Pagina 1 van 1

[B] Snelheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 9:11
door poller1
Weet nie goed waar dit plaatsen, maar bij het binnenrijden van Vlaanderen via de E411 dient de pechstrook ook als busbaan.
Op deze busbaan geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Hier is niks mis mee, maar boven de busbaan staan om de zoveel meter snelheidsbeperkingborden (50 km/u) waarbij niet gespecifieerd is dat het enkel over de busbaan gaat.
Helaas geen foto.

Of zie ik het verkeerd?
Is het allemaal weer 'volgens het boekje'...

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 9:24
door boe!
Op de E19 Breda richting Antwerpen heb je vlak voor Antwerpen hetzelfde. Ik vind het onduidelijk dat het om een busbaan gaat.

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 9:53
door Wimpie24
Volgens de wegcode tellen verkeersborden die boven een rijstrook hangen enkel voor die wegstrook dus wettelijk gezien is het allemaal in orde. Je moet het zo zien, als men gewoon een verkeersbord met snelheidsbeperking en onderbord BUS rechtst van de weg had gezet, dan zou het allemaal niet duidelijker geweest zijn.

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 10:57
door waldo79
In Nederland is de snelheid op busstroken langs autosnelwegen niet gereguleerd. Vandaar wellicht de verwarring :idea:

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 11:00
door Wimpie24
Hier ook niet, we hebben geluk dat dat zo duidelijk in de wegcode is ingeschreven ;)

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 11:10
door waldo79
^^Als het in de code (=regelgeving) is opgenomen dan is de snelheid toch geformaliseerd.

Je redeneringen kan ik niet altijd volgen :dontknow:

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 11:40
door Vinny
Als er een bord boven de rijstrook staat, dan klopt dat toch?
De busbaan is gespecificeerd in de wegcode (dat mag dus)
De maximumsnelheid geldt voor de aangegeven rijstrook (dat mag dus ook)

Kortom, dit is gewoon volgens het boekje gedaan. Dat e.e.a. verwarrend overkomt voor de weggebruiker zal best, maar juridisch lijkt me hier geen speld tussen te krijgen...

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 12:07
door Wimpie24
^^
Klopt, zo kan je het ook omschrijven ;)
waldo79 schreef:^^Als het in de code (=regelgeving) is opgenomen dan is de snelheid toch geformaliseerd.

Je redeneringen kan ik niet altijd volgen :dontknow:
Nee want in België hangt een maximumsnelheid niet af van het wegtype (autoweg, autosnelweg, ...) maar van het aantal rijstroken en de fysieke scheiding. Autosnelwegen, autowegen en busbanen zijn allemaal prima omschreven in de wegcode maar ze hebben geen eigen maximumsnelheid zoals in Nederland.
Een vmax blijkt dus altijd uit het aantal rijstroken tenzij anders aangegeven voor een specifiek rijstrook of de gehele weg.
Daarom dat een spitsstrook hier ook als gewone rijstrook moet aangelegd worden want die staat niet in de wegcode.

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 14:55
door boe!
Wimpie24 schreef:Een vmax blijkt dus altijd uit het aantal rijstroken.
Dus op een rijbaan met drie rijstroken geldt een andere snelheid dan op een rijbaan met twee rijstroken?

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 16:46
door Vinny
Wimpie bedoelt de wegconfiguratie:
- Binnen de bebouwde kom: 50
- Wegen met twee of drie rijstroken: 90 (buiten de bebouwde kom)
- Wegen met vier rijstroken of meer: 120 (buiten de bebouwde kom)

Ik weet niet hoe het tegenwoordig in de wegcode omschreven is, volgens mij is een middenberm toch wel verplicht voor de limiet van 120 km/h. Ik vind de grensborden wat dat betreft erg verwarrend, dat suggereert dat een 1x4 weg ook een limiet van 120 km/h heeft.

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 16:59
door tompie
^^
Voor een 2x2 met middenberm is het inderdaad 120km/h, voor een 2x2 zonder middenberm 90km/h. Zo staat het wel degelijk in de wegcode.

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]
Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg
Artikel 11. Snelheidsbeperkingen
11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur.

Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43.
De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.

11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt :

1° tot 120 km per uur :

a) op de autosnelwegen;
b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.

De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;

2° tot 90 km per uur :

a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;
b) op de andere openbare wegen.

De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;

11.3. De snelheid van de voertuigen is volgens de aard van het voertuig, beperkt :

1° tot 75 km per uur voor de autobussen en autocars behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2° a) bedoelde wegen;
2° tot 60 km per uur voor andere voertuigen en slepen met luchtbanden en met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2° a) bedoelde wegen;
3° tot de grens vastgesteld in het technisch reglement van de auto's of, bij ontstentenis daarvan, tot 40 km per uur voor de voertuigen met cushionbanden, met elastische of onbuigzame banden alsook voor de voertuigen die naar bouw en oorsprong niet met een ophanging uitgerust zijn;
4° tot 45 km per uur voor de bromfietsen klasse B;
5° tot 25 km per uur voor de bromfietsen klasse A.

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 17:18
door Davy
^^ Correct!

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: za 10 sep 2011, 22:12
door Mikhail
Wimpie24 schreef:Volgens de wegcode tellen verkeersborden die boven een rijstrook hangen enkel voor die wegstrook dus wettelijk gezien is het allemaal in orde. Je moet het zo zien, als men gewoon een verkeersbord met snelheidsbeperking en onderbord BUS rechtst van de weg had gezet, dan zou het allemaal niet duidelijker geweest zijn.
Ja maar in de praktijk vind dit nergens door middel van vaste borden, maar eerder in de vorm van dynamische borden door rijstrooksignalisatie...

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: wo 28 sep 2011, 21:19
door poller1
Ja, het is altijd volgens het boekje... maar het lijkt nergens naar en na een lange reis in het buitenland is het ALTIJD als je bijna thuis bent dat er van die absurde eigenaardigheden optreden :evil: ;)

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: wo 28 sep 2011, 21:39
door Rene
In Nederland wordt er voor vluchtstrookrijden door bussen een ontheffing afgegeven, en in die ontheffing is ook meteen geregeld dat de maximumsnelheid op de vluchtstrook maximaal 20 km/h hoger is dan het verkeer op de gewone rijstroken, met een maximum van 50 km/h. Daar komt geen verbodsbord aan te pas. Hooguit een infobordje "bus op vluchtstrook".

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: wo 28 sep 2011, 23:36
door harry
Wat zijn trouwens "sneheidsborden"?

Re: Sneheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: vr 30 sep 2011, 10:11
door Groningen
^^ Waarschijnlijk A1's.

Re: Snelheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: vr 30 sep 2011, 10:36
door Seat Ibiza
^^
Harry bedoelt dat er een "L" mist in het woord en de topictitel. Misschien kan een moderator dat even corrigeren?

Re: Snelheidsborden vrije busbaan E411

Geplaatst: zo 02 okt 2011, 16:41
door Rene
Snelheidsborden is geen bewegwijzering, dus deze draad is bij deze verplaatst.