[N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Coevorden

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

[N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Coevorden

Bericht door Kaaiman » di 23 mar 2010, 11:15

Al jaren is de provincie Overijssel bezig met plannen om de N34 op het Overijsselse deel geheel ongelijkvloers te maken. In de plannen van de provincie is de N34 aangeduid als regionale stroomweg. Het doel is dan ook om van de hele N34 een volwaardige (dus o.a. ongelijkvloerse) stroomweg te maken om met name de verkeersveiligheid te verbeteren.

Momenteel is het Overijsselse deel van de N34 tussen de Witte Paal (N36) en Hardenberg een gelijkvloerse gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 80 km/u. Er is slechts één ongelijkvloerse kruising op dit traject aanwezig, namelijk waar de N343 op de N34 aansluit bij Hardenberg. Ten noorden van Hardenberg is de N34 wel een stroomweg, maar met enkele gelijkvloerse oversteken en een gelijkvloerse aansluiting.

Op de website http://www.overijssel.nl/actueel/nieuws ... itte-paal/ is actuele informatie over de Overijsselse N34 te vinden, alsmede enkele tracékaarten met maatregelen.

Hieronder enkele oude en nieuwe berichten.
[url=http://www.overijssel.nl/@136998/provincie_wil_n34/]Provincie Overijssel[/url], 28 februari 2007 schreef:Overijssel en Hardenberg werken aan ombouwen N34 tot 100-kilometerweg

De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg gaan samen voortvarend werken aan een versnelde oplossing van verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsknelpunten op de N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een intentieverklaring die wethouder Janssen en gedeputeerde Klaasen vandaag hebben ondertekend. Het gewenste eindbeeld van de N34 is een 100-kilometerweg volgens de principes van Duurzaam Veilig.

Gedeputeerde Job Klaasen en wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg zijn blij met de intentieverklaring. “De gemeente Hardenberg heeft in het meerjarenprogramma als ambitie gesteld dat je binnen 30 minuten vanaf de stad Hardenberg op de omliggende snelwegen bent. Dit is belangrijk voor ondernemers en voor werknemers en voor de ontwikkeling van de stad Hardenberg. Daarom streven we naar een goede aansluiting op de omliggende snelwegen.”, aldus Janssen. Klaasen: “Het oplossen van verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsknelpunten op de N34 en het inrichten van deze weg als 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen draagt hier in belangrijke mate aan bij. Deze intentieverklaring waarin we hebben afgesproken ons samen in te spannen deze weg op middellange termijn op deze wijze in te richten is een belangrijke stap op weg hier naartoe.”

Aanleiding voor de intentieverklaring is de overdracht in beheer en onderhoud van de rijksweg N34 aan de provincie Overijssel per 1 januari 2007. Het aan de provincie Overijssel overgedragen deel van de N34 van Witte Paal tot de grens met Drenthe ligt in zijn geheel in de gemeente Hardenberg. Deze overdracht maakt een versnelde oplossing van de verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsknelpunten op de N34, die gecategoriseerd is als stroomweg, mogelijk.

In de intentieverklaring, die gedeputeerde Klaasen en wethouder Janssen vanochtend hebben ondertekend, zijn hierover afspraken gemaakt. Beide partijen hebben afgesproken dat zij zich tussen 2007 en 2010 zullen inspannen een eerste aanzet te doen tot de inrichting van de N34 conform het Duurzaam Veilig concept, type stroomweg B. Een stroomweg B is een 100-kilometerweg. Concreet betekent dit dat een aantal knelpunten op de N34 tussen 2007 en 2010 wordt opgelost. Daarnaast hebben de provincie en de gemeente afgesproken voor de middellange termijn (2010-2018) verder onderzoek te doen naar het gewenste eindbeeld van de N34 als 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen.
Bovendien willen de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg vóór 1 juli 2007 een overeenkomst sluiten waarin concrete afspraken staan over te nemen maatregelen, de financiering en de organisatie voor de periode tot 2018 om tot het gewenste eindbeeld van de N34 te komen. Wethouder Janssen en gedeputeerde zijn blij met de voortvarende samenwerking tussen provincie en gemeente. Janssen: “Dit bevestigt bovendien nog eens dat ook de provincie vindt dat Hardenberg een belangrijke plaats inneemt in Noordoost Overijssel. Daarvoor is een veilige en goed bereikbare N34 belangrijk.”
[url=http://www.overijssel.nl/@133694/verbreding/]Provincie Overijssel[/url], 29 juni 2009 schreef:Verbreding van provinciale weg N34 en nieuwe markering

De provincie Overijssel gaat de verkeersveiligheid op de provinciale weg N34, gedeelte Witte Paal (aansluiting N34/N36 bij Hardenberg) -grens Drenthe, verder verbeteren. Voor het traject J.C. Kellerlaan-Drentse grens gaat het om:

* verbreding van de weg (van 7,30 naar 8,50 meter);
* het aanpakken van de aansluiting Holthone (in samenwerking met de provincie Drenthe);
* het aanbrengen van markering, passend bij een 100 km/u weg: 2 witte doorgetrokken strepen met groene vulling.

Deze maatregelen zijn nodig omdat er op genoemd traject in de periode voorjaar 2008-2009 vijf dodelijke ongevallen plaatsvonden. De werkzaamheden (fase 2 van het N34-project) moeten uiterlijk eind 2011 afgerond zijn.

Parallel aan de uitvoering van de maatregelen tussen de J.C. Kellerlaan en de Drentse grens start de derde fase in het traject. Hier gaat het om het gedeelte Witte Paal-J.C. Kellerweg. Doel is om dit traject op te waarderen van 80 naar 100 km per uur. Hiervoor is een Milieu Effect Rapportage noodzakelijk. De maatregelen op dit traject zijn uiterlijk 2014 gereed.

In maart 2009 heeft de provincie de eerste korte termijn-maatregelen (fase 1) uitgevoerd: het aanbrengen van ribbelmarkering op de weg. De ribbels attenderen de weggebruikers wanneer er te ver naar links wordt uitgeweken. Daarnaast heeft de provincie ook borden langs de weg geplaatst om de attentie van de weggebruiker te verhogen.

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N34 is in totaal 23,7 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Hardenberg draagt 3,9 miljoen euro bij, de provincie Overijssel financiert de rest.
Meer informatie over de N34 is te vinden op de website http://www.bereikbaar.overijssel.nl.
[url=http://www.overijssel.nl/actueel/werk-weg/n34-witte-paal/project/]Provincie Overijssel[/url], 4 februari 2010 schreef:Over het project N34

De N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens is een belangrijke weg voor de ontsluiting van het noordoosten van de provincie Overijssel (Ommen, Hardenberg) en het zuidoosten van Drenthe (Coevorden, Emmen). De weg wordt voor zowel recreatief als zakelijke doeleinden gebruikt om vanuit de hierboven genoemde gebieden richting Zwolle (A28) te gaan of naar Emmen (A37)e.v.

De weg is tot 2007 eigendom geweest van Rijkswaterstaat. Sinds 2007 is de N34 overgenomen door de provincie Overijssel. De weg is een zogenaamde regionale stroomweg. Een stroomweg kenmerkt zich door (de naam zegt het al) stromen van verkeer. Op een stroomweg kan men gewoonlijk goed doorrijden zonder dat er vertragingen optreden door bijvoorbeeld de aanwezigheid van uitritten of rotondes en verkeerslichten. Op dit moment is de N34 nog niet ingericht als een regionale stroomweg. Op dit moment zijn er nog veel gelijkvloerse kruisingen (verkeerslichten) en uitritten van woningen aanwezig. De provincie Overijssel wil de weg graag opnieuw inrichten als een Stroomweg, waar veilig met 100 km per uur over gereden kan worden.

De provincie Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar de problemen op het wegtrace van de Witte paal tot de grens Drenthe. Verder heeft de provincie Overijssel gekeken naar het toekomstige beeld van de N34, hoe deze eruit ziet als een regionale stroomweg.

Op dit moment maken ca 13.500 voertuigen dagelijks gebruik van de N 34. Voor de toekomst (2020/2030) verwacht de provincie een verdere groei van het aantal voertuigen. Ook gebeuren er op de N 34 nog te veel ongelukken. De weg moet dus ook veiliger worden. De provincie Overijssel heeft al een aantal maatregelen genomen, die verkeersveiligheid op korte termijn (spoor 1) hebben verbeterd op het wegvak tussen de JC Kellerlaan en de Drentse grens. Het gaat daarbij om:

* Aanbrengen van nieuwe brede belijning in de as van de weg, voorzien van ribbelvorming zodat de automobilist wordt geattendeerd als hij/zij de belijning overrijdt
* Aanbrengen van extra mottoborden met daarop de campagnes van de rijksoverheid (2 sec afstandhouden, Rij met je Hart)
* Het uitvoeren van een onderzoek naar het verkeersgedrag op de N34

Aanpak

De provincie Overijssel gaat de herinrichting van de N34 nader onderzoeken in 2 planstudies. In deze planstudies worden maatregelen onderzocht op hun werking, gevolgen en inpasbaarheid. Er worden twee planstudies uitgevoerd voor de volgende wegvakken:

* Planstudie spoor 2: JC Kellerlaan – Drentse grens
* Planstudie spoor 3: Witte Paal – JC Kellerlaan

Deze planstudies worden apart uitgevoerd omdat er voor het gedeelte van spoor 3 een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. Dit omdat dit gedeelte van 80 naar 100 km per uur gaat. In het najaar van 2009 zullen deze planstudies starten. U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen. Naar verwachting worden de maatregelen van spoor 2 in 2011 uitgevoerd en de maatregelen van spoor 3 uiterlijk in 2014.
Laatst gewijzigd door Kaaiman op di 28 feb 2012, 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 7870
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Hajo » za 27 mar 2010, 18:13

2+1 alternerend...
:denk:
Donateur Vereniging Wegenforum

nederland24
2x2 autosnelweg
Berichten: 5369
Lid geworden op: vr 04 sep 2009, 19:22
Locatie: Breda

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door nederland24 » wo 07 apr 2010, 19:20

In principe hoeft dit plan niet al teveel geld te kosten. Een paar boerenweggetjes langs de weg haal je eruit en de weg moet worden verbreed. Het enige wat je dan nog moet doen is de aansluiting met de J.C. Kellerlaan ongelijkvloers maken en de problemen op de N34 zijn over het algemeen dan wel opgelost.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Kaaiman » wo 07 apr 2010, 21:39

Met zulke wegen zijn de gelijkvloerse oversteken veelal het grootste probleem. Die moeten worden opgeheven of worden vervangen door een tunneltje/viaduct. En dát kost geld en ruimte.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Rudolf
woonerf
Berichten: 89
Lid geworden op: za 24 okt 2009, 19:58
Locatie: Westervoort

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Rudolf » wo 03 nov 2010, 12:39

'Doop N34 om in Hunebed Highway'

Borger

De N34 moet worden omgedoopt in Hunebed Highway. Met dat idee komt Hein Klompmaker, directeur van het Hunebed Museum in Borger.

De forenzenweg, die ondermeer Groningen met Emmen verbindt, moet op die manier in de voetsporen treden van illustere 'equivalenten' als Route Napoléon in Frankrijk en Route 66 in de VS.

"De geschiedenis ligt er en het zou een enorme impuls voor het toerisme in Drenthe betekenen", meent Klompmaker. Zijn plan is goed ontvangen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Ze wil er serieus mee aan de slag.

Meer in de woensdageditie van Dagblad van het Noorden

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 20885
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door harry » wo 03 nov 2010, 12:41

"Highway" :kots:

Why must it always in it English be?
https://wegnummers.nl foto's van genummerde wegen in Europa (o.a. NBA: https://wegnummers.nl/nba)
http://borden.plaatsengids.nl foto's van plaatsnaamborden
--Harry (sinds 23 mei officieel bejaard).

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9930
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Peter » wo 03 nov 2010, 12:54

Wellicht omdat wij geen NLs equivalent hebben, behalve vaktaal als stroomweg ?

Wellicht is Drenthe wel zo goed om wat hunebedden in de berm van de N34 te plaatsen als trekker.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 68623
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Chris » wo 03 nov 2010, 13:00

Doe dan de "Dolmen Highway". :top:

Tim
expressweg
Berichten: 3405
Lid geworden op: vr 03 mar 2006, 10:26
Locatie: Gießen (Duitsland)

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Tim » wo 03 nov 2010, 13:03

"Route des dolmes" of "Hünengräberstraße" zijn alternatieven...
»Als je in de verkeerde trein stapt heeft het geen zin door het gangpad in de tegenovergestelde richting te lopen«
Dietrich Bonhoeffer

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 20885
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door harry » wo 03 nov 2010, 13:03

Peter schreef:Wellicht omdat wij geen NLs equivalent hebben, behalve vaktaal als stroomweg ?
Autoweg...
:denk:

Zelfs het Vlaamse Steenweg zou hier heel goed kunnen. :)
https://wegnummers.nl foto's van genummerde wegen in Europa (o.a. NBA: https://wegnummers.nl/nba)
http://borden.plaatsengids.nl foto's van plaatsnaamborden
--Harry (sinds 23 mei officieel bejaard).

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9930
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Peter » wo 03 nov 2010, 13:17

harry schreef:
Peter schreef:Wellicht omdat wij geen NLs equivalent hebben, behalve vaktaal als stroomweg ?
Autoweg...
Zelfs het Vlaamse Steenweg zou hier heel goed kunnen. :)
Lang niet iedere autoweg is een stroomweg of een high-way-look-alike. Denk aan de stadsautowegen. Bovendien is de N34 in ten zuiden van Hardenberg voorlopig nog geen autoweg (maar wel een Highway).

De Hollandse versie van Steenweg is Straatweg. Alleen de Bubeko hoofdwegen waren bestraat of "besteend" vroeger...
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14810
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Via » wo 03 nov 2010, 13:24

Was Hunebedweg weer niet goed genoeg?

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16984
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door mavas » wo 03 nov 2010, 13:24

Hunebedweg, wat is daar mis mee?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 68623
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Chris » wo 03 nov 2010, 13:26

"Route 34".

Ernst
dorpsstraat
Berichten: 170
Lid geworden op: wo 13 jan 2010, 16:36

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Ernst » wo 03 nov 2010, 13:49

Ik stel voor 'Dog Ridge Parkway'

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 20885
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door harry » do 04 nov 2010, 10:33

harry schreef:Zelfs het Vlaamse Steenweg zou hier heel goed kunnen. :)
Hint voor wie de (poging tot) humor in bovenstaande wil zien: hunebedden zijn hopen stenen.
https://wegnummers.nl foto's van genummerde wegen in Europa (o.a. NBA: https://wegnummers.nl/nba)
http://borden.plaatsengids.nl foto's van plaatsnaamborden
--Harry (sinds 23 mei officieel bejaard).

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9930
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: N34 Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Peter » do 04 nov 2010, 11:45

harry schreef:Hint voor wie de (poging tot) humor in bovenstaande wil zien: hunebedden zijn hopen stenen.
In tweede instantie maar even gelachen :lol:
De Keiweg dan maar ? Maar dat schrikt toeristen af die bang zijn 60 km over kinderkopjes toe moeten rijden....
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Kaaiman » wo 14 dec 2011, 12:13

Er is eindelijk weer wat nieuws (op komst) over dit traject, met een wat ongelukkig gekozen titel:
[url=http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/70003/maximumsnelheid-n34-omhoog]RTV Drenthe[/url], 14 december 2011 schreef:'Maximumsnelheid N34 omhoog'

COEVORDEN - De provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Hardenberg en Coevorden willen de maximumsnelheid op de N34 tussen Witte Paal en Coevorden verhogen naar 100 kilometer per uur.

Zij hopen dat daarmee de weg veiliger wordt en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Donderdag presenteren de vier betrokken partijen hun ideeën.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Peter
2x3 autosnelweg
Berichten: 9930
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Peter » wo 14 dec 2011, 12:17

Daar hoeft Drenthe niets voor te doen. De bottleneck ligt bij N36 -Hardenberg (+1 km ri Gramsbergen). Overijssel dus.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Kaaiman » wo 14 dec 2011, 12:26

Drenthe bemoeit zich ermee omdat het traject aansluiting Coevorden (N377) - provinciegrens ook in de plannen zit, de gelijkvloerse aansluiting Holthone zo'n beetje op de provinciegrens ligt en de daarop aansluitende wegen onder andere in Drenthe liggen. Er ook een tunnel bij Klooster (nabij Coevorden) gepland. Ik weet trouwens niet of dit direct te maken heeft met de door Coevorden gewenste zuidelijke rondweg.

Dit project gaat dan ook niet primair over het verhogen van de maximumsnelheid, maar het ombouwen van de N34 Witte Paal - Coevorden tot volwaardige stroomweg. Daarom vond ik de titel van het bericht ook ongelukkig gekozen. Het lijkt nu in de lijn van de snelheidsverhogingen op autosnelwegen te staan, terwijl het over totaal iets anders gaat.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 68623
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Chris » do 15 dec 2011, 17:20

Provincie Overijssel schreef:Vier tunnels en twee ongelijkvloerse aansluitingen N34

De vernieuwde provinciale weg N34 (Witte Paal-Coevorden) krijgt vier tunnels (bij de Willemsdijk, de Boshoek, de Pothofweg en Holthone) en twee ongelijkvloerse aansluitingen (bij de J.C. Kellerlaan en Klooster). De maximum snelheid gaat op het gedeelte Witte Paal-J.C. Kellerlaan omhoog van 80 km/uur naar 100 km/uur, zodat op het hele traject van Witte Paal tot Coevorden een maximum snelheid geldt van 100 km/uur.

Onverharde oversteken

Verder gaat de provincie Overijssel alle verharde en onverharde oversteken afsluiten. Tenslotte wordt de rijbaan verbreed naar 8,50 meter en de bermen naar 8 meter en op sommige stukken naar 6 meter. Met deze maatregelen wil de provincie Overijssel in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N34 verbeteren. De totale kosten zijn geraamd op ruim 50 miljoen euro. De eerste schop gaat naar verwachting in 2014 de grond in.
Plan ligt vanaf nu ter inzage, maar is nog niet te downloaden op de site van de provincie. Dit lijken mij prima plannen :top:

video: http://www.overijssel.nl/actueel/video% ... atie-werk/

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16984
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door mavas » do 15 dec 2011, 20:16

Interessante video. Zo te zien is er ook ruimtereservering voor een eventuele verbreding naar 2+2. :top:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Kaaiman » vr 16 dec 2011, 11:38

Ah, dan gaat de zuidelijke rondweg Coevorden dus toch door, mèt zelfs een nieuwe aansluiting bij Klooster. Mooie plannen verder ook!

Heel klein beetje jammer van de 8,50 meter i.p.v. de in Drenthe gebruikelijke verbreding naar 8,90 meter. Het verschil zit 'm denk ik in de redresseerruimte en de breedte van de groene streep. Hoe dan ook, de N34 zal er flink op vooruit gaan! :D
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16203
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Kaaiman » za 17 dec 2011, 21:11

Ik heb de links in de openingspost even geactualiseerd, zodat de projectpagina en tracékaarten ook bereikbaar zijn.

Volgens de tracékaarten wordt de rotonde Witte Paal helaas niet omgebouwd tot ongelijkvloerse kruising. Ook het huidige halfklaverblad bij Coevorden met de zeer korte invoegstrook richting het zuiden zit niet in het project. Nu wordt dit pijnpunt voor een belangrijk deel weggenomen omdat vrachtverkeer vooral van en naar het noorden gaat, en ook veel vrachtverkeer via de nieuwe aansluiting bij Klooster zal rijden.

Verder wordt het viaduct bij Ane niet verbreed, dus hier zal de weg door een visuele flessenhals moeten.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 68623
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Chris » ma 20 feb 2012, 16:13

De Stentor schreef:Weerstand tegen tunnels in N34

HARDENBERG - De aanleg van vier tunnels in de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens levert de nodige weerstand op. Dat blijkt uit de 99 reacties die bij de provincie Overijssel zijn binnengekomen op het plan voor de vernieuwde provinciale weg. De meeste inspraakreacties hebben betrekking op de tunnel en omgeving bij de Willemsdijk (52), de tunnel bij sportpark De Boshoek (19) en de aansluiting bij Klooster (27).

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe en de colleges van de gemeenten Hardenberg en Coevorden gaan de verbetervoorstellen de komende maanden beoordelen en waar nodig het plan aanpassen. De definitieve vaststelling is in mei waarna een maand later Provinciale Staten van Overijssel besluit over het noodzakelijke budget. Daarna wordt gestart met het definitief ontwerp, de aankoop van de benodigde gronden en bestemmingsplanprocedures.

Het N34-plan voorziet in vier tunnels (Willemsdijk, De Boshoek, Pothofweg en Holthone) en twee ongelijkvloerse aansluitingen (J.C. Kellerlaan en Klooster). De maximum snelheid gaat omhoog van 80 naar 100 kilometer per uur. Verder gaat de provincie Overijssel alle verharde en onverharde oversteken afsluiten. Tenslotte wordt de rijbaan verbreed naar 8,50 meter en de bermen naar 8 meter en op sommige stukken naar 6 meter. De totale kosten zijn geraamd op ruim 50 miljoen euro. De start van het werk is medio 2014.
Vrij veel inspraak op met name de Willemsdijk, daar staan maar een paar boerderijen bij.

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30177
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Palance » ma 20 feb 2012, 17:33

Wat zou je tegen tunnels kunnen hebben? Ok, je moet misschien iets verder omrijden omdat die doorsteken vervallen, maar door die tunnels kun je veiliger ongelijkvloers oversteken.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 20885
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door harry » ma 20 feb 2012, 17:57

Palance schreef:Ok, je moet misschien iets verder omrijden omdat die doorsteken vervallen
Ik denk dat dát vooral een bezwaar is voor de landbouwers die dagelijks gebruik maken van de oversteken.
https://wegnummers.nl foto's van genummerde wegen in Europa (o.a. NBA: https://wegnummers.nl/nba)
http://borden.plaatsengids.nl foto's van plaatsnaamborden
--Harry (sinds 23 mei officieel bejaard).

Gebruikersavatar
JaN34
dorpsstraat
Berichten: 238
Lid geworden op: do 29 dec 2011, 11:09
Locatie: Hardenberg

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door JaN34 » ma 20 feb 2012, 18:13

Je kunt toch niet iedereen tevreden stellen. Of je zou om de kilometer een tunnel moeten aanleggen, en zelfs dan.... :roll:. Wat mij betreft gaat vandaag de schop nog in de grond.

Gebruikersavatar
Willem
2x4 autosnelweg
Berichten: 10412
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:46
Locatie: Delft

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Willem » ma 20 feb 2012, 20:09

De snelheidsverhoging van 80 naar 100 is wel een trendbreuk ten opzichte van de vorige jaren, waarin het vooral ging om steeds langzamer rijden.

Groningen
expressweg
Berichten: 3784
Lid geworden op: vr 03 sep 2010, 13:22
Locatie: Zwolle

Re: [N034] Witte Paal - Hardenberg - Gramsbergen - Drenthe

Bericht door Groningen » ma 20 feb 2012, 21:16

^^ Dat is vooral bijzonder in Overijssel waar degraderen tot kunst werd verheven. Nu nog hopen dat er geen inhaalverbod zal zijn op het aan te passen stuk (maar dat is Overijssel kennende waarschijnlijk ijdele hoop...).