Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bespreek hier alles over wegen en verkeer in België

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » di 10 dec 2013, 12:49

Op maandag 9 december was er een verkeerscongres waarbij zowat iedereen in het wereldje het debat kon aangaan met minister Hilde Crevits.

Afbeelding
Met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid erbij.

Enige tijd terug vroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits aan de brede sector van verkeers(veiligheids)- en mobiliteitsactoren om in het licht van deze nieuwe bevoegdheden na te denken en in debat te gaan om vanuit de hele sector aanbevelingen te formuleren. Aanbevelingen die het verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen de volgende jaren verder kunnen versterken.

Op maandag 9 december 2013 werden tijdens een conferentie in het Vlaams Parlement 3 overkoepelende en 31 concrete aanbevelingen voorgesteld om die nieuwe bevoegdheden optimaal in te vullen en zo het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid verder uit te bouwen.

De Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid vormde zo het sluitstuk van een traject waarbij meer dan 50 organisaties uit het brede veld van verkeersveiligheids- en mobiliteitsactoren betrokken waren. Dit traject en conferentie zelf werden georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in nauwe samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer.
Hier vind je het hele document (114 pagina's)


De concrete aanbevelingen
Regelgeving en handhaving


-De maximaal toegelaten snelheden vereenvoudigen en eenduidiger maken, waarbij het wegbeeld, de omgeving en de functie van een weg op elkaar afgestemd zijn. Voor wegen met 2x2 rijstroken en een middenberm wordt 90 km/u voorgesteld in plaats van de huidige 120 km/u, en op andere wegen buiten de bebouwde kom geldt 70 km/u als algemene regel. Afwijkingen van de algemene limieten blijven mogelijk maar dienen op bovenlokaal niveau te worden besproken.

-Overtredingen digitaal vaststellen en efficiënt verwerken, waarbij de gewestelijke verwerkingscentra van de politie verder worden ondersteund en de bestaande trajectcontroles verder worden uitgebreid.

-Werk maken van een operationele, centrale databank van verkeersinbreuken. Een dergelijke databank is een eerste vereiste voor een betere aanpak van recidivisten, waarbij het gewest alternatieve maatregelen kan opleggen voor overtredingen van verkeersregels waarover het zelf de bevoegdheid heeft (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen op gewestwegen).


Weginfrastructuur en voertuigtechnologie

-De technische voertuigkeuring verder optimaliseren, onder meer door de keuring op verplaatsing definitief in te voeren voor professionele klanten.

-De technische keuring uitbreiden tot alle gemotoriseerde en getrokken voertuigen, waardoor ook landbouwvoertuigen en motorfietsen aan de keuring worden onderworpen.

-De technische controles langs de weg inzake goederen- en personenvervoer efficiënter maken, onder meer door een risicoprofielscore in te voeren en de acties toe te spitsen op voertuigen die een slechte score behalen.

-De tijdelijke signalisatie voor wegomleidingen bij werken en evenementen verbeteren en eenvormiger maken, zodat er een duidelijk leesbare signalisatie komt op maat van de weggebruiker (voetganger, fietser, automobilist, ...).

-Een handboek met aanbevelingen inzake wegontwerp opstellen voor alle wegbeheerders in Vlaanderen, om de uniformiteit en de eenduidigheid van de weginfrastructuur te verbeteren en zo de 'leesbaarheid' van de weg te bevorderen.

Rijopleiding

-Een gefaseerde rijopleiding invoeren, waarbij de kandidaat-bestuurder stapsgewijs kennis kan opdoen en vaardigheden kan oefenen binnen een strikt gedefinieerd kader, gebaseerd op een duidelijk curriculum met een goede kwaliteitsopvolging, en waarbij ook na het behalen van het rijbewijs nog een opvolgingstraject voorzien is ('levenslang leren').

-De rol van de begeleider tijdens de oefenfase duidelijk omschrijven en de begeleider van de gepaste ondersteuning voorzien.

-De opleiding en bijscholing van de rijlesgevers en examinatoren hervormen op basis van internationale en Europese standaarden.

-Bij het theorie- en praktijkexamen meer nadruk leggen op het correct inschatten van risico's en het peilen naar verkeersinzicht van de kandidaat-bestuurder.

-De rijgeschiktheidsbeoordeling van bestuurders met een functiebeperking en de herstelexamens bij een verval van het recht tot sturen niet langer als afzonderlijke elementen beschouwen, maar inbedden in een globale benadering van het rijbewijs.

-Bij overtredingen de mogelijkheden uitbreiden om leermaatregelen op te leggen.

Sensibilisatie en educatie

-Actief, algemeen en doelgroepgericht sensibiliseren, met aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing en systematische evaluatie van de gevoerde acties. Verkeersveiligheidscampagnes mogen niet los worden gezien van andere maatregelen zoals handhaving, en waar mogelijk moet de link worden gemaakt tussen verkeersveiligheid en verwante thema's zoals duurzame mobiliteit, volksgezondheid en leefmilieu.

-Het systeem van permanente verkeers- en mobiliteitseducatie verder uitbouwen en optimaliseren, zodat elke weggebruiker op elk moment van zijn levensloop de nodige kennis en vaardigheden kan opdoen om zich veilig te verplaatsen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar een betere inbedding van verkeers- en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs, en naar programma's voor specifieke risicogroepen zoals jonge bestuurders en senioren.

-Een platform creëren ter ondersteuning van lokale sensibilisatie- en educatie-initiatieven, om zo het engagement van plaatselijke organisaties en overheden die dicht bij de burger staan, te versterken en te verbreden.

Ongevallenregistratie, -monitoring en -analyse

-De ongevallenregistratie en gegevensontsluiting verbeteren, met aandacht voor een snellere beschikbaarheid van ongevallencijfers, een betere lokalisatie van de ongevallen, het koppelen van de ongevallengegevens van de politie met ziekenhuisgegevens, en het verwerken van de informatie uit de ongevalsschetsen die door de politie worden opgemaakt.

-Het structureel opvolgen en ontsluiten van verkeersveiligheidsindicatoren zoals gedragsmetingen betreffende snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht, het aantal politiecontroles en de behaalde resultaten, attitudes van bestuurders tegenover verkeersveiligheidsmaatregelen enz.

-Een gestructureerd langetermijnkader creëren voor wetenschappelijke analyses en onderzoek inzake verkeersveiligheid, aangezien wetenschappelijk onderzoek zowel de fundamenten als de toetsing voor het verkeersveiligheidsbeleid levert.

Ik onthoud vooral dat de maximumsnelheid verlaagt van 90 naar 70 buiten de bebouwde kom en van 120 naar 7090 op expreswegen, dat ze een soort Duurzaam Veilig willen invoeren, meer controles en strengere straffen, een databank voor overtreders en een langere rijopleiding (zonder echter het principe van vrije begeleiding af te schaffen).

Niet echt dingen waar we op zaten te wachten eerlijk gezegd. Ik heb het gevoel dat we nu een beetje in de fase zitten waarin Nederland in de jaren '90 zat. Het valt nog mee dat ze geen rotondes aanbevelen. :lol:

Uiteraard zijn het maar aanbevelingen. Maar gezien de grootschaligheid van de totstandkoming ervan mag je er van op aan dat dit het toekomstige Vlaamse beleid is.
Laatst gewijzigd door Alfa op di 10 dec 2013, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1102
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Jump » di 10 dec 2013, 13:37

^^

Ik denk dat je van 120 naar 90 bedoeld ipv naar 70 op expresswegen.

Wimpie25
expressweg
Berichten: 4575
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Wimpie25 » di 10 dec 2013, 13:47

Ik vind het jammer dat er over de hervorming van de signalisatie, verkeersborden, wegmarkeringen en wegwijzers niet gesproken wordt.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16193
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door mavas » di 10 dec 2013, 15:39

Toch jammer dat men de maximumsnelheid op 2x2-expresswegen wil verlagen. Ik zie daar het nut niet van. Net zoals de verlaging van de algemene snelheid naar 70.

In Nederland is de maximumsnelheid bubeko 80, maar door de grote hoeveelheid erftoegangswegen feitelijk meer 60 geworden. Dat is gewoon bizar laag voor wegen buiten de bebouwde kom en zelfs het laagste van Europa.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

sirdanilot
2x2 autosnelweg
Berichten: 5457
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 21:42
Locatie: Leiden

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door sirdanilot » di 10 dec 2013, 15:49

^ Er zijn echt nog genoeg wegen waar 80 gereden mag worden in Nederland. Zo'n beetje alle doorgaande wegen zijn minstens 80 of soms ook 100. Alleen in de Randstad vind je lange stukken waar je maar 60 mag, bijvoorbeeld op de N400+ wegen.

Het OWN is in Nederland nu eenmaal heel slecht uitgebouwd; zeer smal wegprofiel, veel uitritten, langzaamverkeer op de weg. Dan is het niet gek dat je er maar 60 mag. In andere landen zijn doorgaande wegen, ook als deze een lage intensiteit hebben, vaak beter uitgebouwd. Wegen als de N61 waren vroeger de standaard in Nederland; gelukkig is dit nu enkel nog een slechte uitschieter, die ook wordt aangepakt.

België is natuurlijk een apart land omdat je eigenlijk weinig écht bubeko wegen hebt, zonder gebouwen er langs. Dit soort lintbebouwingswegen zijn vaak 70 en dat is een prima snelheid ook rekening houdend met de omwonenden. Waar je dit soort wegen in NL hebt, is het vaak maar 50 en bibeko.

Ik verwacht dat de 90 in Wallonië veel meer blijft voorkomen, omdat je hier zat dunbevolkte gebieden hebt waar 70 natuurlijk absurd zou zijn.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 16193
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door mavas » di 10 dec 2013, 16:03

Ja sorry, ik had ook eigenlijk niet moeten reageren, jij kent Nederland beter dan ik.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

sirdanilot
2x2 autosnelweg
Berichten: 5457
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 21:42
Locatie: Leiden

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door sirdanilot » di 10 dec 2013, 16:07

Jij woont dan ook in de randstad, en ik heb jarenland in Zeeuws-Vlaanderen gewoond.

De enige onterechte 60-weg is de weg Terneuzen-Spui-Axel. Die is veel sneller dan de N62 (die wel 100 km/u is). Maar die is 60 gemaakt om doorgaand verkeer te weren. Op plekken waar je geen alternatieve route hebt, bijvoorbeeld de N290 terneuzen - zaamslag - hulst, is het gewoon 80 en wordt de weg ook zo aangepast dat dit mogelijk is (bv. rondweg zaamslag).

Ook de N252 (nummer uit mijn hoofd, weet ik niet precies) door Sas van Gent richting Zelzate is onterecht, een stuk 30 door Sas van Gent en volgens mij staat er ook een wat nutteloos bordje 'alleen bestemmingsverkeer'. Maar ja, dit is nu eenmaal dé doorgaande route naar Zelzate, dus dat moet je niet willen veranderen. De N62 is hier geen alternatief, want andere kant van het kanaal.

De rest is allemaal of 80, of polderweg waar ook veel fietsers en trekkers rijden. Daar kun je heus in de praktijk wel de 80 halen als je zo graag wil. Bijvoorbeeld Axel - Moerbeke; dit is een bochtige weg met bomen erlangs, dus terecht 60, maar je kunt hier toch wel rond de 80 rijden als je wil.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » di 10 dec 2013, 17:57

Wimpie25 schreef:Ik vind het jammer dat er over de hervorming van de signalisatie, verkeersborden, wegmarkeringen en wegwijzers niet gesproken wordt.
Dit congres was bedoeld om het toekomstig beleid te bespreken van de bevoegdheden die geregionaliseerd worden. Verkeersborden blijven (gelukkig) een federale materie.


Over wegmarkeringen is er trouwens wel een aanbeveling gedaan. Ze zijn van plan een soort 'bijbel' te maken met aanbevelingen van wegontwerpen. Een beetje zoals Duurzaam Veilig (of beter EHK) in Nederland.

Zie:
-Een handboek met aanbevelingen inzake wegontwerp opstellen voor alle wegbeheerders in Vlaanderen, om de uniformiteit en de eenduidigheid van de weginfrastructuur te verbeteren en zo de 'leesbaarheid' van de weg te bevorderen.
Laatst gewijzigd door Alfa op di 10 dec 2013, 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » di 10 dec 2013, 18:00

mavas schreef:Toch jammer dat men de maximumsnelheid op 2x2-expresswegen wil verlagen. Ik zie daar het nut niet van.
Inderdaad. Dat men in de zone tot 300 m voor een verkeerslicht de snelheid naar 90 verlaagd is prima te rechtvaardigen. Maar niet het héle traject.

Dit zal ook tot gevolg hebben dat je bv hier maar 90 meer mag. :facepalm:

Wimpie25
expressweg
Berichten: 4575
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Wimpie25 » di 10 dec 2013, 19:13

Alfa schreef:
Wimpie25 schreef: Ik vind het jammer dat er over de hervorming van de signalisatie, verkeersborden, wegmarkeringen en wegwijzers niet gesproken wordt.
Dit congres was bedoeld om het toekomstig beleid te bespreken van de bevoegdheden die geregionaliseerd worden. Verkeersborden blijven (gelukkig) een federale materie.
Dat weet ik eigenlijk niet zeker, zat dat niet in de laatste staatshervorming dat ook het beleid betreffende de wegtekens overgedragen zouden worden naar de deelstaten? Dit zou onder de vorm van de regionalisering van de wegcode gebeuren. De verkeerswet blijft federaal, enkel de praktische uitvoering (de wegcode dus) zou dus een Vlaamse bevoegdheid worden. Logische redenering denk ik aangezien ook de rijopleiding en de verkeersveiligheid een gewestelijke bevoegdheid zullen zijn.

Overigens hebben we het daar hier nog niet over gehad maar de vmax op de autosnelwegen blijft voorlopig ongewijzigd.

Niet echt dé referentie maar kom;
unionbelge.be schreef:enkele voorbeelden van bevoegdheden die geregionaliseerd zullen worden: de plaatsing van verkeerslichten, van oversteekplaatsen voor voetgangers, de afbakening van een zone (door een gebodsbord) van scholen en van speelpleinen waar speciaal veel kinderen komen, de plaatsing van voorrangsborden, de bepaling van afstanden tussen onderbroken strepen op de openbare weg, de plaatsing van borden voor het in- of uitgaan van een bebouwde kom
.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » di 10 dec 2013, 19:44

Wimpie25 schreef: Dat weet ik eigenlijk niet zeker, zat dat niet in de laatste staatshervorming dat ook het beleid betreffende de wegtekens overgedragen zouden worden naar de deelstaten? Dit zou onder de vorm van de regionalisering van de wegcode gebeuren. De verkeerswet blijft federaal, enkel de praktische uitvoering (de wegcode dus) zou dus een Vlaamse bevoegdheid worden. Logische redenering denk ik aangezien ook de rijopleiding en de verkeersveiligheid een gewestelijke bevoegdheid zullen zijn.
Dit is wat ik vond:
d) de regelgeving inzake het plaatsen van verkeerstekens (verkeerslichten, verkeersborden, wegmarkeringen) wordt geregionaliseerd (hiermee wordt de wet van 1976 bedoeld). We geven enkele voorbeelden van bevoegdheden die geregionaliseerd zullen worden: de plaatsing van verkeerslichten, van oversteekplaatsen voor voetgangers, de afbakening van een zone (door een gebodsbord) van scholen en van speelpleinen waar speciaal veel kinderen komen, de plaatsing van voorrangsborden, de bepaling van afstanden tussen onderbroken strepen op de openbare weg, de plaatsing van borden voor het in- of uitgaan van een bebouwde kom.
Die tekst van het ministerieel besluit (want het is eigenlijk geen wet) in kwestie vind je hier: http://verkeerweb.be/verk_Tekns-Borden/inh_tabel.html

Het ontwerp van de verkeersborden zal dus federaal blijven.

Ik denk sowieso dat er niet echt veel zal veranderen aan die minimumafmetingen.
Overigens hebben we het daar hier nog niet over gehad maar de vmax op de autosnelwegen blijft voorlopig ongewijzigd.
Ook dat blijft federaal.


In ieder geval krijg ik sterk de indruk dat er wat willekeurige wetjes geregionaliseerd zijn en andere federaal blijven. Weer een staatshervorming dus die dus voor ingewikkeldere toestanden zal zorgen ipv vereenvoudiging (wat toch de bedoeling van de zesde staatshervorming was dacht ik).

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 37914
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Vinny » di 10 dec 2013, 20:08

mavas schreef:Toch jammer dat men de maximumsnelheid op 2x2-expresswegen wil verlagen. Ik zie daar het nut niet van. Net zoals de verlaging van de algemene snelheid naar 70.

In Nederland is de maximumsnelheid bubeko 80, maar door de grote hoeveelheid erftoegangswegen feitelijk meer 60 geworden. Dat is gewoon bizar laag voor wegen buiten de bebouwde kom en zelfs het laagste van Europa.
Ik vind een verlaging van de maximumsnelheid op een aantal expresswegen best gerechtvaardigd, al zijn die in Vlaanderen de afgelopen jaren al verlaagd. Nu heb je ook expresswegen die feitelijk snelwegstatuut hebben, zoals een gedeelte van de E 34/N 49 ten westen van Zelzate.
https://maps.google.nl/?ll=51.199247,3. ... 2,,0,-2.47
Het is geen goed voorbeeld meer omdat alle kruisingen ten oosten van dit punt inmiddels ongelijkvloers zijn geworden, maar wegnummeringstechnisch is het nog altijd de N 49 (zie hectometerpaal en wegwijzer). Je hebt ook wegen als de R 8 en de A 12 waar éénzelfde laken een pak is.

In Vlaanderen en Wallonië bestaan er ook expresswegen die volledig voldoen aan de vereisten voor een autosnelweg, bijvoorbeeld de N 74 in Belgisch Limburg. Deze zou je kunnen toevoegen aan het snelwegennetwerk, om zo de 120 limiet te kunnen handhaven.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

sirdanilot
2x2 autosnelweg
Berichten: 5457
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 21:42
Locatie: Leiden

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door sirdanilot » di 10 dec 2013, 21:21

De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er behalve de ongelijkvloerse wegen zoals de N74 en misschien de R6, weinig expresswegen in Vlaanderen overblijven waar 120 verantwoord is. Eens een lijstje maken?

N49
N44?
N35?
N60?
A12 ( :mrgreen: )
E403
eventueel delen van de R4 na opwaardering (zeker de R4-west, het noordelijke stuk, en later misschien een stuk van de R4-oost)

Het lijkt me voor al deze wegen verstandig om stukken hiervan naar snelweg op te waarderen, zelfs al wordt de snelweg dan onderbroken door een verkeerslicht. Zolang het aan de minimum eisen voldoet, bv. een minimale lengte van enkele kilometers, en het verwijderen van fietspaden, moet dit kunnen. Een beetje zoals de A12 dus, die ook snelweg is maar onderbroken door verkeerslichten.

Ik kan er niet heel veel meer opnoemen. De rest is of ongelijkvloers (zoals de N74) en kan dus A-status krijgen, of 120 is niet heel verantwoord.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » di 10 dec 2013, 22:03

Vinny schreef: Ik vind een verlaging van de maximumsnelheid op een aantal expresswegen best gerechtvaardigd, al zijn die in Vlaanderen de afgelopen jaren al verlaagd. Nu heb je ook expresswegen die feitelijk snelwegstatuut hebben, zoals een gedeelte van de E 34/N 49 ten westen van Zelzate.
https://maps.google.nl/?ll=51.199247,3. ... 2,,0,-2.47
Het is geen goed voorbeeld meer omdat alle kruisingen ten oosten van dit punt inmiddels ongelijkvloers zijn geworden, maar wegnummeringstechnisch is het nog altijd de N 49 (zie hectometerpaal en wegwijzer).
Het is wel een goed voorbeeld voor het deel tussen Zelzate en Maldegem.

Wimpie25
expressweg
Berichten: 4575
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Wimpie25 » wo 11 dec 2013, 18:55

Alfa schreef:
Wimpie25 schreef: Dat weet ik eigenlijk niet zeker, zat dat niet in de laatste staatshervorming dat ook het beleid betreffende de wegtekens overgedragen zouden worden naar de deelstaten?
Die tekst van het ministerieel besluit (want het is eigenlijk geen wet) in kwestie vind je hier: http://verkeerweb.be/verk_Tekns-Borden/inh_tabel.html

Het ontwerp van de verkeersborden zal dus federaal blijven.

Ik denk sowieso dat er niet echt veel zal veranderen aan die minimumafmetingen.
Je hebt gelijk, maar om het technisch nog correcter te maken, de uitvoering (wegcode: ontwerp, plaatsing, afmetingen,...) wordt geregionaliseerd. Maaaar de verkeerswet blijft federaal. Wat dus wil zeggen dat alles wat geplaatst gaat worden, zal moeten blijven voldoen aan de federaal geldende wetten. Anders zou de federale wegpolitie bijvoorbeeld nog onmogelijk het verkeer kunnen handhaven. In Vlaanderen kunnen de strepen dan bijvoorbeeld 6 meter lang worden, het blijven onderbroken strepen die het verkeer scheiden.
Dit geeft Vlaanderen ook de mogelijkheid om pariawetgeving zoals de spitsstroken, de mistmarkering, de afritbewegwijzering,... gemakkelijk in een nieuwe Vlaamse wegcode te gieten. Nu moet men zich altijd in allerlei bochten wringen. Ook kan men zo bijvoorbeeld ook de asmarkering op autosnelwegen van een ander formaat maken dan de scheiding van rijrichting etc.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 28997
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de A28

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Coen Tunnel » vr 13 dec 2013, 11:57

mavas schreef:Dat is gewoon bizar laag voor wegen buiten de bebouwde kom en zelfs het laagste van Europa.
Ben een keer door Andorra gereden, maar op de hele route van de Spaanse grens naar de Franse grens (de hoofdweg door het land) is de Vmax bubeko bijna overal 60 en bibeko 40. :p


RSK
Penningmeester
Berichten: 7068
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door RSK » vr 13 dec 2013, 12:27

Kleine landjes zijn natuurlijk geen valide referentie. Zo is in Gibraltar de vmax zowel bibeko als bubeko 50. Daarnaast is de route door Andorra volgens mij niet bedoeld voor doorgaand verkeer, daar heb je de N116 (F) en de N-260 (E) voor. Daar mag je waarschijnlijk gewoon 90, tenzij je achter de asfaltmachine zit. :mrgreen:
Ceterum censeo viam imperiam tertiam construendam esse.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 8872
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Alfa » vr 13 dec 2013, 13:44

Interssant overzicht van de snelheidslimieten per land: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limits_by_country. Er zijn inderdaad maar weinig landen maar minder dan 80 mag gereden worden buiten de bebouwde kom. Anderzijds zijn er maar weinig landen in dezelfde situatie als Vlaanderen (als sterk geürbaniseerde regio). Bovendien zegt die tabel niet dat in Nederland bv zowat de helft gedegradeerd is naar 'zone 60'.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 28997
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de A28

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Coen Tunnel » di 17 dec 2013, 13:26

RSK schreef:Kleine landjes zijn natuurlijk geen valide referentie. Zo is in Gibraltar de vmax zowel bibeko als bubeko 50.
Ik ben in Gibraltar geweest, maar daar heb je niet eens echt bubeko.
Daarnaast is de route door Andorra volgens mij niet bedoeld voor doorgaand verkeer, daar heb je de N116 (F) en de N-260 (E) voor.
Mwa, de route door Andorra is wel een redelijk doorgaande route en bovendien de ontsluiting van het land zelf. Tussen Seu d'Urgell en Ax-les-Thermes is het 17 km korter, in tijd ongeveer even lang, in tol goedkoper en in brandstof véél goedkoper (als je in Andorra tankt) dan de omweg via Puigcerdà.


Wimpie25
expressweg
Berichten: 4575
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: Vlaamse Conferentie Regionalisering Verkeersveiligheid

Bericht door Wimpie25 » di 17 dec 2013, 13:32

Maar dat zijn uitzonderlijke situaties. In de categorie "kleine landen en stadstaten" is mijn inziens Luxemburg de enige die er uit springt omdat het juist groot genoeg is om een redelijk normale verdeling OWN en Snelwegen te hebben. Al de rest zoals Andorra zijn daar te klein voor om een eerlijke vergelijking met de grote landen te maken.