Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bespreek hier alles over de Nederlandse autosnelwegen, wat je niet in de andere subfora kwijt kunt. Zoals geschiedenis, gebruik, knooppunten, aansluitingen, intensiteiten, etcetera.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 19349
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Wouter N14 » di 08 apr 2008, 10:46

Regenboogroute? Wat nou weer? Nog nooit van gehoord, en ook wat ver gezocht. En nu krijgen alle lichtmasten langs de hele A12 tussen een regenboogband... :dontknow:
[url=http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/persberichten/april_2008/uniforme_uitstraling_voor_regenboogroute_a12.aspx]Rijkswaterstaat[/url] op 4 april 2008 schreef: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

04-04-2008 | RWS Staf | persbericht
Om de A12 als Regenboogroute herkenbaar te maken worden tussen 5 april en 2 juni regenboogbanden bevestigd op in totaal 1650 lichtmasten in de middenberm van de A12 van Den Haag tot aan de Duitse grens. De banden zijn 40 cm breed en worden bevestigd vanaf 2.20 meter hoogte. Het initiatief is ontstaan vanuit het “Routeontwerp van Snelwegen”, een programma van V&W, VROM en LNV.

Vanwege de goede bereikbaarheid en zichtbaarheid bepalen bedrijventerreinen en geluidwerende voorzieningen in grote mate het beeld op en langs de snelweg. Hierdoor krijgen snelwegen echter vaak een rommelige uitstraling. Zo ook de A12, ook wel de Regenboogroute genoemd vanwege de vier karakteristieke landschapstypen waar de A12 doorheen loopt. Stad (rood), mozaïek (paars), wei (lichtgroen) en bos (donkergroen).
Om deze snelweg als Regenboogroute herkenbaar en samenhangend te maken als één route van Den Haag tot de Duitse grens, wordt de A12 voorzien van 1650 regenboogbanden rondom lichtmasten.

Meer samenhang in vorm
Het motto van de Regenboogroute A12 is “een samenhangende weg door een palet van karakteristieke gebieden”. De kleurenbanden zijn een simpele en eenvoudige manier om de weg. Ze zijn het beeldmerk van de Regenboogroute A12.
Niet alleen wordt de continuïteit van de Regenboogroute versterkt, de regenboogbanden zijn ook een symbool van de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat. Samen met andere overheden werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van weg en omgeving. Dit zal in de nabije toekomst onder andere leiden tot meer uniformiteit van geluidsschermen, onderdoorgangen en viaducten en het versterken van de identiteit van het landschap rond de weg.

Montage regenboogbanden
Tussen begin april en begin juni 2007 worden, langs de hele A12, de regenboogbanden bevestigd. Hiervoor wordt, ter hoogte van de werkzaamheden, regelmatig ’s nachts en in de weekenden de linkerrijstrook afgekruist. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel weggebruikers als wegwerkers.

Wat is Routeontwerp?
Routeontwerp is een manier van werken waarbij samenhang ontstaat tussen het ontwerp van een snelweg en zijn omgeving. Er zijn al routeontwerpen voor de A2, de A4, de A12 en de A27. Per gebied werken verschillende partijen nauw samen aan de regionale ruimtelijke opgaven. Dit kan leiden tot versterking van de regionale identiteit. Bijvoorbeeld, een weg door een indrukwekkende stad of een weg met een weids panorama op het landelijk gebied. Voor de weggebruiker stimuleert Routeontwerp een rustig wegbeeld met mooie uitzichten op verschillende (stads)landschappen. Het beheer van de weg wordt vaak eenvoudiger en onderhoud goedkoper. Door samenwerking met de partijen langs een snelweg worden de vele activiteiten op elkaar afgestemd. Zo ontstaat een mooi en goed functionerend landschap met een eigen identiteit.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 64135
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Chris » di 08 apr 2008, 10:48

Zo ook de A12, ook wel de Regenboogroute genoemd vanwege de vier karakteristieke landschapstypen waar de A12 doorheen loopt. Stad (rood), mozaïek (paars), wei (lichtgroen) en bos (donkergroen).
Ik had er nog nooit van gehoord. Misschien een creatieveling bij rws die dat bedacht heeft?

Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28535
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Palance » di 08 apr 2008, 11:13

Is dit een hernieuwde poging om snelwegen van namen te voorzien? Zo ja, dan is die niet geslaagd :)

Ik zou eerder de A28 regenboogroute noemen, vanwege de loop door de bible-belt :shutup:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9674
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Peter » di 08 apr 2008, 11:30

Wat voor de A28 geldt, geldt ook voor de A15 ...
Omdat de regenboog (als vlag) ook door de homowereld wordt gebruikt, zou dit ook de A10 kunnen zijn. In de volkmond dan de GAY-TEN
En wellicht de snelweg langs de caravan van Frans Bauer natuurlijk...
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 17532
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Pino » di 08 apr 2008, 12:32

Het idee van route-ontwerp is natuurlijk best leuk, maar als dat eindigt in nietszeggende lachertjes als "regenboogroute" met uitwerking in de lichtmasten verwordt het tot verspilling van belastinggeld.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Rene » di 08 apr 2008, 13:04

Tja, ik kan er ook niet warm van lopen, van die route-ontwerpen.
Het geld kan m.i. beter in de weg zelf gestoken worden.

De volgende route-ontwerpen staan op de rol:
A2 Trekvogelroute
A4 Deltaroute
A12 Regenboogroute
A27 Panoramaroute

Daarnaast wordt verkend of ook een routeontwerp A1 gemaakt kan worden.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Bart » di 08 apr 2008, 14:41

Routeontwerp is een van de onderdelen van de afdeling waar ik werk... Waar is het vooral handig voor? Ik zou zeggen: lees het artikel door en je ziet het nut van routeontwerp: tijdswinst in de ontwerpfase (minder gedoe met de welstandscommissies van allerhande gemeenten én een uniforme uitstraling van kunstwerken langs de hele weg). Misschien wat minder snel gaan zeuren dus...

Meer informatie: http://www.routeontwerp.nl
MER-nieuws schreef: Welstand op een hoger ambitieniveau

Om een viaduct, geluidsscherm, brug of ander kunstwerk te bouwen moet vooraf een gemeentelijke welstandstoets worden doorlopen. Bestrijkt een tracé een behoorlijke lengte, of gaat een hele route op de schop, dan staan er heel wat welstandscommissies aan de lat. Wie bovendien met enig lef een samenhang over de hele route probeert aan te brengen moet voor dit onderdeel een lange adem hebben. Een kwestie van ambitie.

De programmamanager Routeontwerp A12 liep in zijn omvangrijke project aan tegen 35 welstandscommissies. De ervaringen uit Routeontwerp A12 waren aanleiding voor een afspraak met de Federatie Welstandstoetsing, die ook voor andere projecten opgeschaald kan worden. Het doel is een centrale welstandstoets, waarmee voor alle betrokken gemeenten langjarig dezelfde welstandsafspraken worden gemaakt. De Projectleider: “Je moet namelijk met de afspraken verder kijken dan het heden. Wil je samenhang aanbrengen in bestaande infrastructuur dan zul je ook voor de wegdelen die het laatst aan de beurt zijn nog moeten kunnen bouwen op de eerdere afspraken.”

