Toekomstperspectief Automobiliteit

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9350
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door Rein » do 14 jan 2021, 22:08

De Minister van Infrastructuur heeft vandaag een brief met rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over het Toekomstperspectief Automobiliteit.

Hoofdlijn van het verhaal is dat het maatschappelijk en economisch belang van de auto groot is en blijft. Met de auto wordt circa 80% van de landgebonden kilometers afgelegd en zo'n 60% tot 70% van de woon-werkreizigers naar de vijf grootste steden gaat met de auto. Daarnaast is de verwachting dat de automobiliteit in de toekomst eerder zal toenemen dan afnemen.

Brief en rapport zijn hier te vinden.
Kamerbrief schreef:
In de Schets Mobiliteit 2040 hebben de Staatssecretaris en ik de ambitie geformuleerd om te werken aan een veilig, robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Wij willen dat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen, met minimale impact op de leefomgeving. We werken deze ambitie multimodaal (met het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en Fiets) en gebiedsgericht (met de MIRT- en bereikbaarheidsprogramma’s) uit.

Hierbij ontvangt u het Toekomstperspectief Automobiliteit (bijlage 1) dat het departement op mijn verzoek heeft opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie. Daarnaast is een externe bespiegeling (bijlage 2) door de heer Van de Weijer van de Technische Universiteit van Eindhoven meegestuurd. Het Toekomstperspectief beschrijft de rol van de auto in het mobiliteitssysteem van nu en de toekomst, schetst de opgaven en oplossingsrichtingen en geeft richting aan de inzet van het Rijk. In deze brief vindt u de hoofdlijnen.

Ik ga met bestuurlijke en maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in gesprek over het perspectief om bij de uitwerking voor personen- én goederenvervoer gebruik te maken van hun kennis, ideeën en initiatieven.

Het maatschappelijk en economisch belang van de auto is en blijft groot. Met de auto wordt circa 80% van de landgebonden kilometers afgelegd en zo'n 60% tot 70% van de woon-werkreizigers naar de vijf grootste steden gaat met de auto. De auto wordt hoog gewaardeerd door gebruikers. Vooral vanwege het comfort, de flexibiliteit en de snelheid. De auto geeft de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Het biedt de flexibiliteit meerdere bestemmingen in één reis te combineren, personen of goederen mee te nemen en te reizen in je eigen comfortabele ruimte. Dat mensen tevreden zijn met hun auto blijkt ook uit het feit dat ons land onlangs de grens van 9 miljoen auto’s is gepasseerd.

De automobiliteit zal in de toekomst eerder toenemen dan afnemen. Dit blijkt uit de rapporten van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM). Het is daarom goed om te zien dat het wagenpark steeds schoner, veiliger en comfortabeler wordt. Inzet is in 2030 alleen nog emissievrije personenauto’s te verkopen.

In de huidige situatie is al sprake van knelpunten op onze wegen. Met daarnaast een forse opgave voor onderhoud, renovatie en vervanging. Richting 2030 en 2040 is een verdere groei van de knelpunten geprognosticeerd (NMCA 2017). Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van onder meer banen, voorzieningen en de concurrentiekracht van Nederland.

Rapporten van het KiM laten zien dat dit nog steeds het beeld is voor de lange termijn, ook als rekening wordt gehouden met de impact van het corona-virus. De populariteit van de auto was de afgelopen tijd onverminderd hoog. Later dit jaar verschijnt de nieuwe bredere NMCA met actuele cijfers. Dan wordt ook de impact duidelijk van de extra bevolkingsgroei en het stijgend aantal huishoudens die het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt.

Ik wil het mobiliteitssysteem en Nederland in beweging houden. Rekening houdend met de essentiële rol van de auto. Investeringen en beleid gericht op verkeersveiligheid, doorstroming en verduurzaming zijn daarvoor noodzakelijk. Zoals aangegeven werk ik het Toekomstperspectief Automobiliteit samen met de partners verder uit, waarbij ik de volgende richting kies.

We zetten het effectieve (auto)mobiliteitsbeleid voort. We blijven files aanpakken met een mix van maatregelen. Met het stimuleren van thuiswerken (en vasthouden van gedragsverandering door corona-maatregelen), reizen buiten de spits, het gebruik van fiets en openbaar vervoer waar mogelijk en effectief, stimuleren van het gebruik van (elektrische) deelauto’s, capaciteitsuitbreiding, innovaties en smart mobility. En we blijven inzetten op de verduurzaming van het wagenpark en goede inpassing van infrastructuur.

We leggen nieuwe accenten. We wegen verkeersveiligheid zwaarder mee bij investeringsbeslissingen. Bij capaciteitsopgaven zal de focus meer liggen op verbeteringen van het mobiliteitssysteem. Bijvoorbeeld door het verknopen van modaliteiten en het ontvlechten van verkeersstromen zodat het autoverkeer vlot om de stad heen kan én de (binnen)stad bereikbaar blijft ('redesign'). Daarbij wordt rekening gehouden met de functie van de wegen op nationaal en regionaal schaalniveau, de inpassing in de ruimtelijke omgeving en de rol van de auto per 'deelmarkt': grootstedelijk-centrum, grootstedelijk-perifeer, overig stedelijk, landelijk en corridors (zoals de A1, A12 en A15).

We maken een integrale afweging. De auto zal expliciet worden meegenomen in gebieds- en mobiliteitsontwikkeling. Woningbouw en economische toplocaties moeten ook bereikbaar blijven als (een deel van) de reis met de auto wordt afgelegd. Zeker in het licht van het autoluw maken en verdichten van steden met groei van inwoners en arbeidsplaatsen. We willen ervoor zorgen dat de (Ring)wegen blijven doorstromen door integrale afspraken te maken over de ruimtelijke ontwikkeling, fiets, openbaar vervoer, logistiek én automobiliteit.

Jeff
autoweg
Berichten: 2458
Lid geworden op: za 12 mei 2018, 10:48

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door Jeff » do 14 jan 2021, 22:13

"Oude wijn in nieuwe kruiken" - Verder veel marketinggepiep, weinig concreets (Heb de bijlages niet gelezen)

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19545
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door waldo79 » do 14 jan 2021, 22:16

Staat wel in dat de auto nagenoeg onmisbaar is in de mobiliteitsketen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 70628
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door Chris » do 14 jan 2021, 22:21

Tja dit weet elke automobilist natuurlijk, maar je krijgt de indruk dat in stedenbouw en stadsbeleid de auto steeds meer als onbelangrijk wordt gezien terwijl dat niet strookt met de realiteit, en dat vaak gedacht wordt dat (centrum)stedelijk autobeleid zomaar overal gekopieerd kan worden.

Je ziet mijn inziens steeds meer een tweedeling in de samenleving en mobiliteit: kleine stedelijke bubbles waar de auto ondergeschikt is, en de rest van Nederland. Cijfers van het CBS over autobezit geven dit ook aan: autobezit is in nagenoeg geheel Nederland even hoog behalve in de echt centrumstedelijke gebieden, en dan is het doorgaans nog boven de 50%. Er moeten dus realistische plannen gemaakt worden die de burger faciliteren in plaats van ideologisch beleid die de burger tegenwerkt of afstraft.

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19545
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door waldo79 » do 14 jan 2021, 22:37

Bij mij zijn de auto's van de bewoners aan het straatbeeld onttrokken door een parkeerkelder, maar buiten corona staan de straatparkeervakken overdag stampvol ondanks de exorbitante parkeertarieven. De deelauto's en deelfietsen staan nagenoeg onaangeroerd op hun plaats.

Door planologisch geblunder is er veel filevorming doordat men onderwijs (met name voetgangers vanaf het station Den Bosch), wonen en een kantorenpark heeft gebundeld in een wijk.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14935
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door Via » vr 15 jan 2021, 14:42

Volgens mij een terechte conclusie. De auto is en blijft gewoon het beste vervoersmiddel om op ieder tijdstip van en naar iedere plek te komen in zo min mogelijk tijd en met zo veel mogelijk comfort. Als straks de zelfrijdende (deel)auto ook nog opkomt voorzie ik voor openbaar vervoer, en met name alles buiten de lange-afstandstrein, geen of nauwelijks toekomst meer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17412
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Toekomstperspectief Automobiliteit

Bericht door mavas » vr 15 jan 2021, 16:29

Volgens mij is nu wel nieuw dat verkeersveiligheid explicieter wordt meegenomen in plannen.
Of dat goed nieuws betekent voor rijks-N-wegen kan ik nog niet inzien. Als dat bv betekent dat de ongelijkvloerse N35 ineens rendabel wordt door verbeterde veiligheid zou dat erg mooi zijn. Maar als het juist betekent dat men een rotondes veiliger vindt als ongelijkvloerse kruispunten, dan voorspelt dat weinig goeds.

Het is dus echt afwachten hoe men dit uitwerkt.

En wat het voor snelwegen inhoudt is ook nog niet te overzien.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer