Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 02 dec 2020, 11:02

Is het eigenlijk niet bizar dat we natura 2000 gebieden tot ongeveer aan de vluchtstrook van autosnelwegen laten lopen? Dat kan dan wel natuurgebied zijn, maar men legt zich hier zelf onhaalbare doelstellingen voor instandhouding op. Als de Natura 2000 grens 100 meter wordt opgeschoven dan zijn de doelstellingen al veel beter bereikbaar.

Uit de passende beoordeling tracébesluit Ring Utrecht:

Het grootste projecteffect vindt plaats op het Natura 2000-gebied Veluwe langs de A1, met een maximale toename van 10,47 mol N/ha/j op enkele meters afstand van de wegverharding van de A1.

Overwegend is de toename tussen de 0,01-1,00 mol N/ha/j. In het zuidelijk en oostelijk deel van de Veluwe neemt de stikstofdepositie af rond de A50 en A12. Bij de Natura 2000-gebieden Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Zouweboezem, Uiterwaarden Lek, Biesbosch en Oostelijke vechtplassen is het maximale projecteffect tussen de 0,04-0,23 mol N/ha/j.

Bij de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Landgoederen Brummen is sprake van een afname van stikstofdepositie als gevolg van het project A27/A12 Ring Utrecht. Negatieve effecten als gevolg van het project A27/A12 Ring Utrecht zijn hier uitgesloten.

Jeff
autoweg
Berichten: 2337
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Jeff » wo 02 dec 2020, 11:18

Tjsa.. Als we de natuurorganisaties een blanco cheque geven om de N2000-gebieden te laten bepalen, vind ik het niet heel gek meer
(Met de aanname dat het artikel klopt)

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door jelger » wo 02 dec 2020, 11:27

Ik denk dat eea gezien moet worden vanuit het perspectief van tegengestelde belanghebbenden. Als je eventuele toekomstige uitbreidingen ongewenst vindt probeer je de natura2000 grens natuurlijk dicht op die plek te laten lopen. De andere zijde is bijvoorbeeld dat Schiphol e.a. feitelijk elke keer carte blanche krijgt om uit te breiden - daar zijn valide redenen voor [disclaimer]. Dat de natuurlobby het in Nederland voor het zeggen heeft is natuurlijk een beetje populistisch gemak. De tegengestelde belangen zorgen alleen wel voor een schuurvlak. En dat schuurvlak is soms ongemakkelijk. Ja. Maar laten we het dan hebben over de zin en onzin, en een goede balans zoeken.

Als het boekhoudkundig - en in het vlot treklken van bepaalde prangende dossiers - uitkomt om natura 2000 grenzen te corrigeren dan moet men daar voor open staan. Als er een handvol boeren uitgekocht moeten worden, desnoods onder dwang, om een en ander vlot te trekken, dan moet dat maar. Uiteindelijk gaat het om politieke moed met de juiste uitleg.

Maar dan staan er weer tribunes vol met volk schande te roepen.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 7994
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » wo 02 dec 2020, 13:01

Chris schreef: wo 02 dec 2020, 11:02 Is het eigenlijk niet bizar dat we natura 2000 gebieden tot ongeveer aan de vluchtstrook van autosnelwegen laten lopen? Dat kan dan wel natuurgebied zijn, maar men legt zich hier zelf onhaalbare doelstellingen voor instandhouding op. Als de Natura 2000 grens 100 meter wordt opgeschoven dan zijn de doelstellingen al veel beter bereikbaar.
Bizar inderdaad. Als je dan ook nog eens naar de waarden kijkt, tot op twee decimalen achter de komma, dan is het zelfs idioot, als je het mij vraagt. :nuts:

We zijn in dit land echt kampioen in het laten doorschieten van regelingen. Het gaat zelfs zo ver dat men alles zo streng vervat, dat het halve land zo ongeveer op slot moet om aan de eisen te voldoen.

Niemand komt op het idee eens stevig door te pakken door bijvoorbeeld de meest vervuilende boeren uit te kopen en de grens van Natura-2000 gebieden 100 meter op te schuiven. Daarmee zou het stikstof probleem wellicht helemaal opgelost zijn.
Donateur Vereniging Wegenforum

Klaasje
dorpsstraat
Berichten: 203
Lid geworden op: za 13 feb 2010, 14:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Klaasje » wo 02 dec 2020, 13:15

In feite is natura 2000 al een inperking van de natuurbescherming. Zolang een soort niet op de rode lijst staat wordt die buiten de natura 2000-gebieden niet beschermd. De biodiversiteit is al behoorlijk op slopershoogte in Nederland als je de stand van zaken en de trends bekijkt. Daardoor krijgen ook plaagsoorten steeds meer kansen. Het lastige is alleen dat het onhoudbaar is dat in een klap op te lossen door de enorme consequenties die dat geeft. Vooralsnog zijn de consequenties van alleen natura 2000 al heel groot.

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door jelger » wo 02 dec 2020, 13:18

Hajo schreef: wo 02 dec 2020, 13:01 Niemand komt op het idee eens stevig door te pakken door bijvoorbeeld de meest vervuilende boeren uit te kopen en de grens van Natura-2000 gebieden 100 meter op te schuiven. Daarmee zou het stikstof probleem wellicht helemaal opgelost zijn.
Ik vermoed dat die laatste opties wel op tafel liggen, maar dat men - op liberale grondslag - het vooral op vrijwilligheid aan wil laten komen. Het schuiven met grenzen van natura 2000 gebieden is ook onderdeel van overwegingen in het kader van andere gewenste ontwikkelingen.

Het klinkt natuurlijk makkelijk: "koop even die paar groot vervuilers uit" [zou ik ook voor zijn] maar ook zij hebben hun rechten en kunnen hun grieven heel makkelijk mobiliseren. En de belastingbetaler is ook kritisch: die wil ook niet voor elke prijs die boer(en) een zak geld meegeven.

Met het in kaart brengen van die paar grootvervuilers die de boel als het ware op slot gooien sluit het net wel. En dit is de aanpak om succesvol zoiets aan te vliegen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 02 dec 2020, 13:27

Klaasje schreef: wo 02 dec 2020, 13:15In feite is natura 2000 al een inperking van de natuurbescherming. Zolang een soort niet op de rode lijst staat wordt die buiten de natura 2000-gebieden niet beschermd.
De natuur in Nederland is veel omvangrijker dan alleen de gebieden die zijn aangewezen als natura 2000. Het natuurnetwerk Nederland (NNN) is ook beschermd gebied maar heeft niet in dezelfde mate de doelstellingen van natura 2000. Binnen NNN wordt tenminste een stand-stillprincipe beoogd (mag niet slechter worden) terwijl in Natura 2000 een opgave zit om een gewenste vorm van natuur te realiseren, maar het blijkt dus dat dit quasi onmogelijk is voor sommige habitats.

Bijvoorbeeld langs autosnelwegen kan er nog steeds sprake zijn van een natuurgebied, alleen onthef je de eerste 100 meter vanaf de snelweg dan bijvoorbeeld van de doelstellingen die voor Natura 2000 gelden. Bij het project Ring Utrecht zie je dus dat de bijdrage maximaal 10 mol is, dat lijkt erg veel als je de andere waardes ziet: 0,01 - 1 mol, maar valt volledig weg als je het afzet tegen de totale depositie die in dat soort gebieden vaak wel rond 1500 - 2500 mol liggen.

