[A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Discussieer hier over actuele grote wegenplannen en in uitvoering zijnde grote projecten

Moderator: Moderatoren

paolie
expressweg
Berichten: 2609
Lid geworden op: vr 14 nov 2008, 15:58

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door paolie » do 14 feb 2019, 19:07

RikB schreef:
do 14 feb 2019, 16:38
En er een alternatief is bij calamiteiten... als je op vervangend busvervoer van NS moet wachten :heygrr:
Betekend m.i. dat er twee onafhankelijke systemen tussen eiland en schiphol moeten functioneren.
Één landingsbaan openhouden op het oude Schiphol, met een 747 als backup voor een pendelvlucht naar het eiland ;)

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Schelpenpaadje » do 14 feb 2019, 19:43

paolie schreef:
do 14 feb 2019, 15:49
Passagiers en bagage kunnen uiteraard van hetzelfde transfershuttlesysteem gebruik maken. Of dat nu per hsl-spoor, hyperloop of magneetzweefbaan is maakt niet uit, zolang de snelheid en capaciteit maar hoog genoeg is.
Er bestaat al een transfershuttlesysteem voor passagiers en bagage. Ze noemen het spoorwegen en je hoeft er niet eens voor te vliegen.

Steeds meer bestemmingen binnen Europa zijn per spoor binnen een paar uur te bereiken. Voor de 46 miljard euro die een dependance van Schiphol in zee moet kosten kun je Nederland verbinden met hogesnelheidslijnen die je naar alle uithoeken van ons continent brengen met een fractie van de CO2-uitstoot. Vliegen blijft voor incontinentale bestemmingen onvermijdelijk maar zo'n astronomisch bedrag investeren aan een vliegveld in zee is in tijden van klimaatakkoorden geen toekomstbestendige investering.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 7873
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Rein » do 14 feb 2019, 19:53

^^ Je bent denk ik vergeten de quote functie aan te zetten......

Je bedoelde dit denk ik:
Groen Links verkiezingsprogramma schreef:Steeds meer bestemmingen binnen Europa zijn per spoor binnen een paar uur te bereiken. Voor de 46 miljard euro die een dependance van Schiphol in zee moet kosten kun je Nederland verbinden met hogesnelheidslijnen die je naar alle uithoeken van ons continent brengen met een fractie van de CO2-uitstoot. Vliegen blijft voor incontinentale bestemmingen onvermijdelijk maar zo'n astronomisch bedrag investeren aan een vliegveld in zee is in tijden van klimaatakkoorden geen toekomstbestendige investering.
:bloemetje:

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Schelpenpaadje » do 14 feb 2019, 20:20

:rofl2:

Ze mogen me altijd bellen als ze een realist nodig hebben.

Bert65
dorpsstraat
Berichten: 215
Lid geworden op: vr 25 dec 2015, 22:20

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Bert65 » wo 13 mar 2019, 19:47


Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 7873
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Rein » za 16 mar 2019, 22:08

Op de website van Amsterdam Zuid-as is meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de afsluitingen. Ook is er een bewonersbrief te vinden met meer informatie.

Gedurende vijf weekenden gaat de A10 zuid buitenring van vrijdagavond tot maandagochtend dicht voor de aanleg van twee nieuwe stationspassages, de Britten-passage en de Vivaldi-passage, van het station Amsterdam-Zuid. Hoewel dit nog niet direct met het Zuidasdok te maken heeft, heeft dit er zijdelings wel mee te maken. Zo zullen de passages nu onder de A10 worden aangelegd, maar straks boven op de A10 tunnels komen te liggen. Bij het maken van de funderingen zal daar nu wel rekening mee worden gehouden lijkt me zo. Op de plek van de toekomstige Brittenpassage ligt nu (deels) nog de (snel)tramtunnel van de voormalige sneltram 51 die sinds een paar weken uit dienst is (en die dus ook onder de huidige A10 doorloopt). Deze tunnel moet eerst weggehaald worden voordat de Britten-passage kan worden aangelegd.

Tijdens de vijf weekenden rijden er ook geen treinen bij Amsterdam-Zuid. De werkzaamheden aan de A10 Zuid en het spoor vinden plaats in de volgende weekenden:
vrijdagavond 10 mei 22:00 uur tot maandagochtend 13 mei 05:00 uur
vrijdagavond 17 mei 22:00 uur tot maandagochtend 20 mei 05:00 uur
vrijdagavond 24 mei 22:00 uur tot maandagochtend 27 mei 05:00 uur
vrijdagavond 31 mei 22:00 uur tot maandagochtend 3 juni 05:00 uur
vrijdagavond 7 juni 22:00 uur tot dinsdagochtend 11 juni 05:00 uur (Pinksterweekend)
Bewonersbrief schreef: In de weekenden voeren we werkzaamheden uit die gebruikers van de A10 Zuid of het metro- en treinspoor raken. Door het werk te concentreren in weekenden treffen we zo min mogelijk reizigers en voorkomen we een veel langere periode met hinder.

In een aantal weekenden in april, mei en juni slopen we de tunnel van sneltram 51. Deze ligt onder de A10 Zuid, trein- en metrosporen. De gesloopte delen verwijderen we per vrachtwagen, waarna we de vrijgekomen ruimte opvullen met zand. Daarnaast draaien we tientallen funderingspalen in de grond die het dak van de toekomstige Brittenpassage en Vivaldipassage gaan dragen. In drie weekenden in juni schuiven we delen van dit dak op zijn plaats voor de twee onderdoorgangen. Dit gebeurt dwars door de zuidelijke rijbaan van de A10 Zuid en onder de sporen door. Tot slot verbreden we ook de huidige uitgang van het station Amsterdam Zuid aan de Mahlerpleinzijde.
Hieronder nog een kaartje met daarop de plaatsen waar de passages gaan komen.

Afbeelding

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 7873
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Rein » za 23 mar 2019, 17:18

Een tunneldeel voor de Brittentunnel wordt vlak naast de A10 zuid gebouwd. Uiteindelijk moet dit deel een kwartslag worden gedraaid en kan dan onder de A10 en het station worden geschoven. Tussen het tunnelelement en de A10 is tevens de voormalige ingang van de tramtunnel (tussen station Zuid en Buitenveldert) te zien die recent buiten dienst is gesteld.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 61285
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Chris » do 16 mei 2019, 17:32

Het project loopt vertraging en kostenoverschrijdingen op. Er zijn behoorlijke risico's die nog groter zijn dan gedacht. Het budget moet nu al met bijna 100 miljoen omhoog worden bijgesteld.

Enkele passages uit de kamerbrief
 • Het project Zuidasdok bevindt zich in de zogenaamde ‘herijkingsfase’ waarin de aannemerscombinatie Zuidplus haar aanbieding uitwerkt in een integraal voorontwerp. De herijkingsfase moet voorkomen dat er onomkeerbare verplichtingen worden aangegaan voordat is vastgesteld dat er een maakbaar integraal voorontwerp is dat voldoet aan alle door de opdrachtgever gestelde eisen en doelstellingen.

  Door verschillende oorzaken duurt de herijkingsfase langer dan gepland en blijkt het project complexer en risicovoller dan was voorzien. Zo blijkt een goed en volledig integraal voorontwerp meer tijd te kosten dan verwacht, stijgen de bouwkosten en waren er wijzigingen in het contract nodig.

  ZuidPlus heeft veel kwaliteit aangeboden in haar ontwerp en in de beperking van hinder voor de reiziger en de omgeving. De gekozen uitvoering is daarmee wel complex waarbij de planning veel afhankelijkheden kent, waardoor vertraging op het ene onderdeel van het project direct gevolgen heeft voor andere onderdelen van het project.

  Het risico bestaat dat het project onbeheersbaar wordt uitgevoerd doordat ZuidPlus onvoldoende tijdig gesteld staat voor de complexe opgave die zich thans kenmerkt door een vervlochten planning met veel afhankelijkheden tussen de projectonderdelen. Door de meer dan voorziene complexiteit, achterblijvende voortgang en de druk op de businesscase vormt dit een groot risico voor het project.

  De opdrachtgevers vinden de geschetste ontwikkelingen zorgelijk. Daarom is er momenteel intensief bestuurlijk overleg om de situatie te bespreken en te monitoren. Het streven is dat rond de zomer besluitvorming plaatsvindt over het vervolg, wanneer de uitkomsten van de herijkingsfase en de uitkomsten van de verkenning van andere scenario’s bekend zijn. De opdrachtgevers laten in kaart brengen wat, gegeven de mogelijke resultaten van de herijking, beheersmaatregelen kunnen zijn en welke vervolgscenario’s er dan zijn (inclusief risico’s, ook in tijd, geld en overlast voor de omgeving) zodat op basis van een zo goed mogelijk overzicht een besluit kan worden genomen. Ik zal u vervolgens nader informeren over de voortgang van dit project. Gegeven de huidige capaciteit op weg en spoor, op en rond Amsterdam Zuid, staan nut en noodzaak van het project Zuidasdok voor de opdrachtgevers buiten kijf.
Men noemt een aantal risico's in de halfjaarlijkse rapportage:
 • Risico’s
  Het risicoprofiel van het project is over het geheel genomen de afgelopen verslagperiode fors gestegen. De belangrijkste (actuele) projectrisico’s zijn als volgt:
   ZuidPlus staat onvoldoende tijdig gesteld voor de complexe uitvoeringsopgave Zuidasdok;
   Achterblijvende voortgang werkzaamheden herijkingsfase, conditionering en voortschrijdend inzicht in de uitvoeringsplanning volgend uit de herijkingsfase;
   Buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames (metro) voor 2019 worden niet of onvoldoende benut met vertraging en meerkosten tot gevolg;
   Ontwerp niet inpasbaar/maakbaar binnen bepalingen en/of maatregelvlakken van het Tracébesluit waardoor kans op vertragingen en meerkosten;
   Grondverwerving niet tijdig gereed voor start uitvoeringswerkzaamheden. Dit risico speelt nog bij de te verwerven grondstrook bij Zuidcirkel;
   Omissies/fouten in contracteisen en afwijkingen op verstrekte basisinformatie leidt tot meerkosten;
  Aantrekkende markt in de bouwsector sinds 2015 leidt tot schaarste van gespecialiseerd personeel en/of materieel met mogelijke vertraging en meerkosten en daardoor toenemende druk op de business case van ZuidPlus tot gevolg. De gehanteerde prijsindices voor de prijscompensatieregeling met de opdrachtnemer laten een forse stijging zien in de afgelopen verslagperiode;
   (exogeen) De macro-economische ontwikkelingen leiden tot hogere vervoersprognoses dan in het plan voorzien en mogelijk tot extra maatregelen. Dergelijke maatregelen vallen buiten de scope van het project en zijn niet voorzien in het projectbudget;
   (exogeen, nieuw) Richtlijn bouw- en sloopveiligheid brengt meerkosten en mogelijk significante vertraging en verkeershinder met zich mee doordat aan de uitvoering strengere veiligheidseisen worden gesteld. De gevolgen zijn niet voorzien binnen het project.
Enkele details:
 • Risico: “Grondverwerving niet tijdig gereed voor start uitvoeringswerkzaamheden met vertraging en meerkosten tot gevolg”
  Dit risico speelt nog bij de te verwerven grondstrook bij Zuidcirkel. Voor Zuidcirkel is een aparte onteigeningsprocedure ingezet die in augustus 2019 voltooid is. Op basis van het onherroepelijk geworden Tracébesluit zijn de gesprekken met de eigenaren weer opgestart om tot minnelijke overeenstemming te komen, echter nog zonder resultaat.

  Risico: “Ontwerp niet inpasbaar / maakbaar binnen bepalingen en/of maatregelvlakken van het Tracébesluit met vertraging en meerkosten tot gevolg”
  Tijdens de uitwerking van het ontwerp is een aantal afwijkingen van het – inmiddels onherroepelijke – Tracébesluit (TB) geconstateerd. Onder andere worden op dit moment planologische maatregelen voorbereid om deze afwijkingen te herstellen. Afhankelijk van de uitvoeringsplanning die nog in beweging is op dit moment, bestaat het risico dat op enkele locaties vertraging van de uitvoeringswerkzaamheden optreedt.

  Exogeen risico (nieuw): Richtlijn bouw- en sloopveiligheid brengt meerkosten, hinder en mogelijk significante vertraging met zich mee
  De richtlijn bouw- en sloopveiligheid die is vastgesteld en naar verwachting in 2019 wordt verwerkt in wet- en regelgeving (bouwbesluit e.d.) kan grote gevolgen hebben voor het bouwlogistiek proces van ZuidPlus en daarmee de planning. Daarnaast kunnen de gevolgen voor hinder en bereikbaarheid aanzienlijk zijn (bijv. afsluiting A10 bij werkzaamheden diepwanden tunnel).

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x4 autosnelweg
Berichten: 14957
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Kaaiman » do 16 mei 2019, 17:49

Groningen 2.0?

Het is wat met die zuidelijke ringwegen...
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
Atlantis • forum voor geofictie

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 15705
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Snelwegfreak » do 16 mei 2019, 17:51

N242 Leeghwaterbrug, feitelijk de zuidelijke ringweg van Alkmaar... :shutup:
Enne gojje mins blieft altied leave.

Boerenkool
autoweg
Berichten: 1137
Lid geworden op: wo 22 okt 2014, 20:21

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Boerenkool » do 16 mei 2019, 20:43

Hmm laten we t dan maar niet over de zuidelijke ring van Brussel of Liége hebben.

Geisterfahrer
woonerf
Berichten: 52
Lid geworden op: vr 16 dec 2016, 22:11

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Geisterfahrer » do 16 mei 2019, 20:49

Chris schreef:
do 16 mei 2019, 17:32
Het risico bestaat dat het project onbeheersbaar wordt uitgevoerd doordat ZuidPlus onvoldoende tijdig gesteld staat voor de complexe opgave die zich thans kenmerkt door een vervlochten planning met veel afhankelijkheden tussen de projectonderdelen.
Onbeheersbaar uitvoeren? Niet tijdig gesteld staan?
Door de meer dan voorziene complexiteit, achterblijvende voortgang en de druk op de businesscase vormt dit een groot risico voor het project.
Oh, ze hebben er gewoon een zooitje van gemaakt! Zeg dát dan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 61285
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Chris » do 16 mei 2019, 20:54

Nouja, ze zeggen wel: ZuidPlus heeft veel kwaliteit aangeboden in haar ontwerp en in de beperking van hinder voor de reiziger en de omgeving.

De beoogde bouwtijd is ook geen 9 jaar zoals eerder werd vermeld, althans niet voor het wegcomponent. Dat zou volgens planning in 2024-2026 gereed moeten zijn, een bouwtijd van 5-7 jaar volgens de oorspronkelijke planning. In 2028 moet het complete project inclusief rail klaar zijn. Het klinkt wel alsof dat die data opgeschoven gaan worden.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Schelpenpaadje » do 16 mei 2019, 23:39

De opdrachtgever heeft bij de gunning zelf voor die kwaliteit (en dus risico's) gekozen.

Ze beginnen met heel veel schuld bij de opdrachtnemer neer te leggen. Om dan terloops nog even te melden dat er ook problemen zijn met onteigening en de contracteisen. Komt wat over als een opgepoetst verhaal om het te laten lijken dat het alleen aan de opdrachtnemer ligt.

paolie
expressweg
Berichten: 2609
Lid geworden op: vr 14 nov 2008, 15:58

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door paolie » vr 17 mei 2019, 11:46

Schelpenpaadje schreef:
do 16 mei 2019, 23:39
De opdrachtgever heeft bij de gunning zelf voor die kwaliteit (en dus risico's) gekozen.
Zo werkt een aanbesteding natuurlijk niet. Als kwaliteit en vermindering van hinder scoringscriteria zijn, en dat is eigenlijk altijd het geval, en de aanbieder geeft aan dat waar te kunnen maken, dan moet je in een aanbestedingstraject als opdrachtgever daar ook punten voor toekennen. Tenzij je bij voorbaat keihard kunt maken dat de aanbieder zijn verhaal niet waar kan maken. Met zeer waarschijnlijk een rechtzaak tot gevolg en flinke vertraging in de aanbestedingsprocedure.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37297
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Vinny » vr 17 mei 2019, 21:36

Schelpenpaadje schreef:
do 16 mei 2019, 23:39
De opdrachtgever heeft bij de gunning zelf voor die kwaliteit (en dus risico's) gekozen.

Ze beginnen met heel veel schuld bij de opdrachtnemer neer te leggen. Om dan terloops nog even te melden dat er ook problemen zijn met onteigening en de contracteisen. Komt wat over als een opgepoetst verhaal om het te laten lijken dat het alleen aan de opdrachtnemer ligt.
Maar veel van de genoemde zaken (ook aangescherpte richtlijnen) kunnen toch zeker, in ieder geval voor een groot deel, op het conto van de overheid geschreven worden. Een andere punt wat helemaal niet benoemd lijkt te worden is dat de capaciteit van de weg te kort schiet voor het verwachte verkeersaanbod gegeven de extra woningbouw en toegevoegde meter kantooroppervlak dat nog gerealiseerd wordt en wat het wat mij betreft pijnlijk maakt is dat veel van deze zaken ook voorzien hadden kunnen worden. Althans ik heb ze zien aankomen ... :twisted:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

PeterSchoeber
stadsweg
Berichten: 404
Lid geworden op: vr 25 dec 2009, 20:11

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door PeterSchoeber » zo 09 jun 2019, 20:48

Als ik deze livestream https://www.prorail.nl/projecten/station-amsterdam-zuid van ProRail bekijk dan ontstaat er bij mij het bange voorgevoel dat er iets grondig mis is gegaan in deze buitendienststelling van het betondek ligt nog op zijn plek en men is al vrolijk bezig met het terugbouwen van het spoor.

Iemand hier die iets meer weet?
Met vriendelijke groet,

Peter Schoeber uit Remmerden

Rogier
expressweg
Berichten: 3739
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Rogier » zo 09 jun 2019, 20:54

^^

Vorige week was al besloten om het dek niet meer in het pinksterweekend in te rijden, omdat het plaatsen van de boorpalen en landhoofden teveel te vertraging hebben opgeleverd (in de afgelopen 4 weekenden). Dit weekend worden de laatste palen in de grond geboord en ik verwacht dat ergens in de zomervakantie het dek ingereden gaat worden. Uitvoering is de zomer is noodzakelijk, als het plaatsen 3 dagen duurt. Overigens was het achteraf misschien slimmer geweest om de A10 en het spoor tijdens de zomer 10 dagen af te sluiten. In dat geval hoefde men niet elke keer de weg en het spoor tijdelijk herstellen, waardoor het werk veel efficiënter uitgevoerd kan worden. In 2006 of 2007 werd de A10 zuid en de A4 in 4 fases, 4 weken afgesloten.

PeterSchoeber
stadsweg
Berichten: 404
Lid geworden op: vr 25 dec 2009, 20:11

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door PeterSchoeber » zo 09 jun 2019, 22:48

Dank voor je reactie Rogier. Dat van het besluit tot uitstel was nieuw voor mij en ook, voor zover ik weet, naar buiten gebracht door ProRail. Men had het nog steeds over het plaatsen van het brugdek in dit weekeinde. Brugdek wordt trouwens middels schuifbanen ingebracht lijkt mij gelet op het feit dat de schuifbanen, 4 stuks, al klaar liggen pal tegen het brugdek aan.

Was idd beter geweest om alles in 10 dagen te doen omdat het telkens opbreken en terugbouwen van het spoor en de weg ook veel tijd kost. Nu maar hopen dat er een "reserve" weekeinde van 3 dagen was ingepland omdat normaal gesproken de aanvraag termijn voor grootschalige buitendienststellingen 26 is.

Enig idee Rogier wat er mis ging met het palen draaien en dergelijke.
Met vriendelijke groet,

Peter Schoeber uit Remmerden

Robonus
verkeersader
Berichten: 607
Lid geworden op: di 12 apr 2016, 10:30
Locatie: Noord Kennemerland

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Robonus » ma 17 jun 2019, 13:17

Hommeles bij Zuidasdok, wie had dat verwacht... :geenlach:

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019 ... -101273814

Het geschil over de Zuidasdok bereikt een nieuw dieptepunt. De bouwers zijn weggelopen en alle werkzaamheden voor de ontwerpfase (DO) zijn stilgelegd. De combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) haalt per direct het merendeel van de 500 medewerkers van het project.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 15830
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door mavas » ma 17 jun 2019, 18:04

Mooi. En nu nog even het project afstellen en een gewone verbreding uitvoeren.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 61285
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Chris » di 23 jul 2019, 17:12

Men lijkt het project wel serieus te gaan heroverwegen.
 • Zoals eerder gemeld is er sprake van vertraging en deze zal verder oplopen. Vanwege het belang voor de reiziger hebben de gezamenlijke opdrachtgevers wel de wens uitgesproken om zo snel mogelijk de capaciteit van station Amsterdam Zuid te verbeteren. In navolging van de buitendienststellingen afgelopen juni vinden deze zomer en in het najaar diverse werkzaamheden op en rond het station Zuid plaats.

  Voor de overige delen van het project is geconcludeerd dat er meer informatie nodig is. Hiervoor moeten enerzijds de gesprekken met Zuidplus worden voortgezet. Deze gesprekken zullen plaatsvinden onder leiding van prof.dr.ir. Hertogh. Anderzijds is het nodig een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven, zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. Hiertoe wordt opdracht verstrekt aan een gezaghebbende derde.

  Ik verwacht u uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 te kunnen berichten over de uitkomsten van beide trajecten.
>> https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... -zuidasdok

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 15830
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door mavas » di 23 jul 2019, 17:23

Chris schreef:
di 23 jul 2019, 17:12
een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven,
Hoera! :woop: Gaan ze eindelijk het licht zien.

Wel bizar dat het project nog maar nauwelijks gestart was, en het nu zeker een half jaar stil ligt. En dan waarschijnlijk nog weer langer, want voordat de boel weer op gang komt...
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Schelpenpaadje » di 23 jul 2019, 17:26

:top:

Nu hopen dat die "gezaghebbende derde" niet het hardst luistert naar degenen die dit plan er koste wat kost door wilden drukken. Die zullen er nog steeds op rekenen dat het nut en noodzaak zal worden aangetoond.

sanderl
verkeersader
Berichten: 805
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Amsterdam

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door sanderl » di 23 jul 2019, 18:11

Kernpunt zal wel zijn hoe graag de gemeente wil (en bereid is te betalen) en hoe groot de macht van de gemeente is. Anders geen dok denk ik.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 61285
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: Zwolle

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Chris » di 23 jul 2019, 20:24

mavas schreef:
di 23 jul 2019, 17:23
Wel bizar dat het project nog maar nauwelijks gestart was, en het nu zeker een half jaar stil ligt. En dan waarschijnlijk nog weer langer, want voordat de boel weer op gang komt...
Wat je bovendien wel eens zou kunnen gaan zien is dat door de vertraging de marktomstandigheden zijn veranderd (hogere kosten) waardoor de business case van zo'n groot contract niet meer sluitend is. En de aannemer zich terugtrekt.

Hensepens
verkeersader
Berichten: 891
Lid geworden op: wo 09 mar 2005, 21:17
Locatie: Hoofddorp

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door Hensepens » di 23 jul 2019, 20:55

Inmiddels is hiervoor wel de OV verbinding naar Amstelveen opgeofferd. In plaats door te rijden naar CS via Amstel,mag iedereen de tram verlaten en al lopende het metro station opzoeken.

Dit omdat de tramtunnel vanwege de autotunnel moest wijken.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 15830
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door mavas » di 23 jul 2019, 21:37

^^ Volgens mij was dat niet de enige reden. Ook vanwege de aansluiting van NZ-lijn moest deze koppeling weg.
Chris schreef:
di 23 jul 2019, 20:24
Wat je bovendien wel eens zou kunnen gaan zien is dat door de vertraging de marktomstandigheden zijn veranderd (hogere kosten) waardoor de business case van zo'n groot contract niet meer sluitend is. En de aannemer zich terugtrekt.
Daar heb je zeker kans op. Daarnaast blijft het project in de huidige vorm zeer complex om uit te voeren binnen de huidige ruimte, en zal dat ook blijven. Daardoor zal de spoeling aan aannemers dun blijven. En ook met de huidige tekorten aan personeel in de bouw lopen de kosten extra op.
Of dus inderdaad een gewone verbreding uitvoeren met wat fly-overs voor de veiligheid dat iedere aannemer bij wijze van spreken kan uitvoeren.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

sanderl
verkeersader
Berichten: 805
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Amsterdam

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door sanderl » di 23 jul 2019, 22:23

^^ Klopt. De Amstelveenlijn moest sowieso verdwijnen in de huidige vorm. De keuze was tram of metro. Dat is tram geworden en daardoor werd de tunnel overbodig.

T-hijs
stadsweg
Berichten: 438
Lid geworden op: vr 11 feb 2011, 8:41
Locatie: West-Betuwe

Re: [A010] Zuidasdok / Ondertunneling Ring Zuid

Bericht door T-hijs » wo 24 jul 2019, 0:21

^^
Hensepens schreef:
di 23 jul 2019, 20:55
(...)
Dit omdat de tramtunnel vanwege de autotunnel moest wijken.
Ehm... Welke van de twee is het nou? Ik ben geneigd te denken dat de keuze voor de tram de tunnel overbodig heeft gemaakt, maar dat strookt dan weer niet met de opmerking dat de tramtunnel vanwege de autotunnel moest wijken...
Momenteel vooral aan te treffen op de route
Beesd - Utrecht Rijnsweerd v.v.