Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » do 04 okt 2018, 16:06

Het Europese Hof van Justitie doet op 7 november uitspraak over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het PAS is bedoeld om de te hoge stikstofdeposities te verminderen, met name in natura-2000 gebieden. Dat gaat om stikstof van het verkeer, maar vooral ammoniakuitstoot van de landbouw. De reden dat de Raad van State de vragen heeft gesteld was ook in zaken over bemesting. Omdat veel procedures gebruiken maken van het PAS (waaronder enkele wegenprojecten) zijn de zaken voor al deze projecten aangehouden.

Voor zover ik weet betreft het minimaal de volgende projecten;
* A12/A27 Ring Utrecht
* A15 Ressen - Zevenaar
* A9 aansluiting Heiloo
* A67 aansluiting Veldhoven-West

Voor de bouw van de A24 zou de uitspraak te lang op zich laten wachten, hier is een nieuw tracébesluit vastgesteld dat een alternatieve methode gebruikt. Mocht het PAS strijdig zijn met het EU-recht dan ligt het voor de hand dat de tracébesluiten van deze projecten ook aangepast gaan worden. Bij de A24 is met succes gebruik gemaakt van de ADC toets.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » wo 07 nov 2018, 12:22

Het ECJ heeft een uitspraak gedaan over het PAS: https://www.nu.nl/klimaat/5558015/europ ... ldoen.html

Het is blijkbaar niet compleet afgeschoten maar men moet het strikt toepassen. De Raad van State moet hier nu invulling aan geven. Ik zou zo niet weten wat dit betekent voor de diverse procedures voor wegenprojecten.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8551
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Hajo » wo 07 nov 2018, 13:10

^^ In het artikel wordt nergens gewag gemaakt van infrastructurele projecten. Misschien is daar geen uitspraak over gedaan en heeft het Hof alleen gekeken naar de landbouw sector.

In dat geval hoeft de Raad van State mijns inziens geen rekening te houden met stikstof uitstoot etc bij wegenprojecten.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » wo 07 nov 2018, 13:19

De NOS weet ook niet wat ze er van moeten maken, eerst stond in de headline dat dit ook gevolgen had voor wegaanleg en de A27, later werd dit nogal afgezwakt in een aanpassing van het artikel en uit de headline gehaald.

Stikstofdepositie is wel degelijk iets wat onderzocht moet worden in het kader van de milieuwetgeving. Het grootste probleem in Nederland is daarbij de landbouw, maar ook het verkeer (dieselvoertuigen) spelen daarin een rol. Dit wordt wel steeds minder, de afgelopen 13 jaar is de emissie van NOx ten gevolge van het verkeer gehalveerd: viewtopic.php?p=1029272#p1029272

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8673
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door captain007 » wo 07 nov 2018, 15:19

^^ Het zal voornamelijk om de situatie ter plaatse gaan. Zo zie je dat voor bijvoorbeeld de Buitenring N300 een manege moet worden verplaatst, omdat anders ook de stikstofuitstoot te hoog is. Gedoe is dat het nu denk ik vooral per geval goed aangetoond moet worden. Bij wegenprojecten werd dit volgens mij altijd al goed gedaan, voor de landbouw is het een ander verhaal en is de impact gigantisch.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » wo 07 nov 2018, 17:31

De NOS schrijft: https://nos.nl/artikel/2258266-vergunni ... oeven.html
De milieuorganisaties zijn stelliger. "De nieuwe vergunningen werden in afwachting van de procedure nog niet definitief verleend en zijn met dit arrest allemaal vernietigd", zegt advocaat Valentijn Wösten. Ook de vergunning voor de verbreding van de A27 bij Utrecht bij het bos van Amelisweerd is volgens de advocaat hiermee mogelijk van de baan.

Volgens juriste Kaajan is dat maar de vraag. "Een vergunning mag alleen als er geen alternatieven zijn of het openbaar belang een dwingende reden is. Een groot maatschappelijk project als een weg komt waarschijnlijk wel door zo'n toets heen."

Minister Schouten noemt het positief dat het Hof "een systematiek als het PAS accepteert". Maar volgens haar is het wel duidelijk dat er zware eisen gesteld blijven worden aan de wetenschappelijke onderbouwing van het PAS. "Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of die onderbouwing voldoende is", zegt de minister.
Kortom, het is niet echt duidelijk wat de gevolgen is voor de tracébesluiten die van het PAS gebruik maken. Sowieso is met deze uitspraak niet automatisch een besluit vernietigd, de Raad van State moet daar nog over uitspreken. Het lijkt voor de landbouw meer impact te hebben, maar voor wegenbouw kan misschien ook teruggegrepen worden op de toetsing zoals die voor het PAS plaatsvond. De aanleiding voor de stap naar het ECJ was ook niet een tracébesluit, maar een landbouwvergunning voor het PAS.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » do 08 nov 2018, 14:53

De Raad van State schrijft: https://www.raadvanstate.nl/pers/persbe ... egory_id=8
Met het arrest van het Hof van Justitie is nog geen einde gekomen aan deze procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft in mei 2017 de behandeling van de zaken geschorst in afwachting van het arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak zet de behandeling van de zaken waarin zij de prejudiciële vragen heeft gesteld, nu voort. Dat betekent dat zij de komende periode het arrest van het Hof van Justitie inhoudelijk zal bestuderen. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden in de zaken waarin de vragen zijn gesteld. Andere zaken die zijn aangehouden in verband met deze vragen, zullen daarna worden afgedaan.
Uitspraak kan dus nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Ik ben benieuwd of er achter de schermen gewerkt wordt aan alternatieven om een eventuele vernietiging van de tracébesluiten op dit punt snel te kunnen herstellen. Of wellicht schat men in dat de kans op vernietiging niet zo groot is. Er zal ongetwijfeld een leger juristen mee bezig zijn op het ministerie.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » vr 23 nov 2018, 23:18

De minister schrijft in een kamerbrief:
  • Afgelopen week bent u reeds geïnformeerd over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie omtrent het PAS (Kamerstuk 32 670, nr. 141). De uitspraak van het Europese Hof geeft op zichzelf geen aanleiding om de toestemmingsverlening voor projecten op te schorten. Het ligt dan ook voor de hand om (Ontwerp-)Tracébesluiten voor IenW-projecten te blijven baseren op het PAS.
Men lijkt er dan dus ook wel vertrouwen in te hebben dat het PAS passend blijft voor tracébesluiten.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » ma 27 mei 2019, 17:22

Raad van State schreef:Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak doet op 29 mei uit­spraak over PAS

De Afdeling bestuursrechtspraak doet op woensdag 29 mei 2019 uitspraak over in totaal tien zaken waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt.

Het gaat over zes natuurvergunningen en vier zaken over het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 14 februari 2019 op zitting behandeld. De twee uitspraken zullen woensdag 29 mei om 10.15 uur op de website worden gepubliceerd, met begeleidend persbericht en toelichtende video.
Ik zie nog niet dat er ook uitspraak wordt gedaan over de lopende zaken van tracébesluiten.

Deze problemen met het PAS zijn de grootste procedurele hobbels voor wegenprojecten in Nederland sinds het NSL werd geïntroduceerd in 2009. Inmiddels is voor een aantal projecten al een alternatieve procedure gestart of afgerond. Dit zou waarschijnlijk ook voor de resterende projecten kunnen indien de uitspraak over het PAS zwaar negatief is. Het lijkt mij niet dat de problemen onoverkomelijk zullen zijn, maar extra vertraging is wel mogelijk voor de projecten waar nu nog geen alternatieve procedure in gang is gezet.

De projecten getroffen door de imPASse:
* A12/A27 Ring Utrecht (volgens kamerbrief wordt hier een alternatieve procedure gestart)
* A15 Ressen - Zevenaar (hiervoor is al een alternatieve procedure gestart)
* A24 Blankenburgtunnel (hiervoor is al een alternatieve procedure afgerond)
* A9 aansluiting Heiloo
* A67 aansluiting Veldhoven-West (N69 is apart vastgesteld en al onherroepelijk, maar kan niet open zonder deze aansluiting).

Piles
autoweg
Berichten: 1281
Lid geworden op: vr 04 sep 2015, 16:02

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Piles » wo 29 mei 2019, 15:18


Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » wo 29 mei 2019, 16:43

Het is wel het meest ongunstige scenario voor het PAS, dat eigenlijk volledig onbruikbaar wordt gemaakt met deze uitspraak. Dit heeft grote gevolgen voor de agrarische sector. Voor wegenprojecten zijn de problemen waarschijnlijk minder groot, al eerder is met succes een tracébesluit via een wijzigingsbesluit met een andere toetsing vastgesteld. Voor alle resterende lopende zaken is dus een wijzigingsbesluit noodzakelijk waarin het item stikstof op een alternatieve manier wordt onderbouwd. Dit zal mogelijk wel extra tijd kosten, vooral projecten waar nog niet zo'n alternatieve procedure in gang is gezet, ik denk dan aan de A67 aansluiting Veldhoven West en de A9 aansluiting Heiloo.
  • LTO Nederland en POV zijn verrast, omdat het Europees Hof meer ruimte leek te bieden dan de Raad van State in de uitspraak heeft genomen.
>> http://www.lto.nl/actueel/Nieuws/108987 ... ingsruimte

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » wo 29 mei 2019, 21:16

Voor het overzicht:

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof, ook bekend als PAS. In het PAS wordt de depositie van stikstof geregeld. Dit is vooral van belang voor de landbouw, maar ook enkele wegenprojecten zijn vastgesteld met het PAS.

De stikstofdepositie in Nederland komt voor het overgrote deel vanuit de landbouw en het buitenland. Het verkeer draagt ook een beetje bij. Van de binnenlandse bronnen draagt de landbouw gemiddeld ongeveer 10 keer zo veel bij als het verkeer. De depositie wordt uitgedrukt als 'mol/ha/jr'. In tegenstelling tot wat sommige media melden heeft dit niet te maken met luchtkwaliteit of zelfs CO2 (RTL Z... :nuts:)

De Raad van State concludeert dat het PAS niet gebruikt kan worden. Het wordt als volgt beschreven:
  • Het PAS bevat de basis om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt daarbij dus vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten.
En:
  • Het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. Omdat het PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Bovendien wordt in het PAS ook toestemming voor activiteiten gegeven op basis van maatregelen in natuurgebieden die nodig zijn voor het voorkomen van achteruitgang van die gebieden. Ook dat mag niet. De conclusie is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt.
Het hele PAS is eigenlijk onderuit gehaald. De impact is met name groot voor de agrarische sector, er lopen 180 zaken waarin het PAS wordt gebruikt, maar ook een klein aantal wegenprojecten.

* A12/A27 Ring Utrecht (volgens kamerbrief wordt hier een alternatieve procedure gestart)
* A15 Ressen - Zevenaar (hiervoor is al een alternatieve procedure gestart)
* A24 Blankenburgtunnel (hiervoor is al een alternatieve procedure afgerond)
* A9 aansluiting Heiloo
* A67 aansluiting Veldhoven-West (N69 is apart vastgesteld en al onherroepelijk, maar kan niet open zonder deze aansluiting).

Het is dus mogelijk om het item stikstofdepositie op een andere manier te onderbouwen. Voor de A24 is dit al met succes gedaan en voor de A12/A27 en A15 is al een wijzigingsbesluit in procedure gezet. Dit betekent dus dat al deze projecten nog meer vertraging oplopen (inmiddels al circa 2 jaar). Overigens betekent dat niet dat de hele procedure opnieuw moet, alleen het item stikstofdepositie moet anders worden ingevuld.

Al met al is dit de grootste hobbel in de procedures voor de wegenbouw van zeker de afgelopen 10 jaar, in 2009 werd het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vastgesteld, waarna alle problemen eigenlijk waren verdwenen.

Rogier
expressweg
Berichten: 4956
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Rogier » wo 29 mei 2019, 21:42

Het NSL had niets met Natura2000 te maken, met de PAS wel. Men moet kunnen onderbouwen dat de verbreding \ aanleg geen verhoogde impact heeft met de stikstofdeposities in deze gebieden. Het probleem van de PAS was dat de boel niet goeg genoeg onderbouwd was en daardoor werd het onderuit gehaald. Deze uitspraak was ook te verwachten, want het Europese Hof had dit al aangegeven. De PAS methode op zichzelf kan wel, maar men moet wel hard kunnen maken dat de maatregelen ook echt werken.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18055
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door mavas » do 30 mei 2019, 14:40

Best wel een uitspraak met grote gevolgen voor de landbouw. Voor wegenprojecten zijn er dus nog maar 2 projecten die een aangepaste procedure nodig hebben, dus dat valt nog mee.

Ik ga er vanuit dat in toekomstige wegenprojecten geen gebruik meer wordt gemaakt van PAS. Dan kan het allemaal weer wat sneller.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21811
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Wouter N14 » wo 12 jun 2019, 20:25

Opening 'Lelystad' in gevaarTalloze grote verkeersprojecten dreigen vertraging op te lopen. Door een uitspraak van de rechter moeten ze opnieuw onder de loep worden genomen. Dat zei minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu) vanavond in de wandelgangen van de Tweede Kamer. De rechter heeft het Nederlandse vergunningentraject op het gebied van stikstof afgeschoten.
Ad.nl, 12-6-2019

Ben benieuwd of het echt zo kritisch wordt zoals nu voorgesteld...
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Rogier
expressweg
Berichten: 4956
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Rogier » do 13 jun 2019, 6:25

^^

Het probleem is volgens mij dat men bij de besluiten van deze projecten naar de PAS verwijsd en dat geeft problemen. Op zich de methodiek van de PAS is op zich goed, maar men heeft niet aangetoond dat de maatregelen voldoende zijn, om aan de Natura2000 wetgeving te voldoen. Bij veel projecten heeft men volgens mij geen (klein) onderzoek gedaan of het project een impact op een Nature2000 gebied (door te verwijzen naar de PAS). Dit laatste kan bij veel projecten voor problemen zorgen. Overigens volgens mij probeerde de milieubeweging bij de verbreding de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch ook stifstokuitstoot als argument (bij het beroep) te gebruiken om de verbreding tegen te houden. Dit lukte niet, omdat bij een nieuw onderzoek naar voren kwam, dat de impact van de A2 op Nature2000 gebieden niet significant is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Chris » za 15 jun 2019, 23:26

Naast de rijksprojecten zijn er volgens mij ook wel provinciale wegenprojecten die van het PAS gebruik maken. Die lopen mogelijk ook vertraging op, omdat het item stikstof alternatief vastgesteld moet worden. Ik ga er maar vanuit dat dit geen onoverkomelijke problemen oplevert, dit zijn projecten met veel lagere intensiteiten en sowieso draagt het verkeer maar relatief beperkt bij aan de stikstofdepositie, van de landbouw wordt genoemd dat zij gemiddeld 10 keer zoveel bijdragen als autosnelwegen, laat staan een provinciale weg met 10.000 of 20.000 voertuigen per dag.

Wat zijn dan de alternatieven? In een kamerbrief noemt minister Schouten twee mogelijkheden;

* een individuele passende beoordeling
* Individuele toestemmingsverlening is ook mogelijk op basis van een andere ecologische onderbouwing waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden aangetast, ondanks een toename van stikstofdepositie van het betreffende project

* de ADC-toets
* Een toestemming op basis van de ADC-toets kan alleen worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: er zijn geen alternatieve oplossingen (A), het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of economische aard) (D), en de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura-2000 bewaard blijft (C).

De ADC toets is gevolgd voor de Blankenburgtunnel. Dit schijnt echter juridisch een vrij lastige vorm te zijn omdat de ADC criteria ter interpretatie open kan staan en daardoor bij de Raad van State lastiger te rechtvaardigen kan zijn. Is een gebiedsontsluitingsweg van groot openbaar belang bijvoorbeeld?

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Bericht door Durashift » zo 16 jun 2019, 0:01

Ik zal wel iets missen ofzo.. maar ook een andere ecologische onderbouwing geeft bij aanvang toch ook geen garantie dat over, bijvoorbeeld 10 jaar, de begrensde waarden gehaald danwel niet overschreden zijn?

Ik snap ook niet zo goed wat er nou verkeerd kan zijn aan maatregelen die beogen om ontstane schade (achteruitgang) aan stikstofwaarden in natuurgebieden te herstellen. (uitspraak Europees Hof).

:dontknow:

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 22 jun 2019, 22:04

Voor de ontwerp-structuurvisie van de MIRT-verkenning 'Corridor Amsterdam-Hoorn' wordt de impact van het PAS als volgt omschreven:
  • De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 29 mei 2019 in haar uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geconcludeerd dat het PAS niet langer als onderbouwing kan worden gebruikt voor toestemmingsbesluiten. De voorkeursbeslissing zoals opgenomen in de Ontwerp-Structuurvisie is geen toestemmingsbesluit, wel is in de onderbouwing van de effecten uitgegaan van het PAS. Dit betekent dat de onderbouwing van dit deel van de Structuurvisie zal moeten worden aangepast. Gezien de geringe bijdrage van het voorkeursalternatief aan de stikstofdepositie in vergelijking tot de andere reële alternatieven, zal nader beoordeeld worden in hoeverre er sprake is van significante effecten. In het vervolgproces zal een nadere passende beoordeling worden opgesteld. Als uit deze passende beoordeling zou blijken dat significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie niet zijn uit te sluiten, ook niet door het treffen van mitigerende maatregelen, zal een ADC-toets worden doorlopen.
>> https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... rdam-hoorn

Als ik dit lees dan lijkt het dat verkeersprojecten niet zo lastig vast te stellen moeten zijn. Het PAS gaat om Natura-2000 gebieden en die liggen hier zowat in de berm van de A8 en A7. Als hier het effect al gering is, dan kan ik me niet echt voorstellen dat dit elders onoverkomelijke problemen zou opleveren. De wettelijke basis ontbreekt nu om het makkelijk via het PAS vast te stellen, maar er zijn andere manieren om dit te doen, volgens de minister dus eerst een passende beoordeling en als het negatief uitvalt kan de ADC-toets nog.

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » za 22 jun 2019, 23:32

Toch hoor ik in de (radio)media zorgwekkende geluiden (vanuit Politiek) dat de het besef van de impact van dit PAS besluit door de RvS groeit.

Er zijn minimaal 3300 meldingen (alle categoriën, dus meer dan (vaar)weg infra) gedaan in het kader van het PAS waarvoor men verwacht onder de vrijstellingsgrens (vergunningsgrenswaarde) te blijven. Die meldingen zijn niet meer geldig en moeten nu allemaal in de procedure voor een toestemmingsbesluit. Dat zet druk op de doorlooptijden, lijkt mij..

Reactie aan de 2e kamer van minister Schouten d.d. 20-6-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten ... k-stikstof

https://www.bij12.nl/onderwerpen/progra ... -stikstof/

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 22 jun 2019, 23:44

Voor een activiteit waarvoor alleen een melding voldoende was (vooral agrarisch of ander klein spul) betekent dit vertraging en meer onderzoekslast. Voor grote infrastructuurprojecten is stikstof maar een deelonderwerp dat sowieso al onderzocht moest worden.

Het item stikstof is niet nieuw. Voordat het PAS werd ingevoerd moest dit ook al onderzocht worden. In het verleden heeft dit bij mijn weten bij twee wegenprojecten voor wat serieuzere issues geleid: de verbreding van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven en een stuk van de Ring Parkstad Limburg. Uiteindelijk zijn die projecten wel gewoon uitgevoerd.

In de Natuurbeschermingswet 1998 was stikstof al opgenomen. Misschien daarvoor ook nog wel. Daarnaast betekent het afschieten van het PAS niet dat er nu geen maatregelen meer worden genomen tegen stikstof. Alleen de wettelijke basis om dit 'makkelijk' administratief te verwerken is nu komen te vervallen, waardoor veel meer onderzoek en eventueel maatregelen per project of activiteit nodig is dan voorheen.

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8673
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » ma 24 jun 2019, 10:13

^^ In het geval van de buitenring kan ik me nog herinneren dat uiteindelijk bleek dat de stikstofuitstoot op een deeltraject te hoog was, waardoor men een nabijgelegen manege heeft uitgekocht en verhuist naar een nieuwe locatie verder van de weg zodat de uitstootnorm wel gehaald werd. Zal dus wel veel gedoe zijn voor projecten, omdat je dan mogelijk dit soort aanvullende maatregelen moet nemen die zowel financieel of regeltechnisch een hoop gedoe op kunnen leveren.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17216
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Kaaiman » ma 24 jun 2019, 10:43

^^ Ook de Vmax is ter hoogte van de Brunssumerheide 80 km/h en geen 100 km/h zoals volgens mij oorspronkelijk de bedoeling was.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Wesso
2x3 autosnelweg
Berichten: 7822
Lid geworden op: za 16 jul 2005, 1:27
Locatie: Ede

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Wesso » za 06 jul 2019, 19:59

'Grote paniek' door uitspraak van de rechter over stikstof, 1500 bouwprojecten liggen stil...
RTL Nieuws schreef:De hoogste bestuursrechter van ons land zette een streep door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon er in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. En dat is in strijd met Europese regels.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederla ... fuitspraak

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17216
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Kaaiman » za 06 jul 2019, 20:15

Wat betekende die afkorting PAS ook alweer? Problematische Aanpak Stikstof? :emo:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74795
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » za 06 jul 2019, 20:30

Het probleem is dat de wettelijke basis is weggevallen. Dus elke activiteit die stikstof uitstoot moet onderzocht worden terwijl in het verleden een melding voldeed, ook al is het onaannemelijk dat een activiteit als woningbouw nou echt in betekenende mate bijdraagt aan de stikstofdepositie in natuurgebieden.

Voor een groot wegenproject of iets als Lelystad Airport betekent dit dat het nu onderzocht en onderbouwd moet worden, eventueel met mitigerende maatregelen. Op de scope van de totale onderzoekslast van de impact op het milieu is dat maar een klein onderdeel van zo'n groot project. Het grootste nadeel is dat dat nu extra tijd kost. Er zijn best veel projecten die op het punt stonden om aanbesteed te worden die nu nader onderzoek nodig hebben op het item stikstof.

Voor andere activiteiten zoals de landbouw, woningbouw, dijkversterkingen, you name it, waar voorheen een melding voldoende was, betekent dit een hoop extra onderzoekslast, waarbij de uitkomst toch bijna altijd zal zijn dat het geen impact heeft. Voorheen werd dit in het PAS opgenomen en was je klaar. Nu moet elke individuele activiteit onderzocht worden, anders strandt je bij de Raad van State.

Zolang er niet iets in de plaats van het PAS komt, of dat de aanpak van het PAS anders gaat worden, betekent dit dat al die projecten en activiteiten niet zonder meer doorgang kunnen vinden.

Voor luchtkwaliteit (wat niet hetzelfde is als stikstofdepositie) heb je de regeling NIBM = Niet In Betekenende Mate. Wellicht kan zoiets ook voor stikstofdepositie opgetuigd worden: https://www.infomil.nl/onderwerpen/luch ... heer/nibm/

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » zo 07 jul 2019, 11:18

Overigens lekker tijdige reactie van RTL Nieuws. De betreffende uitspraak van de Raad van State dateert alweer van ruim 5 weken geleden.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18087
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » zo 07 jul 2019, 11:46

^^ Dit is een achtergrondartikel, geen nieuwsartikel. In het achtergrondartikel is een link opgenomen naar het oorspronkelijke nieuwsartikel van 29 mei jl.

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8673
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door captain007 » ma 08 jul 2019, 12:57

Volgens mij was tevens ook nog geen impact duidelijk op provinciaal en gemeentelijk niveau. Op landelijk niveau was er al langer wat meer duidelijkheid in belangrijke dossiers op welke deze uitspraak impact zou hebben.

sanderl
autoweg
Berichten: 1120
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Noord-Holland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door sanderl » zo 21 jul 2019, 22:24

Blijkbaar denken gemeentes er over om maximum snelheden te verlagen om bouwprojecten mogelijk te maken. De NOS bericht dat Assen dit serieus aan het onderzoeken is. Als dit kan is het hek van de dam met onze wegen...

https://nos.nl/l/2294496