Afbeelding

[B] Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bespreek hier alles over wegen en verkeer in België

Moderator: Moderatoren

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10184
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bericht door vynkce » di 13 mei 2008, 9:05

Ik vond het topic over het wegenvignet nergens meer terug, daarom hier maar:
De Standaard schreef:Van Brempt maant Walen tot spoed over kilometerheffing
BRUSSEL - Minister Van Brempt vreest dat ons land de boot zal missen nu Nederland en Frankrijk samenwerken aan rekeningrijden voor vrachtwagens.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (SP.A), doet een dringende oproep aan de Waalse regering om een beslissing te nemen over de kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse regering keurde die al principieel goed. Maar als Wallonië niet meewil, zit het dossier vast.

De kilometerheffing zou tegen 2011/2012 operationeel moeten zijn. Dat betekent dat er een plan op tafel moet liggen tegen midden volgend jaar, dus voor de regionale verkiezingen. Een akkoord met het Waals Gewest zou er voor de zomer van dit jaar moeten zijn.
De kwestie is dringend omdat Nederland en Frankrijk toenadering gezocht hebben over de afstemming van hun kilometerheffingen.
Frankrijk kampt in het oosten met sluipverkeer van vrachtwagens die Duitsland, waar een heffing bestaat, vermijden. Bovenop de péage op de autosnelwegen denken de Fransen daarom aan een heffing op hun andere wegen.
'Als wij daar niet in meestappen, missen we de boot', waarschuwt Van Brempt. 'Als er alleen in België géén heffing komt, wordt het sluipverkeer hier catastrofaal.'
De Vlaamse regering wil het project in Benelux-verband opzetten en zeker samen met Wallonië en Brussel.

'Dat is maatschappelijk een must, maar ook juridisch', zegt Van Brempt, 'we moeten samen uit het Eurovignet-verdrag (het huidige wegenvignet voor zwaar vervoer) stappen en samen in de opvolger.'
De Waalse ministers, met Michel Daerden (PS) van Openbare Werken op kop, toonden zich tot dusver meer gewonnen voor de snelle invoering van een wegenvignet voor alle weggebruikers, dat op langere termijn naar een slimme kilometerheffing kan evolueren.
Van Brempt kan daar geen vrede mee nemen. 'Een wegenvignet mag niet van Europa. Wij zijn om die reden van dat idee afgestapt in Vlaanderen.'
'Er is een enorme investering in infrastructuur nodig om het vignet te controleren. Dat geld stop je beter in een geavanceerde technologie gebaseerd op satelliet, zoals die voor een kilometerheffing gebruikt zou worden.'

Er begint wel wat te bewegen aan Waalse zijde. Aan Le Soir liet de minister van Transport, André Antoine (CDH), verstaan dat een kilometerheffing vroeg of laat 'onvermijdelijk' is. Hij wil er wel ook de personenwagens bij betrekken, eventueel met sociale correcties. Deze week zou de regering een standpunt innemen.
Aan Vlaamse kant blijft minister Van Brempt een felle tegenstander van een kilometerheffing voor personenwagens, omdat dat asociaal zou zijn. Maar de minister-president, Kris Peeters (CD&V), noemde het 'een logische volgende stap'.

Uit studies blijkt dat de heffing haalbaar is en een sturend effect zal hebben op zowel de congestie (de stremming van het verkeer) als de uitstoot. Al geven de studies ook aan dat het effect klein is als de tarieven laag blijven. De inkomsten voor de Vlaamse overheid zouden schommelen tussen 200 en 698 miljoen euro per jaar, naargelang van de parameters.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10184
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bericht door vynkce » zo 17 okt 2010, 17:08

Tijd om na meer dan 2,5 jaar de draad weer op te pikken. In de tekst van Bart De Wever staat ook een deel over verkeer en mobiliteit:
6. Mobiliteit en verkeersveiligheid

De nieuwe regering zal de Wegcode en het Verkeersreglement van 1976 overdragen aan de Gewesten, inclusief de handhaving ervan (boetes) en het Verkeersveiligheidsfonds. Het voorgaande gaat gepaard met het sluiten van een samenwerkingsakkoord over intergewestelijke mobiliteit en grensoverschrijdende secties van snelwegen. Het BIVV wordt opgeheven. De Gewesten worden bevoegd voor normering van de verkeersinfrastructuur en de verkeersveiligheid. De federale overheid kan door middel van een samenwerkingsakkoord eigen verkeersveiligheidsacties voeren op de autosnelwegen.

Ook de technische controle van auto’s en de metrologie (exclusief productnormen) worden overgedragen.

De Gemeenschappen krijgen de bevoegdheid voor de rijopleiding en de rijscholen (exclusief het rijbewijs).

Aansluitend op hun bevoegdheid voor de binnenwateren, krijgen de Gewesten de bevoegdheid voor de reglementering van de binnenvaart (inclusief politionele bevoegdheid).

De Gewesten krijgen een significante vertegenwoordiging in de Raden van Bestuur van de NMBS Holding, de NMBS Groep en Infrabel. Ze kunnen de aanleg , aanpassing of modernisering van spoortrajecten aanwijzen en cofinancieren bovenop het bestaande systeem van prefinanciering. Er wordt voorzien in een juridisch kader voor samenwerking tussen de NMBS en de regionale openbare vervoersmaatschappijen in het kader van het Gewestelijk Expresnet (GEN).

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 9842
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bericht door Alfa » ma 18 okt 2010, 1:47

^^Die tekst is afgeschoten dus veel zal er niet van in huis komen. De gewesten hebben trouwens reeds zowat alles over wegen te zeggen. Dus zoveel kan er niet meer overgeheveld worden.

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bericht door Wimpie24 » ma 18 okt 2010, 18:32

^^
Nee wat betreft de wegcode en het uitzicht van de wegwijzers, wegmarkeringen en gewone verkeersborden is alles nog strikt vastgezet op federaal niveau. Enkel de staatssecretaris voor mobiliteit kan wijzigingen aanbrengen in deze materie en die wijzigingen moeten altijd 1 voor 1 bekrachtigd worden door middel van een koninklijk besluit. In 1976 dacht men bij het redesign van onze wegcode, veel meer zaken te veranderen maar het bleef zo lang duren eer dat alles eindelijk goedgekeurd was, dat men gewoon het noodzakelijke heeft aangepast en verder alles gelaten heeft zoals het was.
Een overheveling zou dus beteken dat de signalisatie eindelijk volgens eigen doorzichtige en duidelijk afgemeten normen kan opgesteld worden

Bovendien staat alles gewoon in de tekst wat overgeheveld zou moeten worden en dat is duidelijk nog heel wat.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10184
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Gewesten krijgen meer te zeggen over verkeer

Bericht door vynkce » di 05 jul 2011, 20:14

vynkce schreef:Tijd om na meer dan 2,5 jaar de draad weer op te pikken. In de tekst van Bart De Wever staat ook een deel over verkeer en mobiliteit:
En nog maar eens enkele nieuwe voorstellen:
Mobiliteit

De Gewesten hebben al belangrijke bevoegdheden inzake mobiliteit en openbare werken. Sommige aspecten zijn echter federaal gebleven. Om voor een grotere beleidsefficiëntie te zorgen, zullen de actiemiddelen in worden samengebracht. Het verkeersreglement zal worden geregionaliseerd. De rijopleiding, de autokeuring en andere aanverwante materies zullen ook naar de Gewesten worden overgedragen. De Gewesten zullen zo bevoegd zijn voor zowel heel het infrastructuurbeheer als voor de verkeersveiligheid. Gelet op de oppervlakte van België doorkruisen heel wat burgers en bedrijven dagelijks 2 of 3 Gewesten van het land. Om de samenhang van het verkeersbeheer te verzekeren, zal de samenwerking rond mobiliteit tussen de drie Gewesten versterkt worden, in het bijzonder voor de intergewestelijke snelwegen. In dezelfde logica zal het overleg tussen de drie Gewesten worden versterkt voor wat de mobiliteit naar en rond Brussel betreft. Een oprit of afrit van de ring rond Brussel zal nooit kunnen worden afgesloten of onbruikbaar gemaakt worden zonder voorafgaand akkoord van de drie Gewesten. Anderzijds zal er in de NMBS een dochtermaatschappij worden opgericht, met vertegenwoordiging van de drie Gewesten en de federale overheid, om samen het Gewestelijk Expresnet (GEN) uit te baten. Elk Gewest zal voor de Raden van Bestuur van de NMBS-groep een vertegenwoordiger aanduiden. Om de NMBS in het beantwoorden van de mobiliteitsbehoeften van de burgers of bedrijven te ondersteunen zullen de Gewesten voor bijkomende financiering kunnen zorgen, voor de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoortrajecten.

Overheveling naar de Gewesten van het Verkeersreglement, inclusief de handhaving via administratieve en strafrechtelijke boetes.

- Update van het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 betreffende de wegen die Gewestgrenzen overschrijden, dat met name tot andere aspecten van de intergewestelijke mobiliteit zal worden uitgebreid.

- Overheveling naar de Gewesten van het Verkeersveiligheidsfonds. De middelen die verband houden met bevoegdheden die federaal blijven, blijven op federaal niveau. De overige middelen worden naar de Gewesten overgedragen.

- Het BIVV wordt opgeheven en zijn bevoegdheden naar de Gewesten overgeheveld. Door middel van een samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten, waarbij de federale overheid wordt betrokken, zullen op de autosnelwegen nationale bewustmakingsacties naar het brede publiek kunnen worden gevoerd.

- De normering van de verkeersinfrastructuur en de controle op de technische normering van de voertuigen worden naar de Gewesten overgeheveld.

- De technische keuring van voertuigen, homologatie van radars en andere instrumenten die gelinkt zijn met de Gewestelijke bevoegdheden worden naar de Gewesten overgeheveld. Het federaal niveau blijft bevoegd voor de productnormen en de inschrijving van de voertuigen.

- De rijopleiding en de rijscholen worden geregionaliseerd (rijbewijs blijft federaal).

- De regelgeving en de controle op de binnenscheepvaart gaan naar de Gewesten, inclusief de bevoegdheid van de politie (artikel 11 bijzondere wet 8 augustus 1980).

- De Gewesten krijgen vertegenwoordigers in de raden van bestuur van de entiteiten van de NMBS-Groep.

- De Gewesten moeten kunnen zorgen voor bijkomen financiering voor de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoortrajecten. Daartoe moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 Een gewaarborgd meerjareninvesteringsplan;
 De 60/40 sleutel op federaal niveau wordt gegarandeerd;
 In het kader van een meerjarenbegroting van de federale overheid zal een norm worden vastgelegd voor de verhoging van de federale middelen voor de ontwikkelingen van de NMBS-Groep.

- Binnen de NMBS wordt een filiaal opgericht waarin de drie Gewesten en de federale overheid vertegenwoordigd zijn en die het geheel van de uitbating van het Gewestelijk Expresnet (GEN) zal beheren.

- InterGewestelijke mobiliteit rond Brussel: er wordt een verplicht overleg tussen de Gewestregeringen inzake mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken naar en rond Brussel verzekerd. De bijzondere wet zal vermelden dat een oprit of afrit van de ring rond Brussel nooit kan worden afgesloten of onbruikbaar gemaakt zonder voorafgaand akkoord van de drie Gewesten.