Nieuwe verkeersborden 2017

Discussieer hier over wegontwerp, verkeersveiligheid en de bijbehorende fysieke maatregelen. Ook voor discussies over "Duurzaam Veilig".

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
EtienneM
verkeersader
Berichten: 730
Lid geworden op: vr 12 okt 2012, 22:08
Locatie: Maastricht / Breda

Nieuwe verkeersborden 2017

Bericht door EtienneM » wo 24 sep 2014, 20:17

We krijgen nieuwe verkeersborden in het RVV vanaf 1 januari 2015. Vooral de borden voor de busstrook vind ik interessant...
Ben benieuwd hoe we dit in de praktijk gaan tegenkomen.

Afbeelding
Verkeerspro.nl schreef:Nederland kent vanaf 1 januari 2015 maar liefst veertien nieuwe verkeersborden. Het gaat om twaalf F- en twee L-borden. Dat blijkt uit een besluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz van Haegen deze week naar buiten heeft gebracht. Volgens de minsiter moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Het is voor het eerst sinds jaren dat er zoveel borden tegelijk bij wet worden toegevoegd. In 2006 gebeurde dat voor het laatst: het waren er toen acht.
Lees het artikel hier verder
Flickr • EtienneMuis
Lidnummer 0016

Wouter N14
Moderator
Berichten: 17068
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Wouter N14 » wo 24 sep 2014, 20:20

Heel interessant! Ook erg vreemd dat een bord gebruikt kan worden om een rijstrook mee te beperken, zo beredeneert kan je dus ook een :G11: plaatsen bij fietsstroken.

Verliezen de witte wegdekteksten dan hun juridische status? Of hadden ze dat al niet?
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

verfmeer95
autoweg
Berichten: 1876
Lid geworden op: wo 31 jul 2013, 19:37

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door verfmeer95 » wo 24 sep 2014, 20:29

^^ Volgens mij stond er altijd een bord :C1: uitgezonderd bussen/vrachtwagens/...

Wouter N14
Moderator
Berichten: 17068
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Wouter N14 » wo 24 sep 2014, 20:30

^^ Niet altijd en (vrijwel?) nooit bij busstroken.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Wouter N14
Moderator
Berichten: 17068
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Wouter N14 » wo 24 sep 2014, 20:30

timmie_1606 schreef:Per 1 januari 2015 wordt het RVV1990 weer gewijzigd. NOTE:info komt uit het ontwerp besluit.

In deze spoiler vind je de tekstuele wijzigingen:
SPOILER: TOON

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. De begripsomschrijving van “bestuurder van een motorvoertuig” wordt geplaatst na die van “bestuurders”, de begripsomschrijving van ”haaietanden” wordt geplaatst na die van “gehandicaptenvoertuig” en de begripsomschrijving van “voorrang verlenen” wordt geplaatst na die van “voorrangsvoertuig”.
2. In de begripsomschrijving van “verkeersregelaar” wordt “artikel 1, onderdeel f,” vervangen door: artikel 1, onderdeel i,.
B
In artikel 6, derde lid, wordt de zinsnede “mogen de rijbaan gebruiken” vervangen door: gebruiken de rijbaan.

