[A008] Westzaan - Beverwijk

Discussieer hier over actuele grote wegenplannen en in uitvoering zijnde grote projecten

Moderator: Moderatoren

N235
dorpsstraat
Berichten: 157
Lid geworden op: do 26 jun 2014, 21:23

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door N235 » ma 15 feb 2016, 16:03

Oké René. Dat wist ik niet. Bedankt voor de info. Wat ik mij afvraag. Is er al een wegnummer gereserveerd mocht het géén rijksweg worden?

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rein » ma 15 feb 2016, 16:14

^^ Volgens mij is het nog veel te vroeg voor dat soort zaken. Er is bijvoorbeeld ook nog iets als een nul-plus alternatief waarbij er helemaal geen nieuwe wegen komen (en hernummering niet nodig zal zijn). Pas als er een tracékeuze wordt gemaakt en het besluit tot daadwerkelijke aanleg is genomen zal men naar ik aanneem pas aandacht hebben voor futiliteiten als het wegnummer.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36666
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rene » di 16 feb 2016, 12:44

^^
Klopt. Routenummering is iets wat pas later volgt. Soms wordt een routenummer in de planvormingsfase zelfs met opzet gemeden, en wordt een naam gebruikt (bv. Rijnlandroute, Noordwestelijke Oeververbinding, etcetera).

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 18062
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Snelwegfreak » di 16 feb 2016, 12:49

^^ N23 Westfrisiaweg :mrgreen:
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7881
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Jackbauer1350 » di 16 feb 2016, 12:53

De LAngverw8 route

JJK
verkeersader
Berichten: 563
Lid geworden op: vr 06 jun 2014, 9:47
Locatie: Regio Groot Alkmaar

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door JJK » do 07 apr 2016, 10:14

Provincie Noord-Holland schreef:Planstudie Verbinding A8-A9 richt zich op Nul-plusalternatief en Heemskerkalternatief
06 april 2016 - Nieuwsartikel

Uit de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 komen twee alternatieven als de meest kansrijke opties naar voren: het Nul-plusalternatief (alternatief 2) en het Heemskerkalternatief (alternatief 5).
Een definitieve keuze tussen beide alternatieven is nog niet te maken, daarom hebben de stuurgroep Verbinding A8-A9 en de provincie Noord-Holland besloten om nader onderzoek te doen naar de twee genoemde alternatieven.
Het nader onderzoek maakt een zorgvuldige afweging tussen de alternatieven mogelijk, zodat bestuurders straks een weloverwogen keuze voor een voorlopig voorkeursalternatief kunnen maken – ook met het oog op de vele belangen die in het gebied spelen. De alternatieven 3, 4, 6 en 7 worden op basis van de onderzoeksresultaten minder realistisch geacht en daarom niet verder onderzocht. Deze overige alternatieven vallen formeel gezien echter nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief. De keuze voor het voorkeursalternatief wordt verwacht in het voorjaar van 2017.
Vragen?
Wie vragen heeft naar aanleiding van dit besluit kan terecht op de inloopbijeenkomst op donderdag 21 april, van 18.30 uur tot 21.30 uur in Partycentrum De Admiraal in Assendelft. Projectteamleden van de Verbinding A8-A9 zijn die avond aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij benadrukken dat er op de avond geen toelichting op de rapporten wordt gegeven of nieuwe informatie wordt gepresenteerd, de bijeenkomst is bedoeld om persoonlijk vragen te beantwoorden.
Onderzoeksrapporten
De afgeronde onderzoeksrapporten zijn openbaar en voor iedereen te downloaden. De rapporten omvatten een samenvatting, een hoofdrapport deel A en deel B en veertien deelrapporten.

Klik hier voor de onderzoeksrapporten


Meest gestelde vragen bij dit besluit

Waarom zijn het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk?
Het Nul-plusalternatief is kansrijker dan andere alternatieven, omdat het de minste impact heeft op het open landschap en de laagste investeringskosten kent. Het Heemskerkalternatief wordt kansrijker geacht omdat het een goed oplossend vermogen (zowel voor de bereikbaarheid als voor de leefbaarheid) combineert met relatief lage investeringskosten.
Wat maakt dat de alternatieven 3, 4, 6 en 7 minder kansrijk worden geacht?
Deze alternatieven scoren overall gezien slechter. Ze lossen de bereikbaarheid minder goed op of zijn minder gunstig voor de gezondheid of hebben een grotere impact op de Stelling van Amsterdam of de investeringskosten zijn veel hoger. Het nader onderzoek zal deze conclusies niet beïnvloeden.
Waarom is er nader onderzoek nodig?
Er is behoefte aan meer details, met name voor het Nul-plusalternatief. En er kon nog geen volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse worden gemaakt door een fout in het verkeersmodel. Hierdoor kan geen definitieve investeringsbeslissing worden genomen. Om alle alternatieven wel alvast onderling te vergelijken, is er een gedeeltelijke analyse opgesteld.
Welke onderzoeken worden gedaan?
Voor beide alternatieven moeten er berekeningen opnieuw uitgevoerd worden, zodat een volledige kosten-batenanalyse opgesteld kan worden. De alternatieven worden op een aantal punten verder uitgewerkt, om meer duidelijkheid te krijgen over de inpassing en de technische uitvoering. Samen met deskundigen en belangenorganisaties wordt vervolgens bekeken of de ontwerpen verder verbeterd kunnen worden.
Hoelang duurt het nader onderzoek?
Naar verwachting duurt het nader onderzoek een jaar. Dit komt doordat het zorgvuldig uitvoeren van de genoemde berekeningen en onderzoeken een tijdrovend proces is. Daarnaast is tijd nodig om het besluitvormingsproces en de inspraak voor te bereiden.
Bron

Het golfbaanvariant lijkt hiermee van de baan...

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rein » do 07 apr 2016, 10:34

Dit nieuwsbericht is uitermate teleurstellend. Overigens kan ik me (nog steeds) niet voorstellen dat het nul-plus alternatief wordt gekozen, aangezien dit weinig oplost (behalve als men een dure tunnel dwars door Krommenie aan zou leggen wat naar ik aanneem niet de gedachte is). En dan wordt het 'dus' de Heemskerk variant waarover de meningen ook wel verdeeld zijn hier.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17412
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Kaaiman » do 07 apr 2016, 10:39

Op allerlei zaken scoort de Golfbaanvariant volgens het rapport net zo goed en in een aantal gevallen zelfs beter dan de Heemskerkvariant, met name als het gaat over de impact op landbouw en natuur. Alleen niet op het gebied van kosten en recreatie. Normaal gesproken is dat laatste aspect eigenlijk nooit doorslaggevend...

Ik citeer:
Alternatief 3
Alternatief 3 scoort van de ‘nieuwbouwalternatieven’ het beste op het projectdoel bereikbaarheid. Het is de meest directe en dus kortste route tussen de A8 en de A9 en dat komt vooral tot uiting in de beoordeling van de reistijden. Voor de leefbaarheid is dit alternatief minder
gunstig, omdat de aansluiting van de nieuwe verbinding op de A9 leidt tot een toename van de geluidsbelasting in de woonwijk Broekpolder.
Voor de criteria vanuit wetgeving en beleid is alternatief 3 vergelijkbaar met de andere nieuwbouwalternatieven. Dat geldt niet voor het aspect landbouw; daar is alternatief 3 gunstiger, omdat een klein aantal percelen wordt getroffen door het wegprofiel en een nog beperkter aantal percelen wordt gesplitst. De aanlegkosten zijn hoog omdat in het ontwerp rekening gehouden is met een verhoogde ligging van de Verbinding A8-A9 om de Stelling van Amsterdam te kunnen passeren en vervolgens op hoogte te kunnen aansluiten op de A9 (verhoogd). De aansluiting op de A9 zorgt voor verslechterde doorstroming van het verkeer op de A9. Daarom moeten aanvullende maatregelen ingepast worden in het ontwerp. Alternatief 3 heeft het grootste positieve saldo als het gaat om maatschappelijke kosten en baten.

[...]

Alternatief 5
Alternatief 5 scoort overall gemiddeld tot goed. Voor de projectdoelstelling Leefbaarheid scoort dit alternatief het beste, omdat er de minste woningen binnen de invloedssfeer van de nieuwe weg liggen. Van de nieuwbouwalternatieven is alternatief 5 het goedkoopst, maar ook hier geldt dat de aansluiting op de A9 zorgt voor verslechterde doorstroming van het verkeer op de A9. Daarom moeten aanvullende maatregelen ingepast worden in het ontwerp. Voor de landbouw is dit alternatief nadelig omdat meerdere agrarische bedrijven worden geraakt door de nieuwe weg.
Ik vind dit op zijn minst dubieus... :shutup:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rein » do 07 apr 2016, 11:15

Ik zou zeggen 'arbitrair'. Het is maar net waar je het meeste waarde aan hangt en voor een groot stuk is het ook een kwestie van doelredeneren.
Van de nieuwbouwalternatieven is alternatief 5 het goedkoopst
Als je ervan uitgaat dat je het nieuwe stuk weg 'gewoon' aankoppelt op de huidige afrit Heemskerk (wellicht) wel. Maar gezien de te verwachten drukte (en het feit dat er twee stroomwegen aansluiten op elkaar) zou je hier een volledig ongelijkvloerse kruising moeten aanleggen. En die kosten zijn niet meegenomen (aangezien er wordt gesproken over mogelijk aan te leggen VRI kruisingen).

Wat men trouwens lijkt te vergeten is dat de weg bij de Heemskerkvariant ook dwars door de Stelling van Amsterdam en een inundatie-gebied gaat. Daarbij lijkt mij (vanuit de lucht gezien) dat gebied wellicht nog wat waardevoller dan bij bijvoorbeeld de Golfbaanvariant. Waar bij de Golfbaanvariant het (oude) landschap is verpest door, jawel, een golfbaan, gaat de Heemskerkvariant door een stukje ongerept deel van de Oer-IJ delta met in het landschap duidelijk herkenbare patronen van oude kreken etc.
Laatst gewijzigd door Rein op do 07 apr 2016, 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7881
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Jackbauer1350 » do 07 apr 2016, 11:19

Of in eerste instantie een VRI-kruising en als er een paar jaar later weer een potje geld is die ombouwen naar volledig ongelijkvloers. Maar ja, het meteen goed doen lijkt mij beter.

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 18062
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Snelwegfreak » do 07 apr 2016, 12:59

Goh, wát verrassend dat ze hier op uit komen. Het mag weer niets kosten natuurlijk. Wat ongelooflijk jammer weer... :roll:
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18210
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door mavas » do 07 apr 2016, 23:45

Was het niet zo dat het rijk eiste dat geen van de varianten nadelige invloeden mag hebben op de A9? Ben benieuwd wat men dan aanvullend uitvoert bij variant 5. Als je daar al iets mee doet, rijzen de kosten volgens mij de pan uit.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Robonus
autoweg
Berichten: 1111
Lid geworden op: di 12 apr 2016, 10:30

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Robonus » di 12 apr 2016, 12:52

Snelwegfreak schreef:Goh, wát verrassend dat ze hier op uit komen. Het mag weer niets kosten natuurlijk. Wat ongelooflijk jammer weer... :roll:
Misschien een lichtpuntje?
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/a ... tuur.dhtml

staat:
Het wensenlijstje van de VVD komt neer op meer asfalt. Kamerlid Barbara Visser: ,,Het gaat economisch beter en de filedruk neemt toe. Dus we moeten nu gaan kijken waar het echt gaat vastlopen.'' Visser noemt naast de verbreding van de A20 ook de aanleg van een verbinding A8/A9 in Noord-Holland, de regio Amsterdam en een betere doorstroming tussen Rotterdam en Den Haag. Ook verschillende wegen in de regio Wageningen en de provincie Noord-Brabant hebben verbetering nodig.

laten we hopen dat ze het gelijk goed doen in plaats van goedkoop wordt toch wel weer duurkoop :ongeduldig:

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7881
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Jackbauer1350 » di 12 apr 2016, 13:02

^^ En hopen dat de VVD na de verkiezingen volgend jaar nog in de regering zit.

Gebruikersavatar
Robonus
autoweg
Berichten: 1111
Lid geworden op: di 12 apr 2016, 10:30

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Robonus » di 12 apr 2016, 15:55

Het zou mooi zijn als het bij elkaar geraapte budget van de provincie en omliggende gemeenten gebruikt wordt voor het wegdeel door het vrije veld, en het Rijk bijspringt om een knappe aansluiting bij de golfbaan te maken. Die laatste heeft mijns inziens al ontzettend veel mazzel gehad dat ze zolang de dans ontsprongen hebben aangezien zelfs de perceelgrenzen altijd al gereserveerd zijn geweest voor de A8

Deze afbeelding laat dat nogmaals duidelijk zien:
Afbeelding

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8663
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door keokiracer » di 12 apr 2016, 16:00

^^ Op dat kaartje lijkt het erop alsof er toentertijd iets van een afrittencomplex was gepland.
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 32169
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Coen Tunnel » di 12 apr 2016, 16:04

^^ Klopt, de locatie van het geplande knooppunt met de A16 is duidelijk te zien.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17412
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Kaaiman » di 12 apr 2016, 16:34

Was de initiatiefnemer van die golfbaan iemand die fel tegenstander was van de A8? Zo van 'als ik hier een golfbaan maak, komt die A8 er niet'?

Hoe kun je als ondernemer anders zo'n domme beslissing maken om je golfbaan precies in het midden te laten doorsnijden door een snelweg...
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21940
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Wouter N14 » di 12 apr 2016, 16:55

Ook op satellietbeelden is dat enigszins terug te zien: https://goo.gl/maps/DSRSyDeipRm
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5825
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Schelpenpaadje » di 12 apr 2016, 17:04

Kaaiman schreef:Was de initiatiefnemer van die golfbaan iemand die fel tegenstander was van de A8? Zo van 'als ik hier een golfbaan maak, komt die A8 er niet'?

Hoe kun je als ondernemer anders zo'n domme beslissing maken om je golfbaan precies in het midden te laten doorsnijden door een snelweg...
Een golfbaan met een snelweg in het midden heeft in elk geval een prima driving range.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21940
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Wouter N14 » di 12 apr 2016, 17:04

^^ Maar ook een paar handicaps :roll:
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7881
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Jackbauer1350 » di 12 apr 2016, 17:05

Eigenlijk wel apart dat daar dan een A9 en A16 redelijk dicht bij elkaar parallel hadden komen te liggen vanaf Beverwijk richting Alkmaar. De Wijkertunnel was immers ook een onderdeel van rijksweg 16 oorspronkelijk.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 9080
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Ds79m » di 12 apr 2016, 17:35

Schelpenpaadje schreef:
Kaaiman schreef:Was de initiatiefnemer van die golfbaan iemand die fel tegenstander was van de A8? Zo van 'als ik hier een golfbaan maak, komt die A8 er niet'?

Hoe kun je als ondernemer anders zo'n domme beslissing maken om je golfbaan precies in het midden te laten doorsnijden door een snelweg...
Een golfbaan met een snelweg in het midden heeft in elk geval een prima driving range.
Een Belgische wegenbouwer inzetten en je hebt er zo een paar holes bij. :yes:
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36666
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rene » di 12 apr 2016, 18:16

Jackbauer1350 schreef:Eigenlijk wel apart dat daar dan een A9 en A16 redelijk dicht bij elkaar parallel hadden komen te liggen vanaf Beverwijk richting Alkmaar. De Wijkertunnel was immers ook een onderdeel van rijksweg 16 oorspronkelijk.
Tussen Alkmaar en Terbregseplein zou de A16 een soort intercity-snelweg zijn geweest (de "Stamweg"), zonder op- en afritten naar het OWN, en alleen maar met knooppunten met andere snelwegen.

JJK
verkeersader
Berichten: 563
Lid geworden op: vr 06 jun 2014, 9:47
Locatie: Regio Groot Alkmaar

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door JJK » di 12 apr 2016, 22:44

Uiteindelijk zou de A16 aangesloten worden met de grote geplande zeehaven bij Balgzand. Het Alkmaarsarchief heeft hier nog leuke stukken over. Tevens een digitaal Google maps bestand met de ligging van de A16. Die zonder grappen recht door mijn voortuin had gelopen..

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17412
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Kaaiman » wo 13 apr 2016, 7:58

Serieus voor het eerst dat ik het Stamwegtracé verder zie lopen dan Alkmaar! Mooie vondst, JJK! ;)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21940
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Wouter N14 » wo 13 apr 2016, 8:58

Inderdaad hele mooie stukken! Wel opvallend dat de stamweg westelijk van Hoofddorp liep, ik had gedacht dat die verder naar het oosten lag.
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rein
2x4 autosnelweg
Berichten: 10213
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Rein » wo 13 apr 2016, 9:01

De weg was ongeveer gepland op de plek waar nu de N205 (Driemerenweg) loopt (m.u.v. de slinger om Hoofddorp west heen dan).

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7881
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Jackbauer1350 » wo 13 apr 2016, 9:23

Inderdaad erg mooie kaarten JJK. :D

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 32169
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: [A008] Westzaan - Beverwijk

Bericht door Coen Tunnel » wo 13 apr 2016, 9:27

Rein schreef:De weg was ongeveer gepland op de plek waar nu de N205 (Driemerenweg) loopt (m.u.v. de slinger om Hoofddorp west heen dan).
Op de Wegenwiki wordt die overeenkomst ook genoemd: A16 Stamweg