'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21343
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Wouter N14 » do 12 mei 2016, 9:11

Nieuw onderzoek van CPB en PBL met als conclusie dat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk niet zin in de aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen, maar mogelijk wel in een gerichte vorm van kilometerheffing.
Een spitsheffing voor automobilisten alleen op drukke momenten op bepaalde wegen kan files wel effectief tegengaan, hoewel dat weer andere nadelen heeft. Ook met kleinere, gerichte maatregelen kunnen de wegen beter worden benut en worden files bestreden.
Volgens de onderzoekers neemt de noodzaak af om snelwegen aan te leggen en breder te maken, omdat het verkeer minder groeit en er al veel is aangelegd. Daarbij is het juist op drukke plekken in stedelijk gebied vaak duur om wegen uit te breiden. Het is onzeker waar en wanneer de verkeersdrukte nog zo zal toenemen dat de projecten rendabel ​kunnen ​zijn
Kostbare investeringen in het spoorwegnet, raden de onderzoekers eveneens af. Je krijgt er de automobilist niet mee uit de auto en kleinschalige ingrepen in bus, tram of metro kunnen soms betere resultaten geven. Ook ​vinden zij het zaak om werk te maken van beter vervoer van en naar de stations, bijvoorbeeld door betere fietsvoorzieningen aan te leggen.
http://www.nu.nl/algemeen/4260484/meer- ... -niet.html
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9183
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

"Aanleg meer wegen niet rendabel"

Bericht door Rein » do 12 mei 2016, 9:14

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) kwamen vandaag met het bericht dat het aanleggen van nieuwe wegen en spoorwegen niet rendabel is. De planbureaus hebben de effecten van verschillende beleidsopties op het gebied van mobiliteit op een rij gezet. Onderzocht is of een beleidsmaatregel bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Daarbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid en economische groei; ook de gevolgen voor onder andere milieu en verkeersveiligheid zijn meegenomen. Het aanleggen van nieuwe wegen is volgens de planbureaus alleen rendabel als de files substantieel zouden toenemen. Als een effectievere maatregel stelt men weer eens voor de kilometerheffing in te voeren. Eén en ander is verwoord in het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid.
PBL schreef:Meer wegen en spoor veelal niet rendabel

Het personen- en goederenvervoer blijft de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van het wegennet is slechts rendabel als de files substantieel toenemen. Uitbreiding van het spoor verbetert de bereikbaarheid slechts beperkt, tegen hoge kosten. Gerichte investeringen, zoals verbeteringen in voor- en natransport bij stations, zijn effectiever en goedkoper. Ook prijsmaatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van files.

Deze conclusies trekken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het vandaag verschenen rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid. De planbureaus hebben de effecten van verschillende beleidsopties op het gebied van mobiliteit op een rij gezet. Onderzocht is of een beleidsmaatregel bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Daarbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid en economische groei; ook de gevolgen voor onder andere milieu en verkeersveiligheid zijn meegenomen.

Noodzaak van aanleg en verbreding hoofdwegen neemt af
Veel projecten zijn alleen rendabel als de verkeersdrukte nog sterk toeneemt. Waar en wanneer het verkeer nog verder zal toenemen, is onzeker. Projecten die onrendabel kunnen uitvallen als de mobiliteit minder groeit dan verwacht, kunnen daarom vaak beter niet in één keer worden aangelegd maar gefaseerd. Dat maakt het ook mogelijk de plannen tussentijds aan te passen of te heroverwegen.

Congestieheffing kan files effectief tegengaan
Prijsmaatregelen kunnen effectief zijn om files te verminderen. Een kilometerheffing op alle wegen en op elk moment van de dag vermindert de files en de milieulast van het verkeer. De afname van de mobiliteit heeft echter ook aanzienlijke nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, omdat mensen minder bereid zijn om te reizen voor een baan. Een effectievere manier om files te verminderen is een congestieheffing: alleen heffing op drukke momenten op bepaalde wegen. Daarbij moet voor automobilisten wel helder zijn waar en wanneer de heffing geldt.

Investering in voor- en natransport bij treinstations
Uitbreiding van het openbaar vervoer heeft slechts in beperkte mate tot gevolg dat automobilisten hun auto laten staan. Het betekent vooral dat bestaande gebruikers vaker en verder gaan reizen. Van milieuwinst is meestal geen sprake.Het verbeteren van voor- en natransport bij treinstations met bijvoorbeeld fietsvoorzieningen is effectiever en aanmerkelijk goedkoper dan kostbare uitbreiding van het spoorwegnet. Ook selectieve, kleinschalige investeringen voor bus, tram of metro geven soms betere resultaten.

Ruimtelijke maatregelen kunnen bereikbaarheid verbeteren
Er zijn meer manieren om bereikbaarheid te verbeteren. Ook door nieuwe woon- en werklocaties in of aan bestaande steden te bouwen kunnen de reisafstanden en daardoor reistijden korter worden.

Terugdringen CO2-uitstoot steeds belangrijker
De klimaatafspraken om de opwarming van de aarde te beperken vereisen een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Om auto’s zuiniger te maken en de CO2-uitstoot te beperken is effectief Europees beleid nodig. Nederland kan zelf al op kortere termijn een extra bijdrage leveren door de mobiliteit te beperken of zuinige en elektrische auto´s extra fiscaal te stimuleren, maar de kosten voor de overheid zijn hoog.

Groei Schiphol
Regelgeving om overlast voor omwonenden te voorkomen beperkt de mogelijkheid tot groei van Schiphol. Bij een hoge groei zou in 2030 een kwart van de reizigers en een derde van het vrachtvervoer niet terecht kunnen op Schiphol. In dat geval zullen reizigers en vervoerders waarschijnlijk uitwijken naar andere luchthavens of andere vervoerswijzen. Door het toestaan van meer vluchten neemt per saldo de welvaart toe, maar omwonenden zullen meer hinder krijgen. Compensatie en maatregelen om de negatieve effecten te beperken, kunnen het leed voor de omwonenden verzachten.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4293
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Schelpenpaadje » do 12 mei 2016, 9:44

Ik moest bij het lezen gelijk denken aan commentaren op dit forum op diverse projecten.
In hoeverre zouden dit soort rapporten invloed hebben op de planvorming en aanbesteding van projecten?
Je zou kunnen stellen dat budgethouders en wegenbouwers er indirect belang bij hebben dat er files blijven bestaan.

Een willekeurig voorbeeld met betrekking tot parallelconstructies:
Snelwegfreak schreef:Er zijn zoveel nadelen, meer rijstroken nodig, groter ruimtebeslag, zeer inflexibel met verdeling van capaciteit, complexe situatie voor weggebruikers, invloed langzamere voertuigen op de smallere rijbanen, beheer en onderhoud is beperkter, propvolle bewegwijzering...
Ik geloof niet dat er een direct verband is aan te wijzen tussen eigen belangen en het maken van 'suboptimale keuzes', maar de dag dag dat nieuwe wegen (ver)bouwen geen zin meer heeft verliezen budgethouders en wegenbouwers een groot deel van hun werk.

Zo lang nieuwe projecten het fileprobleem niet oplossen blijft het investeren in nieuw asfalt rendabel?

Overigens hoop ik dat er betere en goedkopere manieren te vinden zijn om reizen in de spits te ontmoedigen dan een systeem om congestieheffingen te kunnen invoeren.
Laatst gewijzigd door Schelpenpaadje op do 12 mei 2016, 9:47, 2 keer totaal gewijzigd.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9183
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Rein » do 12 mei 2016, 9:45

Om het rapport in perspectief te plaatsen lijkt mij relevant om het volgende te realiseren:
Rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid schreef:Kansrijk Mobiliteitsbeleid is een literatuurstudie. De analyse bevat een overzicht van de belangrijkste literatuur uit binnen- en buitenland over dit onderwerp. De geanalyseerde literatuur omvat niet alleen peer reviewed wetenschappelijke artikelen, maar ook zogenoemde ‘grijze literatuur’, zoals onderzoeksrapporten. De kwaliteitsbewaking van deze literatuur komt voor rekening van de onderzoekers van de beide planbureaus, die zich hierbij hebben laten adviseren door een departementale begeleidingscommissie en een aantal wetenschappers uit de betreffende vakgebieden.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9183
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Rein » do 12 mei 2016, 10:00

Ook wel interessante informatie:
Rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid schreef:Het aantal binnen Nederland afgelegde kilometers neemt ten opzichte van 2010 toe met 14 procent in het Lage scenario en met 37 procent in het Hoge scenario. Bevolkingsontwikkeling en welvaartsgroei zijn hierbij belangrijke verklarende factoren, maar ook de verbetering van het infrastructuur- en openbaarvervoeraanbod en de daling van de gebruikskosten van de auto spelen een significante rol. De groei zit vooral in de door autobestuurders afgelegde afstand (23 procent in scenario Laag en 58 procent in scenario Hoog). De toename van het verkeer is het sterkst buiten de spitsuren en op het hoofdwegennet.

[...]

Het reeds voorgenomen investeringspakket voor infrastructuur draagt bij aan beperking van de groei van de congestie tot 2030. Tussen 2010 en 2014 is het aantal voertuigverliesuren met 30 procent afgenomen. In het Hoge scenario ligt dit in 2030 ruim 10 procent boven het niveau in 2010, in het Lage scenario blijft het 30 procent lager dan in 2010. Voor de periode na 2030 zijn nog geen nieuwe investeringen in infrastructuur voorzien. In het Hoge scenario neemt de congestie na 2030 dan ook flink toe, in 2050 tot bijna 90 procent boven het niveau van 2010. In het Lage scenario volstaan de nu voorgenomen investeringen om de congestie op langere termijn beneden het niveau van 2010 te houden.

[...]

De groei van de mobiliteit is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. In de Randstad (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) groeit de bevolking en daardoor ook de mobiliteit enkele procentpunten sterker dan elders in Nederland. In de provincies Noord- Brabant, Gelderland en Overijssel is de ontwikkeling van de mobiliteit vrijwel in lijn met het nationaal gemiddelde, alleen de bereikbaarheid van banen neemt iets minder toe. In overig Nederland (Limburg, Zeeland en de drie noordelijke provincies) groeit de bevolking en daarmee de mobiliteit duidelijk minder dan elders en ook de congestie neemt hier af (behalve in scenario Hoog na 2030).

[...]

Het meeste laaghangende fruit wat betreft de capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet is inmiddels geplukt. De kosten van veel nieuwe weginfrastructuurprojecten zijn relatief hoog, vaak door de hoge inpassingskosten. Veelal zal het uitvoeren van nieuwe projecten alleen tot welvaartswinst leiden als de congestie substantieel toeneemt.

[...]

Bij het vaststellen van nieuwe weginfrastructuurprojecten moet, vooral in stedelijk gebied, actief worden gezocht naar een zogeheten no regret­projectvariant, een variant die ongeacht het gehanteerde toekomstscenario welvaartsverhogend is. Wanneer in een project een dergelijke variant ontbreekt, is het zaak om zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren zodat er nog geen definitief besluit hoeft te worden genomen. Een project kan bijvoorbeeld worden uitgesteld of indien mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd.

[...]

Het inzetten van nieuwe weginfrastructuur om de regionale economie te bevorderen, bijvoorbeeld in termen van productiviteit of werkgelegenheid, is moeilijk te verantwoorden. Zulke effecten van nieuwe infrastructuur zijn vaak klein en onzeker. En áls ze zich al voordoen, gaat dat meestal ten koste van andere regio’s.

[...]

De 80 kilometer per uur­zones, zoals die momenteel op kleine schaal gelden, hebben overwegend positieve effecten op de leefomgeving, het klimaat en de verkeersveiligheid. Wel leiden ze tot beperkte reistijdverliezen. Een bredere toepassing zal grotere reistijdverliezen tot gevolg hebben. Ook zijn in dat geval de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid niet altijd positief, vanwege het mogelijk uitwijken van verkeer naar het binnenstedelijk wegennet. Het effect op de maatschappelijke welvaart verschilt per situatie.

[...]

Het verhogen van de snelheidslimiet naar 130 kilometer per uur vergroot de reistijdwinst, maar verhoogt ook de uitstoot en de geluidshinder en verlaagt de verkeersveiligheid. Op een aantal trajecten waar deze maatregel is toegepast, lijkt dit per saldo een positief effect te hebben op de welvaart.

[...]

Een financiële beloning om de spits te mijden kan tot een gedragsverandering van weggebruikers leiden, bijvoorbeeld door aanpassing van de vertrektijden of meer thuiswerken. Bij een aantal proefprojecten bleek het aantal gemeten ‘spitsmijdingen’ substantieel. De emissies en geluidshinder nemen af, de verkeersveiligheid neemt toe. Een structurele gedragsverandering na afloop van de beloningsperiode is onzeker, maar een voorwaarde voor een positief welvaartse ect. Verder is deze maatregel gevoelig voor fraude en ‘freeriding’ van mensen die toch al van plan waren de spits te mijden; hiermee neemt de effectiviteit ervan af.

[...]

Het stimuleren van carpoolen heeft weinig effect op de bereikbaarheid en lee aarheid. Pilots in het verleden zijn weinig succesvol gebleken; mensen maken weinig gebruik van de geboden voorzieningen. Het stimuleren van autodelen heeft naar verwachting weinig effect op het hoofdwegennet. In de stad kan dit wel positieve gevolgen hebben, onder andere voor de congestie en uitstoot.

Koesj
verkeersader
Berichten: 891
Lid geworden op: vr 24 mar 2006, 21:35
Locatie: 050

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Koesj » do 12 mei 2016, 10:03

Wat mij vooral opvalt zijn de expliciet negatieve uitspraken over grootschalig investeren in het OV, en ook de suggestie dat het capaciteitsverhogende beleid van de laatste 10~15 jaar gewoon succesvol was: 'de laaghangende vruchten zijn geplukt.'

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10083
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Mark » do 12 mei 2016, 11:19

^^ De indruk kreeg ik ook toen ik het rapport (vluchtig) doornam vanmorgen, ondanks de wat tendentieuze titel van nu.nl van 'meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'. Het rapport zegt nergens letterlijk dat er niks meer aangelegd of verbreed moet worden, wel dat er goed gekeken moet worden waar je een nieuwe schakel of wegverbreding aanlegt. En ergens is dat ook wel logisch. Een 2x10 A2 heeft bijvoorbeeld geen zin als de aansluitende wegen net zo smal blijven. Ook de uitspraak dat het 'lagehangende vruchten' nu grotendeels geplukt is, is op zich niet gek. Het merendeel van de essentiële ontbrekende schakels zijn aangelegd of worden aangelegd en echt grote knelpunten zijn/worden verbreed.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » do 12 mei 2016, 12:37

^^ Eens. Mijn algemene gevoel is dat we tussen ongeveer 1985 en 2005 een enorme toename in de mobiliteitsvraag hebben gehad, terwijl de verschillende beleidsmakers in die periode de oplossing daarvan altijd zochten in andere oplossingen dan meer asfalt. Of het nu carpoolen, thuiswerken of OV was, investeren in een snelweg was gewoon geen optie. Totdat de filedruk op een gegeven moment zo groot was dat men niet anders kon dan de achterstand te gaan inlopen.

Dankzij de investeringen van de laatste jaren is de achterstand nu zo'n beetje ingelopen, zeker wanneer nu lopende verbredingsprojecten zijn afgerond en resterende schakels waarvoor de planvorming nu vergevorderd is (verlengde A16, Blankenburgtunnel, verlengde A15) er daadwerkelijk komen. Vanaf dat punt zal iedereen nog steeds een eigen verlanglijstje hebben (A4 Benelux-Klaaswaal, completering A8, gewenste verbredingen), maar die projecten zijn gewoon niet superurgent. We naderen anders gezegd een punt dat Nederland weer een snelwegennet heeft dat de nabije toekomst aan kan, en zo moet men ook naar nieuwe grote projecten gaan kijken. Belangrijker is voor mij dat men het niet nog een keer laat afglijden, zoals in de jaren '80 en '90 gebeurde.

Gebruikersavatar
Mandelsoft
expressweg
Berichten: 3226
Lid geworden op: za 26 sep 2009, 16:16
Locatie: Zoetermeer

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Mandelsoft » do 12 mei 2016, 14:04

Ik denk eerder dat een groot deel van het geld in de toekomst niet in nieuwe projecten wordt gestopt, maar in het onderhoud van bestaande wegen. In het symposium met de toepasselijke titel "Nederland is af" stelde men dat "het einde van het Grote Bouwen is nabij; de tijd van het Grote Onderhouden zal beginnen." Veel van de infrastructuur die we hebben is al decennia oud. Denk hier niet alleen aan wegen, spoorwegen en kunstwerken, maar ook waterleidingen en het elektriciteitsnet. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nog goed functioneel is, dient dit onderhouden te worden...

We willen niet situaties zoals de Baustelle Autobahn 45 in Duitsland...
Sommige mensen zijn niet in een model te vatten...

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 17010
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Snelwegfreak » do 12 mei 2016, 14:08

Op het autosnelwegennet zijn we op wat losse schakels na wel redelijk klaar, ja. Vooral op het onderliggend wegennet is nog veel te bouwen. Verdubbelingen, ongelijkvloerse kruisingen, et cetera. Tenminste, als men écht werk wil maken van de verkeersveiligheid op 50 en 80 km/h-wegen...
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69593
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Chris » do 12 mei 2016, 14:30

De titel is suggestiever dan de werkelijke inhoud van het rapport.

Het is overigens interessant om op te merken dat de groei van het wegverkeer de laatste 5 jaar dichter bij het hoge groeiscenario (Global Economy) zit dan het lage groeiscenario (Regional Communities), ondanks de niet al te sterke economische groei.

Door critici is nogal eens opgemerkt dat de groeiscenario's veel te hoog zouden zijn en de werkelijke groei nog onder het lage groeiscenario zou zitten. Nou betwijfel ik of die intensiteiten van tegen de 300.000 voertuigen op de A1, A12 en A27 al wel in 2030 gehaald zal worden, maar het is natuurlijk wel zo dat een groot deel van de verkeersgroei zich op dat soort corridors concentreert. De groei in west/midden/zuid-Nederland zal hoger zijn dan in het oosten en noorden.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 30517
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Coen Tunnel » do 12 mei 2016, 14:32

Snelwegfreak schreef:Op het autosnelwegennet zijn we op wat losse schakels na wel redelijk klaar, ja. Vooral op het onderliggend wegennet is nog veel te bouwen. Verdubbelingen, ongelijkvloerse kruisingen, et cetera. Tenminste, als men écht werk wil maken van de verkeersveiligheid op 50 en 80 km/h-wegen...
Zeker in de minder dichtbevolkte delen van het land kunnen verdubbelingen of nieuwe autosnelwegen zoden aan de dijk zetten voor de veiligheid en de ontsluiting van gebieden. Denk aan wegen als de N305 en N307 in Flevoland, de N35, de N50, de N381, de N36 en N48, de N322 tussen Ewijk en de PWA-brug, de N57, de N59...
Deze gebruikers waarderen Coen Tunnel voor dit bericht:
Coen Tunnel

Koesj
verkeersader
Berichten: 891
Lid geworden op: vr 24 mar 2006, 21:35
Locatie: 050

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Koesj » do 12 mei 2016, 15:10

Coen Tunnel schreef:ontsluiting van gebieden
Het maatschappelijk nut van dit argument wordt in het rapport overigens flink in twijfel getrokken. Dat kan alleen wel weer liggen aan de door hun gekozen bronnen/literatuur. Ik ben zelf bijvoorbeeld niet zo gecharmeerd van de m.i. statistisch weinig significante selectie van 24 MKBA's en de daar aan opgehangen 'conclusies' over het verminderde nut van wegaanleg.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 8712
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Ds79m » do 12 mei 2016, 16:55

Pino schreef:Dankzij de investeringen van de laatste jaren is de achterstand nu zo'n beetje ingelopen, zeker wanneer nu lopende verbredingsprojecten zijn afgerond en resterende schakels waarvoor de planvorming nu vergevorderd is (verlengde A16, Blankenburgtunnel, verlengde A15) er daadwerkelijk komen. Vanaf dat punt zal iedereen nog steeds een eigen verlanglijstje hebben (A4 Benelux-Klaaswaal, completering A8, gewenste verbredingen), maar die projecten zijn gewoon niet superurgent. We naderen anders gezegd een punt dat Nederland weer een snelwegennet heeft dat de nabije toekomst aan kan, en zo moet men ook naar nieuwe grote projecten gaan kijken. Belangrijker is voor mij dat men het niet nog een keer laat afglijden, zoals in de jaren '80 en '90 gebeurde.
Ik ben er op zich mee eens dat vrijwel alle belangrijke verbindingen er wel liggen, maar er zijn regio's, met name de regio Rotterdam, die ook na de aanleg van de A16 en Blankenburgtunnel nog een wegennet hebben, dat niet robuust is en zelfs zonder incidenten nog veel structurele files blijft houden. De Ring zelf is wel te doen, het gaat meer om de uitvalswegen. De A20 naar Gouda moet dringend verbreed worden. De A15 in westelijke richting gaat versmald worden, wat een nieuw knelpunt creëert. De A29 naar Antwerpen is smal en heeft een brug die regelmatig opengaat. De A15 naar Gorinchem is al jaren een groot probleem. En ook op kleinere schaal zijn er problemen, zoals een N57 die op Voorne-Putten die wel een verbreding kan gebruiken. De N210 naar Capelle en Krimpen is een drama in de spits. Spijkenisse heeft ook al tijden grote bereikbaarheidsproblemen. De N3 bij Dordrecht heeft dagelijks lang oponthoud aan beide uiteinden. De bereikbaarheid van het Westland is nogal mager voor de bevolkingsdichtheid. Knooppunten als Gouwe en Bodegraven zijn nog altijd incompleet.

En dit is nog maar een opsomming van dringende zaken. Dan gaat het nog niet over een A4 naar Klaaswaal, een verlengde A38, verbreding van het spoor tussen Rotterdam en Delft, verdubbeling van de N59 op Goeree-Overflakkee en allerlei andere investeringen die op allerlei wensenlijstjes voorkomen. Ik ben het er dan wel mee eens dat de belangrijke verbindingen er liggen, maar we moeten niet tevreden gaan achterover hangen. Met de huidige problemen kunnen we nog prima tot 2040 aan de slag.
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69593
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Chris » do 12 mei 2016, 17:09

Er heeft zich een enorme achterstand opgebouwd sinds de jaren '80. Het 'laaghangend fruit' zijn vooral de meest urgente knelpunten, waarvan sommige maar matig zijn opgelost (spitsstroken of de A4 bij Zoeterwoude). Ik denk ook wel dat het accent uiteindelijk meer naar onderhoud en vervanging gaat, maar de wensenlijst overstijgt het budget nog steeds structureel met een factor 3 of meer. Achteroverleunen is er inderdaad niet bij.

Daarnaast zijn ook lang niet alle verbredingen / uitbreiding per se heel kostbaar vanwege inpassing. Er zijn tal van achterlandroutes die voor lage kosten naar 2x3 rijstroken verbreed kunnen worden omdat er een brede middenberm is, of waar de buitenberm geen onoverkomelijke knelpunten oplevert.

Ook het punt van het CPB dat capaciteitsverruiming per definitie tot meer geluidsoverlast of slechtere luchtkwaliteit zorgt is niet juist. De luchtkwaliteit verbetert al jaren op rij, ondanks de toename van verkeer en capaciteitsvergrotingen. Ook de geluidssituatie wordt verbeterd, zeker ten opzichte van snelwegen die voor de tijd van de Wet Geluidhinder (jaren '80) zijn aangelegd.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » do 12 mei 2016, 18:33

Ds79m schreef:Ik ben er op zich mee eens dat vrijwel alle belangrijke verbindingen er wel liggen, maar er zijn regio's, met name de regio Rotterdam, die ook na de aanleg van de A16 en Blankenburgtunnel nog een wegennet hebben, dat niet robuust is en zelfs zonder incidenten nog veel structurele files blijft houden. De Ring zelf is wel te doen, het gaat meer om de uitvalswegen. De A20 naar Gouda moet dringend verbreed worden. De A15 in westelijke richting gaat versmald worden, wat een nieuw knelpunt creëert. De A29 naar Antwerpen is smal en heeft een brug die regelmatig opengaat. De A15 naar Gorinchem is al jaren een groot probleem. En ook op kleinere schaal zijn er problemen, zoals een N57 die op Voorne-Putten die wel een verbreding kan gebruiken. De N210 naar Capelle en Krimpen is een drama in de spits. Spijkenisse heeft ook al tijden grote bereikbaarheidsproblemen. De N3 bij Dordrecht heeft dagelijks lang oponthoud aan beide uiteinden.
Structurele files vind ik niet het allergrootste probleem. Een filevrij land vergt een enorme investering met bijbehorende maatschappelijke kosten. Die mij betreft ook niet nodig is. Belangrijkste is dat nu in ieder geval de hoofdverbindingen tussen de grote steden en landsdelen weer op orde zijn, in de zin dat op die hoofdverbindingen de vertragingen door vaste files binnen de perken blijven. Je lijstje met verbeterpunten in de Zuidvleugel herken ik woord voor woord, en men hoeft hier na de A16 en de Blankenburgtunnel zeker niet op te houden met bouwen. Maar de vertragingen blijven overzichtelijk, met name op de wegen die er landelijk toe doen (sorry, N3 en N57). Daarnaast ontstaat nu binnen de Zuidvleugel een robuustheid waardoor een incident op één weg steeds minder de hele regio plat zal leggen. Ook hierdoor kom je op een lagere urgentie uit.

Voor wat het waard is: de kosten-batenanalyse van nieuw asfalt in de Zuidvleugel ligt lastiger dan in de meeste andere dichtbevolkte gebieden van het land, want met alle waterwegen in deze regio heb je al heel snel nieuwe vaste oeververbindingen nodig. Dat treft in ieder geval de A29, de A15-oost, de N210 en Spijkenisse. Dat projecten in deze regio waarover al decennia is gesteggeld nu eindelijk van de grond zijn gekomen, is een groot goed. Dan meteen ook nog even een grotere bijdrage vragen voor de gewenste verbredingen zou denk ik wel een beetje overkill zijn voor de regio. Dat wordt toch iets van de langere adem.

RSK
Penningmeester
Berichten: 7073
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door RSK » do 12 mei 2016, 18:39

Persoonlijk denk ik dat het zeer zinvol zou zijn om op wat voor manier dan ook de A38 als volledig ongelijkvloerse N21 door te trekken over de N210 en vervolgens op de A27 aan te sluiten. Daarmee ontzenuw je niet alleen de Algeracorridor, maar kun je de A12 en A15 ook ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer Rotterdam-Amersfoort-Hengelo/Groningen. Alleen past een dergelijk grote opwaardering waarschijnlijk niet binnen de zeer beperkte visie waarin men thans opereert.
Ceterum censeo viam imperiam tertiam construendam esse.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » do 12 mei 2016, 19:43

^^ De Algeracorridor zit vooral vast met forensenverkeer, en die forensen werken toch echt hoofdzakelijk op de Noordoever. Dus waarom zou je ze eerst naar Zuid brengen om op de A38 terecht te komen? Zou vermoedelijk ook niet heel goed zijn voor de verkeersdruk op de Brienenoord.

De A12 Gouda-Lunetten is ruim genoeg uitgebouwd om het achterland-vrachtverkeer op te vangen. De corridors die wel wat adem kunnen gebruiken, zijn de A15-oost en de A20. Maar op de eerste gaat het vrachtverkeer eerder niet naar Amersfoort, en op de tweede is de proportie vrachtverkeer naar mijn idee nog redelijk beperkt.

RSK
Penningmeester
Berichten: 7073
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door RSK » do 12 mei 2016, 21:34

De afstand tussen de knooppunten Benelux en Lunetten is over A20/A12 even ver als over A15/A27. En op de A20 bij Gouwe rijden 11.000 vrachtwagens per dag. Op rechts is het 20%, op links 10% van het totaal. Ik denk dat je toch wel 6.000 à 8.000 vrachtwagens per dag van de A20 en de A12 af kunt krijgen. Een N21-variant is al snel 10km korter dan de huidige routes.
Ceterum censeo viam imperiam tertiam construendam esse.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » do 12 mei 2016, 23:24

^^ Wordt een goed verkooppraatje in de Krimpenerwaard: jullie krijgen er zes- tot achtduizend vrachtwagens per dag bij, die allemaal op doortocht zijn naar andere streken! Ik begrijp wat je zegt, maar ik denk niet dat de A20 en de A12 een probleem hebben door het aantal vrachtwagens. De A20 is te smal voor zijn capaciteit. Daar één of twee rijstroken bijplakken geeft veel meer waar voor je geld dan een snelweg door de Krimpenerwaard. Dit nog los van de vraag hoe deze N21 uiteindelijk op de A27 zou moeten aansluiten en wat er dan nog op de A27 tot aan Lunetten zou moeten gebeuren om het extra verkeer aldaar aan te kunnen.

RSK
Penningmeester
Berichten: 7073
Lid geworden op: do 19 sep 2013, 11:40
Locatie: Knooppunt Bodegraven

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door RSK » do 12 mei 2016, 23:57

Tja, als je een wegennet gaat benaderen vanuit 'wie wil er veel verkeer voor zijn deur?', dan kun je alle verkeerslichten wel op rood zetten, want daar zit niemand op te wachten. Feit is dat het voor zowel flexibiliteit, luchtkwaliteit als doorstroming beter is als het verkeer beter verdeeld wordt, in plaats van over enkele zeer drukke hoofdassen.

Daarnaast zou een stevige opwaardering van de N210 ook juist een impuls kunnen zijn voor de Krimpenerwaard. Het gebied ligt immers tamelijk geïsoleerd. De belangrijkste verbetering die heeft plaatsgevonden, is de omlegging van de N207 ten zuiden van Gouda, maar zelfs vanaf daar is het nog bijna 10 minuten naar de snelweg. Kortom: je bent een behoorlijk tijdje onderweg voor je vanuit bijvoorbeeld Schoonhoven of Bergambacht op het hoofdwegennet zit. De N210 is een 80-weg met inhaalverboden die voor geen meter opschiet door de rotondes.

Maar goed, zonder verder al te diep op dit specifieke voorbeeld in te gaan: ik denk dat er zeker een kern van waarheid zit in de bewering dat de grootste winst op snelwegen wel behaald is. Waar nu naar gekeken moet worden, is wat mij betreft het zoveel mogelijk realiseren van gedeeltelijk of volledig ongelijkvloerse aansluitingen met en op het onderliggend wegennet. Dan kan dat ook beter benut worden voor interlokale verplaatsingen die nu nog vaak via de snelweg lopen.
Ceterum censeo viam imperiam tertiam construendam esse.

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x2 autosnelweg
Berichten: 7372
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Jackbauer1350 » vr 13 mei 2016, 0:36

De N210 opwaarderen tot autoweg en om Bergambacht en Schoonhoven heen. De aansluiting met de A2 verplaatsen naar de plek waar de N210 nu een bocht maakt en vervolgens parallel aan de A2 loopt. Bij Krimpen af laten buigen en over het oude rijksweg 38 tracé. En dan A21 en N21, neem aan dat RSK dat bedoelde met N21, het A38-deel dan A21 maken. Past historisch gezien ook mooi het was ooit rijksweg 21. En bij de N210 de 0 eraf halen.

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » vr 13 mei 2016, 10:00

RSK schreef:Tja, als je een wegennet gaat benaderen vanuit 'wie wil er veel verkeer voor zijn deur?', dan kun je alle verkeerslichten wel op rood zetten, want daar zit niemand op te wachten. Feit is dat het voor zowel flexibiliteit, luchtkwaliteit als doorstroming beter is als het verkeer beter verdeeld wordt, in plaats van over enkele zeer drukke hoofdassen.
Dat mes snijdt wel een beetje aan twee kanten. Als je even abstraheert van de meest direct getroffenen die de snelweg in hun achtertuin zouden krijgen, kun je in een regio wel degelijk support krijgen voor een nieuwe snelweg, namelijk wanneer men het idee heeft daar zelf iets mee te winnen. Een meerderheid van forensen en bedrijven die welvaren bij ontsluiting overstemt dan vroeg of laat de minderheid van NIMBY's. Maar wanneer een regio eerder leeg is (vaak ook bewust leeg wordt gehouden, bijv. Groene Hart) of op een kilometer of 15 al een snelweg heeft liggen, worden die laatste argumenten vanzelf minder waard.

Dat gaat vervolgens ook hand in hand met het nut van de nieuwe verbinding als robuustheids-alternatief voor de bestaande. De bestaande verbinding is in de regel niet alleen een verbinding tussen twee grote steden, maar ook tussen de belangrijkste bevolkingscentra die ertussenin liggen. Het aantal grote bevolkingscentra in Nederland dat niet direct door een snelweg wordt bediend is zeer beperkt. Voor verkeer dat wordt gegenereerd door die tussenliggende bevolkingscentra creëer je dan geen alternatief met een nieuwe verbinding. Jje lost de problemen op "hun" verbinding alleen maar op wanneer je kunt concluderen dat de nieuwe verbinding desalniettemin dusdanig veel verkeer weg haalt van de bestaande verbinding dat de problemen daar zullen verdwijnen. Als je kijkt naar de verhoudingen op de gemiddelde Nederlandse snelweg tussen regionaal verkeer en interregionaal verkeer, zal het na onderzoek naar de verkeersvraag vaak moeilijk blijken om die conclusie te kunnen trekken.

Dus ja, denk vooral na over nieuwe verbindingen waarmee het verkeer beter wordt verdeeld, maar stel jezelf wel op voorhand de vraag of die verbinding wel echt tot werkelijke herverdeling leidt of dat je een rustige verbinding dreigt aan te leggen die onvoldoende verkeer weghaalt bij de oude. Frankrijk mag zijn redenen hebben gehad om robuustheids-verbindingen als de A5 aan te leggen, maar in Nederland is het snelwegennet denk ik fijnmazig genoeg om daar niet zo een-twee-drie aan te beginnen.
Laatst gewijzigd door Pino op vr 13 mei 2016, 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 8712
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Ds79m » vr 13 mei 2016, 10:20

RSK schreef:Maar goed, zonder verder al te diep op dit specifieke voorbeeld in te gaan: ik denk dat er zeker een kern van waarheid zit in de bewering dat de grootste winst op snelwegen wel behaald is. Waar nu naar gekeken moet worden, is wat mij betreft het zoveel mogelijk realiseren van gedeeltelijk of volledig ongelijkvloerse aansluitingen met en op het onderliggend wegennet. Dan kan dat ook beter benut worden voor interlokale verplaatsingen die nu nog vaak via de snelweg lopen.
Dat gaat zéér moeilijk worden, want gemeenten en provincies zijn het er nu al vaak over eens dat reizen van meer dan 5 km doorgaand lange-afstandsverkeer vormen, en via de snelweg moeten, in plaats van via het OWN. Anderzijds heb je RWS dat zich alleen richt op die snelwegen en het wel prima vindt dat er zo veel mogelijk trechters zijn op andere wegen, zodat de doorstroming op de snelwegen zelf verbetert (maar niet de reistijd van de gemiddelde reiziger).
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 30517
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Coen Tunnel » vr 13 mei 2016, 10:26

Pino schreef:Dus ja, denk vooral na over nieuwe verbindingen waarmee het verkeer beter wordt verdeeld, maar stel jezelf wel op voorhand de vraag of die verbinding wel echt tot werkelijke herverdeling leidt of dat je een rustige verbinding dreigt aan te leggen die onvoldoende verkeer weghaalt bij de oude. Frankrijk mag zijn redenen hebben gehad om robuustheids-verbindingen als de A5 aan te leggen, maar in Nederland is het snelwegennet denk ik fijnmazig genoeg om daar niet zo een-twee-drie aan te beginnen.
Er zijn echter nog wel een aantal wegen tussen grote stedelijke gebieden die nog geen snelweg zijn, en waar best wat te zeggen is voor uitbreiding tot snelweg. Wegen als de N18 (van de regio Arnhem-Nijmegen naar Twente), N35 (van de regio Zwolle-Kampen naar Twente) en N65 (van de regio Den Bosch naar de regio Tilburg) zijn zeker niet extreem rustig en verdienen wat mij betreft wel een upgrade. Deze wegen verbinden stedelijke gebieden.
Deze gebruikers waarderen Coen Tunnel voor dit bericht:
Coen Tunnel

Pino
2x5 autosnelweg
Berichten: 19552
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Pino » vr 13 mei 2016, 10:42

^^ Zeker. Maar dat soort verbindingen staan buiten het onderwerp waarop ik reflecteerde, namelijk het aanleggen van een nieuwe verbinding in plaats van een bestaande hoofdverbinding tussen landsdelen te verbreden, omdat je daarmee de verkeerslast beter zou verdelen. De verbindingen die jij noemt zijn hoofdverbindingen tussen landsdelen die nog wat beperkt zijn uitgebouwd.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4293
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Schelpenpaadje » vr 13 mei 2016, 11:45

Coen Tunnel schreef:
Pino schreef:Dus ja, denk vooral na over nieuwe verbindingen waarmee het verkeer beter wordt verdeeld, maar stel jezelf wel op voorhand de vraag of die verbinding wel echt tot werkelijke herverdeling leidt of dat je een rustige verbinding dreigt aan te leggen die onvoldoende verkeer weghaalt bij de oude. Frankrijk mag zijn redenen hebben gehad om robuustheids-verbindingen als de A5 aan te leggen, maar in Nederland is het snelwegennet denk ik fijnmazig genoeg om daar niet zo een-twee-drie aan te beginnen.
Er zijn echter nog wel een aantal wegen tussen grote stedelijke gebieden die nog geen snelweg zijn, en waar best wat te zeggen is voor uitbreiding tot snelweg. Wegen als de N18 (van de regio Arnhem-Nijmegen naar Twente), N35 (van de regio Zwolle-Kampen naar Twente) en N65 (van de regio Den Bosch naar de regio Tilburg) zijn zeker niet extreem rustig en verdienen wat mij betreft wel een upgrade. Deze wegen verbinden stedelijke gebieden.
Eens.

Dit zijn wel typisch upgrades waarbij een ASW-status geen must-have is. Ter referentie denk ik aan de N31 en N33.
Uiteraard alleen als N-weg als de aanleg daardoor eerder kan plaatsvinden.
Daarbij ruimte beschikbaar houden voor een toekomstig ASW-profiel is een pluspunt.

Gebruikersavatar
Mandelsoft
expressweg
Berichten: 3226
Lid geworden op: za 26 sep 2009, 16:16
Locatie: Zoetermeer

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Mandelsoft » vr 13 mei 2016, 14:13

Wat denk ik ook helpt is op het OWN meer dorpomleggingen te maken. Zelfs al komen daar rotondes in en is de weg langer, je hebt te maken met minder kruisingen an sich en ook met minder hinderlijk langzaam verkeer als fietsers en voetgangers. Ik denk dat daar eerder een draagvlak voor te vinden is dan een 2×2 "snelweg".
Sommige mensen zijn niet in een model te vatten...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69593
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Chris » vr 13 mei 2016, 14:23

Schelpenpaadje schreef:Dit zijn wel typisch upgrades waarbij een ASW-status geen must-have is. Ter referentie denk ik aan de N31 en N33.
Uiteraard alleen als N-weg als de aanleg daardoor eerder kan plaatsvinden.
Daarbij ruimte beschikbaar houden voor een toekomstig ASW-profiel is een pluspunt.
Bijvoorbeeld de N18 wordt grotendeels op nieuw tracé aangelegd. Ik denk dan, als je toch een nieuw tracé gaat bouwen, waarom dan niet meteen als autosnelweg? Het maakt het op dit soort langere stukken toch wat sneller als je 130 kan in plaats van 100. Als de weg in de jaren '70 was aangelegd zou het wel een autosnelweg zijn geweest zoals zoveel in het noorden en oosten van Nederland. Arnhem - Enschede is toch wel een verbinding tussen twee grotere steden / landsdelen waar een autosnelweg met 130 beter bij past dan autoweg 100.

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4293
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: 'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet'

Bericht door Schelpenpaadje » vr 13 mei 2016, 15:28

Chris schreef:
Schelpenpaadje schreef:Dit zijn wel typisch upgrades waarbij een ASW-status geen must-have is. Ter referentie denk ik aan de N31 en N33.
Uiteraard alleen als N-weg als de aanleg daardoor eerder kan plaatsvinden.
Daarbij ruimte beschikbaar houden voor een toekomstig ASW-profiel is een pluspunt.
Bijvoorbeeld de N18 wordt grotendeels op nieuw tracé aangelegd. Ik denk dan, als je toch een nieuw tracé gaat bouwen, waarom dan niet meteen als autosnelweg? Het maakt het op dit soort langere stukken toch wat sneller als je 130 kan in plaats van 100. Als de weg in de jaren '70 was aangelegd zou het wel een autosnelweg zijn geweest zoals zoveel in het noorden en oosten van Nederland. Arnhem - Enschede is toch wel een verbinding tussen twee grotere steden / landsdelen waar een autosnelweg met 130 beter bij past dan autoweg 100.
Tuurlijk, zo kun je redeneren.
Ik plaatse daarom ook de kanttekening: "Uiteraard alleen als N-weg als de aanleg daardoor eerder kan plaatsvinden."

In betreffende gevallen liever met het budget dat nu beschikbaar is binnen 3 jaar een 2x2 autoweg (uiteraard met vmax 100), dan afwachten of de voor een ASW benodigde meerkosten in de komende 5 jaar alsnog beschikbaar raken, om dan pas te beginnen. Als het gevolg is dat er in de toekomst geld overblijft dan zijn daarvoor vast ook hele nuttige bestemmingen. Alles als ASW uitvoeren zou natuurlijk ideaal zijn, echter projecten als de N18 en de N35 liggen al zo lang op de plank dat iets doen meer oplevert dan afwachten.