[A058] Tilburg - Eindhoven: verbreding 2x3

Discussieer hier over actuele grote wegenplannen en in uitvoering zijnde grote projecten

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » vr 04 jun 2010, 18:25

Sneller & Beter schreef:A58/N65 - Startdocument in de maak
Minister Eurlings heeft namens het ministerie van VenW, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Limburg en betrokken gemeenten, aangegeven dat hij het initiatief neemt om een verkenning te starten naar de A58 in samenhang met de N65. De betrokken overheden bespreken momenteel de scope van de verkenning.

De initiatiefnemer maakt een startdocument. Op basis hiervan moeten rijk en regio tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in mei 2010 een startbeslissing voor een verkenning kunnen nemen. Hoofddoel van het startdocument is te komen tot een definiëring en afbakening van de scope en een procesarchitectuur voor het doorlopen van de verkenningsfase. Hierbij is vanzelfsprekend aandacht voor het totale besluitvormingsproces en participatiemijlpalen.

Problematiek
De 100 km lange A58 verbindt de meeste grote Brabantse steden onderling (oost-west). Bovendien is de route onderdeel van de verbindingen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zuidoost Nederland (noord-zuid).
De A58 komt uit de Netwerkanalyse Brabantstad naar voren als een knelpunt in de provincie. In de vigerende Landelijke Markt en Capaciteit Analyse (LMCA) wegen is het traject tussen Tilburg en Breda aangemerkt als potentieel knelpunt, vanwege de hoge intensiteit van vrachtvervoer, in combinatie met de dimensionering van de weg (2x2 rijstroken).
Bij Knooppunt De Baars komt de A58 samen met de N65. De N65 is een verkeersader die voor het ontsluiten van het Vughtse verkeer van groot belang is, maar waarvan ook veel hinder ondervonden wordt. De hinder betreft onder andere het milieu, de verkeersonveiligheid en filevorming. De veiligheid en doorstroming op de huidige twee maal tweestrooks N65 wordt ervaren als problematisch.
Mooi :D.

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » wo 27 okt 2010, 18:42

Een update:
Sneller & Beter schreef:A58/N65

Projectopgave
De bijna 160 kilometer lange A58 loopt vanuit Vlissingen tot de ring Eindhoven en verbindt de meeste grote Brabantse steden onderling (oost-west). De route is ook onderdeel van de verbindingen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zuidoost Nederland (noord-zuid). Bij knooppunt De Baars komt de A58 samen met de N65.
De A58 komt uit de Netwerkanalyse Brabantstad naar voren als een knelpunt in de provincie. De N65 is een verkeersader die voor het ontsluiten van het Vughtse verkeer van groot belang is, maar waarvan ook veel hinder wordt ondervonden.

Integrale gebiedsgerichte pilot
In het BO MIRT voorjaar 2010 is besloten dat het Rijk – samen met de regio – start met de verkenning A58 knooppunt Sint Annabosch – knooppunt Galder ten zuiden van Breda. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de startbeslissing, de formele start van de MIRT-verkenning voor dit traject van de A58. Het traject tussen Tilburg en Breda is een potentieel knelpunt als gevolg van de hoge intensiteit van het vrachtvervoer in combinatie met de dimensionering van de weg (2x2 rijstroken).
Ook is een integrale gebiedsgerichte pilot gestart voor de N65 in het kader van de Mobiliteitsaanpak (ambitie N-wegen), waarbij specifiek aandacht uitgaat naar de situatie rond Vught. De hinder betreft onder andere de verkeersonveiligheid, het milieu en de filevorming.
Onderdeel van de voorbereiding van de pilot vormt het door de regio uitwerken van een financieringsconstructie voor de maatregelen, zodat het geheel voor de start van de pilot tussen Rijk en regio kan worden besproken. Zicht op financiering is een belangrijk Sneller & Beter-element. De regio doet een beroep op alle betrokkenen om te bezien welke bijdrage mogelijk is.
Het ziet er nu dus naar uit dat voorlopig alleen het stukje A58 dat dubbelgenummerd is met de A27 aangepakt gaat worden. Jammer, dat het maar zo'n kort stukje is. Waarschijnlijk doet men dit meer om de (dan verbrede) A27 een betere aansluiting te geven op de A16.

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door PW100 » ma 27 dec 2010, 18:05

Brabants Dagblad schreef: Tilburg wil verbreding A58 bij De Baars-Best terug op de agenda

Tilburg -
Verbreding van de snelweg A58 tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Best
moet terug op de agenda. De Tilburge wethouder Roel Lauwerier (VVD, verkeer en vervoer)
wil over een half jaar alsnog zaken doen over een studie met de verantwoordelijke minister,
partijgenoot Melanie Schultz-van Hagen.

Het Tilburgse college heeft deze week het teleurstellende resultaat besproken van recen-
telijk bestuurlijk overleg in Brabant met de minister. Zij is slechts akkoord gegaan met
een onderzoek naar de verbreding van het 8 kilometer lange deel van de A58 tussen de
knooppunten Galder en Sint Annabosch onder Breda.

Samen met de provincie en de grote steden mikt Tilburg op betere doorstroming over de
volle lengte van die vitale verbindingsroute. Ter hoogte van Tilburg zou die vier maal
twee rijstroken moeten krijgen, met afrtitten ter hoogte van Stappegoor.
"Maar dat is niet eerste prioriteit. Het moet stap voor stap gaan", zegt Lauwerier.
Schultz hengelt naar cofinanciering, maar heeft van Tilburg niets te verwachten.
Lauwerier: "Misschien wel van de provincie in het kader van het mobiliteitsbeleid."

Tilburg was zelf bij het laatste overleg niet vertegenwoordigd. "Er is om de beurt iemand
van de Brabantse steden. Mogelijk zijn wij dat over een half jaar".

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15142
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Via » ma 27 dec 2010, 18:17

Tilburg wil een 4x2-indeling tussen De Baars en Tilburg-West, en inderdaad een extra afrit. Of dat nodig is weet ik niet, heb niet het idee dat dat 2x3-stuk nu zo druk is. Verbreding van de A58 tussen de Baars en Batadorp is wel nodig, evenals tussen Tilburg-West en knp. Galder.

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » ma 27 dec 2010, 18:32

^^Dat stuk heeft dan ook niet de hoogste prioriteit.
Uiteraard heb je nu ook nog de capaciteitsproblemen van de A58 ten westen en oosten van Tilbug en de N65; wanneer hier goed doorgereden kan worden (ooit), dan is dit 2x3 stuk wel een probleem.
Lerende van de Randweg Eindhoven mogen de hoofdrijbanen wel direct drie rijstroken krijgen.

Davy
expressweg
Berichten: 4613
Lid geworden op: vr 11 sep 2009, 3:06
Locatie: Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Davy » ma 27 dec 2010, 18:58

het afgelopen jaar deze snelweg een stuk of 3 keer bereden, en mijn indruk is steeds dezelfde: druk verkeer, zonder echt filevorming, maar de 120 haal je ook bijna niet, gemiddeld zal je zo rond de 90 kunnen rijden, en soms vertraagt het wel eens naar 60, 70... dus mij lijkt het dat de weg bijna aan zijn maximale capaciteit zit, en bij het minste dat er misloopt zal er wel meteen een forse file ontstaan. een verbreding naar 2x3 tussen zeker Breda en Eindhoven zou dus zeker mogen. ook het stuk Bergen-Op-Zoom tot Markiezaat mag men verbreden, zeker als de A4 af zal zijn...

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » wo 19 jan 2011, 17:54

Ed.nl schreef:'Lobby bredere A58 samen oppakken'
DIESSEN/OIRSCHOT - Ook de A58 tussen Oirschot en Tilburg moet worden verbreed naar 3 rijstroken, vindt de Hilvarenbeekse fractie 6KB. De partij roept daarom het college op om samen met Tilburg en Oirschot te lobbyen voor aanpassingen. Doel: het sluipverkeer over Hilvarenbeek, Diessen, Middelbeers en Oostelbeers verminderen.

Veel automobilisten gebruiken de route Hilvarenbeek, Diessen, Middelbeers en Oostelbeers (en omgekeerd) als er files staan op de A58. Inwoners van Diessen balen van de drukte en hopen op een rondweg om hun dorp. Of die rondweg er ooit gaat komen, is echter de vraag.

Rijkswaterstaat verwacht dat de dorpsbewoners minder last van verkeersdrukte zullen hebben, nu de weg tussen Best en Oirschot is verbreed naar drie rijstroken. 6KB zet daar vraagtekens bij, omdat de weg tussen Oirschot en Tilburg twee rijstroken blijft tellen. Fractievoorzitter Wil Vennix: "We vrezen dat het sluipverkeer niet zal verminderen en mogelijk nog zal toenemen."

De partij vindt dan ook dat Hilvarenbeek de lobby voor verbreding van de A58 moet ondersteunen. "Met volle kracht", stelt Vennix. "Een krachtenbundeling in de regio is een eerste voorwaarde om tot resultaat te komen."
Link
Link

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » vr 21 jan 2011, 16:28

Rijkswaterstaat.nl schreef:Rijkswaterstaat test fileaanpak A58 richting Eindhoven
Vanaf maandag 24 januari voert Rijkswaterstaat op de A58 tussen knooppunt De Baars en Oirschot een proef uit met wisselende maximumsnelheden. De proef is erop gericht de dagelijkse file in de ochtendspits te verlichten en de doorstroming te verbeteren. Tijdens de ochtendspits wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 90 km/per uur en binnen dit traject, ter hoogte van Moergestel, naar 70 km/per uur.

De file in de ochtendspits ontstaat voornamelijk op twee locaties; tussen knooppunt de Baars en Moergestel en ter hoogte van aansluiting Oirschot. Door het invoeren van maximumsnelheden stroomt het verkeer beter door. Dit heeft een positief effect op de file bij Oirschot, met als gevolg dat deze niet meer terugslaat tot Moergestel.
Hiermee wordt naar verwachting een verlichting van de totale spitsbelasting op de A58 richting Eindhoven bereikt en een rustiger en veiliger wegbeeld.

Ook proef op A16
De proef op de A58 komt voort uit een jaarlijkse analyse naar knelpunten op rijkswegen in Zuid-Nederland. De doorstroming wordt bekeken en vergeleken met de eisen uit de Nota Mobiliteit. De proef zal twee maanden duren.
In Brabant zal in dezelfde periode een vergelijkbare maatregel worden ingezet op de A16 van knooppunt Zonzeel tot Dordrecht.
Het positieve van dit alles is dat dit de eerste keer is dat Rijkswaterstaat toegeeft dat er fileproblemen bestaan op dit deel van de A58.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21738
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: A58: verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Wouter N14 » vr 21 jan 2011, 16:45

^^ Staat al in het algemene file-topic :idea:
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php? ... 38#p510238
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

ermentink
polderweggetje
Berichten: 41
Lid geworden op: vr 11 jul 2008, 11:30
Locatie: Tilburg

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door ermentink » do 31 mar 2011, 15:12

Terug naar de proef over de snelhiedsverlaging op de A58 in de spits. Wat wij al wisten blijkt nu:

http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/lagere ... bled=false

Maar RWS zal waarschijnlijk wel wat anders vinden :?:

orionpax
verkeersader
Berichten: 570
Lid geworden op: ma 26 nov 2007, 11:04
Locatie: Eindhoven

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door orionpax » do 31 mar 2011, 23:09

Heeft de ANWB cijfers over wanneer het systeem aanstond? Op de A16 waar het zogenaamd wel lijkt te helpen heeft het vaker uit gestaan dan aan. Bovendien is de lengte na 1 week ingeperkt tot net na de brug ipv tot de afslag Papendrecht (N3)

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8657
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door captain007 » zo 15 mei 2011, 22:42

Een paar uur geleden ben ik nog over de A58 gereden tussen Eindhoven en Tilburg (en later ook Tilburg - Sint Annabos). Het viel mij op dat op veel portalen tussen Eindhoven en Tilburg steunen zijn geplaatst waar nog camera's geplaatst gaan worden. Is dit een voorbereiding op een eventuele komst van spitsstroken, gezien het aantal camera's? Of is dit enkel een project van RWS om beter te kunnen zien wat er gebeurd op dit trace?

Paulw
dorpsstraat
Berichten: 166
Lid geworden op: zo 18 apr 2010, 20:07

[A058] Tilburg - Eindhoven4

Bericht door Paulw » vr 11 nov 2011, 20:16

Verbreding van A58 nadert snel
TILBURG - Een bredere snelweg A58 komt met rasse schreden dichterbij.

Mogelijk al in 2014 rijden de machines voor om met de eerste stukken te beginnen: Tilburg-Eindhoven en Annabosch-Galder (bij Breda). Dat zegt Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW. Eind deze maand verwacht hij vanuit Den Haag 'definitief groen licht'. "Daarmee wordt de aanpak van de A58 acht tot tien jaar versneld."

Lees meer in het Brabants Dagblad van zaterdag
Bron: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/ti ... t-snel.ece

Weer een erg inhoudelijk artikel van het Brabants Dagblad, iemand misschien de mogelijkheid het artikel uit de Tilburgse editie morgen in te scannen?

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8547
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door keokiracer » vr 11 nov 2011, 23:34

Das goed nieuws :top:
Een volle versie zou idd wel wenselijk zijn.
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...

Rogier
expressweg
Berichten: 4903
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Rogier » za 12 nov 2011, 9:10

Mooie dat deze 2 trajecten worden aangepakt en hopelijk pakt men meteen het gedeelte tussen KNP Annabosch en Tilburg ook aan.
Bij de aanleg is al rekening gehouden met de komt van een derde rijstrook.
Het aanleggen moet volgens mij dan ook niet te moeilijk en te duur zijn. Wel zullen waarschijnlijk op diverse plekken extra geluidsschermen aangelegd moeten worden.

Gebruikersavatar
Snelwegenkenner
2x2 autosnelweg
Berichten: 6192
Lid geworden op: za 23 jun 2007, 14:12
Locatie: Roosendaal

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Snelwegenkenner » za 12 nov 2011, 21:38

Het gedeelte Tilburg - Eindhoven zou wel het meeste vergen, want daar moeten ook alle kunstwerken aangepakt worden, aangezien die alleen voor 2+2 rijstroken zijn.

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door GrandmasterE » za 12 nov 2011, 21:43

Klopt, maar er hoeft veel uitgegeven te worden om geluidsoverlast te verminderen; en landaankoop kan ook wel goedkoop. Het zal allemaal maar een beetje zijn, in vergelijking met bv A4 MD.

Marcos5
woonerf
Berichten: 56
Lid geworden op: za 18 jul 2009, 18:03
Locatie: Eindhoven

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Marcos5 » zo 13 nov 2011, 13:07

keokiracer schreef:Das goed nieuws :top:
Een volle versie zou idd wel wenselijk zijn.
Uit het Brabants Dagblad - editie Tilburg van zaterdag, eerst de voorpagina :
SNELWEGPROJECT ‘Minister zal ja zeggen tegen gezamenlijk voorstel bedrijfsleven, provincie en gemeenten’
Verbreding van A58 nadert snel

Tilburg-Eindhoven en traject bij Breda van A58 mogelijk al in 2014 aangepakt.
Verbredingsproject snelweg acht tot tien jaar versneld na ‘ja’ minister, zegt voorzitter BZW.

door Ben Ackermans TILBURG – Een bredere snelweg A58 komt met rasse schreden dich­terbij. Mogelijk al in 2014 rijden de machines voor om met de eerste stukken te beginnen: Tilburg-Eind­hoven en Annabosch- Galder ( bij Breda). Dat zegt Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuw­se Werkgeversvereniging BZW. Eind deze maand verwacht hij van­uit Den Haag ‘definitief groen licht’. „Daarmee wordt de aanpak van de A58 acht tot tien jaar ver­sneld.” Minister Melanie Schultz-Van Haegen ( VVD, infra­structuur) zal volgens Swinkels ‘ ja’ zeggen tegen het voorstel dat pro­vincie, gemeenten en het zuidelij­ke bedrijfsleven eerder dit jaar bij haar neerlegden. „Het enthousias­me is zo groot dat ik me niet kan voorstellen dat het nog verandert.” Dat voorstel houdt in dat beheer en onderhoud van de A58 tussen Vlissingen en Eindhoven in han­den komt van Zuidnet BV, een sa­menwerkingsbedrijf van onderne­meningen en overheden. Daarmee zouden files die de economie scha­den snel verleden tijd zijn.

De provincie Noord- Brabant is be­reid het project dat 100 miljoen vergt voor te financieren. „Die heeft zich hier geweldig voor inge­zet”, aldus Swinkels.

Brabant pagina: BZW- baas wil ook eens positief zijn en brengt leden blijde A58- bood­schap
En in het Brabant gedeelte de rest :
BZW-baas wil ook eens positief zijn en brengt leden blijde A58-boodschap
vervolg van voorpagina

TILBURG „Er is de laatste tijd een ts­unami aan slechte berichten. De hele dag gaat het over crisis. Ik vond dat ik ook maar eens met iets echt positiefs moest komen.”
En dus bracht BZW-voorzitter Peter Swinkels donderdag tijdens een cabaretavond voor leden in het Parktheater in Eindhoven het nieuws dat voor hem vast staat: de totale vernieuwing van de snelweg A58 komt er snel aan. Niet na, op z’n vroegst, het jaar 2020, zoals mi­nister Melanie Schultz van Haegen tot dusver in haar programma voor wegenaanleg had staan. Maar voor de grootste knelpunten ( Til­burg- Eindhoven en Anna­bosch- Galder) mogelijk al in 2014.

Een brief van de minister aan de verkeerscommissie in de Tweede Kamer is in de maak, zegt Swin­kels, die nauw betrokken is bij de zuidelijke lobby in Den Haag. Pro­vincie, gemeenten en bedrijfsleven aangevoerd door Kamer van Koop­handel en BZWtrekken daarin sa­men op. Bedrijven als Philips, Heij­mans en DSM zien kansen voor het maken ‘van een nieuw soort autobaan waar het buitenland naar komt kijken’.

Dit volgens het concept dat Zuid­net BV, een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden, eerder dit jaar presenteerden. Swinkels: „De minister moet er nog een klap op geven, maar ze heeft het zeer goed ontvangen.”

De Tilburgse verkeerswethouder Roel Lauwerier ( VVD) wil niet op de beslissing van Schultz van Hae­gen vooruitlopen. „We hebben dat af te wachten.” Maar hij beaamt dat ‘de kans groot is.’ Tegenover de gemeenteraad zinspeelde hij deze week al op goed nieuws dat in aan­tocht was. „Er ligt een lucratief aanbod vanuit de regio bij de mi­nister. Een hele goede kans om Brabant, en Tilburg in het bijzon­der, beter bereikbaar te maken.”

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74110
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Chris » do 17 nov 2011, 13:35

A58 Eindhoven - Tilburg

Het aantal files op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is verdubbeld.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/98 ... losief.ece

199.000 kilometerminuten. In vergelijking met de file top 50 van 2010 zou dit op plek 3 of 4 staan van heel Nederland.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74110
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Chris » vr 25 nov 2011, 19:18

najaarsoverleg MIRT schreef:A58
* Het Rijk reserveert in het MIRT in de periode 2021-2023 een voorlopig budget voor de twee deeltrajecten St. Annabosch - Galder en Tilburg - Eindhoven. Dit voorlopige budget is vooralsnog op € 425 mln bepaald, ná 2020. Het uiteindelijke taalstellende budget wordt door het Rijk bepaald aan de hand van de nog te doorlopen verkenning en planuitwerking.
* Het Rijk wil dat voor de zomer 2012 zekerheid bestaat over voorfinanciering door de provincie Noord-Brabant. Hiertoe wordt een onderzoek gestart en een begin gemaakt met de voorbereiding van een verkenning Tilburg - Eindhoven en de planuitwerking St. Annabosch - Galder, voor zover dit informatie betreft die voor de uitwerking van het financiële plan DBFMplus noodzakelijk is.
* Rijk en regio spreken af hiertoe een plan van aanpak vast te stellen in januari 2012. In dit plan van aanpak wordt nader inhoud gegeven aan het vervolgtraject van de verkenning Tilburg - Eindhoven, de planuitwerking St. Annabosch - Galder en het financiële plan DBFMplus. Hieruit moet tevens blijken hoe deze drie onderdelen elkaar raken en worden afgestemd.
* Na een toezegging van de provincie Brabant (uiterlijk zomer 2012) voor wat betreft de voorfinanciering kunnen de verkenning Tilburg - Eindhoven en de planuitwerking St. Annabosch - Galder volledig worden gestart.
In de media werd eerder nog vermeld dat het ook om Tilburg - Breda ging, maar dat is schijnbaar alleen Sint Annabosch - Galder.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74110
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Chris » ma 28 nov 2011, 13:58

De regio is wel onder de indruk dat de A58 pas over 10 jaar wordt aangepakt, men stelt voor om de boel voor te financieren:
Omroep Brabant 28-11-11 schreef:Provincie wil voorschot aanpak A58 betalen

DEN BOSCH - De provincie is bereid geld te lenen om de snelweg A58 eerder aan te pakken. Dat is nodig, omdat het een van de grootste fileknelpunten van Brabant is.

Voorwaarde is wel dat Zeeuwse en Brabantse bedrijven een deel van de rente bepalen. Dat heeft gedeputeerde Ruud van Heugten maandag gezegd. De Minister wil alleen meewerken aan een snellere aanpak van de problemen op de A58 als de provincie het geld voorschiet. De provincie wil dat best doen, maar eist wel dat de overheid de plannen concreet uitwerkt. Van Heugten verwacht maatwerk en medewerking van de Minister, zodat de provincie verder met het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat een samenwerking kan opzetten.

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8547
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door keokiracer » ma 28 nov 2011, 18:08

Op het westelijke deel v/d A58 dat hier aan bod komt, komt er trajectcontrole. Je kunt er trouwens nooit harder dan pakweg 100 rijden, dus dit is gewoon geldverspilling....
BN De Stem schreef:Trajectcontrole tussen Bergen op Zoom en Roosendaal
maandag 28 november 2011 | 15:46 | Laatst bijgewerkt op: maandag 28 november 2011 | 15:48

DEN HAAG - Begin 2012 wordt op de A17/A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal trajectcontrole ingevoerd.
Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De handhaving van de maximumsnelheid is van groot belang voor de verkeersveiligheid, aldus Schultz. Daarom wordt per 1 januari strenger gecontroleerd op 130-wegen. Ook gelden hogere boetes voor forse snelheidsovertredingen.

De minister verhoogt per 1 september 2012 de algemene maximumsnelheid op autosnelwegen in Nederland naar 130 kilometer per uur. Ook verhoogt ze de maximumsnelheid op vier van de vijf 80 kilometer zones bij de grote steden per 1 juli 2012 weer naar 100 kilometer per uur. "Mijn uitgangspunt is harder waar het kan, langzamer waar het moet."

Sinds juli van dit jaar mag op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom 130 worden gereden. Uit onderzoek blijkt dat voor invoering gemiddeld 114,5 kilometer per uur op de A58 werd gereden; erna 117,3 kilometer per uur.
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...

Starlet
stadsweg
Berichten: 375
Lid geworden op: do 02 jun 2011, 13:06
Locatie: Bergen op Zoom

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Starlet » ma 28 nov 2011, 19:15

^^ Poeh, indrukwekkende cijfers zeg! Limiet verhogen met 10km/h en het gemiddelde kachelt erachteraan met 3km/h (wat overigens ook te verklaren is door het aanbod van o.a. vrachtwagens, maar dat terzijde). En dan nog ligt het gemiddelde beneden de 'oude' maximumsnelheid. Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd wat er uit de informatie van de detectielussen naar voren komt en wat de spreiding daarvan is. Dat zegt al VEEL meer en is mijn ziens ook nodig voor een kosten/baten analyse voor het installeren van een trajectcontrole. Maar dat zal wel bekend worden als het systeem er al staat ;)

Misschien is het mogelijk om gelijk te combineren met het plaatsen van DRIPs en filestaartbeveiliging. De portalen staan er dan toch al. Dan mogen ze mij wel in de gaten houden of ik elke dag niet te hard van file naar file rijd... :mrgreen:

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8547
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door keokiracer » di 29 nov 2011, 15:04

BN De Stem schreef:Provincie wil geld lenen voor aanpak A58
Auteur: door Peter Ullenbroeck | dinsdag 29 november 2011 | 07:59 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 29 november 2011 | 08:05

BREDA - De provincie Noord-Brabant is bereid geld te lenen om de dichtslibbende A58 samen met het bedrijfsleven eerder aan te pakken dan gepland.

Maar als tegenprestatie verwacht de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten (Financiën en Mobiliteit) dan wel dat de Zeeuwse en Brabantse bedrijven een deel van de rente voor hun rekening nemen. De Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) ziet wel brood in dat voorstel.

Volgens voorzitter Peter Swinkels kan de rente betaald worden uit de exploitatie van reclameborden, verzorgingsplaatsen en servicestations langs de A58.

Gisteren maakte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) bekend dat er ná 2020 425 miljoen euro beschikbaar komt voor de A58. Omdat het bedrijfsleven dat veel te lang vindt duren, werd eerder dit jaar een plan gepresenteerd om de weg in eigen beheer eerder aan te pakken. Voor dat idee is de provincie nu bereid de portemonnee te trekken.

Het gevolg is dat de grootste knelpunten op de A58 vrijwel zeker ruim voor 2020 zijn opgelost.

De ergste pijnpunten die voor 2020 opgelost worden, zijn het stuk Sint Annapolder-Galder onder Breda en het weggedeelte tussen Tilburg en Eindhoven. Beide delen van de A58 worden verbreed.

Minder voortvarend zijn de ontwikkelingen rond de A27. Schultz zegt de fileproblemen op deze weg wel stevig te willen aanpakken, mits ook de provincie daar aan meebetaalt. Maar die weigert. Gedeputeerde Van Heugten: „Het rijk heeft gevraagd of wij 300 miljoen willen meebetalen om de hele A27 in één keer aan te kunnen pakken. Dat vinden wij geen reële vraag, voor een traject dat maar voor een derde deel in Brabant ligt.”

Door de weigering wordt de weg nu niet ineens maar beetje bij beetje aangepakt. Schultz heeft 740 miljoen euro opzij gelegd om voor 2020 het stuk tussen Werkendam en Scheiwijk, inclusief de Merwedebrug en het deel tussen Houten en Everdingen te verbreden.

De provincie is vooralsog tevreden met die aanpak, maar zet ook vraagtekens. Zo vraagt Van Heugten zich af of de files niet verschuiven en er een nieuwe flessenhals ontstaat op het punt waar de A27 van 4x4 rijstroken straks weer overgaat naar 2x2 rijstroken. Zorg heeft het provinciehuis ook over knooppunt Hooipolder waar voorlopig niets lijkt te gaan gebeuren.
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...

Gebruikersavatar
GrandmasterE
verkeersader
Berichten: 617
Lid geworden op: ma 24 dec 2007, 0:01
Locatie: Zuidoost-Noord-Brabant

[A058] Bergen op Zoom - Eindhoven: verbreding3

Bericht door GrandmasterE » za 24 mar 2012, 1:47

Ed.nl schreef:Dorpsvisie: 'zet in op tunnel A58'
OIRSCHOT - Als Oirschot gaat onderhandelen over de verbreding van de A58, zou de gemeente vol in moeten zetten op een tunnel onder het kanaal door. Dat betoogde Frans Stikkelbroeck, fractievoorzitter van Dorpsvisie, dinsdagavond tijdens een raadsbijeenkomst over verkeer.

Hij nam fel stelling tegen de suggestie van de beleidsambtenaar dat die wens onrealistisch zou zijn vanwege de hoge kosten.

Stikkelbroeck voorziet problemen bij het kanaal als de snelweg met een derde rijstrook wordt uitgebreid. "Ik vind dat we onze inwoners een beeld moeten schetsen wat er dan staat te gebeuren", benadrukte hij. "Dan komt de weg ongeveer door de dakgoot van meneer Pel te lopen", zo verwees hij naar de buurman aan de Boerenbondzijde van de snelweg. Ook aan de andere kant, bij het terrein van Heras, is weinig ruimte.

Volgens Stikkelbroeck moet Oirschot zich daarom vooral niet te bescheiden opstellen. Kijk naar wat er in Best is gebeurd bij de komst van de spoortunnel en de geluidsschermen langs de A50", bracht hij in. "Daar is druk op de ketel gezet, inwoners zijn in een vroegtijdig stadium gemobiliseerd. Uiteindelijk heeft die gemeente zijn zin gekregen."
:nuts:

kees
expressweg
Berichten: 3363
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 23:21
Locatie: Het Bosch van de Hertog

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door kees » za 24 mar 2012, 9:17

Van mij mag ie hoor. Als-ie het maar zelf betaalt.
Maar ik denk dat zijn mond groter is dan zijn portemonnee.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20233
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door waldo79 » za 24 mar 2012, 10:35

Kijk naar wat er in Best is gebeurd bij de komst van de spoortunnel en de geluidsschermen langs de A50"
Best ligt niet eens langs de A50.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21738
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door Wouter N14 » za 24 mar 2012, 10:55

^^
1) in Best is gebeurd bij de komst van de spoortunnel
2) de geluidsschermen langs de A50

;)
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

peejay
autoweg
Berichten: 1176
Lid geworden op: wo 20 apr 2005, 13:24
Locatie: Bergen op Zoom, nabij de A4/A58

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door peejay » za 24 mar 2012, 12:41

Een tunnel? Tijd voor het tweede Brabantse aquaduct!
Rij met je hart

Gebruikersavatar
keokiracer
2x3 autosnelweg
Berichten: 8547
Lid geworden op: do 10 mar 2011, 3:52
Locatie: Halsteren

Re: [A058] Verbreding Eindhoven-Bergen op Zoom

Bericht door keokiracer » ma 25 jun 2012, 1:29

*kick*
Omroep Brabant schreef:Minister Schultz positief over aanpak A58 en N65

Laatst gewijzigd: zaterdag 23 juni 2012 - 12:15 | Auteur: Hans Janssen

DEN HAAG - De snelweg A58 tussen Eindhoven en Breda en de N65 bij Vught kunnen vervroegd verbeterd worden. Volgens minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zijn hiervoor goede mogelijkheden. Ze schrijft dit aan de Tweede Kamer.
Het gaat om het stuk van de A58 tussen Tilburg en Oirschot en het weggedeelte ten zuiden van Breda, tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder bij Breda.

(...)

Onderzoek A58
Voor de A58 is 'het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van innovaties afgerond', zo meldt Schultz. Hieruit is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn, zo concludeert de bewindsvrouw.

Binnenkort gaat ze met de provincie praten over een voorstel voor voorfinanciering. Vervolgens is het aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten om hierover een besluit te nemen. Daarna begint het onderzoek naar de mogelijkheden om de weg ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Oirschot te verbreden.
Het begin is er!
Youtube (Best of Dutch Dashcam serie)| Picasa | Flickr
Vinny: Ik stel voor om naast de Uitspraak van de Week ook de "Grootste betweter van de maand" te gaan nomineren. De Geelhoedaward of de Keokiracerring ofzo...