[N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17973
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door mavas » vr 04 mar 2016, 11:32

Planning afronding tussenstap Duinpolderweg bekend
03 maart 2016

De tussenstap voor de Duinpolderweg wordt in twee fasen voor de zomer van 2016 afgerond. Dat hebben de Statencommissies voor verkeer van Zuid- en Noord-Holland voor ogen. In april zijn de eerste besluitvormingsmomenten voorzien voor de twee fasen.

Tussenstap
Op verzoek van de provincie Zuid-Holland is in januari 2015 een zogeheten tussenstap ingelast in de besluitvorming over het project Duinpolderweg. De tussenstap bestaat uit drie onderdelen: het aanscherpen van de probleemanalyse over verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid, het voeren van gesprekken met belanghebbenden en definitief bepalen welke alternatieven in de procedure voor de Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgenomen. In de besluitvorming wordt een knip gemaakt tussen de probleemanalyse en het inrichten van de MER.

Statencommissies april
Op 15 maart bespreken Gedeputeerde Staten van beide provincies de uitkomsten van de probleemanalyse en de gesprekken met belanghebbenden, waarna bespreking volgt in de Statencommissies. Op 6 april in de commissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland en op 11 april in de commissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland. Deze vergaderingen zijn openbaar met de mogelijkheid om in te spreken.
Op 20 april sluiten beide Statencommissies fase één van de tussenstap af in een gezamenlijke vergadering. Deze vergadering is openbaar maar inspreken is niet meer mogelijk.

Vervolgprocedure
Als beide Statencommissies zich op 20 april uitspreken voor verder onderzoek naar de Duinpolderweg, start fase twee van de besluitvorming over de tussenstap. In juni staat de inrichting van de MER procedure op de agenda. Dan wordt besloten of er alternatieven bijkomen of afvallen voor verder onderzoek, ten opzichte van de alternatieven die al in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (2013) zijn geaccordeerd. Via de projectwebsite en nieuwsbrief zal tegen die tijd de exacte procedure met inspraakmogelijkheden worden gecommuniceerd.
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel ... bekend.htm
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 16 mar 2016, 14:47

De provincie Noord-Holland heeft vandaag aangegeven dat de probleemanalyse voor de Duinpolderweg is afgerond. Niet verrassend is eruit gekomen dat de regio slechter bereikbaar is dan andere landsdelen, dat het aantal verkeersbewegingen zal blijven groeien en dat bepaald verkeer rijdt op plaatsen waar het niet zou horen rijden. Kortom: het rapport geeft de voorstanders van de Duinpolderweg een steuntje in de rug om tot een positieve besluitvorming voor aanleg van de weg over te kunnen gaan.

Probleemanalyse Duinpolderweg afgerond

De huidige verkeersstructuur kent bereikbaarheids-, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in het grensgebied van Zuid- en Noord-Holland. Dat wordt bevestigd door de probleemanalyse die het afgelopen jaar voor de Duinpolderweg is uitgevoerd.

Belangrijkste problemen
Uit de door een extern bureau uitgevoerde analyse blijkt dat de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer slechter bereikbaar is dan andere delen van het land. Het bereikbaarheidsprobleem wordt naar verwachting als gevolg van ruimtelijk-economische ontwikkelingen steeds groter. In Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek met name omdat het aantal vervoersbewegingen blijft groeien. En in Haarlemmermeer, omdat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen voor een toename van verkeer zorgen. Bovendien ontbreken er goede alternatieve routes, waardoor het verkeer vastloopt bij calamiteiten of topdrukte als de Keukenhof open is.

Er zijn ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Er rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Dat kan tot onveilige situaties leiden. Daarnaast kunnen voetgangers de wegen moeilijk oversteken.

Aanleiding probleemanalyse
Begin 2015 is op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om in een tussenstap de analyse van de verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid te concretiseren en de doelen aan te scherpen. In deze tussenstap hebben een bestuurlijke verkenner en de projectorganisatie gesprekken gevoerd met belanghebbenden. De bevindingen hiervan worden samen met de door Gedeputeerde Staten van beide provincies vastgestelde probleemanalyse aan de Staten voorgelegd.

Herkenning problemen
De probleemanalyse is gepresenteerd aan de stuurgroep Duinpolderweg, waarin de gemeenten Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Haarlemmermeer, Bloemendaal en Heemstede, Holland Rijnland, de Stadsregio Amsterdam en beide provincies deelnemen. De stuurgroepleden herkennen de problemen uit de analyse en vinden deze voldoende basis om samen met de bestuurlijke verkenning voor te leggen aan Provinciale Staten van beide provincies.

Vervolg
De commissies van Zuid- en Noord-Holland buigen zich in april over de uitkomsten van de tussenstap. Als beide commissies de noodzaak voor verder onderzoek onderschrijven, wordt in juni aan hen voorgelegd welke alternatieven zij definitief willen opnemen in de MilieuEffectRapportage (MER) en andere onderzoeken. Naar verwachting vindt definitieve besluitvorming hierover eind juni plaats. Informatie over het besluitvormingsproces staat op de website bij het project Duinpolderweg.

Na definitieve besluitvorming organiseren de provincies een informatiebijeenkomst. Bij positieve besluitvorming worden de MER en andere onderzoeken naar verwachting eind dit jaar afgerond. Dan is er zicht op effecten en haalbaarheid en kan in het voorjaar van 2017 een besluit worden genomen of verder wordt gegaan met de studie Duinpolderweg en welk tracé hierbij de voorkeur heeft.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17973
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door mavas » do 26 mei 2016, 7:07

En er is weer iets te melden over de mogelijke Duinpolderweg:
Terugblik: Duinpolderweg in de Provinciale Statencommissies
19 mei 2016

In het voorjaar van 2016 was het project Duinpolderweg op verschillende momenten onderwerp van gesprek in de Provinciale Statencommissies van Zuid- en Noord-Holland.
Onder grote publieke belangstelling werd afzonderlijk én in een unieke gezamenlijke vergadering gesproken over de probleemanalyse en kaders voor het vervolg van het project.
Aanleiding voor de vergaderingen was het opleveren van de probleemanalyse van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Ook werd gesproken over de bestuurlijke verkenning naar het draagvlak voor het project Duinpolderweg (het rapport van de heer Lokker).

Technische toelichtingen
Voorafgaand aan de Statencommissies in april kregen de Statenleden van beide provincies op 24 maart een technische toelichting. Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV, dat de probleemanalyse heeft uitgevoerd, lichtte samen met de projectorganisatie de technisch-inhoudelijke aspecten hiervan toe. Dezelfde technische toelichting is ook gegeven aan geïnteresseerde pers, verschillende gemeenteraden, Staten- en gemeenteraadsleden van het CDA uit de regio en de Adviesgroep.

Statencommissies
Op 6 april deed de commissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland de aftrap. In totaal 19 mensen, voor- en tegenstanders van een Duinpolderweg, spraken in namens bewonersverenigingen, bedrijfsleven, belangenorganisaties en lokale politiek. Hetzelfde aantal insprekers was, in iets andere samenstelling, aanwezig op 11 april bij de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland. In beide vergaderingen vond een levendige discussie plaats tussen Statenleden over de aard en omvang van de verkeerskundige problematiek in de grensstreek, de mate van noodzaak voor een oplossing en de denkrichting voor deze oplossing.
Op 20 april volgde een gezamenlijke vervolgvergadering. De drie thema’s waarop Statenleden werd gevraagd een standpunt in te nemen: de probleemanalyse, kaders voor de inrichting van de vervolgstap (onderzoek Milieu Effect Rapportage) en de rol van een onafhankelijke Adviesgroep uit het maatschappelijk middenveld daarin.
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel ... issies.htm
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17973
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door mavas » ma 03 okt 2016, 23:31

Alternatieven MER-onderzoek Duinpolderweg geselecteerd
Gepubliceerd op 1 september 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben op 30 augustus 7 alternatieven geselecteerd die zij in de Milieu Effect Rapportage (MER) Duinpolderweg willen laten onderzoeken op effect en haalbaarheid. Eind september spreken de Provinciale Statencommissies van beide provincies zich uit over de inrichting van de MER. Daar hoort een gezamenlijke inspreekbijeenkomst op 16 september bij. Medio oktober is naar verwachting duidelijk welke alternatieven definitief in de MER worden opgenomen.

De keuze van Gedeputeerde Staten (GS) is gebaseerd op de adviezen van de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/Duinpolderweg en de Stuurgroep Duinpolderweg, alsook op onderzoek door Royal Haskoning DHV. In de adviesgroep zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties vertegenwoordigd. De overheden zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep.

7 alternatieven
Onder de 7 alternatieven die Gedeputeerde Staten hebben geselecteerd, zijn 3 nieuwe alternatieven die de adviesgroep heeft aangedragen:
- het Parel alternatief 2.0
- de nieuwe N206
- NOG Beter 2.0
Ook het alternatief Zienswijze van de gemeenteraad van Hillegom uit 2015 maakt onderdeel uit van de 7 alternatieven. De overige - het Nul alternatief, het Midden alternatief en het Zuidelijk alternatief - komen uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van 2013. De NRD is het startdocument van de MER waarin de te volgen werkwijze voor de MER is beschreven.

De 7 alternatieven vormen een breed pallet aan maatregelen om de bereikbaarheid van de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren.

Vervolg
De inhoudelijke behandeling van het voorstel voor inrichting van de MER in de Statencommissies is op 21 september in Zuid-Holland en op 22 september in Noord-Holland. Medio oktober wordt een definitief besluit genomen over de inrichting van de MER. Na dit besluit wordt de omgeving geïnformeerd. Naar verwachting wordt medio 2017 de MER en het voorkeursalternatief voorgelegd ter besluitvorming.
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieu ... polderweg/
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17973
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door mavas » ma 03 okt 2016, 23:32

Link naar afbeelding met alle alternatieven: http://www.zuid-holland.nl/publish/page ... tieven.pdf
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36546
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rene » di 04 okt 2016, 10:00

7 alternatieven in een MER. :facepalm:

Weer zo'n gevalletje "geen keuze durven maken".
Als ik naar de kaart kijk dan zijn de NRD-alternatieven i.m.h.o. overigens vele malen beter dan de drie "nieuwe nog betere pareltjes" (ahum).

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2406
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Lekkere Kwal » di 04 okt 2016, 10:01

Klassiek Noord-Hollands infra beleid als je het mij vraagt. Zo ongeveer de langzaamste provincie qua besluitvorming en iniatief.

JGB07
dorpsstraat
Berichten: 162
Lid geworden op: do 11 feb 2016, 15:27

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door JGB07 » di 04 okt 2016, 11:26

^^ Je weet dat de meeste alternatieven voornamelijk over het Zuid-Hollandse gedeelte gaan? :)

Maar je schiet er zo inderdaad niets mee op: de vraag was: "welke alternatieven zijn kansrijk genoeg om te onderzoeken." Het antwoord: "laten we maar alle mogelijkheden onderzoeken" ...

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » di 04 okt 2016, 13:33

Als het hele project alleen op Noord-Hollands gebied had gelegen was het er ook niet zomaar doorheen gekomen, daarvoor is de weerstand in met name Bennebroek behoorlijk stevig.

Aan de andere kant liggen Bennebroek en ook Vogelenzang een beetje in de periferie van de gemeente Bloemendaal en is met name de gemeente Haarlemmermeer zwaar voorstander van de aanleg van deze weg. Niet zozeer om de N205 met de N206 te verbinden an zich, maar meer om een nieuwe verbinding naar de andere kant van de ringvaart te leggen waarna doorgaand verkeer niet langer meer over smalle bruggen, dijken en dorpswegen (in bijvoorbeeld Zwaanshoek en Beinsdorp) zal hoeven. Ook is de gemeente Haarlemmermeer gebaat bij een sterk verbeterde verbinding met de afslag Hoofddorp-Zuid van de A4, met name door een verbreding en verlenging van de Nieuwe Bennebroekerweg. Dit laatste zal er sowieso wel een keer van komen (al is de wens/noodzaak behoorlijk groot) en is er ook al een bijdrage van de provincie toegezegd, maar staat dit deel vooralsnog in de ijskast totdat over de rest van Duinpolderweg is beslist.

Het feit dat een groot deel van de nieuwe weg in Zuid-Holland zou moeten komen te liggen maakt de besluitvorming over de weg een behoorlijk complex geheel. Zuid-Holland en een aantal Zuid-Hollandse gemeenten hebben eigenlijk niet zoveel te winnen met de nieuwe weg, maar zouden die weg wel grotendeels op hun grondgebied gaan krijgen en er ook nog eens flink aan mogen bijdragen. Dat er uit die hoek veel weerstand komt is dan ook wel te begrijpen.

En om het geheel nog wat ingewikkelder te maken, zijn er (informele) afspraken gemaakt over een uitruil van projecten. Zuid-Holland wil namelijk een HOV-busverbinding vanuit Lisse naar Nieuw-Vennep (en Schiphol) welke voor Noord-Holland (en de gemeente Haarlemmermeer) weer niet zo nodig is. Er schijnt afgesproken te zijn dat Zuid-Holland de busbaan krijgt en Noord-Holland zijn Duinpolderweg. En hoewel Zuid-Holland eigenlijk niet zo'n voorstander is van de Duinpolderweg, werken ze vooralsnog mee om die weg er te krijgen ter compensatie van de steun voor de busbaan.

chriskrusz
autoweg
Berichten: 2330
Lid geworden op: do 25 jan 2007, 11:28
Locatie: Almere

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door chriskrusz » wo 05 okt 2016, 16:27

Rein schreef: En om het geheel nog wat ingewikkelder te maken, zijn er (informele) afspraken gemaakt over een uitruil van projecten. Zuid-Holland wil namelijk een HOV-busverbinding vanuit Lisse naar Nieuw-Vennep (en Schiphol) welke voor Noord-Holland (en de gemeente Haarlemmermeer) weer niet zo nodig is. Er schijnt afgesproken te zijn dat Zuid-Holland de busbaan krijgt en Noord-Holland zijn Duinpolderweg. En hoewel Zuid-Holland eigenlijk niet zo'n voorstander is van de Duinpolderweg, werken ze vooralsnog mee om die weg er te krijgen ter compensatie van de steun voor de busbaan.
Maar er is toch niks verkeerds met enig wederzijds ruggenkrabben?

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 05 okt 2016, 17:03

Dat gebeurt in de politiek natuurlijk zoveel. Echter, de provincie Zuid-Holland staat nu een beetje in een spagaat: enerzijds is er druk vanuit de gemeenten (en hun bewoners) om tegen de nieuwe weg te zijn, anderzijds zit men met de uitruil van projecten en de toegezegde steun voor de Duinpolderweg. En dan zit men wellicht ook nog met in de loop van de tijd verschoven verhoudingen in de provinciale staten.

JGB07
dorpsstraat
Berichten: 162
Lid geworden op: do 11 feb 2016, 15:27

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door JGB07 » vr 07 okt 2016, 11:13

^^ Duidelijke samenvatting van de problematiek Rein :)
Volgens mij is het best wel aannemelijk dat een nieuwe / extra oost - west verbinding noodzakelijk / wenselijk is in die regio.
Pak je echter de grenzen van de gemeenten en provincies erbij, dan kom je inderdaad tot de conclusie dat zij die hinder hebben van de weg, er weinig baat bij hebben. Terwijl zij die baat hebben bij de weg, deze niet op hun eigen gebied aankunnen leggen.
Ergo: een hoop weerstand en de kans is groot dat de weg nooit aangelegd zal worden.

Ben wel benieuwd naar de uitkomst van de onderzoeken. De voor- en tegenstanders presenteren namelijk ook totaal verschillende gevolgen van de weg.
Waar de een stelt dat het (sluip)verkeer door de dorpen afneemt, stelt de ander juist dat de weg veel verkeer aanzuigt waardoor er juist meer (sluip)verkeer door de dorpen heen gaat. Beide standpunten klinken op het eerste gezicht aannemelijk, zodat je echt met concrete cijfers (weliswaar aannames) moet gaan werken om te zien wie er gelijk heeft.

Overigens kunnen ze ook nog kiezen voor de in Haarlem onbetaalbaar gebleken oost-west verbinding: een tunnel:)
Kunnen we ons gelijk weer druk maken om de zoveelste onnodige tunneldosering.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » vr 07 okt 2016, 11:24

De weerstand vanuit diverse hoeken tegen de Duinpolderweg zorgt er overigens wel voor dat het de uitvoering van verschillende deelprojecten lamlegt, terwijl de noodzaak tot aanleg steeds groter wordt.

Hierbij denk ik met name aan de verlenging van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de A4 aansluiting Hoofddorp-Zuid. De hoeveelheid verkeer dat zich nu al door de huidige verbindingswegen moet persen (met name de Bennebroekerweg) is in de spitsen nu al veel te groot en zorgt voor veel congestie. En de komende jaren worden aan de zuidkant van Hoofddorp nog honderden woningen opgeleverd wat de hoeveelheid verkeer alleen maar groter zal maken. Omdat de verlenging van de Nieuwe Bennebroekerweg (en ook de verbreding van het huidige deel van deze weg) onderdeel uitmaakt van het hele plan rondom de Duinpolderweg gebeurt er vooralsnog helemaal niets. Het kan dus nog jaren duren voordat er iets gebeurt.

En ook de besluitvorming van de HOV busbaan van Nieuw Vennep naar Lisse wordt getraineerd in afwachting van besluitvorming rond de Duinpolderweg.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Wouter N14 » di 11 okt 2016, 8:56

Verzet tegen aanleg van nieuwe Duinpolderweg tussen A4 en N206
Nog vreemder vindt Struijlaard het dat de stadsregio Amsterdam alle onderzoeken naar de realisatie van de Duinpolderweg heeft betaald en bovendien een terugbetalingsverplichting bij de provincie Noord-Holland heeft afgedwongen. 'Gelden hier nu de belangen van de stadsregio Amsterdam of van de Duin- en Bollenstreek?,' vraagt hij zich af.
'De Duinpolderweg heeft juist een aanzuigende werking, waardoor de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede alleen maar zal toenemen.' Bovendien vreest de partij dat de Duinpolderweg de weg vrijmaakt voor ‘Bollenstad’: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek. 'Dat moeten we niet willen,' aldus de fractieleider.
Dat zijn voorspelbare tegengeluiden..
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 12 okt 2016, 22:21

Ik heb zojuist het eindrapport van de 'Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/DPW' gelezen die zich het afgelopen half jaar gebogen heeft over (andere) alternatieven voor de weginfrastructuur in de regio. Hierin zaten dus vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen met als doel het draagvlak voor verbeteringen in de regionale infrastructuur te vergroten.

Vanuit deze adviesgroep komen dus drie van de zeven alternatieven die nu worden doorgerekend. Als je echter het rapport leest en de uitleg over betreffende alternatieven leest, dan kan je eufemistisch zeggen dat ze in ieder geval creatief zijn geweest. De realiteitszin van bepaalde delen van die plannen is echter ver te zoeken. Niet alleen financieel, er is al helemaal geen rekening gehouden met de kosten die bij de verschillende alternatieven spelen, maar überhaupt van haalbaarheid.

Ik citeer (willekeurig):
Oprijden van de N205 ter hoogte van Zwaanshoek en Beinsdorp ontmoedigen
Een ontmoedigingsbeleid d.m.v. pasjes o.i.d. om tijdens de spits vanuit Zwaanshoek en v.v. ter hoogte van de Deltaweg de N205 op te kunnen rijden. Dit ontmoedigt forensen verkeer om gebruik te maken van de erfontsluitingswegen die niet ingericht zijn als stroomweg.
Voor Beinsdorp zou dat op de Venneperweg moeten komen, om te ontmoedigen dat doorgaand verkeer via de IJweg naar de N205 wil.
Door de TDI (toeritdosseerinstallatie) bij de Bennebroekerbrug van Bennebroek naar Zwaanshoek en de Hillegommerbrug van Hillegom naar Beinsdorp en v.v. dusdanig af te stellen en het verkeer te doseren zal het verkeer ontmoedigd worden om gebruik te maken van de brug om via Zwaanshoek en Beinsdorp hun weg in de Haarlemmermeer te vervolgen.
Door de bebording langs de A4 te verbeteren en de navigatie van diverse aanbieders hierop te laten aansluiten kan het verkeer voortijdig begeleid worden naar zijn bestemming via de stroomwegen. Bv verkeer voor Lisse al in de buurt van Amstelveen via Badhoevedorp A9 naar de N205 te geleiden i.p.v. via de A4. Hiermee ontlast je de A4/ A44 .
Vanwege de geplande verstedelijking in Hoofddorp-zuid en in de Parels aan de Ringvaart, is verbreding van de Bennebroekerweg nodig tussen de A4-aansluiting en de Spoorlaan (dan wel de Hoofdvaart) tot een vierbaansweg. Deze noodzaak is, gelet op de verwachte verstedelijking, sowieso nodig, ongeacht de komst van een DPW of van NOG Beter 2.0. Verbreding van de onderdoorgang onder de spoorlijnen kan kostbaar zijn. Een eventuele kostenbesparende variant zou zijn, dat de Bennebroekerweg ter hoogte van de spoorlijnen niet vierbaans, maar driebaans wordt (met in het midden een wisselstrook die in de spitrichting opengesteld wordt), zodat bij de spoorviaducten slechts beperkte aanpassingen nodig zijn.
Ook lijkt de adviesgroep haar mandaat iets te ruim te hebben geïnterpreteerd:
Vanwege het grote aantal op- en afritten op de A44 en vanwege de relatief smalle viaducten, wordt de rijsnelheid op de A44 tussen Burgerveen en Wassenaar verlaagd van 120 km/h naar 100 km/h.
Als je dit (en de rest van het rapport) leest, dan vraag je je echt af hoe men deze 'nieuwe' alternatieven op goede wijze in de MER kunnen worden meegewogen en hoe men op deze wijze uiteindelijk tot een voorkeursalternatief kan komen. Bij bepaalde alternatieven wordt gesmeten met aquaducten, bruggen, rondwegen etc alsof het allemaal niks kost, andere alternatieven bestaan uit een heel samenspel van totaal niet op elkaar aansluitende deelplannen, bepaalde wegdelen (waar bij realisatie van de alternatieven ook iets zal moeten gebeuren) worden totaal niet benoemd (dan wel gemakshalve vergeten) etc.

Wellicht bestaat de optimale oplossing wel uit een combinatie van zaken die in verschillende alternatieven staan, maar naar zo'n combinatie wordt vanaf nu niet meer gekeken. Je kan nu al voorspellen dat er straks een suboptimaal voorkeursalternatief komt dan wel een voorkeursalternatief dat volstrekt onhaalbaar/onbetaalbaar is. Kortom: een gemiste kans.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17168
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Kaaiman » do 13 okt 2016, 7:42

Is het niet vooral om straks met een gedegen rapport te komen waarin al die alternatieven weer worden afgebrand? Dan zijn de 'geluiden uit de regio' in ieder geval meegenomen, is er misschien ergens een suggestie die toch wordt meegenomen om goede wil te laten zien en kan de rest van het project gewoon doorgang vinden.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 09 nov 2016, 11:01

Binnenkort is er weer eens een informatieavond over de Duinpolderweg.
Provincie Noord-Holland schreef:MER Duinpolderweg: inloopbijeenkomst 21 november 2016

Op 21 november 2016 organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een inloopbijeenkomst voor het project Duinpolderweg. De samenwerkingspartners Stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland en betrokken gemeenten zijn ook vertegenwoordigd.

De bijeenkomst staat in het teken van de start van de Milieu EffectRapportage (MER) voor het project. Op 12 oktober 2016 hebben de provincies besloten om een MER-onderzoek te laten uitvoeren voor 7 alternatieven. De alternatieven worden onderzocht op hun effecten op het verkeer, het milieu en de economie. Aan de hand van kaartmateriaal en een visuele weergave van het tijdpad wordt de MER-procedure tijdens de bijeenkomst verder toegelicht. De projectorganisatie, de gedeputeerden van beide provincies en gemeentebestuurders zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum: maandag 21 november 2016
Plaats: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout
Tijd: van 17.00 uur tot 21.00 uur (vrije inloop op ieder gewenst moment)

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 09 nov 2016, 11:18

Nog even een kaartje van de alternatieven die nu in de MER worden meegenomen.

Afbeelding

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » ma 21 nov 2016, 21:18

Vanavond was een informatieavond over de Duinpolderweg. Hierbij was eigenlijk alleen aandacht voor de stand van zaken en het feit dat er nu 7 alternatieven het MER traject ingaan. Eigenlijk heb ik niks nieuws opgestoken. Vrij komisch was wel de uitlating van een bewoonster uit Bennebroek (tevens gemeenteraadslid van Bloemendaal) die fervent tegenstander is van de weg en die het presteert binnen een minuut te zeggen (1) dat ze niet snapt waarom er een weg zou moeten komen omdat ze in de buurt nog nooit een file heeft gezien en (2) het vorige week zo ontzettend druk was bij de Bennebroekerbrug over de Ringvaart en dat ze daar toen lang moest wachten..... :s

Maar goed, ik heb ook nog een plaatje gemaakt van wat milieugekkies waarvan ik het vermoeden heb dat, als het proces nu met volle spoed door zou gaan, weinigen de opening van de nieuwe weg nog mee gaan maken. ;)

Afbeelding

NB: ze stonden eigenlijk te poseren voor (ik denk) iemand van lokale media en ik heb ze toen ook maar gelijk vereeuwigd.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » di 22 nov 2016, 9:44

Rein schreef:Vrij komisch was wel de uitlating van een bewoonster uit Bennebroek (tevens gemeenteraadslid van Bloemendaal) die fervent tegenstander is van de weg en die het presteert binnen een minuut te zeggen (1) dat ze niet snapt waarom er een weg zou moeten komen omdat ze in de buurt nog nooit een file heeft gezien en (2) het vorige week zo ontzettend druk was bij de Bennebroekerbrug over de Ringvaart en dat ze daar toen lang moest wachten..... :s
Kijk eens aan, het dametje heeft er zelfs raadsvragen over gesteld.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17973
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door mavas » di 22 nov 2016, 12:07

Die mevrouw zal als antwoord krijgen dat brug bij Beinsdorp afgesloten is, en het verkeer nu de 2 bruggen in de omgeving als alternatief pakt: Elsbroekerbrug in de N207 en de Bennebroekerbrug. En dan krijgt ze ook te horen dat dat niets met de Duinpolderweg van doen heeft.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

JGB07
dorpsstraat
Berichten: 162
Lid geworden op: do 11 feb 2016, 15:27

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door JGB07 » di 22 nov 2016, 12:11

Rein schreef:het presteert binnen een minuut te zeggen (1) dat ze niet snapt waarom er een weg zou moeten komen omdat ze in de buurt nog nooit een file heeft gezien en (2) het vorige week zo ontzettend druk was bij de Bennebroekerbrug over de Ringvaart en dat ze daar toen lang moest wachten.....
Een dergelijk raadslid kan je vanaf zo'n opmerking toch gewoon nooit meer serieus nemen?

Ik snap de ophef van de bejaarden in die regio niet zo.
Zeker de verwijzing naar Haarlem in het spandoek is dubieus.
In Haarlem is namelijk zonder twijfel meer asfalt / een oost-west verbinding nodig om de stad begaanbaar te houden.

Het lijkt er eerder op dat deze mensen tegen autoverkeer ansich zijn in plaats van tegen de weg.

Voor de goede orde: ik ben niet bekend met de cijfers / het exacte leed van deze mensen. Maar uit een algemene beschouwing en met een klein beetje ervaring in die hoek kan ik wel opmaken dat een extra weg (oost-west verbindig) wenselijk / noodzakelijk is in die regio.

Lekkere Kwal
autoweg
Berichten: 2406
Lid geworden op: ma 04 apr 2005, 1:30

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Lekkere Kwal » di 22 nov 2016, 13:31

JGB07 schreef: Een dergelijk raadslid kan je vanaf zo'n opmerking toch gewoon nooit meer serieus nemen?
Je moest eens weten wat er bij een gemiddelde gemeenteraad voor een types rondlopen :sadley: en dan noemt men politiek Den Haag vaak al 'gek'...

hmeer
dorpsstraat
Berichten: 213
Lid geworden op: do 20 feb 2014, 21:15

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door hmeer » wo 23 nov 2016, 22:31

Bij het bekijken van de nieuwbouwplannen in mijn woonplaats (Hoofddorp) kwam ik een kaartje tegen met de plannen in de omgeving van de Nieuwe Bennebroekerweg welk onderdeel gaan uitmaken van de Duinpolderweg nadat deze verdubbeld of in ieder geval verbeterd wordt. Nou viel het mij op dat er al een nummer gegeven is aan deze weg in dit kaartje, namelijk N206.

Zie het betreffende kaartje in de spoiler:
SPOILER: TOON

Afbeelding
Geen idee of dit een soort van vooruitziende blik van de gemeente is dat inderdaad de N206 bij Vogelenzang wordt doorgetrokken tot de Nieuwe Bennebroekerweg en het nu al bestaande gedeelte ook dit nummer krijgt. Ook omdat ik ergens meen te hebben vernomen dat het nummer N195 gereserveerd zou zijn voor deze weg.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » wo 23 nov 2016, 22:41

^^ N195 is ooit wel eens genoemd als toekomstig nummer voor de Nieuwe Bennebroekerweg (maar is in de stukken rond het project Duinpolderweg nog niet teruggekomen). Wel grappig/apart om hier N206 te zien.

Opvallend aan het kaartje: de Nieuwe Bennebroekerweg haakt op het kaartje ter hoogte van de Spoorlaan nog steeds aan op de Bennebroekerweg, terwijl deze in de (meeste) alternatieven voor de Duinpolderweg parallel blijft lopen aan de Bennebroekerweg.

Ook is de verbindingsweg naar afrit Hoofddorp-Zuid, de Nelson Mandeladreef niet ingetekend. Die weg is toch al een paar jaar open zou je zeggen.

hmeer
dorpsstraat
Berichten: 213
Lid geworden op: do 20 feb 2014, 21:15

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door hmeer » wo 23 nov 2016, 22:58

^^ Het missen van de Nelson Mandeladreef vond ik inderdaad ook opvallend. Daarom zit ik ook aan de deskundigheid van dit kaartje te twijfelen en de periode wanneer deze gemaakt is. De plannen waarom het gaat in dit kaartje zullen wel waarheidsgetrouw zijn en naar mijn weten is een deel hiervan al gerealiseerd en wordt de resterende omgeving van minder belang geacht.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » do 24 nov 2016, 8:38

Er wordt aan de zuidrand inderdaad al flink gebouwd en dat maakt de situatie rond de 'bottleneck', het stuk waar al het verkeer zich over de oude Bennebroekerweg moet persen om bij de A4 te komen alleen maar nijpender. Nu staat in de ochtendspits dat hele stuk al helemaal vol/stil, ondanks dat de VRI bij de Rijnlanderweg erg veel groen geeft, maar als er ook nog eens veel huizen worden opgeleverd in Hoofddorp Zuid wordt het helemaal een drama. Ik heb bij de informatieavond afgelopen maandag nog gevraagd of het geen optie is om het stuk langs Hoofddorp uit de procedure rond de Duinpolderweg te halen (aangezien dit deel in alle varianten verbreed / uitgebreid zal worden en hier dus ook helemaal geen discussie over is), maar dat schijnt niet mogelijk te zijn (aangezien er sowieso een MER etc voor opgesteld moet worden).

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17168
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Kaaiman » do 24 nov 2016, 8:52

Natuurlijk is het wel mogelijk, maar dan moet er een nieuwe procedure worden opgestart met bijbehorende onderzoeken.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9835
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door Rein » vr 20 jan 2017, 21:30

Fracties in de Provinciale Staten van Zuid-Holland voelen zich onder druk gezet door Noord-Holland vanwege de koppeling die Noord-Holland blijft leggen tussen de aanleg van een busbaan tussen Zuid-Holland en Noord-Holland (wat vooral in het belang is voor Zuid-Holland) enerzijds en de aanleg van de Duinpolderweg (wat vooral van belang is voor Noord-Holland) anderzijds.

In bijgaand artikel geven de fracties aan zich gegijzeld te voelen. De koppeling tussen beide projecten is overigens niets nieuws. Bij een informatieavond in 2013 of zo bleek deze koppeling een publiek geheim en werd daar ook niet geheimzinnig over gedaan aan Noord-Hollandse kant. Dat is ook in deze draad al eens aan de orde gekomen.

Meer info.

JGB07
dorpsstraat
Berichten: 162
Lid geworden op: do 11 feb 2016, 15:27

Re: [N205][N206] Duinpolderweg - Verbindingsweg noodzakelijk

Bericht door JGB07 » ma 23 jan 2017, 9:18

^^
Dit was redelijk te verwachten toch.
Beide provincies zitten opgescheept met een project waarbij de een nadeel ondervind en de ander plezier van heeft.
Vrij logisch om dan alleen iets weg te geven als je daar ook wat van de ander voor terug krijgt.
Jammer dat het aan zuid-hollandse zijde andere gemeenten zijn die baat hebben bij het OV, anders kon deze impasse mogelijk gebruikt worden om bewoners te overtuigen van de Duinpolderweg.