[A002] Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht

Bespreek hier alles wat specifiek aan een autosnelweg gerelateerd is, maar wat geen actuele plannen of uitvoeringsprojecten betreft

Moderator: Moderatoren

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

[A002] Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 10:46

Op mijn site http://destadmaastricht.com onder projecten A2 heb ik oa deze variant geplaatst !

Afbeelding

Een van de mogelijke oplossingen die met name in de beginjaren werd aangedragen was de aanleg van een rondweg, via de oostelijke zijde. Bij de aanleg van de A2-Traverse Maastricht begin jaren '60 viel de keuze voor een oostenlijke-rondweg eigenlijk al vrij snel weg. Door de ligging in het Maasdal (waardoor een tracé ruim om de stad kostbaar is door de hoogteverschillen en bovendien een aantrekkelijk landschap aantast) en de ligging nabij de grens (er was destijds geen enkele aanleiding om de snelweg door te trekken naar Luik, omdat het meeste verkeer een relatie had met de Maastrichtse regio) werd er gekozen voor een ligging en ontwerp, waarbij de snelweg als vanzelfsprekend landt en overgaat in het stedelijk weefsel van de stad.

Eind jaren 1980 kwam de Structuurvisie Maastricht 1990-2000 tot stand met ruime aandacht voor historisch-morfologische ontwikkelingen en landschapsstructuren, onder het motto van 'een compacte stad in een weids landschap'. Voor de oostkant van de stad, Amby en Heer, werd de keuze gemaakt de ontwikkeling te begrenzen: de Molenweg werd definitief als grens gesteld tussen stad en landschap aan de oostzijde van Maastricht. Hierdoor was een rondweg definitief van de baan.

De situatie projecterende op vandaag de dag blijft de aantasting van het landschap natuurlijk de belangrijkste factor. Dat het tracé kostbaar is zal ook zeker opgaan maar zijn de alterntieven dan zoveel goedkoper ?

De tekening toont een mogelijke variant voor een toekomstige rondweg. Hierbij vergeten we gemakshalve even de aantasting van het landschap en de mogelijke bestemmingsplannen. Deze variant gaat uit van een rondweg die grotendeels ondertunneld is. De A2-tunnel, maar in plaats van via de stad als rondweg.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 10:48

Hier de bovengrondse versie !

Afbeelding

Een van de mogelijke oplossingen die met name in de beginjaren werd aangedragen was de aanleg van een rondweg, via de oostelijke zijde. Bij de aanleg van de A2-Traverse Maastricht begin jaren ’60 viel de keuze voor een oostenlijke-rondweg eigenlijk al vrij snel weg. Door de ligging in het Maasdal (waardoor een tracé ruim om de stad kostbaar is door de hoogteverschillen en bovendien een aantrekkelijk landschap aantast) en de ligging nabij de grens (er was destijds geen enkele aanleiding om de snelweg door te trekken naar Luik, omdat het meeste verkeer een relatie had met de Maastrichtse regio) werd er gekozen voor een ligging en ontwerp, waarbij de snelweg als vanzelfsprekend landt en overgaat in het stedelijk weefsel van de stad.

Eind jaren 1980 kwam de Structuurvisie Maastricht 1990-2000 tot stand met ruime aandacht voor historisch-morfologische ontwikkelingen en landschapsstructuren, onder het motto van 'een compacte stad in een weids landschap'. Voor de oostkant van de stad, Amby en Heer, werd de keuze gemaakt de ontwikkeling te begrenzen: de Molenweg werd definitief als grens gesteld tussen stad en landschap aan de oostzijde van Maastricht. Hierdoor was een rondweg definitief van de baan.

De situatie projecterende op vandaag de dag blijft de aantasting van het landschap natuurlijk de belangrijkste factor. Dat het tracé kostbaar is zal ook zeker opgaan maar zijn de alterntieven dan zoveel goedkoper ?

De tekening toont een mogelijke variant voor een toekomstige rondweg. Hierbij vergeten we gemakshalve even de aantasting van het landschap en de mogelijke bestemmingsplannen.

De huidige aansluiting A2/A79 veranderd in een rotonde (1), waarbij de A2 via een tunnel onder deze rotonde door het oostenlijke-traject vervolgd. In de huidige situatie is er waarschijnlijk geen plaats voor een klaverblad.

Er komen twee extra op- en afritten, bij de N590 richting Valkenburg (2) en bij de N278 richting Vaals (3). Vervolgens duikt de A2 onder de rijksweg richting Eysden door (4) en komt er ter hoogte van de huidige op- en afritten bij gronsveld een aangepaste constructie (5). Hierna vervolgt de A2 weer het huidige traject.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 10:50

Tja en deze variant wordt misschien wel eens werkelijkheid nu er plannen bestaan om die noord-zuid verbinding eindelijk eens verder af te bouwen (hopelijk sneller als voorheen !)

Afbeelding

Wanneer gaan bestuurders en planners nu eens Europees denken ? Zo is er de Europese oplossing voor A2 in Maastricht : Een moderne noord-zuidverbinding dwars door het dunbevolkte België.

Maastricht wordt wel het balkon van Europa genoemd maar daar kan men bestuurlijk niet veel van merken. Voor een stad waar zich een universiteit bevindt die er prat op gaat veel aandacht te besteden aan Europa en het Europese recht, is het op zijn minst genomen merkwaardig dat bijvoorbeeld het stadsbestuur niet goed op de hoogte is van de Europese mogelijkheden en regelgeving, bijvoorbeeld waar het gaat om het verstrekken van schenkingen aan de betaald voetbalclub MVV. Maar ook overigens geeft het gemeentebestuur niet echt blijk van een Europese blik vanaf het balkon van Europa. Immers het aanleggen van een stadstraverse is wel een heel erge nationale oplossing voor een Europees probleem, namelijk de snelle doorvoer van vooral internationaal verkeer over s'rijks wegen. Het bedenken van oplossingen binnen 's lands grenzen is niet meer van deze tijd, en zo is het ook met de stadstraverse. Eenvoudig onderzoek zou kunnen aantonen dat het grootste gedeelte van het verkeersaanbod internationaal is, en Maastricht slechts passeert op weg naar nog zuidelijker oorden. In datzelfde onderzoek zou eenvoudig kunnen worden aangetoond dat het grootste verkeersaanbod komt afzakken vanuit het noorden van het land, en meer in het bijzonder ook Eindhoven via de A2 passeert.

Een simpele blik op de kaart leert dat met een relatief goedkope en snelle maar vooral ook bestendige oplossing dat verkeersaanbod op weg naar het zuiden, bij Eindhoven kan worden afgevoerd via Valkenswaard (N69) richting België, waar het nabij Hasselt kan aansluiten op reeds bestaande snelwegen die een vlotte doorstroming garanderen. Voor ons land is slechts een kort stuk snelweg nodig vanuit Eindhoven naar België, in België een iets langer stuk richting Hasselt. Er ligt reeds een stuk autoweg vanaf de grens tot aan de splitsing met de N71. Het stuk tot aan Hechtel (N73) is welliswaar 2-baans maar een voorziening is reeds aanwezig om ook dit stuk uit te bouwen tot een autosnelweg.

Het voordeel is dat het verkeer niet meer door Maastricht hoeft, het vervoer van gevaarlijke stoffen geen probleem voor Maastricht en omstreken meer oplevert, en tot slot naar alle waarschijnlijkheid deze oplossing voor zowel de korte als de lange termijn verantwoord is. Immers het valt niet goed meer uit te leggen waarom door het smalste stuk van Nederland een snelweg in stand wordt gehouden die de hoofdader vormt voor de verbinding van noord naar zuid en omgekeerd.

Het valt verder in toenemende mate minder goed te begrijpen waarom het verantwoord wordt geacht dat een zo drukke verkeersader dwars over het terrein van een chemische reus DSM loopt, en tot slot mag worden aangenomen dat het verkeersaanbod zal toenemen, terwijl ook de bevolkingsdichtheid van Nederlands Limburg zal blijven stijgen. Nader onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe het is gesteld met de gezondheid van de Maastrichtse omwonenden, maar men dient te bedenken dat de komst van een stadstraverse niet betekent dat er geen risico meer bestaat voor de gezondheid. De uitlaatgassen van het verkeer in en buiten de tunnel zullen toch ergens moeten verdwijnen. En naarmate de bevolkingsdichtheid groter is en het verkeersaanbod toeneemt, mag worden aangenomen dat de risico's stijgen. In België ligt dat iets anders. Niet alleen is de bevolkingsdichtheid kleiner, er ligt ook geen chemische industrie waar een snelweg doorheen moet en het ziet er niet naar uit dat welke stad dan ook ondertunneld moet worden, een project waarvan nu al kan worden gezegd dat het ook voor de nabije toekomst al letterlijk en figuurlijk een flessenhals zal blijven. Hier liggen kansen voor een daadwerkelijk Europese benadering, die niet uitgaat van nationale verkeersaders en nationale voorzieningen, maar die gericht is op een Europese aanpak, waaronder vooral ook moet worden verstaan de snelle afwikkeling van Europees verkeer tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke prijs. Als het vanuit Maastricht mogelijk is om een grensoverschrijdende universiteit op te richten met België, de Transnationale Universiteit Limburg, dan valt niet in te zien waarom niet ook met succes inspanningen kunnen worden getroost om te komen tot een transnationaal verkeersbeheer. De oplossing van de problemen met en rondom de stadstraverse moeten in Europees verband worden gezocht eenvoudig omdat ze daar kunnen worden gevonden.

Uit : De limburger van vrijdag 26 september 2003.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 10:51

Wat denken jullie trouwens van deze oplossing !

Afbeelding

Een stukje westelijker richting stad ligt tevens het spoor dat net als de huidige A2 dwars door woonwijken gaat en een aanzienlijk deel van de ruimte opeist in het stadsdeel Wyck. Ooit had wijlen raadslid Henri van Els in de jaren zestig al een plan geopperd om het spoor ondergronds te leggen. Zo zag hij het spoor bij Limmel ondergronds gaan en het pas ter hoogte van Randwyck weer bovengronds komen. Ook kwam het station onder de grond te liggen. Zodoende zou volgens van Elst het gebied tussen Maas en A2 als nooit tevoren tot leven komen.

Voegen we de A2 toe aan dit plan, dan moeten we alvast concluderen dat dit een compacte oplossing zou kunnen zijn. Vóór het huidige Geusseltkruispunt duikt de A2 de tunnel in en maakt deze een bocht naar rechts richting centrum en volgt een stukje de viaductweg. Ter hoogte van de kruising met de Meerssenerweg zal de tunnel licht naar links afbuigen om aansluiting te vinden met het spoor dat een stukje verderop al ondergronds ligt. Dit gedeelte van het tracject is ruim genoeg om naast een autosnelweg tevens een aantal sporen te herbergen. Dit gaat eigenlijk op tot aan de huidige overweg bij de scharnerweg.

Hier wordt het gedeelte redelijk smal en is het de vraag of hier snelweg en spoort naast elkaar kunnen liggen, uitgaande van het gebruik van de huidige ruimte. Een alternatief zou hier kunnen zijn om het spoor reeds op deze plaats bovengronds te laten komen terwijl de A2 hier nog ondergronds doorloopt. Uiteindelijk onstaat de meeste ruimte een stuk terug, op het huidige rangeeremplacement.

Spoor en A2 komen tenslotte ná de N278 weer bovengronds, de A2 sluit ter hoogte van station Randwijck weer aan op het huidige tracé.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36479
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 06 mei 2005, 11:23

Hugo schreef:Wat denken jullie trouwens van deze oplossing !
Bij de Geusselt is het bochtenwerk veel te krap voor een autosnelweg.

Het ontbreken van een goede directe aansluiting op de noorden- en zuiderbrug vind ik ook bepaald geen pluspunt. Dat betekent dan toch dat je een belangrijk deel van de huidige weg toch nog moet laten liggen.

Uiteindelijk is je ruimtelijke winst ten opzichte van het huidige tunnelplan volgens mij marginaal, behalve dan dat de barrièrewerking van het spoor wat minder is geworden. Maar die barrière ligt er al decennia lang. Het is zo onderhand net zo'n natuurlijk gegeven als de Maas. Die ga je toch ook niet geheel overkluizen ?

De kosten zijn echter wel belangrijk hoger, doordat naast de weg ook de spoorlijn in een tunnel moet. De kans van slagen wordt dan wéér wat minder.

Nee, ik loop niet warm voor dit idee, en zou toch gewoon voor de wegtunnel op het huidige tracé kiezen.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36479
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 06 mei 2005, 11:36

Hugo schreef:De huidige aansluiting A2/A79 veranderd in een rotonde (1), waarbij de A2 via een tunnel onder deze rotonde door het oostenlijke-traject vervolgd. In de huidige situatie is er waarschijnlijk geen plaats voor een klaverblad.
Een rotonde is vragen om files en nodeloze uitstoot. Voor een knooppunt met de nodige fly-overs is ALTIJD wel ruimte te maken. Dat is net zo'n politieke keuze als het überhaupt aanleggen van de rondweg.
Hugo schreef:Er komen twee extra op- en afritten, bij de N590 richting Valkenburg (2) en bij de N278 richting Vaals (3). Vervolgens duikt de A2 onder de rijksweg richting Eysden door (4) en komt er ter hoogte van de huidige op- en afritten bij gronsveld een aangepaste constructie (5). Hierna vervolgt de A2 weer het huidige traject.
Met al die op- en afritten ben ik het dus niet eens. Hooguit op de N278, en dan ook alleen nog maar in de relatie van/naar Gulpen, en niet stad-in. Die rondweg moet je niet nodeloos willen belasten met lokaal en regionaal verkeer, want dan moet je hem waarschijnlijk als 2x3 of 2x4 uitvoeren. Met alleen doorgaand verkeer kun je het dwarsprofiel waarschijnlijk tot 2x2 beperken, wat de zaak aanzienlijk goedkoper maakt. Dat geldt voor de bovengrondse variant, maar zeer zeker voor de ondergrondse. Lokaal/regionaal verkeer moet m.i. dus gewoon via de oude route rijden. Overigens zal dat wel een forse verbetering van de situatie op de bestaande traverse betekenen ten opzichte van de huidige situatie, maar zeker geen woonwerf-situatie. Maar dat laatste is ook met de huidige tunnelplannen geen uitgangspunt.

De mogelijkheid om deze verbinding te kunnen bouwen zonder dat je het verkeer op de traverse volledig overhoop moet gooien is uiteraard een voordeel in de fasering, die in de kostprijs positief uitpakt voor de rondweg. Nadeel is dat het tracé voor een rondweg zoveel langer is dan het tunneltje onder de bestaande traverse, wat een rondweg weer duurder maakt.

Overigens denk ik zo dat ons medeforumlid Frank_NL om meerdere redenen niet zit te wachten op je rondweg-variant ;) 8-)
Laatst gewijzigd door Rene op vr 06 mei 2005, 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 11:36

Ik denk inderdaad dat met name aan het begin het bochtenwerk inderdaad wel erg groot is en hier ruimte maken betekent dat er een aanzienlijk gedeelte van de bewoning moet wijken. Het is een vrij dure oplossing, maar wilde hem toch even kwijt als alternatief (en eigenlijk is het niet echt een alternatief).

IQ[]
expressweg
Berichten: 4272
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » vr 06 mei 2005, 11:57

Ik denk dat dit topic wel gesplitst kan worden, in twee discussies: het knooppunt en A2 maastricht :?:
Een simpele blik op de kaart leert dat met een relatief goedkope en snelle maar vooral ook bestendige oplossing dat verkeersaanbod op weg naar het zuiden, bij Eindhoven kan worden afgevoerd via Valkenswaard (N69) richting België, waar het nabij Hasselt kan aansluiten op reeds bestaande snelwegen die een vlotte doorstroming garanderen. Voor ons land is slechts een kort stuk snelweg nodig vanuit Eindhoven naar België, in België een iets langer stuk richting Hasselt. Er ligt reeds een stuk autoweg vanaf de grens tot aan de splitsing met de N71. Het stuk tot aan Hechtel (N73) is welliswaar 2-baans maar een voorziening is reeds aanwezig om ook dit stuk uit te bouwen tot een autosnelweg.
Klopt. Alleen dit idee zou Maastricht alleen ontlasten van verkeer van Eindhoven en noordelijker. Verder is er door Netelenbos besloten om geen A69 aan te leggen wegens de natuurwaarde van het gebied. Dat ondertussen de kommen van Aalst en Valkenswaard in tweeen worden gespleten en vergiftigt worden met uitlaatgassen maakt blijkbaar niet uit :roll: (deze discussie is al vaker gevoerd). Verder is het artikel blijkbaar niet echt up to date. Want het stuk N74 vanaf de grens tot Hechtel wordt allemaal 2x2. Zie ook het topic N74

Misschien was het wel een goed idee om in kader van de Europese eenheid te kijken of een rondweg van Maastricht niet over Belgische bodem kan. Globaal gezien via de route: E314 - N78 - N79 - E313. Ik weet niet of het daar mogelijk is om die N-wegen om te leggen of te verbreden (landschap, ruimte, lintbebouwing langs huidig tracé). De N78 gaat eigenlijk door best veel kommen zie ik nu ... maar is er nooit naar zo een variant gekeken?

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 12:06

okaal/regionaal verkeer moet m.i. dus gewoon via de oude route rijden. Overigens zal dat wel een forse verbetering van de situatie op de bestaande traverse betekenen ten opzichte van de huidige situatie,
In het geheel niet. Ik heb de rapportage gelezen en een rondweg die geen aansluiting heeft op het Maastrichtse stedelijk weefsel kan net zo goed niet aangelegd worden. Slechts 30% van al het verkeer op de N 2 heeft als bestemming Eijsden of België. Nogmaals er rijdt vrijwel niemand op de route Eijsden - Visé. Dat is overigens ook één van de reden waarom het rondweg-alternatief definitief is geschrapt (en bovendien staan er ook files op de Noorderbrug in oostelijke richting waar dus niets aan gedaan wordt).
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36479
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 06 mei 2005, 12:18

Als je 30% van het verkeer weghaalt t.o.v. de huidige situatie, dan is dat wel een verbetering. Dat zo'n tunnel of rondweg weinig aan de stedelijke verkeersstromen c.q. congestie helpt op te lossen wisten we al, maar dat was dan ook niet primair de reden om die tunnel of rondweg te bouwen, toch ? Dat is toch voornamelijk het oponthoud voor doorgaand verkeer en de gevolgen voor de traverse zelf. Zowel de tunnel als de rondweg pakken dat probleem in een bepaalde mate wel degelijk aan.

Daarom vind ik het van tevoren wegstrepen van alternatieven ook niet handig. Beter een brede studie (dus ook met politiek "onwelgevallige" varianten) en een weloverwogen besluit dan weer zo'n procedure die strandt in gekibbel over de "enorme effecten" van een variant die niet mee mocht doen. Daarvan hebben we er inmiddels namelijk teveel achter de rug.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Nou dat komt uit dat deze draad gesplitst is

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 12:46

Goed hier mijn eigen voorstel, mocht Maastricht een echte rondweg nodig hebben.
Afbeelding
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 12:49

Toelichting: In België vervangen de vierstrookswegen en de snelweg A 78 de bestaande gevaarlijke lintbebouwings-N wegen die voor veel verkeersonveiligheid en hinder zorgen.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36479
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 06 mei 2005, 12:50

Dat vind ik dus absoluut geen oplossing. Vele kilometers extra snelweg, zonder doel. Dan kun je beter de N74 (A24) verlengen tot de Belgische A2, en aan de noordkant de A69 aanleggen, direct uitmondende in De Hogt. Noem dat dan E25 en je hebt daadwerkelijk een route die voor het internationale verkeer interessant is. Deze A78-variant maakt van de E25 een slingerparcours.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 12:57

Haha, ik wist dat je dat ging zeggen: MAAR, de E 25 loopt via de Ring Líège Ouest. Dus het slingerparcours begint ipv op het idioote knooppunt Cheratte op een fatsoenlijk klaverblad (nl. Kerensheide). Eventueel kun je de weg via Tongeren en langs de N 20 naar Loncin leggen. Dat knooppunt kan nog wel een paar extra flyovers gebruiken :P

En de A 78 is sowieso een goede oplossing voor de N 78. Die is nu al grotendeels 2*2, maar niet altijd met middenberm en zeer gevaarlijk (en zelfs zonder vrijliggende fietspaden soms). Dus moet er m.i. in ieder geval een nieuwe 2*2 weg komen ter vervanging hiervan. Dan kan dat net zo goed een snelweg zijn en dus net zo goed de E 25 worden.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 13:51

Waarom trekken we dan meteen niet de A73 door bij echt, maken we daar een volwaardig klaverblad van en trekken hem door langs de belgische N78 (maaseik) tot aan Maasmechelen waar hij dan aansluit op de variant van Vinny.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 15:08

een volwaardig klaverblad
Dan volstaat m.i. een dubbele vork a la Everdingen ook wel. En dat doet meer recht aan de doorgaande relaties.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36479
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 06 mei 2005, 16:46

Vinny schreef:
een volwaardig klaverblad
Dan volstaat m.i. een dubbele vork a la Everdingen ook wel. En dat doet meer recht aan de doorgaande relaties.
Op zich mee eens. maar wel vreemd dat uit jouw mond (c.q. toetsenbord ;) ) te horen, Vinny. Ik dacht dat jij het nooit zo had op onvolledige knooppunten...

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31213
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Bericht door Coen Tunnel » vr 06 mei 2005, 19:03

Wat is er mis met onvolledige knooppunten? Zeker bij Everdingen hebben eventuele andere relaties vrijwel geen nut, datzelfde zou gelden bij een knooppunt bij Echt.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40532
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 06 mei 2005, 19:50

Ik dacht dat jij het nooit zo had op onvolledige knooppunten...
Nou ze hoeven van mij niet een knooppunt volledig aanleggen om haar volledigheid, maar omdat er relaties bestaan die niet bediend worden.

bijvoorbeeld:

Lankhorst: Hoogeveen --> Meppel
Tegelen: Roermond --> Venlo-Oost (ik ken de exacte naam niet uit mijn hoofd)

Bij knp. Paalgraven is er iets anders aan de hand. Doordat de A 2 vaak vaststaat is het handig dat je via de A 59 en de A 50 vanuit het noorden naar Eindhoven kan rijden, en zoals ik getekend heb kost het geen viaduct extra (alleen een paar extra verbindingsbogen).

Bij knooppunt Sint Joost geldt dat de A 73 en de A 2 ook met elkaar verbonden worden door de N 280, A 76, N 79 en de E 313/40. Voor lokaal verkeer is er nog het Ei van Sint Joost. Mij lijkt dat toch wel voldoende. En bovendien hoeven de belangrijkste relaties: A 73 zuid --> A 2 noord en A 73 noord --> A 2 zuid niet via een krappe klaverbladlus.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » vr 06 mei 2005, 21:14

Als je strikt kijkt naar Knooppunt echt (laten we het zo even noemen) dan is normaal gesproken zo dat het meeste verkeer waarschijnlijk Noord-Zuid zal zijn, er zal (relatief) weinig verkeer vanaf de A73 weer richting noorden gaan. Al trek ik dat laatste ook weer een beetje in twijfel als de A68-variant er niet komt. Waarschijnlijk zal het op de N280 ook wel drukker worden, dit is nl. de snelste (!?) verbinding naar de A2 !
Een volwaardig klaverblad heeft weinig zin, meer een A2/A79-variant (kruisdonk).

Welke invloed gaat het ei van St. Joost hier nog spelen ?

bas1984
autoweg
Berichten: 1225
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 18:15
Locatie: Heerlen

Bericht door bas1984 » za 07 mei 2005, 9:26

Het ei van Sint Joost zal hierdoor waarschijnlijk rustiger worden en misschien gaan ze dat zelfs wel helemaal opnieuw aanleggen als een gewone afrit.

snelwegracer
autoweg
Berichten: 1722
Lid geworden op: wo 30 mar 2005, 9:41
Locatie: Zederik

Bericht door snelwegracer » za 07 mei 2005, 20:54

Er waren och plannen om de A2 in een tunnel te doen aan de oostkant van de stad? Een snelweg zorgt voor landschapsvervuiling maar als er een tunnel is heb je er geen last van.

peejay
autoweg
Berichten: 1176
Lid geworden op: wo 20 apr 2005, 13:24
Locatie: Bergen op Zoom, nabij de A4/A58

Bericht door peejay » zo 08 mei 2005, 21:09

Er was ook het plan om een tunnel te boren onder de wijken ten oosten van het huidige tracé, zowat recht van KP Kruisdonk naar KP Europaplein.


EDIT Zie onderstaand verhaal van Hugo... :blauweduim:
Laatst gewijzigd door peejay op wo 11 mei 2005, 9:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Rij met je hart

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » wo 11 mei 2005, 8:54

Uit de Limburger van een jaartje geleden

Geboorde A2-tunnel

De A2-tunnel die Maastricht van haar verkeersinfarct moet afhelpen, kan worden geboord in plaats van gegraven. Door verschillende bewezen technieken te combineren hoeven daardoor geen 348 woningen langs de traverse te worden gesloopt, wordt de bouwtijd met een jaar bekort tot vier jaar en ondervinden verkeer en omgeving amper hinder van het werk, omdat de huidige rijbanen gewoon in gebruik kunnen blijven. De kosten van een geboorde tunnel zouden bovendien niet hoger uitvallen dan van een gegraven tunnel.

Dat stellen de ingenieurs F. Kaalberg en E. Hamers van Witteveen + Bos, een adviesbureau dat oplossingen zoekt voor vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw.

Het bestaande plan gaat uit van het graven van een tunnel onder het A2-traject, dat Maastricht in tweeën snijdt. Omdat de ruimte beperkt is en het verkeer tijdens de bouwtijd moet kunnen blijven rijden, kan de megaklus alleen geklaard worden door omvangrijke woningsloop om bovengronds ruimte te scheppen voor tijdelijke rijbanen. Kaalberg en Hamers vroegen zich af of dat niet anders kan: geen sloop, geen verkeershinder en toch binnen het budget blijven. Ze concentreerden zich op een optie die wegens 'veel te duur' was afgevallen: een geboorde tunnel. Door te kiezen voor twee keer drie rijbanen naast elkaar in twee tunnelbuizen wordt bij het boren van de benodigde ondergrondse ruimte 60 procent weggegraven waar niks mee wordt gedaan. "Lucht', zeggen Kaalberg en Hamers. Als je daaraan vasthoudt is het graven van een tunnel altijd voordeliger.

Ze besloten te onderzoeken of twee keer drie rijbanen bóven elkaar in één tunnelbuis passen, waardoor veel efficiënter kan worden geboord. In de 'kelder' van die buis kunnen leidingen worden ondergebracht en een vluchtweg. De 'zolder' kan worden gebruikt voor luchtverversing of het voeden van een sprinklerinstallatie. Door het 'stapelen' van functies wordt boren financieel wél haalbaar.

Probleem is dat voor de gewenste tunnelcapaciteit een buis met een doorsnede van zeventien meter nodig is. Die is nog nergens gerealiseerd.Volgens Kaalberg, specialist ondergronds bouwen, is een tunnel boren van zeventien meter geen probleem, omdat in Maastricht in mergel kan worden geboord. "Bros, maar wel sterk. Een optimale ondergrond voor een tunnel.Je kunt grote ruimtes graven zonder dat het instort.'

Kaalberg en Hamers vroegen zich af waarom het boren van een A2-tunnel was afgevallen. Kaalberg herinnerde zich namelijk dat hij in 1997 drie studenten van de HTS Heerlen had begeleid bij hun afstudeerscriptie. Ze hadden onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid in Maastricht en die wordt door hem als 'optimaal voor het boren van een tunnel' omschreven. Onder de dekgrond en een pakket grind zit namelijk een tientallen meters dik pak mergel. Ideaal om te boren, omdat het zacht is en toch sterk. Het is niet voor niks al eeuwen geliefd bouwmateriaal.'

Echter om bij het mergelpakket te komen moet de tunnel wel enkele tientallen meters onder het maaiveld gemaakt worden, om de grindlaag te vermijden. Boren in grind is niet mogelijk. Op grote diepte boren heeft echter consequenties voor de toeritten. De hellingshoeken mogen namelijk niet te steil worden, anders 'loopt' de tunnel niet.

Dat wordt in het voorgestelde ontwerp ondervangen door vanaf het Geusseltkruispunt in één rechte lijn te gaan boren tot aan het Europaplein. Kaalberg en Hamers volgen dus niet het huidige bochtige A2-tracé door Maastricht, maar boren onder volkswijk Wittevrouwenveld door. Het 'optimale ontwerp' werd berekend met een speciaal door Witteveen + Bos ontworpen computerprogramma, waarin onder meer alle beschikbare bodeminformatie is verwerkt.

Ook het tunnelontwerp van twee buizen naast elkaar met elk drie rijbanen lieten ze los. Boren betekent in dat geval namelijk dat zo'n zestig procent van de ondergrond 'voor niks' wordt weggehaald, waardoor aanleg veel te duur wordt. Door de rijbanen boven elkaar in één buis te stoppen en de ongebruikte 'lucht' verder te benutten voor nooduitgangen, leidingkokers en veiligheidsvoorzieningen wordt veel efficiënter geboord.

Hamers en Kaalberg zeggen dat boren niet duurder zal uitpakken dan graven, waarbij ze ook nog opmerken dat bij die inschatting niet eens rekening is gehouden met de mogelijke opbrengst van de mergel die wordt weggehaald. Maar dat is totaal ondergeschikt aan veel belangrijkere voordelen: er hoeven geen huizen te worden gesloopt, het verkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de huidige A2 tot de tunnel klaar is, een geboorde tunnel vergt zeker een jaar minder bouwtijd, de omgeving merkt niks van het boren terwijl graven wel hinder met zich meebrengt, de gemeente krijgt veel grotere vrijheid bij de herinrichting van de President Rooseveltlaan en in de tunnel wordt een hoog veiligheidsniveau gegarandeerd. "Nog beter dan de Westerscheldetunnel.'

De ingenieurs van Witteveen + Bos hebben namelijk de kosten weten te drukken door een Japans veiligheidsconcept in hun ontwerp op te nemen. Dat voorziet in vluchtwegen in lengterichting van de tunnel. In geval van een calamiteit kunnen automobilisten en hun passagiers via glijbanen, die om de vijftig meter worden geplaatst, de onderliggende 'vluchttunnel' bereiken. Het systeem is met succes beproefd in Tokyo.

Dat een eventuele 'Maastrichtse' tunnel ter hoogte van het Europaplein deels ondergronds kan worden aangesloten op de Kennedybrug en desnoods ook nog de dichtslibbende kantorenwijk Randwyck op spitsuren per tunnel van haar probleem kan verlossen, zijn meer dan prettige bijkomstigheden. Kaalberg en Hamers zijn ervan overtuigd dat hun concept werkt en op termijn 'wereldwijd' zal worden toegepast. "Het is echt geen luchtfietserij. Dergelijke tunnels worden of zijn al gemaakt in veel vergelijkbare omstandigheden. Bijvoorbeeld in Parijs.'

Terloops merkt Frank Kaalberg op dat kiezen voor boren ook nog een parkeergarage oplevert bij de Geusselt. Voor de startschacht moet namelijk een groot gat van vijftien meter diep worden gegraven. "De ideale afmeting voor een parkeergarage. Krijg je er bijna gratis bij.'

Giuseppe
verkeersader
Berichten: 777
Lid geworden op: zo 17 apr 2005, 15:02
Locatie: Eijsden

Bericht door Giuseppe » wo 11 mei 2005, 9:45

Hugo schreef:Wat denken jullie trouwens van deze oplossing !

Afbeelding

Een stukje westelijker richting stad ligt tevens het spoor dat net als de huidige A2 dwars door woonwijken gaat en een aanzienlijk deel van de ruimte opeist in het stadsdeel Wyck. Ooit had wijlen raadslid Henri van Els in de jaren zestig al een plan geopperd om het spoor ondergronds te leggen. Zo zag hij het spoor bij Limmel ondergronds gaan en het pas ter hoogte van Randwyck weer bovengronds komen. Ook kwam het station onder de grond te liggen. Zodoende zou volgens van Elst het gebied tussen Maas en A2 als nooit tevoren tot leven komen.

Voegen we de A2 toe aan dit plan, dan moeten we alvast concluderen dat dit een compacte oplossing zou kunnen zijn. Vóór het huidige Geusseltkruispunt duikt de A2 de tunnel in en maakt deze een bocht naar rechts richting centrum en volgt een stukje de viaductweg. Ter hoogte van de kruising met de Meerssenerweg zal de tunnel licht naar links afbuigen om aansluiting te vinden met het spoor dat een stukje verderop al ondergronds ligt. Dit gedeelte van het tracject is ruim genoeg om naast een autosnelweg tevens een aantal sporen te herbergen. Dit gaat eigenlijk op tot aan de huidige overweg bij de scharnerweg.

Hier wordt het gedeelte redelijk smal en is het de vraag of hier snelweg en spoort naast elkaar kunnen liggen, uitgaande van het gebruik van de huidige ruimte. Een alternatief zou hier kunnen zijn om het spoor reeds op deze plaats bovengronds te laten komen terwijl de A2 hier nog ondergronds doorloopt. Uiteindelijk onstaat de meeste ruimte een stuk terug, op het huidige rangeeremplacement.

Spoor en A2 komen tenslotte ná de N278 weer bovengronds, de A2 sluit ter hoogte van station Randwijck weer aan op het huidige tracé.
Afbeelding
Als je nu begint bij rothem waar a2 en spoor heel even naast elkaar lopen, en dan die tot limmel bovengronds laat lopen. En dan vanaf daar autosnelweg en spoor een tunnel in tot in randwijck, dan los je denk ik maastricht veel meer van de oost- west barriere op dan bij alleen ondertunneling van de a2 passage.

En een bijkomend voordeel is dat het wegverkeer gewoon kan doorgaan in de periode van aanleg

Hugo
dorpsstraat
Berichten: 114
Lid geworden op: vr 06 mei 2005, 8:45
Locatie: Mestreech

Bericht door Hugo » wo 11 mei 2005, 11:06

Lijkt me inderdaad een beter oplossing, maar gezien de woonwijken Limmel en Nazareth zouden A2 en spoor hier ook al ondergronds moeten.

Gebruikersavatar
overdrive
verkeersader
Berichten: 781
Lid geworden op: wo 13 apr 2005, 8:33
Locatie: Almelo

Bericht door overdrive » do 01 dec 2005, 15:47

Uit de behandeling van de Nota Mobiliteit:
De heer Hofstra (VVD): ............Overweegt de minister ook tol te heffen in de tunneltjes in Maastricht?

Minister Peijs: Die tunneltjes zijn nog niet eens aangelegd.
Allebei hebben ze het over tunnelTJES. Ik dacht dat er altijd sprake was van één lange (al dan niet geboorde) tunnel, maar deze variant ken ik nog niet. Heb ik iets gemist?
Eerst verdwijnt de waarheid, dan de wil om die te kennen.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8270
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » do 01 dec 2005, 16:24

Volgens mij niet, tunneltjes is sarcastisch bedoeld, hoop ik.
Donateur Vereniging Wegenforum

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6178
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Bericht door Seat Ibiza » zo 11 dec 2005, 11:54

Verplaatst bericht uit een andere draad:
Praatpaal schreef:Ondertunneling A2 Maastricht

--------------------------------------------------------------------------------


Het volgende bericht lees ik zojuist op de website van L1:

De Europese Investeringsbank wil financiele ondersteuning bieden aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht.

Dat heeft de directeur van de Europese Investeringsbank toegezegd aan de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. Ook wil de investeringsbank geld lenen voor de aanleg van de TGV van Maastricht naar Luik en voor de bouw van een Naftakraker van Sabic.

Afbeelding

Hoelang wordt hij? 1600m of 2200m+ ?
Er wordt nog getwijfeld of hij 2x2 of 2x3 moet worden. Laat het 2x3 zijn, zoals in de planning. Ik zou het erg gaaf vinden als deze big dig wordt aangelegd!

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6178
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Bericht door Seat Ibiza » zo 11 dec 2005, 11:57

De plannen waren oorspronkeijk 2x2 + een doorlopende weefstrook over de gehele lengte van de tunnel. Nu blijkt dat dit misschien toch te weinig is voor de toekomst en is er sprake van 2x3 (+ doorlopende weefstrook ? ). Ook blijken de bouwkosten opeens twee keer zo hoog te worden... En dat snap ik dan niet.