Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8519
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » wo 19 aug 2020, 11:38

De NOS meldt:

Veevoermaatregel gaat van tafel, levert te weinig stikstofreductie op - https://nos.nl/l/2344634

Maar wel de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag terugbrengen naar 100 km/h. Levert ook te weinig stikstofreductie op. :nuts: :roll:
Donateur Vereniging Wegenforum

Piles
autoweg
Berichten: 1263
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » wo 19 aug 2020, 12:11

^^ Als jij een groep automobilisten zo ver krijgt om snelwegen te blokkeren of toeterend voor de deur bij Kamerleden te gaan staan (of er in elk geval mee te dreigen), dan is die maatregel ook zo van tafel hoor :top:

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 26 aug 2020, 11:27

De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder ongegrond verklaard.

Hier is de hele uitspraak te lezen: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nie ... 0349-1-r3/

De argumentatie van de Raad van State is zeer in het voordeel van het wegenproject uitgevallen. Omdat bijna niemand bezwaar heeft gemaakt over stikstofdepositie in natura 2000, tijdens de bezwaarperiode, zijn de later ingebrachte bezwaren bij de zitting niet in behandeling genomen. De bezwaarperiode was voordat het PAS werd vernietigd, de zitting daarna. Maar de Raad van State geeft aan dat je niet aanvullende bezwaren mag inbrengen buiten de beroepstermijn, op basis van artikel 1.6a van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Zoals men het omschrijft:

[appellante sub 10] heeft in haar beroepschrift geen beroepsgrond naar voren gebracht over de mogelijke toename van de stikstofuitstoot en -depositie als gevolg van het tracébesluit en de mogelijk negatieve effecten daarvan op de voor stikstof gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Zoals hierna onder 61.1 en 61.2 is overwogen, staat artikel 1.6a van de Chw eraan in de weg dat een dergelijke beroepsgrond na de beroepstermijn alsnog naar voren wordt gebracht. De Afdeling laat deze beroepsgrond daarom buiten inhoudelijke beoordeling.

Verder is men kritisch of het gebruik van de PAS-uitspraak wel reden is om aan te nemen dat hun belang geschaad wordt. Bezwaarmakers gebruiken deze argumentatie nu terwijl aantasting van natura 2000 niet hun belangen schaadt. Dat is als volgt beargumenteerd door de rechter:

De Afdeling concludeert dan ook dat het betoog van Ocean dat het tracébesluit ter voorkoming van een aantasting van Natura 2000-gebieden dient te worden vernietigd, gelet op artikel 1.6a van de Chw buiten inhoudelijke beoordeling dient te blijven, nog daargelaten de vraag of de normen in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) over de bescherming van Natura 2000-gebieden ook strekken ter bescherming van de belangen van Ocean.

en:

Het voor [appellant sub 19B] meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is het gebied "Lingegebied & Diefdijk-Zuid". Dit gebied ligt op geruime afstand van in elk geval 1,5 km van zijn woning. Gelet op deze afstand maakt dit Natura 2000-gebied geen deel uit van de directe woonomgeving van [appellant sub 19B] en bestaat er geen verwevenheid tussen de belangen van [appellant sub 19B] bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn woon- en leefomgeving en de algemene belangen die de Wnb beoogt te beschermen.

en:

De conclusie is dan ook dat de bepalingen van de Wnb die strekken tot bescherming van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden in dit geval kennelijk niet strekken tot bescherming van het belang van [appellant sub 19B]. De beroepsgrond kan daarom vanwege het in artikel 8:69a van de Awb opgenomen relativiteitsvereiste niet leiden tot vernietiging van het tracébesluit. Gelet hierop wordt deze beroepsgrond niet inhoudelijk besproken.

Dit zal nog wel wat stof doen opwaaien in juridische kringen denk ik. Het blijkt dus dat je helemaal niet zo makkelijk bezwaar kan maken op grond van stikstofdepositie.

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 21223
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Pino » wo 26 aug 2020, 12:08

^^ Als ik het zo lees, zijn de tijdig ingediende Natura2000-bezwaren ingebracht door omwonenden (appellant 19B en een paar anderen, inclusief een wegrestaurant) en de eigenaar van een reclamezuil langs de A27 (Ocean). Dus niet door een organisatie die specifiek opkomt voor de natuur. Het verbaast niet dat die partijen onvoldoende geraakt worden door Natura2000-issues. De privépersonen wonen te ver van de natuur en de bedrijven hebben geen economisch belang bij de natuur. Maar op het moment dat bezwaar wordt ingediend door een organisatie die natuurbescherming als doel heeft, verwacht ik dat die 'gewoon' Natura2000-gronden naar voren zal kunnen brengen. Dat lijkt eerder een kwestie van tijd - maar in de tussentijd is het toch weer een project wat dóór kan, en geen kleintje.

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8658
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » wo 26 aug 2020, 13:14

^^ Denk dat er nog maar weinig tracébesluiten zijn waar dit nog van toepassing is. De nieuwe zullen allemaal via de ADC-toets route moeten.

Jeff
expressweg
Berichten: 2868
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Jeff » wo 26 aug 2020, 13:59

^^ Zo slecht vind ik de ADC-toets route niet. RvS heeft, naar mijn weten, nog geen enkel project afgeschoten op de ADC-toets. Qua doorlopen van de toets is de factor tijd geen argument (naar mijn weten kost het evenveel als PAS)
Daarnaast moet er daadwerkelijk compensatie plaatsvinden, waarmee het issue van PAS getackeld wordt ("We zien wel wanneer we gaan compenseren")

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8658
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » wo 26 aug 2020, 14:03

^^ Het is alleen niet in alle gevallen een oplossing. Er zijn bepaalde probleemprojecten waar het mogelijk niet toegepast kan worden zoals de A58 Galder - Sint-Annabosch, omdat daar te weinig ruimte is voor het C component: compensatie.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5405
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Schelpenpaadje » wo 26 aug 2020, 16:34

Hoeveel rijbanen krijgt de A27 straks eigenlijk tussen Houten en Hooipolder?
NOS schreef:De A27 is op veel plekken nog tweebaans.
;)

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 07 okt 2020, 14:28

Update omtrent de wegenprojecten:

A27/A12 Ring Utrecht en A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
Ik verwacht nog voor het einde van dit jaar het Tracébesluit te kunnen nemen voor de A12/A27 Ring Utrecht en begin 2021 voor het project Knooppunt Hoevelaken. Voor beide projecten zal een deel van de benodigde depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem komen: de snelheidsverlaging alleen biedt echter onvoldoende ruimte om te voorzien in de volledige ruimtebehoefte van met name het project Hoevelaken. Ik onderzoek op dit moment nog welke aanvullende mogelijkheden er zijn om te salderen, bijvoorbeeld via de nog aan te vullen ruimte in het stikstofregistratiesysteem of via extern salderen. Eveneens wordt een ADC-toets voorbereid. Zo maak ik bijvoorbeeld met de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer afspraken over de aanleg en het beheer van nieuwe natuur, waarbij met het oog op de gewenste robuustheid van de natuur ruimer gekeken wordt dan de op het moment strikt juridisch vereiste compensatie in het kader van een ADC-toets.

A6 Almere Buiten Oost-Lelystad
Het ontwerp-Tracébesluit staat nu gepland voor Q1 2021. Ook voor dit project geldt dat de snelheidsverlaging onvoldoende ruimte biedt om in de volledige ruimtebehoefte te voorzien: de mate waarin dat het geval zal zijn moet nog beoordeeld worden. Ik onderzoek daarom ook hier welke aanvullende mogelijkheden er nog zijn om te mitigeren of salderen alsook de mogelijkheden voor een ADC-toets.

A27 Houten-Hooipolder
Het Tracébesluit is, op een beperkt deel na, onherroepelijk. Ik voorzie op dit moment geen knelpunten rond stikstof die impact hebben op de planning van het project.

A4 Haaglanden-N14
Op basis van de huidige berekeningen is er geen knelpunt in relatie tot stikstof; nieuwe berekeningen op basis van de te actualiseren versie van AERIUS Calculator kunnen leiden tot een ander inzicht. De ecologische beoordeling daarvan moet uitwijzen of het project depositieruimte behoeft. Dit wordt binnen enkele weken duidelijk. Op dit moment voorzie ik geen knelpunten rond stikstof die impact hebben op de planning van het project.

Innova-58 trajecten
Prioriteit is gegeven aan de realisatie van het traject Eindhoven-Tilburg. De stikstofeffecten op N2000 gebieden en mogelijk mitigerende maatregelen worden op dit moment onderzocht. De provincie Noord Brabant werkt daaraan mee. Dit najaar wordt bezien welke ruimte voor dit project beschikbaar is in het stikstofregistratiesysteem. Naar verwachting kan het Ontwerp-Tracébesluit medio 2022 worden vastgesteld.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... -projecten

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » di 13 okt 2020, 14:44

Er zijn maatregelen aangekondigd (longread):
Rijksoverheid schreef: Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor de bouw

Het kabinet legt wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen, zit in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau. Deze structurele stikstofaanpak biedt ook ruimte voor economische activiteiten. Zo komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector in de bouw- en sloopfase.

Structurele stikstofaanpak

Het kabinet legt met het wetsvoorstel vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Elke sector levert een bijdrage.

Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelfonds van 175 miljoen euro om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar. Ook voor de industrie, bouw, luchtvaart en binnenvaart zorgt het kabinet voor financiële ondersteuning. Er is geld om bovenop de wettelijke verplichting te investeren in de best beschikbare technologie voor emissie- en stikstofreductie in de industrie. Ook investeert het kabinet in schonere bouwmachines, elektrisch taxiën van vliegtuigen en in katalysatoren en walstroomvoorzieningen.

Het kabinet verplicht zichzelf het hoofddoel – in 2030 zit de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau – linksom of rechtsom te halen. Deze ambitie acht het kabinet, na zorgvuldige afweging en gesprekken met de sectoren, financieel en maatschappelijk haalbaar. In het wetsvoorstel zit een systeem van monitoring en bijsturing: het effect van de bronmaatregelen wordt jaarlijks getoetst en het herstel van de natuur elke twee jaar. Als nodig stuurt het kabinet bij. In de Tweede Kamerbrief geeft minister Schouten aan dat met het wetsvoorstel veel aanbevelingen van het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes zijn overgenomen.

Bouw: gedeeltelijke vrijstelling

Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Meet- en rekenmethodes verder verfijnen

Naast het wetsvoorstel heeft minister Schouten de Tweede Kamer een brief gestuurd met de kabinetsreactie op de rapporten van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof onder leiding van Leen Hordijk. Het kabinet onderschrijft de conclusie van het adviescollege dat de meet- en rekenmethodes voldoende zijn, wat belangrijk is om maatregelen voor stikstofreductie te onderbouwen. De overheid neemt de aanbeveling over om het aantal meetnetten uit te breiden.

Het adviescollege is kritisch op het gebruik van AERIUS Calculator als onderdeel van de vergunningverlening. Het Rijk werkt voortdurend aan het doorontwikkelen– donderdag 15 oktober volgt een nieuwe release met geactualiseerde gegevens. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat er momenteel nergens in de wereld een betere methode beschikbaar is voor het verstrekken van vergunningen. Met de instelling van een Kennisprogramma Stikstof doet het kabinet nader onderzoek naar andere aanbevelingen van Hordijk, zoals de mogelijkheid om satellietmetingen te gebruiken. Ook volgt nog onderzoek naar het verruimen van de ondergrens, waarbij projecten met minder dan 0,005 mol depositie per ha/jr geen natuurvergunning nodig hebben, en het hanteren van een rekengrens voor projecten.

Realistische natuur

Het kabinet ambieert een vitale, robuuste en sterke natuur, waarin het de komende jaren dan ook fors investeert. Minister Schouten heeft een doorlichting van de Natura 2000-gebieden laten uitvoeren – onder meer om na te gaan of herstel van structureel zwakke gebieden mogelijk is. De onderzoeken geven aan dat herstel in kwetsbare natuurgebieden kan. De vraag is alleen tegen welke prijs en of dat proportioneel is. Een snelle route is er niet. Het Rijk gaat dat gesprek – in samenwerking met de provincies – aan met de Europese Commissie.

Ondertussen is de inzet om zo effectief mogelijk de Natura 2000-doelen te halen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of bepaalde beschermde soorten niet beter op andere plekken kunnen floreren. Het kabinet betrekt dit onderzoek bij de actualisatie van de nieuwe Natura 2000-beschermingsdoelen. Aanpassingen zijn sowieso nodig als in de toekomst vanwege nieuwe inzichten over het tempo of de omvang van klimaatverandering bepaalde doelen niet haalbaar blijken.

Effectieve emissiearme stallen

Minister Schouten heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) naar aanleiding van een CBS-publicatie vorig jaar om advies gevraagd over de effectiviteit van emissiearme stallen om ammoniak te reduceren. CDM bevestigt dat emissiearme stallen niet in alle gevallen de beoogde emissiereductie opleveren. Dat ligt soms aan de techniek zelf, soms aan verkeerd gebruik van de techniek. Minister Schouten onderstreept in een brief aan de Tweede Kamer de noodzaak om samen met de sector blijvend onderzoek te doen naar de emissiereductie van (emissiearme) stallen in de praktijk. Binnen de structurele stikstofaanpak is daarom duidelijk gekozen om eerst te investeren in innovaties en onderzoek en bij bewezen effectiviteit van de technieken veehouders te ondersteunen bij het duurzamer en emissiearm maken van stallen.

PAS-melders

Het kabinet bevestigt nogmaals dat voor de zogenoemde PAS-melders, ondernemers die voor de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht, aan een oplossing wordt gewerkt. Het kabinet wil samen met de landbouwsector onderzoeken hoe dit versneld kan.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... or-de-bouw

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17974
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » di 13 okt 2020, 15:17

Interessant nieuws!
Ik lees alleen nog niks over wanneer de maatregelen van toepassing zijn of worden. Het is mij nog niet heel duidelijk wanneer vastgelopen projecten weer van start kunnen gaan, of wanneer zij een vernieuwde vergunning kunnen krijgen op basis van de nieuwe inzichten.


Op de maatregelen voor de landbouw zal ook wel weer veel verzet komen van die sector...
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » di 13 okt 2020, 20:59

Mag hopen dat dit niet weer een juridisch moeras blijkt te zijn.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 14 okt 2020, 10:03

De Raad van State kraakt het al:
Raad van State schreef:Sa­men­vat­ting ad­vies over wets­voor­stel stik­stof­re­duc­tie en na­tuur­ver­be­te­ring

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van de regering voor de wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft als doel om de stikstofbelasting op de natuur te verminderen en een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te creëren. Het maakt het mogelijk dat bij algemene maatregel van bestuur een zogenoemde omgevingswaarde voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt vastgesteld. Uit die omgevingswaarde volgt welke stikstofvermindering moet worden behaald. De omgevingswaarde is een resultaatsverplichting, waaraan moet worden voldaan. Ook bevat het wetsvoorstel de verplichting om een zogenoemd programma stikstof en natuurverbetering op te stellen. Ten slotte maakt het wetsvoorstel het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur een omgevingswaarde voor stikstofemissie door de bouw vast te stellen, gekoppeld aan een gedeeltelijke vrijstelling voor bouwactiviteiten van de vergunningplicht.

Wettelijke vastlegging omgevingswaarde

In het wetsvoorstel is de te kiezen omgevingswaarde voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden nog niet neergelegd. Maar het is essentieel dat die waarde wel in de wet wordt neergelegd, omdat die norm het uitgangspunt is voor de te nemen maatregelen om de stikstofbelasting te verminderen. Ook wordt daarmee gewaarborgd dat het parlement de aard en omvang van de omgevingswaarde mede bepaalt. Het advies is daarom om de omgevingswaarde in de Wet natuurbescherming en straks in de Omgevingswet op te nemen.

Vast te stellen omgevingswaarde

Hoewel in het wetsvoorstel de omgevingswaarde nog niet wordt vastgesteld, staat in de toelichting wel dat die zal inhouden dat in 2030 ten minste 50 procent van de hectares met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden moeten zijn gebracht. Die waarde wordt echter niet toegelicht. Ook is niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die waarde te halen. Verder wordt niet onderbouwd dat die omgevingswaarde toereikend is om de Natura 2000-gebieden in goede staat te krijgen of te behouden. De gekozen omgevingswaarde zou daarom dragend gemotiveerd moeten worden. Ook zou er inzicht moeten komen in de maatregelen die nodig zijn om de omgevingswaarde te behalen.

Vrijstelling bouwactiviteiten

De voorgestelde vrijstellingsregeling voor bouwactiviteiten voldoet niet aan de eis dat moet worden uitgesloten dat als gevolg van die vrijstelling, de doelstellingen van de Habitatrichtlijn niet worden gehaald. Het advies is daarom om die regeling te schrappen en een vrijstellingsregeling op te nemen die past in het licht van een geloofwaardig en structureel pakket van maatregelen tot stikstofreductie.
Persbericht: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nie ... freductie/

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17974
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » wo 14 okt 2020, 11:42

Oei. Het Rijk heeft nog wat huiswerk te doen zo te lezen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » wo 14 okt 2020, 20:10

De Minister had ook niet kunnen verwachten dat ze hiermee weg zou komen. En binnen alle redelijkheid worden al veel vergunningen voor het bouwen van woningen verleend. Omdat anders simpelweg de woningbouwproductie helemaal achterblijft bij de vraag en prognoses.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5405
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Schelpenpaadje » do 22 okt 2020, 14:08

Misschien kunnen het rijk en andere opdrachtgevers van infraprojecten iets leren van hoe de provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden omgaan met stikstof?

Provincie beoordeelt niet bestaand stikstofrapport WTC-Cambuur

Rogier
expressweg
Berichten: 4907
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » di 10 nov 2020, 15:58

https://www.boerenbusiness.nl/opinies/j ... -in-aerius

Kan mogelijk een groot schandaal worden.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8519
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » wo 25 nov 2020, 9:34

De NOS meldt:

'Agrarische topvervuilers houden Nederland op slot' - https://nos.nl/l/2357996

Er is ook nog zoiets als een onteigeningswet. :twisted:
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8658
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » wo 25 nov 2020, 9:39

Ik snap ook niet waarom men niet inzet op het onvrijwillig uitkopen van deze probleemlocaties (dat zijn er echt geen vele honderden, maar eerder enkele tientallen waarmee zeer veel winst te behalen is). Al dat pappen en nathouden is gewoon zinloos. En ik denk dat het op termijn ook nog een stuk goedkoper is dan van die warme vertrekregelingen waarmee je nauwelijks problemen oplost (omdat de uitstoot niet op een probleemlocatie zit).

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 25 nov 2020, 9:41

Ik kan mij niet voorstellen dat we in Nederland de stikstofneerslag tot op 2 decimalen van een mol op een hectare berekenen en tegelijkertijd niet in beeld zou zijn hoeveel dit soort bedrijven bijdragen.

Jeff
expressweg
Berichten: 2868
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Jeff » wo 25 nov 2020, 9:56

Rogier schreef: di 10 nov 2020, 15:58 https://www.boerenbusiness.nl/opinies/j ... -in-aerius

Kan mogelijk een groot schandaal worden.
Wtf.. Dat is gewoon een blanco cheque weggeven en geeft tegenstanders van een groot project de mogelijkheid om die te ondermijnen :nahzeg:

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17974
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » wo 25 nov 2020, 10:04

captain007 schreef: wo 25 nov 2020, 9:39 Ik snap ook niet waarom men niet inzet op het onvrijwillig uitkopen van deze probleemlocaties (dat zijn er echt geen vele honderden, maar eerder enkele tientallen waarmee zeer veel winst te behalen is). Al dat pappen en nathouden is gewoon zinloos. En ik denk dat het op termijn ook nog een stuk goedkoper is dan van die warme vertrekregelingen waarmee je nauwelijks problemen oplost (omdat de uitstoot niet op een probleemlocatie zit).
Dat ligt dus zeer gevoelig binnen die sector. Waarom dit gevoelig ligt weet ik eigenlijk niet, ik kan daar geen verklaring voor geven. Misschien is men wel bang dat als er 1 bedrijf wordt opgekocht dat dan de rest ook op een gegeven moment aan de beurt is?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8658
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » wo 25 nov 2020, 10:30

^^ Zal ook met wantrouwen naar de overheid toe te maken hebben, omdat ze er sowieso een handje van hebben om de paar jaar het beleid weer flink veranderen waar je natuurlijk niet normaal een bedrijf mee kan runnen (omdat je constant je bedrijfsvoering moet aanpassen en dat ook weer moet zien te financieren). Dat is denk ik voornamelijk de reden geweest voor de eerste grote boerenprotesten, men was dat gewoon zat en dit was de spreekwoordelijke druppel. Maar dat zou niet moeten betekenen dat we daarom dus maar niks doen. Ik denk dat het voor de sector zelfs beter is als de probleemgevallen aangepakt worden en dat de rest wel kan doordraaien. Want hoe langer men nu blijft pappen en nathouden des te groter straks ineens wel er fors gesneden moet gaan worden. Maar helaas zien we dat beleid met de kop in het zand steken wel op meer beleidsterreinen plaatsvinden. Nu durft men er zeker met het oog op de verkiezingen volgend jaar de vingers er niet aan te branden (te bang denk ik om veel electoraat te verliezen), dus ik denk ook niet dat we nog wat hoeven te verwachten op dit gebied de komende maanden.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18014
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » wo 25 nov 2020, 13:13

mavas schreef: wo 25 nov 2020, 10:04
captain007 schreef: wo 25 nov 2020, 9:39 Ik snap ook niet waarom men niet inzet op het onvrijwillig uitkopen van deze probleemlocaties (dat zijn er echt geen vele honderden, maar eerder enkele tientallen waarmee zeer veel winst te behalen is). Al dat pappen en nathouden is gewoon zinloos. En ik denk dat het op termijn ook nog een stuk goedkoper is dan van die warme vertrekregelingen waarmee je nauwelijks problemen oplost (omdat de uitstoot niet op een probleemlocatie zit).
Dat ligt dus zeer gevoelig binnen die sector. Waarom dit gevoelig ligt weet ik eigenlijk niet, ik kan daar geen verklaring voor geven. Misschien is men wel bang dat als er 1 bedrijf wordt opgekocht dat dan de rest ook op een gegeven moment aan de beurt is?
Tjeerd de Groot van D66 heeft een toekomstvisie over de landbouw gecommuniceerd, waarbij de landbouw gehalveerd wordt. Dat zien de (opstandige) boeren niet zitten en het vrijwillig opkopen is voor hun het begin van deze route.

Het opstandige deel van de boeren wil ook graag hun rechten behouden. Dus als een boerderij met 100 koeien wordt opgedoekt, dan moeten andere boeren er in totaal 100 koeien bij krijgen zodat de hoeveelheid vee gelijk blijft. Minister Schouten wil dat niet. Honderd koeien minder is voor haar honderd koeien minder, zonder uitbreiding elders.

Er zit overigens nog wel een verschil tussen de boeren. Je hebt de roeptoeters van FDF die op hun tractor naar Den Haag rijden en tegen elke verandering zijn en de meer gematigde boeren die heus wel willen veranderen, maar nauwelijks gehoord worden. Er is daarom niet één gedeeld standpunt.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 25 nov 2020, 14:18

Chris schreef: wo 25 nov 2020, 9:41 Ik kan mij niet voorstellen dat we in Nederland de stikstofneerslag tot op 2 decimalen van een mol op een hectare berekenen en tegelijkertijd niet in beeld zou zijn hoeveel dit soort bedrijven bijdragen.
Ik heb op BNR een interview beluisterd met die onderzoeksjournalist. Het blijkt dus inderdaad dat de experts best wel weten welke bedrijven zo'n piekbelasting produceren, maar dat de overheid deze bedrijven niet actief benadert en die bedrijven soms zelf ook niet op de hoogte zijn dat ze zoveel meer uitstoten dan een gemiddeld agrarisch bedrijf.

Misschien is het dan geen echt nieuws, op zich is het wel goed om eens onder de aandacht te brengen waar we in beland zijn dat één bedrijf meer stikstof uitstoot dan er bespaard wordt door miljarden voertuigkilometers met 100 in plaats van 120-130 kilometer per uur...

Ik denk, eens bij Ermelo de hexagonen bekijken maar de AERIUS calculator ligt er uit...

Jeff
expressweg
Berichten: 2868
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Jeff » wo 25 nov 2020, 14:34


Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 25 nov 2020, 14:49

^^ Die werkt wel inderdaad.

Het zou al boekhoudkundig enorm schelen als de natura 2000-grens langs autosnelwegen met 100 meter opgeschoven wordt. Bijvoorbeeld hier op de A28 in de buurt van Nunspeet is de stikstofneerslag op 100 meter van de snelweg al bijna 80% lager dan direct langs de autosnelweg.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8519
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » wo 25 nov 2020, 16:12

^^ Chris for President! :D

Maar ja, Nederland en zijn regeltjes. Regeltjes die maar al te vaak strenger zijn dat de EU voorschrijft... :roll:
Donateur Vereniging Wegenforum

Durashift
autoweg
Berichten: 2382
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » wo 25 nov 2020, 21:14

^^^ Ik heb ook wat interviews gehoord omtrent dit nieuws van vandaag.

Er zijn maar 28 kalkoenhouderijen, bijvoorbeeld.
Zoals de belangenbehartiger erover spreekt, hij noemde het gezinsbedrijven geeft wel aan waar een deel van de pijn/terughoudendheid in zit. De emotie van 'het gezinsbedrijf'. Zal een boer vrijwillig het bedrijf dat zijn gezin onderhoudt in de verkoop doen?

Daarnaast ben ik het wel met de boeren eens dat er feitelijk gemeten moet worden waar de betreffende stikstofneerslag precies neerkomt. Dat schijnt met DNA techniek al te kunnen.

Want tja.. als de wind grotendeels van de kant van het natuurgebied afwaait.. hoezeer kan je dan de stikstofdepositie toeschrijven aan dat specifieke b bedrijf?

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 25 nov 2020, 21:19

Durashift schreef: wo 25 nov 2020, 21:14 Want tja.. als de wind grotendeels van de kant van het natuurgebied afwaait.. hoezeer kan je dan de stikstofdepositie toeschrijven aan dat specifieke b bedrijf?
Bij de Veluwe zie je dat effect wel, de westkant is sterker belast dan de rest. Want daar ligt de Gelderse vallei met al die pluimveehouderijen en varkenshouderijen.
En de natura 2000 in de Randstad is minder zwaar belast, omdat hier vanaf het westen geen bronnen zijn (Noordzee). Maar dat maakt bronmaatregelen in kustgebieden wel quasi onmogelijk, dat was ook éen van de pijnpunten dat 100 km/h nauwelijks effect had op de postzegel natura 2000 gebieden langs de westkust, er mag in die streken sowieso al bijna nergens harder dan 100 gereden worden en de wind staat meestal verkeerd zodat eventuele invloed helemaal nihil is.