Investeringsplannen Schiphol

Praat hier over de luchtvaart, het goederenvervoer, de logistieke sector en de eigen infrastructuur (vliegvelden, water, rail).

Moderator: Moderatoren

Durashift
autoweg
Berichten: 1961
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Investeringsplannen Schiphol

Bericht door Durashift » vr 24 jun 2022, 23:55

Ik heb de hoofdlijnenbrief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, doorgescrolled. :geenlach:
Rein schreef: vr 24 jun 2022, 19:19 Ik begreep op de radio dat de reductie van het aantal vluchten is bedoeld om de geluidsoverlast te verminderen. Blijkbaar waren dus niet stikstof of CO2 de triggers.
Jawel, die ook. Er is een brede belangenafweging gemaakt, de afspraak uit het regeerakkoord is het vertrekpunt geweest. Wél heeft de geluidshinder voor omwonenden voorrang binnen het totale belangenspectrum en de afwegingen die daarin gemaakt moeten worden.

Volgens mij is het nu zo dat er geen nieuw LuchthavenVerkeerBesluit genomen kan worden doordat er, door de provincie, geen natuur(beschermings)vergunning wordt verleend. Die natuurvergunning kan weer niet verleend worden omdat de (werkelijke) uitstoot te hoog is en er dus niet aan de normen voldaan kan worden. Er dient dus eerst een ingreep gedaan te worden, zodat een LVB en natuurvergunning weer een stap verder gebracht kunnen worden.
Hoofdlijnenbrief Schiphol schreef:(..)Om een nieuwe balans te kunnen vinden tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor omwonenden, heeft het kabinet de afgelopen maanden een brede afweging van verschillende publieke belangen gemaakt, die in deze brief wordt toegelicht.

In het kader van het belang van omwonenden heeft het kabinet met voorrang gekeken naar de geluidshinder rond de luchthaven. Voor het brede publieke
belang van Schiphol is gekeken naar het aantal vluchten dat nodig is om het hoogwaardige netwerk aan bestemmingen wereldwijd te behouden, waarmee de luchthaven van waarde is voor de economie en bedrijvigheid in Nederland. (..)
Rein schreef: vr 24 jun 2022, 19:19 (..)
12% reductie van het aantal vluchten betekent in mijn ogen dat er in plaats van zeg elke 2 minuten nu elke 2 minuten en 15 seconde een vliegtuig zal overkomen. Volgens de ‘modellen’ zal alles wel kloppen en is er vast sprake van een flinke reductie, maar ik vraag me af om de bewoners nou zoveel verschil zullen merken. :roll:
Het verschil voor de bewoners / omwonenden is allereerst dat zij zich strals wél kunnen beroepen op geluidsnormen die reeds juridisch correct zijn vastgesteld. Er is het streven om per IATA seizoen 2023/2024 te stoppen met het anticiperend handhaven (gedogen).
Hoofdlijnenbrief Schiphol schreef: (..) Geluid en rechtszekerheid van omwonenden
Al sinds 2015 wordt, vooruitlopend op een nieuw vast te stellen Luchthavenverkeerbesluit (LVB), gevlogen via het Nieuwe Normen- en
Handhavingstelsel (NNHS). Het NNHS is opgesteld met het oog op de reductie van geluidsoverlast, door middel van strikt preferentieel baangebruik. Sindsdien is sprake van anticiperend handhaven op het NNHS. Feitelijk betekent dit dat er niet wordt gehandhaafd bij een overschrijding van het huidige wettelijke stelsel met handhavingspunten, zolang dit het gevolg is van het vliegen volgens het NNHS.

Hoewel de reductie van geluidsoverlast het uitgangspunt (en voor de meeste omwonenden ook het gevolg) is van het NNHS, leidt anticiperend handhaven ertoe dat de rechtspositie van omwonenden op het gebied van geluidshinder al geruime tijd niet goed is gereguleerd. Omwonenden kunnen zich niet beroepen op geluidsnormen die juridisch correct zijn vastgesteld en ook worden gehandhaafd. (..)
Maar goed, er dient zelfs een EU verordening gevolgd te worden doordat het kabinet voornemens is meer dan 50 duizend vliegbewegingen, per jaar geluidsgerelateerd, te verminderen.

Verordening (EU) Nr. 598/2014 inzake geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op
luchthavens
.

Hierdoor dienen alle belanghebbenden rondom dit besluit eerst geconsulteerd te worden, kortom er volgt een heel circus van consultaties. Ik verwacht dat de lobby kantoren zich al opstellen voor een stevige reclamatie.

Het duurt dus nog wel even voordat het nieuwe maximum effectief wordt. Is ook wel logisch ook, natuurlijk. Geef partijen tijd om te veranderen.
"Hoofdlijnenbrief Schiphol" schreef:Het streven is om het nieuwe maximum aantal vliegtuigbewegingen in het
voorjaar van 2023 in de capaciteitsdeclaratie voor het winterseizoen 2023/2024
tot uiting te laten komen
Hoofdlijnenbrief Schiphol schreef:(..) Tot slot
Het kabinet beseft dat met dit besluit niet alle problemen zijn opgelost. Veel mensen zullen overlast van vliegtuiggeluid blijven ervaren. Daar moet – ook naast deze capaciteitsbeperking – aan blijven worden gewerkt, onder andere via de genoemde gebiedsaanpak en de programmatische aanpak geluid. Daarnaast brengt dit kabinetsbesluit voor luchtvaartmaatschappijen beperking van hun mogelijkheden en onzekerheid met zich mee. En hoewel de eerste stappen, zoals toegelicht in deze brief, zo spoedig mogelijk zullen worden gezet, zullen de vastlegging van de wijziging van het LVB en de definitieve beëindiging van de rechtsonzekerheid naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. (..)
Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/r ... hiphol.pdf

kees
expressweg
Berichten: 3308
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 23:21
Locatie: Het Bosch van de Hertog

Re: Investeringsplannen Schiphol

Bericht door kees » za 25 jun 2022, 0:20

Rein schreef: vr 24 jun 2022, 19:19 12% reductie van het aantal vluchten betekent in mijn ogen dat er in plaats van zeg elke 2 minuten nu elke 2 minuten en 15 seconde een vliegtuig zal overkomen. Volgens de ‘modellen’ zal alles wel kloppen en is er vast sprake van een flinke reductie, maar ik vraag me af om de bewoners nou zoveel verschil zullen merken. :roll:
Ik ben inderdaad benieuwd naar de uitwerking.
Factoren die van belang zijn:
- gaat er nu met grotere vliegtuigen gevlogen worden om de passagierscapaciteit op peil te houden? Dat betekent langere aanvliegroutes die zwaarder belast worden.
- wat betekent dat voor de nachtvluchten? Want juist in die tijd is het verschil tussen geluid op de grond en geluid in de lucht het grootst.
- Ook Lelystad krijgt voorlopig geen vergunning, omdat ze bij lange niet aan de normen kan voldoen.

Er is in ieder geval een momentum van nieuwe politieke realiteit. In plaats van 'Schipholmoet groeien want dat is goed voor de economie' is de situatie na decennia pappen en nathouden flink omgeslagen.

Rogier
expressweg
Berichten: 4582
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Investeringsplannen Schiphol

Bericht door Rogier » za 25 jun 2022, 3:47

Ik ben voor stevige ingreep op Schiphol en de reden is dat i.t.t. auto's bij het vliegverkeer nog geen zicht is op het CO2 zeer arm vliegen.