Pagina 23 van 34

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: do 20 apr 2017, 18:21
door Hajo
Kortom: de aanleg van die tunnel wordt bouwtechnisch een uitdaging. Iemand moet een geniaal idee hebben om die tunnel aan te leggen, bij beperkte ruimte en zonder het drukke verkeer al te veel in de weg te zitten. Ben benieuwd hoe men dit gaat oplossen.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: do 20 apr 2017, 19:07
door Boerenkool
Vilgens mij kwam de tunnel op maaiveld. Je kan dan een weg op de plek leggen en er rustig muren naast bouwen. Daarna hijs je dwarsliggers in, tijdens nachten. Als het een flinke overkapping begint te worden en de tunnelwet gaat gelden haal je t uit t verkeer, leg je de laatste liggers snel neer en leg je de spoorlijn er boven op. Dan leg je op plek spoor weer tijdelijke weg aan en ga je de tunneltechnische installaties maken. Dan neem je de tunnel in verkeer en ga je de andere tunnel er naast bouwen. Zoiets. Misschoen kan je de tunnelwet nog omzeilem door 1 zijmuur min of meer open te houden op draagkolommen na.
In Maastricht hebben ze ook op een vrij smal stuk gewerkt met een weg in verkeer. Werkzaamheden en weg versprongen geregeld.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: do 20 apr 2017, 19:39
door Rein
De tunnel komt helemaal niet op maaiveld. Kijk maar naar dit plaatje.

Afbeelding

Bovendien wordt het bij een tunnel op maaiveld een beetje lastig om van het zuidplein het station in te gaan, denk je niet. Of moeten voetgangers met ladders over de tunnel heenklimmen? :lol: En verder liggen de kruisende wegen Beethovenstraat en Parnassusweg reeds op maaiveld, had je daar een rotonde of zo in gedachte? :lol:

Afbeelding

Afbeelding

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: za 22 apr 2017, 8:40
door Boerenkool
Heldere plaatjes. Ik volg dit al vanaf de jaren 90 vluchtig, zal wel een niet relevante schets hebben onthouden.

Maar een tunneltje onder een maaiveldtunnel zou handiger zijn dan een rotonde.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: za 22 apr 2017, 14:05
door Muiderpoort
Zeker met de huidige kritiek blijft het voor mij een raadsel waarom ze dit dok niet gewoon onder het Gijsbrecht van Aemstelpark zouden leggen. Je kunt dan ongestoord werken zonder het huidige verkeer tot last te zijn en zonder de Zuidas jarenlang een grote bouwput te laten zijn. Eenmaal af en open heb je voldoende ruimte voor de aanleg van een mooi station.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: za 22 apr 2017, 17:50
door Jackbauer1350
^^ Hoe wil je de boel dan uit laten komen bij knp De Nieuwe Meer met het gelijknamige meer en bij knp Amstel? Men moet onder de Amstel en het Amstelpark door. Er staat bovendien bebouwing in het verlengde van dat park en er omheen. Om daar een tunnel onder door te gooien zal het een boortunnel moeten worden want no way dat men die parken wil aantasten voor een open bouwput methode.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: zo 23 apr 2017, 13:14
door Hajo
Zijn er nog geen tekeningen beschikbaar? Is er al een OTB of definitief TB?

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: zo 23 apr 2017, 13:16
door keokiracer

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: zo 23 apr 2017, 13:27
door Hajo
Kijk eens aan. Dank! :top:

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: ma 24 apr 2017, 15:00
door Chris
Woensdag doet de Raad van State uitspraak over het tracébesluit Zuidasdok.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: ma 24 apr 2017, 19:57
door Boerenkool
In het gebied komen diverse breedbekkikkersoorten voor alsmede goudhaantjes. De luchtkwaliteit is ook nuet denderend, er hangt een aire. Sommigen menen zelfs dat er sprake is van kak.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: ma 24 apr 2017, 21:43
door Rene
^^
En niet te vergeten op relatief korte afstand ook nog eens het groene grachtengordeldier. ;)

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 10:16
door Chris
Raad van State schreef:Bijna alle bezwaren tegen project 'Zuidasdok' ongegrond

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die waren ingediend tegen het tracébesluit 'Zuidasdok' van de minister van Infrastructuur en Milieu. Wel moet de minister enkele gebreken in het tracébesluit binnen zestien weken herstellen. De bezwaren tegen het gelijknamige bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam zijn ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (26 april 2017). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren
Tegen zowel het tracébesluit als het bestemmingsplan waren in totaal zestien bezwaarmakers in beroep gekomen. Zij voerden uiteenlopende bezwaren aan, variërend van twijfels over de noodzaak van het Zuidasdokproject tot bezwaren tegen het wegontwerp en over de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en de gevolgen voor flora en fauna in het gebied. Ook vreesde een aantal bezwaarmakers ernstige overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze bezwaren ongegrond verklaard. Voor deze bezwaarmakers is de procedure met deze uitspraak afgerond.

Tussenuitspraak
In de beroepen van drie bezwaarmakers heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan. In hun geval moet de minister op de aspecten van geluid en verkeersveiligheid binnen zestien weken zich nader beraden en zo nodig een nieuw besluit nemen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak voor deze bezwaarmakers een einduitspraak doen.

Geluid
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister niet duidelijk gemaakt hoe zij de geluidstoename heeft berekend als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen. Hierdoor staat niet vast of de beperkte toename waar de minister vanuit gaat, correct is. De minister zal nader moeten onderbouwen wat de precieze geluidhinder is bij de woning en een woonboot van twee bezwaarmakers.

Verkeersveiligheid
Ook moet de minister motiveren wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid nu in het tracébesluit besloten is om een vluchtstrook op de A10 ter hoogte van de woonboot van een bezwaarmaker te laten vervallen. In het eerdere ontwerp van het tracébesluit was die vluchtstrook nog wel opgenomen.
De Afdeling bestuursrechtspraak is bovendien niet overtuigd van de keuze voor het type vangrail voor dit deel van de weg. De minister moet nader onderzoeken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt en welk type vangrail nodig is om dat te voorkomen. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal de minister zo nodig opnieuw een integrale afweging moeten maken van de gevolgen van het tracébesluit voor de woonbootbewoner.

Ten slotte moet de minister inzichtelijk maken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt van de fly-over langs het gebouw De Zuidcirkel en welk type vangrail nodig is om dat te voorkomen. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal de minister zo nodig opnieuw een integrale afweging moeten maken van de gevolgen van het tracébesluit bij het gebouw de Zuidcirkel.

Zuidasdok
Met het project 'Zuidasdok' willen de minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam de bereikbaarheid van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Het tracébesluit regelt de verbreding van de A10 van knooppunt Amstel tot knooppunt De Nieuwe Meer en de ondertunneling van die snelweg ter hoogte van het station. Het bestemmingsplan maakt de openbaarvervoerterminal mogelijk, alsmede de tunneldaken en een verkeersverbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van het Beatrixpark.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 11:04
door Robonus
De Afdeling bestuursrechtspraak is bovendien niet overtuigd van de keuze voor het type vangrail voor dit deel van de weg.
Ik wist niet dat in een TB al geleiderail types werden aangeduid. Meestal wordt dat pas ergens in de DO fase bepaald aangezien dan pas alle achterliggende obstakels volledig in kaart zijn gebracht. Of zou het hier meer gaan om type beton barrier VS stalen geleiderail?

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 11:21
door Snakes
Ben ook verbaasd dat er blijkbaar iets over staat in het TB. Als ik het zo lees is het een kwestie van de keuze tussen H2- of H4-kering. Zou iets kunnen zijn wat een precedent schept voor de volgende TBs/projecten.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 11:31
door Robonus
Tja, maar een betonnen barrier is alsnog H2 kerend, H4b kering zie je normaal alleen bij een groot aandeel vrachtverkeer bij hoge fly-overs zoals knooppunten rondom het Rotterdamse Havengebied of bij renovaties zoals de Galecopperbrug. En een vrachtwagen schiet al niet zo snel door een betonnen barrier.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 14:49
door Chris
Het type geleiderail is blijkbaar opgenomen in de verkeersveiligheidaudit. Ik kan me ook niet herinneren dat dit eerder een punt is geweest bij tracébesluiten.
  • De Afdeling ziet in het belang van een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding de minister op te dragen binnen zestien weken na het verzenden van deze uitspraak de risicoscenario’s van een geleiderail prestatieklasse H2 en H4 ter plaatse van het perceel van [appellant sub 9] inzichtelijk te maken en alsnog te onderzoeken of ter hoogte van het perceel van [appellant sub 9] een geleiderail klasse H4 aangewezen is.
Maar goed, de resterende bezwaren zijn formaliteiten die opgelost moeten kunnen worden met een extra onderzoek of tegemoetkomen aan de wens om een ander type geleiderail te plaatsen met een hogere klasse.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 18:52
door Vinny
Is dit een issue omdat de bebouwing erg dicht op de wegkant staat?

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 26 apr 2017, 19:00
door Chris
Waarschijnlijk wel, de woonboot van appellant sub 9 ligt op 3,8 meter van de brug van de A10. Het betreffende kantoor staat ook op zeer geringe afstand van de afrit van de A10.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: do 27 apr 2017, 19:04
door IIVQ

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: vr 28 apr 2017, 11:17
door Hensepens
^^ dat zou toch in ons land echt onmogelijk zijn denk ik, om het op die manier uit te voeren. Zeker niet zonder aanvullende bescherming.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: vr 28 apr 2017, 22:52
door Wouter N14
Idioot, gewoon de bakstenen tot aan de rijstrook :hamertjetik:

Draai de camera ook even naar rechts :doei:

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: vr 28 apr 2017, 23:30
door Korot
Jij doelt op de nieuwe vangrail op dat stuk, en de andere ramen daar in het gebouw, suggererende dat er in het verleden minstens 1 keer een auto door het raam is gereden? 't is :nuts:

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: vr 28 apr 2017, 23:41
door Attietattie
Wouter N14 schreef:Idioot, gewoon de bakstenen tot aan de rijstrook :hamertjetik:
Ik denk andersom.
Korot schreef:Jij doelt op de nieuwe vangrail op dat stuk, en de andere ramen daar in het gebouw, suggererende dat er in het verleden minstens 1 keer een auto door het raam is gereden?
Nee, hij doelt denk ik op de zwaaiende bestuurder van de auto naast de Google-auto.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: za 29 apr 2017, 2:45
door MaartenE
Korot schreef:Jij doelt op de nieuwe vangrail op dat stuk, en de andere ramen daar in het gebouw, suggererende dat er in het verleden minstens 1 keer een auto door het raam is gereden? 't is :nuts:
En ik vermoed dat er om die reden in die 2 ramen ook een metalen raster zit zodat het glas niet rondvliegt als het springt.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: do 17 aug 2017, 13:51
door Chris
Er is een tweede wijzigingsbesluit vastgesteld om aan de tussenuitspraak van de Raad van State te voldoen.
  • Het wijzigingstracébesluit is door de minister van Infrastructuur en Milieu op 14 augustus 2017 vastgesteld en bevat onderstaande aanpassing:

    * Toevoegen van 1,0 meter hoog geluidscherm op de zuidelijke rand van de noordelijke A10 Amstelbrug ter beperking van geluid dat tussen en onder de bruggen kan afstralen;
    * Toevoegen van een zwaardere voertuigkering langs verbindingsboog in Knooppunt De Nieuwe Meer.
http://www.platformparticipatie.nl/proj ... besluit_2/

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 14 feb 2018, 12:42
door Rein
Vanaf volgende week worden de eerste bomen gekapt ten behoeve van het Zuidasdok.
Amsterdam Zuidas schreef:De bouw van Zuidasdok werpt zijn schaduw nu echt vooruit. Op 19 februari start de kap van de eerste bomen, circa 630 stuks. Voor Zuidasdok worden in totaal circa 14.400 bomen geveld.

Langs de A10 Zuid, tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, verdwijnen alle bomen om ruimte te maken voor de verbreding en het deels ondergronds brengen van de rijksweg. Ook verwijderen we de bomen in de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Deze knooppunten gaan we opnieuw inrichten. Volgens de planning is Zuidasdok in 2028 klaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer ZuidPlus.

Voetgangerstunnel
We beginnen op 19 februari in de buurt van het kantoor EY (voorheen Ernst & Young). Tussen de A10 en het spoor halen we daar de bomen weg om ruimte te maken voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel. Die verbindt Spoorslag (het pad ten noorden Sportpark Goed Genoeg) met het Beatrixpark.

Brittenpassage
Een week later, vanaf 26 februari, gaan we kappen aan de noordzijde van de Arnold Schönberglaan. Hier richten we een bouwterrein in om de Brittenpassage te kunnen bouwen. De Brittenpassage wordt de extra passage in het vernieuwde station Amsterdam Zuid. In de Eduard van Beinumstraat verdwijnen zeven bomen, om ruimte maken voor de sloop van de parkeergarage. Wat weer nodig is om ruimte te maken voor de noordelijke tunnel va Zuidasdok. De kap van deze bomen en de sloop van de garage gebeurt niet door ZuidPlus, maar door aannemer J.P. van Eesteren die ook werkt aan de renovatie van 2Amsterdam.

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: di 03 jul 2018, 2:54
door Beetle
Net vier nachtdiensten erop zitten waarin gesondeerd werd op het spoor. Bikkelhard alles de eerste 5 meters....

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 15 aug 2018, 10:27
door Chris
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de resterende bezwaren tegen het tracébesluit. Volgens mij is het wijzigingsbesluit tegemoet gekomen aan de bezwaren (o.a. over geluidsscherm en H4b geleiderail). De geluidsproductieplafonds worden met 0,1 dB aangepast in het wijzigingsbesluit.

Het oorspronkelijke tracébesluit is dan nog even vernietigd op die punten zodat de bezwaarmakers in aanmerking komen voor een vergoeding van de proceskosten. Hiermee lijkt de procedure te zijn afgerond.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/ ... y_only=&q=

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Geplaatst: wo 15 aug 2018, 12:40
door Hajo
^^ Dus kan de schep de grond in voor dit megaproject. Wanneer begint men met de aanleg? Eind volgend jaar meen ik?