlijk wel geld kost. Een parkeergarage bouwen kost natuurlijk geld en dat moet op elk van de parkeerplekken worden terugverdiend. Dat is op zich niet het probleem: een parkeerplaats op straat kost ook geld. De dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam baseert zijn 'Voordelig parkeren met dag-, week- en maandparkeerkaarten'-beleid op de kostprijs van een plek aan de openbare weg. Op de peperdure vierkante meters van hartje stad komt die kostprijs op €933 per maand, in de rest van het centrum op €739 en in de omringende 19de eeuwse wijken €356. Dat zijn forse prijzen, maar voor dat bedrag kom je dan ook niet op de zo gehate wachtlijst, maar is er direct parkeerruimte voor iedere burger in het betreffende gebied. We nemen maar aan dat de gemeente hier de kostprijs hanteert en geen misbruik maakt van haar monopoliepositie. Want dan gaat Brussel zich er ook nog mee bemoeien.
Het grootste deel van de parkeerders, de bewoners met vergunning, betaalt dat echter op geen stukken na. In het centrum kost een parkeervergunning € 26,25 , in de omringende wijken €11 tot €15. De gelukkige bewoners met een parkeervergunning betalen dus een fractie van de werkelijke kosten. Omgerekend is dat niet meer dan €0,90 per 24 uur in het centrum en €0,40 in de overige stadsdelen. Hiervoor krijg je het recht om dag en nacht te parkeren. Het is begrijpelijk dat met zo'n vooroorlogs parkeertarief je geen enkele Amsterdammer verleidt de auto in te ruilen voor de fiets, het openbaar vervoer of autodelen. Dat bewoners goed weten dat verleende parkeervergunningen goud waard zijn, blijkt onder andere uit een bezoekje aan de website parkeermakelaar.nl waarop bewoners al jarenlang hun goedkope parkeervergunning tegen prijzen van €150 tot €500 per maand aanbieden.

Auto van de buurman
65% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouderheeft geen auto, maar wei altijd de auto van buurvrouw of buurman voor de deur. Voor de Amsterdammers die wel een auto hebben, heeft de gemeente zich binnen de ring A10 115.000 parkeerplaatsen op de openbare weg toegeëigend, waarvoor meer dan 120.000 parkeervergunningen zijn afgegeven. Daarvan zijn er ruim 100.000 voor bewoners en slechts 20.000 voor kantoren, bedrijven en winkeliers.
Het is goed om te beseffen dat in het theoretische geval dat alle bezoekers hun auto aan de rand van de stad in transferia parkeren, er nog steeds geen enkele parkeerplaats op straat zal verdwijnen. Deze zijn immers allemaal hard nodigom de huidige vergunninghouders tevreden te houden. En dan spreken we ook maar niet over de wachtlijsten in het centrum en sommige negentiende-eeuwse stadsdelen, waar nieuwe bewoners vijf jaar of langer op een parkeervergunning moeten wachten. Ook is het interessant om te weten dat iedere parkeerplaats op de openbare weg, binnen de ring A10, gemiddeld maar één uur per etmaal in beslag wordt genomen door een bezoeker. De andere 23 uur zijn gereserveerd voor de bewoners, die de schaarse openbare ruimte op straat volledig opslokken. Door het weren van alle bezoekers verliest Amsterdam niet alleen €90 miljoen per jaar aan parkeerinkomsten, maar ook een veelvoud daarvan aan bestedingen in cultuur, winkels en horeca.
De lokale politici zijn zelf verantwoordelijk voor het feit dat een beperkt deel van de bewoners bijna voor niks het recht krijgt om te parkeren, ongeacht de economische noodzaak en ongeacht of het een kleine of grote, vuile of schone auto is. Het gevolg van dit beleid is dat nieuwkomers jarenlang op een wachtlijst moeten staan en ondertussen een veelvoud moeten betalen voor hetzelfde recht.Je kunt ook stellen dat de overheid een verkapte subsidie verstrekt aan alle autobezitters met een parkeervergunning. Uitgaande van de kostprijs die de overheid zelf hanteert voor parkeren op straat, kom je uit op een subsidie van een slordige €500 miljoen per jaar voor autobezitters met een parkeervergunning. Dat is nogal wat.

Bereikbaar en leefbaar
Om Amsterdam weer een gezonde en bereikbare stad te maken moet de wetgever optreden, zo stelt het college van burgemeester en wethouders. Er is een wet nodig om het vieze bezoekersverkeer te kunnen weren. Je kunt op je klompen aanvoelen dat alle belangenorganisaties zich juridisch zullen verweren en dat verkeersminister Camiel Eurlings Amsterdam geen 'status aparte' zal geven. De oplossing die de stad voorstaat, is gebaseerd op politieke dogma's en verkeerde cijfers en is gedoemd te mislukken. De gemeente wijst graag naar de minister als spelbreker, maar zij is zelf de hoofdschuldige in dit drama.
Als Amsterdam echt een bereikbare, leefbare, gastvrije, schone en gezonde topstad wil worden, dan kan dit heel eenvoudig worden bereikt met een paar heldere maatregelen. Hier kunnen Amsterdamse politici morgen zelf over beslissen en is geen enkele wetswijziging in Den Haag voor nodig.

Eerlijk delen
Maatregel 1: Splits de parkeervergunningen.
De huidige parkeervergunning voor Amsterdammers geldt voor zeven dagen in de week en maakt geen onderscheid tussen parkeren 's nachts of overdag. Overdag echter schreeuwt de stad om ruimte voor mobiliteit, bereikbaarheid, bedrijvigheid en gastvrijheid en is iedere geparkeerde auto op straat een sta-in-de-weg en letterlijk een groot obstakel. Los dit op door de bewonersvergunningen te splitsen in dagen nachtvergunningen, 's Nachts goedkoop en vergunningen voor overdag in relatie tot het tarief dat ook aan bezoekers wordt gevraagd. Dit betekent dat de mensen die een auto hard nodig hebben voor hun werk overdag de stad uit zijn en een voordeligparkeertarief houden, maar dat bewoners die hun auto overdag nauwelijks gebruiken de keuze krijgen tussen een dagvergunning of de overstap maken naar de combinatie van fiets, ov en autodelen. Deze maatregel levert overdag een forse afname op van geparkeerde auto's van bewoners en een toename van parkeerinkomsten van vergunninghouders die bereid zijn te betalen vooreen dagvergunning.

Maatregel 2: Stop met het subsidiëren van parkeervergunningen.
Zolang de gemeente parkeervergunningen op straat blijft verstrekken die ver onder de kostprijs liggen, zal er nooit een auto uit de straat verdwijnen. Als je binnen de ring A10 woont, zijn er legio mogelijkheden om je te vervoeren, per fiets, tram, bus, metro, trein of deelauto. Wie per se een eigen auto wil, prima, maar zorg dan ook dat deze veilig wordt opgeborgen ineen particuliere garage, een buurtgarage of in transferia aan de rand van de stad.

Maatregel 3: Verdeel de schaarse openbare ruimte rechtvaardig.
In historische binnensteden is de openbare ruimte altijd schaars en kostbaar. Gebruik deze ruimte zodanig dat deze ten goede komt aan alle bewoners en bezoekers en niet alleen voor stalling van geparkeerd blik voor een zeer beperkt deel van de bewoners. Dus bij de indeling van straten betekent dit eerst voldoende ruimte voor voetgangers, mindervaliden, fietsers, laad- en losruimte, bomen en groen, parkeerruimte voor autodelen. Als je dit consequent doet, zal duidelijk worden dat op straat geen vierkante millimeter overblijft voor stallingsruimte van privéauto's.

Maatregel 4: Versnel de bouw van ondergrondse parkeergarages.
Als de overheid van mening is dat een deel van de bewoners in de stad recht heeft op een parkeerplaats vlak bij huis, dan moet de overheid ook de faciliteiten verschaffen waar deze auto's kunnen worden opgeborgen. En dat zijn parkeergarages. Het is dan ook onbegrijpelijk en onverantwoord dat het rood-groene college van Amsterdam het plan voor de bouw van een vijftiental garages heeft stopgezet. De bouw van deze garages moet niet alleen direct worden hervat, maar ook nog eens worden verdubbeld om het gevecht om de openbare ruimte op korte termijn te winnen.

Conclusie
Door uitvoering van bovengenoemde maatregelen bereikt wethouder milieu, Marijke Vos, dat gemiddeld 2000 burgers één tot twee jaar langer zullen leven. Wethouder parkeren, Tjeerd Herrema, lost het parkeerprobleem voor eens en altijd op. Wethouder ruimtelijke ordening, Maarten van Poelgeest, kan door de forse afname van fijnstof de bouwproductie weer versnellen. Maar de grootste winst is ervoor alle Amsterdammers. De mensen die geen eigen auto hebben, maar al jaren gebruik maken van de fiets, het openbaar vervoer of een deelauto. Zij krijgen waar ze al jaren recht op hebben, namelijk een veilige, leefbare en parkeervrije straat en ook nog een schonere lucht. En de automobilist krijgt een veilige parkeerplaats op loopafstand van zijn huis waar de heilige koe veilig is opgeborgen, beschermd tegen diefstal en vandalisme.

Ir. Maarten de Boer is directeur Amsterdams Parkeer Fonds, een initiatief van Ymere, Delta Lloyd Vastgoed en ING Real Estate.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36058
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Parkeerruimte eerlijk delen

Bericht door Rene » ma 28 apr 2008, 11:41

Hoewel ik wel wat nuances kan leggen, denk ik dat in de kern het parkeerprobleem juist is omschreven: de bewoners houden overdag teveel parkeerplaatsen bezet en er zijn hoognodig op korte termijn extra parkeergarages nodig.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 18035
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Parkeerruimte eerlijk delen

Bericht door waldo79 » ma 28 apr 2008, 11:49

En gaat het college van B en W hier dan ook daadwerkelijk werk van maken?

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 38218
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Parkeerruimte eerlijk delen

Bericht door Vinny » ma 28 apr 2008, 12:02

Nee, voor een kostendekkende exploitatie moeten de tarieven nog veel meer verhoogd worden. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam genoeg aan haar hoofd door de toenemende kosten van de Noord-Zuid metrolijn
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 17725
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Parkeerruimte eerlijk delen

Bericht door Pino » ma 28 apr 2008, 12:06

René schreef:denk ik dat in de kern het parkeerprobleem juist is omschreven: de bewoners houden overdag teveel parkeerplaatsen bezet en er zijn hoognodig op korte termijn extra parkeergarages nodig.
Dat zie ik niet als de kern van het artikel. Het gaat er niet om dat de bewoners teveel parkeerplaatsen bezethouden, het gaat erom dat er op straat wordt geparkeerd waardoor in ieder geval overdag de openbare ruimte op een onwenselijke manier wordt verdeeld. De schrijver pleit voor het omdraaien van parkeergedrag: "in principe parkeren op straat" wordt vervangen door "alleen parkeren op straat indien er een noodzaak bestaat".

Als auto van de bewoner overdag van de straat wordt verbannen, kan het niet zo zijn dat daarvoor de auto van een shopper uit de buitenwijken voor in de plaats komt. Want daarmee bereik je net zo min het doel van leefbaarheid.