Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Bart » di 14 jul 2009, 20:37

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld

Kabinet keurt nieuwe aanpak voor luchtkwaliteit goed
bron: http://www.minvrom.nl, op 10-07-2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit programma zorgt ervoor dat de lucht schoner wordt en gaat voldoen aan de scherpe Europese luchtkwaliteitseisen. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. Het NSL treedt vanaf 1 augustus 2009 in werking.

Het NSL als geheel garandeert dan dat tijdig aan de grenswaarden luchtkwaliteit kan worden voldaan.

Het NSL bestaat uit een inventarisatie (de Saneringstool), een lijst van ruimtelijke en infrastructurele projecten voor de komende vijf jaar, een maatregelenpakket en een verplichte jaarlijkse monitoring. Het NSL garandeert dat Nederland binnen door Europa gestelde termijnen zal voldoen aan de Europese grenswaarden op het gebied van fijnstof en stikstofdioxide.

Het NSL voorziet in een uitgebreid pakket van maatregelen. Met de start van de uitvoering van deze maatregelen is al begonnen in 2005. Zo hebben de meeste grote steden inmiddels een milieuzone waar vuile oude vrachtwagens niet meer in mogen. Eén derde van de meest voorkomende type vrachtwagens (Euro III) heeft een roetfilter en afgelopen maand zijn er al meer dan 15.000 aanvragen voor de slooppremie ingediend. Het openbaar vervoer wordt schoner en het elektrisch vervoer krijgt een flinke stimulans. Ook de landbouw en de industrie dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit bij, door een Actieplan fijnstof (industrie) en een innovatieprogramma voor stalaanpassingen in de intensieve veehouderij (Plan van aanpak ammoniak en fijnstof).

De lucht is de afgelopen jaren steeds schoner geworden. Dit komt doordat de Europese eisen voor de uitstoot van voertuigen steeds strenger zijn geworden en doordat de ingezette maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. Een schonere lucht is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Hoe sneller de lucht schoner wordt, hoe minder mensen worden blootgesteld aan de schadelijke deeltjes fijnstof en stikstofdioxide. Daarom vindt het kabinet het van groot belang dat de maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld!

Bericht door Bart » di 14 jul 2009, 21:03

doorbraak
Dit kabinetsbesluit heeft vrijwel geruisloos de media gepasseerd, maar voor ruimtelijk Nederland is dit een majeure doorbraak. Na jarenlang gesoebat over
normen, onenigheid over het studiegebied en vooral heel veel (succesvolle) beroepen, is er nu een aanpak die er toe moet leiden dat: enerzijds de luchtkwaliteit verbetert en anderzijds de bouw van projecten mogelijk maakt. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een nieuwe, pragmatische en programmatische aanpak van de problemen met de luchtkwaliteit in Nederland.

hoe werkt het NSL?
Eigenlijk kun je het NSL zien als een grote balans. Aan de ene kant staan alle voorziene ruimtelijke ingrepen (wonen, werken, recreëren en de transportbewegingen daar tussen) en aan de andere kant staan maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren (kilometerheffing, efficiëntere landbouw, roetfilters, milieuzones en nog veel meer). Om te meten hoe het allemaal gaat is er een rekenprogramma gemaakt (de Saneringstool) die de voortgang van het programma bewaakt. In 2015 moet, als gevolg van alle maatregelen in dit programma, de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de Europese normen voldoen.

waarom zo belangrijk?
Het NSL verandert de manier waarop in besluitvorming rekening wordt gehouden met luchtkwaliteit. In plaats van dat er per project moet worden aangetoond dat normen niet worden overschreden (of de luchtkwaliteit er per saldo op vooruit gaat), wordt er nu op basis van alle belangrijke projecten van Rijk, provincie en gemeenten een pakket maatregelen getroffen dat vooral op het terugdringen van achtergrondconcentraties (van stikstofoxiden en fijnstof) is gericht. Idee hierachter is weer dat wanneer de achtergrondconcentraties lager zijn, de piekconcentraties rondom wegen, industrieterreinen en intensieve veehouderijen ook lager is. Dit is goed voor de luchtkwaliteit als geheel en maakt tegelijkertijd bouwprojecten weer mogelijk. Onderstaande afbeelding laat zien hoe het werkt:
Afbeelding
klikbaar

Het belangrijkste voordeel voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten is dat zij niet meer hoeven aan te tonen dat hun project aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit voldoet. Het enige wat een initiatiefnemer hoeft aan te tonen is dat 'zijn' project goed in het NSL staat (of daar op zijn minst niet strijdig mee is). In dat geval zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit van het project verdisconteert. Het NSL lost immers het luchtkwaliteitsprobleem op.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20226
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door waldo79 » di 14 jul 2009, 21:06

Heel handig 'instrument' :yes:

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8511
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Hajo » wo 15 jul 2009, 11:04

Op zich allemaal heel mooi.

Maar ik vraag me af of e.e.a. wel goed is dichtgetimmerd. Eén gaatje of onduidelijkheid kan toch roet in het eten gooien, vrees ik. Waarbij milieuclubs ongetwijfeld weer de weg naar de Raad van State zullen vinden om een project toch nog uit te stellen of tegen te houden.

De kans daarop is met dit programma wel minder geworden, denk ik, maar ik denk niet dat je het helemaal kunt uitsluiten.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17168
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld!

Bericht door Kaaiman » wo 15 jul 2009, 11:50

maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren (kilometerheffing
:blabla:

Toch denk ik wel dat dit een doorbraak is in de besluitvorming rond urgente bouwprojecten. En daarbij vind ik wegenbouw wel behoorlijk urgenter dan woningbouw, en al helemaal de bouw van nieuwe bedrijventerreinen.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Bart » wo 15 jul 2009, 12:28

Maar ik vraag me af of e.e.a. wel goed is dichtgetimmerd. Eén gaatje of onduidelijkheid kan toch roet in het eten gooien, vrees ik. Waarbij milieuclubs ongetwijfeld weer de weg naar de Raad van State zullen vinden om een project toch nog uit te stellen of tegen te houden.
Tegen het NSL is geen beroep mogelijk. Dat houdt in dat het NSL (dus) ook niet ter discussie kan staan in beroepsprocedures. De enige luchtgrond die dan over blijft, is dat een project mogelijk in strijd kan zijn met het NSL. Staat een project genoemd in het NSL en wordt het project ook zo uitgevoerd als in het NSL staat, dan is het enige wat het project moet doen het aantonen dat het project in het NSL staat (of daar op zijn minst niet strijdig mee is).

Een van de eerste voorbeelden is het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Op bladzijde 65 van de toelichting op het ontwerp-tracébesluit A15 Masvlakte-Vaanplein is aangegeven dat (en hoe) MaVa in het NSL staat. Dat is een stukje tekst van één pagina... Dat is qua lucht afdoende en een heel stuk minder ingewikkeld dan pak-em-beet het luchtonderzoek van de tweede Coentunnel, wat zo'n 1000 pagina's telde...

Wie wil weten hoe e.e.a. er uit ziet, kan gaan kijken op blz. 65 deze toelichting van het OTB A15 MaVa. Let op, een PDF van zo'n 10 MB.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Bart » wo 15 jul 2009, 13:22

Modbreak: Graag GEEN aanpalende discussies over welke ingrepen voorrang moeten hebben... Dat doen we wel in een ander topic. Dit topic is bedoeld voor discussies en uitleg van de luchtkwaliteitproblemen en oplossingen daarvoor. Dank voor de medewerking...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Vinny » wo 15 jul 2009, 20:56

