Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » do 12 sep 2019, 15:58

Dat klopt, maar omdat in sommige natura-2000 gebieden de kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden is elke bijdrage, hoe gering ook, te veel. Vandaar de paniekvoetbal voor de bouw van 1 huis, midgetgolfbaan of verhoging maximumsnelheid, ondanks dat de bijdrage extreem gering is en in zichzelf geen wezenlijk effect heeft. De KDW verschilt per type habitat. Dat maakt het ook zo complex na de uitspraak van de Raad van State. Het habitat moet namelijk in stand gehouden worden en mag dan niet verder verslechteren, ook niet met 4 cijfers achter de komma.

Om dit probleem structureel op te lossen moet de stikstofdepositie vanuit achtergrondbronnen dan ook structureel omlaag. Dit ligt al 30-50% lager dan in de jaren '80, maar is nog steeds te hoog. De oplossing ligt daarbij vooral bij de landbouw. En alhoewel wij klagen dat het buitenland voor 30-40% bijdraagt, is Nederland een netto-exporteur van stikstof. De buurlanden hebben ook last van onze landbouw. Maar daar is het kennelijk nog niet eerder tot een rechtszaak gekomen.

Rogier
expressweg
Berichten: 4902
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » do 12 sep 2019, 16:15

Daarom moeten er ook plannen komen de stikstokdeposities jaarlijks te verlagen. Dit zal toch hoofdzakelijk in de landbouw moeten gebeuren, want deze sector is de grootste veroorzaker van dit probleem. Daarnaast moet men in de Natura2000 gebieden minerale bemesting (steenmeel) moeten gaan toepassen, want door de verzuring zijn veel mineralen in de zandgebieden (zonder kalk) weggespoeld. Dit komt ook niet meer terug en om die reden is het toepassen van steenmeel noodzakelijk om de verzuring tot staan te brengen.


https://www.francadamen.com/natuurbesch ... tiewaarde/
Verder is er in 2016 hier ook al een rechtzaak over geweest. De Raad van State verwerpte de beroepen dat een rondweg niet aangelegd zou mogen worden, omdat de kritische depositiewaarde wel overschreden werd, maar de aanleg van de weg heeft volgens de RvS geen significante gevolgen voor het natuurgebied.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18003
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » do 12 sep 2019, 17:56

sanderl schreef: do 12 sep 2019, 12:52 Helder, PAS gaat dus over stikstof op/in de grond. En daar is de landbouw dus nummer 1. En de verhalen over astmakinderen die nu ook in het nieuws zijn overal gaan dus weer wel over verkeer, maar hebben geen raakvlakken met de stikstofproblematiek mbt PAS.
Nu.nl heeft een uur geleden een artikel geplaatst over het verschil tussen beide (en hoe daar misbruik van wordt gemaakt).
:arrow: https://www.nu.nl/nucheckt/5991783/nuch ... ledig.html

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » do 12 sep 2019, 18:55

^^ Lijkt mij een accurate fact-checking.

Tot vrij recent had het grote publiek nog nooit van stikstofdepositie gehoord. Dit is logisch, omdat dit voorheen vooral een agrarisch probleem was (vandaar dat LNV de regiehouder is). De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en de concentratie van stikstofdioxiden (NO2) is wel een probleem voor de luchtkwaliteit, maar het is niet correct om dat 1-op-1 door te trekken naar het probleem van stikstofdepositie. Vandaar dus dat een kaartje met verkeersaders niet representatief is voor de problematiek omtrent de stikstofdepositie.

Voor velen is het verschil tussen emissie, concentratie en vooral depositie al niet duidelijk. Al vaak genoeg zag je dat de link werd gelegd van '30% meer uitstoot = 30% slechtere luchtkwaliteit', terwijl dat helemaal niet zo werkt.

Basjuh1981
autoweg
Berichten: 1388
Lid geworden op: vr 23 sep 2016, 16:26
Locatie: Den Haag

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Basjuh1981 » do 12 sep 2019, 19:56

^^ Die link wordt voornamelijk door GroenLinks en andere linkse partijen en milieuorganisaties gelegd.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » vr 13 sep 2019, 9:21

De rechtbank in Oost-Brabant heeft een reeds verleende vergunning voor een uitbreiding van een varkenshouderij ingetrokken. Hiermee zouden ook reeds vergunde projecten / activiteiten niet zeker zijn, zo stelt Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/stikstofvon ... bc6b1a4e4/

Enkele opmerkingen;
* de vergunning is verleend in 2013, dat was nog voordat het PAS werd ingevoerd (2015). De vergunning is dus niet verleend via het PAS.
* er moet bezwaar worden gemaakt tegen een vergunning, niet automatisch alle verleende vergunningen zijn dan ook ongeldig.
* de vergunning was al in 2013 verleend, maar kennelijk nog niet ten uitvoering gebracht.
* er is hoger beroep aangetekend bij de Raad van State (die eerder stelde dat reeds vergunde projecten / activiteiten onherroepelijk blijven).

Rogier
expressweg
Berichten: 4902
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » vr 13 sep 2019, 10:17

^^

Volgens mij is in deze situatie sprake van dat de varkernshouder nog geen voorbereidingen heeft getroffen om de bouw van de nieuwe stal op te starten. Dan bestaat er inderdaad de kans dat een reeds toegekende vergunning ingetrokken mag \ moet worden. Je kunt dit vergelijken met het ingetrokken van een verleende bouwvergunning, waarvan de bouw na 6 maanden nog niet opgestart is. Dan mag de gemeente de bouwvergunning ook intrekken.

Mocht het toch mogelijk zijn om onherroepelijk vergunningen via de rechter in te trekken, dan moet Nederland maar de gehele Natura 2000 wetgeving opheffen of aanpassen en een noodwet invoeren. Dan kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat dit soort situaties gaan ontstaan. Het geeft enorme rechtsonzekerheid en chantagemogelijkheden voor omwonenden en milieuorganisaties. Daar is de wetgeving uiteindelijk niet voor opgezet.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2393
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Lekkere Kwal » vr 13 sep 2019, 16:13

^^ op BNR werd ook toegelicht dat dit alleen mogelijk is bij situaties waarbij een project nog niet (concreet) van de grond gekomen is, tenzij er ernstige zaken spelen. Wel werd er ingekopt dat mileuorganisaties nu actief op zoek kunnen gaan naar dit soort projecten om ze op basis van dit precedent af te kunnen schieten.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » vr 13 sep 2019, 18:30

Een kamerbrief van minister Schouten: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... -uitspraak

De AERIUS calculator gaat 16 september weer online. Deze tool was na de uitspraak van de Raad van State offline gehaald omdat dit onderdeel was van het PAS. Daardoor kon geen enkel project en activiteit meer doorgerekend worden en lag alles stil. Hiermee kan de vergunningsverlening weer van start voor projecten en activiteiten die niet bijdragen aan de stikstofdepositie op gevoelige natura-2000 gebieden.

De minister stelt nog:
  • De PAS-uitspraak betekent niet dat er helemaal geen activiteiten meer mogelijk zijn die stikstof veroorzaken. Zo kunnen projecten als de wegverbreding bij Veldhoven en de aanleg van de Blankenburgverbinding nabij Rotterdam doorgang vinden dankzij een reeds voor de uitspraak uitgevoerde ADC-toets.

    Door het gezamenlijk oppakken van de toestemmingverlening dit najaar wordt voorkomen dat projecten zonder weging van prioritering ten opzichte van andere projecten gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wil ik er wel op inzetten dat projecten die op de lange termijn een gunstig effect hebben op de stikstofdepositie (zoals de bouw van windmolens, al dan niet op zee en het energieneutraal maken van woonwijken) uitgevoerd kunnen worden, ondanks dat er op korte termijn sprake is van een kleine tijdelijke uitstoot.
Een bijlage van alle mogelijke projecten die geraakt worden: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... oblematiek

Dit betreft feitelijk het gehele MIRT, behalve verkenningen waar nog niet op korte termijn besluitvorming wordt verwacht. Daarbij zegt de minister:
  • Benadrukt moet worden dat het nu niet zeker is dat alle projecten op deze lijst daadwerkelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak van de Afdeling en welke gevolgen dit precies zijn. Mogelijke gevolgen kunnen uiteenlopen van vertraging in besluitvorming en/of realisatie, hogere kosten voor onderzoek, het treffen van extra mitigerende of compenserende maatregelen, een andere wijze van uitvoering van het project tot het geen doorgang meer kunnen vinden van een project.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » vr 20 sep 2019, 8:25

De Stentor: Stikstofuitspraak treft zelfs Cassandra’s keukenverbouwing in Zwolle

Dus zelfs de aanlegfase van een keuken (uitbouw) kan tot teveel stikstofdepositie leiden, zo redeneert de gemeente Zwolle. Dit slaat wel een beetje door zo.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18003
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » vr 20 sep 2019, 8:34

'Teveel' stikstofdepositie of 'meer' stikstofdepositie? De bouw van deze keuken leidt tot 'meer' depositie, maar vervolgens kan niet berekend worden of het totaal dan 'teveel' is.

,,Het gaat dan om de uitstoot van stikstof tijdens de bouw, dus uitlaatgassen van vrachtwagens en ander verkeer en dergelijke. Maar er is geen manier waarop ik dat kan compenseren of beïnvloeden.”
Ik heb iemand in de media al horen zeggen dat bouwend Nederland meer zou moeten investeren in elektrische voertuigen. Die zijn er nu nauwelijks.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » vr 20 sep 2019, 9:10

Je moet aantonen dat je activiteit niet resulteert in meer stikstofdepositie. Maar wat is meer stikstof? Afgerond 0. Voorheen was dat 0,05 in het PAS, in de nieuwe release van de AERIUS calculator is dat 0,005 mol. Alles wat daaronder zit is afgerond 0.

Een belangrijk onderscheid is wel dat de depositie ten gevolge van bouwactiviteiten tijdelijk is. Daarom wil men ook voorrang gaan geven aan projecten die niet structureel bijdragen aan een hogere stikstofdepositie, zoals verbouwingen en windmolens.

Een voordeel voor wegen is nog dat de stikstofuitstoot laag bij de grond is en de depositie zich dus niet over grote afstanden voordoet, in vergelijking met bijvoorbeeld schoorstenen of vliegverkeer.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Schelpenpaadje » vr 20 sep 2019, 9:27

boe! schreef: vr 20 sep 2019, 8:34 'Teveel' stikstofdepositie of 'meer' stikstofdepositie? De bouw van deze keuken leidt tot 'meer' depositie, maar vervolgens kan niet berekend worden of het totaal dan 'teveel' is.
Als je van projecten die tot 'meer' depositie leiden maar niet 'teveel', zelfs als je het kunt afronden naar 0, er maar genoeg toestaat, krijg je vanzelf 'teveel' depositie.

Tijd voor beter beleid dat zowel vastlegt hoe we nu al te hoge stikstofdepositie willen terugdringen en op welke manier projecten mogelijk kunnen blijven. Nieuwe projecten kunnen middels bijvoorbeeld compensatie of een verplichte bijdrage aan een investeringsfonds ook juist kansen bieden voor het oplossen van het stikstofprobleem. Daarvoor zijn wel de juiste juridische instrumenten en duidelijkheid nodig.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » vr 20 sep 2019, 9:52

Het probleem is dat er bijna overal teveel stikstofdepositie is. In sommige habitattypen is de depositie 2 keer de kritische depositie waarde. Dat is namelijk ook de kern van het probleem, er is al te veel, dus alles wat extra bijdraagt, hoe extreem gering ook, is daardoor problematisch. De totale depositie wordt uitgedrukt in 1000-tallen, terwijl de projecten berekend worden met 0,05, 0,1 of 1 mol. Dat in zichzelf tast het karakter van een habitat niet aan, maar omdat het uitgangspunt al te hoog is gaat het wettelijk gezien knellen.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Schelpenpaadje » vr 20 sep 2019, 10:29

Precies. Je zult binnen nieuw beleid ook iets moeten doen aan bestaande overschrijdingen. Zowel voor de natuur, als om projecten met een beperkte impact mogelijk te maken.

Egbert
expressweg
Berichten: 2535
Lid geworden op: do 27 okt 2011, 8:10

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Egbert » vr 20 sep 2019, 16:39

Chris schreef: vr 20 sep 2019, 8:25 De Stentor: Stikstofuitspraak treft zelfs Cassandra’s keukenverbouwing in Zwolle

Dus zelfs de aanlegfase van een keuken (uitbouw) kan tot teveel stikstofdepositie leiden, zo redeneert de gemeente Zwolle. Dit slaat wel een beetje door zo.
Ik vind het zo geweldig hoe dit land zichzelf schaakmat kan zetten.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal voor energiebesparing en groene energie, maar dit soort maatregelen kan toch alleen maar ontsproten zijn uit de geest van de meest wereldvreemde ambtenaren die je kunt vinden?

sanderl
autoweg
Berichten: 1116
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Amsterdam

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door sanderl » vr 20 sep 2019, 18:16

Rechters.

Al zijn dat natuurlijk ook ambtenaren.

Piles
autoweg
Berichten: 1256
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » vr 20 sep 2019, 23:06

^^ rechters maken geen wetgeving :wijsvinger:

sanderl
autoweg
Berichten: 1116
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Amsterdam

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door sanderl » vr 20 sep 2019, 23:17

Zeg ik dat?

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2393
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Lekkere Kwal » za 21 sep 2019, 8:37

^^ Je zegt dat rechters diegenen zijn uit welke geest dit soort maatregelen ontsproten zijn (Egbert's formulering). Echter een rechter maakt geen wetgeving, dus hoe zijn zij diegenen die dit soort maatregelen hebben verzonnen?

hoevenpe
expressweg
Berichten: 3704
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 9:29

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door hoevenpe » za 21 sep 2019, 8:42

Het AD meldt dat de maximumsnelheid omlaag moet, dat los toch weinig op? Misschien als je overal naar 100 gaat maar dat wordt op veel plekken veel te langzaam.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 21 sep 2019, 8:50

Dat klinkt lekker als headline in de media, maar het verlagen van de maximumsnelheid draagt nagenoeg niks bij aan de vermindering van stikstofdepositie. Het is een impopulaire maatregel die zelfs op papier bijna niks bijdraagt. Laat staan in de praktijk als de naleving toch niet volgt.

Op platformparticipatie zijn alle documenten voor verkeersbesluiten 130 km/h te vinden. Daarin kan je zie dat de extra stikstofdepositie ten gevolge van 130 zeer gering is, meestal minder dan 1 mol, terwijl de totale depositie wordt uitgedrukt in hoeveelheden van 1500 of 2000 mol.

Ik ben wel benieuwd naar het definitieve advies dat woensdag zou verschijnen. Het zou mij niks verbazen dat de headlines die nu over de verlaging maximumsnelheid gemaakt worden, achteraf overtrokken blijken te zijn.

sanderl
autoweg
Berichten: 1116
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Amsterdam

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door sanderl » za 21 sep 2019, 9:21

Lekkere Kwal schreef: za 21 sep 2019, 8:37 ^^ Je zegt dat rechters diegenen zijn uit welke geest dit soort maatregelen ontsproten zijn (Egbert's formulering). Echter een rechter maakt geen wetgeving, dus hoe zijn zij diegenen die dit soort maatregelen hebben verzonnen?
Ik had het idee dat met maatregelen gedoeld werd op het de nek omdraaien van de PAS. Geen idee waar anders op gedoeld werd. Die ambtenaren van de gemeente kunnen niet anders vanwege de uitspraak.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31638
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Coen Tunnel » za 21 sep 2019, 9:41

Piles schreef: vr 20 sep 2019, 23:06 ^^ rechters maken geen wetgeving :wijsvinger:
Ze interpreteren de wet echter niet allemaal hetzelfde. En ze kunnen wel jurisprudentie creëren.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8509
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » za 21 sep 2019, 10:05

De oplossing voor deze ridicule discussie ligt toch voor de hand! Waar hebben we het nu eigenlijk over? Gerommel in de marge met eventuele minuscule hoeveelheden extra stikstofdepositie hier of daar. :roll: Met als gevolg dat bouwprojecten stil liggen of, in ieder geval voorlopig, zijn geschrapt. Met alle negatieve gevolgen voor de economie van dien.

Het wordt eens hoog tijd dat Nederland tegen de beleidsmakers en parlementariërs in Europa zegt dat deze maatregel (i.q. inzake stikstof) schadelijk is voor onze economie. Bovendien draagt zo'n maatregel, gezien de kleine hoeveelheden, vrijwel niets bij aan een beter milieu.

Maar Nederland moet uiteraard weer het beste jongetje van de klas zijn en volgt de wet- en regelgeving die Europa oplegt tot op de letter. En vaak nog met een schepje erbovenop ook (denk aan de tunnelwet). B(
Donateur Vereniging Wegenforum

Piles
autoweg
Berichten: 1256
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » za 21 sep 2019, 12:36

Hajo schreef: za 21 sep 2019, 10:05 Het wordt eens hoog tijd dat Nederland tegen de beleidsmakers en parlementariërs in Europa zegt dat deze maatregel (i.q. inzake stikstof) schadelijk is voor onze economie.
Draai het eens om: het huidige economische systeem is schadelijk voor ons milieu, onze leefomgeving en onze gezondheid.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 21 sep 2019, 14:17

Er is ook wel - misschien wel terechte - kritiek op het natura-2000 systeem. Dit is door Europa ingesteld, maar in Nederland zijn de doelstellingen veel lastiger te behalen dan in grote landen waar de afstanden tot emissiebronnen veel groter is en je niet elke 10 of 15 kilometer een natura-2000 gebied hebt. Nederland is enorm intensief gecultiveerd met landbouw, bevolking, industrie en verkeer, plus de ons omringende buitenlanden die ook dichtbevolkt zijn, moet je dan verwachten hier in 160 gebieden dezelfde natuurwaarden te halen in vergelijking met Frankrijk, Zweden of Oostenrijk? De wet zegt van wel, maar is dat wel reëel? Dit probleem speelt elders in Europa een stuk minder, vandaar ook dat die prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie nodig waren, dit was nog niet eerder een probleem in andere landen.

Daarnaast is het geheel ook wel ongrijpbaar. Tot voor kort had bijna niemand van stikstofdepositie gehoord. Je kan bij het fietsen of wandelen door een natura-2000 gebied nou niet bepaald zien of er teveel stikstof is. Alleen ecologen zullen zoiets zien; door een overschot aan voedingsstoffen (= stikstof) verdringen plantensoorten elkaar. En dan moet je ook al weten wat er eigenlijk hoort te zijn. Maar voor de leek is het een natuurgebied zoals we er vele hebben. Het is niet zoals die dode bossen die je toen in Oost-Duitsland had.

Hans f
zandpaadje
Berichten: 1
Lid geworden op: za 21 sep 2019, 16:23

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hans f » za 21 sep 2019, 16:28

AD plaatst ook artikel: https://www.ad.nl/binnenland/waarom-li ... ~ad4491d5/

Ik zie hier toch andere punten komen bovendrijven. Invloed verkeer wel heel groot, luchtvervuiling wordt erbij gehaald, groot verschil 120 -> 130, etc.

Slecht artikel, of steekt het toch anders in elkaar?

Ik vond deze draad tot op heden namelijk erg verhelderend

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74056
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 21 sep 2019, 16:39

Het artikel is grotendeels gebaseerd op de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Dit draagt bij aan de vorming van NO2, één van de twee grote componenten van luchtvervuiling (naast fijnstof, PM10).

Het huidige probleem met stikstof is echter niet de directe emissie, maar de stikstofdepositie. Dat is de neerslag van stikstof in natura-2000 gebieden. Hierin draagt het verkeer veel minder bij dan bij de emissie van stikstofoxiden.

Ze noemen een hele rij bronnen die ze geraadpleegd hebben, maar het is eigenlijk verbazend dat het artikel de verkeerde nadruk legt, op de uitstoot in plaats van de neerslag. Dat is namelijk een groot verschil. De uitstoot voldoet in Nederland vrijwel overal aan de normen. NO2 concentraties worden langs minder dan 10 kilometer weg overschreden en hierbij zit geen enkele autosnelweg.

Zie ook deze grafiek van de bijdrage van sectoren aan de stikstofdepositie. De snelwegen dragen voor ongeveer 70 mol bij. Maar als je de maximumsnelheid verlaagd, gaat dat niet naar 0. Uit de natuuronderzoeken voor 130 km/h blijkt dat de extra bijdrage meestal rond 1 mol zit, soms zelfs maar 0,1 mol. Dus terwijl de media nu hoog van de toren blaast dat dit met een lagere maximumsnelheid wel opgelost gaat worden, is dat helemaal niet zo, het effect zal verwaarloosbaar zijn.

Afbeelding
Bron: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura ... 202017.pdf (pagina 14)

Piles
autoweg
Berichten: 1256
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » za 21 sep 2019, 17:04

^^ kun je het verschil niet eens uitleggen aan de media en politiek?