Het is allemaal teveel vastgelopen op een boekhoudkundig probleem van uiterst geringe hoeveelheden stikstof die ecologisch geen relevant verschil uitmaken.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16420
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Kaaiman » wo 02 dec 2020, 14:05

NNN is ook voor een belangrijk deel planologische bescherming: er mag niet zonder compensatie gebouwd worden e.d. Dat is vlak langs infra veel makkelijker te doen dan Natura 2000.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 20 jan 2021, 10:41

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de A15: viewtopic.php?p=1133968#p1133968

Bij het berekenen van de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden heeft de minister gebruikgemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator is het programma dat overheden gebruiken bij onder meer tracébesluiten. Het SRM2-rekenmodel in dit programma gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. Dit wijkt af van de berekeningen die de AERIUS Calculator maakt voor andere bronnen van stikstofuitstoot zoals veehouderijen of scheepvaart. Daarbij wordt zo’n afkap niet gebruikt en kan op veel grotere afstanden worden berekend waar stikstof terechtkomt. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister geen goede verklaring gegeven voor dit verschil.

Men moet dus beter motiveren wat de stikstofdepositie op meer dan 5 kilometer van het projectgebied is.

Dit is echter lastig. Het is bekend dat stikstof ver gedragen kan worden door de wind, maar dat de depositie per hectare op zulke afstanden ook minuscuul is en bovendien niet met enige mate van accuraatheid te berekenen valt. Binnen de 5 kilometer is de neerslag al nihil, laat staan op 10 of 50 kilometer.

De minister heeft ook betoogd:

De minister heeft ter zitting gesteld dat de implementatie van SRM2 in AERIUS Calculator een maximale rekenafstand heeft van 5 km, omdat eventuele berekende bijdragen van wegverkeer op grotere afstanden niet meer betekenisvol te herleiden zijn tot een individueel project zoals het onderhavige tracé.

Verder heeft de minister ter zitting erop gewezen dat volgens het Adviescollege de mate van detail van de huidige stikstofberekeningen (tot 0,005 mol stikstof per hectare per jaar) tot schijnzekerheid leidt. Ook in dit licht bezien is het volgens de minister niet verantwoord om voor wegen met OPS te rekenen op een afstand van meer dan 5 km.


Maar de Raad van State stelt:

Het is de Afdeling namelijk niet duidelijk wat precies onder "betekenisvol herleiden" moet worden verstaan en hoe is vastgesteld dat daarvan bij grotere afstanden dan 5 km geen sprake meer van kan zijn. Wat dit laatste betreft, is in het bijzonder onduidelijk waarom het kennelijk wel mogelijk is om met AERIUS Calculator voor andere bronnen dan wegverkeer de stikstofdeposities "betekenisvol te herleiden" op grotere afstanden dan 5 km.

Dit dreigt wel te verzanden in een gridlock die niet op te lossen is of er moeten aannames gedaan worden die juridisch houdbaar zijn maar eigenlijk compleet giswerk zijn (jezelf voor de gek houden).

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 7994
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » wo 20 jan 2021, 10:49

^^ Dit noem ik een mooi voorbeeld van muggenzifterij. :facepalm:
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17162
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » wo 20 jan 2021, 10:49

Het is wel verschrikkelijk in welke situatie we nu beland zijn, met geneuzel over 3 cijfers achter de komma :o

Wat gaat er nu gebeuren? Gaat het ministerie in gesprek met de Raad van State? Dat is toch de enige manier om de boel weer op gang te helpen?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Piles
autoweg
Berichten: 1074
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » wo 20 jan 2021, 11:18

Met mijn beperkte kennis vind ik het ook wel opvallend dat er voor wegverkeer een afkap is, omdat 5km+ niet te doen zou zijn. Maar voor andere bronnen is dat wel te doen.
Ik zou het prima snappen als voor alle bronnen een afkap van 5km is. Maar 1 bron afkappen is toch wel vreemd.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 20 jan 2021, 11:32

Dat is inderdaad opvallend en een zwak punt van de berekeningen die toch wel ingezien had moeten zijn? De minister beargumenteert eigenlijk dat het AERIUS model voor meer dan 5 kilometer ook schijnzekerheid biedt (wat ook zo is, maar juridisch geaccepteerd).

