Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74077
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Chris » wo 15 dec 2021, 13:53

Uit het regeerakkoord kabinet Rutte IV:


Infrastructuur

We zetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land. De transport- en logistiek sector is van economisch belang voor Nederland. Solide infrastructuur is nodig om naar je werk, familie of opleiding te gaan. Onze infrastructuur onderhouden we goed, is van hoge kwaliteit, klimaatadaptief en sluit naadloos op elkaar aan. Daarbij zijn veiligheid, oog voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid van belang. Blijvende investeringen in infrastructuur en bijbehorende knelpunten zijn essentieel.

* We trekken structureel €1,25 miljard uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

* Verkeersveiligheid blijft daarnaast een speerpunt in ons beleid. Samen met de gemeenten wordt bezien waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. De snelheid op andere wegen blijft ongewijzigd.

* We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

* We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.

* We investeren in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer (OV), fiets, auto en water, omdat we goede en snellere verbindingen willen tussen stad en regio. We focussen hierbij op de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen.

* Ook de nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden goed ontsloten en bereikbaar per OV, fiets en auto. Daarvoor wordt voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 mrd toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

* We zetten in op betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op HSL-knooppunten over de grens, zodat Nederland duurzaam verbonden is. We betrekken Europese fondsen bij onze investeringen om betere grensoverschrijdende verbindingen te creëren. We stimuleren het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water.

* We ontwikkelen ‘hubs’ waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook zetten we in op het sociaal veiliger maken en het toegankelijker maken voor mensen met een beperking van het openbaar vervoer. We investeren in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

* We zetten in op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen.

* Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub functie willen we behouden.

* Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.

* Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies. We ontmoedigen het vliegen over korte afstanden, hetgeen leidt tot een daling van de CO2-emissies naast de emissiereducties die voortkomen uit het ‘Fit For 55’-beleidspakket.

* Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund. Het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen staat hierbij centraal. We willen dat in Europa vervoer per trein zo snel mogelijk, zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen.

* Op nationaal niveau verplichten we tot het bijmengen van bio-kerosine en stimuleren we de productie van synthetische kerosine.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » wo 15 dec 2021, 13:55

Voor wie geïnteresseerd is, hier is het hele document te vinden:
https://www.kabinetsformatie2021.nl/doc ... e-toekomst

Rogier
expressweg
Berichten: 4902
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Rogier » wo 15 dec 2021, 14:18

Gelukkig wordt er wel 1,25 miljard extra voor onderhoud uitgetrokken. Hopelijk dat dit voldoende is om de problemen mbt onderhoud echt aan te pakken en de achterstanden met 5 jaar weg te werken.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17972
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door mavas » wo 15 dec 2021, 14:40

Naast geld moet er ook versneld worden in procedures en mensen, dus waarschijnlijk zullen ze de achterstand niet snel genoeg inlopen.
Daarbij zijn veiligheid, oog voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid van belang.
We focussen hierbij op de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen.
Ik ben benieuwd wat dit precies in gaat houden. Met name op N-wegen is de ambitie nu dramatisch laag waardoor dit grote gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Ik hoop dat er naast verkeersveiligheid dan ook breder wordt gekeken, en dat doorstroming ook mee wordt genomen.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » wo 15 dec 2021, 14:42

Het coalitieakkoord levert ook voer op voor een hoop specifieke topics. Ik heb hierbij een meer algemene reactie op deze post in het topic over de Westerscheldetunnel:
Thom schreef: wo 15 dec 2021, 14:32 Dit staat er in het coalitieakkoord:
Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We introduceren in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.
Met de doorgetrokken A15 en de Blankenburgverbinding ontstaan de komende jaren nieuwe toltracés inclusief nieuwe systemen om deze tol te heffen.

Is het niet beter om voor deze nieuwe trajecten van de investeringen in tolsystemen af te zien?

De periode waarin op deze nieuwe wegen tol kan worden geheven zal kort zijn: tussen het moment van openstelling en 2030. Daarna zijn deze systemen overbodig. Die relatief korte periode maakt ook dat de "kosten" om de tolheffing op deze trajecten "uit te stellen" relatief laag is.
Laatst gewijzigd door Schelpenpaadje op wo 15 dec 2021, 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74077
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Chris » wo 15 dec 2021, 14:43

Het stukje over de kilometerheffing:

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We introduceren in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.

Men sorteert daarmee voor op een 'flat fee' kilometerheffing, dus geen hogere tarieven in de spits of op autosnelwegen.

