[B][N042] Wetteren - Zottegem - Geraardsbergen - Lessines

Discussies over planning, aanleg en reconstructies van Gewestwegen (en Gemeentelijke Wegen)

Moderator: Moderatoren

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Wimpie24 » za 26 feb 2011, 15:48

Groen! leeft blijkbaar nog in die streek, onvoorstelbaar. Wellicht dezelfde types die een bos wekenlang durven bezetten?
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » ma 04 apr 2011, 22:36

Het Laatste Nieuws 22-03-2011 schreef:Rechttrekking N42 eind 2013

De rechttrekking van de N42 tussen Zottegem en Steenhuize komt er eind 2013. Dat belangrijk nieuws bracht Vlaams minister Hilde Crevits gisteren mee tijdens haar werkbezoek aan de spookbrug in Sint-Lievens-Esse. "De nieuwe onteigeningsvergunningen zijn getekend en dit keer beschikken we over een sterk dossier", zegt de minister. De aanwezige burgemeesters van gemeenten en steden langs deze gewestweg reageren opgelucht. Ongeveer 50 tegenbetogers toonden hun ongenoegen.
De Raad van State vernietigde vorig jaar nog een ministerieel besluit over de onteigeningen langs de N42 op grondgebied Herzele. Het woordje 'hoogdringendheid' was toen een struikelblok in een dossier dat reeds twintig jaar aansleept.
"Vorige week heb ik mijn akkoord gegeven aan een nieuwe onteigeningsprocedure", zei Crevits gisteren. "Deze keer binden we de strijd aan met de tegenstanders met een stevig en sluitend dossier. De beslissing voor de rechtrekking van de N42 is al een aantal jaar geleden genomen, alleen de datum moest nog vastgesteld worden."
En daarin klinkt de minister erg ambitieus. "Eind 2013 moet haalbaar zijn. Ik heb al lang mijn bekommernis over deze gewestweg laten blijken en ben nu heel tevreden dat er opnieuw schot komt in dit dossier."
Maar ook voor de N42 op grondgebied Zottegem en verder richting oprit van de E40 in Wetteren heeft de minister plannen.
"De aanleg van een rotonde op het kruispunt van de N42 met de Langestraat in Zottegem moet nog dit jaar starten. Deze werken zullen 1,7 miljoen euro kosten." En er komen voorlopige maatregelen die de veiligheid tussen kruispunt het Vosken in Oombergen en de oprit met de E40 in Wetteren moeten verhogen. "We hebben met de landbouwerverenigingen rond de tafel gezeten om een oplossing te vinden voor het trage verkeer op dit traject, want statistieken tonen aan dat dat het grootste gevaar veroorzaakt. Daarvoor hebben we nu 1 miljoen euro uitgetrokken."

Dodenweg
De burgemeesters tonen zich opgetogen over dit goede nieuws. "Dat de rechtrekking er ooit ging komen, wisten we wel. Alleen een datum ontbrak. Ik ben uitermate tevreden met de bezorgdheid van de minister voor onze regio", reageert Johan Van Tittelboom, burgemeester in Herzele. Ook Zottegems burgemeester Herman De Loor staat positief tegenover de plannen. "Eindelijk wordt deze dodenweg aangepakt en kan Zuid-Oost-Vlaanderen opnieuw een economische boost krijgen", reageert hij opgetogen.
De tegenstanders, die een protestactie hielden, beloven het hier niet bij te laten.

Genoeg beton
"Er is al genoeg beton in onze regio en deze aanpassingen zullen de economie niet ten goede komen zoals steeds wordt beweerd", klinkt het. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen!, gaat deze week nog een resolutie indienen tegen deze werken.
Minister Hilde Crevits kreeg van de tegenstanders een vrachtwagentje met een petitie in overhandigd.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » do 27 okt 2011, 11:01

Wat meer technische info over de N42 uit de nieuwe beleidsnota:

a) De aanstelling van een ontwerper voor de studie (RUP, Plan-/project-MER, ontwerp) m.b.t. de herinrichting van de N42 tot 2x2 rijstroken tussen de E40 en de N46 is in voorbereiding. De samenwerkingsovereenkomst/bestek (AWV, gemeente Oosterzele, TMVW) werd in september door de gemeenteraad van Oosterzele goedgekeurd. Na goedkeuring door TMVW kan het VTG intern 136 binnen AWV verstuurd worden. Een publicatie van de studie zal voor eind 2011/begin 2012 zijn, zodat de eigenlijke studie in 2012 zal kunnen aangevat worden.

b) Midden 2011 werden portieken boven de E40 aangebracht (zone Merelbeke- Wetteren) welke kunnen aangewend worden om de bestuurders te wijzen op de gevaren van de afslag richting Zottegem. Zoals op de borden te lezen is, worden deze dynamische borden dit najaar operationeel. Het creëren van een afgesplitste afslagstrook is technisch moeilijk haalbaar (pijlers fietsbrug, zijwegen) en zal geen soelaas bieden, enkel hooguit een 100-tal meter extra optelruimte, zolang de N42 tussen E40 en de Oude Wetterse Steenweg niet op 2x2 rijstroken is gebracht.

c) cfr punt a. De locatie en opname in een RUP van een nieuwe carpoolparking langsheen de N42 in de richting van Wetteren zal in het RUP van de N42 meegenomen worden.

d) De uitvoering van deze veilige fietsoversteken over de spoorlijn (Brussel-Gent) is in het project ‘Mariagaard’ opgenomen. Meer bepaald worden naast de aanleg van een nieuw busstation op het schoolterrein, het voorzien van een nieuwe ontsluitingsweg naar de school en de installatie van een lichtengeregeld kruispunt (Vantegemstraat x N42 x nieuwe toegangsweg school) de realisatie van
twee nieuwe fietsbruggen parallel aan de huidige spoorwegbrug voorzien. De aanvang van de werken wordt in maart 2012 gepland.

e) Cfr punt d

f) Doortocht te Herzele (ik vermoed dat hiermee de rondweg te Herzele/Sint-Lievens-Esse bedoeld wordt. De rechttrekking van het tracé van de N42 in Sint-Lievens-Esse wordt gerealiseerd in het kader van een module 2 (aanleg van een rondweg) volgens het mobiliteitsconvenantenbeleid. In voorontwerpfase dient een start- (conform verklaard) en projectnota (voorwaardelijk conform) te worden opgemaakt. De definitieve conformverklaring van de projectnota kan pas tot stand komen wanneer de gemeente (Herzele) reeds een voorontwerp heeft opgemaakt tot herinrichting van het wegvak dat door de rondweg ontsloten wordt en naderhand van gewestelijk naar gemeentelijk niveau wordt overgedragen. Hiertoe heeft de gemeente recentelijk stappen ondernomen tot aanstellen van een studiebureau. (studiebureau is in februari 2011 aangesteld; hiervoor zullen dus nog de nodige infovergaderingen en overlegmomenten georganiseerd worden) De volledige aanbestedingsbundel (bestek, meetstaat, plannen) voor de eigenlijke rondweg werd reeds opgesteld. Verder dient de stedenbouwkundige vergunning nog te worden aangevraagd, de onteigeningen verwezenlijkt en de volledige aanbestedingsprocedure doorlopen te worden alvorens tot uitvoering op het terrein over te gaan. Het aankoopcomité zet haar taak verder m.b.t. de minnelijke onteigeningen. Van de 73 onteigeningen was door de vernietiging van het Ministerieel Besluit nog maar één voltooid. Na het verkrijgen van het vernieuwde Ministerieel Besluit werd op het laatste overleg tussen AWV en het aankoopcomité door AWV aangedrongen op een snelle heropstart van de onteigeningen. De uitvoeringstermijn zal ongeveer 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De realisatie is in 2014 voorzien (afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsprocedure).

g) Er is nog geen overleg met de Waalse autoriteiten gevoerd.

h) In afwachting van de definitieve herinrichting, wordt voorzien om in 2012 tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op korte termijn te verhogen. De maatregelen in de tussentijdse
visie (vak complex Wetteren – Oombergen) kunnen als volgt worden samengevat:
 weren van fietsverkeer op de N42 conform het RSV en streefbeeld
 aanbrengen van een geschilderde middenberm en wegschilderen van de fietsstroken
 afsluiten van Kwaadbeek, Roosbloemstraat en enkele zijwegen ten zuiden van ’t Parksken
 plaatsen van VRI t.h.v. ’t Parksken/ Geraardsbergsesteenweg
 aanleg van een ventweg (fiets- en lokaal landbouwverkeer) tussen Geraardsbergsesteenweg en Steengroeve (ca. 600m)
 aanleg van een ventweg (fiets- en lokaal landbouwverkeer) ten oosten van de N42 tussen de N46 en de Leenstraat (ca. 1200m)
 via deze parallelle ventwegstructuur, een verkeerslichtenregeling t.h.v. Parksken en de Oude Geraardsbergse steenweg zullen de fietsers over een veiliger fietstraject beschikken waarbij de N42 niet meer dient aangedaan te worden Momenteel is nog verder overleg tussen de gemeente Oosterzele en AWV noodzakelijk om tot een compromis inzake de voorlopige herinrichting te komen. In navolging van de PCV vergadering 12 april 2011 en verschillende gesprekken tussen gemeente en AWV, werd een ontwerp uitgewerkt. Dit wordt in de komende weken voor akkoord besproken. Van zodra dit bereikt wordt zal de bouwvergunning vermoedelijk in oktober aangevraagd worden, en kunnen de werken in 2012 aanvangen.

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10114
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Alfa » za 29 okt 2011, 16:01

Dit moet zowat de makkelijkste verbreding ooit zijn. Het grootste deel van het trace is immers vrijgehouden. Op een smalle strook tussen de Oude Wettersesteenweg en de E40 na, daar staan ook een paar huizen die dus waarschijnlijk moeten verdwijnen maar aangezien het lintbebouwing is is het niet erg.

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » zo 04 nov 2012, 20:28

OOSTERZELE/ZOTTEGEM - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits (CD&V) heeft het studiecontract voor de ontdubbeling van de N42 tussen het afrittencomplex van de E40 in Wetteren en het kruispunt met de N46 in Oombergen toegewezen. Dat vernam Vlaams Parlementslid Cindy Franssen (CD&V).

Het studiebureau dat de studie kreeg toegewezen, zal de klus proberen te klaren binnen de twintig kalendermaanden. De studie bestaat uit het opstellen van de milieueffectenrapporten en werd voor 770.000 euro gegund. Met de toewijzing wordt de volgende stap gezet in de ontdubbeling van de N42.

‘Een van de sterke punten van het voorstel van het geselecteerde studiebureau is de grote aandacht die aan communicatie zal worden besteed’, vertelt Franssen.

‘Er wordt voorzien in een uitgebreid communicatieplan en een draaiboek voor minder hindermaatregelen. Er zal bovendien een bereikbaarheidsadviseur worden ingezet als centraal aanspreekpunt. Ook de integratie in het landschap maakt deel uit van de studie en het ontwerp.’

De N42 is een van de meest ongevalsgevoelige wegen in Oost-Vlaanderen. De verschillende besturen van de gemeenten die langs de N42 liggen, zijn al jaren vragende partij om de N42 veiliger te maken.
Nog volgens de papieren HLN-weekendeditie, zal studiebureau Grontmij er 20 maanden over doen. Titel van dat artikel: "Ontdubbeling N42 niet voor 2015". Waarom moet dat altijd zo lang duren? :hm:

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: N42 te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » di 20 nov 2012, 22:36

vynkce schreef:Programmering van de werken :

 Rotonde de Langestraat te Zottegem: werken starten najaar 2010: 1.500.000 euro
Door de gebruikelijke vertragingen is men op dit moment pas goed begonnen met fase 1 van die werken. Ben er vandaag voorbijgereden en de werken vorderen goed.
Meer info in dit document van AWV en in de krant.

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10114
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Alfa » di 20 nov 2012, 22:41

Van rotondes op dit soort stroomwegen ben ik niet wild. Maar hier kan het misschien nog om de overgang tussen het 2x2-deel van de N42 en de 1x2-deel minder hard te maken.

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » do 23 mei 2013, 16:36


vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » zo 26 mei 2013, 17:02

Van 22 mei 2013 tot en met 21 juni 2013 ligt de kennisgevingsnota Plan-MER van de Ombouw gewestweg N42 tot primaire weg – Wegvak Wetteren/Oombergen ter inzage. De nota kan hier ingekeken worden: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis3411.pdf (61Mb)


Pete
stadsweg
Berichten: 313
Lid geworden op: vr 05 jan 2007, 18:58
Locatie: Wetteren

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Pete » zo 09 jun 2013, 15:21

Tot pakweg einde 06/2013 ernstige hinder tussen Wetteren en Zottegem:
N42 volledig afgesloten tussen Wetteren en Zottegem

Het Agentschap Wegen & Verkeer werkt aan een veiligere N42 tussen Wetteren en Zottegem.
Op maandag 10/06/2013 start de laatste fase van de werken.
In deze fase krijgt de nieuw aangelegde N42 een toplaag in asfalt.
Hiervoor moet de N42 volledig dicht voor het verkeer.
De asfalteringswerken starten in Zottegem en schuiven op richting Wetteren.
Het einde van de werken is voorzien voor 21/06/2013.
Weggebruikers moeten rekening houden met grote hinder op de N42 en op de omleidingen.
Wie van vanuit Gent (E40) richting Zottegem wil, kiest beter voor de afrit Erpe-Mere.
Bij slecht weer kan de uitvoeringstermijn wijzigen.

* Zone 1: Kruispunt N42/N46 tot kruispunt Houtemstraat/N42 (10/06/2013 - 14/06/2013):
De eerste werfzone start ter hoogte van kruispunt 't Vosken (N42/N46) en loopt tot het kruispunt Houtemstraat/N42.
De N42 gaat volledig dicht in beide richtingen.
De omleiding loopt via Steenweg op Aalst (N46), Oombergenstraat (N462), Espenhoek (N462), Polbroek (N462), Mgr. Meulemanstraat (N462), Bruisbeke en Houtemstraat.

* Zone 2: Kruispunt N465a/N42 tot kruispunt Oude Wettersesteenweg/N42 (15/06/2013 - 21/06/2013):
Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Geraardsbergse steenweg (N465a) en de Oude Wettersesteenweg.
Eenmaal men ter hoogte van het kruispunt N42/Oude Wettersesteenweg komt, wordt de omleiding opgeheven en wordt het verkeer op de N42 geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
Bron: Website Agentschap Wegen & Verkeer - 06/06/2013.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » za 22 jun 2013, 10:50

Volgens minister H. Crevits zullen de werken aan de ringweg rond Herzele eind 2014-begin 2015 starten. Ondertussen wordt er ook gestudeerd over de doortrekking van de N42 tot aan de E429 bij Lessen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18059
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door mavas » za 22 jun 2013, 16:56

Begint men nu langzaam in te zien dat het aantal hoogwaardige noord-zuidverbindingen tussen Kortrijk en Brussel toch wat karig is?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » zo 11 mei 2014, 16:08

Update over het de uitbreiding tussen Wetteren en Zottegem: Herinrichting N42 moet zeker nog drie jaar wachten
En over de doortrekking in Herzele, met een kaartje erbij: Rechttrekking N42 pas in 2017

Verder heb ik nog een sappig artikel gevonden over dit hele saga: http://www.ademloos.be/nieuws/weg-met-de-weg
Laatst gewijzigd door Kenw00t op zo 11 mei 2014, 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10114
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Alfa » zo 11 mei 2014, 16:19

Kunnen ze niet gewoon de huidige weg wat optimaliseren? Boogstralen van bepaalde bochten een beetje aanpassen, een vrijliggend fietspad naastleggen. Dat lijkt me veel goedkoper dan een geheel nieuwe parallelle weg aanleggen. Zeker voor het relatief beperkte verkeer. Daar moet je het landschap niet voor verpesten door er een nieuwe weg door te klieven.

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » zo 11 mei 2014, 18:16

Ik heb de tweede link even aangepast naar het juiste artikel.

Om op je vraag te antwoorden: volgens mij gaat dat niet. Toch niet zonder 15 huizen tegen de vlakte te gooien, aangezien de ruimte beperkt is en er hier en daar wel een paar met de gevel tot tegen de steenweg staan. Zoiets zou dus veel meer weerstand opwekken en uiteindelijk nog steeds een suboptimale oplossing bieden voor het verkeer. Kijk maar eens op http://www.geopunt.be/kaart en vink de GRB Basiskaart aan. Daar zie je trouwens in het verlengde van de nieuwe rotonde een paar percelen die net zo breed zijn als de nieuwe baan die stopt iets na de rotonde. Volgens het kaartje gaat men daar dus ook met ventwegen werken, zodat bewoners eerst naar de rotonde zullen moeten rijden alvorens ze de steenweg kunnen opdraaien. Een goede manier om het doorgaand verkeer zo min mogelijk af te remmen...

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10114
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Alfa » zo 11 mei 2014, 19:58

^^Het grootste probleem lijkt mij de bochten te zijn, niet dat er een paar huizen langs het traject staan. Huizen langs gewestwegen is eerder regel dan uitzondering. Kijk naar bv de N9.

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » zo 11 mei 2014, 21:01

^^ De N9 is op de meeste stukken wel een vrij brede baan: een oude drievaksweg met pechparkeerstroken en daarnaast een fietspad. Hier heb je alleen een baan met een kwetsbaar fietspad aan beide zijden en vele erftoegangen waarvan sommige eerst de steenweg moeten opdraaien alvorens ze kunnen kijken of er verkeer aankomt. :facepalm: Toegegeven, anderzijds staan er ook wel veel huizen vrij ver van de weg met hun lange en brede erftoegang...

Het nieuwe tracé is op veel vlakken ook verschillend met het tracé waarop het in het zuiden zal aansluiten. Zoals je op het kaartje kan zien is het namelijk een 1x1 gescheiden door Jerseys, met pechstroken, maar géén fietspad. Bij het zuidelijke tracé is exact het tegenovergestelde het geval (geen Jerseys, geen pechstroken, maar wel fietspaden). De bedoeling is dat fietsers gebruik zullen maken van het oude tracé. Na realisatie van het project kan je er dus van uitgaan dat men het oude tracé sterk zal opwaarderen voor fietsers. Verder is het aantal kruisingen op het nieuwe tracé tot een absoluut minimum herleid, aangezien de oude kruising met de N42c volledig afgesloten wordt (aan beide zijden!), en je verder enkel de N42 kan opdraaien ter hoogte van de N464, wat een ongelijkvloerse kruising is (die spookbrug). In het noorden kan je de N42 enkel bereiken via de eerder besproken ventwegen die met de rotonde verbonden zijn.

Deze baan gaat dus dag en nacht verschil zijn aangezien er geen fietspad en vooral geen erftoegangen aanwezig zullen zijn. Men trekt dus gewoon de uniformiteit door die men bij de heraanleg in Zottegem heeft ingevoerd door gebruik te maken van ventwegen om de erftoegangen gewoon volledig te weren op deze baan.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » vr 06 feb 2015, 13:35

De rechttrekking van de N42 tussen Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize komt er pas ten vroegste in 2017. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de aanslepende onteigeningsprocedures. Meer info: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-herz ... -a2208269/

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » do 19 feb 2015, 9:48

De N42a te Zottegem wordt binnenkort waarschijnlijk overgedragen van gewest naar gemeente.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » di 01 sep 2015, 12:01

Op vraag van N-VA wordt het overleg met Wallonië rond de opwaardering van de N42 en de verbinding tot aan de E429 opnieuw opgestart. Buiten de verbreding naar 2x2 rijstroken tussen Wetteren en Zottegem en een rechttrekking ter hoogte van Herzele zijn er in Wallonië ook heel wat plannen rond deze weg.
Eind augustus werd daar namelijk het startschot gegeven voor de aanleg van de verbinding tussen de N56/E429 (complex 30) en de N57 nabij Lessen (Lessines). Hier komt 6km nieuwe weg die in de zomer van 2017 opengesteld moet worden. Het wegdek zal bestaan uit gewapend beton en de kosten worden geschat op 16,7 miljoen euro.

Meer informatie:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gera ... -a2441265/
http://prevot.wallonie.be/lancement-des ... ines-ouest

Afbeelding

Gebruikersavatar
Lambo19
autoweg
Berichten: 2039
Lid geworden op: za 27 sep 2014, 21:38
Locatie: Tremelo

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Lambo19 » di 01 sep 2015, 17:29

^^
Wordt de N42 dan ook (deels) ongelijkvloers gemaakt?

Kenw00t
dorpsstraat
Berichten: 108
Lid geworden op: do 05 apr 2012, 21:58

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Kenw00t » wo 02 sep 2015, 0:56

De N42 ongelijkvloers? Ik denk niet dat ze zoiets van plan zijn binnen de huidige projecten (2x2 Wetteren - Zottegem, rechttrekking Herzele).

Die verlenging van de N56 naar Lessen is ook geen dag te vroeg gekomen. De wegen van de dorpjes Wannebecq en Papignies zijn totaal niet geschikt voor het vele sluipverkeer die vanuit Lessen naar oprittencomplex 30 van de E429 rijden. Die sluipweg is immers maar 5km lang, terwijl de officiële route via N57 en oprittencomplex 29 naar de eerstvolgende afrit wel 15km lang is.

Aan oprittencomplex 30 staat ondertussen trouwens een portiek om vrachtwagens te weren van die sluipwegen. Dit portiek staat hier, vlak na het tonnageverbod: https://goo.gl/maps/GLtW0
Het is een gammele variant van het portiek dat in Denderleeuw op de Kemelbrug staat voor dezelfde reden (brug is versleten): https://twitter.com/KoenStep/status/510472047634702336

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » vr 16 okt 2015, 10:37

Onderstaande verkeersintensiteiten werden onlangs vrijgegeven van de N42:

Ter hoogte van kmpunt 5,3 te Oosterzele: 19952 voertuigen per dag
Ter hoogte van kmpunt 10,5 te Zottegem: 21714 voertuigen per dag
Ter hoogte van kmpunt 20,8 te Geraardsbergen: 12390 voertuigen per dag
Ter hoogte van kmpunt 25,5 te Geraardsbergen: 18562 voertuigen per dag

Gebruikersavatar
Alfa
2x4 autosnelweg
Berichten: 10114
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Alfa » vr 16 okt 2015, 12:02

Dat is drukker dan de E34 doorheen het Meetjesland. En op veel plaatsen telt de N42 maar 1 rijstrook en heel veel verkeerslichten.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5275
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Km357 » vr 16 okt 2015, 13:32

In Frankrijk leggen ze autoroutes aan voor intensiteiten die de helft zijn.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door vynkce » wo 09 dec 2015, 11:23

Afbeelding

De aanleg van dit gedeelte is voorzien in 2018.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18059
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door mavas » do 10 dec 2015, 15:49

Zie ik het nou goed dat dit ook weer zo'n N19-weg wordt met 2x1 rijstroken en vluchtstroken? Ik blijf dat toch een vreemd wegontwerp vinden dat je niet kunt inhalen op zulke gedeeltes.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5275
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Km357 » do 10 dec 2015, 17:31

^^ Budget oplossing, en veel plezier met bompa lawijt die 55kph doet.

Tommy
autoweg
Berichten: 1925
Lid geworden op: vr 18 dec 2009, 14:57
Locatie: Merchtem (B)

Re: [B][N042] te Wetteren & Oosterzele

Bericht door Tommy » do 10 dec 2015, 17:52

^^
(nieuwe) R6 oplossing - en nu, na goed één jaar, al verzadigd! :(
Dé grootste collectie aan foto's van Belgische gepersonaliseerde nummerplaten!
www.vanityplates.be