Het probleem is dat het nu verzandt in onmogelijke berekeningen voor hoeveelheden die volstrekt niet ter zake doen. Als je bedenkt dat er pas een ecologisch effect optreedt bij vele tientallen molen stikstofdepositie verschil en de boel nu vastloopt in een discussie over waardes van 0,005 mol.

Ik vind ook wel dat de argumenten van recente stikstofuitspraken door de Raad van State alle kanten op gaan.

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19291
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » wo 20 jan 2021, 22:10

Wederom voer voor de juridisch specialisten en de stikstofexperts. Hopelijk wordt de impasse snel beslecht.

Durashift
autoweg
Berichten: 1806
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » wo 20 jan 2021, 23:25

De vrienden van Amelisweerd zijn blij met de uitspraak. Die hebben hoop gekregen... :dyn_hyp:
(...) zegt Jos Kloppenborg van de Vrienden van Amelisweerd. "Dit is zeker veelbetekenend omdat wij in ons beroepschrift dat we vorige week hebben ingediend precies dezelfde argumenten hebben gebruikt als in dit geval. De Raad van State kan dus niet anders dan op dezelfde wijze onze bezwaren honoreren."(..).
(..) Er zijn twee mogelijkheden voor de minister", aldus Kloppenburg. "Ze kan het beter gaan onderbouwen, maar dat gaat niet lukken denk ik. We moeten dus rekening houden dat ze een nieuw tracébesluit moet nemen waar ze op een andere manier de vermindering van stikstof voor elkaar weet te krijgen. En datzelfde kan ook spelen hier in Utrecht. Dat ze in ieder geval gedwongen is een nieuw tracébesluit te nemen." Zo'n nieuw tracébesluit kan jaren duren. (..)
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/212830 ... kstof.html


De Europese natuurbeschermingregelgeving vereist een volledig, definitief en precies beeld van de stikstofgevolgen bij een project, zegt de Afdeling.
(..) De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt zich af of daarmee wel een volledig, definitief en precies beeld van de stikstofgevolgen bestaat. En dat is nu eenmaal wel nodig gezien de Europese natuurbeschermingsregelgeving." (..)

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17162
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » do 21 jan 2021, 9:36

Ik vind tot 3 cijfers achter de komma anders best wel erg definitief en precies. Maar blijkbaar zijn er mensen die er anders over denken.

Zulke kleine waarden lijken mij ook niet een significante invloed op een project, dat daar een besluit voor moet worden vernietigd.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » do 28 jan 2021, 12:25

Waterbedeffect: Steeds meer Brabantse boeren bouwen megastallen net over de grens met België

Veel boeren uit onze provincie hebben de afgelopen jaren de overstap naar België gewaagd. Ze zijn er een nieuw bedrijf gestart, of breidden bestaande boerderijen fors uit. Aanleiding: de soepelere stikstofregels in België. De afgelopen jaren liep het aantal Brabantse boeren alleen al in de grensdorpen op tot enkele tientallen. Het merendeel runt (mega)stallen met duizenden dieren, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant aan de hand van het Belgisch Staatsblad.

Omroep Brabant ontdekte dat zo’n 45 bedrijven in de Belgische grensstreek in handen zijn van Nederlanders. Een groot deel hiervan is de afgelopen jaren gestart of uitgebreid, toen de stikstofdiscussie in Nederland hoog opliep.

Met Google Earth had ik inderdaad binnen een paar minuten zo 10 locaties gevonden met hele grote stallen die in de laatste paar jaar gebouwd zijn. Sommigen daarvan staan letterlijk direct tegen de grens aan.

Afbeelding

Piles
autoweg
Berichten: 1074
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Piles » do 28 jan 2021, 13:30

:surrender:

Maar we kunnen dan wel roepen: 1/3e van de stifstof komt uit het buitenland, en daar kunnen we he-le-maal niets aan doen. Blijkt het toch anders te liggen...

Rogier
expressweg
Berichten: 4478
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » do 28 jan 2021, 13:57

Dan stel ik toch de vraag, wordt dit probleem door Europa veroorzaakt of doordat Nederland zelf deze regels veel te streng in de wetgeving opgenomen heeft? Waarom kunnen boeren in Belgie wel blijven uitbreiden?

Egbert
autoweg
Berichten: 2187
Lid geworden op: do 27 okt 2011, 8:10

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Egbert » do 28 jan 2021, 14:08

Omdat Nederland de regels dus veel strenger heeft gezet als de andere landen. En het is ook al een paar keer gezegd dat ze te streng gezet zijn.

Gebruikersavatar
Chrysa
autoweg
Berichten: 1727
Lid geworden op: za 17 sep 2011, 21:23
Locatie: Breda NL / Lausanne CH

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chrysa » do 28 jan 2021, 14:17

Of je eet gewoon een dagje geen biefstuk, zijn we van het hele probleem af. :duck:

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 7994
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » do 28 jan 2021, 14:20

Egbert schreef: do 28 jan 2021, 14:08 Omdat Nederland de regels dus veel strenger heeft gezet als de andere landen. En het is ook al een paar keer gezegd dat ze te streng gezet zijn.
Precies dat. Iets met altijd weer het beste jongetje van de klas willen zijn. :roll:

En ik eet er geen biefstuk minder om. :mrgreen:
Donateur Vereniging Wegenforum

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door jelger » do 28 jan 2021, 14:26

Hajo schreef: do 28 jan 2021, 14:20 Precies dat. Iets met altijd weer het beste jongetje van de klas willen zijn. :roll:
Ik begreep juist dat we dat wel willen zijn. :duck:

exroosje
verkeersader
Berichten: 772
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 11:49

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door exroosje » do 28 jan 2021, 14:49

Ik denk dat men in Belgie nog in de fase zit met wat aanrommelen met modellen, zoals wij de jaren hiervoor. Totdat op een moment duidelijk wordt (bv door een rechtelijke uitspraak) dat je in plaatse van parameters te verdraaien of de toekomstige winst wat hoger inschatten je toch ook echt iets moet doen als je dat eerder hebt afgesproken.

Feitelijk helemaal niet zo bijzonder, bij geluidsoverlast e.d. met Schiphol gebeurt tot op de dag vandaag precies hetzelfde. Een beetje de cultuur van het ministerie.

Speelt ook nog mee dat vergunningen op lokaal nivo worden afgegeven terwijl stikstofbeleid landelijk is. In belgie krijg je daar ongetwijfeld ook nog de federatie en deelstaten bij als extra afstandlaag.

Tot op de dag vandaag worden ook in NL nog varkensstallen opgeleverd naast natuurgebieden op basis van lang geleden lokaaal ingezette procedures. We blijven nog heel lang 100 rijden.... (en met de avondklok erbij nu zelfs vrijwel exclusief :roll: )

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 7994
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Hajo » do 28 jan 2021, 16:31

jelger schreef: do 28 jan 2021, 14:26
Hajo schreef: do 28 jan 2021, 14:20 Precies dat. Iets met altijd weer het beste jongetje van de klas willen zijn. :roll:
Ik begreep juist dat we dat wel willen zijn. :duck:
Dat bedoel ik ook. ;)

In Nederland hebben we de gewoonte Europese wet- en regelgeving strenger te maken dan wat de EU voorschrijft. Daar zijn talloze voorbeelden van te noemen. Niet alleen bij het stikstof probleem, maar ook bij bijvoorbeeld de tunnelwet.

