Pagina 1 van 1

Aannemerij heeft kritiek op Kosmos

Geplaatst: wo 02 apr 2008, 8:13
door Medianieuws
Cobouw (31-3-2008) schreef:Bouwers slecht betaald bij Kosmos

Apeldoorn - Het wegwerken van achterstallig onderhoud bij 1300 kunstwerken via negen geïntegreerde contracten verloopt moeizaam. De betrokken bouwers hebben nog nauwelijks betaald gekregen door de hoge boeteclausules en projectgestuurde betalingen van het zogenoemde Kosmos-project.
Zowel projectmanager Henk van Ommen van de Bouwdienst als Bauke Lobbezoo van Strukton Civiel zette op het CROW XL congres afgelopen week in Apeldoorn vraagtekens bij de gekozen contractvorm. Het klonk van te voren plausibel: om het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken in Nederland in te lopen, zou Rijkswaterstaat met gebundelde geïntegreerde contracten werken met heel veel vrijheid voor de aannemer. Met de negen contracten is bijna een half miljard euro gemoeid. Het resultaat lijkt vooralsnog een desillusie te worden voor alle partijen. Van Ommen weet dat voor zijn Noord-Hollandse contract veel tijd en moeite is gaan zitten in de concurrentie gerichte dialoog, maar dat de resultaten daarvan nauwelijks zichtbaar zijn in het contract. Hij is wel tevreden over de alternatieve aanbieding voor het groot onderhoud aan de A9 dat binnen zes weken is weggewerkt zonder grote omleidingsroutes. Lobbezoo weet dat veel regionale diensten teleurgesteld zijn over de resultaten van Kosmos: "Zij verwachten dat de kunstwerken er weer spic en span uitzien, maar de aannemers hebben zich gehouden aan de opdracht om alleen de overeengekomen problemen op te lossen. We laten niet iets moois achter."

Koppelingen
Strukton schreef in op zeven van de negen contracten en haalde er twee binnen. Door de 1800 schaderegels die Rijkswaterstaat stelde, was de aannemer gedwongen 1,2 miljoen papieren koppelingen te maken om aan alle gestelde eisen te voldoen. Strukton vindt ook de boeteclausules in de contracten exorbitant en pleit ervoor om een volgende keer meer met bonussen te werken. Een dag te laat opleveren kost 25.000 euro extra en een rijstrook komt op 15.000 euro per uur per rijrichting.
De aannemer concludeert dat Rijkswaterstaat zijn regierol als opdrachtgever ook nog niet onder de knie heeft. Strukton kreeg gedurende de uitvoering 450 toetsen voor de kiezen. "Loslaten is moeilijk", merkt Lobbezoo met enig cynisme op. "Bovendien gaat de opdrachtgever ervan uit dat een opdrachtnemer alleen luistert als je niet betaalt", is een andere ergernis.

Product
De betalingen lopen over de gehele linie achter en dat is vooral te wijten aan de koppeling met het product in plaats van met de planning. De discussies over de uitgangsposities en meerwerk zijn niet van de lucht. Lobbezoo pleit dan ook voor een betere discussie vooraf over de risico's en vindt dat het risicobudget zou kunnen meewegen bij de meest voordelige aanbieding. Rijkswaterstaat erkent dat de bouwers op deze manier wel heel veel voorfinancieren, maar ziet niet meteen een oplossing vanwege de gekozen contractvorm.

Re: Aannemerij heeft kritiek op Kosmos

Geplaatst: wo 02 apr 2008, 8:23
door Rene
Cobouw schreef:Strukton vindt ook de boeteclausules in de contracten exorbitant en pleit ervoor om een volgende keer meer met bonussen te werken. Een dag te laat opleveren kost 25.000 euro extra en een rijstrook komt op 15.000 euro per uur per rijrichting.
De aannemers wisten de bedragen van tevoren, en de bedragen zijn expres hoog gehouden om een incentive te zijn om de verkeersoverlast te minimaliseren, want dat geeft veel maatschappelijke schade. Als vervolgens een aannemer gigantisch veel meer rijstrooktijd nodig heeft dan dat ze zelf vanuit ging bij haar aanbieding, waar ligt dan het probleem ? Bij de overheid, of bij een aannemer die zijn eigen voorcalculatie gewoon niet goed heeft gedaan, en daarom op de blaren moet zitten ? De zwarte piet wordt in de Cobouw wel heel eenzijdig bij de overheid neergelegd... :roll:
Cobouw schreef:De betalingen lopen over de gehele linie achter en dat is vooral te wijten aan de koppeling met het product in plaats van met de planning.
Ook hiervoor geldt dat de aannemerij van tevoren wist dat ze op producten zou worden afgerekend en niet op de gebruikelijke termijnen. Als ze dan zelf geen rekening houden met een stukje voorfinanciering bij de aanbieding, is het dan kies om de schuld bij de overheid te leggen ? In diezelfde contracten zat bijvoorbeeld ook een 40% surplus-vergoeding voor bepaalde soorten meerwerk. Maar daar hoor je ze niet over.

Re: Aannemerij heeft kritiek op Kosmos

Geplaatst: wo 02 apr 2008, 20:59
door RW-A29
Toch heb ik tentijde van de inschrijving gehoord dat een aantal aannnemers zich niet hebben ingeschreven, i.v.m. de veel eisende randvoorwaarden en de daaraan gekoppelde boeteclausules. En volgens mij is dat nou ook weer niet de bedoeling!
Bovendien is een boete opleggen geen garantie voor een goede oplevering van de opdracht. Daarbij is het toe dienen van een bonus een mogelijkheid om inovatie en dus ook de oplevering op een hoger plan te tillen. Maarja blijkbaar heeft Rijkswaterstaat een andere visie! :? :(