Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Hier kan gediscussieerd worden over juridische aspecten van het wegverkeer

Moderator: Moderatoren

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9620
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Peter » do 01 nov 2018, 9:07

Ook voor auto's zal dat gelden, dat er met name in de afbouw (accu, stoelen, stuur, LED koplampen, remmen, airco, etc) veel variatie plaatsvindt in tijd en plaats (fabriek). Dat zal niet snel tot een nieuw type leiden, waarvoor goedkeuring nodig is.

Ik sluit overigens niet uit dat minister bewust fout is voorgelicht door de inspectiedienst, denkbaar uit onvrede met iets (budget, inspraak, promotie van directie, etc). Ik weet (uit eigen ervaring) dat er ook andere inspectiediensten zijn, die bewust beleid van het ministerie/provincie dwarsbomen, bijvoorbeeld door en publiek (huidige of geplande) vergunningsvoorschriften af te kraken, liefst direct met een mededeling aan de pers of plaatsing op de website. Dan is het lastig voor een ministerie/provincie om een vergunning af te geven, als er een negatief advies is (meestal niet goed onderbouwd en zonder hoor/wederhoor met aanvrager en vergunningsverlener) op grond van veiligheid of milieu. In feit vindt de inspectie dat zij zelf de voorwaarden moet opstellen, dan wel een zeer zware vinger in de pap. Maar dat is wetgever en handhaver ineen, en juist voor die splitsing is de handhaver op afstand gezet van de (gekozen) bestuurder.

Een beetje zoals in de fantastische Britse serie "Yes, Minister" uit de jaren 80/90, waar de top van het ministerie zijn eigen belangen had, en alles deed om een eigenwijze minister (op slinkse wijze) buitenspel te zetten.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » do 01 nov 2018, 13:21

De rechter heeft zojuist bepaald dat het verbod gehandhaafd blijft. Het volledige vonnis zal waarschijnlijk nog toelichten hoe dit is afgewogen. Wel wordt de minister verzocht om haast te maken met het onderzoek.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » vr 02 nov 2018, 9:46

De volledige uitspraak is hier te lezen. Belangrijkste punten uit de afweging van de motivatie van het besluit tot het intrekken van de toelating:

Het besluit was niet overhaast genomen:
10. De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder het besluit heeft gebaseerd op de eerste bevindingen van het verkennend onderzoek en op meerdere meldingen van incidenten, die betreffende de gemelde problematiek overeenkomen met de eerste bevindingen van het verkennend onderzoek. De meldingen, van zowel kinderdagverblijven als andere zakelijke gebruikers, en de bevindingen van het verkennend onderzoek laten eenzelfde beeld zien van problemen met de snelheid en de rem. Deze komen bovendien overeen met de bevindingen van de fabrikant met betrekking tot de onderbreking van het stroompad, zoals blijkt uit de verslaglegging van een gesprek met hem. Verweerder heeft al deze bevindingen bij de besluitvorming betrokken en ook als zodanig gemotiveerd in het besluit. De voorzieningenrechter volgt verzoekster dan ook niet in haar standpunt dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd. De stelling van verzoekster dat het besluit in paniek en daags na het ongeval in Oss is genomen enkel in reactie op de publiciteit, wordt niet ondersteund door de stukken.
Er waren al meerdere incidenten bekend:
De voorzieningenrechter overweegt dat de meldingen die mede aan het besluit ten grondslag liggen, meldingen betreffen van incidenten die eerder hebben plaatsgevonden dan het incident in Oss. Deze incidenten zijn gemeld bij de politie en de fabrikant, en zijn na het ongeval in Oss door de politie overgedragen aan de ILT. Uit deze meldingen blijkt dat zich meerdere (ernstige) incidenten hebben voorgedaan die verband houden met problemen met de rem, en dat meerdere bestuurders de Stint alleen konden laten stoppen door de contactsleutel om te draaien, in enkele gevallen terwijl de Stint op de hoogste snelheid bleef rijden. Uit de stukken blijkt dat ten aanzien van één van deze meldingen een aanvullende verklaring is afgelegd, maar deze doet geen afbreuk aan de bevindingen over de gemelde problematiek.
En dat schijnbare fouten in het ontwerp die door de toelating lijken te zijn gekomen niet relevant is voor de schorsing nu.
Nu de eerste bevindingen van het onderzoek eenzelfde problematiek laten zien als de hiervoor weergegeven meldingen, heeft verweerder zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter op het standpunt kunnen stellen dat er twijfel is ontstaan over de veiligheid van de Stint en dat nader onderzoek nodig is. Gelet op het belang van de verkeersveiligheid is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder in afwachting van de uitkomsten van het nader onderzoek een maatregel heeft mogen treffen om de Stint gedurende het onderzoek van de weg te halen. De stelling van verzoekster dat nog niet bekend is hoe groot de kans is dat zich wederom een incident voordoet, is juist en dient onderdeel uit te maken van het nader onderzoek. Ook de vraag of de problemen met een (kleine) aanpassing te verhelpen zijn, is een vraag voor nader onderzoek. De juistheid van de stelling van verzoekster dat de remproblematiek op een ontwerpfout lijkt te duiden die al kenbaar moet zijn geweest ten tijde van de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit, laat de voorzieningenrechter in het midden. Die stelling ziet op de vraag of verweerder het aanwijzingsbesluit destijds wel had mogen nemen en is dus niet relevant voor de beoordeling van het schorsingsbesluit dat nu voorligt.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 3106
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Schelpenpaadje » vr 02 nov 2018, 10:26

De rechter heeft de minister opgeroepen haast te maken met het onderzoek. Dat is nog iets van winst voor de kinderdagverblijven.

Gisteren was er naast het kort geding ook een tweedekamerdebat over het ongeval en alles er omheen.

Hierin heeft de minister toegegeven dat het toezicht op de Stint -na de toelating- niet was geregeld:
https://nos.nl/artikel/2257462-minister ... egeld.html

Bij een 'uitzonderlijk' voertuig als dit is het toch wel hard te moeten constateren dat de toezichthouder geen controles meer heeft uitgevoerd omdat hierover wettelijk niets geregeld is. Het ontlast een fabrikant niet van de verantwoordelijkheid om veilige producten te leveren maar de overheid is hierin ook tekortgeschoten.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » vr 02 nov 2018, 10:59

^^
Minister Van Nieuwenhuizen blikt terug op hoe die wet tot stand kwam: "De Tweede Kamer wilde zelf in 2009 geen kentekenplicht, rijbewijsplicht of verplichte training invoeren." Dat was om innovatieve projecten niet tegen te werken. Wel werd in de wet vastgelegd dat er per type voertuig naar de technische vereisten wordt gekeken. Dat gebeurde dus ook in 2011 bij de Stint.
Dat is helaas wel de plaag van tegenwoordig: bang om achter te lopen en dan maar meer toelaten dan je lief is. Wat ook steeds gebeurt bij veel subsidies en belastingkortingen. Wat er naar mijn idee eigenlijk mist is een organisatie die niet reactief werkt zoals de ILT maar een beetje als het CPB dit soort dingen doorlicht en aan de kaak stelt. Of het zou wellicht een tweede taak voor het ILT moeten zijn.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 3106
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Schelpenpaadje » vr 02 nov 2018, 11:25

Ook tekenend voor tegenwoordig: Het staat niet in de wet, dus is er geen budget voor en/of we doen het gewoon niet.

Wat belet toezichthouders om te controleren of wat er geleverd overeenkomt met de uitgangspunten voor toelating? Al is het maar om het eigen beleid te kunnen evalueren. De kosten van een beperkte steekproef (n<10), marginaal vergeleken bij de tijd die nu voor het onderzoek wordt uitgetrokken, zouden geen belemmering mogen zijn.

