Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Over de relatie tussen verkeer en milieu

Moderator: Moderatoren

Rogier
expressweg
Berichten: 4956
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » wo 03 feb 2021, 11:54

^^

Dit laatste is niet het volledige verhaal. De RvS wil weten of de Natura2000 gebieden niet verder aangetast worden en dit laatste wordt extra gehandhaafd als de toestand in deze gebieden slecht is en dit laatste is in bepaalde gebieden wel het geval. Een verslechtering in een klein deel van deze gebieden is geen probleem, mits de totale toestand van het gebied niet onder bepaalde grenzen m.b.t. behoud van het gebied.
In alle plannen is aangegeven dat de toestand van de Naturagebieden verbeterd moet worden. Wanneer gaat men hier een strategie voor ontwikkelen?
Ik denk dat veel projecten best doorgang zullen krijgen, als men met een plan komt om de situatie in de Natura2000 gebieden aan te pakken.
Verder moet de landbouw de mest als echte grondstof moeten gaan behandelen en de ammoniak uitstoot stevig terugbrengen. Dus verwerken in een fabriek en mestkorrels (exportproduct) van maken. Dit laatste vereist grote investeringen en misschien dit via cooperaties regelen?

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74801
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » di 09 mar 2021, 15:58

Nieuws:
Rijksoverheid schreef: Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

In de wet zit een systeem van monitoring en bijsturing: het effect van de bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen wordt jaarlijks getoetst en het herstel van de natuur elke twee jaar. De wet legt daarnaast vast dat PAS-meldingen (meldingen van activiteiten waar voor de uitspraak van de Raad van State geen vergunning voor nodig was) en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden. Verder worden maatregelen die nodig zijn om de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te verlagen opgenomen in een provinciaal gebiedsplan.

Wat betekent deze wet?
Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Uitgangspunt is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven aan maatschappelijke en economische activiteiten. Er komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa twee miljard euro voor (bron-) maatregelen. Elke sector levert een bijdrage en kan rekenen op financiële ondersteuning.

Landbouw
Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw van 175 miljoen euro om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar.

Bouw
Het wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof) effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Industrie, luchtvaart en binnenvaart
Er is geld om bovenop de wettelijke verplichting te investeren in de best beschikbare technologie voor emissie- en stikstofreductie in de industrie. Ook investeert het kabinet in schonere bouwmachines, elektrisch taxiën van vliegtuigen en in katalysatoren en walstroomvoorzieningen.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18055
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door mavas » di 09 mar 2021, 16:14

Ik kan het er niet goed uit halen, maar betekent dit nu dat alles weer kan?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74801
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chris » di 09 mar 2021, 16:22

Een belangrijk punt is dat bouwprojecten een vrijstelling krijgen voor de natuurvergunningsplicht. Maar dit geldt alleen voor de bouwfase, niet de gebruiksfase. Dus een stikstofonderbouwing is nog steeds nodig om een weg of woonwijk aan te leggen.

Ik heb nog wat verder gezocht:

De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera).

https://www.internetconsultatie.nl/amvbwsn

Of echt alles weer kan zal misschien ook moeten blijken of de Raad van State hier akkoord mee gaat in de praktijk. Voor autosnelwegen geldt misschien wel dat met deze wet tenminste een jaar of 3 buffer wordt verkregen, een periode waarin de emissies afnemen en er na 3 jaar meer ruimte is dan daarvoor. Waardoor het dus in elk geval niet slechter wordt, dat is het centrale item van het oorspronkelijke afschieten van het PAS. Vooral de wat kleinere projecten / niet bij natura 2000 zouden hiervan kunnen profiteren denk ik.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » di 09 mar 2021, 19:24

Het lijkt voorlopig lucht te geven, maar tegenstanders zullen de messen wel slijpen. Het is nog meer zaak om goed uit te leggen dat je besluit voldoet op het aspect 'natuur'.

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17218
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Kaaiman » di 09 mar 2021, 19:55

Het is in feite gewoon weer de PAS, maar dan zonder voorschot te nemen op nog te realiseren stikstofruimte?
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

sanderl
autoweg
Berichten: 1120
Lid geworden op: ma 17 aug 2009, 12:25
Locatie: Noord-Holland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door sanderl » do 11 mar 2021, 8:44

BNR meldde vanochtend dat de minister de verbreding van de A4 bij Den Haag en het project Hoevelaken heeft stilgelegd in verband met een negatief advies van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak.

