[R004] R4 Ring Gent

Bespreek hier alles over de Belgische autosnelwegen.

Moderator: Moderatoren

Tommy
autoweg
Berichten: 1889
Lid geworden op: vr 18 dec 2009, 14:57
Locatie: Merchtem (B)

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Tommy » di 17 dec 2013, 12:15

Dit is een onderdeel van het R4 verbindt project:
Rotonde aan Ghelamco Arena is klaar, maar gaat voorlopig niet open

Afbeelding

GENT - De rotonde aan de Ghelamco Arena, die aansluiting moet geven op onder meer de R4, is twee maanden vroeger dan gepland klaar. Alleen wordt ze nog niet vrijgegeven. Er zijn problemen met het contract met de aannemerscombinatie. De onderhandelingen daarover zijn bezig.

Wie zondag na de match tussen KAA Gent en Anderlecht probeerde weg te komen met de wagen, moest tot anderhalf uur geduld hebben. Alle verkeer moet immers nog steeds via de Ottergemsesteenweg wegrijden. Dat komt omdat de infrastructuurwerken voor de aansluiting op zowel de binnen-, als de buitenring van de R4 nog niet klaar zijn... op de rotonde na.

De aannemerscombinatie THVr4 heeft dat werk ruim twee maanden vroeger dan gepland klaar, geholpen door onder meer het goede weer en de werfcondities. Waarom wordt dan niet direct de aansluiting met de binnenring van de R4 gemaakt? Dan kunnen auto’s die gebruikmaken van de binnenring, afslaan aan de Ghelamco Arena en kunnen chauffeurs wegrijden via de richting Watersportbaan en Eeklo. Dat zou de verkeersafwikkeling na een voetbalmatch al veel vlotter maken.

Sylvie Syryn, woordvoerder van Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid: ‘Het gaat om een speciaal contract, aangezien het hier gaat om een publiek-private samenwerking, waar dus ook privéfinanciers aan meedoen. Daardoor hebben we minder speelruimte dan bij andere contracten. De aannemer is in dit geval verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van de infrastructuur voor dertig jaar. We zijn aan het onderhandelen.’

Syryn zegt dat Wegen en Verkeer de rotonde zo vlug mogelijk wil openen. ‘We werken met geld van de belastingbetaler. We willen een evenwichtige oplossing’, zegt ze.
Discussie: http://www.gentblogt.be/2013/12/17/roto ... -niet-open
Artikelbron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail ... 6_00890265
Dé grootste collectie aan foto's van Belgische gepersonaliseerde nummerplaten!
www.vanityplates.be

Rogier
expressweg
Berichten: 4903
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Rogier » di 17 dec 2013, 13:06

Opengooien die handel en de eerste termijn overmaken. De huidige onderhandelingen kosten op de langere termijn meer geld.
Daarnaast zou de aannemer hierna wel 2 keer nadenken voordat deze extra snel gaat werken, omdat de prikkel hiervoor ontbreekt.
Mogelijke oorzaaken is dat men de uitgave in de begroting van 2014 i.p.v. 2013 wil opnemen.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » zo 05 jan 2014, 21:38

In het document 'Evaluatie- en toekomstperspectievennota Project Gentse Kanaalzone' (pdf, 6.3MB, 63 pag.) uit februari 2013, dat op de website van de Gentse Kanaalzone terug te vinden is, heb ik de volgende informatie kunnen halen. Het document is gebaseerd op een studie die in de loop van 2012 is uitgevoerd, en werd in het voorjaar van 2013 voorgesteld aan de stuurgroep van het Project Gentse Kanaalzone.

Ik heb hieronder een kleine samenvatting gemaakt van het document. Ik heb de nadruk hierin gelegd op het de verschillende soorten transport in en rond de haven. Uiteraard staan er in het document meer onderwerpen (milieu, huisvesting, ...) maar behoren niet echt tot de kern van het forum, ik heb deze punten dan ook grotendeels uit de samenvatting gelaten. Dit topic leek me de beste plaats aangezien het hieronder grotendeels gaat over de R4 en de verdere ontwikkeling ervan.

Voorbije 20 jaar

Het gebied kende een veelvoud aan behoorlijk zwaarwegende problemen. Structureel daarbij is dat de verschillende overheden en private partijen in het gebied nauwelijks met elkaar samen werken. Gevolg: weinig vooruitgang. Mobiliteitsproblemen op de grote havenwegen en in de dorpen laten zich voelen. Slechts 6% tot 30% van de inwoners van de kanaaldorpen zijn met hun leef- en woonsituatie tevreden.
In 1993 wordt gestart met het ROM-project (Ruimtelijke Ordening en Milieu) onder leiding van gouverneur Herman Balthazar en de gemeenten Evergem, Gent en Zelzate. Nadien wordt ook Economie toegevoegd, en sprak met van het ROME-project. Het doel van dat project is een gezamenlijke visie aan te bieden voor de toekomst. Begin de jaren 2000 is het project hernoemd naar Project Gentse Kanaalzone. Dit document is dan ook een samenvatting van de eerste 20 jaar na de oprichting van het ROM-project.

In deze periode worden er veel initiatieven opgestart en uitgevoerd: concept streefbeeld van een compacte haven, gewestplanwijziging, nieuwsbrieven, bewonersgroepen, strategische plannen, RUPs, toekomstbeeld R4, ...

Enkele markante realisaties van de voorbije jaren:
* opening Kluizendok en de eerste containerterminal
* ontdubbeling R4-west en ovaal van Wippelgem
* realisatie van nieuwe natte natuur en koppelgebieden in Desteldonk-Noord
* vrachtwagensluis in Rieme

* over infrastructuur
** drie nieuw aangelegde knooppunten op de R4’s (R4-E34, Wippelgem, Skaldenpark) en vijf tijdelijk verbeterde knooppunten
** ca. 5 km opgewaardeerde (N474) en ca. 9 km nieuwe aangelegde (Kluizendok) wegen
** ca. 3 km opgewaardeerde dorpsstraten (Desteldonk, Kerk- en Langerbrugge)

Toekomst

Het is altijd gemakkelijker iets te schrijven over het verleden dan over de toekomst. Hier heb ik terug de focus gelegd op de mobiliteit en de toekomstideeën.

Belangrijkste te verbeteren punten op het terrein zijn:
* vrachtwagenproblemen in Kerkbrugge, Langerbrugge en Zelzate (al bezig) aanpakken
* de exploitatie van het goederenspoorvervoer grondig verbeteren om de beoogde modus-verschuiving van weg naar spoor te kunnen opvangen (actie NMBS, Havenbedrijf)
* onderzoek naar tijdelijke maatregelen tegen evt. sluikverkeer van de dubbele Tractaatweg in Zelzate en Evergem
* algehele verbetering van het collectief vervoer in hele havengebied, in het bijzonder langs Kennedylaan naar Zelzate (en later naar Terneuzen) (gecombineerde actie Havenbedrijf, VeGHO, De Lijn, NMBS, stad Gent, gemeenten Evergem en Zelzate)
- verdere realisatie van de geplande knooppunten op R4

Nieuwe uitdagingen:
* de Sifferverbinding vrijwaren en verder voorbereiden (tracé, financiering, ...): een goede aansluitingsmogelijkheid op R4-west aan Zeeschipstraat open houden (zodat later alleen minimale aanpassingen nodig zijn), een gemengde financieringsconstructie (privaat-publiek, lokaal – Vlaams – Europees) op poten zetten, tracé-keuze verfijnen en mee voorbereiden in het kader van de herstructurering van het zuidelijke havendeel
* de raamplannen R4-west en R4-oost evalueren, in het bijzonder wat betreft een aantal knooppunten en kruisingen (o.m. in Zelzate, Evergem, Oostakker en aan Skaldenpark).
SPOILER: TOON

Evaluatie van de raamplannen R4 i.f.v. nieuwe ontwikkelingen

Doel: op basis van gedegen analyse en overleg, komen tot een evaluatie en eventueel een gemotiveerd voorstel van bijstelling van de raamplannen voor R4-west, R4-oost en het onderliggend wegennet, die vanuit het SRN als een suggestie naar MOW/AWV en RWO/ARP en de gemeentelijke mobiliteitsplannen kan worden geformuleerd.
Te evalueren punten betreffen o.m.: de aantakkings- en ontsluitingsmogelijkheden van de zich ontwikkelende stedelijke woonkernen van Evergem/Belzele en Oostakker op R4-west resp. R4-oost en de omgevende lokale wegen, het meer concretiseren en vrijwaren van de aantakkingsmogelijkheden van de Sifferverbinding op beide R4-takken, de noodzaak en vorm van sommige voorziene R4-knooppunten (bijv. brug Piratenstraat), het prioriteren van de ingrepen’

Aanpak: op basis van bevraging bij de betrokken instanties, wordt een gedetailleerd onderzoeksprogramma opgemaakt, het daarover beschikbare tel- en evaluatiemateriaal verzameld en waar nodig met bijkomende tellingen, prognoses en monitoring na realisatie knooppunten R4 aangevuld. Rekening houdend met de beleidsopties / -principes voor de verschillende typen wegen en de hoofdopties voor de R4’s worden op basis van voornoemd materiaal de onderzoekspunten geëvalueerd en eventuele voorstellen voor bijstelling geformuleerd.

Timing: 2013 – 2014
voorbereidende stappen (onderzoeksprogramma, ...) voorjaar / zomer 2013; uitvoering evt. tellingen najaar 2013; evaluatie, voorstellen en besprekingen winter 2013 / voorjaar 2014; SRN-validatie zomer 2014

Mogelijke trekker, betrokkenen en uitvoerder:
Projectbureau is de meest aangewezen trekker;
AWV, de Provincie, de drie gemeenten en het Havenbedrijf zijn de belangrijkste andere betrokkenen; andere overheden en middenveldorganisaties worden in een klankbordgroep geconsulteerd;
het deelonderzoek wordt best uitbesteed.
Quickwins voor 2013-2014:
* realisatie bufferberm op zuidrand bedrijventerrein Rieme-noord
* realisatie knooppunt Kosmos met bijhorende fietstunnels op R4-oost (bezig)
* realisatie knooppunt Langerbruggestraat op R4-oost (start na bouwverlof 2014)
* aanleg geluidsbermen of –schermen in en Evergem-dorp en voorbereiding van deze in Sint-Kruis-Winkel
* oplossen doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Kerkbrugge-Langerbrugge

Realisatie korte termijn acties 2007

Er is ook een overzichtstabel van realisaties op (zeer) kortetermijnacties bijgevoegd. Deze is geüpdatet met de status van de actiepunten op 1 augustus 2012. Hieronder heb ik enkele punten uitgelicht en op de volgende manier genoteerd:

* actiepunt, prioriteit 2007, status 2012, extra commentaar
of
* lange uitleg actiepunt
> prioriteit 2007, status 2012, extra commentaar

Uitleg over de prioriteiten van 2007 en de statussen uit 2012 in de spoiler:
SPOILER: TOON

De prioriteiten uit 2007 zijn opgedeeld in termijnen:
* zkt, zeer korte termijn, tot 2008
* kt, korte termijn, tot 2012
* mlt, middellange termijn, tot 2018
* lt, lange termijn, tot ca. 2030
* zlt, zeer langer termijn: komt bij sommige acties voor, maar valt buiten de tijdshorizon van het strategisch plan

De status van 2012 is ook opgedeeld in verschillende statussen:
* 0 niet gestart of terug stilgelegd: ook stopgezette acties vallen hieronder
* 1 voorbereiding bezig: veelal betreft dit de eerste, meer algemene voorbereidingen en studies voor de actie
* 2 planningscontext beslist: veelal betreft dit het kaden van een RUP
* 3 realisatie beslist: over de effectieve realisatie van de actie is beslist; onder deze categorie horen ook de acties waarvoor de concrete voorbereidingen zoals opbouw bouwplannen lopende en ver gevorderd zijn
* 4 in realisatie: in realisatie dus
* 5 in afwerking: acties die grotendeels klaar zijn naar waaraan nog kleinere onderdelen afgewerkt moeten worden. Ook continu doorlopende acties worden veelal in deze categorie opgenomen
* 6 uitgevoerd
* elektronische vrachtwagensluis Kerk- en Langerbrugge, kt, afwerking, geen sluis
* elektronische vrachtwagensluis Doornzele, zkt, afwerking, geen sluis
* elektronische vrachtwagensluis Rieme, kt, uitgevoerd
* elektronische vrachtwagensluis Sint-Kruis-Winkel, kt, realisatie beslist, geen sluis
* elektronische vrachtwagensluis Desteldonk, kt, realisatie beslist, geen sluis

* Omvorming P. Arthurlaan en New Orleansstraat tot stads- en havenstraat (als contactvlak tussen haven en wijk, met op termijn alleen lokaal havenverkeer en zeer beperkt doorgaand verkeer)
> kt/mlt, planningscontext beslist
* Realisatie verkeersfilters in kernen Oostakker en Wachtebeke, kt, realisatie beslist, andere maatregelen

Ombouw R4-west tot primaire weg I met aandacht voor beeld en landschappelijke inpassing:
* Realisatie knooppunt Kluizendok-Hoeksken-De Nest (ovaal van Wippelgem), nu/zkt/kt, uitgevoerd
* Aanleg knooppunt Rieme-noord met Hollands complex, kt, realisatie beslist
* Realisatie ondertunneling onder Riemesteenweg, kt, planningscontext beslist
* Omvorming knooppunt Droogenbroodstraat (of fietsbrug over of insleuving van R4), mlt, planningscontext beslist
* Realisatie ondertunneling onder Elslo, mlt, planningscontext beslist
* Realisatie ondertunneling onder Langerbrugsestraat met aansluiting, mlt, planningscontext beslist
* Realisatie ondertunneling onder Zeeschipstraat, Evergemsestwg, spoorlijn 58 en tramlijnen met aansluiting
> kt/mlt afh van Siffer verbinding, planningscontext beslist

Ombouw R4-oost tot primaire weg I/II met aandacht voor beeld en landschappelijke inpassing:
* Realisatie ondertunneling onder JF Kennedy-laan-noord, kt, planningscontext beslist
* Realisatie ondertunneling met rond punt aan Rijkswachtlaan, >kt, realisatie beslist
* Omvorming noordelijke aansluiting met E34 met respect voor leefbaarheid aanpalende woningen en kwaliteitsvolle afwerking rand woonbuurt, >kt, realisatie beslist
* Realisatie rond punt aan Gebr. Naudtslaan, >kt, realisatie beslist
* Realisatie knooppunt voor aparte toegang Arcelor-Gent, kt/mlt, uitgevoerd, tijdelijk heringericht
* Aansluiting St-Kruis-Winkel langs nieuwe parallelweg ten oosten van R4, kt/mlt, planningscontext beslist
* Aansluiting bedrijventerrein Rodenhuizedok met hollands complex, kt/mlt, planningscontext beslist
* Aansluiting bedrijventerreinen Moervaart met hollands complex, kt/mlt, planningscontext beslist
* Aansluiting Desteldonk op rijvak richting Zelzate, kt/mlt, planningscontext beslist
* Realisatie knooppunt Skalden met hollands complex, >zkt, uitgevoerd
* Verbinding Skaldenpark met Imsakker door NF Piratenbrug (evt. tijdelijk een bijkomend kruispunt), kt, realisatie beslist
* Realisatie knooppunt aan Langer-bruggestraat, >kt, realisatie beslist
* Realisatie knooppunt Eisenhowerlaan
> kt/mlt afh van Siffer verbinding, geen nieuwe status, tijdelijke maatregelen genomen
* knooppunt Energiestraat, geen prio, in realisatie, nieuw
* knooppunt Slotendries, geen prio, in realisatie, nieuw

Optimalisering oost-westwegverbindingen in de kanaalzone
* Uitwerking en realisatie Sifferverbinding, >mlt, voorbereiding bezig
* Reorganisatie kruispunt Wiedauwkaai-Pantserschipstraat-Meulestedebrug / vernieuwing Meulestedebrug, mlt, planningscontext beslist
* Optimalisering bestaande verbinding tussen R4’s als tijdelijke oplossing tot Sifferverbinding (m.i.v. betere aansluiting bedrijventerrein omgeving Sifferdok), >kt/mlt, planningscontext beslist
* Aanleg parallelweg aan E34 tussen N448 en N436 voor opvang verkeer uit Ertvelde en Assenede, kt, geen nieuwe status, parallel aan aanpak knooppunt Stoepe

* Onderzoek naar tracering van Vlaamse havenspoorlijn langs E34 met aantakking(en) op de noord-zuid-lijn(en) i.f.v. reserveringen, kt, niet gestart of terug stilgelegd
* Aanbrengen van doorlopende en stevige laanbeplan-ting langs de beide R4’s, zkt/kt, realisatie beslist

Om enkele punten hierin misschien duidelijker te maken heb ik ook nog een kaart van het Havengebied toegevoegd in de onderstaande spoiler.
SPOILER: TOON

Afbeelding
Er zijn nog meer items terug te vinden die betrekking hebben tot de mobiliteit in en rond de haven, maar deze heb ik niet allemaal opgenomen in deze lijst. De tabel start op pagina 50 voor als je alles zelf eens wilt nalezen.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 9981
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Alfa » do 16 jan 2014, 18:04

Bedankt voor de samenvatting. Erg verassende zaken staan er niet in, dus de prioriteit wordt gegeven aan de ombouw van de R4-west en -oost (logisch). De Siffertunnel wordt op de lange baan geschoven.


Het enige dat me integreert is de Zelzatetunnel. Daar wordt niet over gesproken terwijl het essentieel is voor de haven. Wat ben je aan een dure nieuwe sluis die schepen van 14,5 meter kan doorlaten als de Zelzatetunnel gelimiteerd is tot 12 meter diepte? Er wordt gesproken van een verdiepte tunnel voor 2018 maar die planning lijkt me wel héél onrealistisch. Ik heb nog geen enkel concreet plan gezien. Zelfs bij projecten waar alles al in kannen in kruiken is (zoals de omvorming van de R4 en de E34) zal er voor 2018 niet bijzonder veel gerealiseerd worden. De brug in Assenede, misschien ook de Traktaatweg in Zelzate, verder niets.
Ik ben dus zeer benieuwd hoe ze dit grote probleem van de Zelzatetunnel schikken aan te pakken. Niet alleen qua timing maar ook praktisch. Want de impact van de werken zal gigantisch zijn vermits ik aanneem dat er tijdens de werken telkens 1 tunnelbuis voor langere tijd zal moeten afgesloten worden.

MrL
stadsweg
Berichten: 273
Lid geworden op: wo 17 jul 2013, 17:44

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door MrL » wo 30 apr 2014, 18:42

Aanleg knooppunt Schansakker op R4 in Oostakker
Op 5 mei 2014 start de tweede fase van de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex Schansakker op de R4 in Oostakker. In 2012 werd al een nieuwe op- en afrit aangelegd richting Kennedylaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt het nieuwe complex af met twee bruggen over de R4 en een op- en afrit van de R4 richting Destelbergen. De werken moeten tegen de zomer van 2015 afgerond zijn.

Wat leggen we aan?
Op de R4 in Oostakker wordt een nieuw op- en afrittencomplex aangelegd naar industriezone Schansakker I. De eerste fase, de op- en afrit richting Kennedylaan, is afgewerkt. In de tweede fase wordt het complex vervolledigd met:

de bouw van 2 nieuwe bruggen (één in elke richting) over de R4
de aanleg van een nieuwe op - en afrit van en naar R4 richting Destelbergen
Het nieuwe complex is een grote verbetering voor de bereikbaarheid van de instustriezone Schansakker I. De komst van het nieuwe op- en afrittencomplex moet daarnaast zorgen voor een scheiding van het economische verkeer met bestemming Schansakker I en het lokale verkeer. Dit moet de woonstraten ten noorden van de R4 (Smalleheerweg en Drieselstraat) en ten zuiden van de R4 (oa Groenstraat) ontlasten en de leefbaarheid daar verhogen. Nadat het complex is afgewerkt, zijn nog 3 extra maatregelen nodig om het sluipverkeer uit de woonstraten te bannen:
Brug over R4 aan Smalleheerweg blijft enkel open voor fietsers en voetgangers. Auto's zullen deze brug niet langer kunnen nemen.Afit van de R4 naar de Groenstraat gaat dicht
Fasering:
- 5 mei tot juni 2014: voorbereidende werken en grondwerken R4 op 2 versmalde rijstroken in elke richting
- juni 2014 tot mei 2015: bouw bruggen, aanleg op- en afrit, renovatie onderzijde brug Eksaardserijweg
- maart- april 2015 (45 dagen): renovatie bovenbouw brug Eksaarserijweg
- april 2015: renovatie centrale deel van onderzijde brug Eksaardserijweg
- voorjaar 2015: plaatsen geluidsschermen
Afbeelding

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 9981
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Alfa » zo 05 okt 2014, 23:24

De kluifrotonde waar op de eerste pagina van deze draad nog sprake over was is blijkbaar geschrapt. Logisch als je ziet hoeveel verkeer daar voorbijkomt en bij de ovonde een grote groep gedwongen zou zijn tot een rondje extra (wat nog meer verkeerdrukte tot gevolg zou hebben).

Het voortschrijdend inzicht de AWV aangaande rotondes is hartverwarmend.

Afbeelding

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17972
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door mavas » ma 13 okt 2014, 9:20

^^ En wat wordt het nu?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Wimpie25
2x2 autosnelweg
Berichten: 6401
Lid geworden op: wo 16 mei 2012, 13:12
Locatie: Aarschot

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Wimpie25 » ma 13 okt 2014, 16:02

Ik neem aan dat men het geval gaat aanleggen zoals te zien is op die grote foto in een eerdere post in deze thread :D

Gebruikersavatar
Lambo19
autoweg
Berichten: 2039
Lid geworden op: za 27 sep 2014, 21:38
Locatie: Tremelo

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Lambo19 » wo 28 jan 2015, 15:06

In het weekend van 31 januari wordt één van de twee nieuwe bruggen over de R4 op zijn plaats geschoven. De brug van ongeveer 2000 ton moet 15 meter schuiven om zijn definitieve locatie te bereiken. Om veiligheidsredenen gaat de R4 op zaterdag en zondag verschillende uren dicht. Op zaterdag 31 januari wordt de brug ongeveer 1 m opgetild, zodat de aannemer de bekisting kan wegnemen. Op zondag 1 februari is de schuifoperatie gepland. Dit huzarenstukje zal ongeveer 4u duren. Zaterdag 31/1 zal de R4 afgesloten worden in beide richtingen tussen 2u en 10u. Op zondag 1 februari wordt de R4 afgesloten tussen 2u en 17u. Verkeer moet omrijden via op- en afrit Lochristi, N70, Drieselstraat, Sint-Laurentiusstraat, Langerbruggestraat en Kennedylaan.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10233
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door vynkce » di 25 aug 2015, 16:19

Hier voorlopig nog niet gemeld, maar de R4 tussen kruispunt Eurosilo en het complex aan de N70 krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werken duren nog tot eind augustus. http://wegenenverkeer.be/werken/onderho ... -oostakker

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5207
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Km357 » di 25 aug 2015, 16:57

^^ Wat maakt dat ze daar nu eigenlijk al een jaar of 3-4 bezig zijn voor een stuk van enkele km's.

Nu het was wel nodig.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » di 25 aug 2015, 16:59

De eerste dagen van die werken waren een ramp voor het verkeer. Je kon komende van de Vliegtuiglaan niet rechts afslaan om de R4 op te rijden. Daarbij moest je voor de lichten ook op 1 vak komen. Ze waren die dage nde oprit aan het heraanleggen (en ook die diepe put in de bocht uiteindelijk). De file sloeg terug tot een goee 500 meter voorbij Meulestedebrug, dat is ongeveer 3.5 km aan traag, stilstaand verkeer.

Nu zijn ze ook aan de Zeeschipstraat begonnen, tussen het McDonalds kruispunt en de Meulestedebrug. Deze week zijn voorbereidende werken, maar vanaf volgende week wordt er op de R4 richting Zelzate ook 1 vak ingenomen voor heraanleg. Dit van voor de tramkruising tot de Zeeschipstraat. Je kan dan ook tijdelijk niet links afslaan.
Zie: http://wegenenverkeer.be/Zeeschipstraat

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5207
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Km357 » di 25 aug 2015, 18:30

Toch wel grappig dat ze aan dat kruispunt met de Eurosilo's een paar jaar geleden "ingrijpende" wijzigingen hebben gemaakt door een jaar de boel te versmallen en wat nieuwe dallen beton te leggen....en dat ze nu 2 jaar later nog maar eens werken aan die zone.

Waarom kan dat allemaal niet in 1x...zo in 1x gewoon goed doen en er dan afblijven? Apenland.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » do 24 dec 2015, 9:41

Een maand of twee geleden is de afrit 2a: Oostakker-Centrum afgesloten. Nu hebben ze er een nieuw wit afritbord geplaatst met 3a: Oostakker-Centrum op. :facepalm:

denne007
autoweg
Berichten: 1358
Lid geworden op: ma 25 jun 2007, 19:48
Locatie: Oostende, België

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door denne007 » zo 27 dec 2015, 20:56

Misschien zijn die bedoeld voor de afrit naar de N70?

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » zo 27 dec 2015, 21:16

Nope, want 3: Oostakker staat iets verder op. Ik ga er morgenvroeg nog eens goed op letten, nu te lui om kaartje uit dashcam te gaan halen :p

Edit: deze ochtend eens op gelet, en de borden staan er zoals ik vermeld had hierboven.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5207
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Km357 » di 05 jan 2016, 17:29

Het bordje dat aangaf sinds wanneer de vroegere korte afrit was afgesloten is wel weggehaald (sinds oktober 2015 als ik het me goed herinner), maar de afrit is nog steeds afgesloten met een hoop paaltjes en wat betonblokken.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10233
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door vynkce » di 23 feb 2016, 9:05

Ten vroegste in de tweede helft van 2016 worden de bruggen van de Steenvoordestraat en de Wellingstraat over de R4 grondig gerenoveerd.

Het gaat om volgende bruggen:
https://www.google.be/maps/@51.0202001, ... 312!8i6656

https://www.google.be/maps/@51.0177547, ... 312!8i6656

Archeopendra1234
verkeersader
Berichten: 530
Lid geworden op: di 30 sep 2014, 19:19
Locatie: Antwerpen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Archeopendra1234 » di 23 feb 2016, 18:25

Ik heb vandaag nog over een noordelijk stukje R4 gereden en tot grote vreugde de prachtige betonnen palen "type E34" in volle glorie aangetroffen :D
*insert sarcasm here*

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 22380
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door harry » di 23 feb 2016, 20:30

MrL schreef:Afbeelding
Ben hier afgelopen zaterdag geweest. Wat opvalt:
- De hele "wegenis" van de afrit is voorzien van hm-bordjes met allerlei varianten van "R.004.xxx".
- De afrit gaat eigenlijk alleen naar het Volvocomplex. Als je nog ergens anders heen wil, is er een sluipweggetje die uiteindelijk op het oude wegennet (Smalleheerweg) uitkomt.
- Het lusje vóór de rotonde is afgesloten met paaltjes. Vond men kennelijk toch niet zo'n goed idee.
wegnummers.nl foto's van genummerde wegen (o.a. NBA) en van plaatsnaamborden
--Harry.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » di 23 feb 2016, 20:56

Dat kleine lusje lijkt me dan ook wat verraderlijk als je juist van de afrit komt. Normaal zou je het niet mogen kunnen gebruiker als sluipweg, maarja. Je mag via de snelwegparking in feite er ook niet af, en gebeurd ook.

Gebruikersavatar
Alfa
2x3 autosnelweg
Berichten: 9981
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:54

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Alfa » di 23 feb 2016, 22:32

Onbegrijpelijk dat zo'n complex enkel voor 1 fabriek gebruikt wordt. Dit zou gewoon op het normale wegennet moeten aangesloten worden.

Ik heb dit trouwens van meet af aan een nutteloos project gevonden, hier is veel geld naartoegegaan voor een zeer beperkt probleem op te lossen (er stonden maar een paar huizen langs de weg tussen de Volvofabriek en de oprit N70). Ik mag trouwens hopen dat Volvo hier flink aan meebetaald heeft.

Archeopendra1234
verkeersader
Berichten: 530
Lid geworden op: di 30 sep 2014, 19:19
Locatie: Antwerpen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Archeopendra1234 » di 23 feb 2016, 22:41

^^
Tot Volvo net als bv Renault een paar fabrieken in België moet sluiten...
*insert sarcasm here*

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » di 23 feb 2016, 22:58

Ik moet wel zeggen dat sinds beide richtingen open zijn op Schansakkers, het véél rustiger geworden is (qua vrachtwagens dan) op afrit Oostakker. Nu is het wel drukker in de Orchideestraat sinds afrit 2 afgesloten is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74093
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Chris » wo 24 feb 2016, 21:25

Het is ook de taak van de overheid om een gunstig vestigingsklimaat te bieden, zodat het werkgelegenheid oplevert. Dus geen gunstige regelingen voor brievenbusfirma's, maar goede infrastructuur. Zo'n aansluiting naar een fabriek past wel in dat plaatje. Grote multinationals hebben immers de keus uit meerdere landen.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » do 25 feb 2016, 9:39

Km357 schreef:Het bordje dat aangaf sinds wanneer de vroegere korte afrit was afgesloten is wel weggehaald (sinds oktober 2015 als ik het me goed herinner), maar de afrit is nog steeds afgesloten met een hoop paaltjes en wat betonblokken.
Ondertussen is de afrit Oostakker-Centrum met vangrails afgesloten, die dwars door het oude asfalt geduwd zijn. De volledige afrit ligt er dan ook nog.

Gebruikersavatar
Km357
2x2 autosnelweg
Berichten: 5207
Lid geworden op: vr 16 okt 2009, 14:51

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Km357 » do 25 feb 2016, 16:58

Ja, heb het gezien, slaat helemaal nergens op zo.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10233
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door vynkce » ma 14 mar 2016, 10:24

Hieronder de intensiteiten van het snelweggedeelte van de R4 rond Gent. Het gaat om gegevens van een werkdag gemeten over 24 uur.

Afbeelding

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10233
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door vynkce » wo 21 feb 2018, 14:55

Op maandag 19 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de brug van de Magerstraat over de R4 in Destelbergen. Er komen nieuwe brugdekvoegen, nieuwe waterdichting en nieuwe brugranden. Op de brug komt er ook een nieuw wegdek.

Gebruikersavatar
Jump
autoweg
Berichten: 1165
Lid geworden op: zo 13 sep 2009, 17:36
Locatie: Evergem

Re: [R004] R4 Ring Gent

Bericht door Jump » do 06 jun 2019, 21:34

Op 1 juli starten onderhoudswerkzaamheden op de binnenring ter hoogte van de afrit met de Sint-Denijslaan. Na deze werken wordt deze afrit dan ook afgesloten. Dit was oorspronkeliijk gepland als de V. Vaerwyckweg af was, maar is toen uitgesteld. De oprit was al langer afgesloten.

Tijdens de onderhoudswerken is de R4 binnenring volledig afgesloten tussen de aansluiting met de B402 en de Blaarmeersen!

Google Maps van de afrit.

De afrit zorgde regelmatig voor onveilige situaties. Door de goot gingen de meesten pas laat uitvoegen. En door de haakse bocht remden ze dan opeens af. Met regelmaat stond de afrit ook gewoon vol, met file tot op de R4.