Maar zoiets kan je alleen inhoudelijk beoordelen op basis van het kilometertarief. Ik betaal € 30 per maand aan MRB en bij 20.000 km per jaar zou een break-even point dus op een tarief van € 0.018 per kilometer liggen. Maar als je buitenlandse kilometers niet meerekent dan is het eerder € 0.03 per kilometer. In Spanje spreekt men ook over dit soort tarieven voor hun voorgenomen kilometerheffing.

Misschien dat iemand eens wat cijfers van het CBS kan trekken: de totale inkomsten MRB delen door de totale verkeersprestatie. Dan zou je een kilometertarief kunnen krijgen die budgetneutraal is.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Wouter N14 » wo 15 dec 2021, 14:49

^^ Wat er niet staat en wat dus ongetwijfeld wel bedoeld wordt, is dat er gedifferentieerd zal worden naar uitstoot. Dus een elektrische auto van 1800 kilo betaalt minder dan een van 2300 kilo, en een label F diesel betaalt nog eens zes keer zoveel.

Ik vraag mij ook af of het systeem zelf niet ook betaald moet gaan worden met de tolinkomsten, al dan niet gedeeltelijk.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Jeff
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Jeff » wo 15 dec 2021, 14:56

Een km-heffing invoeren is de makkelijkste manier om extra belastinginkomsten te genereren.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » wo 15 dec 2021, 15:03

Het doel van die differentiatie is om het vergroenen van het Nederlandse wagenpark te stimuleren.

Twee opmerkingen hierbij:

- Een korting voor elektrische voertuigen zal tijdelijk zijn. Tegen de tijd dat auto's in de schoonste categorieën zitten moeten de tarieven worden verhoogd. Vergelijkbaar met de verlaagde bijtellingsregels nu. Zodra er nauwelijks nog diesels en benzineauto's zijn zul je op het simpele rekensommetje van Chris uit zou komen (opbrengst MRB delen door verkeersprestatie)

- Voor iemand met een leaseauto op diesel die veel kilometers zal een overstap naar elektrisch vaak wel lonen. Voor mensen met een laag inkomen die nu in een tweedehands of derdehands benzine of diesel rijden is het niet mogelijk om die overstap te maken; de aanschafkosten voor een elektrische auto zijn hoog en de tweedehands markt is nog vrijwel afwezig. Wat deze mensen in de tussentijd méér kwijt zijn aan accijns+kilometerheffing kunnen zij niet reserveren voor een groene opvolger.
Deze transitie gaat heel wat jaren duren en/of er zijn meer regelingen nodig voordat iedereen mee kan doen.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » wo 15 dec 2021, 15:05

Jeff schreef: wo 15 dec 2021, 14:56 Een km-heffing invoeren is de makkelijkste manier om extra belastinginkomsten te genereren.
Het eenvoudigst is een systeem waarbij je jaarlijks je kilometerstand moet doorgeven.
Vergelijkbaar met hoe gas, water en elektrisch worden afgerekend.
Je kunt dit bij wijze van spreke morgen invoeren, zonder apparatuur en ingewikkelde ICT-systemen.

Je kunt dan geen spitstarief hanteren of bepaalde trajecten duurder belasten maar een gedifferentieerde kilometerprijs naar type auto/motor is nog steeds mogelijk.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74077
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Chris » wo 15 dec 2021, 15:11

^^ Op basis van kilometerstand is problematisch omdat je dan moet betalen voor kilometers in het buitenland, potentieel zelfs dubbel als je daar ook tol betaalt. Ik heb afgelopen jaar zo'n 20.000 kilometer gereden waarvan 10.000 in het buitenland. Het zou dus oneerlijk zijn als ik daar voor moet betalen.
Schelpenpaadje schreef: wo 15 dec 2021, 15:03Deze transitie gaat heel wat jaren duren en/of er zijn meer regelingen nodig voordat iedereen mee kan doen.
Dit denk ik ook, er wordt te makkelijk naar gekeken vanuit het beleid. Een heel groot deel van Nederland rijdt in een goedkope tweedehands auto, die heeft echt niks met pak 'm beet een Kia EV6 van € 60.000 die een waardige vervanging kan zijn voor een benzineauto.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Wouter N14 » wo 15 dec 2021, 15:32

^^ Dat geldt sowieso voor de hele energietransitie in mobiliteit. De mooiste visies en de stoerste ambities, maar zodra het maar een beetje concreet wordt valt het stil.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
tsov
verkeersader
Berichten: 738
Lid geworden op: ma 12 jan 2009, 10:26
Locatie: Amsterdam

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door tsov » wo 15 dec 2021, 15:40

Schelpenpaadje schreef: wo 15 dec 2021, 15:05
Jeff schreef: wo 15 dec 2021, 14:56 Een km-heffing invoeren is de makkelijkste manier om extra belastinginkomsten te genereren.
Het eenvoudigst is een systeem waarbij je jaarlijks je kilometerstand moet doorgeven.
Vergelijkbaar met hoe gas, water en elektrisch worden afgerekend.
Je kunt dit bij wijze van spreke morgen invoeren, zonder apparatuur en ingewikkelde ICT-systemen.

Je kunt dan geen spitstarief hanteren of bepaalde trajecten duurder belasten maar een gedifferentieerde kilometerprijs naar type auto/motor is nog steeds mogelijk.
Buiten het argument van Chris hierboven, hoeft hier voor auto's ouder dan 4 jaar helemaal niks voor opgetuigd te worden: dit wordt al jaarlijks geregistreerd bij de apk ;)

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Wouter N14 » wo 15 dec 2021, 15:41

Gewoon weer grenscontroles invoeren. Coronacheck, kilometerregistratie en de reguliere douanehandelingen en je mag weer verder :top:
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Vinny » wo 15 dec 2021, 15:45

* We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.
Ik heb een beter idee voor de Lelylijn: Het geld investeren in twee tunnels bij Den Oever en Kornwerderzand. Zo kan de bestaande busverbinding verbeterd worden in een lijn Harlingen Haven - Alkmaar, met een goede aansluiting op de trein richting Groningen en Leeuwarden en bussen richting andere delen van Friesland. :yes:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 9010
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Ds79m » wo 15 dec 2021, 16:15

Chris schreef: wo 15 dec 2021, 15:11 ^^ Op basis van kilometerstand is problematisch omdat je dan moet betalen voor kilometers in het buitenland, potentieel zelfs dubbel als je daar ook tol betaalt. Ik heb afgelopen jaar zo'n 20.000 kilometer gereden waarvan 10.000 in het buitenland. Het zou dus oneerlijk zijn als ik daar voor moet betalen.
Is de kilometerstand ook niet fraudegevoelig?

Het klinkt hoe dan ook als plannen die bij de volgende (door één van de parlementaire enquêtes die eraan komen wellicht vervroegde) verkiezingen nog prima een relevant onderwerp kunnen worden. En dan is het maar de vraag of de kiezer er wild van wordt.
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Jeff
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Jeff » wo 15 dec 2021, 16:17

Ware het niet dat op die plekken de huidige sluizen onderdeel zijn van de verdediging tegen het water

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » wo 15 dec 2021, 19:27

Vinny schreef: wo 15 dec 2021, 15:45
* We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.
Ik heb een beter idee voor de Lelylijn: Het geld investeren in twee tunnels bij Den Oever en Kornwerderzand. Zo kan de bestaande busverbinding verbeterd worden in een lijn Harlingen Haven - Alkmaar, met een goede aansluiting op de trein richting Groningen en Leeuwarden en bussen richting andere delen van Friesland. :yes:
Leuke grap

Durashift
autoweg
Berichten: 2374
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Durashift » wo 15 dec 2021, 23:12

Chris schreef: wo 15 dec 2021, 14:43 Het stukje over de kilometerheffing:

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We introduceren in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. (...)
Eigenlijk is het dus een accijnsmodel. Alleen, dát zeggen ze niet. Ik lees vooral in de eerste twee zinnen de wens tot het kunnen belasten van emissieloze kilometers .. en dat het dan voor de ICE berijders verkocht wordt als een besparing op bezit..

:hm:

CasablancaMarocco
verkeersader
Berichten: 624
Lid geworden op: wo 22 okt 2014, 11:40

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door CasablancaMarocco » do 16 dec 2021, 2:19

Opzich sta ik niet per definitie negatief tegen een kilometerheffing, wat wel mooi zou zijn is dat maandelijks betalen naar gewicht komt te vervallen.
Ik heb nu bewust een auto gekocht met een relatief laag gewicht, als dat straks wegvalt, en je puur betaald per kilometer zal ik wel een auto overwegen die misschien wat zwaarder is en meer mijn smaak. :)

Verder ook wel positief dat men niet de gehele bebouwde kom naar 30 terug wilt brengen, maar enkel 'waar nodig'. Dat klinkt al een stuk redelijker. :top:

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31329
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Palance » do 16 dec 2021, 7:36

Ik dacht dat rekeningrijden een middel zou zijn tegen files. Dan heeft het weinig zin als je altijd en overal hetzelfde tarief hebt, of je nu op zondagochtend in Noordoost-Groningen of een dinsdagochtend op een overvol stuk snelweg in de Randstad rijdt.