Ook bij voedingsmiddelen kom je vaak strengere regels tegen dan wat op Europees niveau is overeengekomen. Zo mag van de EU van een bepaald conserveringsmiddel maximaal 0,1 promille in een anderhalve liter fles frisdrank zitten. Verwaarloosbaar weinig. Dat, terwijl dat middel pas schadelijk voor de gezondheid kan worden vanaf een hoeveelheid die minstens tien keer hoger ligt. En dan nog zou je meerdere anderhalve liter flessen in één keer moeten leeg drinken. Dat is al streng. Maar wat doet Nederland? Die stelt de grens voor dat conserveringsmiddel op 0,05 promille... :facepalm:
Donateur Vereniging Wegenforum

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19291
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » do 28 jan 2021, 18:02

In dit geval blijft NL al 30 jaar achter met het fatsoenlijk willen regelen van de stikstofproblematiek, terwijl wij hier een grote intensieve veeteelt binnen onze landsgrenzen hebben.

Vraag is of stikstofdepositie overal wel zo'n negatieve invloed heeft.
Dat bedrijven naar België verhuizen is van de regen in de drup raken.

Durashift
autoweg
Berichten: 1806
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » vr 29 jan 2021, 18:40

Chrysa schreef: do 28 jan 2021, 14:17 Of je eet gewoon een dagje geen biefstuk, zijn we van het hele probleem af. :duck:

Ik heb het van de week, sinds lange tijd, weer eens gedaan: biefstukje eten.. maar het viel mij (weer) tegen :( Ik krijg dat niet goed gebakken, althans, dat het smakelijk is ipv taaie kost.. :lol:

Op zich wil ik wel helpen bij het probleem door geen biefstuk te eten.. maar ja, een stukje varken of kip vind ik wel lekker op z'n tijd en dat lukt mij ook nog om goed te bakken of te garen in de oven. ;)


Maar goed, zo'n bedrijf dat verplaatst is naar België.. op papier zou je dat als een soort 'vrijwillige uitkoop' kunnen zien. Die dieren komen nu niet meer voor in de NL statistieken. Er is wel sprake van 'aanwaaiende stikstof uit het buitenland' natuurlijk.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69491
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » wo 03 feb 2021, 11:21

Iemand van de ChristenUnie heeft laten doorrekenen wat het verschil is tussen het SRM2 model en het OPS model: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/ ... ethode-A15

Nu lijkt het natuurlijk direct dat de impact van de A15 veel groter is. Echter dit gaat om hele kleine hoeveelheden, de stikstofneerslag is in dit deel van Nederland grotendeels meer dan 2000 mol/ha/jaar, en de bijdrage van de A15 is dus vooral in de range van 0,1 -1 tot hooguit 2-5 mol per jaar, alleen dicht bij de autosnelweg ligt de neerslag hoger.

Door te rekenen met het OPS model krijg je het theoretisch beter in beeld, maar dit zijn irrelevante hoeveelheden. Het doel is om de natuurlijke kenmerken van de natura 2000 gebieden te handhaven. Het verschil in stikstofneerslag is dus grotendeels minder dan 1/2000e deel. Dus die impact is ook verwaarloosbaar en dat zal een uitgebreidere studie ook kunnen aantonen.

Het stikstofdebacle is verzand in een fuik van rekenmethodes om een totaal irrelevant resultaat te kunnen presenteren. Bij Lelystad Airport gaat het ook over dergelijk minuscule verschillen. Dat wordt ook gepresenteerd als 'grote rekenfouten' terwijl het eigenlijk helemaal nergens over gaat.

Afbeelding

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19291
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » wo 03 feb 2021, 11:24

Maar bij Lelystad Airport lopen meerdere maatschappelijke discussies door elkaar (onder andere over nut en noodzaak van het vliegveld, geluidsoverlast en dus ook stikstof). De A15 heeft die bezwaren veel minder.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17162
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » wo 03 feb 2021, 11:34

Chris schreef: wo 03 feb 2021, 11:21Het stikstofdebacle is verzand in een fuik van rekenmethodes om een totaal irrelevant resultaat te kunnen presenteren.
Exact dat. Theoretisch zal het wel kloppen, maar hoeveel waarde willen we er aan hechten? Blijkbaar vindt de RvS dat we alles tot 5 cijfers achter de komma moeten berekenen en zet daarmee het hele land op slot.
Het Rijk moet hier echt iets mee gaan doen.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer