[WEGTRANSPORT] perikelen in het vrachtvervoer

Praat hier over de luchtvaart, het goederenvervoer, de logistieke sector en de eigen infrastructuur (vliegvelden, water, rail).

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

[WEGTRANSPORT] perikelen in het vrachtvervoer

Bericht door Medianieuws » vr 22 feb 2008, 16:50

Schuttevaer (23-2-2008) schreef:Vrije cabotage wegvervoer in 2014

BRUSSEL - De cabotage in het goederenvervoer over de weg in de Europese Unie wordt vanaf 2014 volledig vrij, als de Europese ministers van Transport meegaan met dit besluit van het Europees Parlement Nu kunnen EU-tidstaten nog beperkingen opleggen aan het buitenlands wegvervoer tussen twee bestemmingen in hun land. Dat gebeurt momenteel bijvoorbeeld nog voor Nederlandse vrachtvervoerders op het traject tussen Parijs en Marseille.
Tot 2014 worden de beperkingen tegen de cabotage in het wegvervoer stapsgewijs afgeschaft, als het parlement zijn zin krijgt. Bedoeling is de verschillende nationale beperkingen te vervangen door Europese beperkingen. Daardoor ontstaan ook op korte termijn in bijvoorbeeld Oostenrijk en Frankrijk al meer mogelijkheden voor buitenlandse vervoerders. Vanaf 2014 zullen de Europese beperkingen volledig vervallen, zo heeft de Transportcommissie van het Europees Parlement besloten. Voor de Nederlandse wegvervoerders is vrijheid van cabotage van groot belang. Nederlandse vervoerders vervoeren nu al veel goederen over de grens, maar mogen vervolgens binnen lidstaten nauwelijks iets vervoeren. Dit zorgt ervoor dat veel vrachtwagens leeg terugrijden.

De Transportcommissie heeft ook besloten dat kleine overtredingen, die vrachtvervoerders in het buitenland begaan, niet langer onevenredig zwaar mogen worden bestraft met arrestaties en de intrekking van vergunningen. In sommige landen vinden die praktijken plaats om de geringste redenen. Vooral de Nederlandse Europarlementariërs Corien Wortmann, Jeanine Hennis en Hans Blokland hebben zich ingezet voor cabotagevrijheid. Het Europees Parlement stemt 11 maart in Straatsburg in plenaire zitting over de vrijheid van cabotage in de EU.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageert verheugd op de plannen. Zeer tegen de zin van TLN is de cabotage nu beperkt tot drie cabotageritten in zeven dagen na een internationale rit.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door waldo79 » zo 24 feb 2008, 12:16

Wat is cabotage nu precies?

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36551
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door Rene » zo 24 feb 2008, 12:19

Heel in het kort: cabotage is het vervoer tussen twee plaatsen in hetzelfde land verricht door een vervoerder uit een ander land.
En veel landen verbieden dat, om de eigen binnenlandse transportbedrijven te berschermen.
Feitelijk worden hierdoor wel heel veel nodeloze lege kilometers geproduceerd.
Daarmee is het handhaven van deze cabotageregels niet goed voor zowel de economie (hogere transportkosten) alsook het milieu (nodeloze emissies).

Op de engelstalige wikipedia is een wat uitgebreider artikel te vinden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabotage

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » zo 24 feb 2008, 12:33

Het aantal Oostblokkers zal er op deze manier wel niet minder op worden. :|

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door waldo79 » zo 24 feb 2008, 12:38

Is dat erg, Jeroen?

IQ[]
expressweg
Berichten: 4299
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door IQ[] » zo 24 feb 2008, 13:09

Wel voor wegen als de A1 ... ;)

Medianieuws

Re: Weggoederenvervoer wordt vrij van cabotagebepalingen

Bericht door Medianieuws » vr 23 mei 2008, 20:14

Nieuwsblad Transport (21-5-2008) schreef:'Per 2014 cabotage in wegvervoer'
Europees Parlement gaat veel verder dan Europese Raad van ministers

Het Europees Parlement stemt vandaag na een tweedaags debat voor vrije cabotage in het wegvervoer van goederen vanaf 2014. Het is onzeker of de EU-ministers van verkeer hierin meegaan. Over cabotage beslissen uiteindelijk het Europees Parlement en de 27 ministers van verkeer van de EU-landen samen, het parlement heeft voor cabotage gekozen maar het is onduidelijk of d« ministers dit verregaande besluit zullen overnemen. Brussel verwacht dat deze twee Europese wetgevers wegens interne meningsverschillen pas na maandenlang touwtrekken einde 2008 of nog later de cabotage definitief wettelijk zullen regelen op basis van een compromis. De uitslag is voor Nederland van groot belang. Ons land is (met Duitsland) de grootste cabotage vervoerder in Europa.

Fenomeen
Cabotage is beroepsgoederenvervoer met begin- en eindpunt in een ander EU-land dan waar de vervoerder is gevestigd. Het fenomeen bestaat al vijftien jaar op basis van een vage formule die eist dat cabotage alleen maar tijdelijk mag. De landen die er vooral last van hebben (zoals Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Oostenrijk) beperken zelf cabotage. Om een lappendeken van uiteenlopende regelingen tegen te gaan, wil Brussel een Europese aanpak. Die draait uit op maximaal drie cabotageritten per week. Hoogst omstreden (en dus onzeker) is nog of de vrachtvervoerder na cabotage te hebben verricht in bijvoorbeeld Spanje of elders terugkerend door bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland daar onderweg nog mag laden en lossen. Verkeersminister Camiel Eurlings pleit daar sterk voor. Hiermee wordt leegrijden van vrachtwagens voorkomen. Christen-democraten, conservatieven en liberalen, die samen een meerderheid hebben in het parlement in Straatsburg, sturen daar aan op het volledig vrijlaten van cabotage vanaf 2014. De Nederlandse transportexperts Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Corien Wortmann-Kool (CDA), Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) en onverwacht ook Lily Jacobs (PvdA) steunen deze aanpak.
De Partij van de Arbeid die enige tijd in het vervoerdebat ontbrak, wijst er op dat cabotage in de Benelux al decennialang vrij is en zonder problemen. Europa zou dat voorbeeld moeten overnemen. De grotemeerderheid van het parlement ter linkerzijde wil pas volop cabotage als de sociale en fiscale voorwaarden tussen de EUlanden zijn geharmoniseerd. Rechts hoopt tijdens de komende langdurige worsteling cabotagïvrpheid, desnoods in etappes, té verkrijgen zonder speciale voorwaarden.

Derdelandenvervoer
Een ander heikel punt is het derdelandenvervoer, het vervoer van een land naar één ander land, terwijl het transportbedrijf in een derde land gevestigd is. Daar kiest het Europees Parlement er voor dat zo'n ondernemer de (meestal hogere) lonen en andere arbeidsvoorwaarden volgt van de landen waar hij opereert. Nederland is al groot derdelandenvervoerder en met deze benadering ongelukkig. Het debat in Straatsburg regelt verder onder meer een vereenvoudigde regeling tot toelating van het beroep van goederenwegvervoerder. Zodra vervoersondernemers dan wel hun personeel een 'ernstige inbreuk op de vervoerswetgeving' begaan, wordt dat voortaan per land genoteerd in een elektronisch register. Dat register staat open voor de andere landen. ledere vergunningverlenende instantie kan aldus voorkomen dat buitenlandse malafide ondernemers zich daar nog vestigen. Tegelijk moeten nationale autoriteiten na 'ernstige inbreuken' de vergunning intrekken.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Chris » wo 27 feb 2013, 13:54

De minister heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het opheffen van cabotage. De uitkomsten laten de minister bewegen om de voorgenomen vrijgeving van de cabotagebepalingen te heroverwegen totdat in de EU de sociale condities meer op één lijn liggen (minder grote loonverschillen).

Wat passages uit het onderzoek;

Non-linked cabotage kan er in theorie toe leiden dat 100% van het binnenlands vervoer wordt overgenomen in Nederland. Er hoeft immers geen internationaal vervoer aan vooraf te gaan. De enige restrictie betreft dat iedere chauffeur maximaal 50 dagen cabotagevervoer mag verrichten. Met de huidige populatie internationale chauffeurs uit lagere lonen landen kan echter slechts een heel beperkt deel van het binnenlands vervoer in West-Europa worden overgenomen (minder dan 4%).

Op de belangrijkste vervoersrelaties van Nederland bedraagt derdelandenvervoer uitgevoerd door MOE kentekens 11% van het internationaal vervoer van en naar Nederland. De verwachting is dat dit percentage nog door zal groeien, maar dat het groeitempo de komende jaren wel af zal vlakken.

Daarnaast is het arbeidsaanbod vanuit de lagere lonen landen een relevante factor. Vanuit lagere lonen landen komen steeds meer signalen dat er chauffeurstekorten gaan ontstaan. De groei van de binnenlandse markten en de welvaartsgroei in lagere lonen landen betekenen een rem op de groei in het aantal internationale chauffeurs. Daarmee is ook de groei van cabotage door lagere lonen en tekens aan deze ontwikkeling onderhevig.

Specifiek voor Nederland is relevant dat sprake is van relatief veel internationaal vervoer van en naar Nederland in combinatie met een relatief kleine binnenlandse markt. Hierdoor zou het percentage cabotage in Nederland hoger kunnen komen te liggen dan in andere West-Europese landen. Tot nog toe is hier echter geen sprake van en de parallel met het derdelandenvervoer wijst uit dat het aandeel van MOE kentekens in Nederland lager ligt dan het gemiddelde van West-Europese landen.

Tot zo ver het feit dat het aandeel MOE-kentekens in de transport relatief beperkt is (mede door cabotagebepalingen) en er in de toekomst geen grote toename meer mogelijk is door wijzigingen in de transportmarkten in de lage lonenlanden.Verruiming van de cabotagebepalingen brengt voor Nederland geen voordeel;

Kansen voor het Nederlands kenteken om te profiteren van een verruiming zijn er niet. In Nederland zullen kentekens uit lagere lonen landen meer cabotage gaan uitvoeren, maar eventueel ook het Duits kenteken, aangezien de loonkosten in het oosten van Duitsland significant onder het niveau in Nederland liggen.

Noot: In Duitsland is geen wettelijk minimumloon. Regionaal liggen de loonkosten in Duitsland beduidend lager dan in Nederland, derhalve valt Duitsland ook deels onder de "lage lonenlanden".

Daar komt bij dat een toename van cabotage via concurrentie door lagere lonen kentekens naar verwachting leidt tot druk op de vrachtprijzen, niet alleen in de deelmarkten waar de cabotage
plaatsvindt maar ook meer in den brede. Dit treft de Nederlandse vervoerders en zou ook kunnen leiden tot faillissementen.


Geconcludeerd wordt dat een verruiming van de cabotageregelgeving naar alle waarschijnlijkheid leidt tot meer cabotage dan in de huidige regeling maar dat gemiddeld in Nederland en andere West-Europese landen niet meer dan 15% van de binnenlandse markt door lagere lonen kentekens zal worden overgenomen.

De algemene conclusie is dat het loslaten van cabotagerestricties zal leiden tot een toename van cabotage door chauffeurs uit lage lonenlanden, maar dat de potentiële groei relatief beperkt is. Belangrijkste is dat voor Nederland geen voordeel te behalen is en de concurrentie op de binnenlandse markt zal toenemen. Bij de maximaal haalbare cabotage van 15% zou het om een banenverlies van 8.600 chauffeurs gaan. Echter een groot deel daarvan stroomt natuurlijk uit (er zijn 8.000 chauffeurs tussen 60 en 70 jaar oud) en bij aantrekkende economie is er geen sprake van een hogere werkloosheid onder chauffeurs (er blijft een chauffeurstekort). Het loslaten van cabotagebepalingen is dus vooral ongunstig als dit op korte termijn wordt gedaan voordat dat de economie zich herstelt.


De welvaartsbaten van cabotage lijken op het eerste gezicht groot vanwege de baten van goedkoper transport. Bij de huidige transportkostenverschillen tussen het Nederlands kenteken en MOE kentekens leidt dit in Nederland op jaarbasis tot een welvaartsbaat van ongeveer € 125 miljoen, wanneer 15% van het binnenlands vervoer door cabotage wordt overgenomen. Door de economische macht van verladers komen de voordelen van cabotage voor het overgrote deel terecht bij verladers en consumenten in Nederland, en is er slechts een beperkt grensoverschrijdend effect door de winstmarges behaald door buitenlandse vervoerders bij de cabotage in Nederland.

De transportkosten per lage lonen land (Nederland = 100%).
Afbeelding

Het verschil in transportkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in loonkosten. Zoals te zien is het verschil tussen een Nederlandse en Poolse chauffeur iets minder dan 18%. Daar staat echter wel tegenover dat de loonkosten van Poolse chauffeurs snel stijgt, in de periode 2007-2012 nam het gemiddelde loon in Polen met 34% toe, terwijl in Nederland amper sprake was van groei.

Davy
expressweg
Berichten: 4613
Lid geworden op: vr 11 sep 2009, 3:06
Locatie: Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Davy » wo 27 feb 2013, 22:03

^^ Met als gevolg dat nu zelfs al Polen vervangen worden door Roemenen en Bulgaren...

Voorts vermeld bovenstaan in grote lijnen al hetgeen ik al jaren verkondig: de transportsector is eigenlijk half naar de knoppen door de Oosteuropese invasie. Dat van die kentekens geeft een vertekend beeld, want er rijden zelfs Oosteuropese chauffeurs in trucks met Belgisch of Nederlands kenteken.

Tegen een Roemeense, Bulgaarse, Poolse chauffeur kan je eenvoudigweg geen concurrentie voeren, het prijsverschil is veel te groot.
Helaas kijkt Europa hier de andere kant op en zien ze het probleem niet, integendeel... Ook gewoon omwille van de uitbuiting van die mensen!

Groningen
expressweg
Berichten: 3805
Lid geworden op: vr 03 sep 2010, 13:22
Locatie: Zwolle

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Groningen » do 28 feb 2013, 20:07

^^ Hoog tijd dat de vergrijsde vakbeweging zich daar eens voor gaat inzetten dus.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Chris » wo 05 mar 2014, 10:13

Wat cijfers over (illegale) cabotage: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries ... rvoer.html
Rijksoverheid schreef:Uit de door de ILT uitgevoerd inspecties blijkt, dat in 6,1% van het totaal van 163 gecontroleerde voertuigen sprake bleek te zijn van een illegale cabotagerit. Het gaat hierbij om gerichte inspecties, gericht op trajecten en vrachtwagens waar de kans om overtreding het grootst werd geacht. Het cijfer geeft dan ook geen representatief beeld voor heel Nederland.

Op basis van gegevens van het CBS en EUROSTAT is in het rapport van Panteia berekend dat in ongeveer 279 duizend door buitenlanders uitgevoerde beladen ritten per jaar sprake van cabotagevervoer. De door Panteia uitgevoerde analyses leiden tot een hogere schatting van 479 duizend ritten. Het aandeel in het binnenlands vervoer van cabotageritten komt hiermee op 0,8 tot 1,3%.

Daarnaast heeft Panteia een schatting gegeven van het aantal uitgevoerde illegale cabotageritten, gebaseerd op summiere beschikbare gegevens. De schatting is dat in 2,4 % van de cabotageritten vermoedelijk sprake is van overtreding van de cabotageregels.
Omgerekend betekent dit dat van het totaal aantal gemaakte beladen ritten in het binnenlands vervoer naar verwachting een aandeel van ca. 0,02% tot 0,03% een illegale cabotagerit is. Dat zijn 2 à 3 van elke 10.000 ritten.
Eigenlijk is er te weinig onderzoek op dit gebied, waardoor alleen statistische schattingen kunnen worden gemaakt. Het controleren van cabotageregels in de praktijk is erg tijdrovend, daardoor is het ondoenlijk om echt grote aantallen chauffeurs te controleren. Er wordt nog gesteld dat het rapport van Panteia in hoge mate gebaseerd is op aannames en de cijfers onvoldoende zijn om gedetailleerde conclusies aan te verbinden. Kortom; meer en beter onderzoek is nodig om er echt een uitspraak over te doen.

Overigens aardig om aan te duiden dat Nederlandse chauffeurs zelf ook actief aan cabotage meedoen in Duitsland. 31% van alle cabotage in de EU wordt verricht in Duitsland en daarvan doen de Polen 21% en de Nederlanders 12%. Op basis van inwonertal doen Nederlandse chauffeurs zelfs meer cabotage in Duitsland dan Poolse chauffeurs.

Peter
2x4 autosnelweg
Berichten: 10158
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Peter » wo 05 mar 2014, 11:36

Dat komt waarschijnlijk omdat er relatief meer vervoer van Nederland naar Duitsland is dan anderom, vanwege de Havens, het westland en de bloemen. Er zijn dus relatief meer "lege" terugritten, die deels gevuld worden door goederen binnen Duitsland westwaarts en noordwaarts mee te nemen.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Davy
expressweg
Berichten: 4613
Lid geworden op: vr 11 sep 2009, 3:06
Locatie: Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Davy » wo 05 mar 2014, 11:39

Nederlandse chauffeurs of trucks met Nederlands kenteken? Klein nuanceverschil namelijk...

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » wo 05 mar 2014, 18:13

Chris schreef:Wat cijfers over (illegale) cabotage: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries ... rvoer.html
Rijksoverheid schreef:Uit de door de ILT uitgevoerd inspecties blijkt, dat in 6,1% van het totaal van 163 gecontroleerde voertuigen sprake bleek te zijn van een illegale cabotagerit. Het gaat hierbij om gerichte inspecties, gericht op trajecten en vrachtwagens waar de kans om overtreding het grootst werd geacht. Het cijfer geeft dan ook geen representatief beeld voor heel Nederland.

Op basis van gegevens van het CBS en EUROSTAT is in het rapport van Panteia berekend dat in ongeveer 279 duizend door buitenlanders uitgevoerde beladen ritten per jaar sprake van cabotagevervoer. De door Panteia uitgevoerde analyses leiden tot een hogere schatting van 479 duizend ritten. Het aandeel in het binnenlands vervoer van cabotageritten komt hiermee op 0,8 tot 1,3%.

Daarnaast heeft Panteia een schatting gegeven van het aantal uitgevoerde illegale cabotageritten, gebaseerd op summiere beschikbare gegevens. De schatting is dat in 2,4 % van de cabotageritten vermoedelijk sprake is van overtreding van de cabotageregels.
Omgerekend betekent dit dat van het totaal aantal gemaakte beladen ritten in het binnenlands vervoer naar verwachting een aandeel van ca. 0,02% tot 0,03% een illegale cabotagerit is. Dat zijn 2 à 3 van elke 10.000 ritten.
Eigenlijk is er te weinig onderzoek op dit gebied, waardoor alleen statistische schattingen kunnen worden gemaakt. Het controleren van cabotageregels in de praktijk is erg tijdrovend, daardoor is het ondoenlijk om echt grote aantallen chauffeurs te controleren. Er wordt nog gesteld dat het rapport van Panteia in hoge mate gebaseerd is op aannames en de cijfers onvoldoende zijn om gedetailleerde conclusies aan te verbinden. Kortom; meer en beter onderzoek is nodig om er echt een uitspraak over te doen.
Het ILT geeft ook aan dat het met de huidige middelen ze maar 1% procent kunnen controleren... Met andere woorden 99% wordt niet gecontroleerd, dus kun je er vanuit gaan dat bedrijven die 1% als een ingecalculeerd risico zien en met ééns in de zo veel tijd een boete van een paar duizend euro lachen die gewoon :!: Hier moeten gewoon véél zwaardere middelen gebruikt worden, anders kunnen we nooit onze eigen binnenlandse transportmarkt beschermen en hebben we over een paar jaar geen enkele Nederlandse chauffeur meer over.

Dus:
- de bezuinigingen bij het ILT terugdraaien en weer terug meer personeel inzetten
- boetes moeten aanzienlijk hoger, liefst één of 2 nullen voor de komma er bij
- transportvergunning afnemen bij bedrijven die stelselmatig de cabotagewetgeving blijven overtreden

In twee jaar tijd is het aantal Nederlandse werkloze chauffeurs toegenomen van 6.000 naar 16.000 (!) en die klappen zijn echt niet alleen in het internationale transport gevallen. I rest my case. :shutup:
Laatst gewijzigd door Jeroen op do 06 mar 2014, 5:32, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Chris » vr 30 mei 2014, 10:53

In de Verenigde Staten lijkt ook een cabotageregeling te bestaan. Ik volg een Canadese trucker op Youtube en die heeft alleen ritten van Canada naar de VS, en van de VS naar Canada, maar niet ritten binnen de VS, tenzij het één lading is die op meerdere locatie afgeleverd wordt. Maar terugritten lijken wel direct naar Canada te moeten, en dus niet onderweg nog wat in de VS geladen lading lossen in de VS.

Hij gaat nu van Charleston, South Carolina naar Calgary. Dat is 4.000 kilometer en is in 3,5 - 4 dagen te rijden. In Europa zou je voor zo'n afstand minstens 5,5 dag kwijt zijn. In de VS mag je 11 uur rijden, meestal met 100 - 120 km/h, in Canada zelfs 13 uur, maar daar is de maximumsnelheid niet hoger dan 100 km/h (vaak 90).

chriskrusz
autoweg
Berichten: 2330
Lid geworden op: do 25 jan 2007, 11:28
Locatie: Almere

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door chriskrusz » vr 30 mei 2014, 13:52

Uh Canada is natuurlijk een ander land, niet zo gek dat er dan een cabotageregeling is, toch?

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Chris » vr 30 mei 2014, 14:52

De inkomensverschillen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn wel gering, waardoor er minder loonconcurrentie is. Een trucker verdient daar ongeveer $ 50.000 - 60.000 per jaar. Met Mexico is dat een heel ander verhaal uiteraard. Cabotage maakt transport minder efficiënt, ik zie vaak in de video's van die trucker dat hij 700 kilometer leeg moet rijden voor de volgende lading naar Canada. Volgens mij is dat in Europa een stuk minder gebruikelijk (zoveel lege kilometers).

verfmeer95
expressweg
Berichten: 3409
Lid geworden op: wo 31 jul 2013, 19:37

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door verfmeer95 » za 31 mei 2014, 10:55

^^ Dat klinkt wel logisch. Zelfs in Duitsland moet je moeitje doen om niet binnen 700 kilometer moet rijden voordat je een grens tegen komt. En volgens mij is het wel toegestaan om als buitenlander vrachten van Nederland naar Duitsland te rijden.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » za 31 mei 2014, 16:33

Chris schreef:De inkomensverschillen tussen Canada en de Verenigde Staten zijn wel gering, waardoor er minder loonconcurrentie is. Een trucker verdient daar ongeveer $ 50.000 - 60.000 per jaar. Met Mexico is dat een heel ander verhaal uiteraard. Cabotage maakt transport minder efficiënt, ik zie vaak in de video's van die trucker dat hij 700 kilometer leeg moet rijden voor de volgende lading naar Canada. Volgens mij is dat in Europa een stuk minder gebruikelijk (zoveel lege kilometers).
Ook in Europa worden veel leegkilometers gemaakt en dat valt ook moeilijk te voorkomen. Zeker in bepaalde takken van transport waar de voertuigen enkel geschikt zijn voor zeer specifieke soorten goederen (tankwagens, kippers, betonmixers, autotransporters, (semi-)diepladers etc.). Maar ook in het normale transport worden er veel leegkilometers gemaakt, onder meer doordat rond stedelijke gebieden er vaak meer aanvoer dan afvoer is. In de stedelijke gebieden rond Londen en Parijs gaat bijvoorbeeld zeer veel vracht heen, maar slecht heel weinig vracht terug, wat er in resulteert dat transporteurs terugvrachten vaak verder weg moeten zoeken. De belangrijkste reden voor leegkilometers is tegenwoordig echter dat het voor transporteurs nog moeilijk is om bedrijven aan zich te binden, wat weer komt door de economische ontwikkelingen van de afgelopen paar jaren en vooral ook omdat de vrachtprijzen enorm gekelderd zijn en de prijsverschillen tussen transporteurs enorm groot.

Juist het feit dat daar wel een cabotageverbod is, ondanks dat de loonverschillen klein zijn, toont aan dat zij kennelijk wél de ballen hebben om op te komen voor hun eigen chauffeurs. Het is totaal onvergelijkbaar met de huidige situatie in Europa, waar momenteel massaal oost-Europese chauffeurs uitgebuit worden (maanden achtereen van huis werken in landen waar het prijsniveau vele malen hoger is) en west-Europese chauffeurs aan de kant geschoven worden, omdat we zogenaamd te duur geworden zijn.

Het cabotageverbod opheffen is zo een beetje het domste wat we momenteel kunnen doen. In het internationale transport is de strijd al voor een deel een verloren zaak. Ruim driekwart van de Nederlandse chauffeurs rijdt echter nationaal, maar doordat de cabotagebepalingen nu al vrij massaal aan de laars worden gelapt worden deze nu echter óók bedreigd. En reken er maar op dat het een nóg serieuzer bloedbad gaat worden als de hoge heren uit Brussel hun zin krijgen en de cabotagebepalingen afschaffen...!

verfmeer95
expressweg
Berichten: 3409
Lid geworden op: wo 31 jul 2013, 19:37

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door verfmeer95 » za 31 mei 2014, 20:51

Wat ik mij afvraag: Wat is het huidige aantal binnenlandse transporten en hoe verhoudt dit zich tot het aantal internationale transporten? Buiten winkeldistributie en verhuizingen kan ik namelijk weinig binnenlands transport bedenken.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Chris » za 31 mei 2014, 21:31

Er is veel transport aanleverend aan industrie en de bouw. Dat is nog best veel, alhoewel de bouw wel een aardige klapper heeft gehad met de crisis.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » zo 01 jun 2014, 0:17

verfmeer95 schreef:Wat ik mij afvraag: Wat is het huidige aantal binnenlandse transporten en hoe verhoudt dit zich tot het aantal internationale transporten? Buiten winkeldistributie en verhuizingen kan ik namelijk weinig binnenlands transport bedenken.
Transport is zeer complex en veel omvattend. Goederen gaan meestal niet van A naar B, maar van A via B, C, en D naar E en vaak zitten daar dus ook veel kortere ritten tussen. Het fijnmazige distributiewerk (koeriers, horecadistributie en dergelijke) is ook vrij intensief gezien het beperkte kilometers en volume wat er in weggereden wordt, daar heb je dus navenant veel chauffeurs voor nodig. Internationaal is trouwens ook relatief, want veel internationale chauffeurs komen ook niet meer verder dan Noord-Frankrijk of het Rhein-Ruhr gebied, met hooguit nog een paar overnachtingen per week. De tijd dat je in de echte uithoeken van Europa nog overal Nederlandse chauffeurs kon vinden is helaas voorbij.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31664
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Coen Tunnel » zo 01 jun 2014, 23:07

^^ Tja, tijden veranderen doordat grenzen vervangen. In de jaren '70 en '80 kwamen Nederlandse chauffeurs tot in landen als Irak en Saoedi-Arabië. Dat is nu nauwelijks voorstelbaar.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » zo 01 jun 2014, 23:50

Saoedi-Arabië was ook wel heel extreem, maar in bijvoorbeeld Scandinavië of Spanje en zelfs het oude oost-Europa waren vroeger zeer veel Nederlandse chauffeurs te vinden. Nu zijn het nog slechts een handvol Nederlandse transporteurs die in dat soort afstanden nog mee spelen in de markt.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31664
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Coen Tunnel » ma 02 jun 2014, 11:09

^^ Dat had natuurlijk deels te maken met het feit dat Nederlanders makkelijker naar sommige van die landen konden reizen, dan inwoners van die landen naar Nederland. Dat verschil is er nu veel minder. Oost-Europeanen reizen nu vrijwel net zo makkelijk naar Nederland als Nederlanders naar Oost-Europa.

Op mijn werk maken we nog wel eens gebruik van een Nederlandse vervoerder die gespecialiseerd is in Italië en zelfs tot op Sicilië komt, voor zover ik weet voornamelijk met Nederlandse en Duitse chauffeurs. Maar ik heb wel de indruk dat zij nog één van de weinigen zijn.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » ma 02 jun 2014, 13:24

Ze zijn er zeker nog. Het bedrijf waar ik voor rij heeft ook nog een lijndienst op noord-Italië en ik ken een paar gespecialiseerde transportbedrijven in de buurt die ook nog regelmatig op landen als Spanje en Griekenland rijden met Nederlandse chauffeurs. Maar de afgelopen 5 - 10 jaar zijn er zeer zware klappen gevallen in het Nederlandse langeafstandsvervoer, waardoor nu duizenden internationaal chauffeurs thuis zitten, ofwel door zijn gaan rijden onder zeer slechte arbeidsvoorwaarden, ofwel nationaal zijn gaan rijden.

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » ma 02 jun 2014, 15:06

- dubbelpost -

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2411
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Lekkere Kwal » ma 02 jun 2014, 16:34

Ik weet dat dit een behoorlijke spuit 11-vraag is, maar hoe 'vind' men eigenlijk vracht? Is er een soort centrale/broker waar transportbedrijven zich aanmelden of gaat dit veel meer 1-op-1?

Peter
2x4 autosnelweg
Berichten: 10158
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Peter » ma 02 jun 2014, 17:27

Er zijn "makelaarskantoren" die vraag en aanbod matchen, maar ook vervoersbedrijven (met eigen wagens en chauffeurs) die veel uitbesteden (bellen met andere vervoerders of producenten) en er gaat vermoedelijk tegenwoordig ook wel werk via internetsites of apps.

Naast retourvrachten gaat het ook om verzamelvrachten, zodat een fabrikant die een machine wil afleveren (of 4 pallets product) die te groot of zwaar is voor een transporter (busje) mee kan met een vrachtwagen die half vol zit. Soms wordt een klein vrachtje wel 3 keer overgeladen voordat ie bij de afnemer is, als deze van bijvoorbeeld Barneveld naar Salzburg moet.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6329
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Re: [WEGTRANSPORT] Einde cabotagebepalingen

Bericht door Jeroen » ma 02 jun 2014, 17:57

^^ Praktijkvoorbeeld: een levensmiddelenproducent heeft een kleine fabriek dicht bij de stad liggen. Door de ligging is uitbreiding niet mogelijk en is er geen ruimte voor opslag. Alles wat geproduceerd wordt moet direct verladen worden en wordt naar een grote loods zo'n 10 km verderop gebracht. Vanuit daar wordt het weer naar bijvoorbeeld grote supermarktendistributiecentra vervoerd, waar orderpickers per vestiging het juiste aantal eenheden klaarzetten en per route sorteren. De distributiechauffeur brengt het vervolgens naar de supermarkt.

Dit is even een sterk versimpelde weergave van hoe transport zou kunnen werken.