Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Medianieuws » di 02 dec 2008, 14:29

AD (2-12-2008) schreef:VVD: Er komt geen kilometer asfalt bij

DEN HAAG - Nederland krijgt er de komende jaren 'geen kilometer asfalt' meer bij. Die dreigende voorspelling doet de VVD vandaag bij de behandeling van de verkeersplannen van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) voor 2009. VVD-Tweede Kamerlid De Krom is er van overtuigd dat 'Europa' een streep door de wegenprojecten zet. Grote boosdoener is volgens het liberale Kamerlid Natura 2000, een netwerk van beschermde natuurgebieden. Van dergelijke gebieden liggen er 162 in Nederland, die momenteel worden aangewezen. Het gaat dan vooral om landschappen met dieren en planten waarvoor al sinds jaar en dag bescherming bestaat, 'maar die wordt nu nog veel strenger', verwacht de VVD'er.
Een greep uit de voorbeelden van beschermde dieren die de wegenaanleg zouden gaan dwarsbomen: het vliegend hert op de Veluwe, de bever in de Biesbosch, de kwartelkoning in de rivierengebieden en de noordse woelmuis in het Twiske. De Krom vreest dat Europa in de ruime omtrek bouwplannen gaat verbieden. Ook de mosselvangst in de Waddenzee is door Natura 2000 in het gedrang gekomen. De Tweede Kamer en het kabinet 'zitten nog te slapen' en zijn volgens de VVD nog niet doordrongen van de ernst van de kwestie.
Telegraaf (2-12-2008) schreef:EU-natuurplan nieuw drama voor Eurlings

Het is in ons land een drama om nieuwe wegen aan te leggen. De ene na de andere minister heeft zijn of haar tanden stukgebeten op dit taaie dossier. Niet omdat er een gebrek aan geld is. Integendeel, er staan miljarden geparkeerd die niet kunnen worden uitgegeven. Want de regelzucht is enorm groot. CDA-minister Camiel Eurlings (Verkeer) beloofde bij zijn aantreden dat hij het allemaal anders ging doen. Toch banjert ook hij inmiddels door Haagse stroop.
De eerste serieuze problemen ervoer de kroonprins van het CDA bij zijn plannen om de files niet met asfalt, maar met prikkels voor de automobilist te lijf te gaan. De zogeheten kilometerheffing zou volgens het regeerakkoord deze kabinetsperiode worden ingevoerd, maar door politieke en technische problemen is de kans nu klein dat in het laatste jaar van Balkenende IV, in 2011, zelfs maar met vrachtwagens kan worden begonnen. Eurlings liet zich niet kisten. Na de georganiseerde terugtocht bij de kilometerheffing probeerde hij langs andere wegen zijn belofte waar te maken om het land weer in beweging te krijgen. De door hem ingestelde commissie-Elverding kwam met een plan om de procedures voor de aanleg van wegen met jaren in te korten. Daarvoor moesten onder meer beroepsklagers als Milieudefensie in de Hollandse inspraakwaanzin buitenspel worden gezet.

Opstropen
Met het rapport in de hand stroopte de CDA-minister opnieuw de mouwen op. Afgelopen zomer presenteerde hij een lijst met dertig wegprojecten, die via spoedprocedures snel verbreed moeten worden. De bewindsman liep daarmee vooruit op nieuwe, soepeler luchtkwaliteitseisen, al is snel in Den Haag een rekbaar begrip. Eurlings bedoelt ermee dat voor het einde van zijn termijn in 2011 met asfalteren moet worden begonnen. De komende jaren staat Nederland dus nog altijd vast op de snelweg. En, zoals deze week bij de behandeling van Eurlings' begroting in de Tweede Kamer zal blijken, is er nieuw zwaar weer op komst. Op Europees niveau wordt namelijk als gevolg van een succesvolle milieulobby 'een samenhangend netwerk' van beschermde natuurgebieden opgezet, dat in totaal 15 procent van het EU-grondgebied omvat. Dit project, dat de naam 'Natura 2000' draagt, heeft ook voor Nederland verstrekkende gevolgen.

In het kader van 'Natura 2000' worden in ons land door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit {LNV) 162 gebieden aangewezen als beschermd gebied. Naast duinen en meren gaat het om bijvoorbeeld uiterwaarden, bossen, landgoederen en veengebieden. Het is een gigantische papierwinkel met voor de burger onbegrijpelijke taal. Zo staat in een 24 pagina's tellend rapport voor 'project 130': „In het gebied zijn zeer hoge potenties aanwezig voor uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van habitattype H6410 blauwgraslanden en de veenvormende habitattypen H7140 overgangs- en trilvenen en H7230 kalkmoerassen." De gevolgen van deze Europese natuurwetgeving liegen er niet om. Zo is het kitesurfen in de Voordelta al aan banden gelegd omdat de zwarte zee-eend moet worden beschermd. Paragliden mag ook niet zomaar meer omdat vogels daarvan kunnen schrikken. En in drie Natura-gebieden wordt streng op geluid gelet omdat de geelbuikvuurpad daar gevoelig voor is. Dat het Europese natuurplan voor Eurlings een nieuw drama belooft te worden, blijkt uit een brief van zijn collega-minister Gerda Verburg (LNV) aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De bewindsvrouw schetste daarin afgelopen september onbedoeld een schrikbeeld voor haar partijgenoot: „Ook voor wat betreft verkeer geldt dat emissies van stikstof (oxiden) van invloed kunnen zijn op Natura 2000-gebieden. Rond de besluitvorming van infrastructuur spelen dan ook potentieel hoge onderzoekslasten en vertragingen", zo citeerde zij een commissie die dat in kaart had gebracht.

Eurlings kan zijn borst dus natmaken. Het unieke aan 'Natura 2000' is namelijk dat zelfs buiten de aangewezen gebieden geen activiteiten mogen worden ontplooid die het natuurlijk evenwicht in de beschermde gebieden verstoren. Boeren ervaren nu al grote hinder hiervan. De vrees is dat in de toekomst ook de wegenbouw door deze eis in de soep gaat lopen. Aan het Binnenhof wordt al gesproken van een nieuw bureaucratisch monster, waarbij de wegvertragingen als gevolg van de beruchte regels voor fijnstof zullen verbleken. Eurlings zal bovendien ook nog moeten slalommen langs nieuwe regels voor geluidsnormering, die plannen voor het verbreden van snelwegen verder kunnen frustreren. De VVD slijpt de messen en heeft het oordeel al klaar: Eurlings' belofte dat nog onder zijn bewind de asfaltmachines massaal gaan rollen, wordt zijn Waterloo.

Paixao
autoweg
Berichten: 1040
Lid geworden op: di 28 feb 2006, 15:07
Locatie: Denekamp

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Paixao » di 02 dec 2008, 15:34

Het wordt eens tijd dat de bedenkers van al die opgeklopte en overdreven natuurbeschermingsmaatregelen in een plaggenhut in het Drentse (met alle respect) turf worden geparkeerd, zodat ze zelf kunnen ervaren hoe lang ze er vervolgens over doen om met hun - natuurlijk - hybride en milieuvriendelijke Toyota Prius in het Haagse cq. Brusselse pluchen wereldje terecht te komen!
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill

Gebruikersavatar
duikgek89
2x3 autosnelweg
Berichten: 7648
Lid geworden op: ma 23 jul 2007, 15:31

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door duikgek89 » di 02 dec 2008, 15:47

^^ Daarbij mogen ze alleen maar zandpaden gebruiken, want alsfalt is nou eenmaal slecht voor het milieu.

Dan rijden ze zich vast en sterven ze van de honger en dorst en dan zijn we er vanaf

simon
autoweg
Berichten: 1935
Lid geworden op: di 11 dec 2007, 15:46
Locatie: Utrecht

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door simon » di 02 dec 2008, 15:53

De soep zal ongetwijfeld niet zo heet worden gegeten als die wordt opgediend.
Tweede Kamer wil meer inzicht in gevolgen van aanwijzing Natura 2000 gebieden
Een meerderheid in de Tweede Kamer gevormd door VVD, CDA, PvdA, PVV, Christen Unie en SGP wil van het kabinet weten of de aanwijzing van Natura 2000 gebieden 'negatieve gevolgen' heeft op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het kabinet moet daar binnen een half jaar duidelijkheid over verschaffen De partijen geven steun aan een motie van Helma Neppérus van de VVD.

De VVD vreest dat de aanwijzing van Natura 2000 gebieden gepaard zal gaan met extra regels die een belemmering gaan vormen voor de aanleg van wegen en de bouw van woningen. De aanwijzing van een Natura 2000 gebied heeft ook invloed buiten de daadwerkelijke grenzen. Veehouderijbedrijven mogen niet teveel ammoniak uitstoten, en voor de aanleg van bedrijfsterreinen en wegen wordt bijvoorbeeld naar de geluidseffecten gekeken.

bron: De Telegraaf, 26/11/08

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 21799
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Pino » di 02 dec 2008, 18:59

Alvorens weer de gebruikelijke klaagzangen op "Europa" te richten, laten we ons wel bedenken dat de individuele lidstaten (en soms zelfs decentrale overheden daarvan) een bepaald gebied bestempelen als beschermd gebied. Het beschermingsniveau is vervolgens Europees geharmoniseerd, maar de ellende voor boeren, wegenbouwers, kitesurfers en iedereen die maar in de verste verte de natuur zou kunnen verstoren begint bij de Nederlandse overheid. Nederlandse overheden moeten zich bedenken dat het aanwijzen van een bepaald gebied voor bescherming verregaande gevolgen heeft voor niet alleen dat gebied, maar ook voor de ruime omgeving van dat gebied. En dus moet V&W aan de bel trekken voordat een andere overheid een stukje natuur laat beschermen op zo'n manier dat kilometers verderop geen weg meer kan worden aangelegd.

De VVD zet haar punt erg zwaar aan, maar het lijkt mij goed wanneer goed het oog wordt gehouden op de nu lopende aanwijzingen, voordat de milieulobby ervoor zorgt dat half Nederland op de lijst komt te staan. Andere ministeries moeten ergens voorop gaan in de strijd om ervoor te zorgen dat zij hun eigen beleid in de toekomst niet zien worden gefrustreerd door de Natura2000-richtlijn.

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Wally » wo 03 dec 2008, 19:41

Het ministerie heeft al gebieden geselecteerd, enkele zijn inmiddels aangewezen. In de aanwijzing wordt een doelstelling geformuleerd voor het behouden of uitbreiden van bepaalde plant- en diersoorten, daarnaast wordt de link gelegd met een bepaald habitat. In beheerplannen wordt geregeld hoe de doelstelling gehaald wordt, ook in relatie tot bestaande activiteiten in het gebied.
Overigens overlapt een deel van de gebieden al met huidige vogelrichtlijn en habitatrichtlijngebieden en veranderd er dus weinig.

De lopende inspraak betreft vooral discussies over begrenzing op detailniveau, mogelijke beperkingen voor bestaand economisch gebruik en de gekozen natuurdoelstellingen.

Het door milieuclubs aanwijzen van extra gebieden zal echt niet zomaar gebeuren, iedereen is nu nog druk bezig om de reeds geselecteerde gebieden rond te krijgen. Over een aantal jaar zal er mogelijk wel een discussie kunnen starten over nieuwe gebieden.

Het is niet zo dat er helemaal niets mag in zo'n natura2000 gebied. Wanneer aangetoond wordt dat een ingreep geen invloed heeft op de doelstelling is er waarschijnlijk weinig aan de hand. Voor nieuwe infrastructuur zal het lastiger worden omdat die invloed er altijd wel zal zijn.

Belangrijke vraag is in hoeverre er plannen (concreet of niet) zijn in betreffende gebieden, ik schat in dat het wel meevalt omdat het veelal bestaande natuurgebieden zijn die deels onder de vogel- en/of habitatrichtlijn danwel onder de EHS vallen.

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Frits » wo 03 dec 2008, 19:44

Eurlings is als een boot die op volle kracht vooruit wil, maar waarvan de ankers nog niet zijn binnen gehaald.
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17318
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Kaaiman » do 04 dec 2008, 17:23

Wat is er eigenlijk nieuw aan Natura2000 zo opeens?

De Vogelrichtlijn bestaat al sinds 1979 en de Habitatrichtlijn sinds 1992. Beide richtlijnen zijn overigens door Nederland geïnitieerd .
De meeste Natura2000-gebeiden liggen in de EHS, dus afgezien van de juridische hardheid die de EHS niet heeft -zolang deze nog niet in de bestemmingsplannen is opgenomen- verandert er niet veel.

In PKB-kaart nummer 6 staan deze gebieden aangegeven:
http://www2.vrom.nl/notaruimte/kaarten/ ... bieden.jpg
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20473
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door waldo79 » vr 05 dec 2008, 20:04

De meeste Natura2000-gebeiden liggen in de EHS, dus afgezien van de juridische hardheid die de EHS niet heeft -zolang deze nog niet in de bestemmingsplannen is opgenomen- verandert er niet veel.
Het valt nog niet mee om dat in een bestemmingsplan te integreren :)

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Bart » di 09 dec 2008, 22:04

Wat is er eigenlijk nieuw aan Natura2000 zo opeens?

De Vogelrichtlijn bestaat al sinds 1979 en de Habitatrichtlijn sinds 1992. Beide richtlijnen zijn overigens door Nederland geïnitieerd .
De meeste Natura2000-gebeiden liggen in de EHS, dus afgezien van de juridische hardheid die de EHS niet heeft -zolang deze nog niet in de bestemmingsplannen is opgenomen- verandert er niet veel.
Er zijn een aantal erg belangrijke verschillen die het erg lastig maken om nog te klussen.
Natura 2000:
- heeft een zeer streng beschermingsregime
- heeft harde instandhoudingsdoelstellingen per gebied (liggen in beheersplannen vast die nog opgesteld moeten worden)
- alle (mogelijk) significante effecten zijn verboden en dit heeft externe werking (dus ook van toepassing wanneer het plan buiten het Natura 2000-gebied effecten heeft binnen het Natura 2000-gebied).

De instandhoudingsdoelen zijn voor de rechter beslissend (zo blijkt uit jurisprudentie). Is bijvoorbeeld in een Natura 2000-gebied geen instandhoudingsdoel vastgelegd voor geluidgevoelige vogels, dan is meer geluid op dat gebied niet altijd een negatief effect.

Er zijn voor natuurbescherming twee wetten relevant: de Flora&Faunawet (voor bescherming van soorten) en de Natuurbeschermingswet 1998 (voor gebiedsbescherming). Soorten moeten altijd worden beschermd (ook buiten erkende natuurgebieden, voor gebieden gelden de nodige beschermingsregimes. Het strengste beschermingsregime is Natura 2000 (eigenlijk een soort van opvolger van de Habitatrichtlijn). Dit Natura 2000 komt voort uit een Europese richtlijn en is in Nederland geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998.

Veronderstellen we dat we een snelweg willen verbreden in de buurt van een Natura 2000-gebied dan moet daar (zoals bij elke wegaanpassing/aanleg) een inpassingsplan voor worden gemaakt. In de praktijk zijn dit vaak twee documenten: het landschapsplan en het natuurplan. Het landschapsplan is in deze niet echt relevant, het natuurplan wel. Het natuurplan is een onderzoek naar de effecten op de natuur in de omgeving en betreft alle gebieden in de buurt (ook niet beschermde gebieden) en alle beschermde soorten (in strengheid variërend van de grauwe gans tot aan knoflookpad...).

Is de uitkomst van het natuurplan dat er geen significante negatieve effecten zijn te verwachten op een Natura 2000-gebied, dan volstaat een zogeheten "verslechterings- en verstoringstoets". Soms is dit niet veel meer dan een nadere uiteenzetting van de relevante onderdelen van het Natuurplan (ik heb discussies meegemaakt met inhoudelijk specialisten en juristen over of het veranderen van de naam zou volstaan...), ofwel: niets aan de hand.

Is de uitkomst dat er wél significante negatieve effecten te verwachten zijn (of ten minste: niet uitgesloten kunnen worden) dan kan het plan in beginsel NIET doorgaan... Dat is erg vervelend voor de initiatiefnemer van een plan, dus is er een (kleine) uitzonderingsmogelijkheid: toetsen aan de ADC-criteria... Toetsen aan de ADC-criteria houdt in dat er het volgende bekeken moet worden:
Alternatieven: zijn er alternatieven voor het plan die geen schade aan een Natura 2000-gebied aanrichten? (een andere locatie, maar wellicht ook niet-inframaatregelen)
Dwingende redenen van groot openbaar belang: een zware term... Het komt er in ieder geval op neer dat er een keiharde onderbouwing van nut/noodzaak moet zijn die duidelijk in wetgeving/beleid staat. Deze term gaat in ieder geval niet op voor individuele bedrijven (ofwel: exit uitbreidingen voor boeren...)
Compensatie van de aangerichte schade: deze is NIET afkoopbaar, er MOET fysiek gecompenseerd worden.

De eerste twee termen zijn het meest vervelend, zeker wanneer er strikt geïnterpreteerd wordt. Voor hoogwaterbescherming is vanalles mogelijk, maar daarvoor verdwijnt in Nederland vrijwel elke (juridische) belemmering. Voor verkeer/vervoer wordt het al listiger, al valt hier in veel gevallen wel een mouw aan te passen. Echter, het kan wel zijn dat de initiatiefnemer niet het voorkeursalternatief kan uitvoeren en gedwongen is om een ander alternatief te kiezen (stel: de A6/A9 had significante effecten op het Naardermeer gehad, dan had de minister niet meer mogen kiezen voor de A6/A9). Verder zou het kunnen zijn dat verbreding van het spoor minder effecten heeft dan wegverbreding, waardoor de minister niet meer mag kiezen voor wegverbreding. Heeft de minister geen spoor onderzocht in zijn studie? Dan zou het maar zo kunnen zijn dat de rechter dit kan gaan zien als een gebrek (=vernietiging). Of dit gaat gebeuren is niet bekend, maar goed, uitsluiten kunnen we het niet op dit moment.

Dwingende redenen van groot openbaar belang impliceert dat er een harde nut/noodzaak moet zijn. Momenteel is deze in Nederland opgebouwd aan de reistijden om trajecten uit de Nota Mobiliteit. Is deze in de spits 1,5x zo lang als buiten de spits (in steden 2x) dan geldt een ingreep als noodzakelijk. Dat vergt dan natuurlijk wel veel van de verkeerscijfers en de vervoersvraag in de toekomst. Studies zullen dus wellicht wat breder moeten worden in de beginfase (gelukkig constateerde ene meneer Elverding dit ook al...), waardoor zowel nut/noodzaak als het ontbreken van alternatieven kan worden aangetoond (hoewel bredere voortrajecten voor wegen een risico in gaan houden: je kijkt immers verder dan dat we nu doen).

De compensatie kon ook wel eens lastig gaan worden: er vinden nog altijd veel ingrepen plaats, waardoor er (dus) veel gecompenseerd moet worden. Dit moet bij voorkeur in hetzelfde gebied gebeuren, anders zo dicht mogelijk erbij (zowel in termen van soorten/habitats als fysiek ook in de buurt). Het is dus niet zo dat schade in de Achterhoek kan worden gecompenseerd door tien boeren op de Veluwe uit te kopen en het land te laten voor wat het is.

Momenteel zijn de twee nieuwste hits voor effecten i.r.t. Natura 2000 de zgn. stikstofdeposities en geluid (vaak max. 43 dB, bij sommige gevoelige soorten/gebieden 40dB). Met name het eerste effect is ernstig vervelend: enerzijds omdat er niet heel veel tegen te doen valt (schonere motoren en minder mestuitstoot verplichten kun je niet regelen middels een wegverbreding) en anderzijds omdat de effecten stukken verderop nog merkbaar en meetbaar kunnen zijn: meer onderzoekslast, grotere kans op schade aan meer gebieden...

Er zijn nog een paar mogelijkheden voor interventies:
- beroep aantekenen tegen de definitieve aanwijzing (kan alleen wanneer je belanghebbend bent én hebt ingesproken op de betreffende ontwerp-besluiten)
- De beheersplannen worden ter inzage gelegd en daar is ook weer beroep tegen mogelijk... Net als bij het protesteren tegen wegen geldt dat uitstel hier vaak geen afstel betekent, maar het is wel mogelijk...

Let wel: geen beheersplan is geen garantie voor lekker bouwen, bij geen beheersplan geldt dat je niets mag... Echter, de termijn waarop dat gaat spelen is nog lang niet ingegaan (pas over een jaar of wat, maar dat weet ik niet precies).
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36633
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Rene » di 09 dec 2008, 23:13

De Krom zit er dus niet zo ver naast...

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Bart » di 09 dec 2008, 23:50

nee, eigenlijk niet nee... Zeker niet gezien eerdere ervaringen met de implementatie van EU-Richtlijnen in Nederlands recht (vgl. WARV --> tunnelveiligheid en het overbekende Besluit Luchtkwaliteit 2001...)

Een en ander zou overigens niet heel erg hoeven zijn. Kijk, niemand wil de Waddenzee wat aandoen, of de Veluwe beschadigen. Dat je daar extra kritisch op bent, is niet meer dan logisch. Punt is echter, dat een ijverige LNV-er meer dan 250 (ik dacht 262) gebieden heeft voorgedragen bij de Europese Commissie. Ter vergelijking: Frankrijk heeft 35 Natura 2000-gebieden voor ogen.

Hierbij moet een nuancering worden gemaakt: Nederland is natuurlijk klein, maar de landschappelijke verscheidenheid (en dus de diversiteit van populaties flora&fauna) is ook behoorlijk groot, ware het niet dat de biotopen dus ook klein zijn en overal en nergens liggen...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Wally » wo 10 dec 2008, 17:50

Bart schreef: - De beheersplannen worden ter inzage gelegd en daar is ook weer beroep tegen mogelijk... Net als bij het protesteren tegen wegen geldt dat uitstel hier vaak geen afstel betekent, maar het is wel mogelijk...

Let wel: geen beheersplan is geen garantie voor lekker bouwen, bij geen beheersplan geldt dat je niets mag... Echter, de termijn waarop dat gaat spelen is nog lang niet ingegaan (pas over een jaar of wat, maar dat weet ik niet precies).
In hoeverre heeft het (in relatie tot toekomstige aanleg van nieuwe infrastructuur) zin om in beroep te gaan tegen een beheerplan, als de doelstelling voor het gebied al in de aanwijzing is vastgelegd?

Overigens zijn/worden in Nederland 162 Natura2000 gebieden (en dus niet 262) aangewezen.

Blijf ik nog steeds benieuwd naar infrastructuurprojecten die mogelijk vertragen door deze wetgeving. Iemand een idee?

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Bart » wo 10 dec 2008, 19:09

In hoeverre heeft het (in relatie tot toekomstige aanleg van nieuwe infrastructuur) zin om in beroep te gaan tegen een beheerplan, als de doelstelling voor het gebied al in de aanwijzing is vastgelegd?
VEEL nut... Wanneer er absurde beheersplannen worden opgesteld door de provincies (zijn hiervoor verantwoordelijk) dan kan het instellen van beroep leiden tot de nodige matiging hiervan...
Overigens zijn/worden in Nederland 162 Natura2000 gebieden (en dus niet 262) aangewezen.
Volgens LNV zijn het er inderdaad 162. Scheelt toch 100 gebieden...
Blijf ik nog steeds benieuwd naar infrastructuurprojecten die mogelijk vertragen door deze wetgeving. Iemand een idee?
Alle infrastructuurprojecten lopen dit risico... Vooral bij wegen gaat het argument Natura 2000 voor extra werk zorgen en een aantal extra beroepen. Deze beroepen zullen dan niet alleen van Milieudefensie komen (die gaan zich waarschijnlijk niet ineens richten op Natura 2000), maar wel van natuurorganisaties. Denk aan de Waddenvereniging, Vogelbescherming etc. Kortom: een nieuwe lastige situatie.

Voor V&W geldt dat er extra expertise kan worden binnengehaald (voor zover dat onvoldoende aanwezig is), maar dit geldt niet voor boeren, gemeenten en de particulier die een garage bij zijn huis wil bouwen...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Rogier
2x2 autosnelweg
Berichten: 5033
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Rogier » wo 10 dec 2008, 21:51

Al met al een waardeloze richtlijn, die een hoop papierwerk geeft, terwijl de voordelen voor de natuurgebieden maar zeer beperkt is.
Een voordeel. Het levert wel een hoop werk op voor de specialisten bij de milieu adviesbureau's.

Verder leert de ervaring dat de wetgeving toch achteraf weer aangepast wordt (zie luchtkwaliteitswet).

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Wally » vr 12 dec 2008, 20:33

Bart schreef: Alle infrastructuurprojecten lopen dit risico...
Ook die projecten die niet in de buurt liggen van een natura2000 gebied?
Het lijkt me toch vooral een plaatsgebonden verhaal.

Ik doelde overigens op grotere projecten als autosnelwegen e.d.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Bart » vr 12 dec 2008, 21:51

^^ 162 gebieden, verdeeld over het hele land, dus er ligt altijd eentje bij je in de buurt. Daarbij moet ook 'externe werking' worden meegenomen. Dus: effect van extra verkeer (emissies) op een nabijgelegen Natura 2000 gebied moet je inzichtelijk maken...

Ergo: ALLE Rijkswegprojecten die iets meer inhouden dan een spitsstrook zullen hiermee te maken krijgen, sommige van de spitsstroken ook.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Wally » za 13 dec 2008, 12:27

Volgens dit kaartje zijn er toch aardig wat gebieden waar geen Natura 2000 gebied is:

Afbeelding

Bron: http://www.milieuennatuurcompendium.nl/

Hoe ver reikt de externe invloed?

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 9072
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Ds79m » za 13 dec 2008, 12:50

Wally schreef:Volgens dit kaartje zijn er toch aardig wat gebieden waar geen Natura 2000 gebied is:
Het gaat meer om de gebieden die er wel toe behoren. En niemand zal er direct tegen zijn om waardevolle natuur te beschermen, het probleem is alleen dat als er ergens in de buurt een keer een spitsstrook moet worden aangelegd, er direct weer nog langere procedures nodig zijn. Terwijl je je best kunt afvragen of de natuur een stuk verder er echt hinder van ondervindt. (En je kunt zelfs redeneren dat economische schade op langere termijn negatieve effecten heeft, omdat er minder in de natuur kan worden geïnvesteerd, maar dat laat ik even buiten beschouwing). Bovendien geeft het linkse partijen een extra stok om mee te slaan; "wij zijn best voorstander van een goede infrastructuur, maar de overheid moet zich wel netjes aan de regels houden."
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

wiebe1952
polderweggetje
Berichten: 21
Lid geworden op: vr 12 sep 2008, 22:38

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door wiebe1952 » za 13 dec 2008, 13:31

Bart schreef:... Daarbij moet ook 'externe werking' worden meegenomen. Dus: effect van extra verkeer (emissies) op een nabijgelegen Natura 2000 gebied moet je inzichtelijk maken...
Interessante vraag in dit kader is ook of voor het milieueffect (bijv. door geluid) moet worden uitgegaan van:
- alleen de autonome verkeersontwikkeling in de periode 10 jaar na openstelling óf
- de autonome verkeersontwikkeling in de periode 10 jaar na openstelling inclusief de extra ontwikkeling door het wegproject óf
- alleen de extra ontwikkeling door het wegproject.

Detail: ik zou de term immissie gebruik i.p.v. emissie.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door Bart » za 13 dec 2008, 15:02

^^ bij natuurwetgeving is gebruikelijk om te meten t.o.v. de huidige situatie (dus nee: NIET de autonome ontwikkeling...). Overigens wordt de autonome situatie 'beter': stillere banden zijn in aantocht, net als stillere motoren, stiller asfalt etc.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

IQ[]
expressweg
Berichten: 4328
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Re: VVD: "Er komt door Natura2000 geen kilometer asfalt bij"

Bericht door IQ[] » zo 14 dec 2008, 22:06

Uitgebouwde N69 kunnen we wel vergeten gezien dat kaartje...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36633
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Rene » ma 15 jun 2009, 9:27

Telegraaf (15-6-2009) schreef:Versoepel natuurbeleid met Crisiswet
Provincies pleiten voor meer ruimte voor bedrijfsuitbreiding

DEN HAAG - Premier Balkenende moet zijn Crisis- en Herstehvet aangrijpen om Nederland te redden van de verstikkende regelbrij rond nieuwe natuurgebieden. Gedeputeerden uit Brabant, Limburg en Overijssel doen een dringend beroep op de minister-president om vele tienduizenden bedrijven, recreatieparken en veehouders te verlossen van een fatale wurggreep. Zij zijn afgesneden van elke mogelijke bedrijfsontwikkeling, omdat de aanwijzing van 162 natuurgebieden als onderdeel van het Europese netwerk Natura 2000 - als een verlammende deken rond hen heen is gedrapeerd. „Onze economie loopt hierop echt stuk", waarschuwt de Limburgse gedeputeerde Ger Driessen. „De Crisis- en Herstelwet is een prachtige kans om de bezem te halen door die irreële regels."

Stimulans
Balkenende wil met zijn wet, die hij in maart aankondigde op een CDA-congres, de economische crisis te lijf. Maar wat helpt die stimulans, zo redeneren de bestuurders, als de regelbrij investeringen belet? Niet alleen de aanleg van bungalowparken, zoals in Wapenveld of Giethoorn, ligt stil. Ook de bouw van nieuwe veestallen, dankzij moderne luchtwassers een zegen voor het milieu, blijft zonder vergunning. „Je kunt niet van elk bedrijfje een omvangrijke bewijslast verlangen dat ze dat ene plantje niet schaden", zegt de Overijsselse bestuurder Piet Jansen.
Hoewel het natuurnetwerk een Europese plicht is, maakt Nederland het zichzelf bijzonder moeilijk. Natuurclubs willen meer dieren en planten beschermen dan Brussel eist. „Soms zelfs beestjes die nooit zijn aangetoond", stelt Jansen. Verder wees het ministerie van LNV zelfs de kleinste gebiedjes aan, zoals het vijf hectare grote Twentse Boddenbroek. Die hebben vervolgens wel een enorme schaduwwerking. Zo'n 85 procent van Overijssel zucht eronder.
Onno Hoes, gedeputeerde in Brabant, vindt Natura 2000 financieel een zwart gat. Hoes: „Wie betaalt straks al die vereiste veranderingen aan boerderij of drinkwaterbedrijf? Daarvoor is niets geregeld." Volgens hem is het 't oude liedje: het rijk wil heel veel, maar budget ontbreekt. „Ons natuurbeleid is een gigantische zeepbel", aldus Hoes.

Ook de wegenaanleg loopt gevaar. Hoewel de Gelderse gedeputeerde Co Verdaas twijfelt of de Herstelwet kan helpen, vreest hij dat Natura 2000 zich ontpopt tot een kille plannenbreker zoals de Wet Luchtkwaliteit. Jarenlang werd met een beroep op die wet een stokje gestoken voor nieuw asfalt. De provincies steunen mooie natuur, maar willen in ons dichtbevolkte land flexibele regels die niet alles plat leggen. Driessen: „Het beeld dat alle natuur kapot wordt gemaakt klopt niet. Nieuwe bedrijven met moderne technieken zorgen juist voor minder belasting." Collega Jansen: „Dit natuurnetwerk, dat zo mooi is bedoeld, heeft nu een vreselijk negatieve klank. Als de premier dit zou vlottrekken, is dat een uitstekend signaal dat bovendien weer draagvlak oplevert voor natuur."
We konden erop wachten: de vraag dat de milieuregels eindelijk worden versoepeld.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17318
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Kaaiman » ma 15 jun 2009, 11:17

Ik hoop alleen niet dat bedrijventerreinen en woonwijken ook makkelijker worden. Er wordt veel te veel gebouwd. Tig bedrijventerreinen wachten op sanering, terwijl aan de andere kant van de stad vrolijk wordt bijgebouwd. Tig woonwijken wachten op middenklassers en daarboven, terwijl daar zeker in deze tijd nauwelijks vraag naar is. :roll:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 75915
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Chris » ma 15 jun 2009, 11:29

Op veel oudere bedrijventerreinen met gemixt gebruik is het aanbod echter wel behoorlijk versnipperd. Als je zeg maar een kantoor van 10.000 vierkante meter wil, dan kan dat vaak niet op de oude bedrijventerreinen omdat het overal hier 400 m2, daar 1.200 m2 etc. is. Het beste zou zijn om meteen hele delen van bedrijventerreinen plat te gooien, maar dat is een proces dat jaren en jaren duurt, en op grootschalige leegstand zit een gemeente ook niet te wachten.

Peter
2x4 autosnelweg
Berichten: 10218
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Peter » ma 15 jun 2009, 11:51

Vaak zijn bedrijventerreinen ook weer ondergedeeld in categoriën:
* kantoren
* detailhandel
* groothandel en bulkgoederen
* lichte industrie
* zware industrie

Niet altijd even eenvoudig om te saneren (herschikken). Soms liggen ze (volgens huidige maatstaven) ook te dicht bij woningen of natuur, waardoor een bedrijf dat wegvalt niet kan worden ingenomen door een nieuw bedrijf. Herbestemmen is ook lastig als niet alle bedrijven weg zijn. Ook liggen er soms nog erfenissen (verontreiniging) met onduidelijke aansprakelijkheid.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36633
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Rene » zo 28 jun 2009, 15:24

Het besef van de volstrekt doorgedraaide regelzucht komt pas als het te laat is...
[url=http://www.telegraaf.nl/binnenland/4270752/___Weg_met_regeldrift___.html?p=22,2]Telegraaf.nl[/url] (28-6-2009) schreef:'Weg met regeldrift'
Voorman Veluwe luidt noodklok
Netwerk slaat alle initiatief uit handen


DEN HAAG - Natuurpark De Hoge Veluwe hekelt de ergerlijke regeldrift die voortvloeit uit een nieuw Europees netwerk van natuurgebieden. Bijzondere wandelroutes of sportevenementen op het park dreigen straks te verzanden in een bureaucratische rompslomp, zo vreest directeur Seger van Voorst tot Voorst. Het netwerk Natura 2000, dat door heel Europa dieren en planten moet beschermen, slaat hem alle initiatief uit handen. "Als we in de toekomst een leuke marathon willen organiseren, moeten we ineens vergunningen aanvragen", zegt baron Van Voorst tot Voorst ontsteld. "En als je ontheffing krijgt, is die vatbaar voor bezwaar van allerhande clubjes. Nou, dan weet je het wel in Nederland."
De snoeiharde kritiek betekent een tik uit onverwachte hoek voor minister Verburg (Natuur). Dat veehouders en recreatieondernemers klagen over de verlammende werking van de 162 natuurgebieden is langzamerhand wel bekend in Den Haag. Maar dat zelfs natuurbeschermers er nu de vloer mee aanvegen, toont hoe gevaarlijk de Haagse regelmakers zijn verwijderd van de praktijk. Zelfs het 'vrij struinen' buiten de paden om - een unieke manier om het prachtige 5500 ha grote park Hoge Veluwe te beleven - staat op de tocht. "Als dat ineens niet meer mag omdat misschien een of ander leefgebied wordt verstoord, denk ik: 'Amehoela!' Ik draai het liever om: hoe kan het dat zulke unieke planten en dieren gedijen in een gebied waar wandelaars al jaren vrij rondlopen?" Volgens Van Voorst tot Voorst slaat ons natuurbeleid door. "We benaderen alles te negatief. Nederland telt meer bos dan vijf eeuwen geleden. Het gaat juist ontzettend goed!" Ook vraagt de directeur zich af of het van Europa nu echt zo streng moet. "Of doen wij het misschien weer veel strenger dan Brussel vraagt?" Komende woensdag moet minister Verburg opnieuw in debat met de Tweede Kamer over de moeizame aanleg van het natuurnetwerk.

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Wally » zo 28 jun 2009, 16:45

Natuurpark De Hoge Veluwe is geen 100% natuurbeschermingsorganisatie, anders hadden ze het hele park of grote delen ervan wel op slot gegooid. Recreatie is een belangrijk doel van betreffende stichting, en 80% van de inkomsten komt van entreegeld van bezoekers. Telegraaf overdrijft op dit punt dus.
Verder wordt in de laatste zin gesteld dat de aanleg van het natuurnetwerk moeizaam zou gaan. Ook weer een vertekend beeld, aangezien het niet om aanleg van gebieden gaat, maar alleen het aanwijzen ervan.
Vervolgens dient in beheerplannen aangegeven te worden hoe de natuurdoelstellingen in de aanwijzing gehaald gaan worden. Wat betreft het aanvragen van vergunningen zal dit in deze context gaan over activiteiten waarvan onbekend is of deze een positieve of negatieve invloed hebben op de natuurdoelstellingen. Zodra dat aangetoond is zou je sommige zaken dus zonder vergunning kunnen regelen.

Kritische geluiden bij invoering van regelgeving prima, maar feiten juist weergeven is ook belangrijk.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21873
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Wouter N14 » vr 03 jul 2009, 13:42

Dit bericht past hier wel.
[url=http://www.verkeerskunde.nl/natuurschade-door-wegaanleg-meten.15805.lynkx]www.verkeerskunde.nl[/url] (3-7-2009) schreef: Natuurschade door wegaanleg meten

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft zogenoemde natuurpunten ontwikkeld waarmee het verlies aan natuur door bijvoorbeeld de aanleg van een weg is af te wegen tegen de tijdwinst die dit veel mensen oplevert. Hiermee kan op een gestandaardiseerde manier gemeten worden of een nieuwe weg tot natuurverlies leidt. Tot op heden werden natuureffecten in een kosten-batenanalyse niet of gebrekkig meegenomen. Dat blijkt uit ‘De methode Natuurpunten in Maatschappelijke Kosten-batenanalyses’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, die op 3 juni is verschenen. Met natuurpunten zijn de natuureffecten nu ook kwantitatief te vergelijken met de in euro’s meetbare effecten. De belangrijkste winst van de natuurpuntenmethode is dat het de mate van natuurverlies of -verbetering vergelijkbaar maakt met de baten en kosten van het project die in euro’s worden uitgedrukt. Analyse van een aantal maatschappelijke kosten-batenanalyses leerde het PBL dat de natuureffecten op uiteenlopende en gebrekkige wijzen in projecten worden meegenomen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de projecten niet, aldus het PBL. Bovendien geeft de informatie in de huidige kosten-batenanalyses vaak een onvoldoende betrouwbaar beeld van de omvang van de effecten op de natuur. Doordat natuurpunten geen zicht bieden op de waarde die de maatschappij hecht aan een verandering in de natuur, geeft een kosten-batenanalyse met natuurpunten geen uitsluitsel over de maatschappelijke wenselijkheid van een project. Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36633
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Natura2000 en de gevolgen voor bouw en infra

Bericht door Rene » vr 03 jul 2009, 13:45

Tja, en nu is natuurlijk de vraag wat de aanname is voor het bedrag per m2...