Lef is in dit verband een nieuwe manier van welstandstoetsen mogelijk te maken, waardoor meer slagkracht ontwikkeld kan worden. “Laten we wel wezen,” zegt de projectleider, “Als deze afspraken centraal gemaakt worden valt er veel tijd te winnen.” Bij het Routeontwerp A12 was een van de doelen om een ontwerpfamilie te maken voor het ontwikkelen van viaducten, onderdoorgangen en geluidsschermen, waardoor samenhang ontstaat, in de lengterichting van de weg (vormverwantschap langs de weg), de dwarsrelaties (samenhang tussen wegontwerp en het landschap waarin de weg ligt) en samenhang in de tijd (het verzekeren van de doorgaande lijn). Het enige voorbeeld waar Routeontwerp A12 uit kon putten was een centrale welstandscommissie bij de HSL. “Het feit dat het daar om nieuwe infra ging en bij ons om een bestaande weg maakte een groot verschil,” geeft de projectleider aan. “Toch waren er ook overeenkomsten, reden waarom we hebben gekozen om hun ervaring bij ons programma binnen te halen.”

Het Routeontwerp A12 heeft o.a. een geluidsscherm opgeleverd dat langs de hele A12 hetzelfde is. Weliswaar is het scherm in het bos begroeid en in open en stedelijk gebied transparant. Ook zijn de viaducten van de hele A12 op elkaar afgestemd. Deze specificaties voor ontwerpen zijn vertaald naar gemeentelijke situaties en hun welstandscriteria, waarna 35 welstandsboekjes zijn geschreven die als appendix bij de gemeentelijke welstandsnota’s zijn gevoegd. Inmiddels is deze appendix in 1/3e deel van de gemeenten aangenomen, een aantal zijn in voorbereiding en voor het overige deel wordt gewerkt aan afspraken om de komende jaren op deze voet met hen samen te werken.”

Aangezien het Routeontwerp A12 uitgebreid is naar de A2, A27 en A4 wordt gekeken naar een werkwijze om de aanpak van welstand op te schalen. Dat bleek goed te doen. Zo is er een stimuleringsregeling ontwikkeld, waarbij gemeentes financieel tegemoet worden gekomen als ze hun welstandsnota in lijn willen brengen met de routevisies. De projectleider: “De Federatie Welstand trekt de stimuleringsregeling en brengt de partijen bijeen. Wij stellen onze adviseurs ter beschikking.”

De tijdswinst bleek duidelijk bij de A4 bij Steenbergen, waar volgens hem twee maanden was uitgetrokken voor het bakkeleien over de welstandstoets. ”We hebben bij die gemeente de visie voor de gehele route gepresenteerd en dit vervolgens vertaald naar de concrete specificaties voor dit wegdeel. Een goed verhaal, waardoor na anderhalf uur praten de toets zo goed als beklonken was.”

Het voordeel van de manier van werken is dat samenwerking wordt gestimuleerd. Welstandscommissies kunnen Rijkswaterstaat op de uitgewerkte (architectonische) specificaties aanspreken en andersom kan met gemeenten meegedacht worden hoe met de ambities wordt omgegaan. Voor planstudieprojectleiders betekent het werken met een routevisie niet dat hij geen mening over de specificaties mag hebben. Hij moet wel degelijk een visie hebben op de kwaliteit, die ontstaat in de luwte van het formele planvormen.

In de aanloop naar het Tracébesluit worden afspraken gemaakt over de weg zelf: het tracéverloop, meestal ook de breedte. “Binnen routeontwerp is het aantal rijstroken niet vastgelegd, maar wel hoe je omgaat met de identiteit van de omgeving, zoals bermen, schermen en viaducten. Zij geven kleur aan de invulling van de planstudie.”
Voor alle projectleiders geldt dat zij in de Federatie Welstand een belangrijke partner hebben.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 17716
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door waldo79 » di 08 apr 2008, 14:45

mozaïek (paars)
Wat voor landschap moet dit voorstellen? Toch niet het kassengebied tussen Zoetermeer en Gouda?
Bart schreef:Het Routeontwerp A12 heeft o.a. een geluidsscherm opgeleverd dat langs de hele A12 hetzelfde is. Weliswaar is het scherm in het bos begroeid en in open en stedelijk gebied transparant. Ook zijn de viaducten van de hele A12 op elkaar afgestemd.
Gelukkig...meer uniformiteit

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 17532
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Pino » di 08 apr 2008, 15:01

