:J16: In de komende periode zullen er in de avonden werkzaamheden plaatsvinden aan de server. Dit kan impact hebben op de bereikbaarheid van het forum en de Wegenwiki.

Mobiliteitsbeleid Rutte III

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16872
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Kaaiman » vr 27 nov 2020, 9:07

Het persbericht met de uitkomsten van het BO MIRT: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... -nederland
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » vr 27 nov 2020, 11:47

In elk geval zoals verwacht nu wel meer nieuws dan met Prinsjesdag.

Toch zie je dat er niet veel geld te besteden is, zelfs als regio's veel bijdragen. De N35 wordt nu in beweging gezet maar een wel erg suboptimale oplossing. Ik denk ook dat we van de NMCA af moeten als instrument om projecten te prioriteren. Dit is gewoon niet geschikt voor buiten de Randstad.

Voor de langere termijn wordt er toch maar weinig in gang gezet, je hebt nu ook de situatie dat er in 2019 en 2020 bijna geen nieuwe projecten zijn gestart vanwege de stikstofuitspraak. Er zijn de afgelopen twee jaar nog maar twee tracébesluiten vastgesteld. Alle investeringen in nieuwbouw en verbreding wordt opgeschoven terwijl de vervangingsopgave steeds groter wordt.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16872
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Kaaiman » vr 27 nov 2020, 13:22

De NMCA is vooral geschikt om capaciteitsuitbreiding van wegen die reeds als stroomweg (asw of aw) met 2x2 of meer rijstroken zijn uitgebouwd te prioriteren. Op dergelijke wegen is dan al voldaan aan het basiskwaliteitsniveau op het gebied van veiligheid en regionale bereikbaarheid.

Voor alle wegen die dit basiskwaliteitsniveau nog niet hebben zou er een andere methode ontwikkeld moeten worden om de prioriteiten te bepalen, met als vaststaand streven het basiskwaliteitsniveau van een volwaardige 2x2 stroomweg.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » vr 27 nov 2020, 13:35

De NMCA is ook te afhankelijk van indicatoren zoals voertuigverliesuren en reistijden. Dat werkt op zich goed in de Randstad maar elders in Nederland zouden kosten ook een overweging moeten zijn. Bijvoorbeeld op veel snelwegen buiten de Randstad liggen de kosten heel veel lager, zodat ook bij minder congestie de baten alsnog hoog liggen, maar nu wordt dat niet serieus in overweging genomen omdat een file top 50 knelpunt altijd meer prioriteit krijgt. En dat terwijl twee derde van de congestie op de Nederlandse snelwegen buiten de file top 50 is.

Je krijgt nu een situatie dat een project van 1 miljard wordt uitgevoerd aan een paar kilometer snelweg rond een knooppunt terwijl je van dat geld ook 100 kilometer snelweg buiten de Randstad kan verbreden. De makkelijk haalbare projecten met een geringe ruimtelijke en ecologische impact vallen daardoor telkens buiten de boot ten faveure van megaprojecten.

En ja, voor niet-autosnelwegen is de NMCA helemaal een onbruikbaar instrument. Je moet een verschrikkelijke dodenweg hebben om nog een beetje in beeld te zijn voor de Haagse euro's... En vaak wordt je dan alsnog afgescheept met 5 miljoen voor geleiderails ofzo.

Rogier
expressweg
Berichten: 4734
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Rogier » vr 27 nov 2020, 14:07

Wat is mis een lange termijn plan voor de grootschalige vervangingsoperatie dat toch binnen 10 - 20 jaar voor de deur staat. Veel viaducten uit de jaren zestig \ begin jaren zeventig zullen vanaf dat moment geleidelijk vervangen moeten gaan worden. Misschien een goed idee om het kennisniveau binnen RWS en het ministerie sterk te vergroten. Dit laatste om Afsluitdijk verrassingen te voorkomen.

Bluemoon23
stadsweg
Berichten: 272
Lid geworden op: zo 03 feb 2008, 21:40

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Bluemoon23 » vr 04 dec 2020, 12:27

Ik kon niet echt een topic vinden voor trekkerkenteken
Dus dan maar hier

Eerste kentekenplaat voor (land)bouwvoertuigen in gebruik genomen
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/3767 ... k-genomen/
Nouja, de eerste
In de grensstreek rijden al decennia tractoren rond met GV (GrensVerkeer) kentekenplaten...

Maar de kosten zijn wel opeens €200 hoger dan altijd werd gezegd...
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/3769 ... -door-rdw/
RDW is van plan de kosten voor de registratie- en kentekenplicht voor nieuwe trekkers en andere landbouwvoertuigen te verhogen van de eerder toegezegde 61 euro naar 260 euro. Fedecom, LTO, Cumela en BMWT eisen van minister Cora van Nieuwenhuizen nakoming van de eerdere toezeggingen over de kentekenkosten.
De gezamenlijke brancheorganisaties Fedecom, LTO, Cumela en BMWT roepen in een brandbrief gericht aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterbeheer (IenW) nadrukkelijk op om de kosten van identificatie en registratie van nieuwe landbouwvoertuigen per 1 januari 2021 vast te stellen op maximaal 61 euro per voertuig.
In april 2020 heeft de minister van IenW dit in haar beantwoording van Kamervragen zwart op wit toegezegd.
Typegoedkeuring moet ook weer lekker bureaucratisch
Waar de vier brancheorganisaties de minister ook toe oproepen is te komen tot een versnelde toelatingsprocedure voor (land-)bouwvoertuigen die reeds beschikken over een Europees type-goedkeuring en nationale kleine serie goedkeuringen (met Certificate of Conformity (COC)).
Volgens de vier brancheorganisaties schuift RDW dit steeds voor zich uit, terwijl deze versnelde inschrijving bij de overige door RDW geïdentificeerde en registreerde voertuigen een standaard werkwijze is.
Het gevolg is dat de RDW elk individueel nieuw (land)bouwvoertuig in 2021 gaat inspecteren en pas daarna registreren. Deze tijdrovende werkwijze heeft grote gevolgen voor de logistiek en planning voor de machineleveranciers, die vanwege seizoensinvloeden veel voertuigen in korte tijd in het voorjaar moeten uitleveren, stellen de organisaties.

Rogier
expressweg
Berichten: 4734
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Rogier » di 08 dec 2020, 22:45

https://youtu.be/ORpoeJjMenU

Misschien verkeerde topic, maar het groeifonds heeft ook raakvlakken met mogelijke infrastructuurprojecten.

Hier een video mbt over waarom de huidige opzet van het groeifonds een recept voor rampen is. Dit is ook zichtbaar getuige het hele lobby circuit dat nu gaande is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » do 17 dec 2020, 19:29

Er gaan serieuze budgettaire problemen ontstaan bij de vervanging en renovatie van de infrastructuur, al in de nabije toekomst: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... astructuur
Indien PwClRebel alle kosten voor instandhouding (VenR, DBFM, Landelijke Taken, Duurzaamheid en Beheer en Onderhoud) optelt, komen zij voor de budgetbehoeften uit op een bandbreedte van €2,1 - €2,4 miljard per jaar voor de korte termijn (2022-2025) en van €2,3 - €2,6 miljard per jaar voor de lange termijn (2026-2035). Daarbij is de inloop van het uitgesteld onderhoud buiten beschouwing gelaten. De onderzoekers constateren dat er een zekere mate van uitgesteld onderhoud en in incidentele gevallen van achterstallig onderhoud mag zijn, mits de risico’s goed in beeld zijn. De door RWS afgegeven budgetbehoefte voor instandhouding ligt, zowel voor de lange als korte termijn, aan de bovenzijde van de genoemde bandbreedtes. De budgetbehoefte voor de periode 2022–2035 ligt in de orde van gemiddeld € 1 miljard per jaar hoger dan het beschikbare budget. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat dit bedrag grote onzekerheden kent. Om een scherper beeld te verkrijgen is verdere validatie nodig. Dit wordt opgepakt bij de uitvoering van het plan van aanpak verbeteringen RWS.

De onderzoekers concluderen dat voor de korte termijn (periode 2022 – 2024) de onderhoudsbehoefte zoals gesteld door RWS maakbaar is, behoudens het inlopen van het uitgestelde onderhoud. Dit is wel onder de conditie dat zich geen onvoorziene tegenvallers voordoen op aanleg en instandhouding. Na 2025 is de benodigde personele capaciteit onvoldoende gefinancierd en wordt de maakbaarheid een probleem.
Er is dus structureel 1 miljard per jaar te weinig voor vervanging en onderhoud vanaf 2022. Dat is een fors bedrag gezien de 'normale' rijksbegroting voor de wegen van Rijkswaterstaat die veelal rond de € 2,5 miljard schommelt. Al zal die € 1 miljard niet volledig ten laste komen aan wegen, Rijkswaterstaat beheert natuurlijk ook veel 'natte' infrastructuur. Maar dit kan nog oplopen als er onvoorziene tegenvallers zijn en verder is er na 2025 te weinig geld voor de uitwerking van al dit onderhoud.
De validaties hebben inzichtelijk gemaakt dat de budgetbehoefte aanzienlijk hoger ligt dan de beschikbare budgetten. Zonder aanvullende middelen stelt RWS dat het niet mogelijk is de kwaliteit van de netwerken op het noodzakelijke niveau te houden na 2023.
Het wordt echter aan een volgend kabinet overgelaten:
Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over de gewenste kwaliteit van de netwerken en de beschikbare middelen voor aanleg en instandhouding van de infrastructuur, inclusief de financiering van de benodigde personele capaciteit.
Maar omdat er blijkbaar toch wel acute problemen kunnen optreden wordt er wel geschoven met budgetten: er wordt € 700 miljoen naar voren gehaald.
Aangezien het nog onzeker is wanneer het nieuwe kabinet kan aantreden, hebben wij onderzocht of het voor de jaren 2022 en 2023 mogelijk is om extra budget beschikbaar te stellen aan RWS. We hebben, passend binnen de financiële kaders, besloten om via een kasschuif van €700 miljoen budget naar voren te halen, gelijk verdeeld over de jaren 2022 en 2023. Dit betreft bestaand IenW-budget voor beheer en onderhoud uit latere jaren. De kasschuif wordt bij voorjaarsnota doorgevoerd. Hiermee hebben we de periode tot en met 2023 beheersbaar gemaakt.
Dit is allemaal toch niet erg rooskleurig...

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door jelger » do 17 dec 2020, 19:43

Aan het volgende kabinet dat gat te fixen. Geen sjieke oplossing, maar je ziet het vaker, laatstelijk nog bij buitenlandse zaken op ontwikkelingssamenwerking (omdat dit aan BNP is gekoppeld en we nu onverwachts krimp meemaken)

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » do 17 dec 2020, 19:45

Ook interessant, de eerste jaarrapportage 'staat van de RWS infra' is gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... -netwerken

Hierin is te zien dat het pijnpunt vooral in de natte infrastructuur zit: er zijn veel oude gemalen, stuwen, sluizen en beweegbare bruggen die tot het hoofdvaarwegennet of hoofdwatersystemen behoren. De problemen bij het hoofdwegennet zijn het kleinst, hier lijkt vooral het probleem te zijn dat veel kunstwerken minder dan 33% van hun beoogde levensduur resterend hebben en de vervangingsopgave toeneemt. De criteria voor het hoofdwegennet zijn allemaal 'goed'.

Rogier
expressweg
Berichten: 4734
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Rogier » do 17 dec 2020, 19:45

^^ Nee, zoals al meer van dit kabinet, zoals toeslagenfraude, enz. Kennis is weg, waardoor deze problemen ontstaan. Onzinnige investeringen eruit, zoals klimaatneutraal bouwen, enz en effectieve investeringen erin stoppen. Het zou sieren als men dit probleem aangepakt had, door deze bedragen meteen in te plannen. Vooral omdat dit probleem al zat aan te komen. In dat geval moet je pro-actief handelen. Anders mag je projecten gaan schrappen, om het onderhoud, renovatie en vervangen te kunnen financieren. Overigens vind ik dat bouw, onderhoud, renovatie en vervanging integraal bekeken moet worden. Vaak kijk men te veel naar de bouwkosten ipv levensduurkosten. De levensduurkosten kunnen lager zijn, maar dan moet bij de bouw een paar procent extra geinvesteerd worden. Dit laatste wordt soms te weinig gedaan.

jelger
expressweg
Berichten: 3341
Lid geworden op: di 29 jul 2008, 9:45

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door jelger » do 17 dec 2020, 21:36

Vanavond is er nog gestemd over een lading moties i.h.k.v. het notaoverleg MIRT op 7 december.

Weinig spannends - alle mogelijke complicaties voor de A27 Utrecht zijn verworpen. Minister kan dus gewoon doorgaan met de plannen hiervoor.

Een motie om de kosten van het Zuidasdok voor minimaal 50% bij Amsterdam te leggen is aangehouden.

In de lokale infra draagt de Kamer de minister op om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug in Groningen (over het Van Starkenborghkanaal) te vervangen door een lager en beweegbaar exemplaar in plaats van het voornemen om een hogere vaste variant te bouwen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » wo 23 dec 2020, 15:46

De topman van VolkerWessels over 2020: https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningma ... ewoon-door

De covid-19 impact is relatief gering, vooral in Nederland heeft de bouw maar weinig plat gelegen. Maar de stikstof is wel echt een probleem, men ziet dat de infra-sector toch wel behoorlijk achter blijft. Dit past wel in het beeld wat je ook op Tenderned ziet: er worden maar weinig nieuwe projecten opgestart. Zeker van lagere overheden is dit zeer minimaal. Hele grote projecten kunnen door de rijksoverheid als prioritair worden doorgezet maar er is vermoedelijk ook gewoon te weinig plancapaciteit om al die stikstofberekeningen te maken voor kleinere projecten.

We hebben dit ook wel gezien in de begrotingen van 2019 en 2020 waarbij er toch grote sommen geld niet uitgegeven zijn omdat projecten vertraagd zijn. Alleen al voor het rijk gaat dit in 2 jaar tijd om meer dan een miljard euro aan wegenprojecten dat uitgesteld is.

Wat ook wellicht een factor is dat de grote DBFM contracten uit de gratie zijn geraakt. Dit wilde de bouwsector zelf, maar dat zorgt wel voor kleinere deelcontracten in plaats van mega contracten voor 20 of 30 jaar.

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15016
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Via » do 08 apr 2021, 6:40

Proefballonnetje om het ministerie van VROM her op te richten: https://www.nu.nl/klimaat/6126275/oud-m ... ijgen.html

Gezien de uitdagingen waar we voor staan qua wonen, RO en milieu lijkt het me wel een goed idee. Er wordt ook geopperd om I&W er ook onder te hangen. Dat lijkt me over 10 jaar weer nieuwe problemen op te leveren met achterstallig onderhoud aan infra. Dan is het wachten op de volgende affaire...

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16872
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Kaaiman » do 08 apr 2021, 8:31

De heroprichting van VROM is al vaker geopperd de laatste jaren. En gezien de woningnood is de V van volkshuisvestin g zeker geen slecht idee. Daarbij wordt de roep om centrale regie om die V op te lossen ook groter, waardoor de rijkstaken rondom de RO van ruimtelijke ordening ook groter moeten worden.

Of je de M van milieu ook weer bij dit ministerie moet stoppen, weet ik zo niet.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

de_Aristocraat
dorpsstraat
Berichten: 246
Lid geworden op: ma 24 okt 2011, 17:20
Locatie: Hamburg / Rotterdam

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door de_Aristocraat » do 08 apr 2021, 8:35

Als je de Markerwaard gaat droogleggen, hoeveel woningen en windmolens zou je er dan kunnen bouwen?
Mercedes Benz A180 (09/2019)
BMW 320i (01/2007)
Volvo V40 D2 (12/2013)

Jeff
expressweg
Berichten: 2595
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Jeff » do 08 apr 2021, 9:08

Als je überhaupt een meerderheid weet te vinden. Het dient namelijk als zoetwater buffer ten tijde van de straffe zomers.

Aan de andere kant: De Noordzee zou ik logischer vinden. Tussen HvH en Haarlem kan je een enorme strook land winnen en ook nog een prima verdediging tegen het water bouwen

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8453
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door keokiracer » do 08 apr 2021, 9:10

^^ Nee, daar gooi je een nieuw Schiphol neer en dan gebruik je het huidige Schiphol om huizen te bouwen :)
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30958
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Palance » do 08 apr 2021, 9:20

Lelystad North International Airport dus :yes:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19793
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door waldo79 » do 08 apr 2021, 9:21

Ha ha ha. Maar Rutte III is al sinds januari demissionair en we zijn nu in afwachting van de formatie: nieuw beleid komt niet meer uit de koker van Rutte III.

Piles
autoweg
Berichten: 1177
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Piles » za 10 apr 2021, 9:31

Bij gebrek aan een topic voor Rutte IV of Kaag I, deel ik 'm hier: https://www.rijksfinancien.nl/bestanden ... rt2021.pdf
Vanaf pagina 47 en 123 de hoofdstukken van I&W

Gebruikersavatar
Sondermaut
stadsweg
Berichten: 320
Lid geworden op: di 09 okt 2018, 20:01
Locatie: Dordrecht

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Sondermaut » ma 12 apr 2021, 20:56

Nog iets dat waarschijnlijk een beleidshoofdstuk voor het volgende kabinet gaat vormen, maar overmorgen gaat de commissie-Roemer een advies uitbrengen over een verscherping van de eisen rondom de rijopleiding. RTL Nieuws heeft deze documenten weten te onderscheppen:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel ... n-afrijden
Kort gezegd: Ik ben blij dat ik mijn rijbewijs al 10 maanden geleden heb gehaald. Ze willen namelijk meer toetsen, waardoor de leerling waarschijnlijk duurder uit is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » do 10 jun 2021, 18:57

Kamerbrief over instandhouding rijksinfrastructuur: https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... astructuur

Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor instandhouding verder oplopen en er vanaf 2024 jaarlijks een tekort van ongeveer 1 miljard euro dreigt. Men heeft in 2021-2023 al investeringen naar voren gehaald om te voorkomen dat het uitgesteld onderhoud toenemen (en uitgesteld uiteindelijk achterstallig onderhoud gaat worden). Daarna is echter structureel meer geld nodig voor de rijksinfrastructuur, dit probleem is bij wegen groter dan spoorwegen.

Bijkomend probleem is dat de begroting voor het infrafonds al 30 jaar weinig is gegroeid, maar de opgaven aan onderhoud, vervanging en uitbreiding sterk zijn toegenomen.

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8629
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door captain007 » do 10 jun 2021, 19:50

^^ Zal ook wel niet helpen dat met al die landtunnels van de laatste jaren de exploitatiekosten aardig zijn opgelopen.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40399
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Vinny » do 10 jun 2021, 20:53

De focus is gewoon verkeerd. Er moet structureel meer geld naar infrastructuur, maar zodra iemand dat te hard roept is die persoon 'vervelend'. Een project waarbij wat schaamgroen gekoppeld wordt met het verplaatsen van een bushalte kan wel weer op milioenen extra rekenen.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72060
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Chris » vr 09 jul 2021, 14:09

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) stapt per direct op. Ze heeft een andere baan en kan de formatie kennelijk niet afwachten: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politie ... ieuwe-baan

Durashift
autoweg
Berichten: 2135
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Durashift » vr 09 jul 2021, 22:52

^^^ Nou zeg, dat is toch ook niet fraai..

Lijkt mij een functie waarin je toch, in overleg, wel netjes zou kunnen regelen dat indiensttreding geschiedt nadat er een nieuw kabinet is geïnstalleerd.
Natuurlijk, dat kan een onzekere datum zijn.. maar dit lijkt toch wel op een gerichte actie van haar kant?

Ex. ministers etc. kennen toch ook een wachtgeld regeling?
Natuurlijk, fijn dat ze daar geen gebruik van hoeft te maken... maar dit is toch wel voortijdig het schip verlaten ter meerdere eer en glorie van jezelf, vind ik.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31029
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Coen Tunnel » za 10 jul 2021, 2:24

^^ Ze stopt per 19 juli.

Werk als minister of staatssecretaris is onzeker en als je dan toch al demissionair bent en er een mooie kans voorbijkomt zou je stom zijn om die te laten lopen. Ik snap haar wel. Qua kabinetsformatie gaat er gedurende de zomer vermoedelijk ook niks gebeuren, met een beetje geluk hebben we pas in oktober of november een kabinet. En met een beetje pech duurt het langer. Kortom, dat duurt nog wel even.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17721
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door boe! » za 10 jul 2021, 6:30

Ik denk dat Van Veldhoven voorafgaand aan de verkiezingen al wist dat ze iets anders wilde gaan doen. Als je rekening houdt met verkiezingen + 3 maanden formatie dan spreek je met die nieuwe werkgever een startdatum af vanaf het derde kwartaal. Dat lijkt mij een keurige planning waarbij je zoveel mogelijk rekening houdt met andere belangen. Dat die formatie vervolgens niet van de grond komt, is niet de schuld van Van Veldhoven.
Durashift schreef: vr 09 jul 2021, 22:52 Lijkt mij een functie waarin je toch, in overleg, wel netjes zou kunnen regelen dat indiensttreding geschiedt nadat er een nieuw kabinet is geïnstalleerd.
En wanneer is dat dan? Je gaat toch niet maanden wachten omdat de formatie nog maanden aanmoddert? Dan gaat die baan zeker naar een ander.

Durashift
autoweg
Berichten: 2135
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Mobiliteitsbeleid Rutte III

Bericht door Durashift » za 10 jul 2021, 11:49

^^^ omdenken: ipv een interim staatssecretaris regelen.. interim de baan die van Veldhoven tzt gaat bekleden, invullen. ;)