@ Bart, begrijp ik nou goed dat het NSL integraal de plannen bevat die het mogelijk maakt? Kortom dat het letterlijk voorschrijft wat er gerealiseerd moet worden? :shock:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Bart » wo 15 jul 2009, 21:53

ja... Het NSL zegt dat plannen uitgevoerd dienen te worden:
a) zoals ze in de Saneringstool zijn opgenomen
b) daarmee overeenkomen (wat andere variant, gelijke effecten)
c) niet strijdig is met het NSL

Mocht dat desondanks allemaal niet lukken dan kan een project altijd nog op een andere grondslag door:
1. binnen de normen
2. niet verslechteren boven de norm
3. verslechteren Niet In Betekenende Mate (was 1%, is sinds NSL 3%)

Verschil is echter dat met het NSL geen luchtonderzoek meer nodig is, terwijl dat met een van de andere grondslagen wel zo is. Dan zit je ineens ook weer aan uitgebreidere studiegebieden (hoewel die voor de tracéwet zijn ingeperkt tot 1 km. aan weerszijden van de buitenste rijstroken en tot aan de eerstvolgende aansluiting/knooppunt stroomopwaarts en stroomafwaarts).

Bij lucht is sinds Rbl2007 (Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007) kort ook het zogeheten 'toepasbaarheidsbeginsel' van kracht. Dit houdt in dat de normen alleen toegepast dienen te worden op 'plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn'. Dat is dus NIET bij tunnelmonden, maar WEL bij fietspaden langs de snelwegen (bijvoorbeeld).
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » ma 02 aug 2010, 16:42

Heb ik het nou goed dat alle vertragingstactieken van milieudefensie en dergelijke in één klap zijn weggevaagd door het NSL? Je hoort de laatste tijd nergens meer wat over luchtkwaliteit bij wegenprojecten.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Bart » ma 02 aug 2010, 21:11

^^ dat heb je goed begrepen... Materieel gezien is er met het NSL geen koppeling meer tussen RO-besluiten en wetgeving m.b.t. luchtkwaliteit. Indien een project in het NSL staat (of daar niet strijdig mee is), kan worden volstaan met een verwijzing naar het NSL. Dit is inmiddels staande jurisprudentie.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

NSL

Bericht door Wouter N14 » do 07 sep 2017, 10:50

Nou, houd je vast...
Milieudefensie wint kort geding tegen staat om gezonde lucht
De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat de Staat binnen twee weken een plan moet maken om “voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Ook verbiedt de rechter dat er nog maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet. “Dit is een prachtuitspraak!” reageert advocaat Phon van den Biesen. “Het gebeurt zelden dat je eisen zo volledig worden overgenomen door een rechter. Maar het werd ook wel hoog tijd.”
Concreet eiste Milieudefensie dat de rechter de staat opdraagt om de overtredingen binnen een half jaar te stoppen. De milieuorganisatie wilde dat de staat zo spoedig mogelijk en in elk geval in de loop van 2018 zorgt dat overal blijvend wordt voldaan aan de Europese normen uit de luchtkwaliteitswet. Milieudefensie hoopte ook dat de rechter vervuilende kabinetsbesluiten, zoals de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur, terugdraait. Knol: ,,Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid.'
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8657
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door captain007 » do 07 sep 2017, 11:27

De echte pijnpunten zitten toch met name in de binnensteden en niet op de autosnelwegen?

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31648
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Coen Tunnel » do 07 sep 2017, 11:29

Bizarre uitspraak die ver van de realiteit staat. Hopelijk is er hoger beroep mogelijk.

En met dank aan iedereen die meedoet aan de Nationale Postcode Loterij. :evil:

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door jelger » do 07 sep 2017, 11:37

.. foetsie! ...
Laatst gewijzigd door jelger op di 09 mar 2021, 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31648
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Coen Tunnel » do 07 sep 2017, 12:01

jelger schreef:Dat is geen excuus om voor 10 seconden winst in ons land 10km/u harder rijden recht te lullen.
10 km/u harder dan wat? 10 km/u harder dan de algemene maximumsnelheid van inmiddels al meer dan vijf jaar terug? Na meer dan vijf jaar zijn een heleboel mensen gewend aan die hogere Vmax. Na meer dan vijf jaar moet iedereen ook maar eens accepteren dat de Vmax tegenwoordig 130 km/u is en niet langer 120 km/u.

De maximumsnelheid is nou eenmaal soms aan veranderingen onderhevig. In 1988 gingen we van :A1-100: naar :A1-120:. In 2011, dik zes jaar geleden al weer, werden de eerste proeven met :A1-130: gehouden en sinds september 2012 (nu vijf jaar geleden) is na een geslaagde proef de algemene Vmax van :A1-120: naar :A1-130: gegaan.

hoevenpe
expressweg
Berichten: 3704
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 9:29

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door hoevenpe » do 07 sep 2017, 12:35

De knelpunten liggen toch in binnensteden? Dat heeft heel weinig met de vmax op snelwegen te maken...

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door jelger » do 07 sep 2017, 12:36

.. foetsie! ...
Laatst gewijzigd door jelger op di 09 mar 2021, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door jelger » do 07 sep 2017, 12:41

.. foetsie! ...
Laatst gewijzigd door jelger op di 09 mar 2021, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.

hoevenpe
expressweg
Berichten: 3704
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 9:29

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door hoevenpe » do 07 sep 2017, 12:47

Sterker nog: de vmax op snelwegen verlagen naar 100 of lager zal hier niets aan oplossen, je moet gewoon alle niet-elektrische scooters verbieden en wellicht milieuzones in binnensteden waar ook alleen maar elektrische auto's mogen komen...

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Wouter N14 » do 07 sep 2017, 12:49

jelger schreef:Kenmerk van een zwalkend beleid in Den Haag als het gaat om milieu boekhoudkunde.
De verkoop van tweetakt-scooters wordt medio volgend jaar verboden.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rogier
expressweg
Berichten: 4902
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Rogier » do 07 sep 2017, 12:52

Coen Tunnel schreef:Bizarre uitspraak die ver van de realiteit staat. Hopelijk is er hoger beroep mogelijk.

En met dank aan iedereen die meedoet aan de Nationale Postcode Loterij. :evil:
Natuurlijk is hoger beroep mogelijk, sterker nog, dit is een voorlopige uitspraak.
De bodemprocedure loopt nog, volgens de uitspraak wordt de behandeling van de bodemprocedure dit najaar verwacht.

hoevenpe
expressweg
Berichten: 3704
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 9:29

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door hoevenpe » do 07 sep 2017, 12:56

Maar in de tussentijd mag er niets meer gebeuren? Geen extra wegen in de stad, snelheidsverhoging op 20 km van een kritisch punt of wat dan ook...

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door jelger » do 07 sep 2017, 12:57

.. foetsie! ...
Laatst gewijzigd door jelger op di 09 mar 2021, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.

Rogier
expressweg
Berichten: 4902
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Rogier » do 07 sep 2017, 13:00

hoevenpe schreef:Maar in de tussentijd mag er niets meer gebeuren? Geen extra wegen in de stad, snelheidsverhoging op 20 km van een kritisch punt of wat dan ook...
Dat staat er niet. Men moet aantonen dat de luchtkwaliteit op de (paar) knelpunten niet verder verslechterd wordt.
Op plekken waaraan de richtlijnen voldaan wordt (Verreweg de meeste plekken) is dit niet van toepassing, want daar kan men toch al aantonen dat aan de richtlijn voldaan wordt.
Ik denk dat de impact utieindelijk redelijk gaat meevallen.

Strengere milieunormen voor scooters en snorfietsers en een verbod op stookolie in de scheepsvaart moeten de laatste probleempuntjes oplossen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Chris » do 07 sep 2017, 14:23

Dit gaat sowieso niet over klimaat of klimaatverandering, maar luchtkwaliteit. De rechter zegt dat Nederland aan de wet moet voldoen. Dat is niet zo raar op zich. Daarnaast zal deze uitspraak weinig waarde hebben voor de praktijk want anders dan Milieudefensie e.d. beweren is 130 km/h helemaal niet het probleem, sterker nog, er is geen sprake van overschrijdingen langs autosnelwegen. Het gaat om slechts een tiental kilometer weg bij binnensteden en bij pluimveehouderijen. De problemen worden hier vooral veroorzaakt door bussen en congestie in enkele street canyons en dus pluimveehouderijen. Een boel gedoe om niks.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9828
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Rein » do 07 sep 2017, 14:33

^^ Zoals de Stadhouderskade in Amsterdam waar bijna de hele dag file staat voor de verkeerslichten ter hoogte van de Ferdinand Bolstraat. Als men daar nou jaren geleden eens een tunneltje had aangelegd, was de doorstroming daar aanzienlijk verbeterd en was er mogelijk geen overschrijding geweest. Nu de NoordZuidlijn daaronder ligt zal een tunneltje wel niet meer mogelijk zijn.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Chris » do 07 sep 2017, 14:41

De NOS kan beter maar defunded worden. Zulke slechte journalistiek is geen belastinggeld waard. In plaats van feiten op te zoeken nemen ze gewoon één op één zonder enige kritische kanttekening onjuiste beweringen van Milieudefensie over: https://nos.nl/artikel/2191807-hoe-kan- ... teren.html
NOS schreef:Knelpunt 1: drukke snelwegen
"De luchtvervuiling door de snelwegen kan je al aanpakken door de maximumsnelheid te verlagen. Eigenlijk is de luchtvervuiling alleen maar toegenomen toen mensen 130 kilometer per uur mochten gaan rijden", zegt Knol. Uit onderzoek van TNO blijkt dat auto's op een snelweg waar 130 mag worden gereden zo'n 12 procent meer stikstofoxide uitstoten dan op een weg waar maximaal 120 mag worden gereden. Vergeleken met een 100 kilometer-weg is het verschil 40 procent.
Dit is leuke campagnepraat van Milieudefensie, maar gaat over twee verschillende dingen, waarbij de feiten ook nog onjuist worden gepresenteerd. Uitstoot van wegverkeer is niet één op één gerelateerd aan de algehele luchtkwaliteit. De uitstoot van wegverkeer kan toenemen terwijl de luchtkwaliteit hetzelfde blijft. Er zijn immers meer bronnen van uitstoot dan alleen wegverkeer, en niet in de laatste plaats daarbij het buitenland die invloed heeft op onze luchtkwaliteit. 1% of 10% meer uitstoot van het wegverkeer betekent niet dat de luchtkwaliteit met dezelfde waarden verslechterd. Dit is basisniveau milieukunde.

Maar dat is niet het enige. Milieudefensie beweert, en de NOS neemt dit zonder enige factcheck over, dat de 'luchtvervuiling alleen maar is toegenomen toen mensen 130 km/h mochten rijden'. Dit is gewoon niet waar. De luchtkwaliteit verbetert elk jaar, zoals elk jaar in het NSL wordt gerapporteerd. De uitstoot neemt op papier wel minimaal toe bij 130 km/h maar wordt offset doordat het wagenpark schoner wordt. Daarnaast is de werkelijke toename van de uitstoot extreem klein omdat in de praktijk een deel geen 130 rijdt en voorheen een deel al 130 of sneller reed. Feitelijk was het een legalisatie van een al bestaande situatie. In de luchtkwaliteitsrapportages bij de verkeersbesluiten bij 130 km/h is ook telkens te lezen dat de luchtkwaliteit ook met 130 verbeterd, niet verslechterd.

De NOS moet zich diep gaan schamen voor dit soort 'journalistiek'. Keer op keer nemen ze die prietpraat van Milieudefensie klakkeloos over.

Als sidenote:
NOS schreef:Nederland kan een voorbeeld nemen aan Scandinavische landen, vindt Knol. "Daar is de luchtkwaliteit echt beter. In Noorwegen wordt ook al veel langer ingezet op het verbeteren van de lucht, en op bijvoorbeeld schoner transport."
Milieudefensie is natuurlijk dé anti-autobeweging dus veel verder kijken ze niet schijnbaar. Maar moet je in de winter eens kijken in Oslo of Bergen naar de luchtkwaliteit. Die is behoorlijk slecht. Komt niet door het wegverkeer, maar door inversie in combinatie met het stoken van houtkachels.

Boerenkool
autoweg
Berichten: 1197
Lid geworden op: wo 22 okt 2014, 20:21

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Boerenkool » do 07 sep 2017, 14:49

En vandaag is er een streep door gegaan.
De rechter vind de inspanningen te beperkt en vooral te vrijblijvend.
Dat maakt plannen weer aanvechtbaar, als iemand kan aantonen dat er door een plan ergens een overschreiding komt dan zal de overheid een probleempje hebben.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie- ... lucht.aspx

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31648
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Klimaatverandering: mens of toch natuur ?

Bericht door Coen Tunnel » do 07 sep 2017, 15:24

Chris schreef:Als sidenote:
NOS schreef:Nederland kan een voorbeeld nemen aan Scandinavische landen, vindt Knol. "Daar is de luchtkwaliteit echt beter. In Noorwegen wordt ook al veel langer ingezet op het verbeteren van de lucht, en op bijvoorbeeld schoner transport."
Milieudefensie is natuurlijk dé anti-autobeweging dus veel verder kijken ze niet schijnbaar. Maar moet je in de winter eens kijken in Oslo of Bergen naar de luchtkwaliteit. Die is behoorlijk slecht. Komt niet door het wegverkeer, maar door inversie in combinatie met het stoken van houtkachels.
Nog een paar opmerkingen betreffende dat argument:

- Zowel in Noorwegen als in Zweden is de Vmax in de afgelopen jaren ook opgehoogd en worden proeven gedaan met een Vmax van respectievelijk 110 en 120 km/u. Nieuwe wegen in Noorwegen worden ook steeds vaker gebouwd voor hogere maximumsnelheden; 90 km/u in plaats van voorheen 80 km/u of 110 km/u in plaats van 100 km/u.
- In Noorwegen en Zweden wonen natuurlijk minder mensen op hetzelfde oppervlak en is er minder intensieve veehouderij. Grote delen van het landoppervlak zijn praktisch ongerept.
- Noorwegen en Zweden hebben geen buurlanden met grote industriegebieden vlakbij de grens (behoudens Nikel in Rusland vlakbij Kirkenes); Nederland heeft de industrie in o.a. Antwerpen, Luik en het Ruhrgebied praktisch om de hoek, inclusief enkele bruinkoolgroeves met naastgelegen elektriciteitscentrales op 20-30 km van onze grenzen.
- Noorwegen en Zweden hebben minder grote steden.
- Noorwegen en Zweden kennen nauwelijks binnenvaart.
- In Noorwegen zijn elektrische auto's zwaar gesubsidieerd en zijn verkeersregels aangepast waardoor elektrische auto's bijvoorbeeld ook op busbanen mogen rijden. In Nederland is er (nog) geen geld voor zo'n zware subsidie en zullen de verkeersregels ook niet zomaar aangepast kunnen worden om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.

Wat wel tegen vooral Noorwegen en in mindere mate ook Zweden spreekt is dat veel binnenlands transport, ook over relatief korte afstanden, per vliegtuig plaatsvindt omdat het over land niet opschiet doordat er weinig snelwegen liggen en er (zeker in Noorwegen) bergen en fjorden zijn die korte snelle routes onmogelijk maken.

Eigenlijk is de situatie in Scandinavië door alle verschillende factoren niet te vergelijken met de situatie in Nederland.