Edit: Zie nu ook een bericht van Trouw. Zou ook gaan om Nijverdal en verlenging A15.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuu ... ce=twitter

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » do 11 mar 2021, 21:22

^^^ dat is toch die 5 km. depostitie welke nagenoeg niet te bereken valt?

Ik begreep van de BNR redactrice dat de minister het besluit tot opschorting heeft genomen, nav advies RvS.

De shit is nog lang niet opgelost, ook niet met deze wet, denk ik.

Rogier
expressweg
Berichten: 4956
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » vr 12 mar 2021, 7:48

Het probleem is dat de Natura2000 gebieden in een slechte staat verkeren. Dit moet herstelt worden en daarna ook goed blijven. Zolang men in die &&%&& modellen blijft rondhangen ipv met een strategie om deze gebieden weer goed te krijgen zul je het probleem houden. De rechter kijkt of de slechte kwaliteit van de deze gebieden verder verslechterd en als dat gebeurt, dan zal de rechter de plannen afschieten. Als de kwaliteit van deze gebieden zeer goed is en door de plannen verslechterd de kwaliteit licht, maar dit heeft geen negatieve gevolgen voor gebied, dan zal de rechter het plan in stand houden.
Tot nu toe heb ik nog geen totaal plan gezien om de bijvoorbeeld de kwaliteit van de Veluwe weer op de orde te krijgen.

De vorming van ammoniak is niet nodig als de pis en de stront maar gescheiden opgevangen. Daarnaast lijkt mij het slimst om de mest in de verschillende meststoffen te scheiden, waardoor boeren veel preciezer het land kan bemesten. Kunstmest is dan niet noodzakelijk en je hebt dan veel minder het wegspoelen van meststoffen, waardoor de waterkwaliteit ook verbeterd wordt.

exroosje
verkeersader
Berichten: 799
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 11:49

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door exroosje » vr 12 mar 2021, 8:40

Gelukkig heeft Henk Bleker nu wel zijn veren afgeschud en is overgestapt naar FvD. Kan ook het CDA rustig afstand nemen van het PAS zonder gezichtsverlies.

Rogier
expressweg
Berichten: 4956
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Rogier » vr 12 mar 2021, 9:02

^^

Ok en dan neemt het CDA afstand van de PAS. Welk alternatief heeft het CDA voor ogen. Niets doen en plannen er door proberen te kijken, om vervolgens bij de eerste beste rechter weer afgeschoten te worden. Als het CDA met zo iets komt, dan is men gewoon populistisch bezig en ben je in de kern niets beter dan de FvD of al die andere populistische partijen die zonder onderbouwd plan aan komen zetten en zeggen we kunnen de natuur redden, zonder maatregelen en de landbouw hoeft ook niet te hervormen. Dat is onzin,want zonder maatregelen, zal de natuur verder verslechteren (niet de doemberichten die je soms hoort) en dat lijkt mij ook niet wenselijk.

De PAS was in de kern een goed plan, mits de maatregelen ook er voor gezorgd hadden dat de kwaliteit van de Natura2000 gebieden op orde komt en ook blijft. Dit laatste bleek niet het geval en daar is het misgegaan. Het Europese Hof heeft aangegeven dat de PAS bruikbaar is, mits de Natura2000 gebieden in goede staat komen en blijven en dat men dit kan aantonen.

De PAS kan best toegepast worden, maar men zou gewoon meer (samenhangende) maatregelen in de PAS moeten stoppen om de kwaliteit van de Natura2000 gebieden op orde te brengen en ook te houden. Dat betekent in de kern bodemdegradatie voorkomen en bodemkwaliteit verbeteren. Uitstrooien van steenmeel kan de bodemkwaliteit weer op orde maken. Bossen in de komende 20 tot 30 jaar aanpassen van monotoom naar gemengd bos, enz. Tegelijk ook de uitstoot van ammoniak en het uitspoelen van meststoffen (sterk) verminderen. De vorming van ammoniak kan tegengegaan worden door pis en stront te scheiden. De mest afvoeren i.p.v. over het land uitrijden en van de mest, mestkorrels maken. Mooi exportproduct, want in veel landen kan men deze mestkorrels juist goed gebruiken.

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15161
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Via » ma 15 mar 2021, 11:47

Chris schreef: di 09 mar 2021, 16:22De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera).
Gelukkig maar. Ik heb een paar van die ureninschattingen gemaakt voor projecten maar dat heeft zo'n nattevingerwerk-gehalte. Laat staan dat er iemand komt handhaven op de urenbesteding en of ook het materieel uit de berekening wordt ingezet. Papieren tijger...

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 41016
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Vinny » ma 15 mar 2021, 22:28

Dat is het milieubeleid sowieso wel. De natuur schiet er niets mee op; Nederland is op slot voor nieuwe ontwikkelingen maar alle procedures zijn perfect doorlopen :facepalm:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

exroosje
verkeersader
Berichten: 799
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 11:49

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door exroosje » di 16 mar 2021, 13:46

Ok en dan neemt het CDA afstand van de PAS. Welk alternatief heeft het CDA voor ogen. Niets doen en plannen er door proberen te kijken, om vervolgens bij de eerste beste rechter weer afgeschoten te worden.
Ik bedoelde juist de andere kant op bewegen, niet een PAS met als doel een administratieve waarheid te creëren om zo de boeren hun gang te laten gaan. Maar echt iets doen.

Kan en passant ook de ecologische hoofdstructuur weer nieuw leven ingeblazen worden. Ook iets wat Bleker heeft getorpedeerd.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » di 16 mar 2021, 15:43

Voor het inleveren van de EHS is het Natuur Netwerk Nederland teruggekomen. Ik ben het ermee eens dat de stikstofproblematiek na zoveel jaren eindelijk een fatsoenlijke oplossing verdient.

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » zo 11 apr 2021, 18:09

^^^ Er wordt niks opgelost, er komt een nieuwe stikstofcrisis op ons af.. :mrgreen: :o :kwaad:

Dadelijk maar (weer) eens naar meneer Vollebroek luisteren. :)
(..) Begin dit jaar kwam er een nieuwe stikstofwet. Maar die lost de problemen voor bedrijven en voor de natuur niet op. We stevenen af op een nieuw stikstofinfarct waarbij de bouw komt stil te liggen, voorspelt voorzitter Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment. En waarom draait een cacaofabriek die veel ammoniak uitstoot zonder natuurvergunning? (..)
https://www.nporadio1.nl/pointer/onderw ... t-op-komst

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » zo 11 apr 2021, 22:33

^^^ conclusie is eigenlijk dat 'we' regelrecht in een stikstofcrisis / ramp lopen.. terwijl de pers / politiek het nog niet in de gaten heeft doordat ment druk is met de corona crisis.

Nou, een nieuwe financiële crisis kan ook niet ver weg zijn (beurs op de top, family business fonds schandaal in de VS) dus dat gaat hel en verdoemenis worden, aankomende jaren... :evil: :sadley:

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » ma 12 apr 2021, 8:50

Daarom zeg ik ook: het is aan de politiek om met een robuuste oplossing te komen. De onlangs gepresenteerde Stikstofwet is dat verre van.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5275
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Km357 » di 11 mei 2021, 20:12

Afbeelding

Want het verkeer van 130 naar 100 brengt het stikstof in de lucht naar beneden. De havens en scheepvaart doen er écht niet toe jongens. Als je nog eens een voorbeeld nodig had...

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18087
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » di 11 mei 2021, 20:23

Jij doet net alsof havens en scheepvaart geen milieumaatregelen hoeven te nemen. Dat is onzin.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5275
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Km357 » di 11 mei 2021, 20:27

^^ De impact van die maatregelen lijkt me niet evenredig met de opofferingen van de rest. Als ik zie dat ik per stad honderden euro's moet uitgeven om er nog te mogen circuleren en dan zie waar het stikstof zich écht bevindt, ben ik niet overtuigd dat het hier nog over milieu gaat, maar eerder kassa/kassa, en de scheepvaart ontloopt dat al decennia. Of anders gezegd, ze worden zachter behandeld. Want oh jee die Euro 3 Diesel in het centrum, wat een misdadiger.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18087
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door boe! » di 11 mei 2021, 20:42

Km357 schreef: di 11 mei 2021, 20:27Als ik zie dat ik per stad honderden euro's moet uitgeven
Zo weinig? Tata Steel, de veroorzaker van dat rode stipje boven Amsterdam, investeert 300 miljoen in milieumaatregelen, waarvan de helft bestemd is voor een reductie van stikstof. En dan gaat het niet over een simpel filtertje dat je in een stofzuiger of afzuiger plaatst. Nee, dan gaat het over een gloednieuwe installatie die pas over een paar jaar klaar is. En dit voorbeeld betreft Tata Steel, maar er zijn meer stikstof producerende bedrijven die onder een vergrootglas liggen en soortgelijke maatregelen moeten nemen. Misschien blijven dit soort maatregelen onder de radar omdat ze onder de verantwoordelijkheid van de provincies vallen (minder zichtbaar dan de Rijksoverheid), maar ze zijn er dus wel.

