Afbeelding

[N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » do 31 jan 2019, 10:49

4 maart wordt het aangepaste PIP waarschijnlijk vastgesteld, waarna in september de vervanging kan beginnen.
Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten
30 januari 2019

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk aan de Amstel voor aan Provinciale Staten (PS).
PS besluiten begin maart 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP. Dit PIP is een aanvulling op het PIP Brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden.

Geen zienswijze
Het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) lag vanaf 22 november 2018 6 weken voor iedereen ter inzage. Er zijn geen ontvankelijke zienswijzen binnen gekomen, waardoor GS het PIP ongewijzigd voorleggen aan PS.

Verdere procedure
PS nemen naar verwachting 4 maart 2019 een besluit en stellen daarmee het inpassingsplan vast. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. Na vaststelling door PS wordt het besluit gepubliceerd. De dag na publicatie treedt het inpassingsplan in werking en wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug aangevraagd. Medio september 2019 start de daadwerkelijke vervanging van de brug.

Aanvullend PIP
Oorspronkelijk zou de aannemer in mei 2018 starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het PIP, zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug. De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Het werk kan weer beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast. Door de vertraging in de wettelijke procedures worden de nieuwe bruggen naar verwachting medio 2021 in gebruik genomen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ale_Staten
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 24 apr 2019, 14:14

Het aangepaste PIP is in maart vastgesteld.

In mei beginnen de eerste werkzaamheden!
Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel
(24 april 2019)
Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.
In verband met de voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden omgeleid door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel. De extra reistijd bedraagt gemiddeld 5 minuten.

Omleiding richting Amstelveen
Fietsers richting Amstelveen steken vanaf de verkeerslichten bij de Jacob van Ruisdaelweg de Burgermeester Stramanweg (N522) over. Vanaf de Jacob van Ruisdaelweg worden de fietsers met gele borden omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan, Dorpsstraat en Hoger Einde-Zuid. Aan het eind van Hoger Einde-Zuid steken de fietsers bij de verkeerslichten de N522 over en vervolgen zij hun weg richting Amstelveen. Deze omleiding (pdf, 291 kB) geldt voor (brom)fietsers in beide richtingen.

Extra reistijd
De omleidingsroute in Ouderkerk aan de Amstel is ongeveer 300 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op een kruispunt met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers wordt geschat op gemiddeld 5 minuten.

Verwijderen van gedeelte fietspad
Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt het laatste gedeelte van het fietspad voor Hoger Einde-Noord begin mei 2019 verwijderd. Daarna start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

Omleiding Amstelveen vanaf eind juni
Langs de N522/Oranjebaan in Amstelveen start de aannemer vanaf eind juni 2019 met het voorbelasten van de ondergrond. Ook hier wordt een deel van het fietspad verwijderd. Dit betekent dat fietsers vanaf eind juni aan de kant van Amstelveen vanaf Amsteldijk Noord worden omgeleid via Amstelzijde en Amstelslag. Bij de kruising van de N522 met de Amstelslag plaatst de provincie verkeerslichten, zodat fietsers hier veilig de N522 kunnen oversteken.

Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken
Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen. De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... _de_Amstel
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 29 mei 2019, 11:12

Het fietspad aan de oostzijde is afgesloten zoals hierboven vermeld.

Er wordt nu de laatst hand gelegd aan verkeerslichten even westelijk van de brug, bij het kruispunt Amstelslag.
Vanaf september zou dan aan de bouw van de nieuwe brug worden begonnen.
Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)
(24 mei 2019)
Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.

Deze tijdelijke verkeerslichteninstallatie is nodig om een veilige fietsomleiding mogelijk te maken tussen het betreffende kruispunt Amstelslag en de brug over de Amstel. Vanaf 24 juni worden de verkeerslichten in gebruik genomen. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor diverse testen op de installatie.

Zeer beperkte verkeershinder
Verkeersregelaars leiden het verkeer in de 3 nachten langs de werkzaamheden, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden voor het verkeer en het uitvoerend personeel van de aannemer. Er wordt telkens maar 1 rijstrook afgesloten, bij de plek waar op dat moment de werkzaamheden plaatsvinden. Overdag zijn alle rijstroken beschikbaar. Hierdoor is de verkeershinder voor de weggebruikers zeer beperkt.

Werkzaamheden
In de nachten van 27 tot en met uiterlijk 29 mei plaatst de aannemer de palen, portalen en verkeerslichten van de tijdelijke installatie. Ook zaagt de aannemer detectielussen in het asfalt en wordt de bedrading voor de installatie opgehangen. Dit betekent dat de kabels voor deze tijdelijke installatie op veilige hoogte boven de weg hangen en de aannemer het asfalt niet hoeft open te breken. Ook wordt er extra belijning aangebracht. Na de werkzaamheden voert de aannemer diverse testen uit, zodat de provincie de installatie vanaf 24 juni in gebruik kan nemen.

Afsluiting fietspad langs Oranjebaan (N522)
Van 24 juni 2019 tot medio 2020 is het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen afgesloten, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van dit fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Om veilig de N522 over te kunnen steken bij de Amstelslag worden hier tijdelijk verkeerslichten geplaatst.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ebaan_N522
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » di 30 jul 2019, 10:12

Noord-Holland en bruggen bouwen. Er lijkt wel een vloek op te rusten:
Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)
(30 juli 2019)

De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer.
Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.

Aansluiting Amsteldijk Noord
De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en wordt het verkeer omgeleid.
Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 2019 niet beschikbaar.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... rkerk_N522
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 16992
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Kaaiman » di 30 jul 2019, 11:12

Kennelijk zijn Noord-Hollanders niet zulke bruggenbouwers. :hap:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Durashift
autoweg
Berichten: 2255
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Durashift » za 14 dec 2019, 15:13

Het college van GS in N-H heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met de betrokken aannemer. Dit om dat bedrijf schadeloos te stellen voor de door het ingeschakelde ingenieursbureau gemaakte fout.

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.as ... 1100155994

Dat ingenieursbureau kan alvast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering inschakelen.. :|

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 12 feb 2020, 9:51

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... _weer_open

Het oude fietspad langs de N522, is in zijn geheel weer open voor langzaam verkeer. Ze hoeven nu dus niet meer van de omleiding gebruik te maken.
Belangrijk stukje in het persbericht:
Om te kunnen starten met de bouw van de nieuwe brug over de Amstel heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, dan wordt eerst de verbindingsweg aangelegd waarna de aanleg van de brug kan beginnen.
Dat kan dus nog wel enige jaren duren voor ze weer aan de slag gaan lijkt me. :|
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » ma 16 mar 2020, 17:00

Er wordt zoals hier boven geschreven is, een onteigeningsprocedure gestart.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ter_inzage

Als dat allemaal volgens proces loopt, kan pas in 2021 begonnen worden met de werkzaamheden!
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7717
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Jackbauer1350 » wo 03 jun 2020, 20:28

Enkele plaatjes van hoe het er nu bij ligt:

Afbeelding
De hoek bij de kruising Burg. Stramanweg (N522)/Hoger Einde-Noord

Afbeelding
Afbeelding
De kruising met het Hoger Einde-noord en-Zuid.

Afbeelding
Opslagterrein

Afbeelding
Bouwlocatie.

Afbeelding
De huidige brug. Aan deze zijde een tweerichtingenfietspad. Aan de andere zijde een voetpad, dat ook gebruikt wordt
door fietsers.

Afbeelding
De brug vanaf de Amstelzijde gezien.

Afbeelding
De kruising met de Amsteldijk Noord/Amstelzijde.

Afbeelding
Fietsers/voetgangers kunnen aan deze zijde ook gebruik maken van een onderdoorgang.
Om dan op het fietspad van de N522 te komen is dan alleen wat omslachtig.

Afbeelding
De kruising vanuit de richting Amstelveen.

Afbeelding
N522 richting Amstelveen. Hier is langs de weg ook het beginstadium van de werkzaamheden te zien.


Verder heb ik het idee dat de verkeerslichten ruk zijn afgesteld vanuit bepaalde richtingen.
Heb er een poosje staan kijken maar fietsers negeren al snel het rode licht.

IIVQ
verkeersader
Berichten: 746
Lid geworden op: di 28 mar 2017, 20:30

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door IIVQ » wo 02 jun 2021, 14:48

Vandaag waren ze echt aan het werk: er worden damwanden geslagen en de remmingswerken het dichtst voor de brug (aan de noordzijde) werden weggehaald omdat daar de 2e brug moet komen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » wo 02 jun 2021, 14:55

Ja klopt, ze zijn al weer even bezig met nieuwe werkzaamheden. Het heeft een tijdje stilgelegen, maar sinds februari, maart is men weer bezig met allemaal voorbereidingen.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... _Ouderkerk
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Runner
dorpsstraat
Berichten: 110
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 07 jun 2021, 17:28

Nog weinig verschil met de laatste foto update van precies 1 jaar geleden. Er staat nu wel een kraan.
Afbeelding

IIVQ
verkeersader
Berichten: 746
Lid geworden op: di 28 mar 2017, 20:30

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door IIVQ » ma 07 jun 2021, 20:15

En de remmingswerken zijn weg ;-)

Runner
dorpsstraat
Berichten: 110
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 26 jul 2021, 18:31

Afbeelding

IIVQ
verkeersader
Berichten: 746
Lid geworden op: di 28 mar 2017, 20:30

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door IIVQ » zo 08 aug 2021, 21:36

Inmiddels is de Amsteldijk Noord aangesloten op de Amstelslag ipv op de Amstelzijde, zie Openstreetmap. Ten noorden van de N522 (dus aan de westzijde van de Amstel) is alles afgezet, en de weg volledig weg.
SPOILER: TOON

Afbeelding

Afbeelding
Aansluiting aan N522 (en Amstelslag, overzijde)

Afbeelding
Vanaf Amsteldijk Noord, kijkend naar de Amstelslag, rechts het voetgangerstunneltje

Afbeelding
Nog een blik op Amstel en ri Amstelveen. Het oude fietspad is verdwenen, je fietst hier op de weg. Het ziet er uit alsof dit tijdelijk (als in: niet tot 2023) is, want verderop ligt een talud voor een nieuw fietspad al klaar.

Afbeelding
Basis van pijlers voor de nieuwe brug

Afbeelding
Afbeelding
Idem aan de westzijde. Ik heb me laten vertellen dat het betonnen blok rechts de basculekelder is, die later op zijn definitieve plek (meer midden op het water) geschoven gaat worden.
Shameless plug: Ik ben vrijwilliger op het Jan Coevertveer 200m zuidelijker over de Amstel (vaart elke zondag in het zomerhalfjaar van 13:30-17:00). Dit pontje heeft wel eens dag en nacht gevaren bij werkzaamheden aan deze brug - ik hoop dat dat nog eens gaat gebeuren maar het zal wel niet.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » ma 09 aug 2021, 0:07

Dat laatste zal niet meer zo snel gebeuren: Er rijden inmiddels zoveel fietsers en bromfietsers en ander langzaam verkeer over de brug, dat het pontje het aanbod niet aan kan. Ik heb wel eens gehoord dat het een vorige keer bijna is gezonken.

Er is al veel veranderd zeg! Bedankt voor de foto's!

Het tijdelijke fietspad wordt circa 9 maanden gebruikt, waarna als het goed is het definitieve fietspad in gebruik zal worden genomen, inclusief de nieuwe brug.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » ma 09 aug 2021, 14:41

Nieuwsbericht van de provincie over de opening van de verbindingsweg:
Nieuwe verbindingsweg bij de Amstelslag geopend
(26 juli 2021)
De nieuwe weg die de Amsteldijk-Noord met de kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522) verbindt is vanaf 26 juli 2021 open voor verkeer.
De verbindingsweg die voor het kantoorgebouw Oranjestaete bij Ouderkerk aan de Amstel loopt, vervangt de toe- en afrit van/naar de N522 op de kruising Amsteldijk Noord/N522. Het verkeer op de provinciale weg kan hierdoor veiliger en beter doorstromen.

De aanleg van de nieuwe verbindingsweg is begin dit jaar gestart. De nieuwe weg loopt voor het kantoorgebouw Oranjestaete langs, parallel aan de Oranjebaan. Hier lagen tot voor kort de parkeerplaatsen van de werknemers en bezoekers van Oranjestaete. Voor de aanleg van de nieuwe weg zijn deze de parkeerplaatsen verlegd naar de andere kant (westzijde) van het kantorencomplex.

De verbindingsweg is ongeveer 500 meter lang en bestaat uit een rijbaan voorzien van fietspaden (suggestiestroken) die uitkomen bij de kruising van de Amstelslag met de Oranjebaan. Bij de kruising is een extra opstelstrook voor rechts- en linksafslaand verkeer gemaakt. Dit zorgt er voor dat de kruising veiliger wordt en het verkeer op de kruising minder vaak voor het verkeerslicht hoeft te wachten.

Tijdelijk fietspad
Met het openstellen van de nieuwe verbindingsweg is er tijdelijk een fietspad gemaakt voor de fietsers tussen de Brug Ouderkerk en de Amstelslag. Fietsers kunnen vanaf de brug, via dit tijdelijke fietspad evenwijdig aan de N522/Oranjebaan en aansluiting op het fietspad van de nieuwe verbindingsweg naar Amstelveen (en vice versa) rijden. Daarmee komt de huidige fietsomleiding via Amstelzijde en Amstelparking te vervallen.

Brug Ouderkerk
De werkzaamheden aan de verbindingsweg en de kruising Oranjebaan en Amstelslag maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ag_geopend
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17832
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door boe! » ma 30 aug 2021, 10:09

Op 19/20 augustus is de basculekelder afgezonken naar zijn definitieve plek.

Link

PeterSchoeber
autoweg
Berichten: 1111
Lid geworden op: vr 25 dec 2009, 20:11

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door PeterSchoeber » ma 30 aug 2021, 22:10

^^ Mooi filmpje van een, voor mijn begrippen, klein schuif en vijzel klusje. De Boer uit Baarn was de firma die het daadwerkelijke schuiven en vijzelen uitvoerde.
Met vriendelijke groet,

Peter Schoeber uit Remmerden

Runner
dorpsstraat
Berichten: 110
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 27 sep 2021, 14:49

De marathon van Amsterdam moet hier over 3 weken over de brug, ben benieuwd. Het is nu 500 meter extra
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17832
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door boe! » ma 27 sep 2021, 15:08

Runner schreef: ma 27 sep 2021, 14:49 De marathon van Amsterdam moet hier over 3 weken over de brug, ben benieuwd. Het is nu 500 meter extra
Er is rekening gehouden met die extra meters.

Oude parcours
Afbeelding

Parcours 2021
Afbeelding

Runner
dorpsstraat
Berichten: 110
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 25 okt 2021, 23:54

Afbeelding

Rogier
expressweg
Berichten: 4798
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Rogier » wo 27 okt 2021, 9:13

Leuke foto's en hopelijk dat het werk een beetje opschiet.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » za 20 nov 2021, 8:57

Aan de oostzijde van de Amstel wordt volgend weekend de nieuwe noordelijke rijbaan aangesloten op de N522. Op het kruispunt aan de oostzijde gaat het verkeer dan over naar de bestaande brug. Daarna kan de zuidelijke rijbaan aangepast worden.
Er is een weekendafsluiting voor nodig:
Weekendafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel
(19 november 2021)
De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel.
Hierbij is de N522 tussen Amsterdam Zuid-Oost en Amstelveen ter hoogte van de Brug Ouderkerk in het weekend van 26 tot 29 november 2021 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de A2 en A10 omgeleid.

In het weekend van vrijdag 26 november (20.00 uur) tot en met maandagmorgen 29 november (06.00 uur) worden er werkzaamheden uitgevoerd bij de kruising van de Burgemeester Stramanweg (N522) en de Hoger Einde. De N522 is daarom ter hoogte van de Brug Ouderkerk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de aansluitingen Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid met de N522 zijn dan afgesloten.

Doorgaand verkeer via A2 en A10
Lokaal verkeer wordt ter plaatse met gele bewegwijzering omgeleid. Fiets- en voetgangersverkeer via de brug blijft mogelijk. Fietsers voor de Hoger Einde-Noord worden omgeleid via het Molenpad. Bussen en hulp- en nooddiensten worden eveneens langs het werk geleid en kunnen over de brug rijden. Voor overig doorgaand verkeer is de N522 ter hoogte van de brug gestremd; dit verkeer wordt omgeleid via de A2 en A10-Zuid.

Brug Ouderkerk
De werkzaamheden aan de kruising van de N522/Hoger Einde maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie Brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... _de_Amstel
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Runner
dorpsstraat
Berichten: 110
Lid geworden op: za 28 sep 2013, 16:29

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Runner » ma 10 jan 2022, 23:30


Janv
woonerf
Berichten: 90
Lid geworden op: vr 17 aug 2007, 14:08
Locatie: Hilversum

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Janv » za 15 jan 2022, 19:43

Niet gerelateerd aan de werkzaamheden, maar ik hoop dat mijn vraag alsnog hier is toegestaan.*

Kan het zijn dat het ontwerp gelijk is aan dat van de brug in de vml. N201 tussen Amstelhoek en Uithoorn (prinses Irenebrug, maar volgens Wikipedia ook Admiralenbrug genaamd)? Uiteraard “gelijk” voor zover mogelijk ;)
Visueel vind ik ze best wel op elkaar lijken. Ook zijn ze beiden in de jaren ‘30 gebouwd en ik kan me voorstellen dat bepaalde bruggen in dezelfde vaarweg door een zelfde architect ontworpen zouden kunnen zijn.
Uiteraard beweer ik niet dat het zo is, maar ik kan het me voorstellen en zou dat een plausibel verhaal vinden.

Natuurlijk zijn er ook duidelijke verschillen: fietspad Irenebrug is aan één zijde breder, brugwachtershuisje Irenebrug heeft puntdak (onderbouw lijkt wel hetzelfde als in Ouderkerk). Iemand ideeën hierover?

*er is voor zover ik kan vinden geen “algemeen” N522 topic en de brug tussen Amstelhoek en Uithoorn ligt feitelijk ook niet meer in de N201/N196. Dus vandaar dat ik voor dit topic heb gekozen.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 16992
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Kaaiman » za 15 jan 2022, 20:21

Het is vrij gebruikelijk dat kunstwerken uit dezelfde periode met ongeveer dezelfde dimensies, gebouwd in opdracht van dezelfde opdrachtgever veel op elkaar lijken. Het is immers veel kostenefficiënter om te variëren op één (standaard)ontwerp, dan om voor elke situatie een compleet nieuw ontwerp te maken. ;)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Janv
woonerf
Berichten: 90
Lid geworden op: vr 17 aug 2007, 14:08
Locatie: Hilversum

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Janv » zo 16 jan 2022, 12:51

Dat leek mij inderdaad ook al aannemelijk, dus dat zal dan hier vást het geval zijn. ;) Ik was vooral benieuwd of er voor dit geval bewijzen zijn, in de vorm van kennis die hier aanwezig is en/of door documenten zijn die dit onderbouwen of een lijst van ontwerpen van die bewuste architect waaruit het eventueel blijkt. Wellicht in een provinciaal archief. Of zijn de bruggen destijds gebouwd in opdracht van een andere overheid?

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 16992
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door Kaaiman » zo 16 jan 2022, 14:48

Medeforummer mavas heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de vooroorlogse jaren van het Noord-Hollandse provinciale wegennet. De gegevens staan op de (helaas sinds 2009 niet verder aangevulde) website https://nhwegen.nl/. Misschien kun je daar specifiekere antwoorden vinden. ;)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N522] Vernieuwen/verbreden brug Ouderkerk a/d Amstel

Bericht door mavas » zo 16 jan 2022, 15:43

In de wegenverslagen van de provincie uit die tijd staat volgens mij niet van welke architect het is, maar wordt er alleen vermeld wanneer een stuk weg is opgeleverd.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer