[R008] Afwerking Ring R8 Kortrijk

Actuele grote projecten

Moderator: Moderatoren

FIK
dorpsstraat
Berichten: 134
Lid geworden op: do 11 jan 2007, 15:02
Locatie: Brussel

[R008] Afwerking Ring R8 Kortrijk

Bericht door FIK » za 08 mar 2008, 13:48

Het Nieuwsblad schreef:Afwerking Ring R8

BISSEGEM - De files van de A19 richting Kortrijkse Ring R8 worden met de dag langer. De stad Kortrijk wil de afwerking van die R8 door de Vlaamse overheid laten steunen. Ook de intercommunale Leiedal zou het project mee opvolgen. De werken voor de heraanleg van de ontbrekende stukken van de verkeerswisselaar R8 met A17 en A19 zijn voor volgend jaar gepland. Eerst komt er nog een milieueffectenrapport. Meteen zou de herinrichting van Kortrijk-Noord en Kortrijk-Zuid in het onderzoek worden opgenomen.
Een berichtje uit Het Nieuwsblad van 5 maart.

Een herinriching van KP Kortrijk-West zou geen slecht idee zijn, vooral voor de verkeersveiligheid...

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door vynkce » do 01 mei 2008, 11:46

Bart Caron schreef:Knelpunten R8 te Kortrijk
Schriftelijk vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over de onafgewerkte passages op de R8 rond Kortrijk

De R8 wordt na dertig jaar nog altijd gekenmerkt door een aantal voorlopige en onafgewerkte passages. Vervelend omdat het verkeer blijft toenemen.
- Eén van de grootste knelpunten bevindt zich ter hoogte van de Ring Shopping in Kuurne en de industriezone Kortrijk-Noord. Tijdens de spitsuren vormen zich daar telkens lange files.
- Een tweede knelpunt is het op- en afrittencomplex aan de Pottelberg in Kortrijk. Acht jaar geleden werden er verkeerslichten geplaatst om de veiligheid te verhogen. Op het moment dat ze werden aangeschakeld bleek dat ze meer verkeershinder veroorzaakten dan oplosten, dus staan ze sindsdien op oranje knipperlicht geschakeld.
- Een derde knelpunt is het gevaarlijke verkeersknooppunt van de R8 met de A19 Kortrijk-Ieper. Automobilisten vermijden dit knooppunt omdat er te veel verkeerslichten staan. Daardoor slikken de omliggende straten, zoals de Oude Ieperseweg in Heule, al jaren te veel verkeer. In het Gewestplan staat sinds 2005 een zone gereserveerd om de verkeerswisselaar Kortrijk-West tussen de autowegen A19 en R8 verder af te werken en 2 bijkomende takken aan te leggen. Anno 2007 is dit project, ondanks het feit dat het in de regio al ruim tien jaar over de partijgrenzen heen als een topprioriteit wordt beschouwd, nog steeds niet gerealiseerd.

Verder zorgen ook volgende knelpunten voor verkeersopstoppingen:
- Het ontbrekend stuk tussen het Ei van Kortrijk en het op -en afrittencomplex aan de Oudenaardsesteenweg;
- Het onafgewerkt stuk tussen de spoorweg Kortrijk-Gent en de R8-Leiebrug

Ik zou kunnen doorgaan op de gevolgen van deze onvoltooide werken voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de ruimere regio rond Kortrijk, maar dit lost niks op.

Daarom, Mijnheer de Minister, wil ik u volgende vragen stellen:

Welke deelprojecten van de R8 worden er in 2007 uitgevoerd? En de jaren daarna?

Graag had ik een overzicht gekregen van de planning, de financiële planning per onderdeel én per jaar?

Antwoord van minister Peeters
1. Voor 2007 is voor de R8 de heraanleg van het op - en afrittencomplex aan de Pottelberg voorzien. De aanpassing van de verkeerslichtenregeling en de verkeerseilanden zijn opgenomen in het project van de herinrichting van het kruispunt N43 met de Bruyningstraat /Engelse Wandeling.

De studie van dit dossier bevindt zich momenteel in de fase van de projectnota en zal in 2007 worden aanbesteed.

Verder is in 2007 de studie opgestart voor de opmaak van een project-MER met het oog op de aanleg van de conflictvrije verkeerswisselaar tussen de R8 en de A19. Wegens de lange duur van de te volgen procedures (MER, RUP, PAC, onteigening), zal de aanleg van deze verkeerswisselaar pas vanaf 2009 kunnen worden aangevat. Dit is dan ook in de meerjarenplanning opgenomen. De twee bijkomende takken waarvan sprake in de vraag daarentegen, zijn niet voorzien, aangezien enerzijds deze takken gedeeltelijk werden geschrapt bij een wijziging van het gewestplan.

Anderzijds zal het tracé van de geplande aanleg van één van deze takken (de N328) moeten worden vastgelegd in een nog op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan. De initiatiefnemer (stad, provincie of Vlaams Gewest) in dit dossier hangt af van de categorisering van de toekomstige N328. Dit laatste is nog niet bepaald en dient te gebeuren in overleg met de stad en de provincie.

De aansluiting van de Industriezone Kuurne is eveneens in de meerjarenplanning opgenomen.

Voor de fileproblemen ter hoogte van de Ring Shopping Kuurne zullen eerstdaags topografische opmetingen gebeuren met het oog op de studie van de aanleg van de ringweg in de braakliggende centrale zone met de bouw van enkele bruggen. Hetzelfde zal gebeuren ter hoogte van het kruispunt van de R8 met de N43 (dit is tussen de spoorweg Kortrijk-Gent en de R8-Leiebrug).

Tenslotte maakt de doortrekking van de R8 tussen het Ei en de N8 (Oudenaardsesteenweg) deel uit van de streefbeeldstudie “Hoog Kortrijk” die wordt opgemaakt met het oog op de verkeers-afwikkeling van het Kennedypark en de nieuwe ziekenhuiscampus AZ-Groeninge. Dit ontbrekende stuk zal binnen de budgettaire mogelijkheden worden ingepast in de komende meerjarenplanning.

2. Financiële planning:
- 2007: Afrittencomplex Pottelberg (650.000 euro);£
- 2007: Uitvoering MER studie verkeerswisselaar A19-R8 (kredieten 2006);
- 2007: Opmeting en aanvatten studie R8 ten Noorden van Kortrijk (in eigen beheer);
- 2008: Aansluiting Industriezone Kuurne (1.250.000 euro);
- 2009 en 2010: Bouwen van complex A19 / R8 (3.000.000 resp. 5.000.000 euro);
- 2010: Ontsluiting ziekenhuiscampus AZ Groeninge op het Ei & E17 (1.500.000 euro).

Nog niet bepaald (afhankelijk van budgettaire mogelijkheden en bijkomende studies):
- aanleg R8 tussen Ei en N8;
- ongelijkgrondse kruispunten en doorgaande ringweg aan noordkant;
- aanleg N328.

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » zo 25 mei 2008, 10:50

Onlangs is men op de R8 ter hoogte van het shopping center in kuurne begonnen met het aanleggen van taluds op de middenberm. Weet iemand of men nu eindelijk ook van plan is om op deze taluds een weg aan te leggen of gaan ze die weer voor jaren ongebruikt laten liggen? De doortrekking van de ring rond kortrijk zou in elk geval een verhoging van de verkeersveiligheid zijn :)
belgie is zo slecht nog niet

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door vynkce » zo 25 mei 2008, 11:15

Hopelijk ben je iets meer met volgende info:

Artikel uit Januari:
Het Nieuwsblad 31-2008 schreef:Ring wordt in 2009 verder afgewerkt
KORTRIJK - De Ring rond Kortrijk (R8) wordt in 2009 verder afgewerkt ter hoogte van Heule/Gullegem waar een bruggencomplex vlotter verkeer mogelijk moet maken. Er is een milieueffectrapport in de maak.

De werken aan de R8 startten eind jaren zeventig. Het grootste deel was afgewerkt tegen de eerste helft van de jaren tachtig, maar de weg maakt nog altijd geen volledige lus rond de stad. Bovendien zijn sommige stukken nog niet afgewerkt.

Daarin komt verandering op een van de gevaarlijkste punten van de R8. De Vlaamse overheid schreef daarvoor op de langetermijnbegroting een bedrag in tussen 3 en 5miljoen euro. Als het milieueffectrapport niet voor onverwachte vertragingen zorgt, moeten die werken kunnen starten in 2009. Een bruggencomplex zal er de verkeerslichten en de beruchte haarspeldbocht overbodig maken.

Toch is dat niet de enige zorg van het stadsbestuur. Op Hoog Kortrijk wordt de komende jaren drukker verkeer verwacht en dus dringt de stad aan op een voltooiing van het stuk onafgewerkte Ring tussen de Doorniksesteenweg en de Oudenaardesteenweg. De onteigeningen voor die strook van anderhalve kilometer zijn jaren geleden al gebeurd, dus technisch is het geen moeilijke zaak om die werken te laten starten.

'Toen stond dat ook ingeschreven op het programma', zegt Hubert Decraemer, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, 'maar door budgettaire beperkingen zijn die werken niet uitgevoerd. Die strook loopt parallel met de snelweg en dus vond de overheid het toen te verantwoorden om de Ring een stukje langs de E17 te laten lopen. Inmiddels is de verkeersdrukte op de autoweg in die mate toegenomen dat afwerking wel verantwoord is.'

De Vlaamse overheid lijkt bereid om daarvoor op langere termijn geld uit te trekken, maar vroeger dan 2012-2013 zullen die werken toch niet starten.

Toch zal er nog een aardig woord over gediscussieerd worden. Veel mensen bouwden inmiddels in die buurt en het is te verwachten dat een bovengrondse afwerking van dat stuk Ring op flink wat protest zal stuiten. 'De stad is dan ook vragende partij om die strook desgevallend in te kokeren, zodat alles ondergronds gaat', zegt schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V).

'Daarover zal de Vlaamse overheid dan moeten oordelen', aldus Hubert Decraemer, 'want het kostenplaatje dat aan een inkokering vast hangt loopt veel hoger op dan aan een bovengrondse oplossing.'
Een artikel uit maart:
Ring niet voor morgen
KORTRIJK - De doortrekking van de ring rond Kortrijk, de R8, is nog niet voor morgen. Wel wordt dit jaar het afrittencomplex Pottelberg aangelegd.
De volksvertegenwoordigers Bart Caron (Spirit) en Carl Decaluwé (CD&V) vernamen dat de herinrichting van het kruispunt N43 met de Bruyningstraat-Engelse Wandeling ten vroegste in 2009 aanbesteed wordt.

In het gewestplan staat sinds 2005 een zone gereserveerd om de verkeerswisselaar Kortrijk-West tussen de autowegen A19 en R8 verder af te werken en twee bijkomende takken aan te leggen. Maar het zal zeker wachten zijn tot 2010 op het complex A19-R8 en op de ontsluiting van de ziekenhuiscampus AZ Groeninge met het Ei van Kortrijk en de E17.

Bart Caron: 'Het is de vraag of dat laatste project wel zo zinvol is. We zien ook dat de aanleg van de R8 tussen het Ei en de N8 en de ongelijkgrondse kruispunten nog niet is bepaald.'

Een ander knelpunt bevindt zich ter hoogte van het Ring Shopping Kortrijk-Noord en de industriezone Kortrijk-Noord. Tijdens de spitsuren vormen zich daar lange files.

Ter hoogte van de industriezone wordt voor de aansluiting van de R8 een rotonde voorzien. Tegen medio 2008 zal een eerste versie van deze plannen klaar zijn.

'In het tracé van de R8, ter hoogte van Barco, werd grond gestapeld. De grondophoping van de middenstrook is aangebracht voor de toekomstige doortrekking van de R8. De huidige verharding zal fungeren als bedieningsweg', zegt Carl Decaluwé. De toekomstige aansluiting van de R8 met de E17 wordt momenteel bestudeerd in het kader van het streefbeeld Kortrijk-Oost. Er liggen drie oplossingen ter discussie. Deze moeten nog verder besproken worden met alle instanties. Een concrete uitwerking is er ten vroegste tegen 2011. (vkk)

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » zo 25 mei 2008, 11:28

Daar staat al wat meer info in in deze artikelen :) Misschien gaan we naar goede belgische gewoonte wel binnen een 25 tal jaar een afgewerkte snelweg hebben :)
belgie is zo slecht nog niet

Gebruikersavatar
JonasCoryn
stadsweg
Berichten: 266
Lid geworden op: do 05 mar 2009, 16:25
Locatie: Deerlijk

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door JonasCoryn » za 18 apr 2009, 15:36

Naar aanleiding van een post van me op een ander forum past deze informatie hier nog beter thuis.

De ring van Kortrijk is wel degelijk een GTI, alle stukken samen dan.

Over de Leie staat al 30 jaar een brug die eindigt in het niets, net zoals de grote taluds en nog andere stukken.

Ik heb even wat luchtfoto's opgezocht om de situatie eens te schetsen.De brug over de Leie bij Harelbeke.

Afbeelding


De snelwegweg zou hier dan weer op moeten aansluiten:

AfbeeldingOp de grens met Kuurne splitst de weg dan opnieuw maar het is duidelijk dat er voorbereidingen getroffen zijn voor ongelijkvloerse kruisingen.

Afbeelding


Bij Heule zou de snelweg weer moeten samenkomen.

Afbeelding


Hier zie je de breedte van de taluds bij het shopping center.
Kostbare grond die al 25 jaar wacht op een broodnodig laagje asfalt om de dagelijkse files te verhelpen.

AfbeeldingHier het deel in het zuiden parallel aan de E17... wat er nog niet ligt. Plaats is vrijgehouden om de snelweg door te trekken.

Afbeelding

Hier nog een stuk weg waar nog geen auto over gereden heeft door de onafgewerkte staat van het zuidelijk deel. (Het rechtse deel van de weg)

AfbeeldingHopelijk komt hier ooit nog eens schot in de zaak..
Volgend jaar zullen ze alvast beginnen met de A19 deftig aan te sluiten op de R8 ipv de huidige verkeerslichten.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door vynkce » za 18 apr 2009, 15:42

^^Mooie reportage, hoog tijd om dat is af te werken allemaal!

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » za 18 apr 2009, 17:37

Voor zover ik weet zijn er alleen de plannen om de verkeerswisselaar met de A19 aan te leggen in 2011. Dit is wel dringend nodig want elke week gebeuren er zware verkeersongevallen aan de huidige verkeerslichten die er nu staan
belgie is zo slecht nog niet

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Wimpie24 » za 18 apr 2009, 18:06

Ik vraag me af waarom een stad zoals Kortrijk zo'n enorme ring van snelweg Niveau krijg terwijl er grotere en belangrijkere steden zijn die het met minder moeten doen.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

Gebruikersavatar
JonasCoryn
stadsweg
Berichten: 266
Lid geworden op: do 05 mar 2009, 16:25
Locatie: Deerlijk

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door JonasCoryn » za 18 apr 2009, 19:40

Kortrijk is de 13de grootste stad van het land, de 2de stad van West-Vlaanderen en tot aan Brugge of Gent kom je ook niks groters tegen.
Ook zijn er 3 autosnelwegen die de stad aandoen; E17, E403 en A19. Er zijn zelfs plannen geweest om een autosnelweg (A9) van Brussel naar Kortrijk te trekken en via de A19 zo een 2de verbinding met de kust creeeren.
Een Kortrijkse ring als snelweg inrichten lijkt dan wel meer verantwoord.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36574
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Rene » za 18 apr 2009, 21:12

Ik ben een keer op bezoek geweest bij Barco in Kuurne, en na de chaotische situatie op de R8 te hebben meegemaakt wanneer de industriezone aldaar leegloopt ik ben van mening dat de aanleg van de viaducten op het noordoostelijke deel en de verbinding met de A19 beslist op korte termijn beter moeten. Het gedeelte dat parallel loopt aan de E17 ben ik voorlopig nog minder overtuigd van het nut.

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Wimpie24 » za 18 apr 2009, 21:29

JonasCoryn schreef:Kortrijk is de 13de grootste stad van het land, de 2de stad van West-Vlaanderen en tot aan Brugge of Gent kom je ook niks groters tegen.
Ook zijn er 3 autosnelwegen die de stad aandoen; E17, E403 en A19. Er zijn zelfs plannen geweest om een autosnelweg (A9) van Brussel naar Kortrijk te trekken en via de A19 zo een 2de verbinding met de kust creeeren.
Een Kortrijkse ring als snelweg inrichten lijkt dan wel meer verantwoord.
Sorry hoor maar Kortrijk heeft maar 70.000 inwoners ofzo en op nationaal vlak heeft Kortrijk nu ook geen grote naam. Ik ken genoeg steden in de Vlaamse ruit met meer inwoners en een grotere nationale logistieke belangrijkheid die het met een kleinere ring moeten doen.
Beter nog, heel het Oosten en centrum van Vlaams-Brabant is 1 groot stedelijk gebied en daar liggen veel te weinig km's snelweg.
Leuven, een internationaal bekenderde stad met 100.000 inwoners heeft een mooie ring met 4 vakken en verschillende viaducten maar geen snelwegstatus.
Begrijp mij dus niet verkeerd als ik echt niet kan inzien dat een provinciestad zo'n ring aangemeten krijgt.
Zelfs Mechelen heeft nog meer inwoners.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36574
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Rene » za 18 apr 2009, 21:43

Wimpie24 schreef:Leuven, een internationaal bekendere stad
Pardon ?

Kortrijk is veel bekender. Door de hoofdverbinding Parijs-Lille-Antwerpen-Amsterdam. Als poort naar de Westhoek. Name it. Ook als centrum van het gebied is het bekend. Kortrijk kun je naar Nederland vergelijken met regionale centrumsteden met iets bijzonders Alkmaar (kaas) of Leeuwarden (fries).
Leuven is vooral bekend door de universiteit, maar verder is het een stad die internationaal qua naamsbekendheid niet veel voorstelt. In mijn optiek goed vergelijkbaar met het Nederlandse Leiden.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 41016
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Vinny » za 18 apr 2009, 23:38

Alkmaar en Leeuwarden hebben nochthans geen volledig afgewerkte ringweg. Het aantal snelwegen in deze steden houdt ook niet bepaald over... :?
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

A58
woonerf
Berichten: 79
Lid geworden op: do 24 apr 2008, 17:16

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door A58 » zo 19 apr 2009, 0:24

Ik zie niet in waarom er zo snel aan de R8 gedaan moet worden:
- De A14, A17 en A19 sluiten op een prima manier op elkaar aan.
- Er zijn zat steden met verkeersproblemen die belangrijker zijn.
Uitzondering: de aansluiting A19/R8, die moet zo snel mogelijk aangepast worden.

En als je vind dat Kortrijk een volledige snelwegring moet krijgen, waarom dan grotere steden niet? Bijvoorbeeld:
- Eindhoven
- Breda
- Alkmaar (idd)
- Brugge
- Leuven

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Wimpie24 » zo 19 apr 2009, 9:04

Rene schreef:
Wimpie24 schreef:Leuven, een internationaal bekendere stad
Pardon ?

Kortrijk is veel bekender. Door de hoofdverbinding Parijs-Lille-Antwerpen-Amsterdam. Als poort naar de Westhoek. Name it. Ook als centrum van het gebied is het bekend. Kortrijk kun je naar Nederland vergelijken met regionale centrumsteden met iets bijzonders Alkmaar (kaas) of Leeuwarden (fries).
Leuven is vooral bekend door de universiteit, maar verder is het een stad die internationaal qua naamsbekendheid niet veel voorstelt. In mijn optiek goed vergelijkbaar met het Nederlandse Leiden.
Je weet toch dat Leuven de bierhoofdstad van de wereld is? AB Inbev, zegt je dat niets?
Leuven is cultrureel gezien ook gewoon veel interessanter om te bezoeken, een stad met een belangrijke geschiedenis.
Ik heb de indruk dat veel mensen hier gewoon niet weten wat voor stad het is.
Op nationaal vlaak heeft het ook een veel belangrijkere ligging.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door waldo79 » zo 19 apr 2009, 11:38

Je weet toch dat Leuven de bierhoofdstad van de wereld is? AB Inbev, zegt je dat niets?
Voor mij is dat geen criterium om een stad een betere ringweg te geven :)

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 31420
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Palance » zo 19 apr 2009, 11:55

Een bierring. (De B101 gaat naar Leuven :) )
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Quattro
verkeersader
Berichten: 875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:26
Locatie: Antwerpen/Brecht & W-VL

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Quattro » zo 19 apr 2009, 18:55

Wimpie24 schreef:Sorry hoor maar Kortrijk heeft maar 70.000 inwoners ofzo en op nationaal vlak heeft Kortrijk nu ook geen grote naam. Ik ken genoeg steden in de Vlaamse ruit met meer inwoners en een grotere nationale logistieke belangrijkheid die het met een kleinere ring moeten doen.
Beter nog, heel het Oosten en centrum van Vlaams-Brabant is 1 groot stedelijk gebied en daar liggen veel te weinig km's snelweg.
Leuven, een internationaal bekenderde stad met 100.000 inwoners heeft een mooie ring met 4 vakken en verschillende viaducten maar geen snelwegstatus.
Begrijp mij dus niet verkeerd als ik echt niet kan inzien dat een provinciestad zo'n ring aangemeten krijgt.
Zelfs Mechelen heeft nog meer inwoners.
Naar cijfertjes mag men niet al teveel kijken. ;) De Stad Leuven telt ongeveer 90.000 inwoners, Kortrijk maar 70.000. Rondom Leuven heb je steden zoals Aarschot (30.000), Tienen (30.000), Waver (30.000) en 1-miljoen Brussel. Maar die steden liggen allemaal al een eindje rijden van Leuven. Het arrondissement Leuven telt ongeveer 475.000 inwoners op 1.100km².
Kortrijk is anders: aan de rand van deze stad liggen Wevelgem (30.000), Menen (30.000) en Harelbeke (25.000). iets verder van de stad liggen Ieper (35.000), Roeselaere (55.000), Waregem (35.000), Moeskroen (55.000) en de 1-miljoen metropool Rijsel. Kortrijk heeft dan ook een arrondissement van ongeveer 280.000 inwoners op 400km, terwijl er ook arrondissementen zijn van Ieper, Roeselaere en Moeskroen.

Kortrijk als stad stelt niet echt veel voor, maar als regio wel.

Misschien was men in Kortrijk eerder met de toekomst van het verkeer bezig zoals toenemende verkeersdrukte bezig dan Leuven. ;)
Blood type : B4 Flickr | Vimeo | YouTube

Wimpie24
expressweg
Berichten: 4756
Lid geworden op: zo 02 nov 2008, 17:42
Locatie: Aarschot, Groot-Aarschot

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Wimpie24 » zo 19 apr 2009, 23:24

Dat zou dan wel eens kunnen, het is niet dat ik tegen Kortrijk ben hoor, Kortrijk mag van mij zelfs winnen ;) , ik kan me alleen maar afvragen waarom, de snelwegring springt er op kaarten zo uit maar Kortrijk ligt zover van alles in België dat ik me echt moeilijk kan voorstellen dat men het alleen maar voor Frankrijk gedaan heeft.
I thank whatever gods may be / For my unconquerable soul. / I am the master of my fate / I am the captain of my soul.
Invictus, Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10259
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door vynkce » vr 27 nov 2009, 11:24

Het Laatse Nieuws 25-11-2009 schreef:Ring rond Kortrijk breidt uit

De ring rond Kortrijk (R8) wordt in 2010 uitgebreid op een opgehoogde middenberm. Het kruispunt met de Izegemsestraat gaat dicht, terwijl het industriepark Kortrijk-Noord beter bereikbaar wordt door de aansluiting met de Noordlanen heraan te leggen. De werken kosten 4,6 miljoen euro.

De snelle doorbraak in het Vlaamse dossier is verrassend. De ring rond Kortrijk krijgt een uitbreiding als snelweg door tussen de twee huidige Ringlanen een nieuwe weg op een al jaren opgehoogde middenberm aan te leggen. De doortrekking situeert zich op een strook tussen het kruispunt met de Izegemsestraat tot net voorbij de aansluiting op de twee Noordlanen. De werken zijn een noodzaak om het industriepark Kortrijk-Noord beter bereikbaar te maken. Vrachtwagens moeten nu op de twee Noordlanen te lang wachten om de Ringlaan op te rijden, omdat er geen verkeerslichten zijn. Het zwaar verkeer zoekt daarom vaak een andere uitweg via lokale wegen, waardoor omliggende wijken zwaar belast worden. Om dat te verhelpen, worden aan de kruising van de Ringlaan met de Noordlaan aan Barco verkeerslichten geplaatst.

Fietskoker
Onder de nieuwe ring rond Kortrijk komt verder een koker, zodat vrachtwagens de Ringlaan, waar ook verkeerslichten komen, kunnen oprijden richting E17. De Noordlanen krijgen eenrichtingsverkeer met een keerpunt aan de Sint-Katriensteenweg. Hierdoor kunnen aan beide zijden van de lanen fietspaden aangelegd worden. Verder gaat het kruispunt van de Izegemsestraat met de ring rond Kortrijk dicht voor automobilisten. Er wordt aan de Izegemsestraat wel werk gemaakt van een koker onder de ring rond Kortrijk voor fietsers en voetgangers.
"We slaan drie vliegen in een klap", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). "Naast aandacht voor zwakke weggebruikers zorgen we voor de economie door het industriepark Kortrijk-Noord beter toegankelijk te maken. Verder zal het verkeer in omliggende wijken veiliger worden."

Bufferbekken
De gefaseerde werken starten in mei en duren zeker tot eind 2010. De meeste werken zullen geen hinder veroorzaken op de huidige Ringlanen. Tegelijk wordt tussen de twee Noordlanen een gigantisch bufferbekken aangelegd om komaf te maken met wateroverlast in bedrijven. Verder krijgen alle veertig bedrijven nieuwe riolen met afzonderlijke buizen voor regen- en afvalwater.
De ring rond Kortrijk moet op termijn over de hele lengte het statuut van een gesloten autosnelweg krijgen. In 2012 wordt een verkeerswisselaar aangelegd op de plaats waar de R8 aansluit op de A19 richting Ieper. Over het voltooien van de ring rond Kortrijk tussen restaurant Colmar in de Doorniksesteenweg en het op- en afrittencomplex aan de Oudenaardsesteenweg is een streefbeeldstudie bezig. De resultaten worden in het najaar van 2010 verwacht. Over de bouw van een ringbrug, om drie kort na elkaar liggende kruispunten aan de grens met Harelbeke te schrappen, is nog niets beslist.

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » zo 29 nov 2009, 11:26

^^ Het is een begin he, de afwerking waar hier sprake van is gaat slechts over een 500tal meter autosnelweg. Waarom werkt men deze niet ineens verder af tot in kuurne? Zo zou men de paralelle wegen eindelijk kunnen gebruiken waarvoor ze aangelegd zijn, namelijk het doorgaand verkeer scheiden van het lokale verkeer. Nu is er vooral ter hoogte van de Brugsesteenweg N50 druk en gevaarlijk verkeer met in de spits en tijdens het weekend steeds filerijden. Met de volledige doortrekking zou men op die plaats 5 ruispunten kunnen wegwerken die nu geregeld worden door slecht afgestelde verkeerslichten.
Wat de brug in harelbeke betreft, langs de ene kant staat er een deel van de brug, langs de andere kant ligt de ophoging klaar en de fundamenten voor de pijlers van deze brug zitten ook al jaren klaar in de grond. Leg die brug gewoon aan zodat die situatie met 3 verkeerslichten op 100m weg is.
belgie is zo slecht nog niet

Quattro
verkeersader
Berichten: 875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:26
Locatie: Antwerpen/Brecht & W-VL

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Quattro » zo 17 jan 2010, 19:55

Zijn er plannen om de afrit 3b van de R8 te veranderen? Want als men deze afrit niet kent is deze toch heel gevaarlijk? Daarstraks kon ik door een laagstaande zon amper iets zien, gelukkig weet ik dat die afrit een stevige bocht maakt want anders was ik gewoon rechtdoor gereden met een stevige knal als gevolg.
Blood type : B4 Flickr | Vimeo | YouTube

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » za 23 jan 2010, 7:34

Quattro schreef:Zijn er plannen om de afrit 3b van de R8 te veranderen? Want als men deze afrit niet kent is deze toch heel gevaarlijk? Daarstraks kon ik door een laagstaande zon amper iets zien, gelukkig weet ik dat die afrit een stevige bocht maakt want anders was ik gewoon rechtdoor gereden met een stevige knal als gevolg.
Als de R8 ooit wordt afgewerkt zal afrit 3b niet meer bestaan. Dit is eigenlijk een afrit van de tegenovergestelde richting die men in gebruik genomen heeft. De bedoeling is dat de aansluiting van de R8 met de E17 op die plaats verdwijnt en dat de R8 een eigen trace heeft naast de E17. Het trace is reeds vele jaren volledig onteigend en ligt klaar om aangelegd te worden, maar dit staat de eerste jaren nog niet op de planning.
Hieronder een uittreksel uit de kortrijkse gemeenteraad:
Vraag van raadslid Philippe De Coene van 20 december 2008

Doortrekken R8

Tussen de Doorniksesteenweg ter hoogte van restaurant Colmar en het op-en afrittencomplex van de ringweg met de Oudenaardsesteenweg ligt al jaren een strook grond van anderhalve kilometer dat bestemd is voor het doortrekken van de R8.
In verschillende media worden de jongste tijd allerlei mededelingen gedaan in verband met het al of niet doortrekken van de R8 en met het tijdstip daarvan.
Onlangs stond in de stadskrant dat de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door het studiebureau Tritel, de basis zullen vormen van een mobiliteitsplan voor Hoog Kortrijk. Bij het uittekenen van de plannen zou het studiebureau ervan uitgegaan zijn dat de doortrekking van de R8 tussen de Doorniksesteenweg en de Oudenaardsesteenweg er binnen afzienbare tijd komt.
- Zal de R8 tussen de Doorniksesteenweg en de Oudenaardsesteenweg ooit doorgetrokken worden en zo ja, wanneer zal dit gebeuren?
- Indien de R8 niet doorgetrokken wordt of slechts binnen enkele jaren, wat zijn dan de gevolgen voor het mobiliteitsplan van Hoog Kortrijk?
- Wat zijn de gevolgen voor de omwonenden, indien de R8 doorgetrokken wordt? Moeten nog onteigeningen gebeuren? Zullen maatregelen genomen worden om de luchtvervuiling en de lawaaioverlast tot een minimum te beperken?

Antwoord

Thans is bij het Vlaamse Gewest afdeling Wegen van de provincie West-Vlaanderen een streefbeeldstudie in opmaak voor de ganse R8 te Kortrijk, met vooral veel aandacht voor de ontbrekende schakel in het zuiden, zijnde het gedeelte van de R8 tussen het complex Kortrijk-Oost en de N50 (Doorniksesteenweg).
In dit kader werden van dit zuidelijk tracé van de R8 recent gedetailleerde opmetingen door het Vlaamse Gewest doorgevoerd.
De bedoeling is om een aantal scenario’s van oplossingen naast elkaar te leggen in onderling overleg met de stad Kortrijk.
De lokale afdeling van het Vlaams Gewest zal in zijn voorstellen voor de meerjarenplanning 2009-2012 de doortrekking van de zuidelijke tak van de R8 opnemen. Thans is het derhalve nog voorbarig uitspraken te doen in hoeverre dit voorstel al dan niet zal weerhouden worden.
In principe zal de R8 aangelegd worden binnen de huidige gereserveerde strook zoals voorzien op het gewestplan. Verfijningen ter hoogte van de diverse kruisende wegen kunnen hier nog aanpassingen vergen. Aangezien de resultaten van de streefbeeldstudie nog niet aan de orde zijn, kan derhalve thans geen definitieve uitspraak hierover worden gedaan. Uiteraard zal naar aanleiding van deze doortrekking de nodige aandacht worden besteed aan de bestrijding van de luchtvervuiling en van de geluidsoverlast. Deze randvoorwaarden maken namelijk een onderdeel uit van deze voorbereidende studie.
belgie is zo slecht nog niet

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 41016
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door Vinny » za 23 jan 2010, 9:50

Ik moet zeggen: Knooppunt Kortrijk is best een uitdaging. Ik kom tot dit:
Afbeelding
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » zo 14 mar 2010, 14:10

Bron: http://www.kortrijk.be

Doortrekking R8-Noordlaan
26/01/2010
De stad Kortrijk en de gemeente Kuurne vormen een belangrijke spil in de economische dynamiek van West-Vlaanderen. Om die sterke positie te bestendigen is het belangrijk dat deze regio zich verder kan ontwikkelen. Een vlotte bereikbaarheid is daarbij van cruciaal belang. In het kader daarvan starten in het voorjaar 2010 belangrijke werken ter hoogte van de industriezone Kortrijk-Noord en de R8.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt een gedeeltelijke doortrekking van de R8 gerealiseerd. Met de herinrichting van het kruispunt van de Ringlaan met de Noordlaan creëren we een vlotte en efficiënte toegangspoort tot het bedrijventerrein. Dit zal de bereikbaarheid van de industriezone aanzienlijk verhogen.
Naast een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein moeten deze werken ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verhogen voor de buurtbewoners. Het drukke transportverkeer zoekt nu immers vaak zijn weg naar het bedrijventerrein via de lokale omliggende wegen.

Met de heraanleg van het kruispunt van de Izegemsestraat met de Ringlaan en het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan worden twee gevaarlijke kruispunten aangepakt. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de zwakke weggebruikers. Ter hoogte van het kruispunt van de Ringlaan met de Izegemsestraat komt er een fietsers- en voetgangerstunnel. Automobilisten zullen niet meer kunnen doorsteken maar zullen omgeleid worden via de nieuw aan te leggen tunnelkoker onder de R8 ter hoogte van de Noordlaan. Op het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan komen er ook extra vrijliggende fietspaden en zullen automobilisten ook moeten omrijden via de noordelijke kant van de Noordlaan, ter hoogte van de Sint-Katriensteenweg. In de Noordlaan en Ringlaan zijn eveneens rioleringswerken gepland door de nv Aquafin in samenwerking met de gemeente Kuurne, Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. De rioleringswerken omvatten de aanleg van vuilwaterleidingen en regenwaterleidingen in zowel de Noordlaan als de Ringlaan en de aanleg van een centraal regenwaterbufferbekken in de Noordlaan.
belgie is zo slecht nog niet

Gebruikersavatar
JonasCoryn
stadsweg
Berichten: 266
Lid geworden op: do 05 mar 2009, 16:25
Locatie: Deerlijk

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door JonasCoryn » di 23 mar 2010, 23:48

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne start in najaar

KORTRIJK/KUURNE - De werkzaamheden voor het veiliger maken van de R8 Kortrijk-Kuurne starten in het najaar. Twee wegen krijgen een definitieve knip: de Izegemsestraat en de Industrielaan.

Afbeelding
Er komt een koker onder de R8 ter hoogte van de Noorderlaan.


Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf woensdagavond uitleg over de werken aan de R8 in Kortrijk-Kuurne. Reden voor die werkzaamheden is de moeilijke bereikbaarheid van de industriezone Kortrijk-Kuurne (Kortrijk-Noord) en de overlast die de naburige woonwijken ondervinden.

Het meeste verkeer zoekt nu zijn weg via de lokale wegen van de omliggende woongebieden - vooral via de Izegemsestrraat en de Heirweg en niet via de Noordlaan - en daar wil Wegen en Verkeer samen met de steden Kortrijk en Kuurne drastisch paal en perk aan stellen. Het kruispunt Noordlaan-Ringlaan moet dé enige toegangspoort worden van de industriezone Kortrijk-Kuurne. De aanbesteding moet nog gebeuren, maar de werken starten vermoedelijk in het najaar.

Tunnel onder R8

'Er komt een koker onder de door te trekken R8 ter hoogte van de Noordlaan. En om de fietsers en voetgangers te beschermen, bouwt het Vlaams Gewest ook een tunnel ter hoogte van de Izegemsestraat, onder de Ringlaan (R8) door. In een laatste fase verlengen we de R8 tussen de Izegemsestraat en de Heirweg', schetst Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer.

Als het kruispunt van de Noordlaan met de Ringlaan is heraangelegd, organiseert Wegen en Verkeer in de Noordlaan eenrichtingsverkeer voor automobilisten. 'Maar de fietsers mogen in twee richtingen blijven rijden.'

Sluipverkeer

De Kuurnse burgemeester Carl Verheecke (Open VLD) verdedigt het project. 'Na enkele zware ongevallen beogen we een knip in de Industrielaan, ter hoogte van de Noordlaan. Enkel fietsers en voetgangers krijgen nog toegang vanuit de Sint-Katharinasteenweg naar de Noordlaan.'

Belangrijk is ook de aanleg van de kokerbrug om de Noordlaan te verbinden met de Ringlaan. 'Op die manier kunnen vrachtwagens onder het nieuw stuk weg door, om zo de Ringlaan richting E17 op te rijden.'

Het kruispunt Izegemsestraat-Ringlaan, volgens Verheecke ook een zeer gevaarlijk kruispunt, wordt ook doorgeknipt. 'Het wordt te vaak gebruikt als toegangsweg voor de bedrijvenzone. Ter hoogte van de Izegemsestraat komt er dus enkel nog een fietsers- en voetgangerstunnel. De Izegemsestraat is op die manier niet meer interessant voor sluipverkeer allerhande. Enkel zo heeft onze promotie voor de as Noordlaan-Ringlaan zin.'

'Problemen verschuiven'

Voor bewoners van Heule Watermolen (Izegemsestraat) was het woensdagavond toch even schrikken. Zij zien de problemen verschuiven tot net over de Heirweg.

'Ik ben de laatste om te zeggen dat dit een zaligmakend project is, maar je zal me niet wijsmaken dat we de huidige zwarte punten onveiliger maken door deze werken. Het wordt voor sommigen even omrijden, inderdaad. En honderdprocent tevreden zullen wij en jullie pas zijn als de R8 helemaal rond is.'Het Nieuwsblad, 29 maart 2010

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » zo 09 mei 2010, 9:22

Bij het vlaams gewest hebben ze blijkbaar het licht gezien ivm de afwerking van de R8. Daar gaan ze namelijk dit jaar een studie uitvoeren of ze de ontbrekende stukken van de R8 kunnen uitvoerenals 2x1 ipv 2x2 :neenee: daar zou zo een 700000€ voor klaarliggen. :wall:
Bron: wtv-focus
belgie is zo slecht nog niet

Gebruikersavatar
tompie
autoweg
Berichten: 1053
Lid geworden op: ma 11 feb 2008, 19:28
Locatie: zwevegem

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door tompie » wo 06 okt 2010, 20:16

Het Nieuwsblad (6-10-2010) schreef:Werken aan Ring rond Kortrijk uitgesteld

De werken aan de Ring rond Kortrijk, ter hoogte van Kuurne, worden even uitgesteld. De Ring rond Kortrijk (R8) krijgt een uitbreiding als snelweg door tussen de lanen een nieuwe weg aan te leggen. De werken starten niet in het najaar - zoals eerder aangekondigd - maar pas in de loop van 2011. De doortrekking situeert zich tussen het kruispunt van de Izegemsestraat tot net voorbij de aansluiting op de twee Noordlanen. De werken moeten het industriepark Kortrijk-Noord beter bereikbaar en veiliger maken. Aan de kruising van de Ringlaan met de Noordlaan worden eveneens verkeerslichten geplaatst. Onder de nieuwe Ring komt een koker, zodat vrachtwagens de Ringlaan kunnen oprijden richting E17. De Noordlanen krijgen op dat moment éénrichtingsverkeer met een keerpunt aan de Sint-Katriensteenweg. Hierdoor kunnen aan beide zijden van de lanen fietspaden aangelegd worden. Tegelijk wordt tussen de twee Noordlanen een bufferbekken aangelegd om komaf te maken met wateroverlast in de omringende bedrijven. Verder gaat het kruispunt van de Izegemsestraat met de Ring rond Kortrijk dicht. Er komt aan de Izegemsestraat wel een koker onder de R8 voor fietsers en voetgangers. De werken kosten 4,6 miljoen euro.
belgie is zo slecht nog niet

Gebruikersavatar
JonasCoryn
stadsweg
Berichten: 266
Lid geworden op: do 05 mar 2009, 16:25
Locatie: Deerlijk

Re: Afwerking Ring R8

Bericht door JonasCoryn » do 07 okt 2010, 20:55

Alweer uitstel.
Eerst was het 1 september, dan 1 november, nu naar volgend jaar. Tis gelijk een groot kluchtje. :down: