[A001] Apeldoorn - Hengelo: verbreding 2x3 / 2x4

Discussieer hier over actuele grote wegenplannen en in uitvoering zijnde grote projecten

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

[A001] Apeldoorn - Hengelo: verbreding 2x3 / 2x4

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 15:54

De A1 loopt van Amsterdam, via 't Gooi, Amersfoort, Apeldoorn en Deventer naar de Nederlands-Duitse grens bij Oldenzaal. De weg verbindt belangrijke steden en economische centra onderling en met het Europese achterland. Verschillende directies van Rijkswaterstaat hebben in 1998 opdracht gekregen om tegelijkertijd planstudies te starten naar knelpunten op deze verbinding.
De directie Utrecht voerde de studie voor het gedeelte Eemnes-Barneveld uit. In 2004 is deze studie stopgezet en opgesplitst in het spoedwetproject spitsstrook A1 Hoevelaken - Barneveld en de planstudie zuidbaan knooppunt Eemnes - Eembrugge.
De studies voor het gedeelte Barneveld-Hengelo worden door de directie Oost-Nederland gedaan en zullen eind 2005 ter visie gaan.
Voor het traject Amsterdam-Eemnes is in 1995 de CRAAG-studie gestart. CRAAG staat voor Corridors tussen de regio’s Amsterdam, Almere en ’t Gooi. Deze studie is met het in werking treden van de Spoedwet wegverbreding (2002) stopgezet en opgesplitst in verschillende spoedwetprojecten.

Afbeelding

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Bericht door Bart » ma 14 aug 2006, 15:57

dus??

Wat is het nieuwe hieraan? De tracéprocedure is gestopt voor de A1...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 15:57

Eemnes - Barneveld

De Trajectnota/MER A1 Eemnes - Barneveld is eind 2004 afgerond, waarna hij aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is aangeboden. Zij hebben echter besloten om de Trajectnota/MER niet ter visie te leggen en de procedure niet verder voort te zetten.

Afbeelding

Financieel
Voor het uitvoeren van het Tracébesluit is voor 2014 geen financiering beschikbaar. Daarnaast wordt op het traject Eemnes – Barneveld in het kader van de spoedwet wegverbreding al een spitsstrook (Hoevelaken – Barneveld) aangelegd. Ook zijn in het kader van de spoedwet financiën beschikbaar voor benuttingsmaatregelen op het traject Eemnes – Hoevelaken.

2. Verkeerskundig
De wens bestaat om voor het traject Muiderberg – Eemnes een tracéstudie uit te voeren, welke aan de A1 studie Eemnes – Barneveld kan worden toegevoegd. Op deze manier ontstaat voor de gehele A1 een goed beeld van de verkeersproblematiek. Het begin van deze studie staat gepland voor het jaar 2008.----->>>>

jammer dat dit is stopgezet. De A1 is veel te minimalistisch aangelegd met 2x2 voor de huidige hoeveelheid verkeer. De A1 is belangrijk als forenzenverbinding én een achterlandverbinding voor het vrachtverkeer. 2008 studie->2009 studie klaar->2014 begin aanleg?

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 16:02

Barneveld - Hengelo:

Files zijn in Nederland een dagelijks terugkerend probleem. Zo ook op de A1 tussen Barneveld en Hengelo. Met name tussen Beekbergen en Deventer en tussen Azelo en Buren staat het verkeer regelmatig vast. De files zorgen voor een slechte bereikbaarheid. Dit gaat gepaard met ergernis voor de weggebruiker en kostbaar tijdverlies voor het bedrijfsleven. Om dit probleem op te lossen zijn maatregelen nodig die de doorstroming van het verkeer verbeteren. Rijkswaterstaat doet een studie naar dergelijke maatregelen. Beter benutten van de bestaande weg en verbreden van de weg behoren tot de mogelijkheden.

Afbeelding

Rijkswaterstaat onderzoekt voor zowel het traject Barneveld-Deventer als het traject Deventer-Hengelo drie mogelijke oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren: de huidige weg beter benutten (benuttingsalternatief), de weg verbreden (verbredingsalternatief) en een meest milieuvriendelijk alternatief. Bij dit onderzoek kijkt Rijkswaterstaat niet alleen naar de doorstroming van het verkeer, maar ook naar de veiligheid en de leefbaarheid. Het benuttingsalternatief en het verbredingsalternatief worden hierna eerst besproken voorzover ze voor beide trajecten hetzelfde zijn. Daarna worden voor het wegvak Beekbergen-Deventer-oost aanvullende alternatieven geschetst. Tot slot volgt het meest milieuvriendelijk alternatief.

Benuttingsalternatief
Het benuttingsalternatief houdt in dat maatregelen worden genomen om de bestaande weg beter te gebruiken. Onderzocht wordt of de vluchtstrook kan worden gebruikt als spitsstrook. Daarnaast wordt een herindeling van de rijstroken onderzocht, zodat tijdens de spits een extra rijstrook (plusstrook) beschikbaar is.

Afbeelding

Verbredingsalternatief
Een alternatief voor een betere benutting is de weg te verbreden van twee naar drie rijstroken in beide richtingen. Dit alternatief wordt onderzocht voor de wegvakken Barneveld-Deventer, Deventer-Rijssen en Azelo-Buren. Naar verwachting is voor de overige wegvakken geen verbreding nodig.
Afbeelding

Alternatieven voor het wegvak Beekbergen-Deventer-oost
Voor het wegvak tussen Beekbergen en Deventer-oost is verbreding naar drie rijstroken niet voldoende om de bereikbaarheid te garanderen. Daarom worden voor dit wegvak twee extra alternatieven onderzocht:

Een combinatie van verbreding van twee naar drie rijstroken met benuttingsmaatregelen als een spitsstrook of een plusstrook (zie benuttingsalternatief);

Verbreding van twee naar vier rijstroken in beide richtingen.


Afbeelding

Afbeelding

Bij de aanleg van de A1 is in het verleden al rekening gehouden met een eventuele verbreding naar drie rijstroken. Dat wil zeggen dat de ondergrond van de weg en de viaducten en bruggen berekend zijn op een weg met drie rijstroken in beide richtingen. Voor een verbreding naar drie rijstroken is dus geen extra ruimte nodig. Voor een verbreding naar vier rijstroken tussen Beekbergen en Deventer is wel extra ruimte nodig.


---->>>
ik kan niet uit de site opmaken, of dit plan ook is stopgezet?

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Bericht door Bart » ma 14 aug 2006, 16:24

ja, want dat maakte deel uit van de alternatieven die in de startnotitie naar voren kwamen... Aangezien de tracéprocedure is gestopt, is ook dit gestopt. De reden was dat er tot 2014 geen geld voor gereserveerd kon worden, waardoor het vaststellen van een tracébesluit zinloos zou zijn, omdat het project niet gerealiseerd wordt.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 16:40

Erg jammer. Als het geld van de Betuweroute nou... ach laat ook maar, dat geld is al uitgegeven.

Dus het gaat minimaal een jaar of 10 wat gebeuren aan de A1, terwijl er nu al problemen zijn, met name op Eemnes - Hoevelaken, maar ook Beekbergen - Buren.

De hoeveelheid verkeer op de A1 groeit al bovengemiddeld, en het vrachtverkeer groeit nog sneller.

Ik schat in dat op het tracé Beekbergen - Deventer de problemen snel groter zullen worden, nu de boel daar tijdelijk verbreed is door spitsstroken, minder mensen voor de sluiproute zullen kiezen. Datzelfde effect zag je op de andere IJsselpassage bij Zwolle.

Deventer is met 97.000 inwoners een belangrijke stad aan de A1. Dat wordt nog wel eens vergeten.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Bericht door Bart » ma 14 aug 2006, 17:02

kijk, als de prioriteiten verschuiven, dan zullen de gegevens ongetwijfeld weer worden gebruikt... Momenteel is er in het meerjarenprogramma gewoon geen financië ruimte voor... Dat zou kunnen veranderen als een Kamerlid een motie indient, maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Er zijn in dit land nog altijd dringender zaken dan de A1, die onlangs is voorzien van plusstroken. Die plusstroken zullen, indien de problemen met de luchtkwaliteit zijn opgelost, vanzelf een permanente derde rijstrook worden, waardoor er van kp. Beekbergen tot aan Deventer-Oost drie stroken liggen. Je kunt het te weinig vinden, maar we zullen het er mee moeten doen...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 17:16

Nouja, ik vond het alternatief van 2x4 tussen KP Beekbergen en Deventer ook wel veel. Meer dan ik verwacht had. Zo vreselijk hoog is de intensiteit daar nou ook weer niet (net iets minder dan 90.000).
Zeker wanneer je dat vergelijkt met andere verbredingsprojecten in het land.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40833
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 14 aug 2006, 17:45

Ach ja een coherente netwerkvisie blijft al jaren achterwege. Het is wat mij betreft toch op een gegeven moment de keuze stellen: Gaan we de A 1 fors opwaarderen of de A 12 met prioriteit aanpakken. Wat er nu gebeurt is allebei een beetje, waardoor dus geen enkel probleem wordt opgelost...
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 18:25

Ze moeten eigenlijk allebei aangepakt worden.

De A12 is belangrijk voor verkeer naar het Ruhrgebied en Midden-Duitsland, de A1 voor verkeer (ook vanaf de A12) naar Noord en Oost-Duitsland. In dat kader kent ook de A28 tussen Utrecht en Amersfoort veel vrachtverkeer.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40833
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 14 aug 2006, 19:18

Ze moeten eigenlijk allebei aangepakt worden.
Ze worden allebei *niet* aangepakt. In ieder geval niet genoeg. Als de A 12 wordt verbreed en de A 2 ook, ontstaat er voor Amsterdam <--> Duitsland in ieder geval een goed alternatief...
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » ma 14 aug 2006, 19:37

Maar het meeste verkeer gaat vanaf Rotterdam.

Volgens mij zijn dit de belangrijkste stromen vanaf de Rotterdamse havens;

Afbeelding

(evt zou de A6 er ook bij kunnen)

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Bericht door Bart » ma 14 aug 2006, 20:19

in het kader van de oost-westverbindingen vanaf Rotterdam lijkt het mij erg verstandig om de A12-A15 verbinding aan te leggen
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Rogier
expressweg
Berichten: 4907
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Bericht door Rogier » ma 14 aug 2006, 21:23

De A1 moet zonder probleem te verbreden zijn. Dit geldt zeker voor de A1 tussen KNP Beekbergen en Hengelo. Bij de bouw van dit wegvak is in de middenberm ruimte voor een derde rijstrook vrijgelaten.

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » di 15 aug 2006, 12:38

Wonend in Almelo en met regelmatige reisjes naar het westen ben ik vanzelfsprekend een groot voorstander van een verbreding van de A1. Op een normale doordeweekse dag haal je op het traject Rijssen-Beekbergen vaak maar een gemiddelde van ca. 100 km / uur, daar waar 120 is toegestaan.

Maar eerlijk is eerlijk: uitgaand van het nu beschikbare geld voor wegen kan ik me voorstellen dat de verbreding voorlopig niet plaatsvindt. Er zijn genoeg knelpunten die eerder moeten worden opgelost. De A1 rijdt nog, en de spitsstroken van Deventer naar Beekbergen zijn echt een uitkomst. Tijdelijk, maar toch. Wel moeten ze er voor zorgen dat er over een jaar of 10 permanent (minimaal) 2x3 rijstroken liggen, want daarna gaat de hele boel écht vastlopen.
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Bericht door waldo79 » di 15 aug 2006, 13:20

100 km/h als gemiddelde is nog heel mooi ;)

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » di 15 aug 2006, 13:50

Ja, dat is zo. Ik vergat er wel bij te zeggen dat ik, als er even wat ruimte is, meteen doortrap naar 140, 150. Dat trekt het gemiddelde wel omhoog natuurlijk.
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 19:37

waldo79 schreef:100 km/h als gemiddelde is nog heel mooi ;)
Dat haal je op de A28 gemiddeld over de dag ook tussen Zwolle en Meppel.

Maar de A1 kent wellicht minder een spitstijd, en is vrij constant even druk, door de onaflatende stroom van (vracht)verkeer. Ik kan dat wel even nazoeken.

De andere midden-Nederland-achterland-verbindingen; A12 en A28, zullen meer spitstijden kennen als de A1 vermoedt ik.

Hoewel de doortrekking van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar noodzakelijk is, zal die weg de A12 ontlasten van vrachtverkeer, maar zal je op de A15 wellicht de zelfde vrachtproblemen krijgen als op de A1.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 20:16

Afbeelding

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Bericht door Frits » di 15 aug 2006, 20:33

Ik ben het met Overdrive eens. Ik rij bijna wekelijks over de A1 en het is inderdaad druk, maar er zijn dringender knelpunten.
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 20:35

Over 10 jaar is heel Nederland een knelpunt :roll:

Ik vraag me alleen af of er dan wel geld is om heel Nederland aan te pakken :roll:

Want nu gebeurt er ook structureel veel te weinig

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Bericht door Frits » di 15 aug 2006, 20:39

De spitsstroken kunnen natuurlijk niet meer dan een tijdelijke maatregel zijn. We ontkomen niet aan structurele verbredingen. Het zou zo maar kunnen dat we over 10 jaar met die spitsstroken in onze maag zitten en de boel weer op de schop moet.
De autogordel: een band voor het leven.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Bericht door waldo79 » di 15 aug 2006, 21:05

Chris schreef: Hoewel de doortrekking van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar noodzakelijk is, zal die weg de A12 ontlasten van vrachtverkeer, maar zal je op de A15 wellicht de zelfde vrachtproblemen krijgen als op de A1.
Dat is nu al zo. Volgens mij ben jij nog niet zo bekend met het fenomeen A15 ten oosten van Papendrecht.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 21:12

Ik heb de A15 tussen KP Valburg en KP Gorinchem 6 weken geleden voor het laatst gereden. Veel vrachtverkeer, maar niet zoveel als op de A1. Ik reed daar toen in de ochtendspits.

Wellicht is het interessant om eea te vergelijken:

A1 Beekbergen - Azelo 18.100
A12 Maanderbroek - Grijsoord 12.500
A12 Grijsoord - Waterberg 21.600
A15 Deil - Valburg 13.400
(vrachtwagens per dag, in beide richtingen)

Opvallend vind ik toch dat de A15 meer vrachtverkeer trekt dan de A12. Ik had dat net andersom verwacht.

Paixao
autoweg
Berichten: 1040
Lid geworden op: di 28 feb 2006, 15:07
Locatie: Denekamp

Bericht door Paixao » di 15 aug 2006, 21:14

De spitsstroken tot Deventer-Oost zijn eigenlijk te kort. Elke avondspits fungeert deze versmalling als bottleneck voor het verkeer richting Hengelo. Regelmatig zie ik mensen afrit Deventer-Oost nemen, om ze even later verderop weer te zien invoegen (net achter de bottleneck) - aldus nóg een knelpunt creërend. Nog afgezien van het feit dat dit doorwerkt stroomopwaarts richting Beekbergen, werkt het ook stroomafwaarts richting Hengelo. Het aanbod aan voertuigen ter hoogte van Deventer is tenminste gelijk aan het aanbod aan voertuigen ná Deventer-Oost. Met andere woorden, alle voertuigen worden van driebaans naar tweebaans geperst. Pas vele kilometers verder, zo'n beetje na afslag Markelo, wordt er weer een acceptabele snelheid bereikt (en dat is dus nog geen 120 km/u).
Volgens mij was het beter geweest als de spitsstroken nog een afslag (of twee, drie) doorgetrokken waren. Indien de 4-strooks plannen tot Deventer-Oost worden doorgevoerd, voorop gesteld dat het overige deel al is uitgevoerd in 3-strooks, voorspel ik hetzelfde probleem. De problematiek houdt volgens mij gewoon niet op bij Deventer(-Oost).

Overigens is het niet voor niets dat verschillende overheden graag willen zien dat de A1 wordt opgewaardeerd tot AAA verbinding, de A1 is al jaren een belangrijke as richting Duitsland en Scandinavië voor wat betreft het vrachtverkeer, en in toenemende mate de as voor forensen uit Twente richting Amersfoort-Utrecht-Randstad. Er is ook weinig andere keus; vanuit Twente richting het westen moet via de A1.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Bericht door Frits » di 15 aug 2006, 21:19

Het was misschien handiger geweest om de markering direct na Deventer weer "normaal" te maken en te verwerken in de afrit Deventer-Oost waardoor het allemaal net even wat soepeler gaat. In omgekeerde richting bij knooppunt Beekbergen hebben ze dat wel gedaan en dat gaat prima. Richting Hengelo moet je echt van drie naar twee rijstroken, wat bij Deventer-Oost tot files kan leiden.
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 21:24

2004:

KP Beekbergen - Voorst (begin spitsstroken) : 88.620
Voorst - Twello : 86.935
Twello - Deventer (IJsselbrug) : 87.970
Deventer - Deventer-Oost (einde spitsstroken) : 70.670
Deventer-Oost - Bathmen: 67.910
Bathmen - Lochem: 66.055
Lochem - Markelo: 66.680
Markelo - Rijssen: 61.079
Rijssen - KP Azelo: 56.846

Je verhaal klopt dus. Waar de spitsstroken eindigen, neemt de hoeveelheid verkeer slechts gering af. Pas na Markelo wordt de hoeveelheid verkeer significant minder dan bij het einde van de spitsstroken.
Ditzelfde zie je bij de Spitsstroken bij Zwolle. Bij afslag Ommen stoppen de spitsstroken, en daar is het heel vaak stilstaand verkeer. Daarna is het langzaamrijdend, terwijl vanaf de N35 ook veel verkeer komt richting Noorden. Hier stopt de strook juist, terwijl de hoeveelheid verkeer in de avondspits zelfs toeneemt. Dubbele problemen dus. Wat dat betreft zijn de problemen op de Oost/West-verbindingen op de A28, A1 en A12 hetzelfde. Overal bij de IJsselpassages ligt een grote stad.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20239
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Bericht door waldo79 » di 15 aug 2006, 21:27

Chris schreef:Ik heb de A15 tussen KP Valburg en KP Gorinchem 6 weken geleden voor het laatst gereden. Veel vrachtverkeer, maar niet zoveel als op de A1. Ik reed daar toen in de ochtendspits.

A12 Maanderbroek - Grijsoord 12.500
A15 Deil - Valburg 13.400
(vrachtwagens per dag, in beide richtingen)

Opvallend vind ik toch dat de A15 meer vrachtverkeer trekt dan de A12. Ik had dat net andersom verwacht.
Ah...ervaringsdeskundige ;) De A15 komt ook uit Europoort. Om bij de A12 te komen zul je via A4/A20 of A16/A20 moeten gaan.

Paixao
autoweg
Berichten: 1040
Lid geworden op: di 28 feb 2006, 15:07
Locatie: Denekamp

Bericht door Paixao » di 15 aug 2006, 21:37

@Chris: het zou interessant zijn om te weten wat de aanleg van de spitsstroken als effect heeft (gehad) op de intensiteiten. Ik kan me voorstellen dat de spitsstroken een deel van het verkeer dat via andere bruggen de IJssel passeerden (Deventer/Zutphen) weer over hebben genomen.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74173
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 15 aug 2006, 21:43

2005:
Afbeelding

bekende cijfers 2006:

Afbeelding