Nee, liever houden we als bestuurders en uitvoerders krampachtig vast aan wat regelgeving ons voorschrijft. De maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt niet verder dan wat schriftelijk is vastgelegd. Ongevallen die je hebt kunt voorkomen door net wat verder te gaan tellen immers niet. Zo lang je dankzij de bureaucreatie achteraf je straatje schoon kunt schoonvegen is er niets aan de hand. De minister trekt nu even het boetekleed aan en iedereen gaat weer over tot de orde van de dag.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » vr 02 nov 2018, 12:31

Simpele search&replace:
Ook tekenend voor tegenwoordig: Het staat niet in de wet, dus is er geen budget voor en/of we doen het gewoon niet.

Wat belet de fabrikant om te controleren of wat er gefabriceerd wordt overeenkomt met de uitgangspunten voor toelating? Al is het maar om het eigen beleid te kunnen evalueren. De kosten van een beperkte steekproef (n<10), marginaal vergeleken bij de tijd die nu voor het onderzoek wordt uitgetrokken, zouden geen belemmering mogen zijn.

Nee, liever houden we als producenten krampachtig vast aan wat regelgeving ons voorschrijft. De maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt niet verder dan wat schriftelijk is vastgelegd. Ongevallen die je hebt kunt voorkomen door net wat verder te gaan tellen immers niet. Zo lang je dankzij de bureaucreatie achteraf je straatje schoon kunt schoonvegen is er niets aan de hand.
^^ dat vind ik dus het wrange hieraan: de overheid doet dit en dat niet goed, maar ditzelfde is net zo goed van toepassing op de fabrikant... maar dan is het zonde dat z'n bedrijf failliet gaat en mogen we geen kritiek hebben want het onderzoek is nog niet 100% afgerond? Ik volg die twee maten hier niet. Ja de overheid is tekort geschoten, maar de fabrikant kan niks verkeerds hebben gedaan lijkt het, want onschuldig tot bewezen veroordeeld etc. De overheid mag zich niet te veel met zaken bemoeien maar ook niet te weinig want wie houdt er anders een oogje in het zeil?

Naar mijn idee had hij door het toepassen van wat je hierboven schrijft exact de intrekking kunnen voorkomen. Er waren incidenten bekend, hij had zelf een terugroepactie kunnen organiseren om de gebreken actief op te lossen, hij had zelf een derde partij een veiligheidsanalyse uit kunnen laten voeren. Maar wat jij zegt: Het staat niet in de wet, dus is er geen budget voor en/of we doen het gewoon niet.

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9620
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Peter » vr 02 nov 2018, 12:52

Je kan 20 veiligheidsbureaus inhuren, maar die kunnen niet alle fouten opsporen, bijvoorbeeld als gevolg van te snelle corrosie, slijtage door te lang over klinkerweggetjes te rijden of foutjes die maar bij 1 op de 1000 producten voorkomen. Als er dan na zoveel jaar iets misgaat en het is redelijk uitgezocht volgt (bij auto's) meestal een terugroepactie en geen verbod. Toyota roept auto's terug van 11 jaar en ouder wegens problemen met de airbag. Ik zou zeggen: minister: een rijverbod voor alle oude Toyota's zolang niet is zekergesteld dat ze allemaal vervangen zijn, ook die van buitenlandse auto's.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Bluemoon23
stadsweg
Berichten: 272
Lid geworden op: zo 03 feb 2008, 21:40

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Bluemoon23 » vr 02 nov 2018, 13:01

Peter schreef:
ma 29 okt 2018, 12:09
Een faillissement is de enige manier om op korte termijn zonder kosten van je personeel af te komen, dat feitelijk zit te duimendraaien. Zeker als er geen zicht is (binnen 1-2 maanden) op werk een logische stap. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf niet weer kan doorstarten als de Stint weer is toegelaten (al dan niet na een modificatie). Soms met 75% zelfde personeel, zelfde bedrijfsleider en directeur en zelfde bedrijfsnaam, maar toch een nieuw bedrijf dat niet verantwoordelijk is voor zijn voorganger.

