Afbeelding

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Bart » Di 14 Jul 2009, 20:37

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld

Kabinet keurt nieuwe aanpak voor luchtkwaliteit goed
bron: http://www.minvrom.nl, op 10-07-2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma zorgt ervoor dat de lucht schoner wordt en gaat voldoen aan de scherpe Europese luchtkwaliteitseisen. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. Het NSL treedt vanaf 1 augustus 2009 in werking.

Het NSL als geheel garandeert dan dat tijdig aan de grenswaarden luchtkwaliteit kan worden voldaan.

Het NSL bestaat uit een inventarisatie (de Saneringstool), een lijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten voor de komende vijf jaar, een maatregelenpakket en een verplichte jaarlijkse monitoring. Het NSL garandeert dat Nederland binnen door Europa gestelde termijnen zal voldoen aan de Europese grenswaarden op het gebied van fijnstof en stikstofdioxide.

Het NSL voorziet in een uitgebreid pakket van maatregelen. Met de start van de uitvoering van deze maatregelen is al begonnen in 2005. Zo hebben de meeste grote steden inmiddels een milieuzone waar vuile oude vrachtwagens niet meer in mogen. Eén derde van de meest voorkomende type vrachtwagens (Euro III) heeft een roetfilter en afgelopen maand zijn er al meer dan 15.000 aanvragen voor de slooppremie ingediend. Het openbaar vervoer wordt schoner en het elektrisch vervoer krijgt een flinke stimulans. Ook de landbouw en de industrie dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit bij, door een Actieplan fijnstof (industrie) en een innovatieprogramma voor stalaanpassingen in de intensieve veehouderij (Plan van aanpak ammoniak en fijnstof).

De lucht is de afgelopen jaren steeds schoner geworden. Dit komt doordat de Europese eisen voor de uitstoot van voertuigen steeds strenger zijn geworden en doordat de ingezette maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. Een schonere lucht is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Hoe sneller de lucht schoner wordt, hoe minder mensen worden blootgesteld aan de schadelijke deeltjes fijnstof en stikstofdioxide. Daarom vindt het kabinet het van groot belang dat de maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld!

Berichtdoor Bart » Di 14 Jul 2009, 21:03

doorbraak
Dit kabinetsbesluit heeft vrijwel geruisloos de media gepasseerd, maar voor ruimtelijk Nederland is dit een majeure doorbraak. Na jarenlang gesoebat over
normen, onenigheid over het studiegebied en vooral heel veel (succesvolle) beroepen, is er nu een aanpak die er toe moet leiden dat: enerzijds de luchtkwaliteit verbetert en anderzijds de bouw van projecten mogelijk maakt. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een nieuwe, pragmatische en programmatische aanpak van de problemen met de luchtkwaliteit in Nederland.

hoe werkt het NSL?
Eigenlijk kun je het NSL zien als een grote balans. Aan de ene kant staan alle voorziene ruimtelijke ingrepen (wonen, werken, recreëren en de transportbewegingen daar tussen) en aan de andere kant staan maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren (kilometerheffing, efficiëntere landbouw, roetfilters, milieuzones en nog veel meer). Om te meten hoe het allemaal gaat is er een rekenprogramma gemaakt (de Saneringstool) die de voortgang van het programma bewaakt. In 2015 moet, als gevolg van alle maatregelen in dit programma, de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de Europese normen voldoen.

waarom zo belangrijk?
Het NSL verandert de manier waarop in besluitvorming rekening wordt gehouden met luchtkwaliteit. In plaats van dat er per project moet worden aangetoond dat normen niet worden overschreden (of de luchtkwaliteit er per saldo op vooruit gaat), wordt er nu op basis van alle belangrijke projecten van Rijk, provincie en gemeenten een pakket maatregelen getroffen dat vooral op het terugdringen van achtergrondconcentraties (van stikstofoxiden en fijnstof) is gericht. Idee hierachter is weer dat wanneer de achtergrondconcentraties lager zijn, de piekconcentraties rondom wegen, industrieterreinen en intensieve veehouderijen ook lager is. Dit is goed voor de luchtkwaliteit als geheel en maakt tegelijkertijd bouwprojecten weer mogelijk. Onderstaande afbeelding laat zien hoe het werkt:
Afbeelding
klikbaar

Het belangrijkste voordeel voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten is dat zij niet meer hoeven aan te tonen dat hun project aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit voldoet. Het enige wat een initiatiefnemer hoeft aan te tonen is dat 'zijn' project goed in het NSL staat (of daar op zijn minst niet strijdig mee is). In dat geval zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit van het project verdisconteert. Het NSL lost immers het luchtkwaliteitsprobleem op.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

waldo79
Secretaris & Moderator
Berichten: 15317
Lid geworden op: Do 05 Mei 2005, 10:28
Locatie: Tiel
Contact:

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor waldo79 » Di 14 Jul 2009, 21:06

Heel handig 'instrument' :yes:
Vereniging Wegenforum: wegenforum at (@) gmail.com.

Hajo
2x2 autosnelweg
Berichten: 5704
Lid geworden op: Ma 28 Feb 2005, 11:17
Locatie: Provincie Utrecht

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Hajo » Wo 15 Jul 2009, 11:04

Op zich allemaal heel mooi.

