:J16: In de komende periode zullen er in de avonden werkzaamheden plaatsvinden aan de server. Dit kan impact hebben op de bereikbaarheid van het forum en de Wegenwiki.

Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Discussies over lokale weginfrastructuur, verkeerscirculatieplannen, parkeerbeleid en de relatie met de stedebouwkunde.

Moderator: Moderatoren

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4925
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Schelpenpaadje » do 30 sep 2021, 10:11

Als je die kruisingen ongelijkvloers maakt heb je door de continue doorstroming misschien niet eens gescheiden infrastructuur voor HOV nodig?

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » do 30 sep 2021, 10:23

Eens. Probleem is alleen dat men bij dit project nog geen rekening houdt met de komst van een HOV verbinding, maar aan de andere kant ook weer wel in de zin dat deze later makkelijk in te passen moet zijn. Om die reden zullen er bijvoorbeeld geen turbotorotondes komen, want die zijn lastig voor bussen en al helemaal als er direct naast een vrije busbaan zou komen te liggen, maar dat men ook weer niet zal gaan aansturen op alleen maar ongelijkvloerse kruisingen (omdat een vrije busverbinding nog niet in scope is en er dus ook geen geld voor is vrijgemaakt nu). Kortom: je krijgt een halfslachtige oplossing die formeel vast zal voldoen, maar waar voor de gewone automobilist geen reistijdverbetering in zal zitten.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » vr 01 okt 2021, 14:46

Rein schreef: vr 23 nov 2012, 21:28 Hoofddorp is soms net een, uhhh, dorp....

Het fenomeen bussluis houdt de politiek in de gemeente Haarlemmermeer inmiddels alweer een aantal jaren bezig. Het gaat dan met name om de bussluis die de wijk Floriande doorsnijdt en een barrière vormt tussen Floriande Noord en de rest van de wijk. Of anders gezegd: bewoners van Floriande Zuid moeten kilometers om rijden om via bubeko wegen elders in Hoofddorp te kunnen komen. Na jaren van verzoeken en protesten is vorig jaar na de zomer besloten de bussluis buiten de ochtend- en avondspits (7:00-9:00 en 17:00-19:00) als proef open te zetten.

Afbeelding

Op zich is de proef geslaagd, behalve dan dat de bussluis er het afgelopen jaar een keer of vijf uit is gereden door lieden die menen dat zij ook tijdens de spits de bussluis over moeten (bijvoorbeeld door achter een bus aan te gaan) maar dan door een omhoog gaande pooler getroffen worden. Maar goed, Inmiddels is de proef voorbij en heeft de gemeente besloten de situatie definitief te maken. Tja, en dan komen de tegenstanders weer stampij maken natuurlijk. Zie het artikel hieronder.
Bovenstaand bericht is uit 2012. Uiteindelijk is na diverse proeven (eerst de genoemde proef met alleen nog een dichte sluis tijdens de spits, later in 2016/2017 ook een proef met een volledige openstelling) eind 2017 besloten dat de bussluis definitief permanent open mag. Hier zat echter wel een dikke maar aan: de wegversmalling met bijbehorende verkeerslichten zouden blijven. Uit geluidsberekeningen was namelijk gebleken dat wanneer de versmalling en de verkeerslichten weggehaald zouden worden er nét teveel extra verkeer zou komen te rijden over de Waddenweg waardoor geluidsnormen zouden worden overschreden. De verkeerslichten dienen op zich niet als doseerlichten en gaan ook om-en-om en afhankelijk van het verkeersaanbod op groen, maar door het feit dat ze er staan en automobilisten soms 10 seconde op groen moeten wachten zou er volgens de gemeente net wat minder verkeer gaan rijden dan zonder die verkeerslichten het geval zou zijn.

Nu een paar jaar later ligt de bussluis er nog en doen de verkeerslichten nog steeds hun werk. De gemeente zal het geheel nu echter zo'n 50 meter gaan opschuiven vanwege het feit dat de huidige situatie een paar meter van twee uitritten ligt waardoor verkeer van/naar die bestemmingen onnodig wordt belemmerd. En zoals ik het bergrijp gaat men nu dus een nieuwe wegversmalling met verkeerslichten aanleggen, maar dan ietsje verder op. De werkzaamheden gaan de tweede week van oktober van start.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » vr 08 okt 2021, 22:57

Rein schreef: za 08 apr 2017, 21:18 Nu het verkeer vanaf maandag over de nieuwe A9 gaat, zal binnenkort de s106 een iets andere tracé krijgen.

De s106 loopt vanaf afrit Osdorp op de A10 west door Amsterdam Osdorp en gaat aan de westkant van dit stadsdeel de ringvaart van de Haarlemmermeer over om via businesspark Lijnden uit te komen bij de (oude) afrit Badhoevedorp op de A9. Het Haarlemmermeerse deel van de s106 is rond 1998/1999 aan de route toegevoegd. Rond die tijd is een nieuwe brug over de ringvaart aangelegd en zijn er aan beide zijden van de ringvaart wegen op aangesloten. In Lijnden loopt de weg vanaf de brug eerst kort rechtdoor naar een rotonde om dan haaks naar links te gaan en verderop met een bocht weer terug naar rechts.

Nu de A9 is omgelegd zal de s106 bij de rotonde rechtdoor gaan lopen en precies aansluiten op de verbindingswegen rond de nieuwe afrit Badhoevedorp met de A9.
Al voor de aanpassing van de s106 bij Lijnden (als gevolg van de nieuwe afrit Badhoevedorp) stond er geregeld file op deze weg tussen de A9 en Amsterdam Osdorp vv en ook nu is het er vaak druk. Het nieuwe stukje s106 is aangelegd als 2x2, maar de rotonde op bedrijvenpark Lijnden en het aansluitende stuk naar de brug over de Ringvaart en verder telt één strook per richting.

Er bestaan al een tijdje plannen om de rotonde te vervangen door een kruispunt en het aansluitende wegvak te verdubbelen, inclusief dan een tweede brug over de Ringvaart, maar deze plannen zijn nu even on hold gezet. Een alternatief voor een kruispunt zou overigens de rotonde een tweede rijstrook te geven.

Ondanks dat de rotonde op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer ligt, is ooit door de gemeente Amsterdam toegezegd dat zij de kosten zou dragen voor de ombouw naar kruising (of grotere rotonde). Deze week is bekend gemaakt dat om twee redenen de ombouw van de rotonde is uitgesteld. Ten eerste huist er midden op de rotonde een groep beschermde lepelaars. Ten tweede heeft Amsterdam aangegeven meer tijd nodig te hebben om plannen voor aanpassing van de rotonde uit te werken vanwege onder meer de (grootschalige) aanpassingen (en afwaarderingen) van lokale wegen in het nabije Sloten. Naar verwachting zal de huidige rotonde tot in ieder geval 2025 niet aangepakt worden. De gemeente Haarlemmermeer heeft ondertussen aangegeven dat een tweede brug over de Ringvaart (die blijkbaar door deze gemeente zal worden betaald) pas zal worden aangelegd als eerst het probleem met de rotonde is opgepakt.

Durashift
autoweg
Berichten: 2135
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Durashift » za 09 okt 2021, 14:22

Rein schreef: vr 01 okt 2021, 14:46 (..)

Nu een paar jaar later ligt de bussluis er nog en doen de verkeerslichten nog steeds hun werk. De gemeente zal het geheel nu echter zo'n 50 meter gaan opschuiven vanwege het feit dat de huidige situatie een paar meter van twee uitritten ligt waardoor verkeer van/naar die bestemmingen onnodig wordt belemmerd. En zoals ik het bergrijp gaat men nu dus een nieuwe wegversmalling met verkeerslichten aanleggen, maar dan ietsje verder op. De werkzaamheden gaan de tweede week van oktober van start.
Het toegenomen verkeersaanbod zorgde dus de laatste jaren voor een blokkade van de uitritten?

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » za 09 okt 2021, 14:35

Nou, de situatie is aangelegd als bussluis met dus alleen toegang voor bussen. Maar sinds er ook ander verkeer doorheen mag, eerst na wat proeven en daarna in de definitieve situatie, staan er vaak rijtjes van drie tot acht auto’s (en soms nog wat meer als iemand te ver voor de lus stopt waardoor niet gesignaleerd wordt dat er verkeer is) te wachten op groen licht. Zie bijvoorbeeld hier. En als er meer dan twee auto’s moeten wachten, wordt het verkeer vanaf die uitritten al geblokkeerd. Wat men nu gaat aanpassen is iets wat men eigenlijk al een paar jaar geleden had moeten doen (toen besloten werd dat de bussluis definitief open zou worden gesteld voor gewoon verkeer), maar waar men toen geen tijd of geld voor had of gewoonweg niet eerder aan heeft gedacht.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » do 27 jan 2022, 20:32

Rein schreef: wo 29 sep 2021, 19:23
Twee weken geleden is er een informatieavond geweest over de 'upgrade' van de Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg.

In tegenstelling tot de verwachtingen die ik had lijkt het erop dat vrijwel de hele weg een 2x2 weg zal gaan worden, voornamelijk door een verdubbeling van de huidige wegvakken, maar mogelijk deels via een nieuw wegvak. Alleen de meest westelijke 300 meter, tussen de rotonde met de Deltaweg en de N205 zal niet verbreed worden. [..]

In totaal zijn er vier alternatieven, maar deze liggen redelijk dicht bij elkaar. Belangrijkste verschillen zitten er met name in op welke wijze het stuk tussen de A4 en de Spoorlaan wordt ingericht. Dit zou ofwel kunnen door een nieuwe 2x2 weg ten zuiden van de huidige Bennebroekerweg ofwel door de huidige Bennebroekerweg te verdubbelen.
Inmiddels zijn we een paar maanden en een inspraakronde verder en is er een voorkeursalternatief uitgewerkt.

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten. De Bennebroekerweg blijft bestaan voor bestemmings- en landbouwverkeer. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken tussen het spoorviaduct en de kruising Deltaweg. De drie rotondes die daar nu liggen worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Ook komt er een nog te bepalen nieuw tracé met twee keer één rijstrook tussen de kruising Deltaweg en de N205 Driemerenweg. Binnen dit alternatief is daarnaast het uitgangspunt om een hoogwaardig openbaar vervoerslijn (bus) mee te laten rijden.

Afbeelding

Op 18 januari 2022 heeft het college van de gemeente Haarlemmermeer ingestemd met het voorkeursalternatief en is de gemeenteraad geïnformeerd. Omdat de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg een samenwerkingsproject is, zal het voorkeursalternatief binnenkort worden behandeld in de Gedeputeerde Staten en in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. De verwachting is dat in maart 2022 de besluitvorming over het voorkeursalternatief volledig rond is.

Hoewel de planvorming nu redelijk concreet lijkt te gaan worden, is er een nieuw vervoersplan in ontwikkeling voor Hoofddorp waarbij binnen 10 tot 15 jaar onder meer het centrum autoluw wordt gemaakt (met mogelijk een harde knip nabij het station). Bedoeling is dat verkeer veel meer naar de buitenkanten wordt geleid zoals onder meer de Nieuwe Bennebroekerweg. In een conceptuele tekening die ik heb gezien, zijn er twee of drie extra ongelijkvloerse kruisingen ingetekend in de Nieuwe Bennebroekerweg welke (nog) niet zijn meegenomen in de besluitvorming voor de aankomende aanpassing van de Nieuwe Bennebroekerweg. Te hopen valt dat beide projecten niet teveel langs elkaar (blijven) werken opdat direct een toekomstvast oplossing wordt gekozen.
Gemeente Haarlemmermeer schreef:Het college van de gemeente Haarlemmermeer gaat akkoord met de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief voor de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg. De realisatie van de Nieuwe Bennebroekerweg is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen. De komende periode werkt het projectteam het voorkeursalternatief verder uit. Daarna volgt het definitieve voorkeursalternatief.
Stijging woon-werkverkeer

Samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werkt de gemeente Haarlemmermeer aan de infrastructuur rondom grote woningbouwontwikkelingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Bovendien stijgt in de toekomst het aantal banen in het gebied. Met de komst van de woningen en de banen wordt een sterke toename in het woon-werkverkeer verwacht. Om het gebied en de regio bereikbaar te houden, moet de Nieuwe Bennebroekerweg worden aangepakt. Daarbij kijkt het projectteam naar de doorstroming van het autoverkeer, openbaar vervoer, fiets en de totale verkeersveiligheid in het gebied.

De afgelopen periode zijn alle mogelijke varianten in beeld gebracht en besproken met bewoners, de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Wijkraad Toolenburg, Wijkraad Floriande, Dorpsraad Zwaanshoek, Bewonersvereniging Aquaradius en Vereniging van Eigenaren Hof van Pampus en andere belangrijke stakeholders. Op basis van deze gesprekken zijn de vier meest kansrijke varianten uitgewerkt en beoordeeld. Daaruit bleek dat het mogelijk was om een voorkeursalternatief samen te stellen waarin per deelgebied de beste variant kon worden gekozen. Het voorkeursalternatief dat nu voorligt, is dan ook een combinatie van de vier varianten en kan rekenen op een breed draagvlak.

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten. De Bennebroekerweg blijft bestaan voor bestemmings- en landbouwverkeer. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken tussen het spoorviaduct en de kruising Deltaweg. Waarbij de rotondes worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Ook komt er een nog te bepalen nieuw tracé met twee keer één rijstrook tussen de kruising Deltaweg en de N205 Driemerenweg. Binnen dit alternatief is daarnaast het uitgangspunt om een bus mee te laten rijden en komen er verbeteringen aan het fietsnetwerk langs en over het tracé, zoals de fietsbrug bij de Deltaweg richting PARK21.

De stuurgroep, bestaande uit de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam, staat positief tegenover het voorkeursalternatief. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam moeten het voorkeursalternatief nog wel formeel vaststellen. Op 10 februari 2022 bespreekt de gemeenteraad van Haarlemmermeer het voorstel.

De voorbereiding van de aanpak van de Nieuwe Bennebroekerweg doorloopt een aantal fases. Het projectteam werkt de komende periode het voorkeursalternatief verder uit op detailniveau, om zo de huidige planstudiefase af te ronden en daarna het voorkeursalternatief definitief vast te stellen. Uitgangspunt voor de detaillering is het verdichtingsplan rondom station Hoofddorp en de kansen die er zijn om voor duurzame oplossingen te kiezen. Ook wordt de juridisch ruimtelijke procedure (aanpassen Omgevingsplan) en de m.e.r.-procedure gestart. Na de afronding van de planstudiefase volgt de definitieve besluitvorming en worden er afspraken gemaakt over de financiering. Daarna volgt de planuitwerkingsfase. Dan wordt er daadwerkelijk gestart met bouwen. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg in 2029 in gebruik kan worden genomen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17657
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door mavas » do 27 jan 2022, 21:08

Interessant. Ik wist niet dat de gemeente dit project trok. Ik dacht dat de provincie dit allemaal betaalde, en daarom dit ook zou trekken. Maar blijkbaar niet.

Wat bedoelen ze hiermee: "twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten". Bedoelen ze nou dat het 2x1 blijft onder de spoorviaducten? (vanwege de kosten)?

Verder denk ik dat een verdere verdubbeling naar 2x2 rijstroken met verkeerslichten vooralsnog de meeste doorstromingswinst geeft met de minste kosten. Maar enige nadeel is dat het weer zo'n weg wordt waar je van verkeerslicht naar verkeerslicht rijdt, net zoals de N201 en de N207.

Na het completeren van de woningbouw in Hoofddorp zal er volgens mij niet echt meer gebouwd worden, waardoor het verkeer ook niet heel veel meer zal toenemen aan deze kant van Hoofddorp.
Of er ongelijkvloerse kruisingen nodig zijn in de toekomst moet nog maar blijken. Daar zijn mooie modellen voor te maken. Als de Van Heuven Goedhartlaan behouden blijft, dan lijkt me daar geen noodzaak voor.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » do 27 jan 2022, 21:58

mavas schreef: do 27 jan 2022, 21:08 Wat bedoelen ze hiermee: "twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en de spoorviaducten". Bedoelen ze nou dat het 2x1 blijft onder de spoorviaducten? (vanwege de kosten)?
Nou dat lijkt me niet. In alle plannen en tekeningen die ik heb gezien wordt er vanuit gegaan dat de weg tot aan de Deltaweg (5 km westelijker) 2x2 wordt. Ik denk dat men bedoelt aan te geven dat er een volledig nieuwe 2x2 weg komt (naast de huidige Bennebroekerweg die nu de ontsluiting naar de A4 vormt). Ik heb begrepen dat men er op rekent het spoorviaduct van de lijn naar Leiden te moeten vervangen opdat er ruimte ontstaat om daaronder 2x2 aan te leggen. Aan het HSL viaduct dat er naast ligt (en waarvan de pijlers niet in lijn staan met het andere spoorviaduct) mag men niet komen.

Zie ook hieronder

Afbeelding

Afbeelding
mavas schreef: do 27 jan 2022, 21:08 Na het completeren van de woningbouw in Hoofddorp zal er volgens mij niet echt meer gebouwd worden, waardoor het verkeer ook niet heel veel meer zal toenemen aan deze kant van Hoofddorp.
Vergeet niet dat er in Nieuw Vennep west nog ca 10.000 woningen worden gebouwd en dat mogelijk ook het stuk tussen Zwaanshoek en Cruquius wordt volgebouwd (met wellicht ook wel 10.000 - 20.000 woningen), al zal dat denk ik pas (ver) na 2030 gebeuren. En aangezien de N201 aan zijn taks zit, zal een groot deel van het verkeer via de Nieuwe Bennebroekerweg worden ontsloten naar de A4.
mavas schreef: do 27 jan 2022, 21:08 Of er ongelijkvloerse kruisingen nodig zijn in de toekomst moet nog maar blijken. Daar zijn mooie modellen voor te maken. Als de Van Heuven Goedhartlaan behouden blijft, dan lijkt me daar geen noodzaak voor.
De gemeente heeft serieuze plannen om een harde knip te maken in de Van Heuven Goedhartlaan bij het station en dat is nu dé grote ontsluitingsweg voor een groot deel van Hoofddorp. Dat hele stationsgebied zal volledig op de schop gaan met ca 5.000 woningen, maar ook parken, pleinen en de hele mikmak. Al het verkeer ten zuiden van het station zal via de Nieuwe Bennebroekerweg naar de A4 moeten zo zijn de gedachtes, want richting noorden (N201 of Taurusavenue) zal niet meer kunnen als die plannen doorgaan.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » wo 13 apr 2022, 13:23

Rein schreef: vr 05 jul 2019, 21:31 De gemeente Haarlemmermeer heeft een verkeersbesluit genomen inzake de afsluiting van de Spaarndammerdijk tussen Halfweg en Spaarndam. Deze dijk is een eeuwenoude dijk en was eeuwenlang een belangrijke verbinding tussen Amsterdam en Haarlem. Na het wegspoelen van de landverbinding tussen Sloten en Haarlem door het Haarlemmermeer in het begin van de 16e eeuw, was de route over de Spaarndammerdijk lange tijd zelfs de enige wegverbinding tussen Amsterdam en Haarlem (en verder in de richting Leiden).

De dijk is in een zeer slechte staat en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft het een beetje te lang aangekeken. Inmiddels is duidelijk geworden dat grote delen van de dijk opnieuw aangelegd moeten worden. De dijk was al sinds een jaar of zo gedeeltelijk verboden voor motorvoertuigen, anders dan bestemmingsverkeer. Ondertussen had de gemeente wat noodreparaties gedaan aan het asfalt, maar ook deze zijn inmiddels alweer beschadigd.
De afgelopen maanden is de Spaarndammerdijk grondig opgeknapt. Het belangrijkste is dat het dijklichaam is verstevigd, maar daarnaast is ook de inrichting wat anders geworden. De dijk was al niet echt breed, maar ik heb de indruk dat de rijbaan nog wat smaller is geworden. Het passeren van tegenliggers is op een groot deel van de dijk buiten de passeerhavens feitelijk niet mogelijk.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Op de dijk zijn overigens replica's van kilometerpalen neergezet.

Afbeelding

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21480
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Wouter N14 » wo 13 apr 2022, 14:23

Interessant profiel, 3 * 1,5 meter?
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » ma 12 dec 2022, 11:53

Een nieuw bericht van provincie en gemeente over de aanpassingen en uitbreiding van de Nieuwe Bennebroekerweg, de zuidelijke ring van Hoofddorp.

Aangegeven wordt dat het project een nieuwe fase in gaat waarbij een nadere detailuitwerking van de weg zal worden gerealiseerd.

Verdere bijzonderheden in het bericht zijn dat de leiding van het project overgaat van de provincie naar de gemeente, omdat de weg geen provinciale weg zal gaan worden. Het (ooit gereserveerde) wegnummer N195 kan dus weer ergens anders voor worden gebruikt.

Verder wordt aangegeven dat de weg niet voor 2030 uitgebreid en aangepast zal zijn.

Ook is er nog geen duidelijkheid over het westelijke uiteinde van de weg tussen de N205 en de Deltaweg. Omwonenden willen graag dat de weg hier een andere loop zal hebben, omdat zij aangegeven veel geluidsoverlast te ervaren van de huidige weg. Echter, een andere loop van de weg (i.c. in het verlengde van de Deltaweg) heeft ook de nodige nadelen (kosten, natuurgebied en verkeersstromen), dus hier is men nog niet over uit.
Provincie Noord-Holland schreef:Nieuwe Bennebroekerweg: de weg die groei mogelijk maakt

Het is een essentiële weg voor de Haarlemmermeerse woningbouwambities: de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg.

Nadat provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam begin 2022 het voorkeursalternatief voor de weg presenteerden, hebben de partijen vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee start de fase waarin de weg gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Het belang van de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg, oftewel Ring Zuid Hoofddorp, is groot. In Haarlemmermeer worden tot 2040 in ieder geval 20.000 woningen bijgebouwd. De grotendeels naar 2x2 rijstroken verbrede en vernieuwde weg speelt in op die groei en garandeert de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken, huidige kernen en de regio.

Met de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg is Ring Hoofddorp straks compleet en wordt het voor verkeer logischer en makkelijker om langs de rand van Hoofddorp te rijden. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in Hoofddorpse woon- en winkelgebieden af en krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte om prettig te bewegen.

Nadat provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam begin 2022 het voorkeursalternatief voor de weg presenteerden, hebben de partijen vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee start de fase waarin de weg gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Groei Haarlemmermeer
Het belang van de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg, oftewel Ring Zuid Hoofddorp, is groot. In Haarlemmermeer worden tot 2040 in ieder geval 20.000 woningen bijgebouwd. De grotendeels naar 2x2 rijstroken verbrede en vernieuwde weg speelt in op die groei en garandeert de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken, huidige kernen en de regio.

Met de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg is Ring Hoofddorp straks compleet en wordt het voor verkeer logischer en makkelijker om langs de rand van Hoofddorp te rijden. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in Hoofddorpse woon- en winkelgebieden af en krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte om prettig te bewegen.

Nieuwe Bennebroekerweg
(Foto: Kees van der Veer)

Marja Ruigrok (wethouder Verkeer & Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam) en Jeroen Olthof (gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van provincie Noord-Holland) tonen zich verheugd met het ingaan van de nieuwe fase.

Ruigrok: “Iedereen weet hoe belangrijk het opwaarderen van de Nieuwe Bennebroekerweg is voor de gemeente en de regio. Haarlemmermeer gaat flink groeien en ook in Amsterdam, Zaandstad en Purmerend komen er veel woningen bij. Van ons wordt een antwoord verwacht op hoe wij toekomstige bewoners door Haarlemmermeer en de regio laten reizen. Dat moet wat mij betreft ook prettig bewegend gebeuren.”

In het voorkeursalternatief hebben de partijen zorgvuldig, samen met omwonenden, gekeken hoe het tracé van de weg kan komen te liggen. Voor het deel tussen de Deltaweg en de Drie Merenweg is er nog geen definitieve keuze gemaakt. Er zijn nog varianten open, die ook nog mee moeten in de MER-vergelijking. “We kunnen nu vooral gaan bepalen hoe de weg eruit komt te zien,” aldus Ruigrok. “Daarbij willen we vooruitstrevend te werk gaan. We kijken goed naar duurzame, groene en verkeersveilige innovaties."

Olthof: “Met deze samenwerkingsovereenkomst komt de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg weer een stap dichterbij. Het project is van groot belang voor de bereikbaarheid in de regio en voor het verkeer van en naar de nieuwe woonwijken die in Haarlemmermeer worden gebouwd.”

Met het ingaan van de nieuwe fase vindt op bestuurlijk niveau een belangrijke wijziging plaats. De gemeente neemt de regie over van de provincie Noord-Holland. “We hebben als samenwerkende partijen de projectleiding in deze fase heel bewust in handen van de gemeente gelegd,” aldus Olthof. “De reden daarvoor is dat de weg geen provinciale weg wordt, maar een gemeentelijke weg blijft.”

Na het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, moeten er in eerste instantie nog verschillende zaken worden uitgezocht. Zo is nog niet duidelijk hoeveel budget er straks beschikbaar is voor de aanleg van de weg. Na de uitzoekfase werken de 3 partijen toe naar een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp, waarna de aanleg van de weg begint. In 2030 wordt de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg naar alle waarschijnlijkheid in gebruik genomen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17657
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door mavas » ma 12 dec 2022, 15:38

^^ Je hebt een stukje van het nieuws dubbel geplaatst volgens mij.

Als ik dat zo lees, dat de gemeente de kar moet gaan trekken, en provincie en Vervoerregio betrokken blijven, dan vraag ik me af of er nog veel budget overblijft.
Je hebt zomaar kans gezien alle projecten die in de regio uitgevoerd moeten worden, dat de Nieuwe Bennebroekerweg minder geld krijgt.
Dan zie ik wel weer gebeuren dat het oostelijke deel niet aangepast wordt, maar het westelijke deel wel.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9554
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Ontwikkeling infrastructuur in Haarlemmermeer

Bericht door Rein » ma 12 dec 2022, 16:39

^^ De problemen op het oostelijke deel (A4 - Spoorlaan) zijn veel en veel urgenter dan het westelijke deel (waarbij de huidige 1x2 eigenlijk de hoeveelheid verkeer nog met gemak aan kan). Aan de andere kant is het westelijke deel vrij makkelijk te verbreden (aangezien er al een ruimtereservering ligt op het hele stuk) terwijl aan de oostkant nog een traject door de akkers moet worden uitgestippeld.