Bart schreef:tijdswinst in de ontwerpfase (minder gedoe met de welstandscommissies van allerhande gemeenten én een uniforme uitstraling van kunstwerken langs de hele weg).
Als de tijdswinst in de ontwerpfase leidt tot een kostenvermindering die het aanbrengen en onderhouden van de regenbogen langs de A12 kan dragen, vind ik het best. Maar dan meer uit praktisch oogpunt dan uit een oogpunt van esthetica. Het is dan ook niet zo dat ik voortaan met meer plezier over de A12 ga rijden vanwege de regenbogen. En ook niet op de A4 vanwege het deltamotief of op de A2 vanwege de trekvogel. Het terugkerende motief zal me wat, als je die verkorte procedure maar realiseert.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Rene » di 08 apr 2008, 15:15

Nou, als ik zo de architectonische specificaties van de A4 Deltaroute lees zoals ik ze ter becommentariëring heb gekregen, dan heb ik zeker nog wel wat opmerkingen.

Mijns inziens moet het verkeerstechnisch ontwerp leidend zijn, en vervolgens moet architectonisch zo goed mogelijk worden ingepast. Wie paragraaf 2.3 leest, ziet dat de drie genoemde basisprincipes allemaal architectonisch van aard zijn. OPmerkingen als "Geleiderails beperkt het visueel contact met het landschap" en een rood kruis erdoor, geven mij een unheimisch gevoel.

Of het simplisme van het bundelen van allerlei wegkantsystemen, met verplichte onopvallende kleuren voor de systeemkasten (die uiteraard alleen zo leverbaar en vervangbaar zijn tegen behoorlijke meerprijs - maar dat is toch niet iets waar een architect zich zorgen over hoeft te maken...

Of een eis dat de hoeveelheid wegmeubilair zoveel mogelijk moet worden beperkt. Waardoor je over 160 km of meer continu dezelfde doodsaaie lichtmasten moet zien, zonder enige afwisseling. Alleen maar voor de 'architectonische samenhang'.

Ook zo'n aardige: ze willen camera's en lichtmasten integreren om het aantal masten te beperken. Om nog maar te zwijgen van de eis dat lichtmasten worden toegepast die geen bermbeveiliging vereisen, en dat afbreekt bij een aanrijding. Alles leuk en wel, maar dan heb je dus ook geen camerazicht meer, en dat is in het kader van incident management dus helemaal niet handig. Dan lees je de dus de ideeën van een vormgever die van functionaliteit, veiligheid en onderhoudskosten dus schijnbaar niet zo heel veel kaas heeft gegeten - of deze aspecten blijkbaar onbelangrijk vindt.

Enfin, ik kan hier nog een heel boek over volschrijven, zoals
- de de verplichting om al dan niet transparante geluidschermen toe te passen (daar kunnen gemeenten juist heel moeilijk over doen, en afhankelijk van de zonnestand in de spits kan dit ook voor de verkeersveiligheid slecht uitpakken)
- dat op bruggen geleiderails, hekwerken en doorvalbeveiliging niet hinderlijk het zicht van de weggebruiker op het water en de omgeving mogen blokkeren (volgens mij zou veiligheid toch echt functioneel moeten prevaleren - bovendien is het beter dat de weggebruiker zijn blik op de weg houdt in plaats van een mooie spiegeling van de wolken in het water aanschouwt)
- dat viaducten niet de continuïteit van het dwarsverband mogen onderbreken (hoe kleiner de hoek tussen de wegen, deste moeilijker dat wordt met de lengte van de liggers en hoe duurder dat geintje ook wordt)
- dat op viaducten leuningen en horizontale delen van hekwerken en doorvalbeveiligingen zo min mogelijk het zicht op de snelweg moeten blokkeren (wat is nu belangrijker: uitzicht vanaf het viaduct, of een kind dat naar beneden dondert ?)
- dat verlichting onder viaducten zoveel mogelijk indirect moet zijn uitgevoerd (aanschijnen onderzijde viaduct), omdat dat mooier is. Met een camera is het voor incident management echter veel beter als de verlichting direct wordt uitgevoerd...
- etc.

Al mijn commentaar is uiteindelijk gebundeld met dat van anderen weer retour opstellers gegaan.
Wat er uiteindelijk mee gedaan is - ik weet het niet.

Kortom: mijn sceptische houding t.a.v. route-ontwerp is mede bepaald door documenten met eisen (specificaties topniveau, systeemniveau en subsysteemniveau) die ik onder ogen heb gekregen, en niet gebaseerd op onderbuikgevoel.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14576
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Via » di 08 apr 2008, 15:43

Regenboogbandjes om lantaarnpalen is natuurlijk een lachertje. Het kost enorm veel geld, is zeer waarschijnlijk nog lelijk ook en bij schadegevallen wordt het helemaal een rommeltje...

Laat dus maar achterwege.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37924
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Vinny » di 08 apr 2008, 17:56

Al mijn commentaar is uiteindelijk gebundeld met dat van anderen weer retour opstellers gegaan.
Wat er uiteindelijk mee gedaan is - ik weet het niet.

Kortom: mijn sceptische houding t.a.v. route-ontwerp is mede bepaald door documenten met eisen (specificaties topniveau, systeemniveau en subsysteemniveau) die ik onder ogen heb gekregen, en niet gebaseerd op onderbuikgevoel.
Ze hebben jou waarschijnlijk niet om commentaar gevraagt om dit in de prullenbak te gooien. Ontwerpers hebben nou eenmaal geen verstand van functionele eisen en ik vind het dan ook heel wat dat ze om een mening van echte deskundigen vragen; daar kan het 'routeontwerp' alleen maar beter van worden. Overigens zie ik liever de omgekeerde weg: Een programma van eisen vanuit functioneel oogpunt, waar de vormgever binnen de gestelde kaders iets 'leuks' van mag maken. Overigens kan ik het vanuit mijn ervaring in Frankrijk (de N 176 die in de jaren '90 is aangelegd met specifiek 'mooie' kunstwerken) het beleid op zich wel toejuichen. Een mooie serie viaducten rijdt gewoon net wat plezieriger dan lelijke betonnen dozen (en als het budget voor kunst dan toch op moet: liever dat dan gepimpte sneeuw-oliefanten langs de route).
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 17532
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Pino » di 08 apr 2008, 18:14

Vinny schreef:en als het budget voor kunst dan toch op moet: liever dat dan gepimpte sneeuw-oliefanten langs de route.
Kunnen ze in Frankrijk ook wat van. Zie "Le Soleil de Langres" langs de A31 en de collectie paddestoelen en kabouters bij het naderen van de Aire de Jugy langs de A6. Om er maar een paar te noemen, waarvoor je als weggebruiker gewoon tolgeld betaalt. Bij gemeentes valt er nog iets te zeggen voor het erop nahouden van een budget voor kunst langs de weg; voegt iets toe aan de leefbaarheid van zo'n straat. Buiten de stad heb ik de noodzaak van kunst op straat nooit zo gezien. Ik mag dan ook hopen dat Rijkswaterstaat geen budget heeft voor kunst langs de rijksweg anders dan de al bestaande monumenten op de Afsluitdijk, de Moerdijk en die paar andere historische werken die ik vergeten ben.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 19349
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Wouter N14 » di 08 apr 2008, 18:25

@ Bart: duidelijk, maar wat is nou de relatie met die -ogenschijnlijk belachelijke- regenboogprullaria op lichtmasten? Prima als men door middel van samenwerken tot een uniformer wegbeeld wil komen en proceduren wil versnellen, maar met een nadrukkelijke mits dat de functie van de weg voorop blijft staan. In Duitsland zag ik op de gloednieuwe BAB38 dat de nieuwe viaducten waren voorzien van een laagje bruine bakstenen, dat ziet er gewoon aardig uit en oogt ook functioneler dan wat plastic versiersels aan de lantaarnpalen.

A2 Trekvogelroute > plastic vogeltjes aan de lichtmasten, natuurlijk op telkens een andere hoogte gemonteerd
A4 Deltaroute > blauwe golfjes aan de lichtmasten
A12 Regenboogroute
A27 Panoramaroute > verrekijkers die bungelen aan de armaturen
:blabla:
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14576
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Via » di 08 apr 2008, 18:58

Bij de A2 komt dat trekvogelmotief al wel aardig terug in de viaducten en de geluidsschermen. Die zijn nu al in Den Bosch te bewonderen. Waarom die nieuwe viaducten in Eindhoven dat nog niet laten zien... :roll:

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 64135
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Chris » di 08 apr 2008, 19:00

Er is toch een eis dat zoveel procent van het bedrag in kunst gestoken moet worden?

Gebruikersavatar
boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 16706
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door boe! » di 08 apr 2008, 20:18

^^Ja. De overheid is verplicht om 1% (of iets dergelijks) van de aanneemsom te besteden aan kunst om zo een failliete bedrijfstak in leven te houden.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 15379
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Kaaiman » di 08 apr 2008, 22:59

Een mooi stukje eenduidigheid vind ik wel de BAB31 tussen Leer en Schüttorf (en volgens mij ook nog een stukje BAB28). Elk kunstwerk is op dat stuk daar uit roodbaksteen opgetrokken en elk viaduct heeft tevens een betonnen platje ingemetseld met het bouwjaar. Ook de verdiepte bak bij Bunde en de geluidsmuren bij Leer (?) zijn in dezelfde roodbakstenen stijl met frivole betonnen boogjes.

Ik zou de BAB31 zeker niet vergeten als voorbeld, mocht dit beleid doorgang vinden.

Daarnaast nog de A37-oost. Alle bestaande en nieuwe viaducten hebben vanaf de zijkant gezien eenzelfde bolle band gekregen in de lengterichting. Ik kan het niet goed uitleggen, maar een foto zou alles verklaren. Helaas heb ik er geen mooie foto van. Een minder sterk voorbeeld dan de BAB31, maar toch...
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
Atlantis • forum voor geofictie

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37924
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Vinny » wo 09 apr 2008, 9:26

Het risico daarvan is dat het eentonig wordt. Zeker sommige Duitse snelwegen door het absoluut saaie Noord-Duitse vlaktelandschap met afritnamen die totaal nietszeggend zijn worden door een eentonige vormgeving nog slaapverwekkender dan ze al zijn...
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Hajo
2x2 autosnelweg
Berichten: 7058
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Hajo » wo 09 apr 2008, 16:00

Ik vind die routeontwerpen flauwekul en een verkwisting van belastinggeld. :neenee:
Donateur Vereniging Wegenforum

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 17532
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Pino » zo 20 apr 2008, 13:19

Nou ik heb ze gezien hoor, die stickers op de lantarenpalen langs de A12. Tussen Utrecht en Gouda hangen ze in beide richtingen nog niet overal, maar toch al op een groot gedeelte. De sticker doen me in de verste verte niet aan een regenboog denken, en als ik niet beter zou weten, zou ik ze aanzien voor landingsinstructies voor buitenaardse wezens of iets dergelijks. Als je ze eenmaal in het oog hebt, blijven ze je op elke lantarenpaal ook opvallen, waardoor je oog niet langer op de weg is gericht. Weet niet of dat nou de bedoeling van het hele project was ...

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 19349
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Wouter N14 » zo 20 apr 2008, 15:28

"Weet niet of dat nou de bedoeling van het hele project was"

Denk je nou echt dat dit aspect enige rol zou hebben gespeeld bij die routeontwerpers? :?
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Rene » zo 20 apr 2008, 20:15

Pino schreef:De sticker doen me in de verste verte niet aan een regenboog denken, en als ik niet beter zou weten, zou ik ze aanzien voor landingsinstructies voor buitenaardse wezens of iets dergelijks.
:hahaHAHA:

Ik ben benieuwd.
Zoals je weet ben ik ook niet helemaal begeistert...
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 29009
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de A28

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Coen Tunnel » ma 21 apr 2008, 9:14

Rene schreef:Tja, ik kan er ook niet warm van lopen, van die route-ontwerpen.
Het geld kan m.i. beter in de weg zelf gestoken worden.

De volgende route-ontwerpen staan op de rol:
A2 Trekvogelroute
A4 Deltaroute
A12 Regenboogroute
A27 Panoramaroute

Daarnaast wordt verkend of ook een routeontwerp A1 gemaakt kan worden.
De A1 wordt de Oriëntroute, omdat deze naar het oosten gaat. Elk wegrestaurant wordt een Chin. Ind. Rest., uitgevoerd als een Chinese tempel. Langs de volledige weg wordt een geluidswal in de stijl van de Chinese Muur opgetrokken. Daardoor begint de Transsiberische route over de weg straks al in Amsterdam.


Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28535
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Palance » ma 21 apr 2008, 9:19

Coen Tunnel schreef:Elk wegrestaurant wordt een Chin. Ind. Rest., uitgevoerd als een Chinese tempel.
Dan moet het van der Valk restaurant bij Breukelen dus verplaatst worden :mrgreen:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 15379
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Kaaiman » ma 21 apr 2008, 9:23

Coen Tunnel schreef:De A1 wordt de Oriëntroute, omdat deze naar het oosten gaat. Elk wegrestaurant wordt een Chin. Ind. Rest., uitgevoerd als een Chinese tempel. Langs de volledige weg wordt een geluidswal in de stijl van de Chinese Muur opgetrokken. Daardoor begint de Transsiberische route over de weg straks al in Amsterdam.
Breng ze nou niet op ideeën. Dit zou pas echt verrommeling zijn. :P
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
Atlantis • forum voor geofictie

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Uniforme uitstraling voor Regenboogroute A12

Bericht door Rene » ma 21 apr 2008, 10:42

Coen Tunnel schreef:De A1 wordt de Oriëntroute, omdat deze naar het oosten gaat. Elk wegrestaurant wordt een Chin. Ind. Rest., uitgevoerd als een Chinese tempel. Langs de volledige weg wordt een geluidswal in de stijl van de Chinese Muur opgetrokken. Daardoor begint de Transsiberische route over de weg straks al in Amsterdam.
Ja, en parallel aan de A1 wordt dan zeker een spoorlijn aangelegd, waarop een Oriënt-Express komt te rijden, met koerswagens naar Noord-Korea... 8-)
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 29009
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de A28

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Coen Tunnel » ma 21 apr 2008, 11:05

De koerswagens Moskou-Pyongyang (die zijn er) combineren met de trein Amsterdam-Moskou. :)

Voorts wil ik dan ook koerswagens naar Beijing, Lhasa, Shanghai, Hong Kong en Dong Dang (grensstation in Vietnam), alsmede naar verscheidene Centraal-Aziatische bestemmingen (alhoewel er nu al koerswagens Berlijn-Astana en Berlijn-Novosibirsk zijn, Berlijn-Irkutsk is er toch niet gekomen, daar was wel sprake van).

Geeft de snelweg een extra oriëntaals tintje, zo'n Chinese trein over de spoorlijn langs de weg. :)


Gebruikersavatar
Palance
4x4 autosnelweg
Berichten: 28535
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Palance » ma 21 apr 2008, 14:03

Ik zou dan wel de bewegwijzering aanpassen: De plaatsen ook in Chinese karakters erbijzetten :)
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 29009
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de A28

Re: Routeontwerp A12 - Regenboogroute

Bericht door Coen Tunnel » ma 21 apr 2008, 14:30

En Cyrillisch. Амерсфорт, Девентер, Хенгело, Оснабрюк...