Enquête: verkeersbeleving

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

moon2003
zandpaadje
Berichten: 3
Lid geworden op: wo 22 dec 2010, 13:22

Enquête: verkeersbeleving

Bericht door moon2003 » wo 22 dec 2010, 13:35

Voor een studieproject doen wij (Michael en Wilco) onderzoek naar hoe mensen bepaalde verkeerssituaties beleven. Dit wordt gedaan d.m.v. een online enquête.
Met deze post zouden wij dus graag mensen uitnodigen om deel te nemen aan onze enquête.

Er kunnen nog geen specifieke details vrijgegeven worden waar precies naar onderzocht wordt, aangezien dit de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden. Het heeft in elk geval te maken met verkeersbeleving van weggebruikers.

Tijdens de enquête wordt u gevraagd om 6 korte videofragmenten van verkeerssituaties te bekijken en hierover uw mening te geven.

Hierbij dan de link:
http://www.thesistools.com/verkeersbeleving

Alvast bedankt!

peejay
autoweg
Berichten: 1176
Lid geworden op: wo 20 apr 2005, 13:24
Locatie: Bergen op Zoom, nabij de A4/A58

Re: Enquête: verkeersbeleving

Bericht door peejay » do 23 dec 2010, 14:07

Na het lezen van de inleiding was me niet helemaal duidelijk wat ik mocht verwachten. Misschien had je nog kunnen vermelden dat ik naar simulaties ging kijken.
Ook was niet duidelijk dat er soms een vervolgpagina zou komen met aanvullende vragen, waardoor ik al dingen invulde onder het filmpje die ik beter op de vervolgpagina had kunnen plaatsen.

Ik hoop dat je t.z.t. hier iets over de resultaten zult melden.
Rij met je hart

moon2003
zandpaadje
Berichten: 3
Lid geworden op: wo 22 dec 2010, 13:22

Re: Enquête: verkeersbeleving

Bericht door moon2003 » vr 24 dec 2010, 13:45

Bedankt voor het invullen van de enquête en de reactie.

De resultaten hopen wij eind januari te hebben en zullen deze dan ook wel hier kort samenvatten.
Wat betreft de vervolg pagina's, het was misschien beter geweest om dit anders te doen (zou prettiger zijn geweest voor de respondenten). Wij hebben gekozen voor deze opbouw, omdat dit wat meer zekerheid biedt wat betreft invullen van opmerkingen/toelichtingen (we konden zo snel geen betere oplossing vinden dan maar helaas de respondent soms dubbele antwoorden te laten invullen).

moon2003
zandpaadje
Berichten: 3
Lid geworden op: wo 22 dec 2010, 13:22

Re: Enquête: verkeersbeleving

Bericht door moon2003 » do 03 feb 2011, 12:15

Hierbij dan de resultaten van de enquête. Wij danken iedereen nogmaals voor het deelnemen aan ons onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Michael Do & Wilco Middag
Verkeersbeleving enquête resultaten

Het doel van dit project was om een experiment op te zetten waarmee de beleving van de weggebruiker beter kan worden begrepen met betrekking tot verkeersdrukte en verkeersmanagement maatregelen. In situaties waar verkeer tijdelijk wordt omgeleid, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, is er te maken met verschillende verkeerssituaties. Hoe mensen hierop reageren is van belang voor verkeersmanagement. Niet alleen het verkeer dat wordt omgeleid, maar ook het bestaande verkeer op de omgeleide route wordt beïnvloed. Dit project is vooral gericht op deze tweede groep weggebruikers.
In het geval van een tijdelijke omleiding is het de bedoeling dat de oude verkeerssituatie terugkeert wanneer de omleiding wordt opgeheven. De tijdelijke situatie moet dus niet zodanig slecht worden beleefd dat de tweede groep weggebruikers gaat overwegen om voortaan andere routes te gebruiken en dus hun gebruikelijke route verlaten. Dit kan ertoe leiden dat een tijdelijke verandering in een verkeersnetwerk gevolgen heeft wat betreft verkeersspreiding over het hele netwerk. Voor management is een stabiele verkeersspreiding over het netwerk wenselijk, aangezien dan gemakkelijker knelpunten geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Indien er continu veranderingen plaatsvinden wat betreft verkeersspreiding over het netwerk, is het moeilijk te bepalen waar precies in een verkeersnetwerk problemen zijn.

Voor dit project is een online enquête gehouden waarin mensen willekeurig verschillende verkeerssimulatie fragmenten werden getoond. In de simulaties werd de verkeersdrukte gevarieerd en in enkele gevallen de verkeerslichten instellingen. In totaal hebben meer dan 100 mensen deelgenomen aan de enquête, na filtering van onbruikbare data zijn er ruim 70 reacties overgebleven. Tijdens de enquête is er bewust voor gekozen om weinig informatie vrij te geven wat betreft het onderzoek, aangezien dit de respondenten kan beïnvloeden wat betreft waarnemingen van de verschillende verkeerssituaties.

Afbeelding

Er zijn drie analyses uitgevoerd op de verzamelde data. De eerste analyse heeft te maken met de beleving van verkeerssituaties waarin de drukte eerst toeneemt en vervolgens weer afneemt tot hetzelfde niveau als in het begin. Het resultaat van de eerste analyse is dat op korte termijn mensen de herstelde verkeerssituatie negatiever beleven dan voorheen.
Zie Figuur 1 voor een voorbeeld situatie. De beginsituatie heeft een verkeersdrukte van 600 voertuigen per uur en dit wordt gewaardeerd met het cijfer 6,3. Vervolgens verdubbeld de verkeersdrukte (1200 voertuigen per uur) en dit wordt gewaardeerd met een 5,8 (blauwe pijl). En wanneer de beginsituatie terugkeert (rode pijl) is de waardering slechts 5,9.

De tweede analyse is gericht op de verhouding tussen positieve en negatieve belevingen van de weggebruiker, zie Figuur 2. In deze figuur is het referentiepunt een situatie met een verkeersdrukte van 600 voertuigen per uur en dit wordt gewaardeerd met een 6,3. Vervolgens is de drukte gevarieerd en zijn de bijbehorende waarderingen bepaald. Er is duidelijk te zien dat negatieve belevingen zwaarder wegen dan de positieve belevingen.
Zo wordt bijvoorbeeld een afname van 300 voertuigen per uur (50%) slecht met een 6,35 gewaardeerd, een toename van 0,05 punten. Terwijl dezelfde toename (naar 900 voertuigen per uur) een 5,85 krijgt als cijfer, een afname van 0,45 punten.

Afbeelding

In de laatste analyse is onderzocht of verschillende beginsituaties invloed heeft op de waardering voor een eindsituatie. Het resultaat van de laatste analyse is dat mensen rationeel zijn, zolang variaties niet heen en weer gaan (zoals bij de eerste analyse). Een situatie wordt dus hetzelfde gewaardeerd ongeacht beginsituatie.
Zie Figuur 3 voor een voorbeeld, waarin de eindsituatie een verkeersdrukte heeft van 300 voertuigen per uur. De twee beginsituaties, 1200 voertuigen per uur en 900 voertuigen per uur, leiden beide to één gelijke eindwaardering (blauwe en rode pijlen).

Conclusies van dit onderzoek zijn dan mensen in staat zijn om verkeersdrukte veranderingen van 300 voertuigen per uur of meer correct kunnen waarnemen. Verder kan de waardering van verkeerssituaties van weggebruikers rationeel zijn zolang veranderingen slechts in één richting gebeuren. Irrationele waarderingen komen doordat mensen positieve en negatieve veranderingen niet gelijk beleven. Ondanks dat mensen waarderingen rationeel aangeven (zie Figuur 4, waarin positief en negatief vrijwel gelijk zijn) zijn de uiteindelijke waarderingen zoals in Figuur 2.
Als verkeersmanagement maatregel is in dit onderzoek gekeken naar verkeerslichten instellingen. Omdat het project onderdeel is van een vak Intelligente Transport Systemen (ITS), zijn maatregelen zoals rotondes en borden niet onderzocht. Onder ITS vallen alleen elektronische systemen in het verkeer. Voor de verkeerslichten kan geconcludeerd worden dat deze de waardering van de tijdelijke verkeersveranderingen zodanig kunnen beïnvloeden dat er geen verschil ontstaat in de uiteindelijke waarderingen. Echter is er in het onderzoek alleen geëxperimenteerd met een groene gold, die alleen effectief bleek te zijn in hele specifieke situaties. Mogelijk dat het aanpassen van rood- en groentijden van de verkeerslichten een betere optie is, dit is niet onderzocht in dit onderzoek.