Bedrijven die weten dat ze soms tactisch failliet moeten gaan (als gevolg van economische schommelingen of grillen van de overheid), zorgen dat ze ook bijna geen goederen op hun naam hebben staan. Meestal zijn dit bouwondernemingen. Een mobiele kraan of asfalteermachine kan je leasen en valt niet onder de boedel. Dan ben je ook meteen af van alle lopende claims voor slecht werk overigens.
Bij de meeste bouw en constructiebedrijven valt er bij een faillissement niet zoveel te halen.
Het vastgoed, kantoren en werkplaatsen huren ze van een onroerend goed BV
Auto`s en vrachtwagens zijn geleased
Het materieel (machines, steigermateriaal, stempels en zelfs elektrisch handgereedschap) huren ze van een materieel BV
Bij de grote bouwbedrijven verhuren die materieel BV`s ook wel aan andere bedrijven, maar dat is meer voor de vorm, de core-business is het verhuren van materieel aan het zuster bouwbedrijf.

Materieel BV`s van de grote bouwbedrijven
https://www.bammaterieel.nl/materieel-diensten
https://www.vsmaterieel.nl/
https://www.materieeldienst.nl/
https://materieelservicebouw.duravermee ... /Home.aspx
http://www.materieel.ballast-nedam.nl/Paginas/Home.aspx

Sterker nog, bij een faillissement zijn de materieel en vastgoed BV vaak ook schuldeisers....
Die hebben nog huur tegoed van het bouwbedrijf
Laatst gewijzigd door Bluemoon23 op vr 02 nov 2018, 16:01, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8808
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Alfa » vr 02 nov 2018, 13:18

Ik heb deze discussie maar zijdelings gevolgd, maar het heeft toch iets weg van met een kanon op een mug schieten door alle stints te verbieden omdat 1 stint remproblemen had. Zoiets moet ook losgezien worden van het vervoersmiddel op zich. Want een stint is gewoon een elektrisch aangedreven bak, niet zoveel anders dan elektrische fietsen. Er zal zeker nog toekomst zijn in die elektrisch aangedreven bakken. Een noodknop en mechanische remmen lossen het probleem al op.
Laatst gewijzigd door Alfa op vr 02 nov 2018, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 3106
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Schelpenpaadje » vr 02 nov 2018, 13:20

Lekkere Kwal schreef:
vr 02 nov 2018, 12:31
Simpele search&replace:
Ook tekenend voor tegenwoordig: Het staat niet in de wet, dus is er geen budget voor en/of we doen het gewoon niet.

Wat belet de fabrikant om te controleren of wat er gefabriceerd wordt overeenkomt met de uitgangspunten voor toelating? Al is het maar om het eigen beleid te kunnen evalueren. De kosten van een beperkte steekproef (n<10), marginaal vergeleken bij de tijd die nu voor het onderzoek wordt uitgetrokken, zouden geen belemmering mogen zijn.

Nee, liever houden we als producenten krampachtig vast aan wat regelgeving ons voorschrijft. De maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt niet verder dan wat schriftelijk is vastgelegd. Ongevallen die je hebt kunt voorkomen door net wat verder te gaan tellen immers niet. Zo lang je dankzij de bureaucreatie achteraf je straatje schoon kunt schoonvegen is er niets aan de hand.
^^ dat vind ik dus het wrange hieraan: de overheid doet dit en dat niet goed, maar ditzelfde is net zo goed van toepassing op de fabrikant... maar dan is het zonde dat z'n bedrijf failliet gaat en mogen we geen kritiek hebben want het onderzoek is nog niet 100% afgerond? Ik volg die twee maten hier niet. Ja de overheid is tekort geschoten, maar de fabrikant kan niks verkeerds hebben gedaan lijkt het, want onschuldig tot bewezen veroordeeld etc. De overheid mag zich niet te veel met zaken bemoeien maar ook niet te weinig want wie houdt er anders een oogje in het zeil?

Naar mijn idee had hij door het toepassen van wat je hierboven schrijft exact de intrekking kunnen voorkomen. Er waren incidenten bekend, hij had zelf een terugroepactie kunnen organiseren om de gebreken actief op te lossen, hij had zelf een derde partij een veiligheidsanalyse uit kunnen laten voeren. Maar wat jij zegt: Het staat niet in de wet, dus is er geen budget voor en/of we doen het gewoon niet.
Ho ho, rustigaan.

Als je op me reageert, dan wel graag met de juiste context.

Twee posts daarvoor zei ik namelijk:
Schelpenpaadje schreef:
vr 02 nov 2018, 10:26
Bij een 'uitzonderlijk' voertuig als dit is het toch wel hard te moeten constateren dat de toezichthouder geen controles meer heeft uitgevoerd omdat hierover wettelijk niets geregeld is. Het ontlast een fabrikant niet van de verantwoordelijkheid om veilige producten te leveren maar de overheid is hierin ook tekortgeschoten.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » vr 02 nov 2018, 13:39

^^ dat klopt, alleen snap ik dan de strekking van je post niet, immers voor mij lijkt de rol van de fabrikant voor die van de overheid te komen. De politie is er ook niet om mensen netjes te laten zijn maar om in te grijpen als ze over de schreef gaan. Het is wellicht een wat filosofisch vraagstuk, maar naar mijn idee is het idee van toezicht dat het pas verantwoordelijk wordt als de toezichthebbende het niet uit eigen beweging correct doet. Alleen bij personen die on- of minder toerekeningsvatbaar zijn (kinderen, geesteszieken, dementen etc) kan je spreken van dat het toezicht in de eerste plaats verantwoordelijk is.
Alfa schreef:
vr 02 nov 2018, 13:18
Ik heb deze discussie maar zijdelings gevolgd, maar het heeft toch iets weg van met een kanon op een mug schieten door alle stints te verbieden omdat 1 stint remproblemen had.
Zoals hierboven gequote in de uitspraak van de rechtbank waren er meerdere incidenten bekend van een stint die niet meer te stoppen was behalve door de contactsleutel om te draaien:
De voorzieningenrechter overweegt dat de meldingen die mede aan het besluit ten grondslag liggen, meldingen betreffen van incidenten die eerder hebben plaatsgevonden dan het incident in Oss. Deze incidenten zijn gemeld bij de politie en de fabrikant, en zijn na het ongeval in Oss door de politie overgedragen aan de ILT. Uit deze meldingen blijkt dat zich meerdere (ernstige) incidenten hebben voorgedaan die verband houden met problemen met de rem, en dat meerdere bestuurders de Stint alleen konden laten stoppen door de contactsleutel om te draaien, in enkele gevallen terwijl de Stint op de hoogste snelheid bleef rijden. Uit de stukken blijkt dat ten aanzien van één van deze meldingen een aanvullende verklaring is afgelegd, maar deze doet geen afbreuk aan de bevindingen over de gemelde problematiek.

Gebruikersavatar
jelger
expressweg
Berichten: 3305
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45
Locatie: Delft

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door jelger » vr 02 nov 2018, 14:02

Lekkere Kwal schreef:
vr 02 nov 2018, 12:31
De overheid mag zich niet te veel met zaken bemoeien maar ook niet te weinig want wie houdt er anders een oogje in het zeil?
De overheid is gewoon een mooie dankbare schietschijf.

Dat er nu strakker ingegrepen wordt dan bij een remkwaaltje bij een VW Golf, heeft veel te maken met de (hoeveelheid) en profiel van slachtoffers, in combinatie met de overige emotie die bij zoiets komt kijken.

Men kan wel zeggen dat de overheid daar ongevoelig voor moet zijn, maar dat is slechts een deel van de werkelijkheid. Immers, dat schept (of versterkt) juist weer die beklaagde grote afstand tussen overheid en maatschappij. In dit geval is de maatregel volstrekt begrijpelijk. Tegelijkertijd dient de duur van de maatregel ook met gevoel voor de uitdagingen waarvoor de opvang instellingen zich in hun dagelijkse uitvoering van taken gesteld staan plaats te vinden, en is enige pragmatiek noodzakelijk. Voortvarendheid in het onderzoek, en dient er gezocht te worden naar snel te implementeren veiligheidsmaatregelen.

Het is in dat licht uitermate teleurstellend om te zien dat de fabrikant er zo lichtvoetig tussen uit piept. Het ministerie zou tegelijkertijd zich in kunnen spannen om een oplossing te vinden jegens (en samen met) de fabrikant, ter overbrugging van de schorsingsperiode.

Bluemoon23
stadsweg
Berichten: 272
Lid geworden op: zo 03 feb 2008, 21:40

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Bluemoon23 » vr 02 nov 2018, 16:03

Alfa schreef:
vr 02 nov 2018, 13:18
Ik heb deze discussie maar zijdelings gevolgd, maar het heeft toch iets weg van met een kanon op een mug schieten door alle stints te verbieden omdat 1 stint remproblemen had.
Als blijkt dat dit remprobleem komt door een ondeugdelijk ontwerp dan is het wel degelijk terecht vind ik
Zoiets moet ook losgezien worden van het vervoersmiddel op zich. Want een stint is gewoon een elektrisch aangedreven bak, niet zoveel anders dan elektrische fietsen.
Alleen worden hier wel 10 kleine kinderen mee vervoerd, geen onbelangrijk detail :nothanks:

Bert65
dorpsstraat
Berichten: 215
Lid geworden op: vr 25 dec 2015, 22:20

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Bert65 » vr 02 nov 2018, 20:43

^^..... of postpakketten, schoonmaakgerei, harken etc. Het maakt niet uit voor welk doeleinde de Stint is gebouwd.
Het is een voertuig dat na de typegoedkeuring veranderd is. Niet qua uiterlijk maar, zoals nu blijkt, qua veiligheid. Er is dan ook niet 1 ongeval geweest maar meerdere incidenten.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8808
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Alfa » za 03 nov 2018, 1:39

Sowieso is het vreemd dat nu gedaan wordt alsof de stint als concept gevaarlijk is terwijl het hooguit de technische uitvoering is die gevaarlijk is. Alsof je de auto als concept zou afschaffen als een fabrikant er in geslaagd zou zijn te knoeien met de remmen bij een automodel.
Bluemoon23 schreef:
vr 02 nov 2018, 16:03
Alleen worden hier wel 10 kleine kinderen mee vervoerd, geen onbelangrijk detail :nothanks:
Kinderen worden ook vervoerd op bussen, auto's, fietsen en nog een hoop andere vervoersmiddelen waar objectief meer dodelijke ongevallen mee gebeuren.

Bluemoon23
stadsweg
Berichten: 272
Lid geworden op: zo 03 feb 2008, 21:40

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Bluemoon23 » za 03 nov 2018, 13:17

^^ 10 kinderen vervoeren in een plastic bak die 18km/h haalt, bestuurd door een 18 jarig grietje die geen rijbewijs nodig heeft, dat vind ik persoonlijk een gevaarlijk concept ja.....
Bert65 schreef:
vr 02 nov 2018, 20:43
Het is een voertuig dat na de typegoedkeuring veranderd is. Niet qua uiterlijk maar, zoals nu blijkt, qua veiligheid. Er is dan ook niet 1 ongeval geweest maar meerdere incidenten.
Maar die hele typegoedkeuring daar zijn nu ook vraagtekens bij, dat had ook veel grondiger moeten gebeuren.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8808
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Alfa » za 03 nov 2018, 13:59

18 per uur is fietssnelheid. Dat kan je bezwaarlijk snel of gevaarlijk noemen. Ook voor het vervoeren van kinderen op fietsen heb je geen rijbewijs nodig. Ook met een niet elektrische bolderkar kan je onder een vrachtwagen of trein terechtkomen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16090
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door mavas » za 03 nov 2018, 14:57

Wat wil je nou eigenlijk horen? Dat de Stint maar gewoon de weg op moet met alle mogelijke risico's van dien? :neenee:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » za 03 nov 2018, 15:44

Alfa schreef:
za 03 nov 2018, 13:59
18 per uur is fietssnelheid. Dat kan je bezwaarlijk snel of gevaarlijk noemen. Ook voor het vervoeren van kinderen op fietsen heb je geen rijbewijs nodig. Ook met een niet elektrische bolderkar kan je onder een vrachtwagen of trein terechtkomen.
Alleen blijft die niet zichzelf aandrijven als er wat misgaat in de bedrading. Snap eerlijk gezegd niet waarom je de nuance daarvan niet kan begrijpen. Elk voertuig heeft risico's maar het feit dat ze niet even groot zijn is waar het om draait. Niet dat de stint geen risico's mag hebben, in deze vorm zijn ze *te* groot.

Gebruikersavatar
MaartenE
stadsweg
Berichten: 375
Lid geworden op: di 03 nov 2015, 14:16

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door MaartenE » za 03 nov 2018, 17:04

Alfa schreef:
za 03 nov 2018, 13:59
18 per uur is fietssnelheid. Dat kan je bezwaarlijk snel of gevaarlijk noemen. Ook voor het vervoeren van kinderen op fietsen heb je geen rijbewijs nodig. Ook met een niet elektrische bolderkar kan je onder een vrachtwagen of trein terechtkomen.
^^ Fietsen zijn een vervoersmiddel wiens basale functies al in de 19e eeuw bestonden.
Uit de gemiddelde fiets zijn de kinderziektes verholpen, en 95% van de Nederlandse bevolking weet er op een intuïtieve en fatsoenlijke manier ermee om te gaan. Iedere griet met een (fiets)aangedreven bolderkar heeft 12 jaar ervaring met een dergelijk systeem, het enige verschil is de breedte en het gewicht, waardoor er een langere remafstand is.

Bij de Stint gaat het over een elektrisch vervoermiddel wat nog nauwelijks 10 jaar in ontwikkeling is, waarvan de bediening niet altijd logisch is. Een gas- en remhendel in één is niet logisch, ieder ander vervoermiddel heeft dat gescheiden (als je de hoge bi en lopen niet meetelt).
In een noodsituatie is het onlogisch om het stuur los te laten, vaak kramp je jezelf er juist aan vast om de controle over het voertuig te houden.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6243
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Jeroen » za 03 nov 2018, 17:38

MaartenE schreef:
za 03 nov 2018, 17:04
Een gas- en remhendel in één is niet logisch, ieder ander vervoermiddel heeft dat gescheiden (als je de hoge bi en lopen niet meetelt).
De meeste elektrische pompwagens, BT's en andere logistieke middelen hebben al decennia een gas- en rem-/achteruitrijhendel in één zitten. Dat is bij een volledig elektrisch voertuig ook nauwelijks een probleem, omdat die al zo hard afremmen als je de gashendel los laat dat je überhaupt niet tot nauwelijks hoeft te remmen.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8808
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Alfa » za 03 nov 2018, 18:36

mavas schreef:
za 03 nov 2018, 14:57
Wat wil je nou eigenlijk horen? Dat de Stint maar gewoon de weg op moet met alle mogelijke risico's van dien? :neenee:
Neen, dat de stint als vervoersmiddel zeker niet afgeschreven moet worden en dat de techniek herbekeken moet worden. Maar met als doel de stint terug op de weg kan.

Het blijft een debat van twee maten en twee gewichten als je ziet dat mensen risico's van autovervoer wél accepteren. Alles in het leven is een risicoanalyse. Dat de techniek van een uitvoering van een stint blijkbaar niet goed werkt betekent dat het concept niet werkt.

Gebruikersavatar
jelger
expressweg
Berichten: 3305
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45
Locatie: Delft

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door jelger » za 03 nov 2018, 18:46

Dat laatste roept niemand hier, noch lijkt dat de insteek van minister en ambtenaren te zijn.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2242
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Lekkere Kwal » za 03 nov 2018, 20:22

Het hele debat gaat over het intrekken van de toelating op basis van het voorlopig onderzoek, wat tot gevolg had dat mensen op het moment ander vervoer moeten nemen en dat de stintfabriek failliet is gegaan. Nergens wordt gesproken over het afschrijven van het concept an sich. Stroman-discussie dit.

Gebruikersavatar
Km357
expressweg
Berichten: 3111
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Km357 » za 03 nov 2018, 20:31

jelger schreef:
za 03 nov 2018, 18:46
Dat laatste roept niemand hier, noch lijkt dat de insteek van minister en ambtenaren te zijn.
Is er op zich al onderzoek gebeurt naar de staat van de remmen van die stints?

Ik trek voor het gemak hier even een lijn richting de snormobielen die remmen hebben die bemeten zijn op brommers en niet op overdekte dingen die aan het gewoon verkeer mogen deelnemen.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37725
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Vinny » zo 04 nov 2018, 11:44

mavas schreef:
za 03 nov 2018, 14:57
Wat wil je nou eigenlijk horen? Dat de Stint maar gewoon de weg op moet met alle mogelijke risico's van dien? :neenee:
Als ik de discussie in deze draad zo lees dan zijn er eigenlijk twee zaken aan de Stint die het vervoermiddel onveilig maken:
- besturing van het voertuig is niet intuïtief
- er ontbreekt een noodstopknop

Volgens mij zijn die dingen tamelijk simpel te verhelpen:
1. Als kinderen vervoerd worden met de bakfiets dan moet de bestuurder een opleiding hebben gehad in het besturen van het voertuig.
2. Een noodstopknop toevoegen aan het bedieningspaneel.

Als we in plaats van elkaar zwart maken en moddergooien in de media nou gewoon doorpakken en deze twee dingen regelen dan kan binnen een par maanden de Stint weer de weg op en is deze wel veilig. Vervolgens spreek je af dat er over een jaar een grondige evaluatie komt waarbij de kwetsbaarheid van de gebruikers worden vergeleken met gewone (bak)fietsen, auto's en brommers en als de Stint dan nog steeds gebreken vertoont kun je ze definitief van de weg halen. Ik schat zo in dat ze net zo veilig zijn als de andere voertuigen en dan kan de Stint wat mij betreft prima mee met het verkeer.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 63355
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Chris » zo 04 nov 2018, 11:58

Jeroen schreef:
za 03 nov 2018, 17:38
MaartenE schreef:
za 03 nov 2018, 17:04
Een gas- en remhendel in één is niet logisch, ieder ander vervoermiddel heeft dat gescheiden (als je de hoge bi en lopen niet meetelt).
De meeste elektrische pompwagens, BT's en andere logistieke middelen hebben al decennia een gas- en rem-/achteruitrijhendel in één zitten.
Dat zijn geen voertuigen waar een gemiddelde kinderopvangbegeleidster ervaring mee heeft denk ik. Een opleiding om met een Stint te rijden lijkt me wel essentieel, en dan meer dan even een rondje over een plein.

Gebruikersavatar
Vahalis
verkeersader
Berichten: 965
Lid geworden op: ma 11 jun 2012, 10:10
Locatie: 030

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Vahalis » ma 05 nov 2018, 20:01

Hier kon je natuurlijk op wachten.
Het verbod op de Stint zorgt voor onveilige situaties rond scholen bij het ophalen van kinderen voor de buitenschoolse opvang (bso).
http://rtvu.nl/n/1838049/

Gebruikersavatar
Km357
expressweg
Berichten: 3111
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: Stints vanaf 2-10-2018 verboden

Bericht door Km357 » di 06 nov 2018, 13:55

Dus door het verbod op een onveilig vervoersmiddel wordt alles onveiliger? :emo: Ah die groentjes en hun argumenten.