C
2
Artikel 20, onderdeel b, wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel 1. vervalt de zinsnede “het fietspad of”.
2. Toegevoegd wordt een onderdeel 3, luidende:
3. op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 30 km per uur;.
D
Artikel 21, onderdeel b, wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel 1. vervalt de zinsnede “het fietspad of”.
2. Toegevoegd wordt een onderdeel 3, luidende:
3. op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 40 km per uur;.
E
In artikel 24, vierde lid, wordt “E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13” vervangen door: E4 tot en met E10, E12 of E13.
F
Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid vervalt de zinsnede “overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde”.
2. In het derde lid wordt de eerste volzin vervangen door: Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen.
G
Artikel 41, tweede lid, komt te luiden:
2. Bestuurders van een motorvoertuig mogen, indien deze verlichting krachtens de Regeling voertuigen voor dat motorvoertuig is toegestaan, tegelijk met dimlicht of mistlicht aan de voorzijde bochtlicht, hoeklicht, manoeuvreerlichten, markeringslichten of staaklichten voeren, waarbij voor het mogen voeren van manoeuvreerlichten een maximumsnelheid geldt van 10 km per uur.
H
Artikel 41a, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel 1° komt te luiden:
1°. in gebruik bij de politie of bij de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
2. Onderdeel 4° komt te luiden:
4°. in gebruik bij Rijkswaterstaat, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport of bij de douane;.
I
3
Artikel 60, tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. de bestuurders of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van twee bevestigingspunten onder en één bevestigingspunt boven voor een autogordel overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en waarbij de autogordel voldoet aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt.
J
Aan artikel 61a wordt een volzin toegevoegd, luidend: Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.
K
In artikel 85 wordt onder vernummering van het bestaande derde lid tot vierde lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
3. Het eerste en tweede lid zijn uitsluitend van toepassing, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.
L
Artikel 86d komt te luiden:
1. De geslotenverklaring krachtens bord C22a van bijlage 1 is niet van toepassing op vrachtauto’s:
1°. waarvan de dieselmotor blijkens de aantekening in het kentekenregister of op het kentekenbewijs ten minste voldoet aan Euronorm IV of volgens die aantekening de datum van de eerste toelating tot het verkeer na 30 september 2005 ligt of
2°. die niet worden aangedreven door een dieselmotor.
2.De geslotenverklaring krachtens bord C22a van bijlage 1 is voorts niet van toepassing op bestelauto’s:
1° . waarvan blijkens de aantekening in het kentekenregister of op het kentekenbewijs de datum van de eerste toelating tot het verkeer ligt na 31 december 2005 of
2°. die niet worden aangedreven door een dieselmotor.
3. De geslotenverklaring krachtens bord C22a van bijlage 1 is bovendien niet van toepassing op personenauto’s:
1 °. waarvan blijkens de aantekening in het kentekenregister of op het kentekenbewijs de datum van de eerste toelating tot het verkeer is gelegen na 31 december 2005, indien deze voertuigen worden aangedreven door een dieselmotor of
2°. waarvan blijkens de aantekening in het kentekenregister of op het kentekenbewijs de datum van de eerste toelating tot het verkeer is gelegen na 30 juni 1992, indien deze voertuigen niet worden aangedreven door een dieselmotor.
4
4. De geslotenverklaring krachtens bord C22a van bijlage 1 is ten slotte niet van toepassing op andere categorieën motorvoertuigen dan vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s.
M
In bijlage I komt de omschrijving van verkeersbord C21 te luiden: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven.
N
In bijlage I wordt in de omschrijving van de verkeersborden C22a en C22b “vrachtauto’s” vervangen door: motorvoertuigen.
O
In bijlage I worden in de alfabetische en numerieke volgorde van de verkeersborden ingevoegd de in de bijlage bij dit besluit opgenomen verkeersborden met bijbehorende omschrijving.
En in deze spoiler de nieuwe bijlage 1 waarbij 14(!) nieuwe verkeersborden worden toegevoegd;
SPOILER: TOON

Bijlage bij artikel I, onderdeel O, van het besluit van tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (uitbreiding mogelijkheid milieuzones en enkele technische aanpassingen)
F11/F12 begin en eind verplichte passeerstrook;uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Afbeelding Afbeelding
F13/F14 begin en eind rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen
Afbeelding Afbeelding
F15/F16 begin en eind rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams
Afbeelding Afbeelding
F17/F18 begin en eind rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams
Afbeelding Afbeelding
F19/F20 begin en eind rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen
Afbeelding Afbeelding
F21/F22 begin en einde rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s
Afbeelding Afbeelding
L20/L21 Uitwijkplaats rechts van de weg / Uitwijkplaats links van de weg
Afbeelding Afbeelding
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

timmie_1606
verkeersader
Berichten: 739
Lid geworden op: ma 28 nov 2011, 16:18
Locatie: Amersfoort
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door timmie_1606 » wo 24 sep 2014, 20:32

en ik had nog wel een zoekopdracht gedaan, maar daar was niks uit gekomen. Dankje voor de verplaatsing...echter was mijn stukje wat algemener, daarin staan niet alleen de verkeerstekens maar ook de tekstuele wijzigingen

Ik ben van mening dat de F-categorie niet op zijn plaats is, naar mijn mening moeten het G-categorieborden worden.
Mijn sketchup projecten
Dit werk is vrijgegeven onder:CC Creative Commons, Naamsvermelding-NietCommercieel(CC-BY-NC) [alleen als deze reactie eigen beeld bevat]

verfmeer95
autoweg
Berichten: 1876
Lid geworden op: wo 31 jul 2013, 19:37

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door verfmeer95 » wo 24 sep 2014, 20:36

Wouter N14 schreef:^^ Niet altijd en (vrijwel?) nooit bij busstroken.
Onder andere hier, hier en hier. Maar inderdaad, bij kleinere busstroken kan het nog wel eens ontbreken.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14139
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Via » wo 24 sep 2014, 21:21

Interessante ontwikkeling. Met name het bord voor passeerstroken is welkom, aangezien nu iedere wegbeheerder daar zelf wat voor knutselt. De overige borden zal ik hier in de regio niet veel tegenkomen. Komen de markeringen voor busstroken e.d. juridisch dan ook te vervallen?
timmie_1606 schreef:Ik ben van mening dat de F-categorie niet op zijn plaats is, naar mijn mening moeten het G-categorieborden worden.
Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ze horen bij de fietspadborden e.d.

Bij busstroken denk ik (en hoop ik) overigens dat we de nieuwe doelgroepenborden veel in deze vorm tegen gaan komen, zoals je in andere Europese landen ook wel ziet:
Afbeelding

Voor buitenlanders ook een stuk duidelijker dan de huidige uitzonderingsborden die ook niet altijd even consequent en eenduidig worden toegepast.

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 14292
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Snelwegfreak » wo 24 sep 2014, 22:54

Lijken mij stuk voor stuk prima toevoegingen. Eigenlijk vreemd dat we die nog niet hadden. Als je naar het buitenland kijkt zie je enkele van deze borden al veel langer.
Enne gojje mins blieft altied leave.

Wouter N14
Moderator
Berichten: 17068
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Wouter N14 » wo 24 sep 2014, 22:57

De F21 en F22 hoop ik snel te zien op de A16 :D

Edit - en ik hoop ze allemaal snel te zien bij de forumsmileys :mrgreen:
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Mandelsoft
expressweg
Berichten: 3171
Lid geworden op: za 26 sep 2009, 16:16
Locatie: Praha-Libeň [CZ]
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Mandelsoft » wo 24 sep 2014, 23:00

Ik denk dat de busmarkering niet komt te vervallen. In Zweden hebben ze ook van die aparte busbaanborden en nog staat er nog met koeienletters "BUSS" op de weg. Volgens mij geldt hetzelfde voor Duitsland...
Sommige mensen zijn niet in een model te vatten...

waldo79
Secretaris & Moderator
Berichten: 15778
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: Tiel

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door waldo79 » wo 24 sep 2014, 23:23

In het Duits heeft men dezelfde spelling van bus als in Nederland :yes:

Ik ben er nog niet uit of ik het een verbetering vind met die nieuwe borden.
Contactgegevens vereniging: wegenforum at (@) gmail.com.

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 8382
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Peter » do 25 sep 2014, 9:29

F17 is redelijk overbodig (kan je ook met F13 afdoen). Een bord zal nooit gebruikt worden om een tram te dwingen of te verbieden...
Een tramsymbool kan nog een aanwijzing zijn dat de trambaan niet voor bussen toegankelijk is (gras of gravel)

F19 zal niet heel vaak gebruikt worden. Grappig dus dat touringcars er daar dus kennelijk niet opmogen (aannemende dat ze geen lijndienst draaien). Waarschijnlijk ingegeven door stroken voor langzaam verkeer. Een lijnbus (zonder verplichte gordels, en dat is 99%) net als een vrachtwagen mag maar 80 km/h. Een touringcar (met gordels en dat is ook 99%) 100 km/h
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x2 autosnelweg
Berichten: 5189
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Jackbauer1350 » vr 26 sep 2014, 10:16

Hopelijk dat er met de invoering van F11/F12 dan ook meer uitwijkstroken gemaakt worden langs de enkelbaans N-wegen. Het is dan toch een redelijk goedkope manier om gelegenheden te maken dat landbouwverkeer gepasseerd kan worden en een hoop irritaties weg te nemen.

Gebruikersavatar
mavas
Moderator
Berichten: 14061
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door mavas » vr 26 sep 2014, 11:09

Peter schreef:F19 zal niet heel vaak gebruikt worden. Grappig dus dat touringcars er daar dus kennelijk niet opmogen (aannemende dat ze geen lijndienst draaien).
Mij viel dat ook al op.

Maar ook de F13 heeft een nadeel: Waar ik een beetje bang voor ben is dat buitenlandse chauffeurs zich nog wel eens kunnen vergissen als ze dat bord tegenkomen. Zeker omdat uit het bord niet direct herleidbaar is dat het alleen voor lijnbussen geldt.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 8382
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Peter » vr 26 sep 2014, 11:17

Er zou eigenlijk een duidelijk los symbool moeten zijn voor lijnbussen en touringcars, dat in heel de EU gangbaar is of wordt.
Het verschil tussen BUS en LIJNBUS is ook subtiel voor buitenlandse bussen en veel wegbeheerders halen het door elkaar of lopen achter.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

petervdveen
autoweg
Berichten: 1936
Lid geworden op: vr 02 sep 2011, 11:17
Locatie: Emmeloord
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door petervdveen » vr 26 sep 2014, 11:23

Jammer dat ze voor de F11 geen ander bord hebben gemaakt. Lijkt nu net alsof de rijbaan enkel voor tractoren is.
Waze Benelux | @petervanderveen | Linkedin
Wegstatus - Alle wegafsluitingen en meldingen voor rijks- en provinciale wegen.

duikgek89
2x2 autosnelweg
Berichten: 5928
Lid geworden op: ma 23 jul 2007, 15:31

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door duikgek89 » vr 26 sep 2014, 11:29

Jackbauer1350 schreef:Hopelijk dat er met de invoering van F11/F12 dan ook meer uitwijkstroken gemaakt worden langs de enkelbaans N-wegen. Het is dan toch een redelijk goedkope manier om gelegenheden te maken dat landbouwverkeer gepasseerd kan worden en een hoop irritaties weg te nemen.
Minder doorgetrokken strepen en sneller kiezen voor stroomwegen (of GOW's met beperkte toegang en parallelweg/alternatief die stroomweg hadden moeten zijn).
Warm of koud is een kwestie van referentie.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
4x3 autosnelweg
Berichten: 23370
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Coen Tunnel » vr 26 sep 2014, 12:59

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2312 ... den__.html

De ANWB is verrast dat ze niet geïnformeerd zijn over de nieuwe verkeersborden. Maar ik vraag me af waarom het ministerie een organisatie als de ANWB daar vooraf over zou moeten informeren. De ANWB maakt het beleid niet.


Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 11219
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Haarlem

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Attietattie » vr 26 sep 2014, 13:26

^^ Ik deel je mening. Ik ben benieuwd of dit iets zegt over een nieuwe koers die de ANWB denkt te moeten gaan varen met Frits van Bruggen.
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 8382
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Peter » vr 26 sep 2014, 13:50

Het is gebruikelijk dat wetsvoorstellen aan diverse instanties en belangenorganisaties voor advies worden voorgelegd.
Kennelijk ziet men de ANWB dus niet meer als een kennisclub, maar hoogstens een belangenclub voor automobilisten.

Ik kan mij voorstellen dat de ANWB graag ook als adviseur een rol wil blijven spelen. Duidelijke verkeerstekens kan een doel zijn.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 14292
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Snelwegfreak » vr 26 sep 2014, 14:01

Met Redesign heeft de ANWB al haar krachten verspeeld. Helaas pindakaas :duck:
Enne gojje mins blieft altied leave.

waldo79
Secretaris & Moderator
Berichten: 15778
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: Tiel

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door waldo79 » vr 26 sep 2014, 14:05

Kan me voorstellen dat ANWB hoopt iets in de melk hoopt te brokkelen, maar in hoeverre het in dit geval meerwaarde heeft :mrgreen:
Contactgegevens vereniging: wegenforum at (@) gmail.com.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 50711
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Chris » vr 26 sep 2014, 15:32

Volgens Schultz zat er wel iemand van de ANWB in de werkgroep, maar is deze met pensioen gegaan en niet opgevolgd door een ander. Klinkt als eigen schuld van ANWB.

feitelijk
expressweg
Berichten: 4290
Lid geworden op: di 29 mar 2011, 10:17

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door feitelijk » vr 26 sep 2014, 16:07

Oh mooi! Dan kan rijswijk hier een F13 ophangen, dan snappen de trambestuurders het misschien een keer!

Afbeelding
Build a man a fire and he is warm for a day, set a man on fire and he is warm for the rest of his life.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 50711
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Chris » vr 26 sep 2014, 19:45

De NOS heeft er een korte reportage over gemaakt die voor niet-professionals ook vrij duidelijk is

http://nos.nl/video/703114-volgend-jaar ... orden.html

Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 25986
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Palancedrecht
Contacteer:

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Palance » vr 26 sep 2014, 20:02

Wie net bij het RTL-Nieuws heeft opgelet, zag even een nieuw bord in beeld mét onderbordje :mrgreen:

Afbeelding
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 14292
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Snelwegfreak » vr 26 sep 2014, 20:13

Die Britta heeft wel geluk met d'r eigen strookje ;)
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
boe!
2x4 autosnelweg
Berichten: 14915
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door boe! » vr 26 sep 2014, 20:30

Ik zie teveel grijsvlak en de tekst is niet goed uitgelijnd. :mrgreen:

Gebruikersavatar
Vinny
Voorzitter & Moderator
Berichten: 35697
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Nieuwe verkeersborden 2015

Bericht door Vinny » vr 26 sep 2014, 21:02

Peter schreef:Er zou eigenlijk een duidelijk los symbool moeten zijn voor lijnbussen en touringcars, dat in heel de EU gangbaar is of wordt.
Het verschil tussen BUS en LIJNBUS is ook subtiel voor buitenlandse bussen en veel wegbeheerders halen het door elkaar of lopen achter.
Die paar touringcars die over zo'n strook rijden lijkt me ook geen wereldprobleem. Daarnaast zijn er veel scholierenlijnen die in concessie worden uitgegeven en vaak ook met touringcarbussen worden geëxploiteerd. Meeste politieagenten zien het verschil niet. En dan heb je in Amersfoort de beroemde lijn 19. Dat is geen openbaar vervoer, maar een particulier bedrijf dat een OV lijn exploiteert. Formeel mag dat helemaal niet in Nederland :rofl2:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Plaats reactie