Maar goed, als er straks massaal elektrisch gereden wordt dan vallen de inkomsten van de accijnzen van de brandstof weg. En dát is natuurlijk de enige reden waarom we hiermee opgezadeld gaan worden.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17168
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Kaaiman » do 16 dec 2021, 7:49


Palance schreef:Ik dacht dat rekeningrijden een middel zou zijn tegen files.
'Rekeningrijden' wel, maar 'betalen naar gebruik' niet. :)

Maar elektrische auto's kun je ook gewoon belasten naar gewicht en uitstoot hoor, daar is weinig moeilijks aan lijkt me. Alleen zal de uitstootcomponent nihil zijn, de gewichtcomponent compenseert dat met gemak met die zware accupakketten.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Wouter N14 » do 16 dec 2021, 8:52

^^ Daarom worden die accupakketten ook niet meegeteld bij het bepalen van het gewicht.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Schelpenpaadje » do 16 dec 2021, 9:14

Palance schreef: do 16 dec 2021, 7:36 Ik dacht dat rekeningrijden een middel zou zijn tegen files. Dan heeft het weinig zin als je altijd en overal hetzelfde tarief hebt, of je nu op zondagochtend in Noordoost-Groningen of een dinsdagochtend op een overvol stuk snelweg in de Randstad rijdt.
Minder kilometers maken blijft hoe dan ook lonen en leiden tot minder files. Een zeker effect is er dus altijd.
Maar goed, als er straks massaal elektrisch gereden wordt dan vallen de inkomsten van de accijnzen van de brandstof weg. En dát is natuurlijk de enige reden waarom we hiermee opgezadeld gaan worden.
Je schrijft opgezadeld, maar van de opbrengsten worden ook nuttige zaken voor ons allemaal betaald. Als er geen kilometerheffing komt zou de elektrische rijder goedkoper uit zijn, zoals je zelf al schrijft. De gemiste inkomsten zullen op termijn toch ergens gecompenseerd moeten worden dus dan het liefst zo eerlijk en neutraal mogelijk.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 9981
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Alfa » vr 17 dec 2021, 1:19

Chris schreef: wo 15 dec 2021, 13:53 Samen met de gemeenten wordt bezien waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. De snelheid op andere wegen blijft ongewijzigd.
Dat klinkt toch niet zo positief, ik hoop dat dit geen algehele snelheidsverlaging van de bebouwde kom inhoudt. Sowieso zijn de meeste wegen in de bebouwde kom in het beheer van de gemeenten, dus daar heeft dit coalitieakkoord sowieso geen zeggenschap over (tenzij ze kiezen voor een algehele snelheidsverlaging in de bebouwde kom). Hopelijk is het maar een symbolisch zinnetje zonder al te veel praktisch gevolgen.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20227
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door waldo79 » vr 17 dec 2021, 9:24

^^ Het staat nog zeker niet vast dat de snelheid op grote schaal wordt verlaagd naar 30 km/h. Daar waar je niet veilig 50 kunt rijden, rijdt het verkeer al stukken langzamer. Wat mij betreft is het laaghangend fruit met 30 allang gepakt.

Ik zie eerder overgebleven stukken 70 in de kom terug gaan naar 50.

hneel
autoweg
Berichten: 1035
Lid geworden op: zo 15 mei 2005, 8:46
Locatie: Dinteloord

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door hneel » vr 17 dec 2021, 9:50

Gaat er nog ergens asfalt aangelegd worden? A4 Hoogvliet - Hoekse Waard zou een leuke zijn.
Of heeft dit kabinet niet zoveel ambities op dat gebied?
Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74077
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Chris » vr 17 dec 2021, 9:56

Vooralsnog geldt het Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) uit 2012. Maar het is wellicht wel tijd om die een keer te vervangen, wat een nieuw kabinet zou kunnen doen. In de SVIR zijn diverse nieuwe snelwegen opgenomen, waaronder de A4: https://www.wegenwiki.nl/Structuurvisie ... _en_Ruimte

Jeff
expressweg
Berichten: 2861
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Jeff » vr 17 dec 2021, 10:23

Je zou haast een eigen infra NV opstarten om die boekenplank project zelf maar te gaan uitvoeren (icm 45-jarige tolconsessie, welke constant verlengd wordt -- hea waar kennen we dat van :lol: )

/off-topic

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74077
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte IV

Bericht door Chris » vr 17 dec 2021, 15:51

Er komt weer een minister voor VROM, deze komt onder het ministerie van Binnnenlandse Zaken.