[N235][N247] Wegennet regio Waterland

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Robonus
verkeersader
Berichten: 938
Lid geworden op: di 12 apr 2016, 10:30

Re: [N235][N247] Wegennet regio Waterland

Bericht door Robonus » do 16 jun 2022, 8:58

Rein schreef: wo 15 jun 2022, 14:57 Vandaag weer een artikel over de tunnel bij Broek in Waterland. Helaas zit het achter een paywall, maar wat duidelijk is is dat de kosten van een simpele variant van een tunnel nu worden ingeschat op € 155 miljoen tegen € 89 miljoen een paar jaar terug. Dat is een behoorlijke kostenstijging zeg maar. :geenlach:
Klein stukje uit het artikel:
In 2017 is een berekening gemaakt van de kosten van wat GS een ’basisvariant’ van een onderdoorgang noemen. Daarbij gaat het om een verdiepte aanleg van de weg met één rijstrook voor beide richtingen met vluchtstroken. „De kosten van de basisvariant zijn destijds geraamd op 89 miljoen euro”, aldus GS. „Geïndexeerd naar prijspeil 2022 komen de totale kosten van die variant nu uit op 155 miljoen euro.”
[...]
De kostenstijging wordt volgens GS voor een belangrijk deel veroorzaakt door prijsstijgingen: „De afgelopen jaren zijn de loonkosten, maar ook de materiaalkosten aanzienlijk gestegen. Vooral projecten met kunstwerken waarin veel staal en beton nodig is, hebben hiermee te maken.
[...]
Al met al een kostenstijging dus van zo’n 75 procent, gebaseerd op het huidige prijspeil, op een moment dat het onderzoek nog niet eens is afgerond. Als al besloten wordt om toch een onderdoorgang aan te leggen, moeten er nog allerlei tijdrovende procedures worden doorlopen en duurt het nog zeker nog jaren voordat met het echte werk kan worden begonnen. De verwachting is dat tegen die tijd de kosten nog veel hoger zullen uitkomen.
[...]
In het onderzoek dat nu loopt, wordt ook gestudeerd op een langere variant van een onderdoorgang, die door een aantal bewoners van Broek is aangedragen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen. Volgens GS is nu al duidelijk dat die variant nog 40 miljoen extra gaat kosten, dus dan wordt de totale investering 195 miljoen.
[...]
Of de oplossing van de verkeersproblemen zo veel geld waard is, moet uiteindelijk worden beoordeeld door Provinciale Staten.”

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9352
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N235][N247] Wegennet regio Waterland

Bericht door Rein » zo 20 nov 2022, 19:38

Op 30 november is er een inloopavond over de studie voor de aanpassingen van de N247 in Broek in Waterland.

Hierbij worden de resultaten van een studie naar vier varianten gepresenteerd en toegelicht. Dit betreft:

- de bovengrondse variant (max 50 km/u met rotondes en twee ongelijkvloerse verbindingen voor langzaam verkeer);
- de onderdoorgang met een rijstrook en vluchtstrook per rijrichting (80 km/u);
- de onderdoorgang met een rijstrook en busstrook per rijrichting (80 km/u);
- een subvariant waarin de onderdoorgang wordt verlengd aan de noordkant van het dorp.

Besluitvorming zal naar verwachting pas na de provinciale verkiezingen van volgend jaar zijn, naar ik vermoed niet eerder dan tegen de zomer.
Provincie Noord-Holland schreef:Inloopavond over resultaten studie (onder)doorgang Broek in Waterland

Kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds? Een uitgebreide studie laat zien wat de mogelijkheden zijn.

In de studie zijn 3 ondergrondse varianten uitgewerkt en 1 bovengrondse variant. Tijdens een informatiemarkt op woensdag 30 november presenteert de provincie Noord-Holland in samenwerking met Dorpsraad Broek in Waterland en adviesbureau Arcadis de resultaten.

De N247 doorkruist nu Broek in Waterland en de grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit knelpunt. De mogelijkheden om van de N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken, onderzocht de provincie samen met regiogemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Op basis van de resultaten gaan deze samenwerkingspartners met elkaar in gesprek en neemt de provincie een besluit.

4 varianten: het resultaat van samenwerking
De volgende varianten zijn in een vervolgstudie gedetailleerd uitgewerkt:

de bovengrondse variant (max 50 km/u met rotondes en twee ongelijkvloerse verbindingen voor langzaam verkeer);
de onderdoorgang met een rijstrook en vluchtstrook per rijrichting (80 km/u);
de onderdoorgang met een rijstrook en busstrook per rijrichting (80 km/u);
een subvariant waarin de onderdoorgang wordt verlengd aan de noordkant van het dorp.

Bovengenoemde varianten zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking. De Dorpsraad heeft zich actief ingezet en er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarin bewoners en belanghebbenden konden meedenken over de varianten. Oorspronkelijk werden 2 ondergrondse varianten uitgewerkt in een vervolgstudie die in maart 2021 startte. Eind vorig jaar kwamen enkele direct aanwonenden van het noordelijk deel van de N247 in Broek in Waterland met het idee de onderdoorgang aan de noordkant te verlengen. Deze variant is toegevoegd aan de vervolgstudie. Meer over de studie staat op de projectpagina van de provincie.

In deze laatste fase van het onderzoek wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt. Zo’n MKBA brengt de positieve en negatieve effecten per variant voor de hele maatschappij in beeld. Bij kosten gaat het met name over de kosten om het bouwwerk te maken, maar ook over het dagelijks beheer en onderhoud van een bovengrondse of ondergrondse N247. Bij de baten (opbrengsten) gaat het bijvoorbeeld over betrouwbaarder openbaar vervoer, minder (lang) in de file staan, minder uitstoot van fijnstof, minder geluid en betere oversteekbaarheid. De kosten en baten worden in geld uitgedrukt en met elkaar vergeleken. Ook is inzichtelijk gemaakt wat het effect van elke variant is voor de leefomgeving en hoe elke variant kan worden gebouwd, hoelang de overlast zal duren en welke fasering daarbij past. Uitgangspunt is dat de N247 grotendeels beschikbaar blijft voor het wegverkeer.

Tijdens een informatiemarkt op 30 november zijn de resultaten van de studie te bekijken in het Van der Valkhotel Volendam, Wagenweg 1 Katwoude. De ontwerpen in detail, 3D visualisaties, onderzoeken, gevolgen van de bouw en MKBA zijn dan in te zien. Het is mogelijk 1-op-1 in gesprek te gaan met de diverse deskundigen en aanwezige bestuurders en vragen te stellen. De inloopavond is te bezoeken van 18.00 tot 21.30 uur.

De afronding van de studie bestaat uit de ontwerpen, de MKBA, de bevindingen van de Dorpsraad en een inventarisatie van de inbreng tijdens de inloopavond. In juni 2022 werd al duidelijk dat door prijsstijgingen en steeds hogere materiaalkosten alle varianten een stuk duurder zouden worden. Toen is besloten de studie wel af te maken. De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland bespreekt de resultaten van de studie begin 2023. Daarna volgt de politieke besluitvorming, die naar verwachting na de provinciale verkiezingen in maart 2023 zal plaatsvinden.