Infrastructuur in Amsterdam

Discussies over lokale weginfrastructuur, verkeerscirculatieplannen, parkeerbeleid en de relatie met de stedebouwkunde.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Vinny » vr 18 okt 2019, 20:13

Leuk dat tram 26 blijft rijden, maar aangezien deze tramlijn ook richting zijn maximale capaciteit gaat, zal deze nooit een grootschalige verschuiving van autoverkeer naar OV kúnnen accomoderen. Daar komt de oplossing dus ook niet van :geenlach:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9831
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Rein » vr 18 okt 2019, 22:24

Ik heb me vandaag trouwens wat dieper ingelezen in de tunnelproblematiek. En dan doel ik met name de tunnels die in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam.

Dat betreft vijf tunnels te weten:
- IJtunnel
- Arenatunnel (al valt deze door zijn lengte formeel niet onder de Tunnelwet)
- Piet Heintunnel
- Michiel de Ruytertunnel
- Spaarndammertunnel

Bij al die tunnels is wel een verhaal te vertellen. Alleen bij de Spaarndammertunnel niet, maar die is ook net nieuw. De Michiel de Ruytertunnel is ook relatief nieuw, maar daar is (net als bij diverse andere tunnels uit die bouwperiode) beton gebruikt dat onvoldoende brandwerend is en moeten nu brandwerende platen worden aangebracht.

De IJtunnel is inmiddels gerenoveerd, maar dat heeft jaren en diverse zomersluitingen geduurd. Maar goed, daar is de problematiek even niet zo groot. Iets anders is dat met de Piet Heintunnel en de Arenatunnel.

In het document 'Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam' van eind 2018 en de oplegnotitie waarmee dat plan werd aangeboden aan de Amsterdamse gemeenteraad eind februari 2019 staan zinsnedes die de wenkbrauwen behoorlijk doen fronzen.

Hieronder een paar citaten:

Oplegnotitie schreef: Uitvoering van het programma is noodzakelijk omdat voldaan moet worden aan nieuwe wetgeving (Wet aanvullende regels wegtunnels). Daarnaast hebben meerdere systemen het einde van hun levensduur bereikt. Renovatie van de tunnels en de verkeerscentrale is dus noodzakelijk voor veilig gebruik van de wegtunnels.
Er wordt gesteld dat het programma noodzakelijk is om aan de Tunnelwet te voldoen. Het 'bijzondere' is echter dat de notitie en het programma aan de Gemeenteraad werd voorgelegd in februari 2019, circa 2 maanden voordat alle tunnels aan de eisen uit de in 2013 (!) aangepaste Tunnelwet zouden moeten voldoen. Dat zegt eigenlijk al genoeg wat voor enorme puinhoop er in Amsterdam van is gemaakt. Van een alerte tunnelbeheerder had je een dergelijke notitie vijf jaar geleden mogen verwachten, niet twee maanden voor de deadline.
Oplegnotitie schreef: Op 12 april 2018 heeft het college van B&W de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang in de lopende wegtunnelprojecten en de kostenoverschrijding die zich (opnieuw) voordeed bij de IJtunnel en de Piet Heintunnel. In de brief wordt gemeld dat aan de stedelijk directeur Ruimte en Economie opdracht is gegeven om de personele en organisatorische problemen voor de zomer op te lossen.

De stedelijk directeur heeft medio mei hierover gesproken met de directies Metro en Tram (MET), Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) en Ingenieursbureau (IB). De gezamenlijke conclusie was dat de kennis en ervaring van Metro en Tram met tunnels van toegevoegde waarde worden gezien voor de voorbereiding en uitvoering van de lopende en aanstaande wegtunnelprojecten. Op 24 mei 2018 heeft de stedelijk directeur Economie en Ruimte besloten om de wegtunnelprojecten onder te brengen bij Metro en Tram. Metro en Tram wordt ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer voor deze projecten binnen het areaal van Amsterdamse wegtunnels.
Hoewel ik van harte hoop dat de dienst Metro en Tram de problematiek beter aan kan vliegen, is het natuurlijk een enorm signaal dat men deze dienst moet inschakelen om problemen bij wegtunnels het hoofd te bieden.
Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam schreef: Op 12 april 2018 heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang in de lopende tunnelprojecten en de kostenoverschrijding die zich (opnieuw) voordeed bij de IJtunnel (IJT) en de Piet Heintunnel (PHT). Naast het feit dat deze tunnels moeten voldoen aan strengere regelgeving is er sprake is van achterstallig onderhoud en weten we niet goed wat de staat van onderhoud is omdat deze meestal slecht of niet gedocumenteerd is.
:schrikreactie:

En eveneens over de Piet Heintunnel:
Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam schreef: Op basis van de nulmeting blijkt dat de renovatie van de Piet Heintunnel vooral is aangepakt als een technische opgave, met primair de focus op het op 1 mei 2019 kunnen voldoen aan de Warvw en secundair op het wegnemen van achterstallig onderhoud. Voor de Piet Heintunnel heeft deze tijdsdruk geresulteerd in een inkoopstrategie met een aanbesteding van kleinere werkpakketten. De conclusie van de nulmeting is dat hierdoor minder aandacht is geweest voor de integrale en overkoepelende visie op beoogd gebruik en onderhoud van het gehele tunnelareaal. Lessen uit eerdere projecten laten zien dat juist een integrale aanpak gewenst is en dat uniformiteit in belangrijke mate bijdraagt aan de veiligheid en de beschikbaarheid van het gehele systeem. Het wegnemen van achterstallig onderhoud op een deel van het areaal heeft alleen het gewenste resultaat als voor het totale tunnelareaal ook het beheer en onderhoud op (middel)lange termijn wordt geborgd.
Uiteindelijk resultaat is dat de tunnel met wat lapmiddelen open heeft kunnen blijven, maar alsnog een grootschalige renovatie moet krijgen om aan de eisen uit de Tunnelwet te voldoen (wat dus eigenlijk al op 1 mei 2019 het geval had moeten zijn). Die renovatie zal dus in 2021/2022 plaatsvinden en een behoorlijke bom duiten kosten.

En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, zijn er ook nog vrij schokkende vaststellingen over de Arenatunnel terug te lezen:
Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam schreef: De opstart van het renovatieproject AAT is in oktober 2017 stilgelegd vanwege personele problemen. Momenteel is nog onvoldoende bekend over de onderhoudsstaat van de AAT en is nog niet onderzocht in hoeverre de tunnel voldoet aan de ATS.
:neenee:

En (tenslotte) zijn er ook nog 'wat' problemen ten aanzien van de verkeerscentrale waar onder andere het verkeer in de Amsterdamse tunnels wordt gemonitord:
Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam schreef: De Verkeerscentrale Amsterdam (VCA) is toe aan een volledige vernieuwing. De VCA heeft een (te) krappe behuizing voor de verkeersleiders en andere arbo-technische nadelen. Er is ruimtelijk gezien geen enkele flexibiliteit, mogelijkheden voor uitbreidingen zijn er niet.

Daarnaast is voor de beschikbaarheid van de Michiel de Ruijtertunnel de VCA op dit moment (bij afwezigheid van lokale bediening) een single point of failure. De VCA wordt naast bediening en bewaking van de verkeerstunnels, ook gebruikt voor het verkeersmanagement zoals het aansturen van Verkeerregelinstallaties (VRI’s) en Dynamisch Route-Informatiepanelen (DRIP). Ook kunnen vanuit de VCA de beelden van de verkeerscamera’s
in de stad worden bekeken. Vandaar dat gestart moet worden met een integrale vernieuwing van de Verkeerscentrale. Hierbij zijn meerdere opties denkbaar, zoals renovatie of nieuwbouw met verschillende voor- en nadelen. Voor het besluit hoe de vernieuwing vorm krijgt, wordt daarom eerst een verkenning gestart en een businesscase opgesteld.

Op 4 april 2018 heeft de Tunnelbeheerder beslotendat het bestaande (huidige) veiligheidsniveau van de VCA het absolute minimum is. Vooruitlopend op de vernieuwing is gestart met korte-termijn maatregelen zodat het niveau sober wordt bereikt.
Kortom: al met al vrij schokkend om dit allemaal terug te lezen en ongelooflijk dat het aan alle kanten mis is gegaan rond het tunnelbeheer vanuit de gemeente Amsterdam. Gezien het aantal problemen zijn het zeker geen incidenten meer te noemen, maar kan je niet anders concluderen dat de betreffende dienst(en) jarenlang een wanprestatie hebben geleverd. Hopelijk hebben ze met het Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam nu weer de weg omhoog ingeslagen en worden alle tekortkomingen de komende jaren verholpen. Maar het is eveneens te hopen dat er (dan) ook een goede organisatie is neergezet die er voor zorgt draagt dat het tunnelbeheer gewoon verloopt zoals het hoort en zoals we mogen verwachten en dat de problemen die de laatste >10 jaar zijn ontstaan niet (in een andere vorm) weer terugkomen.

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 21204
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Pino » vr 18 okt 2019, 22:45

Ik roep al langer dat op de infra-afdelingen van de gemeente een aantal mensen rondloopt dat op de Wallen nog geen hoer zal kunnen vinden. Maar dit stemt toch wel erg treurig, en je weet ook dat je met dit soort achterstand-inloop-projecten die veel geld kosten de komende jaren weer elders zult zitten beknibbelen zodat we over een jaar of vier elders een alarmerend gat blijken te hebben. Amsterdam: het Duitsland van Nederland ...

Het verklaart ergens wel waarom de Piet Heintunnel sinds 1 mei 2019 dicht is voor alle vrachtverkeer. De verklaring hiervoor was altijd "komt door nieuwe regels". Had natuurlijk moeten zijn "door nieuwe regels is ons achterstallig onderhoud zo problematisch geworden dat we moesten kiezen tussen alleen voor vrachtwagens sluiten en algehele sluiting." Ik vond het verkeerskundig al een raar idee dat men het positief vond om vrachtwagens naar het Oostelijk Havengebied voortaan maar over de Amsterdamsebrug te sturen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17972
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door mavas » za 19 okt 2019, 10:02

Lag de focus de afgelopen tien jaar misschien teveel bij de Noord-Zuidlijn, en heeft men de wegtunnels hierdoor laten verslonzen?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74082
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Chris » za 19 okt 2019, 10:08

Dat klinkt niet onlogisch. Het ingenieursbureau heeft verder ook de handen vol aan al die slechte kades en bruggen denk ik...

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9831
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Rein » za 19 okt 2019, 11:35

Ik weet niet of je het verslonzen van de wegtunnels direct mag relateren aan de grotere aandacht voor de spoortunnels en andere projecten in de stad. Je zou mogen verwachten dat in een gemeente als Amsterdam met 14.000 fte (!) aan ambtenaren er voldoende aandacht is voor alle vitale infrastructuur. Wat de oorzaak ook moge zijn, hopelijk gaan het nu weer de goede kant op met de wegtunnels al is het voorlopig vooral (onnodige) achterstanden inhalen.

Als ik het Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam doorlees heb ik wel de indruk dat men het nu erg gedegen aanpakt. En hierbij tracht men vooral ook rekening te houden met de lessen die uit de evaluaties van de Noord-Zuid-lijn en de renovatie van de Oostlijn zijn getrokken. In het Programmaplan wordt er ook steeds naar die lessen verwezen. Dat is alleen maar positief te noemen.

Dat zijn deze 'lessen':
Tien lessen van de Noord/Zuidlijn schreef: 1. Bezint eer ge begint
2. Zorg voor een sterke projectorganisatie
3. Organiseer samenwerking met andere partijen actief
4. Zoek tegenspraak
5. Wees realistisch over risico’s
6. Geef uitvoering een grotere plaats in het project
7. Versterk de positie van de gemeente in de markt
8. Versimpel de inhoud en beperk de regels en controles
9. Zorg voor bewuste en onderbouwde besluitvorming
10. Bestuur: bestuur!


en
Lessen renovatie Oostlijn schreef: 1. Een project is een gezamenlijke opgave
2. Betrek de beheerder bij het opdrachtgeverschap
3. Goed beheer verdient zich terug
4. Kijk soms ongevraagd van buiten naar binnen
5. Respecteer tegenkrachten
6. Verwacht niet te veel van contractuele prikkels
7. Stoppen is soms aantrekkelijker dan het lijkt
8. Neem voldoende tijd voor voorbereiding en belangrijke besluiten
9. Tegenvallers zijn er om te bespreken, niet om af te rekenen
Valkuil kan natuurlijk wel zijn dat er (mede als gevolg van het rekening houden met die lessen) een erg grote / complexe projectstructuur ontstaat met een bureaucratische rompslomp als gevolg. En dat terwijl het nu echt noodzaak is dat de handen uit de mouwen gaan en er niet alleen / vooral wordt gepraat en geëvalueerd. Maar goed: die les (nr 6 van de NZ lijn) staat er ook tussen, dus dat moet goed komen. ;)

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 13972
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Attietattie » di 22 okt 2019, 17:57

Ik volg dit onderwerp niet, dus excuses als dit al lang bekend is.

Hier kan je de werkzaamheden op CS volgen en terugkijken:

https://camera.deckchair.com/park-plaza ... -amsterdam
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Vinny » di 22 okt 2019, 21:05

mavas schreef: za 19 okt 2019, 10:02 Lag de focus de afgelopen tien jaar misschien teveel bij de Noord-Zuidlijn, en heeft men de wegtunnels hierdoor laten verslonzen?
Het is heel lang geen politiek thema geweest, behalve een visie als 'leuk, nu zijn die auto's uit het zicht'. Ook bij de afvalverwerkingscentrale heeft de gemeente de nodige steken laten vallen. Ik zou zeggen dat ze wat verblind zijn door hun eigen idealen en papieren successen. Of gewoon een managementcultuur waarbij ambtenaren min of meer wordt opgedragen de hele dag uit het raam kijken, want dan kunnen ze tenminste geen kritiek op de leidinggevenden hebben... :evil:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17972
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door mavas » di 05 nov 2019, 16:13

Ik reed vorige week over de Westpoortweg in het havengebied. Daar ligt de weg buiten de bebouwde kom en heeft het wegnummer S102 en in 1 richting ook N202.
Het wegdeel buiten de kom is nu permanent 70 om onduidelijke reden.

Wat ik me afvraag: Voor een wijziging van 80 bubeko naar 70 bubeko moet er toch een verkeersbesluit worden genomen?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7789
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Jackbauer1350 » wo 06 nov 2019, 9:42

Vanwege uitgelopen werkzaamheden vanochtend een afgesloten Piet Heintunnel. Scheelt dat het een woensdagochtend was dat het niet helemaal choas was. De Zuiderzeeweg over de Amsterdamsebrug stond vast. Maar via de IJtunnelwas goed te doen.
Wellicht dat de lerarenstaking ook meehielp omdat ouders daar vast rekening mee hebben gehouden door een dagje vrij te nemen of thuis te werken.

Afbeelding

Afbeelding

Gebruikersavatar
paolie
expressweg
Berichten: 3934
Lid geworden op: vr 14 nov 2008, 15:58

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door paolie » wo 06 nov 2019, 13:28

mavas schreef: di 05 nov 2019, 16:13 Ik reed vorige week over de Westpoortweg in het havengebied. Daar ligt de weg buiten de bebouwde kom en heeft het wegnummer S102 en in 1 richting ook N202.
Het wegdeel buiten de kom is nu permanent 70 om onduidelijke reden.
Doet de provincie helaas ook heel vaak. Zoals de Fokkerweg (N232) bijvoorbeeld.
Fokkerweg
https://maps.app.goo.gl/?link=https://w ... e%3Dmstt_0

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7789
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Jackbauer1350 » wo 06 nov 2019, 13:59

De Piet Heintunnel is nog steeds afgesloten. Schijnt een technische storing te zijn volgens AT5.
*kuch* Zou het iets met achterstallig onderhoud te maken hebben? *kuch*

Aanvulling: Om 15:00 ging de tunnel weer open. Oorzaak storing nog onbekend.

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 21204
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Pino » wo 06 nov 2019, 15:22

^^ Het Parool suggereert dat de tunnel op enig moment in de ochtend was open gegaan en daarna vanaf 13.15 uur weer dicht ging, tot 14.45 uur. De gemeente doet geen gedetailleerdere uitspraak over de oorzaak dan "technische storing".

Ik denk dat alle overzicht op de techniek binnen de tunnel verloren is en dat men dus niet weet wat te doen wanneer één probleempje hier de techniek in de hele tunnel plat legt. Beetje in dezelfde serie als "er is geen radiosignaal meer in de tunnel, want het verkeerscentrum kan niet meer inbreken op autoradio's om een ontruimingsbericht door te geven". Nou goed, op deze manier creëer je wel een vorm van draagvlak voor die komende sluiting van 1.5 jaar - zij het ten koste van je eigen geloofwaardigheid als wegbeheerder.

Aan de oostkant van de Piet Heintunnel heeft de Raad van State vandaag groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van de Sluisbuurt, met hoogbouw-plannen en maximaal 5640 woningen. https://www.raadvanstate.nl/actueel/nie ... luisbuurt/ Kortom, hoog tijd om de infra aan deze kant van de stad op orde te krijgen voordat de paarduizend extra auto's hier de weg op gaan...

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Vinny » wo 06 nov 2019, 20:49

Maar de infrastructuur voldoet nu al niet aan de minimumeisen, ook al is de Piet Heijntunnel niet afgesloten. En er worden daar nog al veel woningen gebouwd.
en maximaal 5640 woningen
Dat betekent mogelijk 10.000 inwoners erbij, en zelfs met het lage autogebruik in Amsterdam tot 20.000 extra voertuigbewegingen per dag. Hoe wil de gemeente dat doen? :?
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9831
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Rein » wo 06 nov 2019, 20:53

^^ Een parkeernorm van 0,3 per woning.

fonsoy
stadsweg
Berichten: 290
Lid geworden op: ma 17 okt 2016, 22:39

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door fonsoy » wo 06 nov 2019, 20:56

Rein schreef: wo 06 nov 2019, 20:53 ^^ Een parkeernorm van 0,1 per woning.
Bijna goed; 0,3 per woning (http://ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam ... W01_32.pdf)
De parkeernorm voor woningbouw in de Sluisbuurt is in de eerste tenders gemiddeld 0,5 parkeerplaats per woning en wordt stapsgewijs naar beneden bijgesteld met als doel te komen tot een gemiddelde parkeernorm van 0,3 parkeerplaats per woning voor de buurt als geheel.

Maar inderdaad, de infra voldoet op die plek niet. Nu al niet.

Gebruikersavatar
Jackbauer1350
2x3 autosnelweg
Berichten: 7789
Lid geworden op: ma 21 nov 2011, 22:03
Locatie: Wijdemeren

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Jackbauer1350 » wo 06 nov 2019, 21:49

Tram 26 over een paar jaar:

Afbeelding

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Vinny » do 07 nov 2019, 22:07

Toen strand Blijdorp net geopend was het genoegen mogen hebben om een tram vol met bikinimeisjes te treffen. Dat is een leuker vooruitzicht 8-)
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Basjuh1981
autoweg
Berichten: 1388
Lid geworden op: vr 23 sep 2016, 16:26
Locatie: Den Haag

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Basjuh1981 » vr 08 nov 2019, 7:43

Daarom heet het ook Blijdorp :D

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9831
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Rein » vr 08 nov 2019, 8:20

^^ Ik vermoed dat Vinny Blijburg, het strand van Amsterdam IJburg, bedoelt. ;)

Basjuh1981
autoweg
Berichten: 1388
Lid geworden op: vr 23 sep 2016, 16:26
Locatie: Den Haag

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Basjuh1981 » vr 08 nov 2019, 8:24

Ook goed toch. Als je er maar blij van wordt ;)

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Schelpenpaadje » vr 08 nov 2019, 13:00

Rein schreef: vr 08 nov 2019, 8:20 ^^ Ik vermoed dat Vinny Blijburg, het strand van Amsterdam IJburg, bedoelt. ;)
In tegenstelling tot Blijdorp in Rotterdam, waar ze wel een metro hebben :top:

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Vinny » vr 08 nov 2019, 16:43

Rein schreef: vr 08 nov 2019, 8:20 ^^ Ik vermoed dat Vinny Blijburg, het strand van Amsterdam IJburg, bedoelt. ;)
Te veel Rotterdamse collega's meegemaakt ondertussen. Het klopt wat je zegt ;) :handshake:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74082
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Chris » vr 22 nov 2019, 12:09

Ik heb geen idee waar het over moet gaan, maar er is een MIRT-verkenning 'Amsterdam Bay Area' gestart. Aan de naam en context van het programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' vermoed ik dat het om een IJmeerverbinding gaat.

Zo wordt het omschreven:
Het BO MIRT stelt vast dat er binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid een MIRT-onderzoek wordt gestart naar Amsterdam Bay Area.

En nog deze prachtzin:
Onderdeel van het Ontwikkelpad is een werkstroom netwerkstrategie gericht op het functioneren van het Daily Urban System in de MRA.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17972
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door mavas » vr 22 nov 2019, 12:43

Er wordt waarschijnlijk een onderzoek opgestart rondom het verstedelijkingsvraagstuk en
bereikbaarheid van de gebieden rond het IJmeer. Dit gebied is landschappelijk van groot belang voor
de regio. Er is met de Verkenning IJmeer-Gooimeer al een document opgesteld wat dit onderstreept,
maar dit heeft geen status. Ook in het verband van de MRA verstedelijkingsstrategie zal naar het
landschap worden gekeken, zie boven.
Er is dus een opgave in woningbouw, en daarmee bereikbaarheid, in de gebieden rond het meer. En dat staat onder spanning met de natuurwaarden in het gebied.
Daily urban system is volgens mij het forenzenverkeer van alle vervoerwijzes.

Gaat dan volgens mij ook om gooi en vechtstreek. Zo lees ik het.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5388
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Schelpenpaadje » vr 22 nov 2019, 13:40

Ik mag hopen dat die 'Bay Area' zich uitstrekt tot ver buiten Amsterdam. De uitdagingen op het gebied van vervoer en landschappelijke inpassing zijn niet bepaald nieuw: https://www.parool.nl/nieuws/ijburg-bre ... gle.com%2F

Gebruikersavatar
NWH
verkeersader
Berichten: 566
Lid geworden op: wo 13 feb 2019, 21:51

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door NWH » vr 24 jan 2020, 10:57

Amsterdam gaat onderzoek doen naar max 30km/u in de gehele stad en zet daarnaast vol in op het opheffen van parkeerplaatsen in de stad en de uitbreiding van P+R voorzieningen aan de randen van de stad.
Zie: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1618512 ... ax-30-km-u
- De shortlist..? Die wordt alleen maar langer -

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31648
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Coen Tunnel » vr 24 jan 2020, 14:18

^^ De mensen in het politbureau aldaar worden meer en meer een karikatuur van zichzelf.

Gebruikersavatar
Chrysa
autoweg
Berichten: 1828
Lid geworden op: za 17 sep 2011, 21:23
Locatie: Breda NL / Lausanne CH

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Chrysa » vr 24 jan 2020, 14:28

Je vergeet de vreemdste nog in je opsomming:
het invoeren van een tolsysteem zodat automobilisten gaan ’betalen naar gebruik’
Hoe zou zoiets uberhaupt haalbaar moeten zijn op een gemeentelijk niveau?

Het uitbreiden van P+R-voorzieningen juich ik toe, als je alle auto's uit de stad gaat weren kan je er maar beter voor zorgen dat de alternatieven goed in orde zijn. Ik ben echter vaak midden in de nacht in Amsterdam geweest, en ook dan staat vrijwel elke wijk vol met auto's, wat dus vrijwel allemaal bewoners zijn. Dat is een stuk lastiger op te lossen dan alleen wat toegangswegen knippen en goedkope tramkaartjes verkopen.

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 21204
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Infrastructuur in Amsterdam

Bericht door Pino » vr 24 jan 2020, 14:44

Coen Tunnel schreef: vr 24 jan 2020, 14:18 ^^ De mensen in het politbureau aldaar worden meer en meer een karikatuur van zichzelf.
Nogal. Maar op zich positief dat de gemeenteraad, waarin dat Reactionair Groene Front toch een meerderheid zou moeten hebben, dan dus tegengas begint te geven. Misschien lees ik teveel tussen de regels door, maar het 30 km/u-onderzoek leest dan nog een beetje als een actie voor de bühne. Chrysa merkt terecht op dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid parkeerplaatsen die je weg kunt halen. Je kunt hoogstens het percentage parkeerplaatsen waarvoor je een vergunning hebben nog een beetje verhogen. Maar goed, dit artikel en de kritiek uit de Raad komt nu juist na wat gemor over de effecten van vorige maatregelen, zoals de knippen in doorgaande routes binnen de grachtengordel.