Afbeelding

Algemene tunneldraad

Bespreek hier alles over de Nederlandse autosnelwegen, wat je niet in de andere subfora kwijt kunt. Zoals geschiedenis, gebruik, knooppunten, aansluitingen, intensiteiten, etcetera.

Moderator: Moderatoren

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9636
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rein » do 30 aug 2018, 20:58

Cobouw meldt dat in ieder geval de Tweede Coentunnel, de Keteltunnel, de Salland-Twentetunnel en de Koning Willem Alexandertunnel niet aan de strenge brandeisen voldoen door problemen met het gebruikte beton.

Ook bij de Gaasperdammertunnel worden maatregelen getroffen, net als bij andere tunnels die in aanbouw zijn of gaan komen. Cobouw meldt dat contracten voor nieuwe tunnels halsoverkop worden opengebroken en dat deskundigen vrezen dat de Tweede Coentunnel en de Koning Willem Alexandertunnel maanden dicht moeten.
Cobouw schreef:Rijkswaterstaat houdt officieel vol dat het onderzoek nog niet afgerond, maar in het tunnelwereldje zoemt allang rond dat de praktijkproeven niet afwijken van de lab-resultaten: Ook in de tunnels begint het beton zorgwekkend snel af te spatten.

Dat betekent dat op alle fronten richtlijnen moeten worden aangescherpt en extra maatregelen nodig zijn. Het achteraf aanbrengen van hitteschilden is een ingewikkelde klus en gaat gepaard met grote hinder.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72826
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Chris » ma 24 sep 2018, 21:05

Over het betonmengsel dat gebruikt is bij een aantal recente tunnels en niet aan de eisen blijkt te voldoen.
Kamerbrief schreef:De bestaande tunnels zijn veilig voor weggebruikers. Dit is vastgesteld in overleg met de onafhankelijke Tunnelveiligheidsbeambte en betreffende gemeenten (Bevoegd Gezag). Desondanks wordt niet voldaan aan alle wettelijke eisen die ook het behoud van de economische waarde waarborgen. Onderzoek wordt gedaan naar maatregelen, die genomen kunnen worden om weer aan de norm te voldoen.

Vraag 8
Is het waar dat zeker vier net opgeleverde tunnels niet voldoen aan de strenge brandeisen door problemen met het gebruikte beton? Zo ja, kunt u aangeven waarom bij de bouw van de recente tunnels nog geen rekening gehouden is met deze brandveiligheidseisen en welke kosten gemoeid zijn bij bouwkundige aanpassingen?

Antwoord 8
Dat klopt. Er is wel rekening gehouden met de eisen. Bij de bouw is gebruik gemaakt van een betonsoort, die in het verleden aan de eisen voldeed. Het gebruikte beton blijkt bij nader inzien echter minder lang bestand tegen de extreme hitte dan eerder verondersteld. Over de maatregelen, die ik van plan ben te nemen om de tunnels weer aan de eisen te laten voldoen, informeer ik u naar verwachting binnen een maand. Ik ga dan ook in op de kosten.

Vraag 9
Is het waar dat de Tweede Coentunnel en A2 Maastricht maanden dicht moeten? Zo ja, sinds wanneer weet u dat en waarom is de Kamer niet geïnformeerd?

Antwoord 9
Op dit moment is nog niet bekend wanneer en hoelang afsluiten van tunnels nodig is om maatregelen uit te voeren. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal ik de Kamer hierover informeren. Dit neemt niet weg dat er hinder voor het verkeer zal zijn. Het beperken van hinder voor het verkeer zal bij het uitvoeren van de maatregelen een belangrijk criterium zijn.
Hele lijst met kamervragen en antwoorden: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... in-tunnels

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72826
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Chris » di 09 okt 2018, 20:11

Een nieuwe kamerbrief over de brandwerendheid van de tunnels: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... wegtunnels

Hoofdpunten:
Rijksoverheid schreef:Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heb ik het besluit genomen in de vier bestaande tunnels hitte-werende bekleding aan te brengen. Deze oplossingsrichting vraagt per tunnel om een nadere uitwerking in een specifiek ontwerp.

De brandwerendheid van beton is ook aan de orde bij de Gaasperdammertunnel die momenteel in aanbouw is. Deze realisatie was al gestart op het moment dat de verminderde brandwerendheid van dit beton bekend werd. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om bij de openstelling van de tunnel aan de wettelijke eisen te voldoen zijn aanvullende maatregelen nodig. Gezien de samenhang met het lopende bouwproces en met het oog op het beperken van de kans op uitloop van werkzaamheden na de geplande openstelling 2020, heb ik er voor gekozen om het bestaande contract met de bouwcombinatie te corrigeren met het uitvoeren van de maatregelen. Dit kan nog binnen het budget van het programma SAA worden opgevangen. Ook hier is door mij gekozen voor het aanbrengen van hitte-werende bekleding.

Voor de beoogde herstelwerkzaamheden aan de vier bestaande tunnels heb ik budget gereserveerd in de vrije investeringsruimte van het infrafonds. Een eerste kostenindicatie voor herstel bedraagt tussen de € 105 mln. en € 135 mln. Op basis van de nog uit te voeren hitteproeven en detaillering van het herstelplan per tunnel worden de precieze kosten nader bepaald. Ik verwacht hier uiterlijk begin 2020 meer duidelijkheid over te hebben.

De kosten die samenhangen met de correctie van het contract voor de Gaasperdammertunnel bedragen max. € 100 mln. en kunnen naar huidig inzicht worden opgevangen binnen het beschikbare budget voor het totale SAA-programma.

Het gaat om forse bedragen en mede daarom is bekeken of dit een verantwoorde investering is en of (een deel) is te verhalen op andere partijen. Dit laatste blijkt geen optie te zijn. De tunnels zijn gebouwd conform de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen en desbetreffende contracten. Dat later duidelijk werd dat in deze richtlijnen genoemde betonsoorten toch niet voldoen aan de eisen voor brandwerendheid is de betrokken bouwers en leveranciers niet aan te rekenen.

Uit maatschappelijk oogpunt is het verantwoord deze kosten te maken. Hoewel de tunnels ook nog zonder aanvullende maatregelen veilig zijn te gebruiken en de kans op een extreme brand - waartegen het beton niet bestand is - zeer klein is kunnen de gevolgen van zo’n brand echter groot zijn. Een tunnel kan onherstelbaar beschadigd raken (vooral een tunnel onder water) of, indien herstel wel mogelijk is, gedurende lange tijd niet gebruikt worden. Dit zou leiden tot hoge maatschappelijke kosten door verminderde bereikbaarheid van de betreffende regio en eventuele beperkingen voor gebruik van openbare ruimte boven de tunnel. Nog afgezien van kosten voor reparatie dan wel herbouw.

Rogier
expressweg
Berichten: 4798
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rogier » di 09 okt 2018, 21:39

Idiote bedragen voor het aanbrengen van hittewerende beplating. Ik ben benieuwd hoe men tot dit soort bedragen komt.
Om een voorbeeld te geven. Bij de bouw van de Drontermeertunnel (Handelijn) 10 jaar geleden, is het dak van de tunnel (en bovenste meter van de zijwanden) ook van brandwerende beplating voorzien. De bouw van de tunnel, inclusief installaties, exclusief spoor, kostte destijds ruim 60 miljoen euro.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72826
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Chris » di 09 okt 2018, 21:42

Ik verbaasde me ook al over de € 100 miljoen (!) die het moet kosten om hittewerende bekleding op de Gaasperdammertunnel aan te brengen. Nu is dat wel een tunnel met 5 buizen, maar dan nog is het een enorm bedrag, elders bouwen ze daar 10 kilometer snelweg voor.

Rogier
expressweg
Berichten: 4798
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rogier » wo 10 okt 2018, 6:14

^^

Waarschijnlijk zit hier een groot deel van de afkoopsom voor het extra onderhoud bij in verwerkt. Een ander nadeel van DBFM contracten is dat de aannemer de hoofdprijs kan vragen, als er wijzigingen uitgevoerd moeten worden. Je bent dan namelijk aan 1 partij verbonden en deze partij kan bij dit soort situaties extra hoge prijzen hanteren.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8280
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Hajo » do 11 okt 2018, 19:39

In hoeverre zijn deze werkzaamheden noodzakelijk? Wellicht voldoen de tunnels ook voor wat betreft brandveiligheid wel aan de Europese eisen, maar niet aan de Nederlandse eisen, die zoals bekend strenger zijn.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72826
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Chris » do 11 okt 2018, 20:14

Zoals in het bericht staat, het gaat niet om de veiligheid, maar om de economische waarde en bereikbaarheid van de tunnel te waarborgen na een grote brand. Dan is een tunnel na zo'n extreme brand enkele weken dicht in plaats van jaren.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » do 31 jan 2019, 10:22

Vorig jaar heeft een spookrijder in de Roertunnel dodelijke slachtoffers tot gevolg gehad. Daarom zijn er bij de Provinciale Staten van Noord-Holland vragen gesteld of de veiligheid van de provinciale tunnels in orde is.
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.as ... e86f64d332

Uit de uitgebreide beantwoording (met interessante technische info) blijkt dat het risico op spookrijders in de Waterwolftunnel klein is, en in de Abdijtunnel eigenlijk onwaarschijnlijk is.
Overigens schijnt er wel een spookrijder te zijn geweest in de Waterwolftunnel in 2016, maar dit betrof een onwelwording.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9636
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rein » do 28 mar 2019, 13:31

AT5 meldt dat de Piet Heintunnel niet (tijdig) voldoet aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en daarom eigenlijk per 1 mei 2019 dicht zou moeten. De gemeente is echter bereid te gedogen dat personenvoertuigen er na die datum nog wel doorheen mogen, maar voor vrachtverkeer gaat de tunnel volledig op slot.

Hele bericht

Hoewel ik me uitsluitend baseer op het bericht van AT5, vind ik dit toch wel een ernstig en behoorlijk slordig feit. De gemeente weet al jaren per wanneer alle in beheer genomen tunnels aan de nieuwe eisen moeten voldoen en heeft het blijkbaar niet voor elkaar gekregen hier tijdig invulling aan te geven.

Edit: het Parool brengt ongeveer hetzelfde bericht, maar meldt terloops ook nog even dit:
Het Parool schreef: [...] Bekend zijn de enorme plassen water die bij hevige regenval soms leiden tot het afsluiten van een rijstrook. Om dit euvel te verhelpen is de tunnel in 2014 al eens gerepareerd.

Maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn. In twintig jaar is er nooit groot onderhoud uitgevoerd. Maar inmiddels is de tunnel 200.000 uur in gebruik geweest en is het tijd voor renovatie. Vrijwel alle installaties verkeren in matige of slechte conditie en zijn aan vervanging toe.
Het is dus niet alleen het feit dat de tunnel niet aan de nieuwe, strengere eisen voldoet, maar mogelijk ook van volledig achterstallig onderhoud. Erg kwalijk dit.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » do 28 mar 2019, 15:38

Je kunt de vraag ook andersom stellen: Waarom zijn de aanvullende eisen zo streng dat we elke risico - hoe klein ook - uit moeten sluiten? Is de tunnel wel degelijk echt onveilig, of is dat alleen op papier?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rogier
expressweg
Berichten: 4798
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rogier » do 28 mar 2019, 18:32

Deze tunnel is gewoon veilig en ik denk dat het om laten rijden van het vrachtverkeer een grotere risico geeft. Bij deze tunnel heeft men zich op de complexiteit van de installaties (en extra wensen) verkeken. Verder kun je je afvragen waarom het allemaal zo duur moet zijn.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » ma 01 apr 2019, 9:31

Een bericht van de gemeente zelf:
Piet Heintunnel per 1 mei dicht voor vrachtverkeer
29 maart 2019

De Piet Heintunnel gaat per 1 mei 2019 dicht voor al het vrachtverkeer. De tunnel voldoet door het ingaan van nieuwe wetgeving niet meer aan alle wettelijke veiligheidseisen voor wegtunnels. Het verbod duurt tot half 2022.

Vrachtverkeer kan omrijden via de Gooiseweg (S112) en de Nieuwe Leeuwarderweg (S116). Auto’s, campers, bussen en touringcars hoeven niet om te rijden. De tunnel blijft toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Ook voor tram 26 verandert er niets.

Renovatie Piet Heintunnel
In het voorjaar van 2021 starten we met de renovatie van de Piet Heintunnel. Dat duurt naar verwachting tot de zomer van 2022. Daarna kan het vrachtverkeer weer gebruikmaken van de Piet Heintunnel. De komende jaren pakken we ook de Arenatunnel, de Michiel de Ruijtertunnel en de Verkeerscentrale aan.
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws ... eintunnel/
Er komt dus in 2021 een grote verbouwing, en de gloednieuwe Michiel de Ruijtertunnel moet ook aangepast worden :!:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7717
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Jackbauer1350 » di 02 apr 2019, 22:06

Vanochtend zijn bij de Piet Heintunnel tekstkarren geplaatst met de aankondiging dat de tunnel vanaf 1 mei gesloten is voor vrachtverkeer.
Vanaf a.s. maandag (8 april) 06.00 uur tot en met donderdag 18 april 2019 06.00 is de kruising Zuiderzeeweg/S114 en daarmee dus eveneens de tunnel afgesloten. Dit heeft met de reconstructie van het kruispunt te maken.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72826
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Chris » di 09 jul 2019, 18:56

mavas schreef: ma 01 apr 2019, 9:31de gloednieuwe Michiel de Ruijtertunnel moet ook aangepast worden :!:
Dit heeft kennelijk te maken met de brandwerendheid van de tunnel / het beton.

Wat achtergrondinformatie:
 • De Michiel de Ruijtertunnel (gelegen boven de Noord Zuidlijn en onder het busstation en de stationshal van Amsterdam Centraal) is in 2015 opengesteld voor verkeer en voldoet al aan de eisen van de tunnelwetgeving (Warvw 2013). In verband met de unieke locatie wil de gemeente de brandwerendheid van de tunnel verhogen, zodat de civiele constructie van de Michiel de Ruijtertunnel bij brand beter wordt beschermd. Ook dienen andere maatregelen uitgevoerd te worden om de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnel te verhogen.

  De Michiel de Ruijtertunnel is een relatief “jonge” tunnel. De tunnel is opgeleverd en opengesteld voor verkeer in 2015 en voldoet al aan de tunnelwetgeving (Warvw 2013). Bij openstelling van de tunnel is een aantal aanvullende maatregelen afgesproken om de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnel verder te verhogen. Daarnaast is uit brandwerendheidsonderzoek gebleken dat aanvullende brandwerende maatregelen nodig zijn.

  A. Aanbrengen van brandwerende bekleding zodat de constructie van de MRT voldoet aan de brandwerendheidseis van 120 minuten conform de RWS-kromme;
  B. Het vervangen van de vaste camera’s door beweegbare camera’s (zogenaamde Pan-Tilt-Zoom camera’s)
  C. Het uitvoeren van maatregelen aan bediening, bewaking en besturing (3B);
  * Integratie van de (nieuwe) beweegbare camera’s in de 3B;
  * De integratie van het standalone aangestuurde verkeerssignalering-/ pijl-kruissysteem in de bediening, bewaking en besturing (3B) van de tunnel;;
  * De integratie van het standalone gerealiseerde snelheids-onderschrijdingssysteem (SOS) in de 3B;
  * De aanpassing van de bediening, te weten de grafische userinterface (GUI MRT) door het permanent zichtbaar en beschikbaar maken van knoppen voor het instellen van bedrijfstoestanden Calamiteit en Evacuatie;
  * Aanpassing van de GUI MRT zodat de bediening zo uniform mogelijk is in vergelijking met de bediening van de andere tunnels;
  * Simulatie van de GUI MRT voor opleiding, training en oefening (OTO) van de wegverkeersleiders.

  De Michiel de Ruijtertunnel is een belangrijke schakel in het wegennetwerk van Amsterdam. Dagelijks maken 25.000 voertuigen gebruik van deze tunnel. Het is bovendien de enige verbinding van Oost naar West Amsterdam in dit deel van de stad. De verbinding is des te meer cruciaal, omdat dat de nabij gelegen Piet Heintunnel per 1 mei 2019 tijdelijk gesloten is voor vrachtverkeer. Om de bereikbaarheid van dit gedeelte van Amsterdam voor het verkeer te kunnen garanderen lijkt uitvoering van de werkzaamheden voornamelijk in de nacht het meest waarschijnlijke scenario. Zo blijft de verkeershinder voor Amsterdam beperkt en wordt de bereikbaarheid gegarandeerd.

  Gefaseerde uitvoering heeft tot gevolg dat het werkterrein op- en afgebouwd moet worden en dat gedurende de uitvoering de tunnel na werkzaamheden iedere dag aantoonbaar veilig opengesteld moet worden voor verkeer. Dit vergt een werkwijze die gericht is op een beheerste uitvoering met maximale aandacht voor een goede werkvoorbereiding, bouwlogistiek en doordachte beheersmaatregelen.
De informatie komt van Tenderned: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/ ... gen/169967

Is het raar dat een tunnel uit 2015 nu al verouderde bediening, bewaking en besturing heeft?

Gebruikersavatar
EtienneM
Moderator
Berichten: 1164
Lid geworden op: vr 12 okt 2012, 22:08
Locatie: Oostenrijk

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door EtienneM » za 17 aug 2019, 18:31

Het radiosignaal in de Piet Heintunnel is vanwege veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld. Normaal kan in het geval van een calamiteit de tunneloperator in de tunnel inbreken op het radiosignaal om een ontruimingsmelding door te geven. Deze systemen hiervoor werken echter niet of zijn niet geïnstalleerd in de Piet Heintunnel.
Omwille van het verbeteren van de verkeersveiligheid (en de tunnelwet) is nu besloten om het radiosignaal uit te schakelen omdat dan in geval van een calamiteit de ontruimingsmelding via de luidsprekers in de tunnel beter te horen zouden zijn. De radiosignalen worden naar verwachting in 2022 weer ingeschakeld, aangezien de renovatie van de tunnel in 2021 start en er dan een nieuw systeem wordt ingebouwd.

:arrow: https://www.ad.nl/amsterdam/geen-radio- ... igheid~a85
Flickr • EtienneMuis
Lidnummer 0016

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10134
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Mark » do 19 sep 2019, 20:52

Ik wist het niet, maar de Schipholtunnel had kennelijk geen hoogtedetectiesysteem. Rijkswaterstaat heeft zo'n systeem, na diverse aanrijdingen van te hoge voertuigen tegen de tunnel, aangelegd in de buis richting Amsterdam afgelopen zomer. De buis in zuidelijke richting is kennelijk wel hoog genoeg en krijgt niet zo'n systeem. Ook komen er 'fotoborden' die, zodra een te hoog voertuig is gedetecteerd, een foto tonen van dat voertuig zodat deze sneller geattendeerd wordt.
Rijkswaterstaat schreef:Schipholtunnel krijgt hoogtedetectie tegen te hoge vrachtwagens
De snelweg A4, van Den Haag richting Amsterdam, is vrijdag 20 september 23.59 uur tot zaterdag 21 september 2019 05.00 uur afgesloten tussen het Brugrestaurant en de afrit naar de snelweg A5. Rijkswaterstaat werkt dan aan een hoogtedetectiesysteem voor de Schipholtunnel.

Het hoogtedetectiesysteem moet voorkomen dat te hoge vrachtwagens de tunnel in rijden en daarmee schade, langdurige hinder en gevaar voor medeweggebruikers veroorzaken. Een tunnelsluiting doordat een te hoge wagen zich vastrijdt in de tunnel, duurt langer dan een preventieve sluiting waarbij de vrachtwagen wordt weggeleid.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer over de parallelbaan van de snelweg A4 geleid. Er is nagenoeg geen hinder. Zij kunnen verderop hun weg vervolgen op de A4, richting Schiphol en de snelweg A5.

Hoogtedetectie Schipholtunnel
De Schipholtunnel had nog geen werkend hoogtedetectiesysteem. Het systeem is in de zomer van 2019 aangelegd voor de tunnelbuizen in beide richtingen, maar nog niet in werking. Tijdens de komende werkzaamheden wordt langs de A4, richting Amsterdam, een fotobord aangesloten als onderdeel van dit hoogtedetectiesysteem. Op het fotobord ziet een chauffeur met een te hoge vrachtwagen zijn eigen wagen en de mededeling dat hij te hoog is. Uit ervaring blijkt dat een fotobord bijdraagt aan het voorkomen van tunnelsluitingen. Op een later moment wordt ook langs de parallelbaan (A4), richting Amsterdam, een fotobord aangesloten.

De fotoborden worden na aansluiten direct aangezet. De slagboom is nog niet in werking. Zo kunnen vrachtwagenchauffeurs zonder hinder voor de weggebruiker aan de nieuwe situatie wennen en kan Rijkswaterstaat hun gedrag monitoren. Het is nog niet bekend wanneer het systeem als geheel in werking treedt. Voor het 2e fotobord moet de netbeheerder eerst de stroomvoorziening aanleggen, waarna het bord aangesloten wordt. Vervolgens volgt ook hier een periode van wennen en monitoren.

Tunnelbuis Amsterdam – Den Haag
De buis van Amsterdam richting Den Haag (open sinds 2000) is relatief hoog. Rijkswaterstaat verwacht hier weinig te hoge vrachtwagens. Er worden geen fotoborden geplaatst.

Tunnelbuis Den Haag - Amsterdam
De tunnelbuis de andere kant op, van Den Haag richting Amsterdam, behoort tot de oudste en laagste tunnels van Nederland (open sinds 1966). Deze buis is hoog genoeg voor wie zich aan de regels houdt. Europese regelgeving schrijft namelijk voor dat een vrachtwagen niet hoger mag zijn dan 4 m, tenzij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een ontheffing heeft verleend. Om chauffeurs van een te hoge vrachtwagen naast de normale voorwaarschuwingen extra te alarmeren, komen er in deze richting fotoborden: op de hoofdrijbaan A4 en de parallelbaan A4.
Voorkomen schade Schipholtunnel

Chauffeurs met een te hoge wagen die richting Amsterdam rijden krijgen straks 2 waarschuwingen. Op de hoofdrijbaan A4 kan de chauffeur na de 1e waarschuwing de afslag naar de A5 en snelweg A9 nemen en zo de tunnel mijden. Op de parallelbaan (A4) kan de chauffeur na de melding via Schiphol omrijden.

Negeren chauffeurs de 1e waarschuwing dan volgt een 2e waarschuwing en sluit de tunnel. Vrachtwagens moeten vervolgens door een weginspecteur voor de slagboom worden weggeleid. Dit veroorzaakt forse hinder, zeker bij de drukke Schipholtunnel. Toch kiest Rijkswaterstaat voor een korte sluiting om te voorkomen dat een te hoge wagen schade rijdt. De tunnel is dan namelijk nog langer dicht, zeker als de constructie is aangetast. Daarnaast levert het gevaar op voor medeweggebruikers.
Schade aan de Schipholtunnel

In mei 2019 veroorzaakte een te hoge vrachtwagen schade aan de Schipholtunnel door 4 lichtbakken van het plafond te rijden. Gelukkig werden hierbij geen andere weggebruikers geraakt. 2 rijstroken konden hierdoor zo’n 3,5 uur niet gebruikt worden. In juli 2019 werden kabels aan het plafond losgereden. Nadat de tunnelbuis een kwartier helemaal dicht was, waren daarna 2 rijstroken 2 uur lang niet beschikbaar. In een video leggen we de werking van hoogtedetectie uit.

Piles
autoweg
Berichten: 1197
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Piles » wo 30 okt 2019, 14:41

Brandveilig maken Stadsbaantunnel loopt maanden vertraging op
Het brandveilig maken van de Stadsbaantunnel in Utrecht is moeilijker dan gedacht en loopt daardoor maanden vertraging op. Eigenlijk zou de tunnel eind november voor meerdere weken dichtgaan, maar dit wordt uitgesteld.

Vorig jaar augustus constateerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat bij vier rijkswegtunnels in geval van een extreem grote brand er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton.

Bij de bouw van de Stadsbaantunnel is hetzelfde beton gebruikt als bij de vier rijkswegtunnels. Na uitvoerige brandproeven blijkt dat de tunnel niet aan de norm voldoet. De Stadbaantunnel in Leidsche Rijn is niet brandveilig. De hittebestendigheid van de tunnel moet verbeterd worden en daarvoor moet de tunnel meerdere weken dicht.

Dit zou eigenlijk vanaf eind november gebeuren. De werkzaamheden zijn echter moeilijker dan eerder gedacht. Daarom wordt de afsluiting en het brandveiliger maken van tunnel voorlopig uitgesteld. Eind maart komt er meer informatie over een nieuwe planning.

https://www.duic.nl/algemeen/brandveili ... raging-op/

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » wo 30 okt 2019, 17:19

Eind maart weten ze pas meer? Dat is wel heel ver weg voor een nieuwe planning. :o
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Durashift
autoweg
Berichten: 2255
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Durashift » do 31 okt 2019, 0:22

^^^ dan is (voor mij) de vraag: is het brandwerend maken van die andere vier rijkswegtunnels net zo moeilijk/uitdagend?
Welke tunnels zijn dat eigenlijk?

Mark schreef: do 19 sep 2019, 20:52 (..) De buis in zuidelijke richting is kennelijk wel hoog genoeg en krijgt niet zo'n systeem. (..)
Rijkswaterstaat schreef:Schipholtunnel krijgt hoogtedetectie tegen te hoge vrachtwagens
(..)
Hoogtedetectie Schipholtunnel
De Schipholtunnel had nog geen werkend hoogtedetectiesysteem. Het systeem is in de zomer van 2019 aangelegd voor de tunnelbuizen in beide richtingen, maar nog niet in werking. (..)

Tunnelbuis Amsterdam – Den Haag
De buis van Amsterdam richting Den Haag (open sinds 2000) is relatief hoog. Rijkswaterstaat verwacht hier weinig te hoge vrachtwagens. Er worden geen fotoborden geplaatst.

(..)
Als ik RwS goed lees, dan hebben beide tunnelbuizen wél het hoogtedetectiesysteem (eigenlijk is dat systeem op enkele kilometers vanaf de tunnelbuizen aangelegd natuurlijk ;) ) maar heeft alleen de rijrichting richting A'dam ook fotoborden.

Ik wist eigenlijk niet dat die tunnelbuis zo strak 4 meter hoog is.. in mijn herinnering ben ik daar vorig jaar weleens iets hoger doorheen gekomen.. zonder schade. :woop:

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9636
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rein » do 31 okt 2019, 8:01

Durashift schreef: do 31 okt 2019, 0:22 ^^^ dan is (voor mij) de vraag: is het brandwerend maken van die andere vier rijkswegtunnels net zo moeilijk/uitdagend?
Welke tunnels zijn dat eigenlijk?
Even naar boven scrollen..... :)

Het betreft deze rijkstunnels: de Tweede Coentunnel, de Keteltunnel, de Salland-Twentetunnel en de Koning Willem Alexandertunnel, allemaal tunnels die na 2008 zijn gebouwd. Overigens moet ook de Gaasperdammertunnel nog bij het rijtje, maar daar wordt de aanpassing nu nog 'tijdens de bouw' meegenomen. En ook nieuwe stedelijke tunnels, zoals de Michiel de Ruytertunnel en dus de Stadsbaantunnel, zijn volgens hetzelfde betonrecept gebouwd en hebben onvoldoende brandwerendheid volgens de normen.Bij de Spaarndammertunnel was men er redelijk op tijd bij en is de brandwerendheid wel op orde.

Wat men doet om de brandwerendheid te verbeteren is over de hele tunnelbuis hittewerende platen monteren. Op zich is dat (denk ik) niet zo heel moeilijk, maar het gaat om grote oppervlaktes en dus is het best wat werk. En aangezien de betreffende tunnels vol in gebruik zijn, kan je ze meestal ook niet even een paar weken/maanden gaan afsluiten om dit klusje te doen. In de Michiel de Ruytertunnel gaat men dit 's nachts doen, maar dan is men dus negen maanden bezig (waarbij de tunnel dus elke nacht dicht wordt gezet) en dan is die tunnel nog niet eens zo heel erg lang. De Stadsbaantunnel is ongeveer net zo lang trouwens.

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5101
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Schelpenpaadje » do 31 okt 2019, 9:44

In de wat bredere tunnels zou het toch mogelijk moeten zijn om gefaseerd te werken in werkvakken van één of meerdere rijstroken? Dan hoef je de boel niet dagelijks opnieuw op te bouwen en weer op te ruimen en kun je desnoods 24/7 doorwerken, terwijl een deel van de capaciteit behouden blijft. M.b.v. barriers zou je bijvoorbeeld bij de Tweede Coentunnel zo telkens 4 van de 6 (theoretische) rijstroken open moeten kunnen houden. Je zou dan tussendoor hooguit wat (nachtelijke) afsluitingen nodig hebben om de fases op elkaar aan te laten sluiten en de werkvakken om te bouwen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » do 31 okt 2019, 10:08

De huidige tunnelwet is (waarschijnlijk) zo streng dat dat niet mogelijk zal zijn.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9636
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rein » wo 20 nov 2019, 16:00

Bepaalde software in de Waterwolftunnel blijkt van slechte kwaliteit te zijn en levert storingen op. Vanwege de hieruit voortkomende veiligheidsrisico's wordt de software versneld afgeschreven en reeds na 7 jaar vervangen. En ondanks dat een DBFM contract is afgesloten mag/moet de provincie hier ca 1,5 miljoen euro aan meebetalen. Dit blijkt uit notulen van een commissievergadering van provinciale staten Noord-Holland van 28 oktober jl.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » wo 20 nov 2019, 20:12

Tunnels, nooit meer aan beginnen...
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Egbert
autoweg
Berichten: 2449
Lid geworden op: do 27 okt 2011, 8:10

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Egbert » do 21 nov 2019, 7:15

Volgens mij is het meer de tunnelwet, lees de politiek waar je niet aan moet beginnen.

Jeff
expressweg
Berichten: 2682
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Jeff » do 28 nov 2019, 23:04

Tijdens de begrotingsdebatten in Estland, is de "Saaremaa-Link" weer aangezwengeld.
De suggestie is gedaan om nogmaals te kijken of eerst een tolbrug kan worden aangelegd, maar aangezien het vrij uniek stukje natuur is (geen N.2000 -- de groenen dreigen er wel mee -om de Saare Straat als N.2000 te laten opnemen-) is een tunnel van ongeveer 7 KM (2x1) ook meegenomen in de opties.

Ik zou deze tunnel willen linken aan onze Westerscheldetunnel, maar ik kon zo snel geen bodemdoorsnede vinden (van de Westerschelde).
Voor de Saare straat is het een mix van zand, modder, tilt, klei & bedrock.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17793
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door mavas » do 02 jan 2020, 15:43

Volgens dit bericht https://www.nhnieuws.nl/nieuws/259145/o ... chts-dicht gaat de Piet Heintunnel dit jaar maar 17 keer dicht voor onderhoud. Dat is gelukkig een heel stuk minder dan waar Rein mee kwam enige tijd geleden.
Of moet de grote afsluiting nog komen?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9636
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door Rein » do 02 jan 2020, 18:57

^^ Ja, dat laatste.
Gemeente Amsterdam schreef:De Piet Heintunnel is na ruim 20 jaar toe aan renovatie. Daarnaast moet ook deze tunnel voldoen aan nieuwe wetgeving. Er is groot onderhoud nodig aan de technische installaties in de tunnels en de besturing daarvan. De werkzaamheden vinden plaats van april 2021 tot en met juni 2022. In die periode is de tunnel dicht voor al het wegverkeer. De renovatie van de Piet Heintunnel heeft geen gevolgen voor tram 26. Die blijft gewoon rijden volgens dienstregeling.

fonsoy
stadsweg
Berichten: 285
Lid geworden op: ma 17 okt 2016, 22:39

Re: Algemene tunneldraad

Bericht door fonsoy » do 16 jan 2020, 16:57

De spaarndammertunnel vind ik maar een vreemde tunnel. De tunnel is heel bochtig. Terwijl de tunnel twee rijstroken had kunnen hebben, is er slechts een beschikbaar. Hetgeen mij het meest bevreemdt is de tunneldosering. Als de opstelcapaciteit voor de verkeerslichten direct na de tunnel enigszins aangepast wordt, zou dit volgens mij gigantisch schelen in de vertragingstijd. Die maatregel is ook nog eens helemaal niet duur om uit te voeren. Je staat hier nu in de file rustig 5-10 minuten te wachten.

Wat de renovatie van de Piet Heijntunnel betreft, vrees ik voor een klein verkeersinfarct aldaar. Laatst liepen de werkzaamheden eens uit, en een groot gedeelte van de Ijburglaan stond vol met rokend blik, wachtend om de brug over te mogen.