Maar ik vraag me af of e.e.a. wel goed is dichtgetimmerd. Eén gaatje of onduidelijkheid kan toch roet in het eten gooien, vrees ik. Waarbij milieuclubs ongetwijfeld weer de weg naar de Raad van State zullen vinden om een project toch nog uit te stellen of tegen te houden.

De kans daarop is met dit programma wel minder geworden, denk ik, maar ik denk niet dat je het helemaal kunt uitsluiten.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x4 autosnelweg
Berichten: 13242
Lid geworden op: Ma 26 Jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen
Contact:

Re: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld!

Berichtdoor Kaaiman » Wo 15 Jul 2009, 11:50

maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren (kilometerheffing

:blabla:

Toch denk ik wel dat dit een doorbraak is in de besluitvorming rond urgente bouwprojecten. En daarbij vind ik wegenbouw wel behoorlijk urgenter dan woningbouw, en al helemaal de bouw van nieuwe bedrijventerreinen.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
Kaaimans Combikaart van Nederland • overzichtskaart van Nederlandse wegen
Atlantis • forum voor geofictie
Interesse in wegenkaarten van Michelin, Die Generalkarte en andere uitgevers? PB me!

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Bart » Wo 15 Jul 2009, 12:28

Maar ik vraag me af of e.e.a. wel goed is dichtgetimmerd. Eén gaatje of onduidelijkheid kan toch roet in het eten gooien, vrees ik. Waarbij milieuclubs ongetwijfeld weer de weg naar de Raad van State zullen vinden om een project toch nog uit te stellen of tegen te houden.

Tegen het NSL is geen beroep mogelijk. Dat houdt in dat het NSL (dus) ook niet ter discussie kan staan in beroepsprocedures. De enige luchtgrond die dan over blijft, is dat een project mogelijk in strijd kan zijn met het NSL. Staat een project genoemd in het NSL en wordt het project ook zo uitgevoerd als in het NSL staat, dan is het enige wat het project moet doen het aantonen dat het project in het NSL staat (of daar op zijn minst niet strijdig mee is).

Een van de eerste voorbeelden is het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Op bladzijde 65 van de toelichting op het ontwerp-tracébesluit A15 Masvlakte-Vaanplein is aangegeven dat (en hoe) MaVa in het NSL staat. Dat is een stukje tekst van één pagina... Dat is qua lucht afdoende en een heel stuk minder ingewikkeld dan pak-em-beet het luchtonderzoek van de tweede Coentunnel, wat zo'n 1000 pagina's telde...

Wie wil weten hoe e.e.a. er uit ziet, kan gaan kijken op blz. 65 deze toelichting van het OTB A15 MaVa. Let op, een PDF van zo'n 10 MB.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Bart » Wo 15 Jul 2009, 13:22

Modbreak: Graag GEEN aanpalende discussies over welke ingrepen voorrang moeten hebben... Dat doen we wel in een ander topic. Dit topic is bedoeld voor discussies en uitleg van de luchtkwaliteitproblemen en oplossingen daarvoor. Dank voor de medewerking...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Vinny
Voorzitter & Moderator
Berichten: 35005
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Vinny » Wo 15 Jul 2009, 20:56

@ Bart, begrijp ik nou goed dat het NSL integraal de plannen bevat die het mogelijk maakt? Kortom dat het letterlijk voorschrijft wat er gerealiseerd moet worden? :shock:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Bart » Wo 15 Jul 2009, 21:53

ja... Het NSL zegt dat plannen uitgevoerd dienen te worden:
a) zoals ze in de Saneringstool zijn opgenomen
b) daarmee overeenkomen (wat andere variant, gelijke effecten)
c) niet strijdig is met het NSL

Mocht dat desondanks allemaal niet lukken dan kan een project altijd nog op een andere grondslag door:
1. binnen de normen
2. niet verslechteren boven de norm
3. verslechteren Niet In Betekenende Mate (was 1%, is sinds NSL 3%)

Verschil is echter dat met het NSL geen luchtonderzoek meer nodig is, terwijl dat met een van de andere grondslagen wel zo is. Dan zit je ineens ook weer aan uitgebreidere studiegebieden (hoewel die voor de tracéwet zijn ingeperkt tot 1 km. aan weerszijden van de buitenste rijstroken en tot aan de eerstvolgende aansluiting/knooppunt stroomopwaarts en stroomafwaarts).

Bij lucht is sinds Rbl2007 (Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007) kort ook het zogeheten 'toepasbaarheidsbeginsel' van kracht. Dit houdt in dat de normen alleen toegepast dienen te worden op 'plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn'. Dat is dus NIET bij tunnelmonden, maar WEL bij fietspaden langs de snelwegen (bijvoorbeeld).
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 47627
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Chris » Ma 02 Aug 2010, 16:42

Heb ik het nou goed dat alle vertragingstactieken van milieudefensie en dergelijke in één klap zijn weggevaagd door het NSL? Je hoort de laatste tijd nergens meer wat over luchtkwaliteit bij wegenprojecten.

Gebruikersavatar
Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: Zo 27 Feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag
Contact:

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Berichtdoor Bart » Ma 02 Aug 2010, 21:11

^^ dat heb je goed begrepen... Materieel gezien is er met het NSL geen koppeling meer tussen RO-besluiten en wetgeving m.b.t. luchtkwaliteit. Indien een project in het NSL staat (of daar niet strijdig mee is), kan worden volstaan met een verwijzing naar het NSL. Dit is inmiddels staande jurisprudentie.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...


Terug naar “Verkeer & milieu”Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast