Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Discussies over lokale weginfrastructuur, verkeerscirculatieplannen, parkeerbeleid en de relatie met de stedebouwkunde.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14640
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Via » ma 25 aug 2008, 15:05

Enige tijd geleden is de gemeente Haaren gestart met het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen (DOP) voor de vier kernen. Hierbij is duidelijk onderscheid gemaakt naar ieder dorp. Vantevoren is naar alle inwoners van 16+ een enquete gestuurd over tal van onderwerpen in Haaren, waaronder wonen, sfeer, bereikbaarheid, verkeer, ouderen, jongeren enz. enz. Aangezien wij op een wegenforum zitten en nogal vaak wat ergernissen hebben over wegenzaken wilde ik ook de zienswijzen van de Haarense bevolking laten zien, met mijn commentaar erbij om een en ander wat te verduidelijken. Eens kijken of er bij jullie in de buurt veel vergelijkbare ergernissen zijn! Ik heb de enquete zelf trouwens ook ingevuld. ;)
DOP Haaren schreef:Doel: De (beleefde) veiligheid op straat moet beter.
Toelichting: Uit de gegevens van de politie blijkt dat er jaarlijks een aantal gewonden vallen en zelfs ook met dodelijke afloop ten gevolge van verkeersongelukken (N65). Ook in de enquête en tijdens de bewonersbijeenkomst
wordt het gebrek aan verkeersveiligheid vaak genoemd.
Vind ik nogal overtrokken, de meeste jaren valt hier in de gemeente slechts 1 verkeersdode te betreuren. Vaak is dat dan ook nog een eenzijdig ongeval op de N65. Op de gemeentelijke wegen gebeuren gelukkig niet veel ongevallen, maar ik kan me voorstellen dat er nogal wat subjectieve gevoelens hebben meegespeeld bij het invullen van de enquete.
DOP Haaren schreef:De problemen rond de verkeersveiligheid hebben betrekking op uiteenlopende onderdelen. De meest genoemde ergernissen zijn het te hard rijden van het verkeer op de toegangswegen en in het dorp en de hoeveelheid (vracht)verkeer dat door het dorp rijdt.


Er wordt op enkele doorgaande wegen in het dorp inderdaad stevig doorgereden, vooral de wegen die nog niet voorzien zijn van snelheidsremmers. Het aandeel vrachtverkeer vind ik niet hoog in vergelijking met andere plaatsen.
DOP Haaren schreef:Daar komt bij dat de straatverlichting (vooral in het buitengebied, maar hier en daar ook in het dorp) in de optiek van de inwoners van Haaren verbeterd kan worden. Er zijn veel lantaarnpalen die niet werken. Ook de plaatsing van de lantaarnpalen laat soms te wensen over. Bij de Oude Baan staan ze midden op de trottoirs, waardoor de
doorgang voor voetgangers belemmerd wordt.
Volledig mee eens, veel wegen zijn slecht verlicht met enkel SOX-lampen (oranje licht). Daar komt vaak bij dat er vrij weinig lantaarnpalen staan en dat in combinatie met oranje licht komt de (sociale) veiligheid niet ten goede. Gelukkig beseft de gemeente dit ook en zijn al een flink aantal straten aangepakt, waarbij er is overgestapt naar wit licht en meer palen zijn geplaatst. Dit wordt de komende jaren nog verder doorgezet.
DOP Haaren schreef:Veel verkeer dat door het dorp gaat, is sluipverkeer of vrachtverkeer (van Oisterwijk) richting de N65. Dit zijn verkeersbewegingen die niet gewenst zijn door de inwoners van Haaren. Voor veel bewoners van Cello (= gehandicapteninstelling, ViaHaaren) zijn de voetpaden slecht begaanbaar waardoor zij zich moeten begeven (met alle gevaren van dien) op de openbare wegen.
Mee eens, veel stoepen zijn smal of hebben een hoop te verduren van opgroeiende boomwortels. Hier en daar zijn al verbeteringen geweest.

Onderstaand de actielijst, met in het cursief mijn zienswijzes. Waarschijnlijk post ik t.z.t. nog foto's van de genoemde situaties.
DOP Haaren schreef:Actie KORTE TERMIJN
- Onderzoek naar regionale verkeersstromen. Goed idee, maar waar worden de resultaten voor gebruikt?
- Gerichte en frequente snelheidscontroles (waarschuwingsborden). Binnen de bebouwde kom akkoord, buitengebied durf ik twijfels te plaatsen bij sommige 60 km/h-zones. Helaas heb ik ze daar al wel zien controleren.
- De Langeweg is slecht, hier wordt te hard gereden en trottoir is slecht. Helemaal mee eens, de Langeweg is een brede klinkerweg die begin jaren '90 met verkeerd zand is heraangelegd. Veel verzakkingen in de rijbaan door zand wat door de klinkers omhoog komt. De weg is thans nog 50 km/h met een bijna weggesleten asstreep en voorrangsweg (slechts twee oude drempels), maar een reconstructie tot 30 km/h-zone zit in de planning geloof ik. Wat mij betreft blijft het echter een 50 km/h-weg.
- De A. Visserstraat mag geen doodrijweg worden. Redelijk korte weg nabij het centrum met twee kruispunten. 30 km/h-zone, maar enkel door het plaatsen van bordjes. Geen snelheidsremmers aanwezig.
- Verkeersluw maken dorpscentrum. Met name bij het centrumplan goed kijken naar verkeersafwikkeling. Mee eens, maar wel een goed alternatief aanleggen voor doorgaand verkeer en dat heb ik helaas nog nergens gezien... :roll:
- Op toegangswegen 60 km/u en handhaven. Mee oneens, op bredere wegen met vrijliggend fietspad liever 80 km/h en voorrangsstatus herstellen en plateaus verwijderen.
- Asverleggingen. Goede oplossing bij komentrees, maar in mijn optiek ontbreekt hier vrijwel overal de ruimte voor.
- Eenrichtingsverkeer rond plein. Ook voor mij onduidelijk, ga ik verder dus niet op in.
- Wegversmallingen met voorrangsaanduiding. Liever geen wegversmallingen erbij maar punaises, drempels en plateaus in woonwijken. Wegversmallingen zoals die nu worden toegepast hebben geen effect en zijn onveilig.
- Meer benutten straatverlichting, geen 50%, maar allemaal gebruiken. Mee eens. Die 50% slaat op de nachtsituatie na 23.00 uur geloof ik. In de toekomst blijven alle nieuwe PLL-lampen aan, maar worden zij gedimd in de kleine uurtjes.
- Verlichting van openbare wegen in het buitengebied verbeteren. Mee eens, maar overbelichting van het buitengebied moet toch ook niet voor gaan komen.
- Duidelijkere aanduidingen bij voorrangskruisingen. Niet noodzakelijk, een bord voorrangsweg of een 'geef voorrang' is duidelijk genoeg. Trouwens, in de eindsituatie blijven er alleen bij de N65 nog voorrangskruisingen over omdat de rest allemaal erftoegangswegen zijn geworden. Wat mij betreft niet wenselijk, maar zo gaat het wel gebeuren.
- Trottoir verbeteren ter hoogte van het Vendelplein. Niet beter of slechter dan op andere plaatsen in het dorp, dus waar dit vandaan komt weet ik ook niet.
- Gevaarlijke verkeersremmers in de Akkerstraat verwijderen. Hier ben ik het volkomen mee eens en daar heb ik al meermalen mijn ergernis over kenbaar gemaakt. Ik woon in de buurt van de Akkerstraat en die krengen zijn echt levensgevaarlijk! Het gaat hier om twee bloembakken die redelijk kort op elkaar zijn geplaatst en een slinger in de weg creeren. De overgebleven wegbreedte naast de bakken is echter zo krap dat er alleen een auto doorkan. Wanneer jij daar fietst wordt je onderhand van de weg gereden door de auto's. Wat mij betreft worden die dus ook liever vandaag dan morgen opgeruimd!
- Stoep bij ’t Kruidvat (Driehoeven) is te smal. Mee eens, is slechts anderhalve tegel breed. Verbreden kan echter ook niet, want dan zou je een groot aantal parkeerplaatsen moeten opofferen en ontstaat daar weer een probleem bij.
- Kruispunt Driehoeven - Langeweg veiliger maken. Is een groot kruispunt tussen twee belangrijke wegen die alle bij nog 50 km/h zijn momenteel. Het kruispunt is erg ruim opgezet zodat de vrachtwagens en de lijnbussen de bocht goed kunnen maken. De Driehoeven moet voorrang verlenen aan de Langeweg en dit is goed aangegeven. In de toekomst zal dit wel een gelijkwaardig plateau worden... :roll:
- Kruispunten waar hoge hagen/begroeiing staan veiliger maken. Mee eens, op sommige plekken is het uitzicht erg slecht en heeft rechts toch voorrang. Levert vooral voor automobilisten onduidelijke situaties op.
- Bewegwijzering Molenstraat richting Esch beter zichtbaar maken. Is een groot model redesign-handwijzer (onverlicht) waar gewoon de gebruikelijke maten zijn aangehouden. Blijkbaar wordt mijn kritiek op die hoge borden toch gedeeld door meer mensen... ;)
LANGE TERMIJN
- Ringweg rond Haaren (ontlasting kom). Lijkt me zwaar overdreven, ook voor het landschap rondom het dorp geen goede zaak. Dan liever de doorgaande wegen als duurzaam veilige 50 km/h-traverse inrichten.
- Fietspad realiseren langs de Belvesestraat. Mee eens, een fietspad is altijd beter dan de huidige suggestiestroken... :roll:
Wie: Gemeenten (Haaren en Oisterwijk) provincie, politie, samen met de
bewoners/aanwonenden, Brabants Landschap, bedrijvigheid, ZLTO,
transporteurs, VVN, ANWB.
Wanneer: Zo snel mogelijk.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 64953
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Chris » ma 25 aug 2008, 15:11

Tussen subjectieve verkeers(on)veiligheid en objectieve verkeers(on)veiligheid zit vaak een groot verschil, dat merk ik op het werk ook vaak. De algemene mening is dat "iedereen" te hard rijdt. (laatst nog op een weg die van 80 naar 60 was gebracht zonder veel fysieke wegbeeldveranderingen, vond iemand dat iedereen "veel te hard" reed), terwijl metingen en onderzoeken vaak een stuk genuanceerder beeld brengen.

Overigens zijn we in Nederland ook weinig gewend, het Franse of Duitse wegbeeld is vaak heel anders dan het Nederlandse.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14640
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Via » ma 25 aug 2008, 15:23

Wacht, ik kom nog een aantal interessante enquete resultaten tegen, die elkaar eigenlijk hartstikke tegenspreken:
DOP Haaren schreef:4.4 Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid wordt door iets meer dan de helft, namelijk 54%, als slecht beoordeeld. Belangrijkste redenen hiervoor zijn te veel doorgaand vrachtverkeer, te hard rijden door automobilisten, drempels en te weinig ruimte voor fietsers.

Onderwerp Categorie Percentage (percentages van de keuze ''eens'')
Verkeersveiligheid Goed 24%
Geen mening/neutraal 22%
Slecht 54%

Redenen verkeersonveiligheid N=732:
Slechte verlichting 32%
Onoverzichtelijke verkeerssituaties 34%
Te hard rijden automobilisten 53%
Te veel verkeer 17%
Te veel doorgaand vrachtverkeer 56%
Drempels 46%
Sluizen in de weg (wegversmallingen) 15%
Weinig ruimte voor fietsverkeer 44%
Weinig ruimte voor voetgangers 22%
Uitvalswegen naar snelweg door dorp 28%
Slechte ontsluiting zwaar verkeer -
Anders 8%
Blijkbaar heerst er toch wel een drempelhaat! :twisted:

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 38218
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Vinny » ma 25 aug 2008, 18:47

Degene die het hardst klagen over hardrijders, snappen zelf ook niet dat ze hun voet van het gaspedaal kunnen afhouden... :roll:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14640
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Via » wo 27 aug 2008, 13:05

Overigens is hier nu een prima ontwikkeling gaande over de klacht van de fietspaden: het vervangen van alle tegelfietspaden langs de wegen door 16 cm dik beton. Lekker om over te fietsen, want ik hobbel nu ook elke dag over zo'n pad met veel verzakkingen naar Oisterwijk.

Voor het bijbehorende artikel in het Brabants Dagblad klik hier.

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: Dorpsontwikkelingsplan Haaren, onderdeel verkeer

Bericht door Wally » wo 27 aug 2008, 23:38

Ik ben wel benieuwd naar het gemeentelijk beleid van het verlichten van wegen in buitengebied. Gaat het om doorgaande wegen of ook meer bebouwde delen? Zijn dat ook wgen in beheer van waterschap?
Welke functie heeft die verlichting; puur verkeersveiligheid of ook sociale veiligheid?

Overigens zijn veel van genoemde zaken denk ik wel van toepassing op de meeste gemeenten.
Het zou me verder niet verbazen dat veel hardrijders in de bebouwde kom ter plaatse bekenden (lees: bewoners) zijn.