King_Grey
dorpsstraat
Berichten: 102
Lid geworden op: di 09 apr 2019, 15:56

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door King_Grey » di 11 mei 2021, 20:49

Gewoon alle sectoren de uitstoot van stikstof laten reduceren. Geen uitzonderingen.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31776
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Coen Tunnel » di 11 mei 2021, 21:00

boe! schreef: di 11 mei 2021, 20:23 Jij doet net alsof havens en scheepvaart geen milieumaatregelen hoeven te nemen. Dat is onzin.
Inderdaad. Sinds 2020 gelden de nieuwe IMO 2020 emissieregels, die in het MARPOL 73/78 annex VI staan. Daar zijn de regels flink aangescherpt. Daardoor zijn veel containerschepen sindsdien (retrofit) met SOx-scrubbers (gaswassers). In ieder geval de zwaveluitstoot is sindsdien naar beneden gegaan.

Het kan allemaal nog schoner, als schepen ook met NOx-scrubbers zou uitrusten, die de stikstofoxiden eruit kunnen halen. Sowieso is er nog flink wat ontwikkeling in scheepsmotoren en wordt er, zeker voor veerboten en cruiseschepen, steeds meer op brandstoffen als aardgas, CNG, LNG en methanol gevaren.

Voor de containerschepen is dat (nog) geen optie. Die zijn veel zwaarder en varen, ook uit kostenoverwegingen, op (zware) stookolie. Dat zou vaak ook wel op diesel kunnen, wat in ieder geval een stuk schoner is, maar dan moeten we accepteren dat alles wat we in China laten produceren, dus ook onze telefoons, tablets en laptops, alsmede veel andere elektronica, veel duurder zal worden. Bovendien zal dat de brandstofprijzen doen stijgen: nu gebruikt de scheepvaart nog een restproduct, maar als men iets zou gebruiken wat ook gebruikt wordt door auto's, zullen de kosten alleen maar hoger worden, en betalen wij aan de pomp ook meer voor onze benzine of diesel.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20355
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door waldo79 » di 11 mei 2021, 22:41

Gelijke monniken, gelijke kappen.
Goed dat de scheepvaart ook (deels) gaat moderniseren.

Gebruikersavatar
Chrysa
autoweg
Berichten: 1833
Lid geworden op: za 17 sep 2011, 21:23
Locatie: Breda NL / Lausanne CH

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Chrysa » wo 12 mei 2021, 0:52

King_Grey schreef: di 11 mei 2021, 20:49 Gewoon alle sectoren de uitstoot van stikstof laten reduceren. Geen uitzonderingen.
Dan wordt het Malieveld weer omgeploegd door die tractorterroristen.

Durashift
autoweg
Berichten: 2451
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Durashift » wo 12 mei 2021, 7:17

Het NH dagblad had een (onderzoeks) artikel over het totaal ontbreken van een plan B op het ministerie van LNV ná de gerechterlijke uitspraak.

Uit de Wob stukken bleek ondermeer dat men onvoldoende partij was ( is? ) voor het RIVM om hen te 'dwingen' het rekenmodel aan te passen.

Basjuh1981
autoweg
Berichten: 1388
Lid geworden op: vr 23 sep 2016, 16:26
Locatie: Den Haag

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Basjuh1981 » wo 12 mei 2021, 9:27

Chrysa schreef: wo 12 mei 2021, 0:52
King_Grey schreef: di 11 mei 2021, 20:49 Gewoon alle sectoren de uitstoot van stikstof laten reduceren. Geen uitzonderingen.
Dan wordt het Malieveld weer omgeploegd door die tractorterroristen.
Een nieuwe grasmat kan geen kwaad.

King_Grey
dorpsstraat
Berichten: 102
Lid geworden op: di 09 apr 2019, 15:56

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door King_Grey » wo 12 mei 2021, 15:26

Km357 schreef: di 11 mei 2021, 20:12 Afbeelding

Want het verkeer van 130 naar 100 brengt het stikstof in de lucht naar beneden. De havens en scheepvaart doen er écht niet toe jongens. Als je nog eens een voorbeeld nodig had...
Wat geeft deze kaart eigenlijk weer? Hoeveelheid stikstof in de atmosfeer? NO2? NO? Het zou denk ik relevanter zijn om een depositiekaart te posten met daarbij de herkomstverdeling per sector.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5275
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bericht door Km357 » wo 12 mei 2021, 16:58

^^ https://www.windy.com/nl/-NO2-no2?camsE ... 56,3.604,6 Maar je kan ook andere luchtverontreinging zien, of gewoon het weer. 8-)